ဆာလံကျမ်း - ၁၁၉

ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်
1ထာဝရဘုရား၏တရားလမ်း၌ မလွဲမတိမ်း၊ လိုက်သွားသော သူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ 2သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို စောင့်၍၊ ကိုယ်တော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ရှာသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ 3ထိုသူတို့သည် ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊ လမ်းခရီးတော်၌ လိုက်သွားတတ်ကြ၏။ 4အကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုးစား၍ ကျင့်ဖို့ရာ၊ ကိုယ်တော်သည် ဩဝါဒပေးတော်မူပြီ။ 5ကိုယ်တော်၏အထုံးအဖွဲ့များကို စောင့်နိုင်မည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်သည် လမ်းဖြောင့်ပါစေသော။ 6အကျွန်ုပ်သည် ပညတ်တော်အလုံးစုံတို့ကို ထောက်ထားသောအခါ၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ရပါ၏။ 7ဖြောင့်မတ်စွာ စီရင်တော်မူချက်များကို အကျွန်ုပ်လေ့ကျက်ပြီးမှ၊ ဂုဏ်တော်ကို ဖြောင့်သောသဘောနှင့် ချီးမွမ်းပါမည်။ 8ကိုယ်တော်၏ အထုံးအဖွဲ့များကို စောင့်ပါမည်။ အကျွန်ုပ်ကို ရှင်းရှင်း စွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ထိန်းခြင်း
9လူပျိုသည် မိမိသွားသောလမ်းကို အဘယ်သို့ သန့်ရှင်းစေနိုင်ပါမည်နည်းဟူမူကား၊ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း သတိပြုရမည်။ 10အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ရှာပါ၏။ ပညတ်တော်လမ်းမှ လွဲစေတော်မမူပါနှင့်။ 11ကိုယ်တော်ကို မပြစ်မှားဘဲ နေနိုင်မည်အကြောင်း၊ ဗျာဒိတ်တော်ကို နှလုံးထဲမှာ သိုထားပါပြီ။ 12အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် မင်္ဂလာရှိတော်မူ၏။ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို အကျွန်ုပ်၌ သွန်သင်တော်မူပါ။ 13စီရင်တော်မူရာ နှုတ်တော်ထွက် အလုံးစုံတို့ကို အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်နှုတ်နှင့် ဟောပြောပါ၏။ 14ခပ်သိမ်းသော စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရဘိသကဲ့သို့၊ သက်သေခံတော်မူရာလမ်း၌ ဝမ်းမြောက်ပါ၏။ 15ပေးတော်မူသော ဩဝါဒကိုဆင်ခြင်၍ လမ်းခရီးတော်တို့ကို ကြည့်ရှုပါ၏။ 16အထုံးအဖွဲ့တော်တို့၌ မွေ့လျော်ပါ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မမှတ်ဘဲမနေပါ။
နှုတ်ကပတ်တော်စောင့်ထိန်းခြင်းမင်္ဂလာ
17ကိုယ်တော်၏ကျွန်သည် အသက်ရှင်၍၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကို စောင့်နိုင်ပါမည်အကြောင်း၊ ကျေးဇူးပြုတော်မူပါ။ 18တရားတော်၌ အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကို မြင်နိုင်ပါမည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်၏မျက်စိတို့ကို ဖွင့်တော်မူပါ။ 19အကျွန်ုပ်သည် မြေကြီးပေါ်မှာ ဧည့်သည်ဖြစ်ပါ၏။ ပညတ်တော်တို့ကို ဝှက်ထားတော်မမူပါနှင့်။ 20စီရင်တော်မူချက်တို့ကို အစဉ်မပြတ် တောင့်တသောအားဖြင့်၊ အကျွန်ုပ်၏ စိတ်နှလုံးကြေကွဲလျက်ရှိပါ၏။ 21မာနကြီးသောသူနှင့် ပညတ်တော်တို့ကို လွန်ကျူး၍၊ အကျိန်ခံရသော သူတို့ကို ကိုယ်တော် ဆုံးမတော်မူ၏။ 22အကျွန်ုပ်သည် သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို စောင့်ပါသည်ဖြစ်၍၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်စေတော်မူပါ။ 23မင်းတို့သည် အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ ထိုင်၍ ပြောကြပါ၏။ ကိုယ်တော်၏ကျွန်မူကား၊ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို ဆင်ခြင်လျက်နေပါ၏။ 24သက်သေခံတော်မူချက်တို့သည် အကျွန်ုပ်မွေ့လျော်ရာ၊ အကျွန်ုပ်တိုင်ပင်ရာ ဖြစ်ကြပါ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်လိုက်နာရန်သန္နိဋ္ဌာန်
25အကျွန်ုပ်၏အသက်သည် မြေမှုန့်၌ မှီဝဲလျက်ရှိပါ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်စေတော်မူပါ။ 26အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်အကျင့်တို့ကိုဖော်ပြ၍၊ ကိုယ်တော်သည် နားထောင်တော်မူပြီ။ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို အကျွန်ုပ်၌ သွန်သင်တော်မူပါ။ 27ပေးတော်မူသော ဩဝါဒလမ်းကို အကျွန်ုပ်နားလည်စေတော်မူပါ။ သို့ပြုလျှင် အံ့ဖွယ်သော အမှုတော်တို့ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ပါမည်။ 28အကျွန်ုပ် ဝမ်းနည်းခြင်းအားဖြင့် စိတ်နှလုံးအရည်ယိုလျက် ရှိပါ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း တည်ကြည်စေတော်မူပါ။ 29မုသားလမ်းကို အကျွန်ုပ်ရှောင်ပါမည်အကြောင်း၊ ကယ်မ၍တရားတော်ကို ပေးသနားတော်မူပါ။ 30သစ္စာလမ်းကို အကျွန်ုပ်ရွေးပါပြီ။ စီရင်တော်မူချက်တို့ကို အကျွန်ုပ်ရှေ့မှာ ထားပါပြီ။ 31သက်သေခံတော်မူချက်တို့၌ မှီဝဲပါပြီ။ အို ထာဝရဘုရား၊ အရှက်ကွဲစေတော်မမူပါနှင့်။ 32အကျွန်ုပ်ဉာဏ်ကို ပွင့်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ပညတ်တော်လမ်းသို့ အလျင်အမြန် လိုက်ပါမည်။
ဉာဏ်ပွင့်လင်းရန်ဆုတောင်း
33အို ထာဝရဘုရား၊ အထုံးအဖွဲ့တော်လမ်းကို အကျွန်ုပ်အား သွန်သင်တော်မူပါ။ အဆုံးတိုင်အောင် လိုက်သွားပါမည်။ 34ဉာဏ်ကို ပေးတော်မူပါ။ တရားတော်ကို စောင့်ပါမည်။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့စောင့်ပါမည်။ 35ပညတ်တော်လမ်း၌ အကျွန်ုပ်ကို ပို့ဆောင်တော်မူပါ။ ထိုလမ်းကိုနှစ်သက်ပါ၏။ 36အကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးကို လောဘဘက်သို့မဟုတ်၊ သက်သေခံတော်မူချက်တို့ဘက်သို့ ဆွဲတော်မူပါ။ 37အနတ္တကို ပမာဏမပြုစေခြင်းငှာ အကျွန်ုပ်မျက်စိကို အခြားသို့လွှဲတော်မူပါ။ လမ်းခရီးတော်၌ အကျွန်ုပ်အသက်ရှင်စေတော်မူပါ။ 38ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့သော ကိုယ်တော်၏ကျွန်၌ ဗျာဒိတ်တော်ကို တည်စေတော်မူပါ။ 39အကျွန်ုပ်ကြောက်သောကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ပယ်ပျောက်စေတော်မူပါ။ စီရင်တော်မူချက်တို့သည် ကောင်းမွန်ကြပါ၏။ 40ပေးတော်မူသောဩဝါဒများကို တောင့်တပါ၏။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်အားဖြင့် အကျွန်ုပ်ကို အသက်ရှင်စေတော်မူပါ။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုးစားခြင်း
41အို ထာဝရဘုရား၊ ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း ကရုဏာတော်တည်းဟူသော ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်သည် အကျွန်ုပ်၌ရောက်ပါစေသော။ 42ထိုသို့ အကျွန်ုပ်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကိုးစားသည်ဖြစ်၍၊ ကဲ့ရဲ့သောသူ၏စကားကို ချေစရာအကြောင်း ရှိရပါလိမ့်မည်။ 43စီရင်တော်မူချက်တို့ကို အကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်၏နှုတ်ထဲက သစ္စာစကားကို အလျှင်း ရုပ်သိမ်းတော်မမူပါနှင့်။ 44ကိုယ်တော်၏တရားကို မခြားမလပ် အစဉ်အမြဲ ကျင့်စောင့်ပါမည်။ 45ပေးတော်မူသော ဩဝါဒများကို အကျွန်ုပ်ရှာဖွေမေးမြန်းသည်ဖြစ်၍၊ အဆီးအတားမရှိဘဲ သွားလာရပါ၏။ 46သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို မင်းများထံမှာ ပြန်ပြော၍၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်။ 47အကျွန်ုပ်သည် နှစ်သက်သောပညတ်တော်တို့၌ မွေ့လျော်ပါမည်။ 48နှစ်သက်သော ပညတ်တော်တို့အားလက်တို့ကိုချီ၍၊ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ပါမည်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်း
49အကျွန်ုပ် မျှော်လင့်စရာအကြောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်၌ထားတော်မူသော နှုတ်ကပတ်တော်ကို အောက်မေ့တော်မူပါ။ 50ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့် အကျွန်ုပ်အသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍၊ ဆင်းရဲကိုခံရစဉ်တွင်၊ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် အကျွန်ုပ်သက်သာစရာအကြောင်း ဖြစ်ပါ၏။ 51မာနကြီးသောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို အလွန်ကဲ့ရဲ့သော်လည်း၊ ကိုယ်တော်၏တရားလမ်းကို အကျွန်ုပ်မရှောင်ပါ။ 52အို ထာဝရဘုရား၊ ရှေးကာလ၌ စီရင်တော်မူချက်တို့ကို အကျွန်ုပ် အောက်မေ့၍၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် နှစ်သိမ့်စေပါ၏။ 53တရားတော်ကို စွန့်ပယ်သော အဓမ္မလူတို့ကြောင့်၊ အကျွန်ုပ်၌ ပူလောင်သောစိတ် စွဲလန်းလျက် ရှိပါ၏။ 54အကျွန်ုပ်ဧည့်သည် နေရာအိမ်တွင် အထုံးအဖွဲ့တော်တို့သည် အကျွန်ုပ်သီချင်းဆိုရာအကြောင်း ဖြစ်ကြပါ၏။ 55အို ထာဝရဘုရား၊ ညအချိန်၌ နာမတော်ကို အကျွန်ုပ်အောက်မေ့၍ တရားတော်ကိုစောင့်ပါ၏။ 56ပေးတော်မူသောဩဝါဒများကို နားထောင်သောအားဖြင့် အားရပါ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစွဲလမ်းသောစိတ်
57အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏အဖို့ ဖြစ်တော်မူ၏။ နှုတ်ကပတ်စကားတော်တို့ကို နားထောင်ပါမည်ဟု အကျွန်ုပ်ပြောထားပါပြီ။ 58ကျေးဇူးတော်ကို ခံရပါမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ တောင်းပန်ပါ၏။ ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း အကျွန်ုပ်ကိုသနားတော်မူပါ။ 59ကိုယ်လိုက်ရာလမ်းကို ဆင်ခြင်သောအခါ၊ သက်သေခံတော်မူချက်တို့သို့ လှည့်၍လိုက်ပါ၏။ 60ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ခြင်းငှာ မဖင့်မနွှဲ အလျင်အမြန် ပြုပါ၏။ 61မတရားသောသူအပေါင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းကြသော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် တရားတော်ကို မမေ့မလျော့ပါ။ 62တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူချက်တို့ကို ထောက်၍၊ ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းငှာ၊ သန်းခေါင်အချိန်၌ အကျွန်ုပ် ထတတ်ပါ၏။ 63ကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူ၊ ပေးတော်မူသောဩဝါဒကို နားထောင်သောသူရှိသမျှတို့နှင့် အကျွန်ုပ် ပေါင်းဖော်တတ်ပါ၏။ 64အိုထာဝရဘုရား၊ မြေကြီးသည် ကရုဏာတော်နှင့် ပြည့်ဝပါ၏။ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို အကျွန်ုပ်၌သွန်သင်တော်မူပါ။
