ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ၂

ဧဖက်အသင်းတော်သို့
1ဧဖက်မြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏တမန်ကို ဤသို့ ရေး၍မှာ လိုက်လော့။ လက်ယာလက်၌ ကြယ်ခုနစ်လုံးကိုကိုင်၍၊ ရွှေမီးခွက်ခုနစ်လုံးအလယ်၌ သွားလာသောသူ၏ အမိန့်တော်ကား၊ သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ ပင်ပန်းစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်းကို ငါသိ၏။- 2သင်သည် မတရားသောသူတို့ကို လက်မခံနိုင်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ တမန်တော်မဟုတ်ဘဲ၊ တမန်တော် ဖြစ်ယောင်ဆောင်သောသူတို့ကို စစ်ဆေး၍ လှည့်ဖြားသောသူဖြစ်သည်ဟု သိကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊- 3ခန္တီနှင့်ပြည့်စုံ၍၊ ငါ၏နာမကြောင့် ဆင်းရဲခံ၍ အားမလျော့ကြောင်းကိုလည်းကောင်း ငါသိ၏။- 4သို့သော်လည်း၊ သင်သည် ရှေ့ဦးစွာသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာလျော့ပြီဟု သင်၌ အပြစ်တင်စရာရှိ၏။- 5ထိုကြောင့်၊ သင်သည်မရွေ့လျော့မီ၊ အရင်နေရာ အရပ်ကို အောက်မေ့လော့၊ နောင်တရလော့။ ရှေ့ဦးစွာသော အကျင့်ကို ကျင့်လော့၊ သို့မဟုတ် သင်ရှိရာသို့ ငါသည် အလျင်အမြန်လာမည်။ နောင်တမရလျှင်၊ သင်၏မီးခွက်ကို နေရာမှရွှေ့မည်။- 6သို့သော်လည်း ငါမုန်းသောနိကောလ တပည့်တို့၏ အကျင့်ကို သင်လည်းမုန်းသည်ဟု ပြောစရာရှိ၏။- 7ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူသည်ကို၊ နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။ အကြင်သူသည် အောင်မြင်၏။ ထိုသူသည် ငါ၏ဘုရားသခင် ပရဒိသုဥယျာဉ်၌ ရှိသော အသက်ပင်၏အသီးကို စားစေခြင်းငှာ ငါအခွင့်ပေးမည်။က၊ ၂:၉။ ဗျာ၊ ၂၂:၂။
စမုရနအသင်းတော်သို့
8စမုရနမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏ တမန်ကို ဤသို့ရေး၍ မှာလိုက်လော့။ အဦးဆုံးသောသူ၊ နောက်ဆုံးသော သူတည်းဟူသော၊ အရင်သေ၍ အသက်ရှင်လျက်ရှိသော သူ၏ အမိန့်တော်ကား၊-ဟေရှာ၊ ၄၄:၆၊ ၄၈:၁၂။ ဗျာ၊ ၁:၁၇၊ ၂၂:၁၃။ 9သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ ဒုက္ခခံခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းကို ငါသိ၏။ သို့သော်လည်း၊ သင်သည် ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း ရှိ၏။ ယုဒလူဖြစ်ယောင်ဆောင်၍ ယုဒလူမှန်မဟုတ်၊ စာတန်၏ အပေါင်းအသင်းဖြစ်သော သူတို့၏ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်း ငါသိ၏။- 10သင်သည် ခံရမည့်အရာ တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မကြောက်နှင့်။ သင်တို့သည် စုံစမ်းခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်း၊ မာရ်နတ်သည် သင်တို့တွင် အချို့ကို ထောင်ထဲ၌ လှောင်ထား၍၊ သင်တို့သည် ဆယ်ရက်ပတ်လုံး ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံရကြလိမ့်မည်။ သေသည်တိုင်အောင် သစ္စာစောင့်လော့။ သို့ဖြစ်လျှင်၊ အသက်သရဖူကို ငါပေးမည်။- 11ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။ အောင်မြင်သောသူကို ဒုတိယသေခြင်းသည် မညှဉ်းဆဲရ။ဗျာ၊ ၂၀:၁၄၊ ၂၁:၈။
ပေရဂံအသင်းတော်သို့
12ပေရဂံမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏ တမန်ကို ဤသို့ရေး၍ မှာလိုက်လော့။ ထက်သောသန်လျက်ရှိသော သူ၏ အမိန့်တော်ကား၊- 13သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ စာတန်၏ ရာဇပလ္လင်ရှိရာ အရပ်တည်းဟူသော သင်၏နေရာအရပ်ကိုလည်းကောင်း ငါသိ၏။ စာတန်၏ နေရာအရပ်၌ သင်တို့တွင် အသေသတ်ခြင်းကိုခံရသော အန္တိပသည် သစ္စာရှိ၍ ငါ့ဘက်၌သက်သေခံရသော နေ့ရက်ကာလတွင်ပင်၊ သင်သည် ငါ၏နာမကို စွဲကိုင်၏။ ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားကို မစွန့်မပယ်။- 14သို့သော်လည်း ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ရုပ်တုရှေ့မှာ ပူဇော်သောယဇ်ကောင်ကို စားစေခြင်းငှာ လည်းကောင်း၊ မတရားသော မေထုန်ကို ပြုစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ထိမိ၍ လဲစရာအရာကို သူတို့ရှေ့၌ ချထားမည်အကြောင်း၊ ဗာလက်မင်းကို အကြံပေးသောသူတည်းဟူသော ဗာလမ်၏အယူကို စွဲလမ်းသောသူတို့သည် သင်၏နေရာ၌ရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ သင်၌ အနည်းငယ်သောအပြစ်တင်စရာ ရှိ၏။-တော၊ ၂၂:၅၊၇၊ ၃၁:၁၆။ တရား၊ ၂၃:၄။ တော၊ ၂၅:၁-၃။ 15ထိုအယူနှင့်သဘောတူသော နိကောလတပည့်တို့၏ အယူကို စွဲလမ်းသောသူတို့သည် ထိုနည်းတူ သင်၌ရှိကြ၏။- 16ထိုကြောင့် နောင်တရလော့။ မရလျှင် သင်ရှိရာသို့ငါသည် အလျင်အမြန်လာမည်။ ထိုသူတို့ကို ငါ့ခံတွင်း၏သန်လျက်နှင့် စစ်တိုက်မည်။- 17ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူသည်ကို၊ နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။ အကြင်သူသည် အောင်မြင်၏။ ဝှက်ထားသော မန္နကိုလည်းကောင်း၊ ကျောက်ဖြူလက်ဖွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုကျောက်ပေါ်၌ အက္ခရာတင်သော နာမသစ်ကိုလည်းကောင်း ထိုသူအား ငါပေးမည်။ ထိုကျောက်ကို ရသောသူမှတစ်ပါး အဘယ်သူမျှ ထိုနာမကို မသိနိုင်ရာ။ထွ၊ ၁၆:၁၄-၁၅၊ ၁၆:၃၃-၃၄။ ယော၊ ၆:၄၈-၅၀။ ဟေရှာ၊ ၆၂:၂၊ ၆၅:၁၅။
သွာတိရအသင်းတော်သို့
18သွာတိရမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏ တမန်ကို ဤသို့ရေး၍ မှာလိုက်လော့။ မီးလျှံကဲ့သို့သော မျက်စိနှင့်လည်းကောင်း၊ ကြေးဝါစစ်နှင့်တူသော ခြေနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြည့်စုံသော ဘုရားသခင့်သားတော်၏ အမိန့်တော်ကား၊- 19သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ အမှုဆောင်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်းကိုလည်းကောင်း နောက်ကျင့်သောအကျင့်တို့သည် အရင်ကျင့်သောအကျင့်ထက် သာ၍ များကြောင်းကိုလည်းကောင်း ငါသိ၏။- 20သို့သော်လည်း၊ ငါ၏အစေခံကျွန်တို့သည် မတရားသော မေထုန်ကို ပြုစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ရုပ်တုရှေ့မှာ ပူဇော်သော ယဇ်ကောင်ကို စားစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ပရောဖက်မဟူ၍ ကိုယ်ကိုခေါ်ဝေါ်သော သင်၏ခင်ပွန်း ယေဇဗေလသည် သွန်သင်၍ မှားယွင်းစေရသောအခွင့်ကို သင်သည်ပေးသောကြောင့်၊ သင်၌ အပြစ်တင်စရာရှိ၏။-၃ရာ၊ ၁၆:၃၁။ ၄ရာ၊ ၉:၂၂၊၃၀။ 21နောင်တရသင့်သောကာလကို ငါပေးသော်လည်း၊ သူသည် မိမိမတရားသောမေထုန်ကို နောင်တရချင်သော စိတ်မရှိ။- 22ထိုကြောင့်၊ သူ့ကို အိပ်ရာ၌ငါချထားမည်။ သူနှင့်အတူ မတရားသော မေထုန်ကိုပြု၍၊ ထိုသို့သော အကျင့်ကို နောင်တမရသောသူတို့ကိုလည်း၊ ကြီးစွာသော ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်စေမည်။- 23သူ၏သားသမီးတို့ကိုလည်း အသေသတ်မည်။ ငါသည် နှလုံးကျောက်ကပ်ကို စစ်ဆေးတော်မူသော သူဖြစ်ကြောင်းကို ထိုသို့သောအားဖြင့် ခပ်သိမ်းသော အသင်းတော်တို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် အသီးအသီးကျင့်သော အကျင့်နှင့်အလျောက် အကျိုးအပြစ်ကို ငါပေးမည်။-ဆာ၊ ၇:၉။ ယေ၊ ၁၇:၁၀။ ဆာ၊ ၆၂:၁၂။
24ထိုမိစ္ဆာဒိဌိအယူကို ယူသောသူတို့ ခေါ်ဝေါ်သည်နှင့်အညီ၊ စာတန်၏ နက်နဲသောအရာဟု ခေါ်ဝေါ်သောအရာတို့ကို မကျွမ်း၊ ထိုမိစ္ဆာဒိဌိအယူကို မယူ၊ ကြွင်းသောသွာတိရမြို့သားတို့ကို ငါဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ရသမျှကို ငါလာသည်တိုင်အောင် စွဲကိုင်ကြလော့။- 25ထိုမှတစ်ပါး အခြားသောဝန်ကို သင်တို့အပေါ်၌ ငါမတင်။- 26အကြင်သူသည် အောင်မြင်၍ အဆုံးတိုင်အောင် ငါ့အကျင့်ကိုကျင့်၏။ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့အား အခွင့် ပေးတော်မူသကဲ့သို့၊ လူမျိုးတို့ကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှာ ထိုသူအား ငါသည် အခွင့်ပေးမည်။- 27ထိုသူသည် သူတို့ကို သံလှံတံနှင့်အုပ်စိုး၍၊ မြေအိုးကိုခွဲဖျက်သကဲ့သို့ ခွဲဖျက်လိမ့်မည်။-ဆာ၊ ၂:၈-၉။ 28မိုးသောက်ကြယ်ကိုလည်း ထိုသူအား ငါပေးမည်။- 29ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။

ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ၁ (အနက်ဖွင့်)

(ကဧဖက်အသင်းတော်သို့ (:)

          : သခင်ဘုရားက ဧဖက်အသင်းတော်သို့ သူ့ကိုယ်သူအား လက်ျာလက်၌ ကြယ်ခုနှစ်လုံးကိုကိုင်၍ ရွှေမီးခွက်ခုနှစ်လုံး အလယ်၌ သွားလာသူဟု မိတ်ဆက်ထားသည်။ အခန်း (၁)မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဆင်တူယိုးမှား ဖြစ်သည်။

          : ဤအသင်းတော်သည် အမှုတော်ပေါင်းစုံ ပါဝင်ဆက်ကပ်သော အသင်းတော်ဖြစ်သည်။ ဇွဲနဲ့ဘဲကြီးစွာ အလုပ်လုပ်ဆောင်လျက် ခန္တီပါရမီ ပြည့်စုံသည်။ သူတို့အထဲတွင် ဒုစရိုက် မကောင်းဆိုးဝါး မဝင်နိုင်။ မှားယွင်းသော သွန်သင်မိစ္ဆာဒိဠိများကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောကြောင့် ထိုသူများနှင့်လည်း ပေါင်းဖက်ခြင်းမပြုကြ။

          : ခရစ်တော်၏ နာမတော်မြတ်၌ စုံစမ်းခြင်းနှင့် အနှောင့်အယှက် ပယောဂများကို သည်းခံအောင်မြင်သည်။ မနေမနား အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော် ဆိုးဝါးသည်မှာ ပထမအချစ်၊ ကနဦးမေတ္တာကို လျှော့နဲပပျောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပြစ်မီးလျှံကြောင့် သေရသည်။ အစဦးရက်များက ယုံကြည်ခြင်း ပပျောက်လွင့်စင်ကုန်ပြီ။ ခရစ်ယာန်များသည် သတို့သား ခရစ်တော်၏ မေတ္တာရှိသော နေ့ရက်များကိုသာ၍ ရည်မှတ်ရသည်။ ဒေါင်ဒေါင်မြည်သော အယူဝါဒရှိ၍ အမှုတော်တွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆက်ကပ်ကြသော်လည်း ဆက်ကပ်ကိုးကွယ်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုမူ မေ့လျော့နေကြသည်။

