ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ၆

1ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်၏ တမန်တော်အရာ၌ ခန့်ထားသော ငါပေါလုနှင့် ငါ့ညီသုဿင်သည်၊- 2ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အပြစ်နှင့်ကင်းစင်၍ သန့်ရှင်းသူအရာ၌ ခန့်ထားသောသူတည်းဟူသော၊ ကောရိန္သုမြို့၌ရှိသော ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်မှစ၍ ခပ်သိမ်းသောအရပ်၌ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကို ပတ္ထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့ကို ကြားလိုက်ပါ၏။-တ၊ ၁၈:၁။ 3ထိုသခင်သည် ငါတို့၏သခင်သာမဟုတ်၊ သင်တို့၏သခင်လည်း ဖြစ်တော်မူ၏။ သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင့်အထံတော်က ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ ရှိပါစေသော။
ဆုကျေးဇူးတော်များ
4-6အထက်က ခရစ်တော်၏သက်သေကို သင်တို့တွင် တည်စေသည်ရှိသော်၊ သင်တို့သည် ထိုခရစ်တော်အားဖြင့်၊ အရာရာ၌ နှုတ်သတ္တိ၊ ဉာဏ်သတ္တိအပေါင်းနှင့် ကြွယ်ဝပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍၊ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် သင်တို့အားပေးတော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကို ငါထောက်၍၊ သင်တို့အကြောင်းကြောင့် ငါ့ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို အစဉ်မပြတ် ချီးမွမ်း၏။- 7ထိုကြောင့်သင်တို့သည် ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကို မျှော်လင့်၍နေစဉ်၊ ဆုတော် တစ်စုံတစ်ခုမျှ မလျော့ဘဲ စုံလင်လျက်ရှိကြ၏။- 8သင်တို့သည် ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်၏ နေ့ရက်၌ အပြစ်တင်စရာအခွင့်နှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း၊ သင်တို့ကို အဆုံးတိုင်အောင် ခိုင်ခံ့မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်။- 9ငါတို့သခင်တည်းဟူသော သားတော်မြတ် သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ဆက်ဆံခြင်းကျေးဇူးတော်ကို သင်တို့အား ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။
အသင်းတော်တွင်းကွဲပြားခြင်း
10ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့ရှိသမျှသည် စကားတညီတညွတ်တည်းဖြစ်၍ အချင်းချင်းမကွဲပြားဘဲ စိတ်သဘောတစ်သံ တစ်သမတ်တည်း ရှိသည်နှင့် စေ့စပ်စုံလင်ကြမည်အကြောင်း၊ ငါတို့ သခင်ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်ကို အမှီပြု၍ သင်တို့ကို ငါနှိုးဆော်တောင်းပန်ပါ၏။- 11အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည် အချင်းချင်းမသင့်၊ ရန်တွေ့ခြင်းရှိသည်ကို၊ ခလောဣ အိမ်သားအချို့တို့သည် ပြောကြ၏။- 12သင်တို့က၊ ငါသည် ပေါလုတပည့်ဖြစ်၏။ ငါသည် အာပေါလုတပည့်ဖြစ်၏။ ငါသည် ကေဖတပည့်ဖြစ်၏။ ငါသည် ခရစ်တော်တပည့်ဖြစ်၏ဟု အသီးအသီး ပြောကြသောကြောင့် ငါဆိုရ၏။-တ၊ ၁၈:၂၄။ 13ခရစ်တော်သည် ကွဲပြားသလော။ ပေါလုသည် သင်တို့အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံပြီလော။ သို့မဟုတ် သင်တို့သည် ပေါလု၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ခံကြပြီလော။- 14ကရိပ္ပုနှင့် ဂါယုမှတစ်ပါး၊ သင်တို့တွင် အဘယ်သူအားမျှ ဗတ္တိဇံကို ငါမပေးသည်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ရှိပါ၏။-တ၊ ၁၈:၈၊ ၁၉:၂၉။ ရော၊ ၁၆:၂၃ 15သို့ဖြစ်၍ ပေါလုသည် မိမိနာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးသည်ဟု အဘယ်သူမျှ ဆိုစရာအကြောင်းမရှိ။- 16သတေဖန်၏ အိမ်သူအိမ်သားတို့အားလည်း ဗတ္တိဇံကို ပေးပြီ။ ထိုမှတစ်ပါး အခြားသောသူအား ဗတ္တိဇံပေးသည်ကို ငါမမှတ်မိ။၁ကော၊ ၁၆:၁၅။
17ဗတ္တိဇံကိုပေးစေခြင်းငှာ ခရစ်တော်သည် ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသည်မဟုတ်။ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောစေခြင်းငှာ စေလွှတ်တော်မူ၏။ သို့သော်လည်း၊ ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို အချည်းနှီးမဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ နှုတ်ပညာကို အခွင့်မပေးဘဲ နေတော်မူ၏။
ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးနှင့်ပညာဖြစ်သောခရစ်တော်
18အကြောင်းမူကား၊ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်တရားသည် မိုက်သောတရားဖြစ်၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သောငါတို့၌ ထိုတရားသည် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။- 19ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ပညာရှိတို့၏ ပညာကို ငါဖျက်ဆီးမည်။ ဉာဏ်ကောင်းသောသူတို့၏ ဉာဏ်ကိုလည်း ငါပယ်မည်ဟု လာသတည်း။-ဟေရှာ၊ ၂၉:၁၄။ 20ပညာရှိကား အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ကျမ်းပြုဆရာကား အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ပြဿနာ၌ လေ့ကျက်သောဆရာကား အဘယ်မှာရှိသနည်း။ လောကီပညာကို ဘုရားသခင်သည် မိုက်စေတော်မူသည် မဟုတ်လော။-ယောဘ၊ ၁၂:၁၇။ ဟေရှာ၊ ၁၉:၁၂၊ ၃၃:၁၈၊ ၄၄:၂၅။ 21အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ ပညာတော်စီရင်သည်နှင့်အညီ၊ လောကီသားတို့သည် မိမိတို့ပညာအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို မသိဘဲနေကြသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သောသူတို့ကို ဒေသနာတော် မိုက်မဲခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းငှာ စေတနာရှိတော်မူ၏။- 22ယုဒလူတို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာကို တောင်းတတ်ကြ၏။ ဟေလသလူတို့သည် ပညာကို ရှာတတ်ကြ၏။- 23ငါတို့မူကား၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော ခရစ်တော်၏ အကြောင်းအရာကို ဟောပြောကြ၏။ ထိုအကြောင်းအရာသည်ကား၊ ယုဒအမျိုးသား ထိမိ၍ လဲစရာအကြောင်းဖြစ်၏။ တစ်ပါးအမျိုးသား၌ကား၊ မိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏။- 24သို့သော်လည်း၊ ယုဒလူဖြစ်စေ၊ ဟေလသလူဖြစ်စေ၊ ခေါ်တော်မူသောသူတို့၌ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ပညာတော်တည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ တရားဖြစ်၏။- 25ဘုရားသခင်၏ မိုက်မဲခြင်းအရာသည် လူတို့၏ ပညာထက်သာ၍ ပညာရှိ၏။ ဘုရားသခင်၏ အားနည်းခြင်းအရာသည် လူတို့၏ အစွမ်းထက်သာ၍ အစွမ်းရှိ၏။
26ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့ကို ခေါ်တော်မူခြင်း အကြောင်းအရာကို ဆင်ခြင်ကြလော့။ ခေါ်တော်မူသောသူတို့တွင် လောကီပညာရှိ အများမပါ။ ထင်ရှားသော လူကြီးအများမပါ။ မင်းအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောသူ အများမပါ။- 27ဘုရားသခင်သည် ပညာရှိတို့ကို ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှာ၊ လောကီအရာ၌ မိုက်မဲသောသူတို့ကို ရွေးကောက်တော်မူ၏။ အစွမ်းသတ္တိရှိသော သူတို့ကို ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှာ၊ လောကီအရာ၌ အားနည်းသော သူတို့ကို ရွေးကောက်တော်မူ၏။- 28မြတ်သောသူတို့ကို ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှာ လောကီအရာ၌ ဆင်းရဲသောသူ၊ မရေရာသောသူ၊ ယုတ်သောသူတို့ကို ရွေးကောက်တော်မူ၏။- 29ထိုကြောင့်၊ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားစရာ အကြောင်းမရှိ။- 30ထိုဘုရားသခင်အားဖြင့် သင်တို့သည် ယေရှုခရစ်၌ တည်နေကြ၏။ ထိုသခင်မူကား၊ ဘုရားသခင် စီရင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ငါတို့၌ ပညာမှစ၍ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ရွေးနုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏။- 31သို့ဖြစ်၍၊ ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ၊ ဝါကြွားသောသူမည်သည်ကား၊ ထာဝရဘုရား၌သာ ဝါကြွားစေ။

ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ၆ (အနက်ဖွင့်)

၁။ နိဒါန်း

(ကနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း (:)

: ပေါလုသည် ဒမာသက်မြို့သို့ ခရီးသွားစဉ် လမ်းခုလတ်တွင် ယေရှုအားအစေခံ လုပ်ဖို့ ခေါ်ယူသည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုသည် လူကခေါ်ယူခန့်အပ်ခြင်းမဟုတ်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်အဖြစ် စေလွှတ်ထားသူ ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံး တပည့်တော်များသည် ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို သက်သေခံကြသည်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ပြည့်ဝလျှက် အံ့ဖွယ်တရားတော်များကို ဟောပြောသက်သေခံ ကြသည်။ ပေါလုသည် Gerhard Tersteegen ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်သည်။

ဘုရားသားတော် ခရစ်တော်က ငါ့ကိုစေလွှတ် မဟူရာညသန်းခေါင်ယံအလယ် အံ့ဖွယ်တန်ဖိုး ဘိသိက်ပေး လှံချက်ရာပါလက်တော်ဖြင့် ဟုဆိုခဲ့သည်။

ပေါလုက သူ့ညီ သုဿင်ကို နှုတ်ခွန်းဆက်ထားသည်။ ဤသုဿင်သည် (တ ၁၈:၁၇)တွင် ပါရှိသည့် တရားစရပ်တွင် ဂရိသားများက ဝိုင်းရိုက်ကြသည့်လူ ဟုတ်မဟုတ် အသေအချာမသိရပါ။ မည်သူပင်ဖြစ်စေ ပေါလု၏ သွန်သင်ချက်ဖြင့် အသက်တာပြောင်းလဲ၍ ပေါလု၏ အမှုတော်တွင် ပါဝင်သူဖြစ်သည်မှာ သေချာသည်။