နှုတ်ကပတ်တော်၏တန်ဖိုး
65အိုထာဝရဘုရား၊ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ကိုယ်တော်၏ကျွန်၌ ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။ 66ပညတ်တော်တို့ကို အကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍၊ ကောင်းသောဉာဏ်နှင့် ပညာတော်အတတ်ကို သွင်းပေးတော်မူပါ။ 67အကျွန်ုပ်သည် ဆင်းရဲမခံမီ လမ်းလွဲပါ၏။ ယခုမူကား၊ ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း ကျင့်စောင့်ပါ၏။ 68ကိုယ်တော်သည် ကောင်းသောသဘော၊ ကျေးဇူးပြုတတ်သောသဘော ရှိတော်မူ၏။ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို အကျွန်ုပ်၌ သွန်သင်တော်မူပါ။ 69မာနကြီးသောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ မုသားစကားကို ကြံစည်သော်လည်း၊ ကိုယ်တော်၏ ဥပဒေသများကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကျင့်ပါ၏။ 70သူတို့နှလုံးသည် ဆီဥကဲ့သို့ ခဲလျက်ရှိ၏။ အကျွန်ုပ်မူကား၊ ကိုယ်တော်၏တရား၌ မွေ့လျော်ပါ၏။ 71အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို သွန်သင်စေခြင်းငှာ၊ အကျွန်ုပ်ဆင်းရဲခံရသော ကျေးဇူးသည် ကြီးပါ၏။ 72နှုတ်တော်ထွက် တရားတော်သည် ရွှေငွေအထောင်အသောင်းထက်မက၊ အကျွန်ုပ်၌ သာ၍ကောင်းပါ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်၏တရားမျှတမှု
73ကိုယ်တော်၏လက်တို့သည် အကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍၊ ပုံသဏ္ဌာန်ကို ပေးတော်မူပြီ။ ပညတ်တော်တို့ကို အကျွန်ုပ်သင်နိုင်သော ဉာဏ်နှင့် ပြည့်စုံစေတော်မူပါ။ 74နှုတ်ကပတ်တော်ကို အကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်ကိုမြင်၍ ဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်။ 75အို ထာဝရဘုရား၊ စီရင်တော်မူချက်တို့သည် ဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ သစ္စာတော်နှင့်အညီ အကျွန်ုပ်ကို ဆင်းရဲစေတော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ 76ကိုယ်တော်၏ကျွန်၌ မိန့်တော်မူချက်အတိုင်း၊ ကရုဏာတော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ချမ်းသာပေးပါစေသောဟု ဆုတောင်းပါ၏။ 77ကိုယ်တော်၏တရားသည် အကျွန်ုပ်မွေ့လျော်ရာ ဖြစ်ပါ၏။ ထိုကြောင့် အကျွန်ုပ်အသက်ရှင်မည်အကြောင်း၊ သနားစုံမက်တော်မူခြင်းသည် သက်ရောက်ပါစေသော။ 78မာနကြီးသောသူတို့သည် ရှက်ကြောက်ကြပါစေသော။ အကြောင်းမရှိဘဲ အကျွန်ုပ်၌ မတရားသဖြင့် ပြုကြပါပြီ။ အကျွန်ုပ်မူကား ကိုယ်တော်၏ဥပဒေသများကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ပါမည်။ 79ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့သောသူ၊ သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို သိသောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ လှည့်ကြပါစေသော။ 80ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်နှလုံးသည် အထုံးအဖွဲ့တော်တို့၌ စုံလင်ပါစေသော။
ကယ်နုတ်တော်မူရန်ဆုတောင်း
81အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို တောင့်တလျက်နှင့် ခွန်အားလျော့ပါ၏။ သို့သော်လည်း၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မျှော်လင့်ပါ၏။ 82အကျွန်ုပ်ကို အဘယ်ကာလမှ ချမ်းသာပေးတော်မူပါမည်နည်းဟူ၍၊ အကျွန်ုပ်မျက်စိတို့သည် ဗျာဒိတ်တော်ကို မျှော်လင့်လျက် အားကုန်ပါ၏။ 83မီးခိုး၌ရှိသော သားရေဘူးကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော်လည်း၊ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို မမေ့မလျော့ပါ။ 84ကိုယ်တော်၏ကျွန်နေရသော နေ့ရက်ကာလ အဘယ်မျှလောက် ကြာရပါမည်နည်း။ အကျွန်ုပ်ကို ညှဉ်းဆဲသောသူတို့အား၊ အဘယ်ကာလမှ တရားဆုံးဖြတ်တော်မူမည်နည်း။ 85မာနကြီးသောသူ၊ ကိုယ်တော်၏တရားကို လွန်ကျူးသော သူတို့သည် အကျွန်ုပ်အဖို့ တွင်းများကို တူးကြပါပြီ။ 86အလုံးစုံသော ပညတ်တော်တို့သည် သစ္စာနှင့် ပြည့်စုံကြပါ၏။ သူတစ်ပါးတို့သည် အကြောင်းမရှိဘဲ အကျွန်ုပ်ကို ညှဉ်းဆဲကြသည်ဖြစ်၍၊ မစတော်မူပါ။ 87သူတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို မြေကြီးပေါ်က သုတ်သင်ပယ်ရှင်းလုပါပြီ။ သို့သော်လည်း၊ ကိုယ်တော်၏ ဥပဒေသများကို အကျွန်ုပ်မစွန့်ပါ။ 88ကရုဏာတော်ရှိသည်အတိုင်း အကျွန်ုပ်ကို အသက်ရှင်စေတော်မူပါ။ နှုတ်တော်ထွက် ဗျာဒိတ်တော်ကို စောင့်ပါမည်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုးစားခြင်း
89အိုထာဝရဘုရား၊ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ အစဉ်အမြဲတည်ပါ၏။ 90သစ္စာတော်သည် လူမျိုးအဆက်ဆက် မြဲမြံပါ၏။ မြေကြီးကို တည်စေတော်မူသဖြင့်၊ သူသည် အမြဲနေပါ၏။ 91ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ကိုယ်တော်၏ကျွန်ဖြစ်၍ စီရင်တော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ယနေ့တိုင်အောင် အမြဲနေကြပါ၏။ 92အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်၏တရား၌ မွေ့လျော်ခြင်းမရှိလျှင်၊ အထက်ကဆင်းရဲခံစဉ် ပျက်စီးပါပြီ။ 93ကိုယ်တော်၏ ဥပဒေများကို အစဉ်မမေ့မလျော့နိုင်ပါ။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုဥပဒေသများအားဖြင့်၊ အကျွန်ုပ်ကို အသက်ရှင်စေတော်မူ၏။ 94အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်၏ကျွန်ဖြစ်ပါ၏။ ကိုယ်တော်၏ဥပဒေသများကို ရှာဖွေလိုက်စစ်သောကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်တော်မူပါ။ 95အကျွန်ုပ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ၊ မတရားသောသူတို့သည် စောင့်လျက်နေကြပါ၏။ သို့သော်လည်း၊ သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို အကျွန်ုပ်ဆင်ခြင် အောက်မေ့ပါမည်။ 96ခပ်သိမ်းသော စုံလင်ခြင်း၏အဆုံးကို အကျွန်ုပ် မြင်ပါပြီ။ ပညတ်တရားတော်မူကား၊ အလွန်ကျယ်ဝန်းပါ၏။
တရားတော်ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးခြင်း
97ကိုယ်တော်၏တရားကို အကျွန်ုပ်သည် အလွန် နှစ်သက်ပါ၏။ တစ်နေ့လုံး ဆင်ခြင်အောက်မေ့လျက် နေပါ၏။ 98ပညတ်တရားတော်သည် အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့ထက်၊ အကျွန်ုပ်ကိုသာ၍ ပညာရှိစေပါ၏။ ပညတ်တရားတော်သည် အကျွန်ုပ်၌ အစဉ်တည်ပါ၏။ 99သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို အကျွန်ုပ်သည် ဆင်ခြင်အောက်မေ့သောကြောင့်၊ အကျွန်ုပ်၏ ဆရာအပေါင်းတို့ထက် သာ၍နားလည်ပါ၏။ 100ကိုယ်တော်၏ဥပဒေသများကို စောင့်သောကြောင့်၊ အသက်ကြီးသူတို့ထက် သာ၍ ဉာဏ်ကောင်းပါ၏။ 101နှုတ်ကပတ်တော်ကို စောင့်လိုသောငှာ၊ မကောင်းသောလမ်းရှိသမျှတို့ကို လွှဲရှောင်ပါ၏။ 102ကိုယ်တော်သည် သွန်သင်တော်မူသောကြောင့်၊ စီရင်တော်မူချက်တို့မှ အကျွန်ုပ်လွှဲ၍ မသွားပါ။ 103မိန့်တော်မူချက်တို့သည် အကျွန်ုပ်အာခေါင်၌ အလွန်ချိုကြပါ၏။ ခံတွင်းထဲမှာ ပျားရည်ထက်သာ၍ ချိုကြပါ၏။ 104ကိုယ်တော်၏ ဥပဒေသများအားဖြင့်၊ အကျွန်ုပ်သည် ဉာဏ်တိုးပွား၍၊ မိစ္ဆာလမ်းရှိသမျှတို့ကို မုန်းပါ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်မှအလင်း
105နှုတ်ကပတ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ခြေရှေ့မှာ မီးခွက်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်လမ်းခရီးကို လင်းစေပါ၏။ 106ဖြောင့်မတ်စွာ စီရင်တော်မူချက်တို့ကို စောင့်ပါမည်ဟု အကျွန်ုပ်ကျိန်ဆိုသည် အတိုင်းပြုပါမည်။ 107အို ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် အလွန်ဆင်းရဲခြင်းကို ခံရပါ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်စေတော်မူပါ။ 108အိုထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် စေတနာစိတ်ရှိ၍၊ ကိုယ်နှုတ်နှင့်ဆက်သော ပူဇော်သကာတို့ကို နှစ်သက်တော်မူပါ၏။ စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုလည်း၊ အကျွန်ုပ်၌ သွန်သင်တော်မူပါဟု တောင်းပန်ပါ၏။ 109အကျွန်ုပ်အသက်သည် ကိုယ်လက်၌ အစဉ်ရှိပါ၏။ သို့သော်လည်း၊ တရားတော်ကို မမေ့မလျော့ပါ။ 110မတရားသောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်ဖို့ ကျော့ကွင်းကို ထောင်ထားကြပါ၏။ သို့သော်လည်း၊ ကိုယ်တော်၏ ဥပဒေသများမှ လွှဲ၍မသွားပါ။ 111သက်သေခံတော်မူချက်တို့သည် အကျွန်ုပ်နှလုံးရွှင်လန်းရာဖြစ်၍၊ ကိုယ်အမွေဥစ္စာဖို့ အစဉ်အမြဲ ခံယူပါ၏။ 112အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို အဆုံးတိုင်အောင် အစဉ် လိုက်ခြင်းအလိုငှာ၊ ကိုယ်စိတ်နှလုံးကို တိုက်တွန်းပါ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်၏လုံခြုံမှု
113အကျွန်ုပ်သည် အဓမ္မလူတို့ကို မုန်း၍၊ ကိုယ်တော်၏တရားကို နှစ်သက်ပါ၏။ 114ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာ၊ အကျွန်ုပ်၏ဒိုင်းလွှား ဖြစ်တော်မူ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မျှော်လင့်လျက်နေပါ၏။ 115ဒုစရိုက်ကို ပြုသောသူတို့၊ ငါ့ထံမှ ဖယ်သွားကြ။ ငါသည် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်တို့ကို ကျင့်စောင့်မည်။ 116အကျွန်ုပ်သည် အသက်ရှင်ပါမည်အကြောင်း၊ မိန့်တော်မူချက်အတိုင်း ထောက်မတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ် မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းမှ မရှက်မကြောက်ပါစေနှင့်။ 117အကျွန်ုပ်သည် ချမ်းသာရပါမည်အကြောင်း မစတော်မူပါ။ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို အစဉ်အမြဲ ထောက်ရှုပါမည်။ 118အထုံးအဖွဲ့တော်တို့မှ လွှဲသွားသမျှသောသူတို့ကို ပယ်တော်မူ၏။ သူတို့ပရိယာယ်သည် မုသားဖြစ်ပါ၏။ 119မတရားသော မြေသားအပေါင်းတို့ကို ချော်ကဲ့သို့ မှတ်တော်မူ၏။ ထိုကြောင့် သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို အကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါ၏။ 120ကိုယ်တော်ကို ထိတ်လန့်သဖြင့်၊ အကျွန်ုပ်သည် ကြက်သီးမွေးညင်းထ၍၊ စီရင်တော်မူချက်တို့မှ ကြောက်ပါ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်ခြင်း