          : ထို့ကြောင့် ရွေ့လျှော့ခြင်းမရှိမှီ ကာလခေတ်ကောင်းကို ပြန်လည်သတိရစေချင်သည်။ လျှော့နည်းကျဆင်းသွားသော ကနဦးမေတ္တာကို ပြန်လည်သတိရ၍ ခရစ်ယာန် အကျင့်သိက္ခာတွင် ပြန်လည်ဆက်ကပ်ဖို့ သတိပေးသည်။ ထိုသို့မလုပ်ကြလျှင် ဧဖက်အသင်းတော် ရွှေဦးခွက်ကို ရွှေ့ပစ်မည်။ အသင်းတော်မှ ရပ်နားမည်။ အသင်းတော်လည်း သေသွားမည်ဟု သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

          : နောက်တခု မိန့်ဆိုသည်မှာ နိကောလ တပည့်တို့၏အကျင့်ကို မုန်းတီးခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုနိကောလနှင့် တပည့်တို့သည် မည်သူတွေနည်းဟု မဆိုနိုင်ပါ။ အချို့က ဘာသာရေး ဆရာနိကောလနှင့် နောက်လိုက်များဟု ထင်ကြသည်။ တမျိုးတွေးရလျှင် “လူ့ဇာတိ အကျင့်အားဖြင့် အုပ်စိုးခြင်း” ဖြစ်နိုင်သည်။ ပညာတတ်များထွန်းကားလာပုံကို အထောက်အထား သက်သေကောက်နိုင်သည်။

          :                                              ကြားပါစေ။ ကတိတော်စွဲကိုင်သူသည် အောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အောင်နိုင်သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်သားတော် ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည် ( ၁ယော ၅:၅)။ တနည်းပြောရလျှင် တကယ့်ယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ သူ့ယုံကြည်ခြင်းသည် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်းကို အနိုင်ယူနိုင်သောကြောင့် လောကကို အောင်မြင်သူဖြစ်သည်။ ပေးစာအသီးသီးတွင် ရေးသောစာများသည် လိပ်မူပါ အသင်းတော်များ၏ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဧဖက်အသင်းတော်သည် ယုံကြည်ဆက်ကပ်ခြင်းမှာ အားရကျေနပ်ပါသော်လည်း၊ ကနဦးမေတ္တာ လျော့သွားခြင်းတွင် အပြစ်တင်စရာဖြစ်လာသည်။ အကြင်သူသည် အောင်မြင်၏။ ငါဘုရားသခင် ပရဒိသုဥယျာဉ်၌ရှိသော အသက်ပင်၏ အသီးကိုစားခြင်းငှာ အခွင့်ပေးမည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က လောကကို အောင်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ လောကကို အောင်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း အသက်တာကို ဘဝအတွေ့ကြုံတွင် သက်သေပြရသည်။ လူကိုကယ်တင်သည့် တခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ ခရစ်တော်အား ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူတိုင်း အသက်ပင်၏ အသီးကို စားသုံးရသည်။ ထိုသို့စားသုံးခြင်းသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ထာဝရ အသက်ရှင်မည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။

တပည့်တော် ကွယ်လွန်ပြီးသည်နှင့် ဧဖက်အသင်းတော်၏ အခြေအနေသည် မကြာခဏ လူပြောများသော အသင်းတော်ဖြစ်သည်။

(စမုရနအသင်းတော် (:၁၁)

          : စမုရန၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ မုရ (သို့) ခါးသီးခြင်းဟု အနက်ရသည်။ ခရစ်တော်က အဦးဆုံးသောသူ၊ နောက်ဆုံးသောသူ၊ အရင်သေ၍ အသက်ရှင်လျက်ရှိသောသူဟု သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ထားသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ သေခြင်းတရားကို ကြုံတွေ့နေရသော လူသားများအား ဖြေသိမ့်ခွန်အားပေး စကားဖြစ်သည်။

          : ယုံကြည်သူများ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားခြင်းကို ကိုယ်တော်ဘုရား သိရှိတော်မူကြောင်းနှင့် အထူးကရုဏာတော်ထားကြောင်း နှစ်သိမ့်ထားပါသည်။ အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်အားဖြင့်ကြည့်လျှင် ဆင်းရဲဒုက္ခ ကြပ်တည်းစွာ ခံစားနေရသော်လည်း ထိုဝေဒနာများက သူတို့နှလုံးသားကို မထိုးဖောက်နိုင်။ ဝိညာဉ်ရေးရာမှာမူ ချမ်းသာငြိမ်သက်လျှက်ရှိကြသည်။ Charles Stanley က “ကိုယ်တော်ဘုရားနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး စပ်၍ ကိုယ်တော်နှင့်တူကြသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားမြေကြီးပေါ်မှာ ခေါင်းချစရာ နေရာမရှိခြင်းမှာ ဤသင်ခန်းစာအားဖြင့် နားလည်နိုင်ပြီ။ ယေရှုသည်သူ၏ အစေခံ ဒုက္ခသည်များ၏ အဘော်အဘက်ဖြစ်သည်” ဟု ဆိုထားသည်။

