ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၆

သေတ္တာတော်ကိုတဲ၌ထားခြင်း
1ထိုသို့ ဘုရားသခင်၏သေတ္တာတော်ကိုဆောင်ခဲ့၍ ဒါဝိဒ်ဆောက်နှင့်သော တဲအလယ်၌ထားပြီးမှ၊ မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် မိတ်သဟာယယဇ်တို့ကို ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ပူဇော်ကြ၏။ 2မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် မိတ်သဟာယယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကို ဒါဝိဒ်မင်းသည် ပြီးစီးစေသောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ကိုမြွက်၍ ပရိသတ်တို့ကို ကောင်းချီးပေးလေ၏။ 3ဣသရေလ လူယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့အား မုန့်တစ်ပြား၊ အမဲသားတစ်တစ်၊ စပျစ်သီးပျဉ်တစ်ပြားစီ ဝေငှတော်မူ၏။
4တစ်ဖန် ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို အလှည့်အတိုင်း ချီးမွမ်းစေခြင်းငှာ ခန့်ထားတော်မူသော လေဝိသားများဟူမူကား၊ 5ခွက်ကွင်းတီးသော အကြီးအကဲ အာသပ်၊ သူ့နောက် စောင်းတယောတီးသော ဇာခရိ၊ ယေလ၊ ရှေမိ၊ ရာမုတ်၊ ယေဟေလ၊ မတ္တိသိ၊ ဧလျာဘ၊ ဗေနာယ၊ ဩဗဒေဒုံ၊ ယေလ တစ်စုနှင့်၊ 6ဘုရားသခင်၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ အစဉ်တံပိုးမှုတ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ် ဗေနာယနှင့် ယဟာဇေလတည်း။
7ထိုနေ့၌ ဒါဝိဒ်သည် အာသပ်နှင့် သူ့ညီတို့အားအပ်သော ထာဝရဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းရာ ဆာလံသီချင်းသစ်ဟူမူကား၊
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာ ဆာလံ
(ဆာလံ၊ ၁၀၅:၁-၁၅၊ ၉၆:၁-၁၃၊ ၁၀၆:၄၇-၄၈)
8ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းကြလော့။ နာမတော်ကို ပတ္ထနာပြုကြလော့။ အမှုတော်တို့ကို လူများတို့အား ပြသကြလော့။ 9ထာဝရဘုရားကို သီချင်းဆိုကြလော့။ ဆာလံသီချင်းကို ဆိုကြလော့။ အံ့ဖွယ်သော အမှုတော်အပေါင်းတို့ကို ဟောပြောကြလော့။ 10သန့်ရှင်းသော နာမတော်၌ ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ကြလော့။ ထာဝရဘုရားကို ရှာသောသူတို့သည် စိတ်နှလုံး ရွှင်လန်းကြစေ။ 11ထာဝရဘုရားနှင့် တန်ခိုးတော်ကိုရှာကြလော့။ မျက်နှာတော်ကို အစဉ်မပြတ်ရှာကြလော့။ 12စီရင်တော်မူသော အံ့ဩဖွယ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ထူးဆန်းသောအမှုတော်တို့နှင့် နှုတ်တော်ထွက် ပညတ်တို့ကိုလည်းကောင်း အောက်မေ့ကြလော့။ 13ထာဝရဘုရား၏ကျွန် ဣသရေလအမျိုး၊ ရွေးကောက်တော်မူသော ယာကုပ်အနွယ်တို့၊ 14ကိုယ်တော်မြတ် ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ စီရင်ပိုင်တော်မူ၏။ 15-19ငါသည် သင်တို့အမွေခံရာဖို့၊ ခါနာန်ပြည်ကို သင်၌ပေးမည်ဟု ငါတို့အမျိုးသည် အရေအတွက်အားဖြင့်မများ၊ အလွန်နည်း၍၊ ထိုပြည်၌ ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသောအခါ၊ အာဗြဟံ၌ကတိထား၍ ဣဇာက်၌ကျိန်ဆိုတော်မူလျက်၊ ယာကုပ်၌ မြဲမြံသောတရား၊ ဣသရေလ၌ နိစ္စထာဝရပဋိညာဉ်ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ လူမျိုးအဆက်တစ်ထောင်တိုင်အောင် မိန့်မြွက်တော်မူသော နှုတ်ကပတ်တည်းဟူသော ဝန်ခံခြင်းတရားတော်ကို အစဉ်အမြဲ အောက်မေ့တော်မူ၏။ 20သူတို့သည် တစ်မြို့မှတစ်မြို့သို့လည်းကောင်း၊ တစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံသို့လည်းကောင်း၊ လှည့်လည်၍သွားကြသောအခါ၊ 21သူတို့ကိုညှဉ်းဆဲစေခြင်းငှာ အဘယ်သူအားမျှ အခွင့်ပေးတော်မမူ။ သူတို့အတွက်လည်း ရှင်ဘုရင်တို့ကိုဆုံးမလျက်၊ 22ငါ့ထံ၌ ဘိသိက်ခံသောသူတို့ကို မထိမခိုက်နှင့်။ ငါ့ပရောဖက်တို့ကို အပြစ်မပြုနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
23မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၊ ထာဝရဘုရားအား သီချင်းဆိုကြလော့။ ကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ညွှန်ကြားကြလော့။ 24ဘုန်းတော်ကို တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၌လည်းကောင်း၊ အံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကို ခပ်သိမ်းသော လူမျိုးတို့၌လည်းကောင်း ဖော်ပြကြလော့။ 25ထာဝရဘုရားသည် ကြီးမြတ်၍၊ အလွန်ချီးမွမ်းဖွယ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားတကာတို့ထက် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဖြစ်တော်မူ၏။ 26တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ ဘုရားရှိသမျှတို့သည် အချည်းနှီးသက်သက် ဖြစ်ကြ၏။ ထာဝရဘုရားမူကား၊ မိုးကောင်းကင်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 27ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်သည် ရှေ့တော်၌ရှိ၏။ အစွမ်းသတ္တိနှင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းလည်း နေတော်မူရာ၌ ရှိ၏။ 28လူအမျိုးမျိုးတို့၊ ထာဝရဘုရားသည် ဘုန်းတန်ခိုး အစွမ်းသတ္တိရှိတော်မူသည်ဟု ဝန်ခံကြလော့။ ရှိတော်မူသည်ဟု ဝန်ခံကြလော့။ 29ထာဝရဘုရား၏နာမတော်သည် ဘုန်းကြီးတော်မူသည်ဟု ဝန်ခံကြလော့။ ပူဇော်သကာကို ဆောင်ခဲ့လျက် ရှေ့တော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြလော့။ သန့်ရှင်းသောတန်ဆာကိုဆင်၍ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြလော့။ 30မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၊ ရှေ့တော်၌ ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြလော့။ လောကဓာတ်သည် မလှုပ်မရှားနိုင်အောင် မြဲမြံစွာတည်လိမ့်မည်။ 31ကောင်းကင်သည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေ။ မြေကြီးသည်လည်း ရွှင်လန်းခြင်းရှိစေ။ ထာဝရဘုရား စိုးစံတော်မူသည်ဟု တစ်ပါးအမျိုးသားတို့တွင် ဟောပြောကြစေ။ 32ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်တန်ဆာသည် အသံဗလံပြုစေ။ လယ်ပြင်နှင့် လယ်ပြင်၌ ရှိသမျှသည်လည်း ဝမ်းမြောက်စေ။ 33ထိုအခါ တော၌ ရှိသမျှသော အပင်တို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ရွှင်လန်းစွာ သီချင်းဆိုကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် မြေကြီးသားတို့ကို တရားစီရင်ခြင်းငှာ ကြွလာတော်မူ၏။ 34ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၍၊ ကရုဏာတော်အစဉ်အမြဲ တည်သောကြောင့်၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းကြလော့။ 35အကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူသောဘုရား၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောနာမတော် ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဝန်ခံ၍ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်း၌ ဝါကြွားဝမ်းမြောက်မည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူပါ။ တစ်ပါးအမျိုးသားထဲကနုတ်၍ စုဝေးစေတော်မူပါဟု မြွက်ဆိုကြလော့။ 36ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဟု သီချင်းဆိုကြသောအခါ၊ လူများအပေါင်းတို့သည် အာမင်ဟုဝန်ခံလျက် ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြ၏။
သေတ္တာတော်အမှုထမ်းများ
37ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ၊ နေ့တိုင်း ဆောင်ရွက်စရာအမှုကို အစဉ်အမြဲ ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှာ၊ အာသပ်နှင့် သူ၏ညီတို့ကိုလည်းကောင်း၊ 38ဩဗဒေဒုံနှင့် ညီခြောက်ကျိပ်ရှစ်ယောက်၊ တံခါးစောင့်ဟောသံနှင့် ယေဒုသုန်သား ဩဗဒေဒုံတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ ထားတော်မူ၏။ 39-40မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ နေ့ရက်အစဉ် အတိုင်း၊ နံနက်တစ်ခါ ညဉ့်ဦးတစ်ခါ ထာဝရဘုရားအား မီးရှို့ရာယဇ်တို့ကို ပူဇော်၍၊ ဣသရေလအမျိုး၌ ထာဝရဘုရားထားတော်မူသော ပညတ္တိကျမ်းစာ၌ပါသမျှအတိုင်း ပြုစေခြင်းငှာ၊ ဂိဗောင်မြို့၌ မြင့်သောအရပ်ပေါ်မှာရှိသော ထာဝရဘုရား တဲတော်ရှေ့တွင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဇာဒုတ်နှင့် သူ၏ညီ ယဇ်ပုရောဟိတ်များကိုလည်း ထားတော်မူ၏။ 41ထာဝရဘုရား၏ကရုဏာတော်သည် အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့် ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းစေခြင်းငှာ၊ 42သီချင်းသည်တို့၏ အဆောင်၊ တံပိုး၊ ခွက်ကွင်း အစရှိသော ဘုရားသခင်၏ တူရိယာမျိုးကိုကိုင်သော ဟေမန်နှင့်ယေဒုသုန်အစရှိသော ရွေးကောက်၍ စာရင်းသွင်းသောသူ အခြားတို့ကိုလည်း ထားတော်မူ၏။ ယေဒုသုန်သားတို့သည်လည်း တံခါးစောင့်ဖြစ်ကြ၏။ 43ထိုနောက်မှ လူအပေါင်းတို့သည် မိမိတို့နေရာသို့ ပြန်သွားကြ၏။ ဒါဝိဒ်သည်လည်း နန်းတော်သားတို့ကို ကောင်းချီးပေးခြင်းငှာ သွားတော်မူ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၆ (အနက်ဖွင့်)