121အကျွန်ုပ်သည် တရားဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာ စီရင်ခြင်းကို ပြုပါပြီ။ ညှဉ်းဆဲသော သူတို့လက်၌ အကျွန်ုပ်ကို ပစ်ထားတော်မမူပါနှင့်။ 122ကိုယ်တော်၏ ကျွန်အဖို့အလိုငှာ အာမခံတော်မူပါ။ မာနကြီးသောသူတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို မနှိပ်စက်ကြပါစေနှင့်။ 123ကယ်တင်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးကိုလည်းကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်နှင့် ယှဉ်သော ဗျာဒိတ်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်မျက်စိသည်မျှော်၍ အားကုန်ပါပြီ။ 124ကရုဏာတော်ရှိသည်အတိုင်း၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်၌ပြု၍၊ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို သွန်သင်တော်မူပါ။ 125အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်၏ကျွန်ဖြစ်ပါ၏။ သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို နားလည်နိုင်သော ဉာဏ်ကို ပေးသနားတော်မူပါ။ 126အို ထာဝရဘုရား၊ စီရင်တော်မူချိန် ရောက်ပါပြီ။ သူတစ်ပါးများတို့သည် တရားတော်ကို ပယ်ကြပါ၏။ 127အကျွန်ုပ်မူကား၊ ပညတ်တော်တို့ကို ရွှေထက်မက၊ ရွှေစင်ထက် သာ၍ နှစ်သက်ပါ၏။ 128သို့ဖြစ်လျှင်၊ ကိုယ်တော်၏ ဥပဒေသအလုံးစုံတို့သည် ဖြောင့်ကြသည်ဟု ထင်မှတ်လျက်၊ မိစ္ဆာလမ်းရှိသမျှတို့ကို မုန်းပါ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်နာရန်
129သက်သေခံတော်မူချက်တို့သည် အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည် စောင့်ရှောက်တတ်ပါ၏။ 130နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖွင့်ပြခြင်းသည် အလင်းကိုပေး၍၊ မလိမ္မာသောသူတို့ကို လိမ္မာစေတတ်ပါ၏။ 131ပညတ်တော်တို့ကို အကျွန်ုပ်တောင့်တအားကြီးသဖြင့်၊ နှုတ်ကိုဖွင့်၍ ပန်းဟိုက်ပါ၏။ 132နာမတော်ကိုချစ်သော သူတို့၌ ပြုတော်မူတတ်သည်အတိုင်း၊ အကျွန်ုပ်ကို ကြည့်ရှု၍ ကယ်မသနားတော်မူပါ။ 133မိန့်တော်မူချက်အစဉ်အတိုင်း အကျွန်ုပ်ခြေလှမ်းတို့ကို ဖြောင့်စေတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်ကို အဘယ်မည်သော ဒုစရိုက်မျှ အစိုးမရပါစေနှင့်။ 134လူတို့၏ညှဉ်းဆဲခြင်းထဲက အကျွန်ုပ်ကို ရွေးနုတ်တော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏ဥပဒေသများကို စောင့်ပါမည်။ 135မျက်နှာတော်၏အလင်းကို ကိုယ်တော်၏ကျွန်အပေါ်မှာ ထွန်းလင်းစေ၍၊ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို သွန်သင်တော်မူပါ။ 136သူတစ်ပါးများတို့သည် တရားတော်ကိုမစောင့်သောကြောင့်၊ အကျွန်ုပ်မျက်စိတို့မှ မျက်ရည်သည် မြစ်ရေကဲ့သို့ စီးပါ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်၏တရားမျှတခြင်း
137အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏။ စီရင်တော်မူချက်တို့သည် ဖြောင့်မတ်ကြပါ၏။ 138ထားတော်မူသော သက်သေခံတော်မူချက်တို့သည်လည်း တရားနှင့်ညီ၍ သစ္စာမြဲကြပါ၏။ 139ရန်သူတို့သည် စကားတော်တို့ကို မေ့လျော့သောကြောင့်၊ စွဲလန်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည် အကျွန်ုပ်ကို ညှဉ်းဆဲပါ၏။ 140နှုတ်ကပတ်တော်သည် အလွန်စင်ကြယ်သည်ဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်သည် နှစ်သက်ပါ၏။ 141အကျွန်ုပ်သည် ငယ်သောသူ၊ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံရသောသူဖြစ်ပါ၏။ သို့သော်လည်း၊ ကိုယ်တော်၏ ဥပဒေသများကို မမေ့မလျော့ပါ။ 142ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းသည် နိစ္စထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ကိုယ်တော်၏တရားသည် သစ္စာတရားဖြစ်ပါ၏။ 143ဆင်းရဲညှိုးငယ်ခြင်းသို့ ရောက်သော်လည်း၊ ပညတ်တော်တို့သည် အကျွန်ုပ်မွေ့လျော်ရာ ဖြစ်ပါ၏။ 144သက်သေခံတော်မူချက်တို့သည် အစဉ်အမြဲ ဖြောင့်ကြပါ၏။ အကျွန်ုပ်သည် အသက်ရှင်ပါမည်အကြောင်း၊ ဉာဏ်ကိုပေးသနားတော်မူပါ။
ကယ်နုတ်တော်မူရန်ဆုတောင်း
145အကျွန်ုပ်သည် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့အော်ဟစ်ပါ၏။ အိုထာဝရဘုရား နားထောင်တော်မူပါ။ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို စောင့်ပါမည်။ 146ကိုယ်တော်ကို အော်ဟစ်ပါ၏။ ကယ်တင်တော်မူပါ။ သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို စောင့်ပါမည်။ 147မိုးမလင်းမီ အကျွန်ုပ် အော်ဟစ်တတ်ပါ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မျှော်လင့်လျက်နေပါ၏။ 148ဗျာဒိတ်တော်တို့ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့လိုသောငှာ၊ ညဉ့်ယံမလွန်မီ အကျွန်ုပ်နိုးတတ်ပါ၏။ 149အို ထာဝရဘုရား၊ ကရုဏာတော်ရှိသည်အတိုင်း အကျွန်ုပ်စကားကို နားထောင်တော်မူပါ။ စီရင်တော်မူချက်နှင့်အညီ အကျွန်ုပ်ကို အသက်ရှင်စေတော်မူပါ။ 150မကောင်းသောအကြံအစည်၌ ကျင်လည်သော သူတို့သည် အနီးသို့ချဉ်းကြပါ၏။ သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏တရားနှင့် ဝေးကြပါ၏။ 151အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် နီးတော်မူ၏။ အလုံးစုံသော ပညတ်တော်တို့သည် သစ္စာဖြစ်ကြပါ၏။ 152သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို အစဉ်အမြဲထားတော်မူကြောင်းကို၊ ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ အကျွန်ုပ်သိပါ၏။
ကယ်တင်တော်မူရန်ပန်ကြားချက်
153အကျွန်ုပ်ခံရသော ဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ရှု၍၊ ကယ်နုတ်တော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏တရားကို မမေ့မလျော့ပါ။ 154အကျွန်ုပ်အမှုကိုစောင့်၍ အကျွန်ုပ်ကို ရွေးနုတ်တော်မူပါ။ ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်စေတော်မူပါ။ 155မတရားသောသူတို့သည် အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို မရှာသောကြောင့်၊ ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ဝေးကြပါ၏။ 156အိုထာဝရဘုရား၊ သနားစုံမက်တော်မူခြင်း သဘောသည် ကြွယ်ဝပါ၏။ စီရင်တော်မူချက်နှင့်အညီ၊ အကျွန်ုပ်ကို အသက်ရှင်စေတော်မူပါ။ 157အကျွန်ုပ်ကို ညှဉ်းဆဲသောသူနှင့် ရန်ဘက်ပြုသောသူတို့သည် များကြပါ၏။ သို့သော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် သက်သေခံတော်မူချက်တို့မှ လွှဲ၍မသွားပါ။ 158သစ္စာမရှိသောသူတို့ကို အကျွန်ုပ်သည်မြင်၍ စိတ်နာပါ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ဗျာဒိတ်တော်စကားကို နားမထောင်ဘဲ နေကြပါ၏။ 159ကိုယ်တော်၏ ဥပဒေသများကို အကျွန်ုပ်နှစ်သက်ကြောင်းကို မှတ်တော်မူပါ။ အိုထာဝရဘုရား၊ ကရုဏာတော်ရှိသည်အတိုင်း၊ အကျွန်ုပ်ကို အသက်ရှင်စေတော်မူပါ။ 160နှုတ်ကပတ်တော်အလုံးစုံတို့သည် ဟုတ်မှန်ပါ၏။ တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူချက်ရှိသမျှတို့သည် အစဉ်အမြဲ တည်ကြပါ၏။
တရားတော်ကိုစိတ်စွဲလမ်းခြင်း
161အစိုးရသောသူတို့သည် အကြောင်းမရှိဘဲ အကျွန်ုပ်ကိုညှဉ်းဆဲကြသော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးသည် စကားတော်ကို ကြောက်ရွံ့ပါ၏။ 162လက်ရဥစ္စာများကိုတွေ့သကဲ့သို့ ဗျာဒိတ်တော်စကားကြောင့် အကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ပါ၏။ 163မုသားစကားကို ကြားပြင်းရွံရှာပါ၏။ တရားတော်ကိုကား နှစ်သက်ပါ၏။ 164ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်တော်မူချက်များကြောင့် ကိုယ်တော်ကို တစ်ရက်လျှင် ခုနစ်ကြိမ်ချီးမွမ်းတတ်ပါ၏။ 165တရားတော်ကိုနှစ်သက်သောသူတို့၌ ကြီးစွာသောငြိမ်ဝပ်ခြင်းရှိပါ၏။ သူတို့ စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ 166အိုထာဝရဘုရား၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးကို အကျွန်ုပ်မျှော်လင့်၍၊ ပညတ်တော်တို့ကို ကျင့်ပါ၏။ 167သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည် စောင့်ပါ၏။ အလွန်နှစ်သက်ပါ၏။ 168ကိုယ်တော်၏ ဥပဒေသတို့နှင့် သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို စောင့်ပါ၏။ အကျွန်ုပ်အကျင့်ရှိသမျှတို့သည် ရှေ့တော်၌ရှိကြပါ၏။
ကူမတော်မူရန်ဆုတောင်း
169အို ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်သံသည် ရှေ့တော်သို့ ရောက်ပါစေသော။ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ဉာဏ်ကို ပေးသနားတော်မူပါ။ 170အသနားခံသောစကားသည် ရှေ့တော်သို့ ရောက်ပါစေသော။ ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း အကျွန်ုပ်ကို ကယ်နုတ်တော်မူပါ။ 171အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို သွန်သင်တော်မူသောအခါ၊ အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည် ချီးမွမ်းခြင်းကို မြွက်ဆိုပါမည်။ 172အလုံးစုံသောပညတ်တော်တို့သည် ဖြောင့်မတ်ပါသည်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်လျှာသည် ဗျာဒိတ်တော်ကို သီချင်းဆိုပါမည်။ 173ကိုယ်တော်၏ဥပဒေသများကို နှစ်သက်ပါသည်ဖြစ်၍၊ လက်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို မစပါစေသော။ 174အို ထာဝရဘုရား၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို အကျွန်ုပ်တောင့်တပါ၏။ တရားတော်သည်လည်း အကျွန်ုပ်မွေ့လျော်ရာ ဖြစ်ပါ၏။ 175အကျွန်ုပ်သည် အသက်ရှင်၍၊ ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းပါစေသော။ စီရင်တော်မူချက်တို့သည် အကျွန်ုပ်ကို မစကြပါစေသော။ 176ပျောက်သောသိုးကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်သည် လမ်းလွဲပါပြီ။ ကိုယ်တော်၏ကျွန်ကို ရှာတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်သည် ပညတ်တော်တို့ကို မမေ့မလျော့ပါ။