: ပေါလု၏စာကို ကောရိန္သုအသင်းတော်သို့လိပ်မူရေးသားထားသည်။ ထိုအသင်းတော် သည် ဘုရားသခင်နာမတော်၌ အသင်းတော်ဖြစ်သော်လည်း အသင်းတော်ထဲတွင် လောကီဝင်ရောက် သောကြောင့် လူ့လောကတွင် နေစရာနေရာ မဆန့်သော အသင်းတော် ဖြစ်သည်။ ပေါလုက ခရစ်တော်၌ ခေါ်တော်မူထားသော သန့်ရှင်းသူများသို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ထားသည်။ ဤနေရာတွင် ဘုရားသခင်၏လူစုတော်ဆိုသည်မှာ လောကအရာမှ ထွက်ခွာလျက် ဘုရားသခင်ထံ၌ ရောက်ရှိသူကို ဆိုလိုသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ အသက်တာစင်ကြင်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

အချို့ကကျေးဇူးတော်အားဖြင့် တသီးတခြားရွေးကောက်ထားသူများဟု ယူဆကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ သွန်သင်ချက်မှာထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ကောရိန္သု ယုံကြည်သူများသည် လက်တွေ့အသက်တာတွင် တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဖြစ်ကြသော်လည်း  မူလပင်ကိုယ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၌ စင်ကြယ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။

ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသူများ အပြင်ပန်းခေါ်ဆောင်ထားသူများ ဖြစ်သည်။ ဤအသင်းတော်သားများသည် လောကသားများကဲ့သို့ မိဿဟာယဖွဲ့ကြသော်လည်း နာမတော်မြတ်၌ စင်ကြယ်သူများဟု ပေါလုက ဦးဦးဖျားဖျား လိပ်မူခေါ်ပြောထားသည်။

: တစ်မျိုးတစ်ဘာသာ ထူးခြားသော ပေါလုစာစောင်ဖြစ်သည်။ ဤအသင်းတော်သည် အသင်းတော် အမှုအရာတွင်၎င်း၊ ယုံကြည်သူ တစ်ဦးချင်းကိစ္စတွင်၎င်း၊ ပြဿနာပေါင်းစုံ ထွေပြားသော အသင်းတော်ဖြစ်သည်။ ထိုအမှုအရာအားလုံးကို သင်ခင်ယေရှု သိရှိကြောင်း၊ သတိပေးထားသည်။

ကျမ်းစာအဖွင့်တွင် ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်း သက်ရောက်ပါစေဟု စာဖတ်ပရိတ်သတ်သို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်သည်။ ကျေးဇူးတော်သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၏အမြစ်ဖြစ်၍ ငြိမ်သက်ခြင်း သည် ကျေဇူးတော်၏ အသီးအပွင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်ဖြာသည် အဘဘုရားသခင် နှင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါးမှ ခံစားရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားနှင့် အတူတူဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံရန်ပေါလုသည် နှုတ်မလေးပါ။ ဤစကားသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အကြိမ်တစ်ရာသုံးခြင်းအနက် တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။

(ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း(:)

: နှုတ်ခွန်းဆက်အပြီးတွင် ခရစ်တော်အမှုတွင် အံ့သြဖွယ်ယုံကြည်ကြသော ကောရိန္သု အသင်းသားများ ချီးမွမ်းစကားဆိုဖြစ်သည် (ငယ် ၄-၉)။ ယုံကြည်သူများအား ချီးမွမ်းခြင်းသည် ပေါလု၏အရည်အသွေး တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုကောရိန္သုသားများ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် အားရကျေနပ်ဖွယ်မရှိခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်ကိုသာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမည်။ ကောရိန္သုသားများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာလူသားများမဟုတ်ဟု ထင်မှတ်နိုင်သည်။ သို့သော် ပေါလုသည် ထိုသူများအတွက် ဘုရားသခင်နှင့်ယေရှုခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းနိုင်သည်။

: ကောရိန္သုသားများသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝစွာ ခံစားသူများ  ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နှုတ်သတ္တိ၊ ဉာဏ်သတ္တိများဖြစ်သည်။ တိတိကျကျဆိုရလျှင် နှုတ်မှုအရာ၊ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ပြောတတ်ခြင်း၊ ဘာသာစကားအနက်ဖွင့်ခြင်း၊ သာမန်လူသားထက်ထူးကဲသော အရည်အချင်းများ ဖြစ်သည်။ မြွက်ဆိုခြင်းဆိုသည်မှာ ပြင်ပလက္ခဏာဖြစ်၍ ထိုးထွင်းဉာဏ် ဆိုသည်မှာ စိတ်မနောအသိတရားဖြစ်သည်။

: ထိုဆုလက်ဆောင်များသည် ဘုရားသခင်အမှုတော်၌ အမှန်တကယ်ဆက်ကပ်ကြသောကြောင့် ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့်ပေါလုက ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ပေးတော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော် ဟုဆိုသည်။ ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ယေရှုခရစ်တော်ကို သက်သေခံကြသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။ သို့ကြောင့်ဘုရားသခင်က ဘုန်းတန်ခိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။

: ကောရိန္သုအသင်းတော်သားများ ခံစားရသောဝိညာဉ် ဆုကျေးဇူးများသည် အခြား အသင်းတော်များနှင့် နှိုင်ယှဉ်လျှင် နည်းနည်းနောနောမဟုတ်။ သို့သော် ဝိညာဉ်ဆုပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်ဆုရရှိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှ တိုက်ရိုက်ရရှိခြင်း မဟုတ်ကြောင်း သိရှိကြသောကြောင့် ပေါလုကနာမတော် ချီးမွမ်းသည်။ ယေရှုခရစ်တော်ထံမှ ရရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးရရှိခြင်းသည် ဝါကြွားစရာမဟုတ် နှိမ့်ချစွာဖြင့် သခင်ဘုရားအား ချီးမွမ်းရာ ဖြစ်သည်။

