ဆာလံကျမ်း - ၆၉

ကူမတော်မူရန်အော်ဟစ်ခြင်း
1အကျွန်ုပ်ကို ကယ်ယူတော်မူပါဘုရား။ ရေသည် အကျွန်ုပ်အသက်ဝိညာဉ်တိုင်အောင် ရောက်ပါပြီ။ 2ခြေနင်းရာမရှိ။ နက်လှသောရွှံ့ထဲမှာ ကျွံပါပြီ။ လှိုင်းတံပိုးလွှမ်းမိုးရာ နက်သောရေထဲသို့ ရောက်ပါပြီ။ 3အော်ဟစ်၍ ပင်ပန်းပါပြီ။ လည်ချောင်းခြောက်ပါပြီ။ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ကို အကျွန်ုပ်မျှော်ကြည့်၍ မျက်စိပျက်ပါပြီ။ 4အကြောင်းမရှိဘဲ အကျွန်ုပ်ကို မုန်းသောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်၏ဆံပင်ထက် များကြပါ၏။ မဟုတ်မမှန်ဘဲ အကျွန်ုပ်ကို ရန်ဘက်ပြု၍ ဖျက်ဆီးသောသူတို့သည် ခွန်အားကြီးကြပါ၏။ ထိုအခါ အကျွန်ုပ်သည် မယူသောဥစ္စာကိုပင် ပြန်ပေးရပါ၏။
5အိုဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်မိုက်ခြင်းအမှုကို ကိုယ်တော်သိတော်မူ၏။ အကျွန်ုပ်၏အပြစ်တို့ကို ရှေ့တော်၌ ဝှက်၍ မထားရပါ။ 6ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေသခင် အရှင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကို မျှော်လင့်သောသူတို့သည် အကျွန်ုပ် အကြောင်းကြောင့် စိတ်မပျက်ကြပါစေနှင့်။ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်ကို ရှာသောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်အကြောင်းကြောင့် ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ မရောက်ကြပါစေနှင့်။
7ကိုယ်တော်အတွက် အကျွန်ုပ်သည် ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရပါ၏။ အကျွန်ုပ်မျက်နှာသည် ရှက်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါ၏။ 8ကိုယ်ညီအစ်ကိုတို့တွင်၊ လူစိမ်းဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ တစ်မိတည်းသော ပေါက်ဖော်တို့တွင်၊ တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံသား ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ 9ကိုယ်တော်၏အိမ်တော်၌ စွဲလမ်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည် အကျွန်ုပ်ကိုစားပါ၏။ ကိုယ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့သော သူတို့၏စကားသည် အကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ ရောက်ပါ၏။ 10အကျွန်ုပ်သည်ငိုကြွေး၍ စိတ်နှလုံးပါလျက်၊ အစာရှောင်သော အကျင့်ကြောင့်ပင် ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံရပါ၏။ 11လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်သောအခါ၊ သူတို့သည် သရော်တတ်ကြပါ၏။ 12ရုံး၌ ထိုင်သောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်မှာပြောဆို၍၊ သေသောက်ကြူးတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို အကြောင်းပြုလျက် တေးဖွဲ့၍ ဆိုတတ်ကြပါ၏။
13အိုထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်မူကား၊ မင်္ဂလာအချိန်ကာလ၌ ကိုယ်တော်ကို ဆုတောင်းပါ၏။ အိုဘုရားသခင်၊ ကရုဏာတော် ကြွယ်ဝသည်နှင့်အညီ၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်း သစ္စာအတိုင်း၊ အကျွန်ုပ်စကားကို နားထောင်တော်မူပါ။ 14အကျွန်ုပ်ကို ရွှံ့ထဲက ကယ်နုတ်တော်မူပါ။ နစ်စေတော်မမူပါနှင့်။ အကျွန်ုပ်ကို မုန်းသောသူတို့ လက်မှလည်းကောင်း၊ နက်သောရေထဲကလည်းကောင်း လွှတ်ပါစေသော။ 15ရေထ၍ မလွှမ်းပါစေနှင့်။ နက်နဲရာ၌ မမြုပ်ပါစေနှင့်။ အကျွန်ုပ်အပေါ်မှာ တွင်းဝမပိတ်ပါစေနှင့်။ 16အိုထာဝရဘုရား၊ ကျေးဇူးပြုချင်သော စေတနာတော်သည် ကောင်းမွန်သောကြောင့်၊ အကျွန်ုပ်စကားကို နားထောင်တော်မူပါ။ စုံမက်တော်မူခြင်းကရုဏာများပြားသည်နှင့်အညီ၊ အကျွန်ုပ်ကို မျက်နှာပြတော်မူပါ။ 17ကိုယ်တော်၏ကျွန်မှ မျက်နှာတော်ကို လွှဲတော်မမူပါနှင့်။ ဘေးရောက်ပါပြီ။ အလျင်အမြန် နားထောင်တော်မူပါ။ 18အကျွန်ုပ်၏အသက်ဝိညာဉ်သို့ ချဉ်းကပ်၍ ရွေးတော်မူပါ။ ရန်သူများရှိကြောင်းကို ထောက်၍ ချမ်းသာပေးတော်မူပါ။ 19အကျွန်ုပ်ခံရသော ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ အရှက်ကွဲခြင်း၊ အသရေပျက်ခြင်းတို့ကို ကိုယ်တော်သည် သိတော်မူ၏။ အကျွန်ုပ်၏ရန်သူအပေါင်းတို့သည် ရှေ့တော်၌ ထင်ရှားလျက် ရှိကြပါ၏။ 20ကဲ့ရဲ့ခြင်းအားဖြင့် အကျွန်ုပ်သည် စိတ်ပျက်၍ အလွန်ပူဆွေးခြင်းရှိပါ၏။ သနားသောသူကို ကြည့်၍ မမြင်။ သက်သာစေသောသူကို ရှာ၍ မတွေ့ရပါ။ 21အကျွန်ုပ်စားစရာဖို့ ဆေးခါးကို ကျွေးကြပါ၏။ ရေငတ်သောအခါ ပုံးရည်ကို တိုက်ကြပါ၏။ 22သူတို့စားပွဲသည် သူတို့ရှေ့မှာ ကျော့ကွင်းသော်လည်းကောင်း၊ ခံထိုက်သောအပြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ထောင်ချောက်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပါစေ။ 23သူတို့သည် မမြင်နိုင်အောင် မျက်စိကွယ်ပါစေ။ သူတို့ခါးသည်လည်း အစဉ်တုန်ပါစေ။ 24သူတို့အပေါ်မှာ အမျက်တော်ကို သွန်းလောင်းတော်မူ၍၊ အမျက်တော်အရှိန်သည် သူတို့ကို မီပါစေ။ 25သူတို့နေရာအရပ်သည် လူဆိတ်ညံရာအရပ် ဖြစ်ပါစေ။ သူတို့အိမ်၌နေသောသူ မရှိပါစေနှင့်။ 26အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ဒဏ်ခတ်တော်မူသောသူကို ညှဉ်းဆဲကြပါ၏။ နာစေတော်မူသောသူတို့ကို ထပ်၍ နာစေကြပါ၏။ 27သူတို့အပြစ်၌ အပြစ်ကိုထပ်၍ ပေးတော်မူပါ။ ကုသိုလ်တော်နှင့် မဆိုင်ကြပါစေနှင့်။ 28အသက်ရှင်သောသူတို့စာရင်း၌ သူတို့နာမည်များကိုချေ၍၊ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့နှင့်အတူ မရေးမမှတ်ပါစေနှင့်။ 29အကျွန်ုပ်မူကား၊ ဆင်းရဲငြိုငြင်ပါ၏။ အိုဘုရားသခင်၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည် အကျွန်ုပ်ကို ချီးမြှင့်ပါစေသော။
30ငါသည် ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို ထောမနာသီချင်းဆိုမည်။ ကျေးဇူးတော်ကိုပြ၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းမည်။ 31ထာဝရဘုရားသည် ချိုနှင့်လည်းကောင်း၊ ခွာနှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံသောနွားလားကို နှစ်သက်သည်ထက်၊ ထိုအကျင့်ကို သာ၍နှစ်သက်တော်မူလိမ့်မည်။ 32နှိမ့်ချသောသူတို့သည်မြင်၍ ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ကို ရှာသောသူတို့၏ စိတ်နှလုံးသည် အားပြည့်လိမ့်မည်။ 33ထာဝရဘုရားသည် ဆင်းရဲသောသူတို့၏စကားကို နားထောင်တော်မူ၏။ အချုပ်ခံရသော မိမိလူတို့ကို မထီမဲ့မြင် ပြုတော်မမူတတ်။ 34ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာတို့နှင့်တကွ အရပ်ရပ်၌ ကျင်လည်သောသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကြပါစေသော။ 35ဘုရားသခင်သည် ဇိအုန်မြို့ကိုစောင့်၍၊ ယုဒမြို့တို့ကို ပြုစုတော်မူသဖြင့်၊ ထိုသူတို့သည်နေ၍ ပိုင်ရကြလိမ့်မည်။ 36ကျွန်တော်မျိုး၏သားမြေးတို့သည် ထိုမြို့ကို အမွေခံရ၍၊ နာမတော်ကို ချစ်သောသူတို့သည်နေရာ ကျရကြလိမ့်မည်။