ဆာလံကျမ်း - ၁၁၉ (အနက်ဖွင့်)

ဆာ ၁၁၉၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်မှာပါသမျှ

ဤဆာလံတေးကို သမ္မာကျမ်းစာ ရွှေအက္ခရာ သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာဟုခေါ်ကြသည်။ အပိုင်း(၂၂)ပိုင်း ခွဲခြားနိုင်သည်။ အပိုင်းတပိုင်းစီကို ဟေဗြဲအက္ခရာ ဗျည်းတခုစီဖြင့် စီထားသည်။ အပိုင်းတိုင်းတွင် ကျမ်းချက် (၈)ခုစီ ပါဝင်၍ ထိုအပိုင်းများကို ဟေဗြဲဗျည်းအစဉ်လိုက်ဖြင့် အစပြုသည်။ ဥပမာ ပထမပိုင်း၏ ကျမ်းပိုဒ် အစများကို ဟေဗြဲဗျည်း  Aleph ဖြင့်စ၍ ဒုတိယပိုင်း ကျမ်းပိုဒ်များကို Beth ဖြင့်စသည်။

NKJVကျမ်းမူတွင် အပိုဒ်ငယ် ၈၄၊ ၁၂၁၊ ၁၂၂နှင့်၁၃၂ တို့ လေးပိုဒ်တို့၌ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အဓိပ္ပါယ်တမျိုးစီဖြင့် ရေးထားသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ပညတ်တော်၊ သက်သေခံချက်၊ လမ်းတာ၊ ပညတ်ချက်၊ အမိန့်တော်၊ ပြဌါန်းချက်၊ သစ္စာ၊ ခန့်အပ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ သြဇာပေးခြင်း စသဖြင့် သုံးနှုန်းထားသည်။

ထိုသို့ ဗျည်းအစဉ်လိုက်ရေးဖွဲ့ခြင်းကို Ridout က လူ့ဘာသာစကားကို နှုတ်ကပတ်တော်တွင် စနစ်တကျ စီစဉ်သုံးစွဲခြင်းဟု ဆိုသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအသုံးအနှုန်းဖြစ်၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် “ငါသည် အာလဖနှင့် သြမေဃဖြစ်သည်”ဟု ယေရှုရှင်ဝန်ခံထားသည်။ ထိုအာလာဖနှင့်သြမေဃသည် ဂရိဗျည်းအစနှင့် အဆုံးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းဖြစ်၌ ကောင်းမြတ်သည်။ လူတို့၏ ကောင်းစားပြည့်စုံခြင်း ကို ရည်ရွယ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

တိကျစွာတူညီသော ဆာလံကျမ်းချက်ဟူ၍မရှိ တူညီသည်ဟုထင်ရလျှင်လည်း သေချာဖတ်ကြည့် လျှင် အနည်းငယ်ကွဲကြသည်။ ဆင်တူရိုးမှားသာရှိသည်။ ဆာ ၁၁၉ကို C.S.Lewisက ဤသို့ဆိုသည်-

ဤဆာလံတေးသည် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် အပေါ်ယံကြောမပါ။ စိတ်နှလုံးထဲမှာ ယိုစီးလာသော တေးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ငယ် ၁၈ကိုကြည့်ပါ။ အပြောက်အမွှမ်းချယ်ထားသည်။ အကွန့်အညွှန့် ပန်းထိုးထားသည်။ ချုပ်ရိုးသီထားသည်။ အနုပညာသမား၏ စိတ်ကြိုက်လက်ရာ လက်စွမ်း ပြထားသည်။

