ရုသ၀တ္ထု - ၄

ရုသနှင့်ဗောဇထိမ်းမြားခြင်း
1ထိုအခါ ဗောဇသည် မြို့တံခါးဝသို့သွား၍ ထိုင်သဖြင့်၊ မနေ့ကပြောသော အမျိုးသားချင်း လျှောက်သွားသည်ကိုမြင်လျှင်၊ အိုမည်သူ၊ လှည့်၍ထိုင်ပါတော့ဟု ခေါ်သည်အတိုင်း သူသည် လှည့်၍ထိုင်လေ၏။ 2တစ်ဖန် မြို့သားအသက်ကြီးသူ တစ်ကျိပ်တို့ကိုခေါ်၍၊ သည်မှာထိုင်ပါတော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း သူတို့သည်လည်း ထိုင်ကြ၏။ 3အမျိုးသားချင်းကိုလည်း၊ မောဘပြည်မှပြန်လာသော နောမိသည် ငါတို့အစ်ကို ဧလိမလက်ပိုင်သော မြေအကွက်ကို ရောင်းမည်ဖြစ်၍၊ 4သင့်ကိုငါတိုင်ကြားလျက်၊ ပြည်သားများ၊ ငါတို့အမျိုး၌ အသက်ကြီးသူများရှေ့မှာ ဝယ်ပါတော့ဟု ပြောမည်အကြံရှိပါ၏။ သင်သည် ရွေးလိုလျှင်ရွေးပါတော့၊ မရွေးလိုလျှင် ကျွန်ုပ်အားကြားပြောပါတော့။ သင်မှတစ်ပါး ရွေးပိုင်သောသူမရှိ။ သင့်နောက်မှာ ကျွန်ုပ်နေရာကျသည်ဟု ဆိုသော်၊ အမျိုးသားချင်းက၊ ကျွန်ုပ်ရွေးမည်ဟု ပြန်ပြော၏။ 5ဗောဇကလည်း၊ ထိုလယ်ကွက်ကို နောမိလက်မှ ဝယ်သောနေ့ရက်တွင်၊ သေသောသူ၏ အမွေဥစ္စာအားဖြင့် သူ၏နာမည်ကို ထောက်မခြင်းငှာ၊ သူ၏မယား မောဘအမျိုးသမီး ရုသကိုလည်း ဝယ်ရသေးသည်ဟုဆိုသော်၊ 6အမျိုးသားချင်းက၊ ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်အဖို့မရွေးနိုင်ပါ။ ရွေးလျှင် ကိုယ်အမွေဥစ္စာကိုဖျက်မည် စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ ကျွန်ုပ်မရွေးနိုင်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်ရွေးပိုင်သောအရာကို ကိုယ်အဖို့ရွေးပါတော့ဟု ပြန်ပြော၏။ 7ဣသရေလ ရှေးထုံးစံဟူမူကား၊ ရွေးခြင်းအမှု၊ ဥစ္စာလဲခြင်းအမှုကို မြဲမြံစေခြင်းငှာ တစ်ယောက်သောသူသည် မိမိခြေနင်းကိုချွတ်၍ တစ်ယောက်သောသူအား အပ်လေ့ရှိ၏။ ထိုသို့ပြုသောအားဖြင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင် သက်သေတည်ရ၏။ 8သို့ဖြစ်၍ အမျိုးသားချင်းက၊ ကိုယ်အဖို့ဝယ်ပါတော့ဟု ဗောဇအားဆို၍ မိမိခြေနင်းကိုချွတ်၏။ 9ဗောဇကလည်း၊ ဧလိမလက်ဥစ္စာ၊ ခိလျုန်ဥစ္စာ၊ မဟာလုန်ဥစ္စာ ဟူသမျှကို နောမိလက်မှငါဝယ်၍၊ 10သေသောသူ၏နာမည်ကို သူ၏ညီအစ်ကိုစုထဲကလည်းကောင်း၊ သူနေရာ မြို့တံခါးထဲကလည်းကောင်း မပြတ်စေခြင်းငှာ၊ သူ၏အမွေအားဖြင့် သူ၏နာမည်ကို ထောက်မမည်အကြောင်း၊ မဟာလုန်၏မယား မောဘအမျိုးသမီး ရုသကို