ဆာလံကျမ်း - ၆၉ (အနက်ဖွင့်)

ဆာ ၆၉ အိုဘုရားရှင် ကယ်တော်မူပါ

ကိုယ်တော်ရှင်ဘုရားသည် ပြင်းထန်သောဆင်းရဲဝေဒနာခံစား၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခြင်းသည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ ဒေါသပင်လယ်ကူးစက်ခြင်းဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင် မကြာခင်မှာဝေဒနာဗတ္တိဇံခံယူမည်ဟု ဝန်ခံခဲ့သည်။

ထိုဗတ္တိဇံကို မခံမီတိုင်အောင်ငါသည် အလွန်ငြီးငွေ့သောစိတ်ရှိ၏ (လု ၁၂:၅၀)။

ဆာ ၄၂:ရ တွင်လည်း ကိုယ်တော်၏ဆုတောင်းသံကြားရသည်။

ရေဘွေတော်များ အသံဗလံနှင့်တကွ ဝဲသြဃတစ်ခုကိုတစ်ခုအပေါ်တစ်ခု ဟစ်ခေါ်၍လှိုင်းတံပိုး တော်အပေါင်းသည် အကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးကြပြီ။

ထိုကဲ့သို့ပြင်းထန်နာကျင်စွာ ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကလူတို့၏ အပြစ်ဒု စရိုက်စီရင်ချက်အားဝင်ရောက်ခံစားခြင်း ဖြစ်သည်။

၆၉:.                   ကိုယ်တော်သည် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောသူ့ဝိညာဉ်အား မရဏာပြည်ရွာသို့ ရောက်စေခဲ့ပြီ။ ကယ်မည့်သူမရှိ။ ခြေနင်းရာခြေဖျားထောက်စရာ မရှိ။ လှိုင်းတံပိုးများက ခေါင်းပေး ရောက်နေကြပြီ။ အောက်ရေပြင်က နက်လွန်းလှသည်။ ရှိရှိသမျှရေများတနေရာတည်းတွင်လာ ရောက်စုစည်းလေရော့သလား။ ကရာနီတောင်ကုန်းတွင် လူသားတို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်ပေါင်းစုံအတွက် ဘုရားသားတော်သည် အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းခံနေရပြီ။

ရေပြင်ကမရပ်မနား ဖိစီးမွန်းကြပ်နေပြီ။ ဘုရားသခင်ကယ်တော်မူပါ ထာဝရကာလကယ် တင်ခြင်းတောင်းခံနေပြီ။ လည်ချောင်းတွင်ဆို့နစ်နေပြီ။ မျက်စိမျက်စုံဖွင့်၍မရတော့ပါ။ ကယ်မည့် သူဘေးဘယ်ညာကြည့်ပါသည်။ တယောက်တလေမှမတွေ့။

၆၉: အမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေသောပရိသတ်ကြီးက ကားတိုင်ရှေ့မှာဆူညံပွတ်လော ရိုက်နေကြသည်။ ကြောက်ဘွယ်မြင်ကွင်းပါတကား။ ဖန်ဆင်းရှင်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာတင်ချိတ် ကြပြီ။ လူသတ်သမားများကရှေ့တော်မှာ စုရုံးကြသည်။ ဘယ်သူတွေလဲ။ ကိုယ်တော်ကို အကြောင်း မရှိ၊ အကြောင်းရှာ၍ တမင်သက်သက်မုန်းတီးကြသော ယောက်ျားများနှင့်မိန်းမများဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ကိုသတ်ဖြတ်ချင်ကြသည်။ မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲ၍တိုက်ခိုက်ကြသည်။

ဘာကြောင့်လဲ၊ ကိုယ်တော်ဘာလုပ်လို့လဲ၊

ဘာကြောင့်မျက်မုန်းကျိုးကြသနည်း။

ခြေဆာသူပြေးလွှားစေခဲ့တယ်

မျက်ကန်းတွေအလင်းမြင်ကြရတယ်

ဒဏ်ရာအနာတရတွေကျန်းမာစေတယ်

ပျော်ရွှင်စေခဲ့တယ်။

အဘယ်ကအမုန်းတရားပေါ်ထွန်းလာတာလဲ။

Samuel Crossman.