F.W.Grant၏ မှတ်စုအလိုအရအောက်ပါအတိုင်းခေါင်းစဉ်ခွဲထားသည်-

ငယ် ၁-၈။         နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် နာခံခြင်း၏ မင်္ဂလာ

ငယ် ၉-၁၆။       နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း

ငယ် ၁၇-၂၄။     နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ရှုမြင်ခြင်း ငတ်မွတ်ခြင်း

ငယ် ၂၅-၃၂။     နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ငတ်မွတ်ခြင်း

ငယ် ၃၃-၄၀။     နှုတ်ကပတ်တော်တန်ခိုး

ငယ် ၄၁-၄၈။     နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်အောင်မြင်ခြင်း

ငယ် ၄၉-၅၆။     နှုတ်ကပတ်တော်၌ ငြိမ်သက်နားခိုခြင်း

ငယ် ၅၇-၆၄။     နှုတ်ကပတ်တော်၌ မြဲမြံခြင်း

ငယ် ၆၅-၇၂။     ကောင်းစားချိန် ဒုက္ခရောက်ချိန်များ၌ နှုတ်ကပတ်တော်တန်ခိုး

ငယ် ၇၃-၈၀။     အဇ္စုတ္တထဲသို့ သမ္မာအလင်း

ငယ် ၈၁-၈၈      နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ပြဿနာရှင်းခြင်း

ငယ် ၈၉-၉၆။     နိစ္စထာ၀ရတည်သော နှုတ်ကပတ်တော်

ငယ် ၉၉-၁၀၄။  နှုတ်ကပတ်တော်ဉာဏ်ပညာ

ငယ် ၁၀၅-၁၁၂။            နှုတ်ကပတ်တော်မီးအိမ်နှင့် လူတိုင်းသို့အလင်း

ငယ် ၁၁၃-၁၂၀။            လူဆိုးလူသွမ်းများနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်

ငယ် ၁၂၁-၁၂၈။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သီးသန့်ဆင်ခြင်ခြင်း

ငယ် ၁၂၉-၁၃၆။ နှုတ်ကပတ်တော်၌ ပျော်ရွှင်စွာရင်းနှီးကြခြင်း

ငယ် ၁၃၇-၁၄၄။            နှုတ်ကပတ်တော်၌ စိတ်အားထက်သန်ခြင်း

ငယ် ၁၄၅-၁၅၂။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်တွေ့ဘ၀သို့

ငယ် ၁၅၃-၁၆၀။            နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း

ငယ် ၁၆၁-၁၆၈။            နှုတ်ကပတ်တော် ပြည့်စုံခြင်း

ငယ် ၁၆၉-၁၇၆။            နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ဆုတောင်းချီးမွမ်းခြင်း

ချီးမွမ်းခြင်း

ဆာလံဆရာက ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို စာအက္ခရာဖြင့် ချယ်မှုန်းသည်သာမက သခင်ယေရှုက လူ့ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ လူ့ဘဝခံယူပုံ ပုံဖော်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် Bellettက “ဤဆာလံတေး ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာသည် ဣသရေလလူများ ဘုရားသခင်ရင်ခွင်သို့ ပြန်ရောက်လာကြ၍ ရတနာ ဆင်မြန်းကြမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်”ဟုဆိုထားသည်။

၁၁၉:၁။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆင်ခြင်ဖတ်ရှု၍ လိုက်နာစောင့်ထိန်းသူများသည် မင်္ဂလာရှိကြသည်။ အပြစ်မှောက်မှားကျူးလွန်၍ ချော်လဲကျလျှင်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဝန်ခံကြသဖြင့် ပြန်လည်နလံ ထူကြသည်။ ဆုံးခန်းတိုင် ဘုံးသုံးမလဲရ။

၁၁၉:၂။ သက်သေခံတော်မူချက်များကို တဝက်တပြတ်မခံယူ။ ဒွိဟ စိတ်နှစ်ခွမထား။ အပေါ်ယံ ကြောသာမယုံ။ နှလုံးသည်းခိုင်သည်းပွတ်စိုင်ကြားမှ ယုံကြည်သဖြင့် ကျက်သရေမင်္ဂလာတင့်တယ်သည်။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်သည်။

၁၁၉:၃။ ဒုစရိုက်၌ ပျော်ပိုက်ခြင်းမရှိ။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် မြေပုံပြထားသည့်အတိုင်း လမ်းမှန် ကမ်းမှန် လျှောက်သည်။ ဒုစရိုက်လမ်းကို လုံးဝရှောင်ရှား၍ သမ္မာလမ်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းသည်။

၁၁၉:၄။ ဘုရားသခင်၏လမ်းတာသည် ချို့ယွင်းချက်မရှိ။ အမိန့်ပေးထားသည့်အတိုင်း ကိုယ်တော် ပြသောလမ်းပေါ်တွင် ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းသည်။

၁၁၉:၅။ ယေဘုယျအမြင်မှ လက်တွေ့ဘဝသို့ သင်ခန်းစာကူးပြောင်းသည်။ ပညတ်ချက်မှ ဆုတောင်းချက်သို့ ရောက်သည်။ ဘုရားရှင်တော်၏ အထုံးအဖွဲ့များကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာစောင့်ထိန်း နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းသည်။

၁၁၉:၆။ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းနေသရွေ့ကာလပတ်လုံး အရှက် တကွဲ အကျိုးနည်းမည်မဟုတ်။ ရင်ကော့ခေါင်းမော့၍ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည်။

၁၁၉:၇။ ဆုတောင်းခြင်းမှ ချီးမွမ်းခြင်းသည် တဆက်တစပ်တည်းရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စွာ စီရင်တော်မူချက်များကို နာခံသူများသည် အပြည့်အဝ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြသည်။ ဂုဏ်တော်ကို အစဉ်ချီးမွမ်းကြသည်။

၁၁၉:၈။ အောက်ကျို့ရိုကျိုးစွာ ၀န်ခံပါမည်။ အလိုတော်နောက်သို့ လိုက်လျှောက်ပါမည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်ကို အားမကိုး။ အကျွန်ုပ်ကို ရှင်းရှင်းစွန့်ပစ်မသွားပါနှင့်ဟုဆိုသည်။ ဆာလံဆရာက သူ့ဘ၀ကို ရိုကျိုးစွာ ၀န်ခံထားသည်။

၁၁၉:၉။ လူငယ်လူရွယ်များ၏ အကြီးမားဆုံးဘဝပုစ္ဆာမှာ သန့်ရှင်းသော အသက်တာစောင့်ထိန်း ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် တခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာလာအတိုင်း အသက်ရှင်နည်းဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၀။ ဖြောင့်မတ်သော အသက်တာရှိရန် လူ့သွေးသားဆန္ဒများကို ဖယ်ရှားနိုင်ရသည်။ (ကိုယ် တော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ရှာပါ၏။) ထိုသို့ကိုယ်တော်ကို ရှာတွေ့နိုင်ရန် ခွန်အားပေးသနားတော်မူပါ။ (ပညတ်တော်လမ်းမှ မလွဲစေပါနှင့်)

၁၁၉:၁၁။ ကာယကံရှင်၏အလိုဆန္ဒမပါဘဲလျက် ဘုရားရှင်က စင်ကြယ်မြင့်မြတ်အောင် မလုပ် ပေးပါ။ ဆရာကြီးတပါးက “ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးသိမ်းဆည်းအပ်သော နေရာသည် နှလုံးသည်းအိမ် ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့် ထိုနေရာမှာ သိမ်းဆည်းရမည်နည်းဆိုသော် အပြစ်မပြု၊ ဘုရားရှင်ကို မဆန့်ကျင် ရန် ထိန်းထား ပေးသည်”ဟု ဆိုသည်။

၁၁၉:၁၂။ ဘုရားသခင်သည် ကြီးမြတ်တော်မူသည့်အတိုင်း ကျေးဇူးတော်သည်လည်း ကြီးမား ပါသည်။ အထုံးအဖွဲ့တော်များက လူကို အစဉ်နိုးကြား လန်းဆန်းစေသည်။ ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာက အစဉ်ရွှင်လန်းစေပါသည်။

၁၁၉:၁၃။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျက်သရေမင်္ဂလာပြည့်စုံသောကြောင့် မောင်ပိုင်မစီးချင်။ အခြား ညီအစ်ကိုများသို့ ဝေငှချင်စိတ် တဖွားဖွားတရဲရဲပေါ်ထွန်းလာသည်။ ယုံကြည်သူများ၏ အသက်တာနိယာမ ပေတည်း။ ယုံကြည်သူများသည် မိမိတို့ရတနာများကို အခြားသူများထံသို့ ပေးကမ်းဝေငှ လေ့ရှိသည်။

၁၁၉:၁၄။ သမ္မာကျမ်းစာမှ လျှို့ဝှက်ထားသောရတနာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသူသည် ရွှေတုံးကြီးကို ခလုတ် တိုက်ရရှိဘိသို့နှယ် ဝမ်းမြောက်သည်။ ပျော်ရွှင်စွာ သက်သေခံလေ့ရှိသည်။

၁၁၉:၁၅။ ပေးတော်မူသောသြဝါဒသည် ဆင်ခြင်၍မကုန်နိုင်အောင် လေးနက်သည်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း များ၏ အရင်းအမြစ်လည်း ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ကျင့်ဆောင်သူများသည် သမ္မာကျမ်းစာကို မဖတ်ရှုဘဲမနေနိုင်ကြ။

၁၁၉:၁၆။ “ပညတ်တော်ကို စောင့်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်ရာရောက်၏” (၁ယော ၅:၃)။ ဘုရားသခင်ထံသို့ မွေးဖွားသူသည် အထုံးအဖွဲ့လိုက်နာကြသည်။  အမြဲဆင်ခြင်သတိရကြ၍ လက်လွှတ်စပယ် မနေကြ။

၁၁၉:၁၇။ ဘုရားရှင်မပါရှိလျှင် လူသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်စောင့်ထိန်းနိုင်ရန် ကျေးဇူးတော်ခံစားရသည်။ ကျေးဇူးတော်အစဉ်အမြဲခံစားနိုင်ဖို့ရန် ဆုတောင်းကြရသည်။