ငါ၏မယားဖြစ်စေခြင်းငှာ ငါဝယ်သည်ကို သင်တို့သည် ယနေ့သက်သေဖြစ်ကြပါ၏ဟု အသက်ကြီးသူများ၊ လူများအပေါင်းတို့အား ပြောဆို၏။ 11တံခါးဝ၌ရှိသော အသက်ကြီးသူများ၊ လူများအပေါင်းတို့ကလည်း၊ ငါတို့သည် သက်သေဖြစ်ကြ၏။ သင့်အိမ်သို့ရောက်သော ဤမိန်းမသည်၊ ဣသရေလအမျိုးကို တည်ထောင်သော မိန်းမနှစ်ယောက်၊ ရာခေလနှင့် လေအာကဲ့သို့ ဖြစ်မည်အကြောင်း ထာဝရဘုရား ပြုတော်မူပါစေသော။ သင်သည်လည်း ဧဖရတ်အရပ်၌ အစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ၍ ဗက်လင်မြို့၌ အသရေကျော်စောခြင်း ရှိပါစေသော။ 12အသက်ပျိုသော ဤမိန်းမတွင်၊ ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူလတ္တံ့သော မျိုးစေ့အားဖြင့် သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် ယုဒမယားတာမာ ဖွားမြင်သော ဖာရက်အမျိုးအနွယ်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါစေသောဟု ပြောဆိုကြ၏။
ဗောဇနှင့်သူ၏သားမြေးများ
13ဗောဇသည် ရုသကိုသိမ်း၍ စုံဖက်လျက် ဆက်ဆံသောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ရုသသည်ပဋိသန္ဓေယူ၍ သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်လေ၏။ 14မိန်းမတို့သည်လည်း နောမိအား၊ သင့်ကိုပြုစုသော အမျိုးသားချင်းကိုယနေ့ဖြတ်တော်မမူသော ထာဝရဘုရားသည် မင်္ဂလာရှိတော်မူပါစေသော။ ယခုရသော အမျိုးသားချင်းသည်လည်း ဣသရေလအမျိုး၌ အသရေကျော်စောပါစေသော။ 15သူသည်သင်၏အသက်ကို ပြုပြင်သောသူ၊ သင်အသက်ကြီးသောအခါ သင့်ကိုကောင်းမွန်စွာ ပြုစုသောသူ ဖြစ်ပါစေသော။ သင့်ကိုချစ်၍ သားခုနစ်ယောက်ထက် သင့်အဖို့သာ၍ကောင်းသော သင်၏ချွေးမသည် သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်ပြီဟု ပြောဆိုကြ၏။ 16နောမိသည် ထိုသူငယ်ကိုယူ၍ ပိုက်ချီလျက်ထိန်းလေ၏။ 17အိမ်နီးချင်း မိန်းမတို့ကလည်း၊ နောမိသည် သားယောက်ျားကိုရပြီဟု ဆိုလျက်၊ ထိုသူငယ်ကို ဩဗက်အမည်ဖြင့် မှည့်ကြ၏။ ဩဗက်သားကား ယေရှဲ။ ယေရှဲသားကားဒါဝိဒ်တည်း။
ဒါဝိဒ်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်
18ဖာရက်၏ သားစဉ်မြေးဆက်ဟူမူကား၊ ဖာရက်သား ဟေဇရုံ၊ 19ဟေဇရုံသား အာရံ၊ အာရံသား အမိနဒပ်၊ 20အမိနဒပ်သား နာရှုန်၊ နာရှုန်သား စာလမုန်၊ 21စာလမုန်သား ဗောဇ၊ ဗောဇသား ဩဗက်၊ 22ဩဗက်သား ယေရှဲ၊ ယေရှဲသား ဒါဝိဒ်တည်း။
ရုသဝတ္တုပြီး၏။

