ဆာလံကျမ်း - ၆၇

ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသီချင်း
1ဘုရားသခင်သည် အကျွန်ုပ်တို့ကို သနားခြင်းကရုဏာစိတ်တော်ရှိသဖြင့်၊ ကောင်းချီးပေး၍ မျက်နှာတော်၏အလင်းကို လွှတ်တော်မူပါစေသော။ 2ထိုသို့သောအားဖြင့် မြေကြီးသားတို့သည် အမှုတော်တို့ကိုသိ၍၊ ခပ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ခံရကြပါစေသော။ 3အို ဘုရားသခင်၊ လူများတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြပါစေသော။ လူများအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြပါစေသော။ 4လူအမျိုးမျိုးတို့သည် ဝမ်းမြောက်၍ ရွှင်လန်းစွာ သီချင်းဆိုကြပါစေသော။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် လူတို့ကို ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်၍၊ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသော လူမျိုးတို့ကို ချမ်းသာပေးတော်မူမည်။ 5အို ဘုရားသခင်၊ လူများတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြပါစေသော။ လူများအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြပါစေသော။ 6မြေသည် မိမိဘဏ္ဍာကိုပေး၍၊ ဘုရားသခင်တည်းဟူသော ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။ 7ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူဦးမည်။ မြေကြီးစွန်းအပေါင်းတို့သည်လည်း၊ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်။

ဆာလံကျမ်း - ၆၇ (အနက်ဖွင့်)

ဆာ ၆၇ ဣသရေလတို့ သာသနာပြုရန်ဖိတ်ခေါ်သံ

          ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးများရွေးချယ်သောအခါသာသနာပြုစေရန ရည်ရွယ်သည်။ တိုင်းနိုင်ငံများနှင့်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့သက်သေခံခိုင်းသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အကြောင်းအချက်(၂)ခုရှိ သည်။

၁။        ဘာသာတရားအမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက်ထာဝရဘုရားသခင်းတပါးတည်းသာရှိသည် (ထွ      ၂၀:၂၁၊ တရား ၆:၄၊ ဟေရှာ ၄၃:၁၀-၁၂)

၂။         ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏အုပ်စိုးမှုအောက်၌ သမ္မာသမတ်ကျစွာအသက်ရှင်နေထိုင်သူများ သည်ပျော်ရွှင်၍ချမ်းသာကြွယ်ဝကြသည် (ဝတ် ၂၆:၃-၁၂၊ တရား၃၃:၂၆-၂၉၊ ၅ရာ ၁၇:၂၀၊ ယေ ၃၃:၉)။

ထာဝရဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးအားရွေးချယ်ရာတွင် ယာယီအသုံးပြုဖို့သာမဟုတ်၊

ကိုယ်တော်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာစီးဆင်းရာစမ်းရေထွက်အဖြစ်ရွေးချယ်ပါသည်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင်ဘုရားသခင်ကယုဒလူမျိုးနှင့်တပါးအမျိုးသားနှစ်ရပ်စလုံးကောင်းချီးပေးသကဲ့သို့ယုဒလူမျိုးသည်ဘုရားသခင်နှင့်လူသားများအကြားဆက်သွယ်ပေးသည့်ယဇ်ပုရောဟိတ် အမျိုးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

သို့သော်ဣသရေလတို့သည်ကံအကြောင်းမလှသဖြင့် ထိုရည်ရွယ်ချက်အထမမြောက်ခဲ့။

ရုပ်တုဘုရားတုကိုးကွယ်ကြသည်။ သမ္မာတရားကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။

ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ထိုမျှဖြင့်ဆုံးခန်းမတိုင်ပါ။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလရောက်

သောအခါဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုအထူးစေခိုင်းဦးမည်။ ကမ္ဘာအဝန်းသို့သတင်းကောင်း ဟောပြောခိုင်းမည်(မ ၂၄:၁၄)။ ဣသရေလများသည်ကမ္ဘာတိုင်းနိုင်ငံသားများထံသို့ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာစီးဆင်းရာစမ်းရေပေါက် (ဟေရှာ ၆၁:၆၊ ဇာ၈:၂၃) ဖြစ်လာမည်။

၆၇: ဤဆာလံကျမ်းသည် အချိန်အခါနှင့်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူယုဒများ အားသီးသန့်စေခိုင်း၍ တပါးအမျိုးသားများထံသို့ ဧဝံဂေလိပြုကြမည် မြေကြီးသားတို့သည်အမှု တော်ကိုသိ၍” ဟုဆိုသောစကားနှင့်ပတ်သက်၍ သခင်ယေရှု၏ “ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏” (ယော ၁၄:၆)ကိုသတိရပါ။ ထိုသခင်ယေရှုအားဖြင့်သာလျှင် တဦးချင်းသော်၎င်း၊တိုင်းသူပြည်သားများ သော်၎င်း ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။

၆၇: ထိုသို့ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့သာသနာပြုစိတ်ပြင်းပြကြသည်နှင့်အညီ ဣသရေလများ သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းကြမည်။ တပါးအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံဖွားများသည်လည်း ခရစ်တော် အားချီးမွမ်းထောမနာပြုကြမည်။ ဣသရေလအမျိုးသားနှင့်တပါးအမျိုးသားများအား သိုးထိန်းကြီး က ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မည်။

၆၇: ဣသရေလတို့၏ပြောစကားကြားသောလူသားတိုင်းသည် ဘုရားရှင်အားရှိခိုးကိုး ကွယ်ကြမည်။ ထိုအကြောင်းကို F.B. Meyer က “ခရစ်တော်၏သရဖူဆောင်းပေးခံယူလိုစိတ် ပေါက်ကြမည်”ဟုဆိုသည်။

၆၇: နောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်ငယ်(၂)ခုသည်အနှစ်တထောင်တိုင်းပြည် မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ အနှံများရိတ်သိမ်းနေရပြီ။ စပါးကျီနှင့်ပုတ်များပြည့်နေပြီ။ ဆိုလိုသည်မှာဣသရေလတို့သာသနာပြု ခြင်းဖြင့် တကမ္ဘာလုံးသက်သေခံနေကြပြီ။ ထိုအကြောင်းကိုဟေဗြဲပညာရှင်ကြီး Fram Delitoch က “ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်အတိုင်း ဣသရေလလူများသည်ကမ္ဘာကျော်လူမျိုးဖြစ်လာမည်၄၇ ဟုဆိုသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။