၁၁၉:၁၈။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် အံ့ဘွယ်အမှုတော် အများအပြားတွေ့ရသည်။ ဝိညာဉ်ကောင်းချီး  မင်္ဂလာများကို သာမန်လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်။ ထိုသို့မြင်နိုင်ရန် မျက်စိကျယ်ကျယ်ဖွင့်ရသည်။

၁၁၉:၁၉။ သမ္မာကျမ်းစာသည် သာ၀ကခရီးလမ်းကို မမှားမယွင်းအောင်ပြပေးသော ဘဝလမ်းညွှန် ဖြစ်သည်။ ဘ၀ကံကြမ္မာဖန်တီးရှင်ဖြစ်သည်။

၁၁၉:၂၀။ သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာသင်အံလိုစိတ်သဘောထားသည် ကောင်းယဉ်သည်။ ဆာလံဆရာသည် စီရင်တော်မူချက်ကို ချဉ်ခြင်းစိတ်ဓါတ်ကောင်းသည်။ တချိန်လုံးနှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆင်ခြင် အောက်မေ့သည်။

၁၁၉:၂၁။ လူ့သမိုင်းတလျှောက်တွင် မာနထောင်လွှားသူများနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို လူမလေးခွေး မခန့်ပြုသူများသည် ဘဝနိဂုံးချုပ်မလှကြ။ ဘုရားသခင်၏ ဆုံးမခြင်းမရှုမလှခံကြသည်။

၁၁၉:၂၂။ လောကီသားများက ယုံကြည်သူများကို သရော်လှောင်ပြောင်ကြသည်။ “ယခုမှာ သင်တို့ သည် သူတို့နှင့်အတူ မဆက်ဆံ၊ ကာမဂုဏ်၌လွန်ကျူးညစ်ညူးစွာ မပြုသည့်အရာကို အံ့သြ၍ ကဲ့ရဲ့ တတ်ကြ၏” (၁ပေ ၄:၄)။ သို့သော်လည်း မှုစရာမဟုတ်။ ထိုခံစားရသောဆင်းရဲဒုက္ခများထက် လာမည့် ဆုလက်ဆောင်ကပိုများ၏။

၁၁၉:၂၃။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများက အာဏာအမျိုးမျိုးပြ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖန်၍ ခရစ်ယာန် များကို ဖိနှိပ်ကြသော်လည်း သမ္မာကျမ်းစကားကိုကိုးစားသောကြောင့် ယိမ်းယိုင်ခြင်းမရှိ။ “ကျူးကျော် စော်ကားသူများကို တုံ့ပြန်ခြင်းလုံး၀မပြု”။

၁၁၉:၂၄။ Matthew Henry ကဤသို့အနက်ဖွင့်ထားသည-

ရန်သူများက တိုက်ခိုက်စော်ကားသောအခါ ဒါဝိဒ်က မည်သို့တုံ့ပြန်သနည်း။ ဘုရားသခင်၏ သက်သေခံတော်မူချက်ကို ဆွဲကိုင်လျက် စိတ်ရှည်စွာသည်းခံခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ထိုအချင်းအရာ ကို စီရင်ပေး သည်။

၁၁၉:၂၅။ လူ့ဘဝသည် တောင်ကုန်းကဲ့သို့ မြှင့်သကဲ့သို့ ချိုင့်ဝှမ်းသို့နှယ် နိမ့်ကျသည့်အချိန်လည်း ရှိသည်။ မှန်ကင်းတလှည့် ထင်းတလှည့်ပေတည်း။ ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်း ချိုင့်ဝှမ်းကဲ့သို့ ကျရောက်လျှင် လည်း နှုတ်ကပတ်တော်မှ ခွန်အားယူ၍ ထမြောက်နိုင်ရသည်။ လုံ့လထကြွရသည်။

၁၁၉:၂၆။ မိမိအပြစ်ကို ဖော်ပြတောင်းပန်လျှင် ဘုရားသခင်က ခွင့်လွှတ်သည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်း သည် ဘဝခရီးဖြောင့်ဖြူးရာ လမ်းရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းလိုချင်သူများသည် ထိုသို့ ပြုလုပ် ကြသည်။ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို သွန်သင်တော်မူပါဟု ဆုတောင်းကြသည်။

၁၁၉:၂၇။ ဘုရားသခင်၏သြဝါဒလမ်းညွှန်ကို သိရှိပြီးသကာလ လက်တွေ့ဘ၀တွင် ကျင့်သုံးရသည်။ ထိုသို့လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ အံ့သြဘွယ်ရာ နက်နဲသောအမှုတော်များနားလည် နိုင်ပေမည်။

၁၁၉:၂၈။ ဘဝမှောင်မိုက်ကျသည့်အခါ မျက်ရည်အိုင်ထဲသို့ ခွေလဲတတ်ကြသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ စကားတော်ဖြင့် ခွန်အားယူရသည်။ ဆောင်တည်ရာ အလင်းရှာရသည်။

၁၁၉:၂၉။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကိုမှီခို၍ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် သမ္မာတရားနှင့် အမှားအယွင်း ကို စီစစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို မုသာစကားကို မုန်းသည်။ ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်သာ သမ္မာတရား (ယော ၁၇:၁၇)ဖြစ်၍သွန်သင်အပ်သည်။

၁၁၉:၃၀။ မည်သူမှ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သူမရှိပါ။ သို့သော်လည်း သမ္မာတရားကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့သူ သည် သမ္မာတရားလမ်းကို ရွေးချယ်သူဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းစ ရှာဖွေတွေ့ရှိသူဖြစ်သည်။ Spurgeonက “ဘုရားသခင်၏မိန့်မှာချက်သည် ရည်ရွယ်ချက်အမှတ်အသား လုပ်စရာစံပြ၊ လျှောက်လှမ်း စရာလမ်းသာဖြစ်သည်။”ဟု ဆိုသည်။

၁၁၉:၃၁။ ဆာလံဆရာက ဘုရားသခင်၏သက်သေခံချက်များကို ကိုယ်တိုင်ကြုံဆုံခဲ့သည့်အလား သဲလွန်စခြေရာပေးထားသည်။ ထိုသက်သေခံချက်အတိုင်း ရှင်သန်နိုင်ဖို့ ကူညီပါရန် ဆုတောင်းသည်။

၁၁၉:၃၂။ ဘုရားသခင်က လူများကို ဦးခေါင်းကြီးကြီးမပေးပါ။ စိတ်နှလုံးကျယ်ကျယ်ပေးထားပါ သည်။ အဘယ်သို့ဆိုသော် ပညတ်တော်များကို ထိန်းသိမ်းဖို့နေရာဖြစ်သည်။ သိရှိခြင်းထက် သုံးခြင်းသည် ပိုမိုထိရောက်သွက်လက်သည်။

၁၁၉:၃၃။ ဘုရားသခင်ထံမှ ဘဝလမ်းညွှန်တောင်းခံနိုင်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားရှင်၏ ကျောင်းတော်သားများဖြစ်သည်။ စာသင်ခန်းမထဲမှ သင်ခန်းစာများကို ဘဝတက္ကသိုလ်တွင် လက်တွေ့ မည်သို့ ကျင့်ဆောင်ရမည့်အကြောင်း ထပ်ချပ်ကွင်းဆင်းသွန်သင်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်။

၁၁၉:၃၄။ တရားတော်ကို နားလည်နိုင်စွမ်းဉာဏ်ပညာကို တောင်းခံရသည်။ သမ္မာတရားကို ဖြောင့်မတ်စွာ နားလည်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးသည်။ အဓိပ္ပါယ်နှင့် ဆင့်ပွားအနက်များ ထိုးထွင်းသိမြင်ရသည်။ သို့မှသာလျှင် သမ္မာလမ်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းနိုင်ပေမည်။

၁၁၉:၃၅။ လမ်းပြမှုတောင်းခံရသည်။ စိတ်ဝိညာဉ်က သမ္မာလမ်းကို လိုက်ချင်ပေမယ့် ဇာတိသွေးသား က မလိုက်နိုင်။ သို့ကြောင့် လမ်းမှားဘက်သို့ခြေ မလှမ်းမိဖို့ ခြေလှမ်းများ ပဲ့ပြင်ပေးသူလိုအပ်သည်။ ကိုယ် တော်၏ သမ္မာတရားလမ်းသာလျှင် စစ်မှန်သောဘ၀ပျော်ရွှင်ရာဖြစ်သည်။

၁၁၉:၃၆။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကြွယ်ဝခြင်းထက် ဝိညာဉ်အသိတိုးပွားဖို့ဆုတောင်းရသည်။ “တင်းတိမ် သောစိတ်ဖြင့် ဘုရား၀တ်၌မွေးလျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသော အကျိုးမှန်၏” (၁တိ ၆:၆)။ ငွေကြေးနောက် တကောက်ကောက်လိုက်ရာမှ သမ္မာကျမ်းစာကို စုံမက်ခင်တွယ်ခြင်းသည် ကြီးမားသောအံ့ဘွယ်အမှုဖြစ်သည်။

၁၁၉:၃၇။ အရိပ်အယောင်မဟုတ်။ သမ္မာသစ္စာအတွက်ဆုတောင်းရသည်။ တီဗွီဖလ်သားပြင်များ ကြည့်ရှုနေခိုက်တွင် အချည်းနှီ:အရာများကို မကြည့်မိဖို့မျက်စိလွှဲသည်ဟု စိတ်ခိုင်မာစွာ ဆုံးဖြတ် နိုင်ရသည်။ တီဗွီဖလ်သားပြင်ပေါ်မှ မြင်ကွင်းများသည် ယခုမြင်ယခုပျောက်သော လူ့ဖန်တီးချက် မျက်လှည့် လက်ရာများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်သာလျှင် လူ့ဘဝကို ထိန်းကျောင်းပေးသော သမ္မာတရား ဖြစ်သည်။

၁၁၉:၃၈။ ကတိတော်ပြသဖို့လည်း ဆုတောင်းရသည်။ “ကိုယ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်မြတ်များသည် တသွင်သွင် စီးဆင်းနေသည့်အတိုင်း ကတိတော်များသည်လည်း ကျွန်ုပ်တွင်ပြည့်စုံကြပါစေသား”။ ကတိ တော်တည်ကြောင်း တွေ့မြင်းခံစားဖို့ရန်သာ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောင်းရိုသေခြင်းအပေါ်တွင် တည်သည်။