ဝိညာဉ်၏ အသီးအပွင့်သည် ယုံကြည်သူတစ်ဦးခြင်း၏ အသက်တာနှင့်သာဆိုင်သည်။ ရှင်ပေါလုကလည်း ထိုယုံကြည်သူများအား မိမိတို့အသက်တာတွင် ဝိညာဉ်အသီးအပွင့်များ သက်သေထူကြပါဟု မညွှန်ကြားပါ။ ကာယကံရှင်များအပေါ်တွင် ဘုရားသခင်စိုးမိုးခြင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။

ဤကျမ်းစာ နောက်ပိုင်းတွင် သန့်ရှင်းသူများ၏ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး စနစ်တကျ မဟုတ်ပုံများကို ထောက်ပြထားသည်။ သို့သော် ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်မူ ကျေဇူးတော်ချီးမွမ်းသည်။

ကောရိန္သုယုံကြည်သူများသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော် ပေါ်ထွန်းမည့်အချိန်ကို မျှော်လင့်စောင့် စားကြသူများဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာသုတေသီအချို့က ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသူများ နှင့်အတူကြွရောက်လာခြင်း (၁သက်၄:၁၃-၁၈)နှင့်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသူများနှင့်အတူ ကြွရောက်လာခြင်း (၂သက်၁:၆-၁၀)နှင့်၎င်း၊ မသက်ဆိုင်ဟုဆိုကြသည်။ ပထမကျမ်းပိုဒ်သည် သန့်ရှင်းသူများအား ခေါ်ယူရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်၍၊ ဒုတိယကျမ်းပိုဒ်သည် တကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ချီဆောင်ခြင်း နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ချီဆောင်ခြင်းနှင့် ခရစ်တော်ဘုန်းပွင့် ထင်ရှားခြင်း နှစ်ခုစလုံးကို ယုံကြည်သူများ က မျှော်လင့်တကြီး စောင့်မျှော်ကြသည်။

: နောက်ဆုံးနေ့ကာလတိုင်အောင် အပြစ်ကင်းစင်ကြ၍ ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ ကောရိန္သုများ လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် သာလွန်အောင် ဘုရားသခင်က ကောင်းကြီးပေးသောကြောင့် နာမတော်ချီးမွမ်းကြောင်း ထပ်ဆိုသည်။ ထိုသူများသည် ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများ ဘုရားသခင်က ပေးသနားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် အဆုံးကာလတိုင်အောင် ယုံကြည်ခိုင်မြဲကြပါဟု ပေါလုက တိုက်တွန်းသည်။

: ပေါလုသည် ကောရိန္သုယုံကြည်သူများအပေါ် အကောင်းမြင်ဝါဒ ထားရှိသည်။ ထိုယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်သားတော်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ရန် ဘုရားသခင်က ရွေးခေါ်သူများဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။  ဘုရားသခင်က စတင်ခေါ်ကတည်းက သခင်ဘုရား၌ အသက်ရှင်သူများဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားကလည်း ဘယ်သောအခါမှ လက်တွဲဖြုတ်မည်မဟုတ်။

၂။ အသင်းတော်ထဲတွင် ပစ်စလက်ခတ်ဖြစ်နေမှုများ (:၁၀:၂၀)

(ကယုံကြည်သူများစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှု (:၁၀:၂၁)

:၁၀ အသင်းတော်အတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုကိုထောက်ပြသည်(၁:၁၀၊ ၄:၂၁)။ ပထမဦးစွာ သွေးစည်းခိုင်မာခြင်း ရှိကြဖို့နှိုးဆော်သည်။ အမိန့်ပေးညွှန်ကြားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ တိုးလျှိုး တောင်းပန်သော လေသံဖြင့် စဝင်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကို အမှီပြု၍ တောင်းပန်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်ပြုခဲ့သော အမှုတော်များကို ထောက်ရှု၍ စည်းလုံးညီညွတ် စေချင်သည်။ ကောရိန္သုသားများသည် လူပုဂ္ဂိုလ်၏ ဂုဏ်သတင်းကို ဦးစားပေးကြသောကြောင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အက်ကြောင်းထင်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်၏ နာမတော်တစ်ခုတည်းသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ လူများကိုသွေးစည်းခိုင်မာစေနိုင်ကြောင်း၊ ပေါလုယုံကြည်သည်။ စကားအပြောအဆို ညီညွတ်မှု ဆိုသည်မှာ သွေးစည်းညီညွတ်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ် အတူတူဖြစ်သည်။ သစ္စာရှိရှိ သဘောဖြောင့်ဖြောင့် စည်းလုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် စိတ်သဘောထားမျိုး ရှိကြလျှင် မစည်းလုံးနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။ သို့ကြောင့် ပေါလုကလည်း ကောရိန္သုသားများအား ခရစ်တော်အမူအကျင့်၊ အသက်တာမျိုး တွေးဆကျင့်ကြံကြရန် သတိပေးတိုက်တွန်းသည်။ သမဂ္ဂနောအပေါ သုခေါ ဖြစ်ပေ သကိုး။

:၁၁ ကောရိန္သုသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းမရှိ။ သွေးဝမ်းကွဲကြသည့် အကြောင်းကို အိမ်သူအိမ်သားများထံမှတဆင့် ပေါလုကြားသိခြင်းဖြစ်သည်။ အမည်နာမ ထုတ်ဖော်ခြင်းသည် အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယုံကြည်သူညီအကိုများထဲမှ ကြားသိရသောသတင်း စကားများထဲမှ ကြားသိရသော သတင်းစကားများကို ပေါ့ပေါ့ဆဆသဘောမထား။ အရေးတယူ ဂရုစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်မူ အသင်းတော်များ လျှာအရိုးမရှိတိုင်း အတင်းအဖျင်း ပြောသည်က များလာသည်။