စမုရနအသင်းတော်မှ ယုံကြည်သူများသည် ယုဒလူမျိုးများ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ တိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းခြင်း ခါးစည်းခံနေရသည်။ ထိုယုဒလူများသည် Polycarp အား မာတုရနှိပ်စက်ခန်းသို့ ပို့ဆောင်သူများဖြစ်သည်ဟု သမိုင်းကြောင်းတွင် တွေ့ရသည်။ ယုဒလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်ရွေးကောက်သော လူမျိုးများဖြစ်သော်လည်း အကျင့်စရိုက်ညစ်စုတ်လျက် စာတန်၏ စရပ်တရားပွဲ ကျင်းပနေကြသည်။

          :၁၀ ခရစ်ယာန်များသည် ထိုအန္တရာယ်များကို ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိကြ။ လာမည့်ဘေးပြေးတွေ့ကြသည်။ အချို့သည် ဆယ်ရက်တိုင်တိုင် ထောင်ကျအကျဉ်းခံလျက် စစ်ကြေညှဉ်းပန်းခြင်း ခံရသည်။ ထိုခေတ်ကာလ တစ်ဆယ်ဆိုသည်မှာ စကားအရဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရောမအင်ပါယာ ဧကရာဇ်ကွန်စတန်တင် လက်ထက်တွင် တစ်ဆယ်သည် Diocletion လက်ထက်တွင် ဆယ်နှစ်ဖြစ်သည်။

ယုံကြည်သူများသည် သေသည့်တိုင်အောင် ယုံကြည်ခြင်းကို မစွန့်လွှတ်ကြ။ ခရစ်တော် ကဲ့ရဲ့သရော်ခံရခြင်းထက် အသေခံချင်ကြသည်။ ထိုသူများသည် မာတုရများအဖြစ် အသက်သရဖူရကြမည် သေချာပါသည်။

          :၁၁ တဖန်ဝိညာဉ်တော်က နားရှိသူတိုင်းကြားရဖို့ စကားဆိုထားသည်။ အောင်မြင်သောသူများသည် ဒုတိယသေခြင်းက မညှဉ်းဆဲရဟု ကျမ်းစကားပြုထားသည်။ ထိုအောင်မြင်သူများဆိုသည်မှာ လူ့လောကတွင် ဆိုးရွားစွာ ကဲ့ရဲ့သရော်ခံရခြင်းထက် ကောင်းကင်နိုင်ငံလမ်းကို ရွေးချယ်သူများဖြစ်သည်။ ဒုတိယသေခြင်းက ထိုသူများကို လာရောက်မထိပါးနိုင်။ (၂၀:၆-၁၄)

(ပေရဂံမြို့ အသင်းတော်သို့ (:၁၂၁၇)

          :၁၂ ပေရဂံမြို့ (သို့) ပေဂါမမ်ဟူသော စကားမှာ မျှော်စင်မြင့် (သို့) မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတော်ကြီးဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဤစာကို သခင်ဘုရားက အသွားနှစ်ဖက်ရှိသော သံလျက်ဓါးစကားအဖြစ် ရေးထားသည်။ (ဟေဗြဲ ၄:၁၂)။ အသင်းတော်တွင် မကောင်းမှု ဒုစရိုက်ပြုသူများကို ဘုရားသခင် အပြစ်စီရင်မည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ (  :၁၆ ကို ကြည့်ပါ)။

          :၁၃ ပေရဂံမြို့သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ၏ အာရှအချုပ်အခြာ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ စာတန်၏ပလ္လင်တော် ဟုလည်းခေါ်သည်။ ရုပ်တုဆင်းတုများနှင့် ဝိုင်းရံထားသော်လည်း ခရစ်တော်သစ္စာရှိသော အသင်းတော်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအား ယုံကြည်ကိုးစား သက်သေခံသောကြောင့်၊ အန္တိပ မာတုရအဖြစ် အသက်ခံရာမြို့ ဖြစ်သည်။ အန္တိပသည် ဧကရာဇ်မင်းကို ကိုးကွယ်ရန် ငြင်းပယ်သောကြောင့် ပထမဦးဆုံး အသတ်ခံရသော လူသိရှင်ကြား အာရှသား ယုံကြည်သူဖြစ်သည်။