ကယ်တင်ရှင်သခင်၏နှုတ်ဖျားမှ မချိကဲပြောလေပြီ။ မယူသောဉစ္စာပြန်ပေးရပါ၏” လူတို့၏အပြစ်ကြောင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ နာခံခြင်း၊ ချီးမြောက်ခြင်း လုယူခြင်းခံရပြီ။ လူသည် ဘုရားသခင်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်းများကို ဖျက်စီးလေပြီ။ ခရစ်တော်သည် ထိုဆုံးရှုံးမှုများကို ကိုယ်တိုင်မပျက်စီးသော်လည်း ပြန်လည်ဆောက်တည်ပေးဖို့ ကြွလာပြီ။

ဤနေရာတွင် ဒုစရိုက်မြေရာယဇ်ကိုသတိရသည် (ဝတ်၅)။ ထိုယဇ်ပူဇော်ပွဲတွင်ယဇ်ပူဇော်သူ သည်ဒုစရိုက်ပူဇော်စရာယဇ်အဖြစ် ယဇ်ပုရောဟိတ်အဘို့ ငါးစုတစုယူဆောင်ရသည် (ဝတ် ၂:၁၆)။ ထိုနည်းတူပင် သခင်ယေရှုသည်လူတို့၏အပြစ်များကို ဆောင်ကြဉ်းသည့်အပြင်းအပြစ်စီရင်ခြင်းခံ ရသည်။ ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှု၏လုပ်ဆောင်တော်မူချက်အား ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်သည်။ အပြစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသော သတ္တဝါများပျောက်ဆုံးကြရလေသည် ။ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် သားများပြန်လည်ရရှိသည်။ ဘယ်သောအခါမှမဖောက်ပြန်မဆုံးရှုံးနိုင်သော အာဒံပိုင်ဆိုင်ကြပြီ။

ကိုယ်တော်ကြောင့်အာဒံ၏သားများ ဝါကြွားခွင့်ရပြီ။

ဖခင်အားဒံဆုံးရှုံးရသည့် ကောင်းချီးမဂ်လာပိုမိုခံစားရပြီ။

၆၉: ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သခင်ယေရှုကလူတို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်များ သယ်ပိုးသွားသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်တွင်အပြစ်မရှိသကဲ့သို့ ထိုသို့လူတို့၏အပြစ်သယ်ဆောင် ခြင်းသည်လည်း မှားယွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူတို့၏အပြစ်များနှင့်ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်ဆိုးများကို မိမိအပြစ်ကဲ့သို့ဆောင်ကြဉ်းသွားသည်။ အံ့သြဘွယ်ရာကျေးဇူးတော်ပေတည်း။

၆၉: ထို့နောက်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကြောက်စိတ်အားပယ်ရှားသည်။ အချို့ကသခင်ယေရှု၏ ဆုတောင်းချက်ကိုဘုရားသခင်က အဖြေမပေးဘူးဟုထင်မှားကြသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင် ကိုမျှော်လင့်ချက်ထားရှိသူများသည် အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းမဖြစ်ရပါ။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူ များသည်ဘယ်သောအခါမှ ခရစ်တော်ကြောင့် အချည်းအနှီးမဖြစ်ရပါ။

၆၉: ကိုယ်တော်သည်အစစရာရာကိုချင့်ချိန်သိရှိပြီးမှ ခမည်းတော်၏အလိုတော် ဖြည့်ဆည်းသည်။ ဘုရားသခင်၏အားရကျေနပ်မှုရှိအောင်လုပ်ဆောင်သည်။ ဘုရားရှင်တော်အတွက် ဆိုလျှင်လူသားတို့အလယ်တွင် မျက်နှာပျက်ခံဝံ့သည်။ အရှက်အကြောက်ခံနိုင်သည်။ တအူတုံဆင်း ညီအစ်ကိုများအကြားတွင် ကဲ့ရဲ့ခြင်းခံဝံ့သည်။ မအေတူဖအေကွဲများက အထင်မှားအမြင်သေးခဲ့ကြ သည်။

