ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၇

ဒါဝိဒ်နှင့်ပြုသောပဋိညာဉ်
(၂ရာ၊ ၇:၁-၁၇)
1ဒါဝိဒ်မင်းသည် နန်းတော်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောအခါ၊ ပရောဖက်နာသန်ကိုခေါ်၍ ကြည့်ရှုလော့။ ငါသည် အာရဇ်သစ်သားအိမ်နှင့် နေ၏။ ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်မူကား ကုလားကာဖြင့်သာ ကွယ်ကာလျက် နေရသည်ဟုဆိုသော်၊ 2နာသန်က အကြံတော်ရှိသမျှအတိုင်း ပြုတော်မူပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ရှိတော်မူသည်ဟု ပြန်လျှောက်၏။ 3ထိုညတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ပရောဖက်နာသန်သို့ ရောက်၍၊ 4ငါ့ကျွန် ဒါဝိဒ်ထံသို့ သွားလော့။ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်သည် ငါနေစရာဖို့ အိမ်ကိုမဆောက်ရ။ 5ဣသရေလအမျိုးကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်သော နေ့မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် အိမ်နှင့်ငါမနေ။ တဲတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ပြောင်း၍ တဲများတို့နှင့်နေပြီ။ 6ဣသရေလအမျိုးအပေါင်းနှင့် ငါလှည့်လည်ရာအရပ်တို့၌ ငါ၏လူမျိုးကို ကျွေးမွေးစေခြင်းငှာ၊ ငါစေခိုင်းသော ဣသရေလတရားသူကြီး တစ်စုံတစ်ယောက်အား၊ သင်သည် ငါ့အဖို့ အာရဇ်သစ်သားအိမ်ကို အဘယ်ကြောင့် မဆောက်သနည်းဟု ငါဆိုဖူးသလော။ 7ယခုမှာ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သိုးထိန်းရာသိုးခြံထဲက သင့်ကို ငါနုတ်ယူ၍၊ ငါ၏လူ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အုပ်စိုးသောမင်းအရာ၌ ငါခန့်ထားပြီ။ 8သင်သွားလေရာရာ၌ ငါလိုက်၍၊ သင်၏ရန်သူ အပေါင်းတို့ကို သင့်ရှေ့မှာ ပယ်ရှားသဖြင့်၊ မြေကြီးသား လူကြီးဂုဏ်အသရေကဲ့သို့ သင်၌ဂုဏ်အသရေကို ငါပေးပြီ။ 9ထိုမှတစ်ပါး၊ ငါ၏လူ ဣသရေလအမျိုးနေရာ အရပ်ကို ငါပြင်ဆင်ပြီ။ သူတို့သည် နောက်တစ်ဖန် မပြောင်းမလဲ၊ မိမိတို့နေရာ၌ နေစေခြင်းငှာ ငါမြဲမြံစေမည်။ မတရားသော သူတို့သည် ရှေးကာလ၌လည်းကောင်း၊ 10ငါ၏လူ ဣသရေလအမျိုးတရားသူကြီးတို့ကို ခန့်ထားသောကာလ၌လည်းကောင်း၊ ညှဉ်းဆဲသကဲ့သို့ နောက်တစ်ဖန် မညှဉ်းဆဲရ။ သင့်ကိုလည်း ရန်သူအပေါင်းတို့ လက်မှ ကယ်လွှတ်၍ ချမ်းသာပေးပြီ။ သင်၏အမျိုး အနွယ်ကိုလည်း ငါတည်စေမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူပြီ။ 11သင်သည် အသက်ကာလစေ့၍ ဘိုးဘေးနေရာသို့သွားရသောအခါ၊ သင်မှဆင်းသက်သော သားစုတွင်၊ သားတစ်ယောက်ကို ငါချီးမြှောက်၍ သူ၏နိုင်ငံကို တည်ထောင်မည်။ 12ထိုသားသည် ငါ့အဖို့ အိမ်ကိုဆောက်လိမ့်မည်။ သူထိုင်သော ရာဇပလ္လင်ကို အစဉ်အမြဲငါတည်စေမည်။ 13ငါသည်သူ၏အဘဖြစ်မည်။ သူသည်လည်း ငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ရှေ့မှာရှိသော သူ၌ ငါ၏ကရုဏာကိုနုတ်သကဲ့သို့ သင်၏သား၌ ငါမနုတ်။ 14ထိုသားကို ငါ့အိမ်၊ ငါ့နိုင်ငံ၌ အစဉ်အမြဲနေရာချမည်။ သူ၏ရာဇပလ္လင်သည်လည်း အစဉ်အမြဲ တည်ရလိမ့်မည်ဟု ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်အား ပြောလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 15ထိုဗျာဒိတ်တော်စကား အလုံးစုံတို့ကို နာသန်သည် ဒါဝိဒ်အား ပြန်ပြောလေ၏။
ဒါဝိဒ်၏ဆုတောင်းပတ္ထနာ
(၂ရာ၊ ၇:၁၈-၂၉)