ရုသ၀တ္ထု - ၄ (အနက်ဖွင့်)

၅။ ဗောဇကကယ်နှုတ်ခြင်း (:၁၂)

          : မိုးလင်းလျှင်ဗောဇသည် မြို့မိမြို့ဖများ မျက်နှာချင်းဆုံရာ မြို့မတံခါးဝသို့သွားသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရုသကို အနီးဆုံးရွေးပိုင်သော ညီအစ်ကိုသည် ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာသည်။ မိတ်ဆွေ ဟု လှမ်းခေါ်သည်။ မြို့မိမြို့ဖဆယ်ဦးရှေ့မှာ ဗောဇက နောမိနှင့်ရုသတို့အကြောင်း ရှင်းပြသည်။ သို့ဖြင့် နောမိရောင်းချမည့် သူ့ယောက်ျားပိုင် ဧလိမလက်၏မြေကို ဦးစားပေးဝယ်ခိုင်းသည်။ ထိုအချိန်ထိ ထိုကိုယ်တော်ချော၏ နာမည် မသိရသေးပါ။ ထိုသို့ဝယ်ယူ သိမ်းပိုက်လျှင် သေသောသူ၏ အမျိုးသမီး မုဆိုးမဖြစ်သော မောဘသူ ရုသကိုလည်း တွဲဖက်သိမ်းပိုက်ရသည်ဟု ဆိုသောအခါ နောက်ဆုတ်သွားသည်။ အဘယ်သို့ဆိုသော် သူ့အမွေခံပတ်ဝန်းကျင် ဆုံးရှုံးသွားမည်ကို စိုးရိမ်သည်။

ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသော သူ့ဘဝညစ်နွမ်းမည်ကို နှမြောသည်။ ရုသကို သိမ်းပိုက်လျှင် သူ့ပိုင်ပစ္စည်း အားလုံးကို ရုသနှင့် ပြိုင်တူ ပိုင်ဆိုင်ကြရတော့မည်။ ယုတ်စွအဆုံး သူ့မြေယာများကိုလည်း ရုသ အမျိုးက အမွေခံယူကြမည်။

နာမည်မဖော် ထိန်ချန်ထားသော ညီအစ်ကို အကြောင်းကို Mathew Poole က ဤသို့ဆိုသည်။-

ဗောဇက သ့နာမည်ကို သေချာပေါက်သိ၍ နာမည်ဖြင့်ခေါ်ပါသည်။ သို့သော်ကျမ်းစာစီရင် ရေးသားသူက တမင်ချန်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နာမည်သိစရာမလို။ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာထိုခိုက်နိုင်သည်။ အပြစ်ဒဏ် ပေးစရာအကြောင်းလည်း ပေါ်လာနိုင်သည်။ သူ့ညီအစ်ကို၏ နာမည်ကို သူ့ကြောင့် မထိပါးစေလို။

            ထိုညီအစ်ကို၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပိရိခိုင်မာသည်။ မြို့မိမြို့ဖ သက်သေ(၁၀)ဦးထားသည်။ သက်သေဆယ်ပါး (ပညတ်တော်ဆယ်ပါးပုံဆောင်သည်)က အပြစ်သားအား ရွေးနှုတ်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်း သက်သေထူသည်။ “ဇာတိပကတိကြောင့် ပညတ်တရား အားနည်း၍ မတတ်နိုင်သော အမှုကို ဘုရားသခင်ပြုတော်မူခြင်းငှါ၊ အပြစ်နှင့်ပြည့်စုံသော ဇာတိပကတိ၏ သဏ္ဍာန်ကို ဆောင်သော မိမိသားတော်ကို စေလွှတ်၍ အပြစ်ဖြေဘို့ရာ ဇာတိပကတိ၌ အပြစ်ကို ဒဏ်ပေးတော်မူ၏” (ရော ၈:၃)။

ထိုပေါက်ဖော်၏ ငြင်းပယ်ခြင်းသည် ဗောဇအတွက် အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဝါစ်အတိုင်း ရုသကို သိမ်းပိုက်သွားသည်။

၄း ၇ .. ၈  ထိုခေတ်ကာလက အရောင်း အဝယ်ပြုရာတွင်လည်းကောင်း၊ ကတိကဝတ် ပြုရာတွင်လည်းကောင်း လွှဲပြောင်းပေးသည့်အချိန်အခါမျိုးတွင် ထိုသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသည် အတည်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေအဖြစ်ဖြင့် ဘိနပ်တစ်ဘက်ချွတ်ပေးရသည်။ ငြင်းပယ်ခံရသော မုဆိုးမက သူ့ကိုငြင်းပယ်သူ၏ မျက်နှာအား တံတွေးထွေးရသည် (တရား ၂၅:၉)။ ယခုကိစ္စတွင်မူ ထိုပေါက်ဖော်ကြီးသည် ရုသ၏တံတွေးထွေးခြင်းမခံရ။ သူ့ဘိနပ်တစ်ဘက်အား ဗောဇသို့ပေးအပ်သည်။