၁၁၉:၃၉။ သူတပါး စော်ကားကဲ့ရဲ့စရာမဖြစ်အောင် ဆုတောင်းရသည်။ သခင်ယေရှုနာမတော်ကို မှီခိုရလျှင် လောကသားများက ကဲ့ရဲ့ကြမည်။သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်၏ စီရင်တော်မူချက်သည်မှန်ကန် ကောင်းမွန်သည့်အတိုင်း သစ္စာရှိရှိ လိုက်နာ ပါ။

၁၁၉:၄၀။  နိုးကြားထကြွနိုင်ဖို့လည်း ဆုတောင်းရသည်။ “တံလျှပ်သည် ရေကန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ခြောက်သွေ့သောမြေသည် စမ်းရေထွက်ဖြစ်လိမ့်မည်”။ (ဟေရှာ ၃၅:၇)။ ကိုယ်တော်၏ဆုံးမသြဝါဒကို အငမ်း မရ သောက်သုံးလျှင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌ နိုးကြားထကြွပါမည်။

၁၁၉:၄၁။ လူသည်စင်စစ်တွင် ကရုဏာတော်နှင့်ကယ်တင်ခြင်း ထိုက်တန်သူမဟုတ်။ ကျေးဇူးတော်ဖြင့်သာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။ သို့ကြောင့် နေ့ရက်စဉ်တိုင်းတွင် ကတိတော်ကို စောင့် ထိန်းရသည်။

၁၁၉:၄၂။ ဆုတောင်းချက်များကို ဘုရားသခင်က အဖြေပေးကြောင်း တွေ့မြင်ကြလျှင် ယုံကြည် သူများသည် အံ့သြနှုတ်ဆိတ်သွားမည်။ ယုံကြည်သူများ၏ ရပ်တည်ချက်သည် နှုတ်ကပတ်တော် ဖြစ်သည်။ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းမရှိ။

၁၁၉:၄၃။ သမ္မာတရားကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့ရန်ဘယ်သောအခါမှ မရှက်မကြောက်ရ။ ဘုရားသခင်၏ စီရင်တော်မူချက်များကို မျှော်လင့်ချက်ထားရှိလျှင် ကိုယ်တော်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကို သက် သေခံရသည်။ ထိုသို့သက်သေခံခွင့် အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေနှင့်။

၁၁၉:၄၄။ ကိုယ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်နှင့် ကျေးဇူးတော်တုံ့ပြန်သည်။ နည်းလမ်းကောင်းမှာ အသက်ရှင်နေသရွေ့ တရားတော်ကို မခြားမလပ် စောင့်ထိန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ပြုတော်မူချက် များသည် ပြီးပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ မည်မျှပင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားစေကာမူ အကြွေးမကျေနိုင်ပါ။

၁၁၉:၄၅။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ရရှိသောသူသည် အမှန်တကယ်လွတ်မြောက်သူဖြစ်သည် (ယော ၈:၃၆)။ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် မလွတ်မလပ်၊ချည်နှောင်ခြင်းပါလားဟု လောကီသားများက ထင်ကြသည်။ အမှန်မှာ ကိုယ်တော်၏ဘဝလမ်းညွှန်ကို စွဲကိုင်သူများသည် အပြည့်အ၀လွတ်လပ်စွာ ပျော်ရွှင် ကြသည်။

၁၁၉:၄၆။ ယုံကြည်ခြင်းသစ္စာက ရှင်ဘုရင်များရှေ့တွင် ယေရှုအကြောင်းပြောရဲသည် သတ္တိသွေး ပေးသည်။ လူကြီးသူမလူဂုဏ်တန်များသည် အောက်ကျို့ရိုကျို့သောသူများထံမှ သတင်းကောင်းကြားသိကြ သည်မဟုတ်ပါလား။

၁၁၉:၄၇။ သမ္မာကျမ်းစာကို အလေးအနက်ထားသူများသည် စာမျက်နှာတိုင်း၌ ဖရဏပီတိတွေ့ကြ သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ပျော်ရွှင်ခြင်းမြစ်၏မြစ်ဖျားခံရာတောင်ကုန်းဖြစ်၍ ဘယ်သောအခါမှ ခမ်းခြောက် ခြင်းမရှိ။

၁၁၉:၄၈။ သမ္မာကျမ်းစာကို လိုချင်တပ်မက်သော အနုမြူကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်လျှင် နက်သထက်နက်သည်။ တန်ခိုးကျယ်ပြန့်သည်။ ရတနာကြွယ်၀သည်။ စေ့စပ်သေချာသည်။ လူ့ဘဝကို လမ်းညွှန်းပေးသောကြောင့် ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသည်။ နေ့ညဉ့်မပြတ် ဆင်ခြင်အောက်မေ့ နှလုံးသွင်းစရာ ဖြစ်သည်။

၁၁၉:၄၉။ ဘုရားသခင်သည် ဘယ်သောအခါမှ ကတိမပျက် သစ္စာမဖောက်ပါ။ ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ သည့်အခါ ယုံကြည်ခြင်းယိမ်းယိုင်တတ်ကြသည်။ “ဘုရားသခင် အကျွန်ုပ်ကို သတိရတော်မူပါ။ ပစ်ပယ်မထားပါနှင့်”ဟု အပူတပြင်းဆုတောင်းတတ်ကြသည်။ ကိုယ်တော်က နာမတော်ကို ယုံစားဖို့ရန် သွန်သင်ထားပါသည်။ နာမတော်ကိုယုံစားခြင်းဖြင့် အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းမဖြစ်ရပါ။

၁၁၉:၅၀။ နှုတ်ကပတ်တော်၏တန်ခိုးကို မြည်းစမ်းသူများသည် ဘဝတုန်လှုပ်ယိမ်းယိုင်ခြင်းမရှိ။ အဘယ်သို့ဆိုသော် နှုတ်ကပတ်တော်သည် ခိုင်မြဲတည်တံ့သည်။ လူ့လောကအဆိုအမိန့်နှင့် ပညာရှိစကားများ သည် မကြာခဏဖောက်လွှဲဖောက်ပြန်ရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်၏စကားတော်သည် အစဉ်ရှင်သန်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်သည်။

၁၁၉:၅၁။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လျှင် ပတ်၀န်းကျင်လူများ၏ကဲ့ရဲ့စော်ကားမှုခံရမည်ဟု ကြိုတင် သိရှိပြင်ဆင်ထားရသည်။ သို့သော်စိတ်ပျက်အားငယ်စရာမဟုတ်။ ဘုရားဟောနိယာမဖြစ်သည်။ ကြံ့ကြံ့ခံ နိုင်ရသည်။

၁၁၉:၅၂။ အတိတ်လွင်ပြင်က ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ ခံစားခဲ့ရပုံကို ရေတွက်လျှင် မျက်မှောက်အခက်အခဲပြဿနာများကို သက်တောင့်သက်သာဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ ထိုကျေးဇူးတော်တရား ကပင် ဘဝခရီးလမ်းပြင်ဆင်ပေးသည်။ အတိတ်မှချစ်ခြင်းမေတ္တာက အမှောင်ကျင်းထဲမှာ လိမ့်ကျမည့် ဘေးအတွေးရပ်ခိုင်းသည်။

၁၁၉:၅၃။ ယုံကြည်သူများက ဘုရားသခင်၏တရားတော်ကို မလိုက်နာသူများ၏ ဘေးဆိုးကံကြမ္မာ ကို စာနာကြသည်။ “ကိုယ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့သောသူတို့၏စကားသည် အကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ရောက်ပါ၏” (ရော ၁၅:၃)။ သားတော်ကိုလက်မခံ ငြင်းဆန်သူများသည် ခမည်းတော်အား မရိုသေရာရောက်ပါသည်။

၁၁၉:၅၄။ သာဝကခရီးသည်များသည် ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်တွင် အထုံးအဖွဲ့တော်ကြောင်း ချီးမွမ်းသီးဆိုကြသည်။ Knoxကမူ “ပြည်တော်ပြန်သူတို့” ဟု ဆိုသည်။ လမ်းခရီးကြမ်းတမ်းသော်လည်း ရှည်လျားမည်မဟုတ်။ ညဉ့်နက်အမှောင်ရောက်လာလျှင်လည်း ဘုရားရှင်က တေးသီချင်းသစ်ပေးမည်။

၁၁၉:၅၅။ အိပ်မပျော်သောညများ ရှည်လျားထွေပြားသော်လည်း ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ဆင်ခြင်လျှင် မလုံလောက်အောင်တိုတောင်းနေပေမည်။ ကိုယ်တော်၏ အကြောင်းပိုမိုသိရှိသည်နှင့်ပိုမိုချစ် ကျွမ်း၀င်ကြမည်။ ပိုမိုခင်တွယ်သည်နှင့်အမျှ တရာတော်ကိုလည်းချစ်ခင်စုံမက်ကြသည်။

၁၁၉:၅၆။ နာခံခြင်းသည် မင်္ဂလာတပါးဖြစ်သည်။ “ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းသည် ယခုဘဝ၊ နောင်ဘဝနှင့်စပ်ဆိုင်သော ကတိတော်ကိုရသည်ဖြစ်၍ အရာရာကိုအကျိုးပေးသည်” (၁တိ ၄:၈)။

၁၁၉:၅၇။ နှုတ်ကပတ်တော်စောင့်ထိန်းခြင်းသည် တုနှိုင်းဘွယ်ရာမရှိသော ရတနာရွှေအိုးသိမ်းဆည်း ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ပြည့်စုံကုံလုံကြွယ်၀သည်။ ကိုယ်တော်၏ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ချမ်းသာကြွယ် ဝခြင်းအစစ်ဖြစ်သည်။

၁၁၉:၅၈။ ကိုယ်တော်ပြီးပြည့်စုံ၍ လူသားသည် ချို့တဲ့သူဖြစ်သည်။ “လူတို့၏ပြည့်စုံ၍ ဘုရားသခင် ဖြစ်သည်” (၂ကော ၃:၅)။ ထို့ကြောင့် မျက်နှာတော်ရဖို့၊ ကရုဏတော်သက်သက်ဖို့ ဆုတောင်းရသည်။