၁၆:                  တဲတော်သို့ ပဋိညာဉ်သေတ္တာ စံမြန်းသည်နှင့် တပြိုင်နက် ယဇ်ပူဇော်ကြသည်။ အမြင့်ဆုံး ပူဇော်သက္ကာဖြစ်သော မီးရှို့ယဇ်ပူဇော် ကြသည် (ဝတ်နှင့် ယှဉ်ဖတ်)။ ယဇ်ကောင်တခုလုံး မီးလောင်ပြာကျရာ ဘုရားသခင်လက်ခံသော မွှေးနံ့သာပူဇော်သက္ကာ ဖြစ် သည်။

ထို့အပြင် မိဿဟာယပူဇော်သက္ကာ လည်းပူဇော်ကြသည်။ ယဇ်ကောင်အဆီနှင့် ကျောက်ကပ်များကို မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် ဘုရားသခင်ထံသို့ မီးရှို့ပူဇော်ရသည်။ မိဿဟာယယဇ်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ ဆက်စပ်ခြင်း အမှတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။

၁၆:                     ဒါဝိဒ်မင်းသည် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းအမှတ်သင်္ကေတ    အဖြစ်ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် နေ့စဉ်ရက်တိုင်း ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုသည် (ငယ် ၃၇-၄၂)။ လေဝိ အမျိုးအား အစဉ်တစိုက်ချီးမွမ်းပူဇော်ဖို့ တာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်။

          ၁၆:၂၂       ဤဆာလံသီချင်းကို နှစ်ပိုင်းခွဲခြားနားလည်နိုင်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၈-၂၂ သည် ဣသရေလလူမျိုးကို ရည်ရွယ်၍ အငယ် ၂၃-၃၄ သည် လူမျိုးအားလုံးသို့ ရည်ဆောင်ပါသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၅နှင့် ၃၆ သည် ဆာလံသီချင်းနိဂုံးဖြစ်သည်။ ဆာ ၁၀၅:၁-၁၅၊ ၉၆:-၁၃၊ ၁၀၆:၁၊ ၄၇၊၄၈ တို့တွင် ထပ်မံဖွဲ့ဆိုထားသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၈-၂၂ သည် ဣသရေလလူတို့အား ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်ရှာဖွေဖူးမြင်ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်ခြင်းကို ဂုဏ်ပြုဖို့ တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသော အမှုများပြန်လည် သတိရဖို့၊ အတိတ်ကာလတွင် ပြုခဲ့သော အမှုတော်များ၊ ပညတ်တော်များအောက်မေ့ဖို့၊ ဘိုးဘေးများသို့ ပြုထားသော ကတိတော်များ ပြန်လည်ဆင်ခြင်ဖို့ သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၁၆:၂၃၂၄     ဆာလံဆရာက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသတ္တဝါအပေါင်းအား ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးတော် ချီးမွမ်းကြဖို့ နှိုးဆော်ထားသည်။ ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါတိုင်း ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးကို ကြောက်ရွံ့ကြ သည်။ ထာဝရ ဘုရားသခင် သည် စွမ်းအားရှင်၊ တန်ခိုးကြီးရှင်၊ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အုပ်စိုးမှုခံယူခြင်းသည် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။

၁၆:၃၅၃၆     ဤကျမ်းချက်သည် ဆုတောင်းချက်နိဂုံးဖြစ်၍ ဆာ ၁၀၆း ၄၇-၄၈ နှင့်ဆင်တူသည်။

၁၆:၃၇၄၃     ဒါဝိဒ်မင်းသည် လေဝိသားများအား ပဋိညာဉ်သေတ္တာ၏ ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စနစ်တကျ တာဝန်ပေးအပ်သည်။ မီးရှို့ယဇ်ပူဇော်ကြမည့်သူများကိုလည်း ခွဲ့ခန့်ထားသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် အာဗျာသ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် အဆိုတော်များ၊ တူရိယာပညာရှင်များ၊ တံခါးမှူးများ ခွဲခန့်ထားသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် ဇာခုတ်ကဂိဗောင်မြို့တွင် တာဝန်ချထားသည်။ ဤကျမ်းချက်၏ အခရာမှာ တူရိယာဂီတ ပညာရှင်များဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၈ တွင် သြဗဒေပုံနာမည်တွေ့ရသည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာသည် ဇိအုန်တွင်အသားကျနေပြီ။ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း အိမ်ပြန်ကြပြီ။ ဒါဝိဒ်အိမ်တော်လည်း ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံကြွယ်ဝသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။