          :၁၄၁၅ သို့သော်လည်း အယူဝါဒလမ်းစဉ် မှားယွင်းနေသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ထိုအသင်းတော်အား ထောက်မတည့်မတ်ပေးရသည်။ ထိုအသင်းတော်သည် ဗာလမ်နှင့် နိကောလလမ်းစဉ် လိုက်သူများဖြစ်သည်။ ဗာလမ်လမ်းစဉ်ဆိုသည်မှာ ဝမ်းရေးကို ဘုရားအဖြစ် ကိုးကွယ်သူရုပ်တုသမား၊ ညစ်စုတ်သော ရမက်ရှိသူဖြစ်သည်။ တရားဒေသနာကိုလည်း အငှားချစားသည် (တော ၂၂-၂၅-၃၁)။

          နိကောလတပည့်များ၏ အယူဝါဒဆိုသည်မှာ အသေအချာဖော်ပြခြင်း မရှိသော်လည်း ကျမ်းစာရှင် ပညာသည်များက လွတ်လပ်လဟာ အယူအဆ၊ ကျေးဇူးတော်အောက်မှာ အချုပ်အနှောင် အကန့်အသတ်မရှိ၊ လွတ်လပ်စွာ ယောက်ျားမိန်းမ ဆက်ဆံနိုင်ကြောင်းနှင့် ကိုယ်ထင်ရာကိုးကွယ်နိုင်ကြောင်း အယူဝါဒဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။

Dr.C.I.Scofield က ပညာတတ်များ၏ အယူဝါဒ ကြီးထွားလာပုံနှင့် ဤသို့ဆက်စပ်ထားသည်။

သာမန်လူသားများထဲမှ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များသို့ ဘုရားသခင် စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ထူးခြားနက်နဲသည်။ ထိုစကားလုံးသည် ဂရိဝါဟာရ “niko” အောင်နိုင်သူ၊ အောင်ပွဲခံသူနှင့် “Laos” လူများဟူသော စကားလုံးနှစ်လုံးကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဘုန်းတော်ကြီးဆိုသော စကားလုံးမပါရှိပါ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာလည်း မထားပါ။ ချို့ယွင်းချက်အနေဖြစ်ပြောရလျှင် ဘုရားသားသမီးများသည် “မင်းစည်းစိမ်နှင့်တူသော ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟူသော ကျမ်းစကားသာ သုံးနှုန်းထားသည်။ တပည့်တော်များအသင်းထောက်၊ ဆုလက်ဆောင်၊  တပည့်တော်၊ ပရောဖက်၊ ဧဝံဂေလိဆရာ၊ အမှုတော်ဆောင်၊ ဓမ္မဆရာ (ဧ ၄:၁၁) များသာသုံးသည်။ သင်းအုပ် (elders) (သို့) အသင်းထောက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ မဖြစ်လျှင်လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် တပည့်တော်များ၏ နှောင်းပိုင်းကာလတွင် elders များသည် အသင်းတော်၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမိန့်ပြန်တန်းရုံး ကိစ္စများသို့ ရောက်သွားသည်။ အကြမ်းအားဖြင့် ပြောရလျှင် ဘုရားသခင်နှင့် အကြားတွင် ကြားခံ လူသဖွယ် သူတို့ကို သူတို့ထင်မှတ်လာကြသည်။ ထိုသူများသည် နိကောလတန်များဖြစ်သည်။ ဧဖက်အသင်းတော် (သို့) တပည့်တော်များ ခေတ်ကလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကြည့်ပါ။ နှစ်ပေါင်း နှစ်ရာခန့်ကြာလာ၍ ပေရဂံ (သို့) ကွန်စတန်တိုင်းခေတ်တွင် မူဝါဒသဖွယ် ဖြစ်လာသည်။

:၁၆ တကယ်ယုံကြည်သူများသည် နောင်တရကြသည်။ နောင်တရလျှင် ထိုမှားယွင်းသော သင်ဆရာများကို သင်တို့အလယ်မှ ပထုတ်နိုင်ရမည်။ ထိုသို့ မပထုတ်နိုင်လျှင် သင်ရှိရာသို့ ငါသည် အလျင်အမြန်လာမည်။ ထိုသူတို့ကို ငါ့ခံတွင်း၏ သန်လျက်နှင့် စစ်တိုင်မည်ဟု သတိပေးထားသည်။