:၁၂ ဗောဇသည် ဘိနပ်လက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဧလိမလက်၏ လက်ကျန်ပစ္စည်းများအား စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ကျေညာသည်။ မောဘသူ ရုသကိုလည်း သိမ်းပိုက်သည်။ ပရိတ်သတ်များက ဗောဇအား ဂုဏ်ပြုကြသည်။ ရာခေလနှင့် လေအာကဲ့သို့ မဂ်လာဆောင်လာသူဖြစ်ပါစေဟု သူ့မိန်းမကိုလည်း ဂုဏ်ပြုကြသည်။ ယုဒမယားတာမာဘွားမြင်သော ဖာရက်အမျိုးအနွယ်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါစေဆိုသည်မှာ သမိုင်းကြောင်း သီးသန့်ရှိသည်။ လေဝိထုံးစံအရ ဣသရေလလူမျိုးနှင့် အခြားသော လူမျိုးစုံမက် ပေါင်းဖက်သောအခါ ဣသရေလ အနွယ်ဝင်ဖြစ်သွား၍ သားသမီးထွန်းကားခြင်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

 

၆။ ဒါဝိဒ်မှဩဗက် သို့တော်ဝင်နန်းနွယ်စဉ် (:၁၃၂၂)

          :၁၃၁၆ ဗောဇနှင့်ရုသတို့သည် စုံမက်ပေါင်းဖက်ကြသောအခါ ဩဗက်ဟူသော သားရတနာ ထွန်းကားလာကြသည်။ နောမိက သူ့ဝမ်းလွယ်ရင်သွေးကဲ့သို့ ချစ်ခင်၍ တဖူးဖူးမှုတ်သည်။ သူနာပြုဆရာမသို့နှယ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည်။

          :၁၇၂၂ နောင်သော် ထိုဩဗက်သည် ယေရှဲ၏ဖခင်၊ ဒါဝိဒ်၏အဘိုးဖြစ်လာသည်။ ကျမ်းစာအုပ်ကို ဒါဝိဒ်၏ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အကျဉ်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ ဒါဝိဒ်၏ မြေးမြစ်တွင် ယေရှုခရစ်တော် ပေါ်ထွန်းလာသည် (မ ၁)။ ဤကျမ်းမှ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သည် အပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ ရှင်ဘုရင်များခေတ်အစတွင် ရှိမောင် (Simon) ရှိသည်။ ရှင်ဘုရင်များခေတ်ရောက်သည့်တိုင်အောင် ဒါဝိဒ်မမွေးသေး။ နှစ်ပေါင်း (၄၀)ခန့်ကြာသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဆွေမျိုးစဉ်ဖော်ပြရာ၌ နာမည်ကျန်လေ့ရှိသည်။

ယခုဆွေစဉ်မျိုးဆက် အကျဉ်းတွင်လည်း ဒါဝိဒ်တွင် ဆုံးသည်။ ဓမ္မရာဇဝင် ပထမစောင်နှင့် ဒုတိယစောင်များတွင် ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ပါ။

မှတ်စု

၁။ (နိဒါန်း)        J. Vernon McGee, Ruth and Esther, Women of Faith, p.15

၂။ (နိဒါန်း)        Irving L. Jensen, Judges/Ruth, p.80.

၃။ (၂:၄-၁၂) Leon Morris (with Arthur E. Cundall), Judges and Ruth, pp.276.277.

၄။ (၄:၁-၆) ယေဗြဲဝေါဟာရက ပိုမိုပီပြင်သည်။ လူ့နာမည်အစား သို့ကြောင့်၊ ထို့ကြောင့်ဟူသော စကားလုံးအသုံးများသည် (peloni, almoni, NKJV Marg) ဟု သုံးသည်။

၅။ (၄:၁-၆)       Source unknown

၆။ (၄:၁-၆)       Matthew Poole, Matthew Poole’s commentary on the Holy Bible, p.511.

၇။ (၄:၁-၆)       Source unknown.

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။