:၁၂ အသင်းတော်များတွင် အုပ်စုလိုက်၊ အဖွဲ့လိုက် စိတ်တူကိုယ်တူသမားများ စုဖွဲ့လေ့ရှိ ကြသည်။ အချို့က ပေါလု၊ အချို့က အာပေါလု၊ အချို့က ယေရှုခရစ်တော် တစ်ပါးတည်းကို ရှေးရှုသည်။ အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်များကို အလေးမထားကြ။

:၁၃ ပေါလုသည် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ကိုးကွယ်ခြင်းကို အပြစ်တင်ကြောင်း၊ အငယ် ၁၃ မှ ၁၇တွင် ထုတ်ဖော်ထားသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ ဆရာစွဲသည် အသင်းတော် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ထားရှိခြင်းသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူသော ခရစ်တော်အား မျက်ကွယ်ပြုရာ ရောက်ပါသည်။ လူ့အမည်နာမစွဲလန်းခြင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် မဟာမိတ်ပြုခြင်း၊ ခရစ်တော်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံခြင်းများကို မေ့လျှော့ခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၄ ကောရိန္သုအသင်းတော်ထဲတွင် ပေါလုနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သူမှာ အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိသည်။ ကရိပ္ပုနှင့် လာယုတို့နှစ်ဦးသာရှိသည်။ ထိုသို့တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စသာ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ပေးခဲ့သည့်အတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသည်။

:၁၅၁၆ ပေါလုနှစ်ခြင်းပေးခြင်း ခံကြသည်ဟူသော စကားမျိုးမကြားလို။ တနည်းအားဖြင့် ထိုသူများ အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ ဖိအားမပေးလို။ ပေါလု၏အဓိကသွန်သင်လိုချက်မှာ လူတိုင်းအား ယေရှုခရစ်တော်ထံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။

မှတ်ရသလောက် မိသားစုကိုလည်း နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသည်။

:၁၇ ခရစ်တော်က ပေါလုအား နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးရန် စေလွှတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ နှုတ်ကပတ် တော်ဟောကြားရန် စေလွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုစကားသည်ပေါလုက နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ခံယူခြင်းအား ပစ်ပယ်သည်မဟုတ်။ အချို့သူများအား ကိုယ်တိုင်နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ပေးခဲ့ဘူးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းထက် တရားဟောရန် အားသန်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အာဘော်သည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းက ကယ်တင်ခြင်းအား ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ဆန့်ကျင်ခဲ့လျှင် ကရိပ္ပုနှင့်လာယုကိုလည်း နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့မည်မဟုတ်။

ပေါလု၏တရားဒေသနာ ဟောပြောခြင်းသည် ပေါလု၏ အသိဉာဏ်ပညာဖြင့် မဟုတ်။ ခရစ်တော်လက်ဝါးကပ်တိုင်တရား ဟောပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ ကားတိုင်တရား မပါရှိလျှင် အကျိုးကျေးဇူး မထိရောက်နိုင်။ မိမိဉာဏ်ပညာ မှီခိုအားထားခြင်းသည် အကျိုးတာရှည်မခိုင်။ ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင် တရားသာလျှင် သမ္မာတရားဖြစ်သောကြောင့် နိစ္စထာဝရ တည်တံ့သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်သည် လူ့အသိဉာဏ်ပညာကို ဘုရားသဖွယ် လေးစားတန်ဖိုးထားကြသော ဂရိပညာရှင်များကို ရည်ရွယ်သည်။ ဂရိများသည် ဒဿနအတွေးအခေါ်ရှင်များကို အမျိုးသား သူရဲကောင်းများ အဖြစ်ကိုးကွယ်သူများဖြစ်သည်။ ထိုအတွေးအခေါ်အယူအဆသည် ကောရိန္သု အသင်းတော်ထဲသို့ စိမ့်ဝင်ထိုးဖောက်သည်။ သို့ကြောင့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအား ဦးနှောက်ထဲသို့ စိမ့်ဝင်ဖို့လိုသည်။ ကျမ်းဂန်ဓမ္မပညာနှင့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း မြည်းစမ်းအရသာသိရှိဖို့လိုသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း၏ ဦးဆောင်လွှမ်းမိုးမှု ကြီးစိုးနေသောကြောင့် ဧဝံဂေလိတရား ရေလိုက်လွှဲကြခြင်းမှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်။ သို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်ပညာနှင့် လူ့အသိဉာဏ်ကို ပေါင်းစပ်တည့်မတ်ဖို့ လိုသည်။

ဧဝံဂေလိတရားကောင်းသည်မည်သို့သော တရားဖြစ်သည်ကို သိရှိကြစေရန် ပထမဆုံးလိုအပ်သည် (၁:၁၈၊ ၃:၄)။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တရားသည် လူ့အသိဉာဏ်ပညာ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ရှိကြောင်း (၁:၁၈-၂၅) ရှင်းပြရသည်။

:၁၈ လက်ဝါးကပ်တိုင်တရားတော်သည် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသူများအတွက် မိုက်မဲသောတရား ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Barnes က ဤသို့ ဆိုထားသည်။

လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသတ်ခံရခြင်းသည် အောက်ကျနောက်ကျ၍ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းသေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာ ပြင်းစွာခံရပြီးမှ သေလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ သရော်အပြစ်တင်စရာသာ ဖြစ်သည်။

ဂရိလူမျိုးများသည် ဒဿနအတက်ပညာများကို အလေးအနက်ထားသူများ ဖြစ်သည်။ ဓမ္မပညာကို အလေးအနက်မထားကြ။

ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူများသည် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြင့် ရရှိကြသည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ကြားသိ၍ ယုံကြည်ကြသည်။ ယုံကြည်ကြသဖြင့် အသက်တာသည်လည်း ဘဝသစ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် မှတ်သားရမည့်အချက်မှာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူများ နှင့် ပျက်စီးသူများဟူ၍ လူတန်းစား(၂)ရပ် ပေါ်ပေါက်သည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ကြားနေသူ လူတန်းစားဟူ၍မရှိ။ ထိုရပ်ကြီးသူများသည် ဒဿန အတွေးအခေါ်ကို ပဓာနခင်တွယ်ကြသော်လည်း အမှန်စင်စစ် ကယ်တင်ခြင်း ပေးသူမှာ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။

:၁၉ လူ့အသိဉာဏ်ပညာသည် ကယ်တင်ခြင်းတရားတော်၏ ခလုတ်ကန်သင်းဖြစ်ကြောင်း ဟေရှာ၂၉:၁၄တွင် ပညာရှိတို့၏ဉာဏ်ပညာကို ဖျက်ဆီးမည်။ ဉာဏ်ကောင်းသောသူတို့၏ ဉာဏ်လည်းကွယ်ပျောက်မည် ဟုဆိုထားသည်။

S.Lewis Johnson ၏The Whclitte Bible Commentary တွင် “ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် ဉာဏ်ပညာများသည် အဲဂုတ္တုရန် ဖိစီးနေချိန်မှ ယုဒများရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်၏ လူမိုက်များအား အလင်းပေးခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ပေးသောဉာဏ်ပညာအလင်းများသည် လောကသားများအတွက် ရယ်စရာဖြစ်သည်။ လက်ပူးလက်ကြပ် အကျိုးခံစားကြရသည့်တိုင်အောင် မယုံကြည်နိုင်ကြ။ ဥပမာအားဖြင့် လူ့အသိဉာဏ်ပညာသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်း ပေးနိုင်သည်ဟု ယုံမှားကြသည်။ စင်စစ်မှာ ဧဝံဂေလိတရာသာလျှင် လူသားများကို ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။

:၂၀ ပေါလုက ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိမ်ခေါ်လိုက်သည်။ “အဘယ်မှာ ဉာဏ်ပညာရှိသနည်း။ ကျမ်းပြုဆရာအဘယ်မှာရှိသနည်း။ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်းပညာသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။”  ဘုရားသခင်သည် ထိုသူများနှင့် ကယ်တင်ခြင်းတရား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသလား။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်တော်ထွက် စကားများ ငြင်းဆိုနိုင်ပါသလား။ မငြင်းဆိုနိုင်ကြပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်ပညာကို နားမလည်သူများသည် လူမိုက်များဖြစ်သည်။ တနည်းပြောလျှင် လူမိုက်များသည် ဧဝံဂေလိတရားကို နားမလည်နိုင်။

:၂၁  လူသည် မိမိတို့ ပင်ကိုယ်အသိဉာဏ်ဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်များကို နားလည်နိုင်စွမ်း မရှိကြပါ။ ရာစုနှစ်ချီ၍ ထိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့သည်။ သို့သော် နားလည်သဘောပေါက်နိုင်စွမ်းမရှိကြ။ သို့နှင့်ဘုရားသခင်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တရားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းတရား သွန်သင်သည်။ သွန်သင်ချက်ကို ယုံကြည်သူတိုင်း ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တရားကို အရှုး အမိုက်တရားဟု လူ့ပညာရှင်များက စွပ်စွဲကြသော်လည်း စင်စစ်အရူးအမိုက်များမှာ ထိုတရားကို နားမလည်ကြသူများဖြစ်သည်။ Godet က ဤကျမ်းပိုဒ်သည် “ဒဿနဗေဒ၏ သမိုင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းသဘောမပေါက်နိုင်။ ပေါက်စရာလည်းမလို။ တစိမ့်စိမ့်တွေးယူလျှင် သမ္မာတရားက အမှန်ကို တွေ့ရှိကြမည်”ဟုဆိုသည်။

:၂၂ ယုဒလူများသည် နိမိတ်လက္ခဏာ ယုံကြည်လိုက်စားကြသူများ ဖြစ်သည်။ နိမိတ်လက္ခဏာ ကိုယ်တွေ့မြင်မှ ယုံကြည်တတ်ကြသူများ ဖြစ်သည်။ ဂရိများမှာမူကား ဉာဏ်ပညာ မက်မောရှာဖွေသူများ ဖြစ်သည်။ လူ့အရေးအရာများကို ယုတ္တိကျကျ ဝေဖန်ဆန်းစစ် ကြသူများဖြစ်သည်။