၆၉: သခင်ယေရှုသည် ခမည်းတော်ဘုရား၏အိမ်တော်သို့ ရောက်ချင်လှသည်။ လူများက ဘုရားသခင်အားစော်ကားသံကြားသည့်အခါ သူကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာစော်ကားခံရသကဲ့သို့ အသဲထိ အောင်နာကျင်သည်။ ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှငွေကုန်သည်များအား သခင်ယေရှုကမောင်းထုတ်ခဲ့ စဉ်ထိုစကားမျိုးခရစ်တော်ပြောကြားခဲ့သည်။ “ကိုယ်တော်၏အိမ်တော်၌စွဲလမ်းပူပန်းခြင်းစိတ်သည် အကျွန်ုပ်ကိုးစားပါ၏ (ယော ၂:၁၇)။

၆၉:၁၀၁၂ လူ့လောကမှာအပြစ်ဆိုစရာမရှိအောင်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ကြံဖန်ပြီးအပြစ်ရှာကြ သည်။ အစောရှောင်ဆုတောင်းလျင်လည်း အပြစ်ရှာကြသည်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့နည်းလမ်းကြံ ဖန်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေလျှင်လည်း နှစ်သိမ့်အားပေးခြင်းမရှိသည့်အပြင် “မှတ်ကရာ၊ ဖြစ်တာတောင်နည်းသေးတယ်”ဟု အမနာပစကားဆိုကြသည်။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးကထော်လော်ကန့်လန့်ပြုကြသည်။ မြို့တံခါးတိုင်မှာလည်း ငမူးငပေါက်မားက သီချင်း စောင်းဆိုကြသည်။ ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းဆိုလျှင်လည်း ကာလပျက်များကသီချင်းဖျက်ဆိုကြသည်။

          ၆၉:၁၃၁၈ သို့ဖြင့်တဖန်ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်လည်ချဉ်းကပ်သည်။ ဆုတောင်းချက်များကို ဉပေက္ခာမပြုရစေပါနှင့်။ နားတော်ညောင်း၍မနှေးအမြန်ကယ်မတော်မူပါ။ အချိန်မီအဖြေပေးတော် မူပါ။ သစ္စာရှိရှိကယ်မတော်မူကြောင်း အခြားသူများအားပြောပြပါရစေ။ ရန်မသူများလက်မှ ကယ်နှုတ်၍ ရေနက်တွင်းမှဆွဲထုတ်တော်မူပါ။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်မရဏာတွင်းမှ လွတ်မြောက်ပါရ စေ။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကြီးမားလွန်း၍ ကရုဏာတော်သည်ကြွယ်ဝလှပါသည်။ ဆုတောင်းစကားတိုတောင်းသော်လည်း နားထောင်တော်မူပါ။ နားညောင်းတော်မူပါ။ မကြားချင် ယောင်မဆောင်ပါနှင့်။ နီးကပ်စွာနေ၍ရွေးနှုတ်တော်မူပါ။ ရွေးနှုတ်တော်မူပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆို တသော် ရန်သူများက ဖိစီးနေရပြီ။ စိတ်ပျက်လို့သေရတော့မည်။

၆၉:၁၉၂၀ ရန်သူများ၏လက်ထဲတွင်ပြုလေသမျှနုနေရပါသည်။ ကိုယ်တော်လျှောက်သော လမ်းသည်ဖြောင့်ဖြူးသော်လည်း အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့စရာအကြောင်းဖန်နေသည်။ မွေးကင်းစသူငယ်ဘဝမှစ၍ ဘေးဒုက္ခကြုံဆုံခဲ့ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို ဘုရားရှင်သိပါသည်။ လူများ၏စော်ကားမော်ကားပြုမှုများကြောင့် နှလုံးကြွေးပြုန်းမတတ်ဆင်းရဲခဲ့ရသည်။ ကိုယ်တော် တွင်မူကားလူတို့၏ သားသမီးများကောင်းစားရာသာဦးစားပေးသည်။ သို့သော်ကိုယ်တော်၏ ပင်ပန်းဝမ်းနည်းခြင်းများကိုမသနားကြ။ နှစ်သိမ့်အားပေးမည့်သူ တယောက်မှမရှိ။ တပည့်တော် များလည်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပြီ။ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ပျောက်ကုန်ပြီ။ ကိုယ်တော်တပါး တည်းသာအဖော်မဲ့လေပြီ။