:၁၇ နာခံခြင်းရှိသော သန့်ရှင်းသူများသည် အသင်းတော်သို့ ဝိညာဉ်တော်စကားများကို ကြားရသည်။ အောင်မြင်သူအား ဝှက်ထားသော မန္နကို၎င်း၊ ကျောက်ဖြူလက်ဖွဲ့ကို၎င်း ပေးထားသည်။ ပေရဂံမြို့မှ အောင်မြင်သူဆိုသည်မှာ မှားယွင်းသော သွန်သင်ချက်ကို ငြင်းပယ်သည့် ဒေသန္တရအသင်းတော်မှ ဘုရားသားသမီးများဖြစ်သည်။ ဝှက်ထားသော မန္နနှင့် ကျောက်ဖြူလက်ဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ။

မန္နဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်။ ရုပ်တုဆင်းတုရှေ့တွင် ဆက်ကပ်သော ဆွမ်းတော်ထက် တမူထူးခြားသော ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ ဝိညာဉ်အစာဖြစ်သည် (:၁၄)။ ဝှက်ထားသော မန္နဆိုခြင်းကြောင့် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ရသောအရာ၊ ထိုသခင်၌ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံရသည့် ချိုမြိန်သော ဘောဇဉ်” ဆိုလိုဖြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျောက်ဖြူ လက်ဖွဲ့ကို အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုကြသည်။ တရားသေလွှတ်ခွင့် အမိန့်ကပ်ပြား အောင်ပွဲခံ အမှတ်တံဆိပ်၊ ဧည့်ခံပွဲဝင်ခွင့်လက်မှတ် အစရှိသဖြင့် သိမှတ်နိုင်သည်။ သခင်ဘုရားက အောင်ပွဲခံသူများအား အထံတော်ပါးသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်အပ်နှင်းထားသော လက်ဆောင်ဟုဆိုလျှင် ပိုမိုနားရှင်းပါမည်။ Aloforel က ထိုနာမည်သစ်သည် ဘုရားသခင် လက်သင့်ခံနိုင်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

ပျော်ရွှင်မြူးထူးထိမ်းမြား ဆောင်နှင်းကြရာမှ ကွန်စတန်တင်ခေတ် ပြီးဆုံးသည်နှင့် အသင်းတော်သည် အထူးသဖြင့် အားနည်းသွားကြောင်း သမိုင်းကြောင်းတွင် တွေ့ရသည်။ ထောင်နှင့်ချီ၍ မည်ကာ မတ္တခရစ်ယာန်များ ဖြစ်လာသည်။ အသင်းတော်လည်း ရုပ်တုဆင်းတု အလယ်မှာ သည်းခံနေရသည်။

(သွာတိရ အသင်းတော်သို့ (:၁၈၂၉)

          :၁၈ သွာတိရဟူသော စကား၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အမြဲတစေ ပူဇော်ခြင်း (သို့) စဉ်ဆက်မပြတ် ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းဟု အနက်ရသည်။ ဤကျမ်းစာတွင် ဘုရားသားတော်ကို မီးလျှံကဲ့သို့ မျက်စိနှင့်၎င်း၊ ကြေးဝါနှင့်တူသော ခြေနင်းနှင့်၎င်း မြင်ရသည်ဟု ဆိုထားသည်။ မျက်စိသည် ထွင်းဖောက်သိမြင်သော စက္ခုအာရုံရှိသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကြေးဝါခြေနင်းဆိုသည်မှာ အပြစ်စီရင်မည်ဟု ခြောက်လှန့်ခြင်းဖြစ်စေသည်။

          :၁၉ ဤအသင်းတော်သည် အဘက်ဘက်တွင် ထူးခြားသည်။ ကောင်းသောအလုပ် ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အမှုတော်ဆက်ကပ်ခြင်း။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် သည်းခံခြင်း ခန္တီပြည့်ဝသည်။ အကျင့်တရားတွင်လည်း ဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိ တိုးတက်များပြားသည်။

          :၂၀ သို့သော်လည်း အယူဝါဒရေးရာတွင်မူ အသင်းတော်သည် မတရားသော မေထုန်နှင့် ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုသဖြင့် စင်ကြယ်ခြင်းမရှိ။ ပရောဖက်မဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြေညာသော ယေဇဗေလ၏ မှားယွင်းသော သွန်သင်ချက်ကို ဘုရားအစေခံများအား အပြစ်ရောက်ကြသည်။ ထိုယေဇဗေလသည် ရှေးဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဘုရားလူများကို မတရားသော မေထုန်နှင့် ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့် ဖျက်ဆီးသူဖြစ်သည်။ ထိုမုဆိုးတပိုင်း မိန်းမရိုင်းသွန်သင်မူကြောင့် အပြစ်နွံထဲတွင် မရောက်ဘဲ နေနိုင်ပါ့မည်လား။ ထိုမိန်းမသည် ယုံကြည်သူများအား သွာတိရအသင်းတော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသောလည်း နတ်၊ နတ်ကတော်ပွဲများ ကျင်းပကာ ဆွမ်းတော်ကပ်ခိုင်းသည်။ လောကအရာကို အောက်လမ်းနည်းများနှင့် ရောမွေလျက် အသင်းတော်အား ဖျက်ဆီးမည်မှာ သေချာသည်။