:၂၃ သို့သော်လည်း မှန်သောသစ္စာတရား ဖြစ်သောကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်တရားကို ဟောပြောရသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တရားသည် ယုဒလူမျိုးအတွက်မနှစ်မြို့စရာဖြစ်၍ ဂရိလူမျိုး အတွက်မူ မိုက်မဲခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒများကမူ ရောမအာဏာစက် ဓါးမိုးအောက်မှ ကယ်တင်ရှင်ကို မျှော်လင့်ကြသည်။ ယခုခရစ်တော်သည် ထိုသူများ၏ လက်ချက်ဖြင့် ကားတိုင်တွင် အသတ်ခံရသည်။ ကားတိုင်တွင် အသတ်ခံရခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းတရား ဖြစ်သည်ဟု ယုဒများက မည်သို့လက်သင့် ခံနိုင်ကြမည်နည်း။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အရှက်တကွဲ သံမှိုနှက်ခံရခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မည်သို့ဆိုနိုင်မည်နည်။ ဂရိအမျိုးများအတွက်မူ ကားတိုင်တွင် သေခြင်းသည် မိုက်မှားခြင်းဖြစ်သည်။  ထိုသို့အရှက်တကွဲသေခြင်းက အပြစ်သားများ ကယ်တင်ပေးသည်ဆိုသည်မှာ အရူးအမိုက်တရားသာ ဖြစ်သည်။ သေခြင်းတရားက လူ့ပြဿနာများ ဖြေရှင်းပေးသည်ဆိုသည်မှာ အရူးစကားဖြစ်သည်။

:၂၄  သို့သော်လည်း ယုဒလူမျိုးဖြစ်စေ၊ တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ ယေရှုခရစ်တော်ကို လက်ခံလျှင် ဝိသေသအကျိုးရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ ခေါ်သံကြား၍ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အမွေပေးသူများသည် ရွေးကောက်ကြသူများ ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ဉာဏ်ပညာရရှိ ကြသည်။

:၂၅ စင်စစ်ဘုရားသခင်သည် အားနည်းသူမဟုတ်သကဲ့သို့ အသိဉာဏ်မိုက်မဲသူမဟုတ်၊ သို့သော်ယုတ်စွအဆုံး စကားတင်၍ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ရေးထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ မိုက်မဲမှုသည် လူ့အသိဉာဏ် အမြင့်မားဆုံးထက်၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏ အားနည်းမှုသည် လူ့စွမ်းအား အမြင့်ဆုံး စွမ်းထက်၎င်း၊ သာလွန်သည်ဟု ပေါလုက ရှင်းပြသည်။

:၂၆ ဘုရားသခင်သည် ဧဝံဂေလိတရားဖြင့် ကိုယ်တော်၏ လူများကို အထံတော်ပါးသို့ ခေါ်ဆောင်စုစည်းပါသည် (ငယ် ၂၆-၂၉)။ ထိုကာလတွင် ကောရိန္သုသားများသည် ယုံကြည်ခြင်း အားကြီးသူများ ဖြစ်ကြသော်လည်း တစ်ခါကတစ်ဘဝကို ပြန်စစ်လျှင် ဉာဏ်ပညာမြင့်မားသူများ ဘုန်းတန်ခိုးရှိသူများ ဂုဏ်သရေရှိကြသူများ မဟုတ်ကြ။ ထိုသူများသည် ဉာဏ်ပညာ၊ ဘုန်းတန်ခိုး၊ ဂုဏ်သရေရှိသော်လည်း များများစားစားမရှိကြဟု ဆိုလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အင်္ဂလိပ် သူကောင်းမျိုးပြုခြင်းခံရသော အမျိုးသမီးသည် နာမည်ရှေ့တွင် “ဆာ”ဘွဲ့ခံရသည်။ ကောရိန္သုသားများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ထိုကဲ့သို့သောလူမရှိ။ ဧဝံဂေလိတရားကို သိရှိကြသော်လည်း ဒဿနပညာကဲ့သို့ တန်ဖိုးထားအလေးပေးခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိကြ။ လူ့အသိပညာအား လူ့စံချိန်စံညွှန်းဖြင့် သတ်မှတ်ကြလျှင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလိုက်လံ ဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားကို အဘယ်ကြောင့် လောကပညာများလောက်တောင်မှ မခံယူနိုင်ကြသနည်း။

အသင်းတော်တစ်ပါး ထူထောင်လျှင် အသင်းဝင် အမည်စာရင်း ပြုစုထားရသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ခေါ်ယူထားသူသည် လူ့ဉာဏ်ပညာဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းထက် ကြီးမြတ်သည်။

:၂၇ ဘုရားသခင်သည် လောကပညာရှိများကို အရှက်ရစေရန်၊ လောကသားများက မိုက်မဲခြင်းတရားဟု စွပ်စွဲကြသောတရားကို ဉာဏ်ပညာတရားအဖြစ် ရွေးချယ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Errich Sauer က ဤသို့ဆိုသည်။

ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကသာလွန်၍၊ လက်နက်စွမ်းအထားထက်စေကာမူ၊ အရွယ်အစားအင်အား သေးငယ်လင့်ကစား ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းက အံ့သြဖွယ်ရာအောင်မြင်ပါသည်။

ဘုရားသခင်သည် ယေရိခေါမြို့ရိုးအား ပြိုလဲကျရန် တံပိုးများကို အသုံးပြုစေသည်။ ဂိဒုန်စစ်သားများကို ၃၂၀၀၀ မှ ၃၀၀ သို့လျှော့ချစေပေမဲ့ လက်ရွေးစင် တပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူ ဘုရားသခင် ပါရှိခြင်းဖြင့် မိမိထက် အင်အားသာလွန်သော စစ်တပ်ကြီးကို အနိုင်ယူခဲ့သည်။ ရှံဆုန်သည်လည်း လားမေးရိုးကို လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြု၍ ဖိလိတ္တိစစ်သားများကို အနိုင်ယူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် မုန့်ငါးလုံး ငါးနှစ်ကောင်ဖြင့် လူပေါင်း ငါးထောင်အား အဝအလျှံကျွေး မွေးခဲ့သည်။

