ဆာလံကျမ်း - ၉၉

ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်း
1ထာဝရဘုရားသည် စိုးစံတော်မူ၏။ လူများတို့သည် တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြစေ။ ခေရုဗိမ်တွင် ကျိန်းဝပ်တော်မူ၏။ မြေကြီးသည် လှုပ်ရှားခြင်းရှိစေ။ 2ထာဝရဘုရားသည် ဇိအုန်တောင်မှာ ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ လူများအပေါင်းတို့ထက် ချီးမြှောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏။ 3ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သော နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေ။ အကြောင်းမူကား၊ နာမတော်သည် သန့်ရှင်းခြင်းရှိသတည်း။ 4တရားကိုနှစ်သက်သော ရှင်ဘုရင်၏တန်ခိုးတော်ကို ချီးမွမ်းကြစေ။ ကိုယ်တော်သည် မှန်သောစီရင်ခြင်းကို တည်စေတော်မူ၏။ ယာကုပ်အမျိုး၌ တရားသဖြင့်ပြု၍၊ ဖြောင့်မတ်စွာဆုံးဖြတ်တော်မူ၏။ 5ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ချီးမြှောက်ကြလော့။ ခြေတော်တင်ရာခုံအောက်၌ ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား ကိုယ်တော်သည် သန့်ရှင်းတော်မူသတည်း။
6ယဇ်ပုရောဟိတ်မောရှေနှင့် အာရုန်၊ နာမတော်ကို ပတ္ထနာပြုသောသူ ရှမွေလ၊ ဤသူတို့သည် ထာဝရဘုရားကို ပတ္ထနာပြု၍၊ ကိုယ်တော်သည် ထူးတော်မူ၏။ 7သူတို့အား မိုးတိမ်တိုင်ထဲက မိန့်တော်မူ၏။ သူတို့သည်လည်း၊ သက်သေခံတော်မူချက်များကိုလည်းကောင်း၊ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်များကိုလည်းကောင်း စောင့်ရှောက်ကြ၏။ 8အကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် သူတို့ကို ထူးတော်မူ၏။ သူတို့အမှုကြောင့် အပြစ်ပေးသော်လည်း၊ သူတို့ကို သည်းခံသောဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ 9ငါတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ချီးမြှောက်ကြလော့။ သန့်ရှင်းသောတောင်တော်မှာ ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းတော်မူသတည်း။

ဆာလံကျမ်း - ၉၉ (အနက်ဖွင့်)

ဆာ ၉၉ သန့်ရှင်း သန့်ရှင်း သန့်ရှင်း

၉၉: ထာ၀ရဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းခြင်းကို သုံးမျိုးသုံးစား ဖော်ပြထားသည်။ (ငယ် ၃၊၅၊၉) တို့တွင် ဆာလံဆရာက မေရှိယသခင်သည် နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ထားသည်။ ခေရုဗိမ်တွင် ကျိန်း၀ပ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်၏ပလ္လင်တော်ကို ခေရုဗိမ်က ထောက်မ ထားသည်။ ထိုခေရုဗိမ်များသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟန်ရှိသော ကောင်းကင်တမန်းများဖြစ်၍ တောင်ပံများလည်း ရှိကြသည်။ လူတို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်ကို ရှုတ်ချ၍ ဘုရားသခင်၏မြင့်မြတ်ခြင်းကို ထောက်ခံထင်ရှား စေကြသည်။ ပလ္လင်ပေါ်တွင် စိုးစံတော်မူသောသူကို ကြောက်လန့်ကြ၍ တိုင်းနိုင်ငံသားများသည် တုန်လှုပ် ကြသည်။

၉၉: ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးမြတ်တော်မူသည်။ ဇိအုန်တောင်ပေါ်တွင် ပလ္လင်တော် တည်၍  စိုးစံတော်မူသည်။ လူ့လောက ကမ္ဘာသားများကို အုပ်စိုးသော အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။ နာမတော်သည် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောကြောင့် ကြားသိသူတိုင်း ရှိခိုးကိုးကွယ်ကြသည်။

