ဆာလံကျမ်း - ၂

ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောဘုရင်
1လူမျိုးတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ရုန်းရင်းခတ် ပြုကြသနည်း။ လူစုတို့သည် အဘယ်ကြောင့် အချည်းနှီး ကြံစည်ကြသနည်း။ 2လောကီရှင်ဘုရင်တို့သည် ထကြ၍၊ မှူးမတ်အရာရှိတို့လည်း၊ ထာဝရဘုရားနှင့် ခရစ်တော်ကိုရန်ဘက်ပြုလျက်၊ 3သူတို့ချည်နှောင်ခြင်းကို ဖြေကြကုန်အံ့။ ချည်နှောင်သောကြိုးတို့ကို ဖယ်ကြကုန်အံ့ဟု သင်းဖွဲ့ကြ၏။
4ကောင်းကင်ဘုံ၌ ထိုင်တော်မူသောသူသည် ပြုံးရယ်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူ၏။ 5ထိုအခါ အမျက်တော်ထွက်၍၊ သူတို့ကိုမိန့်တော်မူမည်။ ပြင်းစွာသော အမျက်တော်နှင့် သူတို့ကို ပူပန်စေတော်မူမည်။ 6ငါ၏ရှင်ဘုရင်ကို သန့်ရှင်းသော ဇိအုန်တောင်တော်ပေါ်မှာ၊ ငါ့ကိုယ်တိုင် ဘိသိက်ပေးပြီဟု မိန့်တော်မူမည်။
7ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကို ငါပြန်ကြားပေအံ့။ ထာဝရဘုရားက သင်သည်ငါ့သားဖြစ်၏။ ယနေ့ပင် သင့်ကို ငါဖြစ်ဖွားစေပြီ။ 8ငါ့ကိုတောင်းလော့။ လူအမျိုးမျိုးတို့ကို သင်၏အမွေဥစ္စာဖို့ ငါပေးမည်။ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ပိုင်ထိုက်သော အခွင့်ကိုလည်း ငါပေးမည်။ 9သင်သည်သူတို့ကို သံလှံတံနှင့်အုပ်စိုး၍၊ မြေအိုးကို ခွဲဖျက်သကဲ့သို့ ခွဲဖျက်လိမ့်မည်ဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူပြီ။
10သို့ဖြစ်၍ ရှင်ဘုရင်တို့၊ ပညာသတိရှိကြလော့။ လောကီမင်းတို့၊ ဆုံးမခြင်းကို ခံကြလော့။ 11ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့် ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်၍၊ တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့် ဝမ်းမြောက်ကြလော့။ 12သားတော်ကို နမ်းကြလော့။ သို့မဟုတ်လျှင် အမျက်တော်ထွက်၍၊ သင်တို့သည် လမ်း၌ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ အမျက်တော်သည် ချက်ချင်းထွက်လိမ့်မည်။ သားတော်ကို ကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။

ဆာလံကျမ်း - ၂ (အနက်ဖွင့်)

ဆာလံကျမ်း ၂

ဆာ ၂၊ မပြောင်းလဲသောအမိန့်ဒီကရီ

ဤဆာလံကျမ်းသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလနှင့်ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် တဖန်ပြန်လည်ကြွလာမည့် ယေရှခရစ်တော်ကို ထင်သာမြင်သာရှိစေသည်။ ထိုကာလတွင် တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးနှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံမှ အုပ်စိုးသူမင်းများသည် စည်းရုံးလျှက်တကမ္ဘာလုံး ယေရှုခရစ်က အုပ်စိုးမည့်အရေးကို ဟန့်တားကြမည်။

၂း၁-၃ အဘယ်မျှကြိုးစားအားထုတ်ကြကာမူအချိန်ကုန်လူပမ်းဖြစ်မည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။တပါးအမျိုးသားများနှင့် ယုဒလူတို့၏လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ အဖတ်မတင်တော့ဘူးလား။တပါးအမျိုးသားရှင်ဘုရင်များနှင့် ယုဒမင်းများကဘုရားသခင်ဘိသိက်ပေးထားသောသူကို အဘယ်ကဲ့သို့ ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်နိုင်ကြမည်နည်း။

၂း၄-၆ ထိုသူများ၏ မိုက်မဲသောအကြံအစည်သည် ကောင်းကင်ဘုံယံရှိ ဘုရားအမြင်တွင် ရယ်စရာဖြစ်သည်။ လက်သီးလက်မောင်း အပြိုင်းပြိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ကြွေးကြော်သံများသည် သနားစရာဖြစ်သည်။ ထိုသူများ၏မာန်မာနများနှင့် ခြိမ်းခြောက်စကားများသည် ကြွက်စုတ်က ကေသရာဇာခြင်္သေ့ကို ရာဇသံပေးခြင်းနှင့်တူသည်။ဘုရားရှင်သည် တိတ်ဆိတ်မှုကို ဖြိုခွင်းလျှက်အမျက်ဒေါသထွက်သောအခါ ရန်သူများသည် အလန့်တကြားဖြစ်ကုန်မည်။ ဘုရားရှင်တော်၏ မပြောင်းလဲသောအမိန့်တော်ကို ကြားသိကြမည်။ “ငါ၏ရှင်ဘုရင်ကို သန့်ရှင်းသော ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ ငါကိုယ်တိုင်ဘိသိက်ပေးပြီ”ဟု အမိန့်တော်ရှိသည်။ ဘုရားရှင်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် တိကျပီပြင်သည်။အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်း ပြည့်စုံလာသည်။ နေရာ၊ဒေသအချိန်ကာလတိကျသည်။