:၂၈ လောကတွင် အရေးပါအရာရောက်သည်ဟု ယူဆရသည့် ဆရာများကို ဖျက်ဆီးရန် အထင်သေးအမြင် သေးခံရသည့်အရာတို့ကို ရွေးချယ်တော်မူ၏ ဘုရားသခင် အသုံးပြုသည့် ဆရာများသည် လူ့အမြင်တွင် သေးနုပ်သူများသာ ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် လူ့မျက်စိတွင် သိမ်ငယ်သူများသည်လည်း ဘုရားသခင် လက်ထဲသို့ ရောက်လျှင် အဖိုးတန်ရတနာများ ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် လူရှေ့သူရှေ့တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုခြင်းကို ရှုတ်ချကြောင်းနှင့် အမှန်တကယ် ဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက် ပြည့်ဝသူသည် အောက်ကျို့ နှိမ့်ချရကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်က သွန်သင်ပါသည်။

:၂၉ ဘုရားသခင်သည် လူ့အမြင်တွင်မရေရာ မသေချာအသေးအဖွဲ့များကို ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေတတ်ပါသည်။ လူ့အမြင်တွင် မရေရာသော ကယ်တင်ခြင်းတရားသည်လည်း ဘုရားသခင် ဘက်တွင် ဝိညာဉ်ရေးရာ မင်္ဂလာတရား ဖြစ်သည်။ ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်ဖြစ်ပေသည်။

:၃၀ ထိုလူသားများသည် အတွေးအခေါ်ဒဿနအားဖြင့် သေခြင်းတရားမှ လွတ်မြောက်ရသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်အနာရာအားဖြင့် လွတ်မြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝါကြွားစရာ အကြောင်းမရှိ။ ပထမဦးစွာ ခရစ်တော်ဘုရားသည် လူသားများ အသိဉာဏ်ရှိဖို့ ကြွရောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ဉာဏ်ပညာ ဖြစ်သည် (ငယ် ၂၄)။ ကယ်တင်ခြင်းတရားအတွက် ဘုရားသခင် ရွေးချယ်တော်မူသော ဉာဏ်ပညာ ဖြစ်သည်။ ထိုယေရှုရှင်ကို သိကျွမ်းပိုင်ဆိုင်လျှင် ကယ်တင်ခြင်း အာမခံချက် ရရှိကြသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ခရစ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရား ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လျှင် ဘုရားသခင်က ဖြောင့်မတ်သူအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုသည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့် ခရစ်တော်သည် စင်ကြယ်ခြင်း တရားဖြစ်သည်။ လူသားများသည် မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ စင်ကြယ်နိုင်သူများ မဟုတ်ကြ။ သို့သော် ထိုစင်ကြယ်ခြင်း အရှင်သခင် ခရစ်တော်ထဲသို့ ရှင်သန်နေလျှင် စင်ကြယ်သွားပါသည်။ ခရစ်တော်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် စင်ကြယ်သောအသက်တာသို့ ရောက်ရှိသွားကြသည်။ နောက်ဆုံးအချက် အနေဖြင့် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရွေးနှုတ်သောအရှင်သခင် ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား ကြွရောက်လာ၍ အထံတော်ပါးသို့ ခေါ်ဆောင်သောအခါဝိညာဉ်၊ စိတ်၊ ကာယသုံးပါးစလုံး ကယ်နှုတ်ခြင်းအမှတ်ရရှိပါမည်။ ထိုအကြောင်းကို Traill က

အပြင်ပန်းအားဖြင့် ဉာဏ်ပညာသည် မိုက်မဲမှု၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် အပြစ်နှင့်ရှုတ်ချခြင်း၊ စင်ကြယ်ခြင်းသည် အပြစ်နှင့်အညစ်အထေးများ၊ ရွေးနှုတ်ခြင်းသည် ချုပ်နှောင်ခြင်းနှင့် ကျွန်ပြုခြင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။

A.T. Pierson က ခရစ်တော်၏ အမှုတော်သာသနာပြုခဲ့သည့်ကာလကို ဤကဲ့သို့ ဆိုထားသည်။

ကိုယ်တော်ဘုရား၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ စကားတော်နှင့် အသက်တာသည် ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်ပညာတော်ကို ထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။ အသေခံတော်မူခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းသည် လူတို့၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ရက်ပေါင်း(၄၀)လူအများ အကြားတွင်ရှိနေခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဝိညာဉ်တော် တန်ခိုးဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ကြွ၍ ဘုရားသခင် ၏ လက်ယာတော်တွင် စိုးစံသည်။ ထိုသို့စိုးစံခြင်းသည် လူတို့၏ စင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေရာသို့ လူတို့ကိုလည်း လာရောက်ခေါ်ဆောင်မည်။

:၃၁ ထိုမင်္ဂလာတရားများကို လူသားများခံစားကြစေရန် ဘုရားသခင်သည် ယေရှု ခရစ်တော်ကို အသုံးပြုသည်။ လူအများထံသို့ သခင်ယေရှုကို စေလွှတ်သည်။ အဘယ်မျှ ချီးမွမ်း ကိုးကွယ်ထိုက်သနည်း။ ထိုအမှုအရာမျိုးမည်သူမှ မလုပ်နိုင်ပါ။ သို့ကြောင့်ဘုရားသခင် တစ် ပါးတည်းသာလျှင် ဝါကြွားရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။