၉၉: ဘုရားရှင်တော်သည် တရားမျှတမှုကို နှစ်သက်သည်။ တိုင်းနိုင်ငံအုပ်စိုးသူ မင်းများနှင့် လူကြီးသူကောင်းများကိုလည်း ဆက်စပ်ပေးသည်။ “နောက်ဆုံးတွင် အင်အားနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဆုံစည်း ကြပြီ” (FWG)။ ဘုရားရှင်၏ နိုင်ငံတော်တွင် တန်ခိုးလက်ဆောင်နှင့် အကျင့်ပျက်ခြင်းကို မသိကြ။ တရားမျှတခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းသာ ရှိသည်။ ဘုရားရှင်၏ လူများသည် ခြေတော်ရင်း (ခြေ တင်ရာခုံ)တွင် ပြပ်၀ပ်၍ ခစားကြသည်။ အခြားကျမ်းပိုဒ်များတွင် ခြေတင်ရာခုံကို ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် (၅ရာ ၂၈:၂) သန့်ရှင်းရာဌာနတော် (ဆာ ၁၃၂:၇)၊ ဇိအုန်တောင် (မြည် ၅:၁)ကမ္ဘာမြေ (ဟေရှာ ၆၆:၁)၊ ဘုရားသခင်၏ရန်သူများ မီးရှို့ရာပေါင်းဖို (ဆာ ၁၁၀:၁)ဟု သုံးနှုန်းထားသည်။ ယခုကျမ်းပိုဒ်တွင် ဇိအုန်တောင်မှ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို ရည်ညွှန်းသည်။

           ၉၉: ရှင်ဘုရင်သည် ဣသရေလတို့ အတိတ်ကာလတွင် သစ္စာရှိရှိလမ်းပြပေးသော ဘုရားရှင် တော်ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မောရှေနှင့် အာရုန်၊ ပဌာနပြုသော ရှမွေလတို့၏ပဌာနပြုသံကို ဘုရားရှင် ထူးခဲ့သည်။ (စင်စစ်တွင် မောရှေနှင့်ရှာမွေလတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူး ခံယူသူများမဟုတ်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုအရာ လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုသူများ ဖြစ်ကြသည်)။ အဓိက အချက်မှာ ထိုသူများအော်ဟစ်ဆုတောင်းတိုင်း ဘုရားသခင်က အဖြေပေးသည်။ မောရှေနှင့် အာရုန်အား တိမ်တောင်ဖြင့် ဆက်သွယ်သည်။ သိနာတောင်ပေါ်မှာ ပညတ်တရားပေးခဲ့သည်။ အသံတော်ကြား၍ ပညတ်တရားကို စောင့်ထိန်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော် တပိုင်းတစ တခဏသာလိုက်နာကြသည်။

၉၉: ဘုရားရှင်တော်က ဆုတောင်းစကားများကို အဖြေပေးသည်။ အတိတ်ကာလတွင် စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သကဲ့သို့ အနာဂတ်ကာလတွင်လည်း စောင့်ထိန်းမည်ဟု အာမခံချက်ပေးသည်။ ထိုဘုရား သခင်သည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်တတ်သော အရှင်သခင်ဖြစ်၍ လူတို့ကျူးလွန်ခဲ့သော ဒုစရိုက်များကို စာရင်းမမှတ် ဗွေမယူ။ သို့သော် ကိုယ်ကျူးလွန်သော အပြစ်၏အဖိုးအခကို ခံရမည်။ ထိုအတိုင်းပင် မောရှေသည် ဘုရားသခင်ပြော သည့်အတိုင်းမလုပ်၊ လွှတ်ကနဲအမျက်ဒေါသထွက်၍ မေရိဘအရပ်တွင်ကျောက်ဆောင်ကို ရိုက်ခွဲသောကြောင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရပေမယ့် ကတိတော်မြေကို ၀င်ရောက်ခွင့်မရ။

ဤရဲသုံးဖော်သည် ဣသရေလလူမျိုး၏ ယုံကြည်မှု နေကိုသရုပ်ဆောင်သည်။ ကတိ၀တ်ဆိုင်ရာ သစ္စာရှိသောလူမျိုးကို ပုံဖော်သည်။ ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို ခေါ်ကြသည့်အတိုင်း ကယ်တင်ခြင်း ရကြသည်။ ယနေ့ကာလတွင်လည်း နာမတော်ကို မှီခိုသောသူများသည် ကယ်တင်းခြင်းရရှိကြသည်။

၉၉: ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာ(၃)ရပ်ကို ဟေရှာ ၆:၃၊ ဗျာ ၄:၈တွင်လည်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Heber ၏တေးကဗျာကိုလည်း ကြည့်ရှုကြပါစို့။

သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း အနန္တတန်ခိုးမင်း

            နံနက်စောစောကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းကျူးဧမည်

            သန့်ရှင်း သန့်ရှင်း သန့်ရှင်း စွမ်းကြီးကရုဏာရှင်

            သုံးပါးတဆူဖြစ်တော်မူသော ဘုရားသခင်။

Reginald Heber

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။