          :၂၁၂၃ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုမိန်းမသည် နောင်တရရန် ငြင်းပယ်သောကြောင့် သခင်ဘုရားက သူသည် မတရားသော မေထုန်ကို နောင်တရချင်စိတ်မရှိသောကြောင့် ကြီးစွာသော ဆင်းရဲခြင်း ရောက်စေမည်။ အသင်းတော်အားလုံးသို့ ကြားသိစေသည်မှာ သခင်ဘုရားသည် အစဉ်အမြဲ ကြည့်ရှုနေကြောင်းနှင့် မိမိတို့ ကောင်းမူကုသိုလ် လုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်း ဆုလက်ဆောင်ရမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ သွာတိရမြို့အသင်းတော်မှ ပရောဖက်မှ ယေဇဗေလ အကြောင်းပြု၍ သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျမ်းစာလေ့လာ လိုက်စားသူများကမူ မှားယွင်းသော အသင်းတော်များ၏ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပုံစံ၊ အခွင့်ရောင်းစားခြင်း၊ ပုရောဟိတ်အရာ ထမ်းဆောင်သူများ ထိုမတရားသော မေထုန်မှ မှားယွင်းမှုများ ကင်းစင်ရန် သတိပေးဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။

          :၂၄၂၅ ထိုအကြားတွင် သွာတိရအသင်းတော်၌ သစ္စာရှိသော လက်တဆုတ်စာ ယုံကြည်သူများရှိပါသည်။ ယေဇဗေလ၏ ဘာသာရေး အစဉ်အလနှင့် လျှို့ဝှက်အယူဝါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသူများ ဖြစ်သည်။ တနည်းပြောရလျှင် စာတန်၏ မာယာထောင်ချောက်ကို သိနှင့်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ငါလာသည်တိုင်အောင် ရသမျှကို စွဲကိုင်ကြလော့။ ထိုမှတပါး အခြားသောဝန်ကို သင်တို့အပေါ်၌ ငါမတင်ဟု အားပေးထားသည်။

          :၂၆၂၈ သွာတိရအသင်းတော်မှ အောင်နိုင်သူများသည် စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူများဖြစ်၍ ခရစ်ယာန် အကျင့်သိက္ခာကို တည်ငြိမ်စွာ ယုံကြည် ကျင့်ကြံသူများဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးခြင်းကာလတွင် အုပ်စိုးခြင်း လက်ဆောင်ရမည့်သူများဖြစ်သည်။ တိုင်းနိုင်ငံသားများ အပေါ် သံလှံတော်ဖြင့် အုပ်စိုးမည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့် ပုန်ကန်ခြားနားခြင်း ဟူသမျှ ပြင်းထန်စွာ အရေးယူမည်။ အောင်နိုင်သူများအား မိုးသောက်ကြယ် ပေးဦးမည်။ သခင်ယေရှုသည် ထွန်းတောက်သော မိုးသောက်ကြယ်ဖြစ်၏ (၂၂:၁၆)။ နေမထွက်မီ ကောင်းကင်ပြင်တွင်  မိုးသောက်ကြယ်ပေါ်ထွန်းမည်။ ခရစ်တော်ဘုရားသည်လည်း အသင်းတော်အား ကောင်းကင်သို့ မချီဆောင်မှီ မိုးသောက်ကြယ်နှင့် အတူပေါ်ထွန်းမည်။ ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း နေရောင်ခြည်သည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးသို့ ဆမ်းဖြာမည်။ (၁သက် ၄:၁၃-၁၈၊ မာလ ၄:၂)။ ဤကားအောင်နိုင်သူများကို ချီဆောင်ခြင်းခံရမည့် ကတိတော်ဖြစ်သည်။ သူ၏အကျင့်ကြောင့် ရသည်မဟုတ်။ အကျင့်၏ ယုံကြည်ခြင်း သစ္စာကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူသည် ပြောင်းလဲခြင်းသိရှိ ခံယူသူဖြစ်၍ မိုးသောက်ကြယ် ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။

          :၂၉ ဤစာနှင့် နောက်လာမည့်စာ(၃)စောင်တွင် “နားရှိသူတိုင်းကြားစေ ဟု ဆိုထားသည်။ အောင်မြင်သူများအား ကတိတော် ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သူများဖြင့် ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ ဟုရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။