၆၉:၂၁ ဒါဝိဒ်နောက်ထပ်ပရောဖက်ပြုချက်ပြောသည်။ ထိုစကားသည်ယေရှုခရစ်တော်၌ ပြည့်စုံခဲ့သည်။

အကျွန်ုပ်စားစရာအဘို့ ဆေးခါးကျွေးကြပါ၏

          ရေငတ်သောအခါပုံးရည်တိုက်ကြပါ၏

          ထိုကျမ်းစကားကို မ ၂၇:၃၄-၄၈တွင်အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရသည် –

ဆေးဝါးနှင့်ရောသောပုံးရည်ကို ကိုယ်တော်အားပေးလျှင်မြည်စမ်းတော်မူ၍ မသောက်ချင်ဘဲ နေလေ၏။ လူတယောက်သည်ချက်ချင်းပြေး၍ ရေမှိုတထွေးကိုပုံးရည်ထဲသို့နှစ်၍ ကျူးလုံးဖျား၌ ဝယ်ပြီးကိုယ်တော်အား သောက်စိမ့်သောငှာပေးလေ၏၏။

ထိုရေသည်အညစ်ကြေးပေါင်းစုံရှိ၍ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်မြိုချမိလျှင် တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုသည်လူသားများကိုယ်စား ထိုသို့သောဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရ သည်။ ပုံးရည်ဆိုသည်မှာ သချိုင်းကုန်းတွင် အိုးစုတ်၊ ခွက်ပဲ့၊ ကျောက်ခွက်များကြား၌ သောင်တင်နေသောမိုးရေဖြစ်သည်။ ရေငတ်မပြေသည့်အပြင် ပုပ်ဟောင်၍အော့အန်စေသည်။

၆၉:၂၂ အပိုဒ်ငယ် ၂၂မှစ၍ ချက်ချင်းလေသံပြောင်းသွားသည်။ လာမည့်အခန်းငယ်(၇)ခုတွင် သခင်ယေရှုကဘုရားသခင်ထံသို့ သူ့ကိုသေကြောင်းကြံစည်သူများအား အရေးယူပေးပါရန် တောင်းပန်သည်။ ပထမဆုံးဆုတောင်းချက်တွင်မူ အံ့သြဘွယ်ရာစကားတွေ့ရသည်။ “ခမည်းတော် ဘုရား ဤလူများသည်မိမိတို့ဘာလုပ်ကြသည်ကိုမသိကြသောကြောင့် ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဟုဆိုသည် (လု ၂၃:၃၄)။ ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတို့သည် ဝိရောဓိမဖြစ်ကြပါ။ နောင်တရရလျှင် ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါမည်။ သို့သော်စိတ်မပြောင်းကြလျှင် ဘာမှမတတ်နိုင်။ တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဣသရေလလူမျိုးသို့သာရည်ရွယ်ကြောင်းအထူးသတိပြုရမည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၂-၂၃တို့နှင့် ရှင်ပေါလုက ရော ၁၁:၉-၂၀တို့တွင်ပြန်ဆိုထားသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၅ပါ “စခန်းချခြင်းကိုလည်း” “သူတို့တဲ”ဟု ထပ်သုံးထားသည်။

မေရှိယသခင်ကိုငြင်းပယ်၍ သေကြောင်းကြံစည်ကြသည့်သူများအပြစ်တရားစီရင်ခြင်းခံကြ ရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

သူတို့စားပွဲသည် ကျော့ကွင်းဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်ကလူမျိုးတော်ဖြစ်ရွေးချယ်ထားသည့် အခွင့်အရေးကို စားပွဲဟုဆိုလိုသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ထားခြင်းကို ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပွားရာအဖြစ် မခံစားဘဲအပြစ်ပိုကြီးဖို့ရန် တလွဲဆံပင်ကောင်းကြသည်။

ငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့ခြင်းမင်္ဂလာကို မာယာထောင်ချောက်ဖြစ်စေခဲ့ကြပြီ။ ထိုသူများအတွက် ရှေ့တွင်ဘေးဒဏ်ကြီးက ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်စောင့်နေသည်။

၆၉:၂၃ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မမြင်နိုင်အောင်မျက်စိကွယ်ကြပါစေ။ ထိုစကားသည်အသိဉာဏ် ပညာခေါင်းပါးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဣသရေလအမျိုးသားလုံးနှလုံးတုန်ကြသည် (၂ကော၃:၁၄)။ အဘယ်သို့ဆိုသော်အလင်းကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ အလင်းကိုလက်မခံကြ။