၂း၇ ထို့နောက် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် သက်သေခံမည်။ ခမည်းတော်ဘုရင်က “သင်သည် ငါ့သားဖြစ်။ ယနေ့ပင်သင့် ကို ငါဖြစ် ဘွားစေပြီ”ဟုဗျာဒိတ်တော်ပေးခဲ့ပုံကို ပြန်လည်ဖြောင့်ချက်ပေးမည်။ထိုအမိန့်စကားတော်ကို (၄)မျိုးနားလည်နိုင်သည်။ပထမအချက်မှာခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်စစ်မှန်၍ ထာဝရကာလပတ်လုံးတည်သည်။တ ၁၃း၃၃တွင် ခရစ်တော်၏ လူ့ဇာတိခံယူပုံရည်ညွှန်းသည်။ တတိယအမြင်မှာ ခရစ်တော်လည်း ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်။ ခရစ်တော်သည် သေလွန်သူထဲမှပထမဆုံးထမြောက်သည်(ကော ၁း၁၈)။ နောက်ဆုံးအချက်မှာ“ယနေ့” ဟူသောစကားဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ရက်သည် သခင်ခရစ်တော်ဘုရား ရှင်ဘုရင်သရဖူဆောင်းမည့် နေ့ရက်ဖြစ်သည်။

၂း၈ ထိုမျှမက ခမည်းတော်ဘုရားက စကားတော်ဆက်ထားသည်။ “ငါ့ကိုတောင်းလော့။ လူအမျိုးမျိုးကို သင်၏အမွေဥစ္စာတို့ ငါပေးမည်။ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ပိုင်ထိုက်သော အခွင့် ကိုလည်း ငါပေးမည်” ဟုဆိုသည်။ တနည်းအားဖြင့်ခမည်းတော်ဘုရားက သားတော်အား အန္တစကြာဝဠာတခုလုံးပေးအပ်မည့် ကတိတော်စကားဖြစ်သည်။ကမ္ဘာမြေတခုလုံးက အမိန့်တော်ကိုနာခံကြမည်။အုပ်စိုးခြင်းတန်ခိုးစက်အာဏာသည် ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှ ပင်လယ်ကမ်းစပ်တိုင်အောင်ကျယ်ပြန့်မည်။

၂း၉ နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်သို့ အမိန့်အာဏာဟူသမျှအပ်နှင်းသည်။ သူပုန်သူကန်များကိုလည်း နှိမ်နှင်းခွင့်ပေးသည်။ သူတို့ကိုသံလှံတံဖြင့် အုပ်စိုးသည်။ ခေါင်းဆောင်ပုန်ကန်သူဟူသမျှကို မြေအိုးအားရိုက်ခွဲသည့် ပမာ ရိုက်ခွဲပစ်မည်။ အခြားကျမ်းများတွင် ခရစ်တော်သည် အနှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးဖို့ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ တဖန်ကြွလာသည့်အခါ ထိုအမိန့်အာဏာသုံးမည်ဟု ဆိုကြသည်။ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည့်အလျှောက် ဘုန်းတန်ခိုးအမိန့်အာဏာ ပြည့်ဝသည်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ကို မသိရှိသူ၊ဧဝံဂေလိတရားလက်မခံသူများကို ဖျက်ဆီးပစ်မည်။အနှစ်တစ်ထောင်ကာလအတွင်းတွင် ပုန်ကန်သောင်းကျန်းသူ ဦးမော့ခေါင်းထောင်သူများကို သံလှံတံဖြင့်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားစွာ အုပ်ချုပ်မည်။

၂း၁၀-၁၁ ထို့နောက်သန့်ရှင်းဝိညာဉ် တော်၏အသံတော်ကြားသည်။ ဧဝံဂေလိတရားတော် ကိုရောက်လေရာမှာ ဟောပြော၍ ရှင်ဘုရင်များနှင့်အုပ်စိုးသူမင်းများအား ဘုရားရှင်ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေဘို့ တိုက်တွန်းထားသည်။ လက်မခံငြင်းဆန်သူများသည် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၍ လက်ခံယုံကြည်သူများသည် ဘေးရန်ကင်းစင်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရရှိကြသည်။

၂း၁၂ လူသည် မိမိဖန်ဆင်းရှင်သခင်ကို လိပ်ပြာသန့်သန့်၊ ယုတ္တိကျကျ ကျိုးကြောင်း လျော်ကန်စွာ လက်ခံယုံကြည်ဘို့သာရှိသည်။ အခြားတဘက်တွင် ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့သူများက ဘုရားရှင်ကို မယုံကြည်နိုင်၊တန်ခိုးပြည့်စုံသောတန်ခိုးရှင်ကို လက်မခံ ကြ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။