16ထိုအခါ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် အထဲသို့ဝင်၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထိုင်လျက်၊ အိုထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်ကို ဤမျှလောက် ချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်ပါသနည်း။ အကျွန်ုပ်အမျိုးသည် အဘယ်သို့သောအမျိုး ဖြစ်ပါသနည်း။ 17သို့ရာတွင် အိုဘုရားသခင်၊ ထိုကျေးဇူးတော်ကို သာမညကျေးဇူးဟု ထင်မှတ်တော်မူသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၏အမျိုးအနွယ်ကို ကြာမြင့်စွာသော ကာလနှင့်ယှဉ်လျက် မိန့်တော်မူပါသည်တကား။ အို ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်ကို ဘုန်းကြီးသောသူကဲ့သို့ မှတ်တော်မူပါသည်တကား။ 18ကိုယ်တော်ကျွန်ဒါဝိဒ်သည် ကိုယ်ဘုန်းကြီးစေခြင်းငှာ၊ အဘယ်သို့ တိုးတက်၍ လျှောက်ရပါမည်နည်း။ ကိုယ်တော်သည် ကိုယ်တော်ကျွန်ကို သိတော်မူ၏။ 19အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကျွန်အကျိုးကိုထောက်၍ အလိုတော်ရှိသည်အတိုင်း ဤကြီးစွာသော အမှုအလုံးစုံတို့ကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာ အလုံစုံတို့ကို ပြုတော်မူပြီ။ 20သို့ဖြစ်၍ အိုထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်တို့ကြားသမျှအတိုင်း ကိုယ်တော်နှင့် တူသောဘုရား၊ ကိုယ်တော်မှတစ်ပါး အခြားသောဘုရား မည်မျှမရှိပါ။ 21အဲဂုတ္တုပြည်မှ ရွေးနုတ်တော်မူသော ကိုယ်တော်၏လူမျိုးရှေ့မှ လူအမျိုးမျိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သဖြင့်၊ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မက်ဖွယ်သော နာမတော်ကို ကိုယ်တော်အဖို့ ထင်ရှားစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်ကြွ၍ ကိုယ်တော်အဖို့ ရွေးနုတ်တော်မူသော ကိုယ်တော်၏လူဣသရေလအမျိုးနှင့်တူသော လူမျိုးတစ်စုံတစ်မျိုးသည် မြေကြီးပေါ်မှာရှိပါသလော။ 22အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးသည် အစဉ်အမြဲ ကိုယ်တော်၏လူဖြစ်စေခြင်းငှာပြု၍၊ ကိုယ်တော်ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏။ 23ယခုမှာ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၌လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၏ အမျိုးအနွယ်၌လည်းကောင်း၊ မိန့်တော်မူသော စကားတော် အစဉ်အမြဲတည်ပါစေသော။ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပြုတော်မူပါ။ 24ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟူ၍ နာမတော်သည် အစဉ်အမြဲ ချီးမြှောက်ခြင်းရှိမည်အကြောင်း၊ အမိန့်တော်သည် အစဉ်အမြဲတည်ပါစေသော။ ကိုယ်တော်ကျွန်ဒါဝိဒ်၏ အမျိုးအနွယ်သည် ရှေ့တော်၌ တည်ပါစေသော။ 25အကြောင်းမူကား၊ အိုကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်က သင်၏အမျိုးအနွယ်ကို ငါတည်စေမည်ဟု ကိုယ်တော်ကျွန်အား ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် ရှေ့တော်၌ ပတ္ထနာပြုချင်သောစိတ်ရှိပါ၏။ 26ယခုလည်း အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင် မှန်တော်မူ၏။ ဤကျေးဇူးကို ကိုယ်တော်ကျွန်၌ ကတိထားတော်မူပြီ။ 27သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်ကျွန်၏အမျိုးအနွယ်သည် ရှေ့တော်၌ အစဉ်အမြဲတည်ပါမည်အကြောင်း ကောင်းချီးပေးခြင်းငှာ နူးညွတ်သောစိတ် ရှိတော်မူပါ။ အိုထာဝရဘုရား ကိုယ်တော်သည် ကောင်းချီးပေးတော်မူလျှင်၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို အစဉ်အမြဲ ခံရပါလိမ့်မည်ဟု ဆုတောင်းသတည်း။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၇ (အနက်ဖွင့်)

(ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်လိုခြင်းဆန္ဒနှင့် ဘုရားသခင်၏ အဖြေစကား (အခန်း၁၇)

          အခန်းကြီး (၁၇) ကို ဒါဝိဒ်က ဘုရားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်လိုခြင်းဆန္ဒ (အခန်း၁-၂)၊ ဒါဝိဒ်၏ အိမ်တော်ဆောက်လိုခြင်းအပေါ် ဘုရားသခင်၏ သဘောတော် (ငယ် ၃-၁၅)၊ ဒါဝိဒ်၏ လျှောက်လဲဆုတောင်းချက် (ငယ် ၁၆-၂၇) ဟူ၍ (၃)ပိုင်းလေ့လာနိုင်သည်။ ထိုသို့လေ့လာရာတွင် ဓမ္မရာဇဝင် ဒုတိယစောင်နှင့်ယှဉ်၍ လေ့လာရပါမည်။

၁၇:         ဒါဝိဒ်က သူသည် နန်းတော်၌ ပျော်စံ၍ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုတဲထဲ၌ ထားရှိသည် ကိုစိတ်မချမ်းမြေ့ကြောင်း ပရောဖက်နာသန်အား တိုင်ပင်သည်။ နာသန်ဦးဆောင်၍ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်ဆောက်လုပ်ရန် အာသီသရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က ပရောဖက် နာသန်အား ပြောပြသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော် ဆောက်လုပ်ရန် ရွေးချယ်ထားသူမဟုတ် ဟု ဆိုသည်။

၁၇:                  ဘုရားသခင်၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်သည် သမိုင်းတလျှောက် တဲတော်မှာသာနေလာရသည်။ အိမ်တော်မှာ အတည်တကျ စိုးစံခြင်းမရှိခဲ့။ ထိုကာလများတွင်လည်း အိမ်တော်ဆောက်လုပ်ရန် ဘုရားသခင်က မခိုင်းစေ။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အမည်နာမ မဖော်ပြသော်လည်း အိမ်တော်တည်ဆောက်မည် ဒါဝိဒ်၏ သားရှောလမုန်ပေါ်ထွန်း လာစေမည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန် မထိုက်တန်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ လူ့အသွေး မြေခစေပေါင်းများခဲ့သည်။ သွေးစွန်းသောနေ့ရက်များခဲ့သည် (၂၂:၇-၈)။ ထို့ကြောင့် သားအတွက် ချန်ထား ရသည်(၂၂:၉)။ ဘုရားသခင်၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာ စံမြန်းဖို့ သားတပါးပါး၌သာ အခွင့်အရေးရှိသည်။

၁၇:၁၅       ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်သည် ဘိုးဘေးများအပေါ်တွင် သက်ရောက်သကဲ့သို့ ဒါဝိဒ်တို့လည်း သိုးကျောင်းသားဘဝမှ ဣသရေလဘုရင်အဖြစ်သို့ ချီးမြှင့်သည်။ ချို့ယွင်းချက် အပြစ်အနာအဆာမရှိသော ကတိတော်သည် ဒါဝိဒ် အပေါ်တွင် ပြည့်စုံသည်။ ၂ရာ ၇:၁၂-၁၆ နှင့် ဆာ ၆၉ တို့သည် ဒါဝိဒ်သို့ပြုထားသော ကတိတော် မှတ်တမ်းဖြစ်သည်။        John Walvoord က ဤသို့ဆိုသည်။

ဒါဝိဒ်သို့ ပြုထားသည့်ကတိတော်တွင် အောက်ပါအချက်များပါဝင်သည်။ (၁)ဒါဝိဒ်တွင် သားရတနာမျက်နှာမြင်မည်။ ထိုသားသည် ဖခင်၏ထီးမွေ နန်းမွေဆက်ခံ၍ နိုင်ငံတော်ထူထောင်မည့်သူဖြစ်သည်။ (၂)ထိုသားသည် ဖခင်ကိုယ်စား ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော် တည်ဆောက်မည်။ (၃)သူတည်ထောင်ထားသော နိုင်ငံသည် နိစ္စထာဝရတည်မည်။ (၄) ထိုဘုရင်တွင် အပြစ်ဒုစရိုက်များ ကျူးလွန်သည့်တိုင်အောင် ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှ ဖယ်ရှားခြင်းမရှိရ။ (၅) ဒါဝိဒ်မင်းတည်ထောင်သော ရာဇပလ္လင်၊ နန်းတော်နှင့် နိုင်ငံတော်သည် ထာဝရတည်တံ့ ခိုင်မြဲမည်။၁၄

၁၇:၁၆၂၇     ပရောဖက်နာသန်ထံမှ တဆင့်ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကြားသိသောအခါ ဒါဝိဒ်မင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှလုံးဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဆုတောင်း သည်။ ဒါဝိဒ်၏ ဆုတောင်းချက်တွင် အဓိကသင်ခန်းစာ (၂)ခု တွေ့ရသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၆-၁၇ ဆုတောင်းချက်ကို ကျွန်ကုန်သည် (နောင်တွင် ဧဝံဂေလိဆရာကြီး ဖြစ်သောသူ) John Newton က (Amazing Grace) “အံ့ဘွယ် ကျေးဇူးတော်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သီချင်းစပ်ဆိုရာ လူသိများထင်ရှားသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းက သူ၏ လူ့ဘဝ အချည်းအနှီးဖြစ်ပုံနှင့် ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော် ခံစားရပုံဝန်ခံ ခြင်းများတွေ့ရသည်။၁၂

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။