ငါသည်လည်းတုန်ရီပါစေ။ ဆိုလိုသည်မှာဣန္ဒြေမရ၊ မနေမနားလှုပ်ရှားရုန်းကန်ကြပါစေ။ ဘုရားရှင်ကတုန်ရီသောနှလုံသား၊ မမြင်သောမျက်စိ၊ နာကျင်သောစိတ်နှလုံး (တရား ၂၈:၆၅) ပေးထားသည်။

၆၉:၂၄ ထိုလူများအပေါ်သို့အမျက်တော်သွန်းလောင်း၍ ဖုံးလွှမ်းပါစေသော်။ ထိုပြည်တွင် ဝမ်းနည်းဘွယ်ရာဖြစ်ရပ်ဆိုးသည် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အဓိကဂိုဏ်းအဖြစ် ဓါတ်ငွေ့လွှတ်သတ် ခြင်း၊ ပေါင်းအိုးဖိုထဲတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ရက်စက်ယုတ်မာ သူများ၏လက်ချက်ဟုဆိုရသော်လည်း ဘုရားသခင်ကတားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းမပြုခဲ့။

“ငါတို့နှင့်သားစဉ်မြေးဆက်အပေါ်သို့ကျရောက်ပါစ” (မ ၂၇:၂၅)ဟု ကျိန်ဆိုခဲ့ကြသည့် အတိုင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လာသည်။

၆၉:၂၅ သူတို့နေရပ်သည် လူစိတ်ညိမ်ရာတည်း၊ လူသူမရှိသောနေရာဖြစ်ပါ၏။ မေရှိယသခင် မ ၂၇:၃၈ ပါ “သင်တို့နေအိမ်သည် သင်တို့၌လူစိတ်ငြိမ်လျက်ကျန်ရစ်ရ၏” ဟူသောကျမ်းစကား နှင့်အတူတူဖြစ်သည် ။ထိုကျမ်းစကားအတိုင်း အေဒီ ၇၀ခုနှစ်တွင် ယေရုရှလင်မြို့အား တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်မီးရှို့ပြာချခဲ့ကြသည်။

၆၉:၂၆ ထိုအပြစ်ဒဏ်သည် ကံတူအကျိုးပေးဖြစ်သည် ။မိမိလုပ်ဆောင်သည့်အတိုင်း ဝဋ်လည်သည်ကိုသတိပြုပါ။

သူတို့လည်းဒဏ်ခတ်တော်မူသောသူကိုညှဉ်းဆဲကြပါ၏။ နာစေတော်မူသောသူကိုထပ်၍နာ စေကြပါသည်။

ခြံဉယျာဉ်စောင့်အလုပ်သမားများပုံဥပမာတွင် ခြံရှင်းသူဌေးသားကိုမည်သို့ဆက်ဆံခဲ့ကြ သနည်း။ ဤသူသည်ခြံပိုင်ရှင်၏အမွေခံဖြစ်သည်။ လာကြ၊ သူ့ကိုသတ်ဖြတ်၍ အမွေလုကြကုန်အံ့ (မ ၂၁:၃၈) ဟုဆိုကြသည်။ ခြံပိုင်ရှင်သားမှန်းသိကြသည်။ သိကြသည့်အတိုင်း အကြောင်းမဲ့သက်သက် ဖြတ်ကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၆နောက်ပိုင်းတွင် မေရှိယသခင်၏နောက်လိုက်များလည်း မာတုရအဖြစ် အသတ်ခဲ့ကြရသည်။

၆၉:၂၇၂၈ ထိုအကြောင်းများကြောင့်-

သူတို့အပြစ်၍အပြစ်ထပ်ပေးတော်မူပါ။

          ကုသိုလ်တော်နှင့်မမိုက်ကြပါစေနှင့်။

          အသက်ရှင်သူများနာမည်စာရင်းမှ

          သူတို့နာမည်ကိုဖျက်တော်မူပါ။

          ဖြောင့်မတ်သူများစာရင်းနှင့်မရောပါနှင့်။

          ဘုရားသားတော်အားလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ကွပ်မျက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဣသရေလ လူမျိုးတို့အားမိမိတို့အပြစ်ကိုနောင်တရ၍ မေရှိသခင်ယေရှုရှင်ထံသို့ ပြန်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ တမန်တော်များခေတ်တွင်လည်း ဣသရေလလူမျိုးအားဘုရားရှင်ကချစ်ခင်ကြောင်း တဖွဖွပြောကြ သည်။ ကရုဏာတော်နှင့်ကျေးဇူးတော်လာရောက်ခိုလှုံဖို့ ဖိတ်ခေါ်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတိုင် အောင်တပါးအမျိုးသားများနည်းတူ ယုဒလူများထံသို့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားပြောကြားနေဆဲ။ သို့သော်မိမိတို့ရွေးချယ်ရာလမ်းအတိုင်း နှလုံးသားပျော့ပျောင်းခြင်းမရှိကြသောကြောင့် အပြစ်စီရင် ခြင်းခံကြရမည်။

          ၆၉:၂၉ အပြစ်သားများ၏ မိတ်ဆွေကြီးကသေလုမျှောပါးအသက်စွန့်နေရာမှ နောက်ဆုံး တောင်းဆိုသည်။ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းရရှိလိုသည်။ နာမတော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုလို သည်။

မည်ကဲ့သို့လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်လာပါသနည်း။ တတိယမြောက်နေ့တွင်ဘုရားသခင်က ပြန်လည်ထမြောက်စေပြီး လက်ယာတော်ဘက်တွင်စိုးစံစေပါသည်။ အပြစ်ကြောင့်ခံစားရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများဆုံးခန်းတိုင်သွားပြီ ဝမ်းမြောက်ဘွယ်သတင်းကောင်းပေတည်း။

ယေဟောဝါဘုရားသခင်ဘယ်သောအခါမှ

သိုးထိန်းကို ဓါးဒဏ်ရာမသင့်စေရ။

အပြစ်သားတို့၏ရက်စက်မှုမခံရ။

ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမြတ်ပါစေသား။

Robert C. Chapman

ကောင်းချီးမင်္ဂလာ အထင်အရှား

ထာဝရဆုံးကာလတိုင်

ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားလှ

ဘုန်းအသရေသရဖူထိုက်တန်ပါဘိ။

  1. Rossier

၆၉:၃၀၃၃ နောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ် ရခုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်သူ၏နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်သည်။ မရဏာသေရွာမှ ပြန်လည်ထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားရှင်ကို ချီးမြှောက်သည်။

ငါသည် ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို

          ထောမနာသီချင်းဆိုမည်ကျေးဇူးတော်ကိုပြ၍

          ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမည်။

ဘုရားသခင်ကို ထိုက်တန်စွာယဇ်ပူဇော်သည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ နေရာတိုင်း၌ဖိနှိပ်ခံလူ တန်းစားများက သခင်ယေရှု၏ဆုတောင်းချက်သည် ပြည့်စုံသောကြောင့်သိရှိနားလည်လာကြမည်။ အချုပ်အနှောင်ခံရသူများကို ပစ်ပယ်မထားကြောင်း ကြားသိကြပါစေသား။

၆၉:၃၄၃၆ ဣသရေလလူမျိုးတို့မည်သို့ရှိစေ။ နောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ် ၃ခုတွင်အနာဂတ် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ပေးထားသည်။ လတ်တလောတွင်ဘေးရောက်နေကြသော်လည်း နောင်တချိန်တွင် ပြန်လည်ကောင်းစားလာကြမည်။ ဘုရားသခင်၏နာမတော်ဖြင့် ကြွလာတော်မူ သောသူသည် မင်္ဂလာရှိပေစွဟု ဝန်ခံသောအချိန်တွင်ပြန်လည်ပြည့်စုံလာကြမည်။ ဘုရားသခင်က ဇိအုန်မြို့ကိုစောင့်၍ ယုဒမြို့တို့ကို ပြုစုတော်မူမည်။ တပါးအမျိုးသားများကြားတွင် မျက်နှာမငယ်ရ။ အစေခံများဖြင့်ကွင်းလုံးပြည့်လျက် သားသမီးများကအမွေခံကြရလိမ့်မည် ထိုစကားသည်အနှစ် တထောင်တိုင်းပြည်ကိုရည်ဆောင်သည်။ မေရှိယသခင်အဖြစ် ယေရုရှင်အုပ်စိုးသောအခါ ဣသရေလလူမျိုးသည်လည်း ချမ်းမြေ့စွာစည်ပင်ဝပြောကြမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။