၁၁၉:၅၉။ လမ်းညွှန်ပြသခြင်းသည် ရေရှည်ပြဿနာဖြစ်သည်။ ဘယ်လမ်းလိုက်ရပါ့။ ခပ်ဘွင်းဘွင်း ပြောရလျှင် မိမိဘဝခရီးလမ်းရွေးချယ်နိုင်စွမ်းအသိဉာဏ်မရှိပါ။ သို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာလာအတိုင်း ခြေလှမ်းပြင် လျှောက်လှမ်းကြရမည်။

၁၁၉:၆၀။ လူသည် တနေ့တာစားဝတ်နေရေးထက် ရှည်ရှည်တွေးမျှော်တတ်သူမဟုတ်။ စကားတော် နာခံ၍ အလိုတော်အတိုင်း အသက်ရှင်မည့်အစား မိမိထင်ရာမြင်ရာ လုပ်တတ်ကြသည်။

၁၁၉:၆၁။ မတော်မတရားသူများက ယုံကြည်သူများကို မေးငေါ့ချောက်တွန်းကြ၍ မလိမ့်တပတ် ကလိန်ကငြမ်းစင်ကြသော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဘဝလမ်းညွှန်အဖြစ် ခံယူထားကြသောကြောင့် တွေးပူ စရာမရှိ။ မည်သည့်ဘေးရန်မှမမူ။

၁၁၉:၆၂။ “ညဉ့်လယ်ယံတွင် ပေါလုနှင့်သိလတို့သည်ဆုတောင်းပြီး၊ချီးမွမ်းသီချင်းဆိုကြသည်” (တ ၁၆:၂၅)။ လူများက တဘက်သတ်နှိပ်စက်ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်မှုကြောင့် ချီးမွမ်းသီချင်းဆိုနိုင်သည်။

၁၁၉:၆၃။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောက်သူတိုင်းအား ဘုရားသခင်က ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုသူတိုင်းက ကျမ်းစာခင်တွယ်မှုများကို ချစ်ခင်ကြသည်။ ကမ္ဘာတဝှန်းလုံးရှိ တိုင်းနိုင်ငံ သားများနှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ကြသည်။ လူမျိုးရေးအသားအရောင်ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိ။

၁၁၉:၆၄။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကြီးမားပုံကို နေရာဌါနတိုင်း၌ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော် ထိုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာတဝှန်းလုံး၌ ကျေးဇူးတော်သည် ပြည့်လျှံသည်။ ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတော် ရေတွက်တုံ့ပြန်တတ်ရန် သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော် သွန်သင်တော်မူပါ။

၁၁၉:၆၅။ ဘုရားသခင်က ကတိတော်အတိုင်း ကျေးဇူးတော်ပြုသည်မှာ ကာလကြာညောင်း ရေတွက်၍ မကုန်နိုင်ပါ။ “ခံစားရသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကို တခုပြီးတခု ရေတွက်ပါ။ ပြုတော်မူသော အမှုများ အံ့သြသွားပါမည်။

၁၁၉:၆၆။ မှန်ကန်စွာစီရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့နှင့် ဉာဏ်ပညာပေးသနားဖို့လည်း ဆုတောင်းရသည်။ ပညာရှိ မည်သည် ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် နှိုင်းဆရသည်။ တဘက်သတ်ချိန်ခွင်ညှာမလေးစေရ။ ထိုသို့တရားတော်နှင့်အညီ စီရင်တတ်ရန်သမ္မာတရားမှ ဉာဏ်ပညာရသည်။

၁၁၉:၆၇။ ဘုရားသခင်၏ စည်းကမ်းတော်မှာ “ဆုံးမခြင်းကိုခံသောသူသည် နောက်မှငြိမ်သက်ခြင်း နှင့်စပ်ဆိုင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျိုးရ၏”(ဟေဗြဲ ၁၂:၁၁)ဟုလာသည်။ ခံရစဉ်အခါက ခါးသီးသည်ဟု ယူဆရသော်လည်း နောင်တွင် အကျိုးအရသာခံစားရသည်။

၁၁၉:၆၈။ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွင် “God”နှင့်”Good”သည် နီးစပ်သည်။ ထိုစကားလုံးများ အတိုင်းပင် ဘုရားသခင်သည် နေရာတကာတွင် ကောင်းမြတ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကို မြည်းစမ်းနိုင်ရန် ကိုယ်တော်၏ထမ်းပိုးကို ထမ်းကြည့်ရသည်။

၁၁၉:၆၉။ ဘုရားတရားမသိသူများက မုသာစကားသုံး၍ ယုံကြည်သူများကို တိုက်ခိုက်လျှင်လည်း ယုံကြည်ခြင်းသစ္စာဖြင့် ကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်နိုင်ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက စကားတော်များကို မြေဝယ်မကျ ပန်ဆင်ရသည်။

၁၁၉:၇၀။ လောကသားများသည် ဟေးလားဝါးလား ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားကြသည်။ ယုံကြည်သူများ သည် ပေါက်ပန်းစျေးပျော်ရွှင်ခြင်းထက် အသိဉာဏ်ပညာမြင့်မားခြင်းကို ဦးစားပေးတန်ဖိုးထားသည်။

၁၁၉:၇၁။ ဆင်းရဲဒုက္ခသည် ခံစားရသည့်တခဏတာသာလျှင် နာကျင်သည်။ ထိုနာကျင်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ရေရှည်တွင် ကြီးမားသည်။ မယုံကြည်သူများက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများ ကောင်းစားဖို့ လှည့်သုံးနိုင်သည်။

၁၁၉:၇၂။ သမ္မာကျမ်းစာသည် လူ့လောကရတနာများတွင် တန်ဘိုးအကြီးမားဆုံး ဥစ္စာတခုဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာသည် အချက်အလက်ပေါင်းစုံတွက်ချက်ပေးနိုင်သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာ၏တန်ခိုးကို မတွက် နိုင်ပါ။

၁၁၉:၇၃။ ဘုရားသခင်၏လက်တော်ဖြင့် လူတို့ကို ဖန်ဆင်းကြသည်ဖြစ်၍ ထိုဆရာသခင်ထက် ကောင်းမြတ်သောသူ အဘယ်မှာရှိမည်နည်း။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည့်အတိုင်း ပြုတော်မူသကဲ့သို့ ကတိတော် ပေးသည့်အတိုင်း ပြီးပြည့်စုံစေသည်။

၁၁၉:၇၄။ သခင်ယေရှုကို မျှော်လင့်တမ်းတသော ခရစ်ယာန်များသည် အသိစိတ်ဓါတ် ရွှင်လန်း နိုးကြားကြသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မျှော်လင့်သူများသည် သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်၏ ဓါတ်ရောင်ခြည် ကူးစက်ကြသည်။

၁၁၉:၇၅။ အဖျားအနာ၊ ပြဿနာများနှင့် ဝေဒနာများသည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ တိုက်ရိုက် ရောက်လာကြခြင်း ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်။ ကိုယ်တော်၏ရည်ရွယ်ချက် ထမြောက်စေဖို့ရန် ကိုယ်တော်၏ခွင့်ပြုချက် ရောက်လာတတ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ တရားမျှတမှုနှင့် သစ္စာရှိမှု ပိုမိုထင်ရှားစေရန်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာ ရင့်ကျက်စေရန် အသုံးပြုသည်။

၁၁၉:၇၆။ လူသည် ဖုံမှုန့်သားဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ချီးမြောက်မည့်သူလိုအပ်သည်။ ကိုယ်တော်ရှင်ကို လိုအပ်သည်။ “ငါတို့သည်သနားခြင်းကို၎င်း၊ တော်လျှော်သောမစခြင်းကျေးဇူးကို၎င်း၊ ခံရမည့်အကြောင်း ရဲရင့်သောစိတ်နှင့် ကျေးဇူးပလ္လင်တော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့” (ဟေဗြဲ ၄:၁၆)ဟု ကျမ်းစကား လာသည်။

၁၁၉:၇၇။ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်သည် စိတ်ဖိစီးသောကရောက်သော သန့်ရှင်းသူများကို ရွှင်လန်းစေနိုင်သည်။ တရားတော်၌ မွေ့လျော်သူများသည် ယုံကြည်ခြင်းသစ္စာတည်ကြသည့်အတိုင်း ဘဝ လျှောက်၌ မစခြင်းခံကြရသည်။

၁၁၉:၇၈။ Gelineau ကဤကျမ်းပိုဒ်ကို ဤသို့အနက်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ အကျွန်ုပ်ကို မုသာစကားဖြင့် ဒုက္ခပေးသူများသည် မာန်မနကြောင့် အရှက်ရကြပါပြီ။ အကျွန်ုပ်မူကား တရားတော်၌ မွေ့လျှော်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဒုက္ခရောက်ရသော်လည်း ဆာလံဆရာသည် ထိုဆင်းရဲမှုနွံအကြားမှ ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းနေသည်။

၁၁၉:၇၉။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မွေ့လျော်သူများနှင့် ပေါင်းဖက်ခြင်းသည် မင်္ဂလာရှိပေစွ။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေသူများသည် ဘဝခရီးလမ်းတလျှောက်တွင် ဘုရားသခင်၏ လမ်းပြမှုကို အစဉ်တောင်း ဆိုလေ့ရှိကြသည်။

၁၁၉:၈၀။ ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲ အထုံးအဖွဲ့တော်များကို နာခံရသည့်အကြောင်း အချက်များစွာ ရှိပါသည်။ ထိုအချက်များအနက် ဆာလံဆရာက အရှက်တကွဲအကျိုးနည်း အပြစ်နွံတွင်းသို့ မကျဖို့ဟု အကြောင်းပြထားသည်။

၁၁၉:၈၁။ ယုံကြည်သူများသည်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခ ပြဿနာကြုံတွေ့ရသည်။ သို့သော် ဘုံးဘုံးလဲကျ ပျက်စီးခြင်းမရှိရ။ ဘေးအန္တာရယ်လာလျှင် မပုန်းရ။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လာလျှင် မထွက်ပြေးရ။ ဝန်ခံရင်ဆိုင်ပါ။ သို့သော် အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာကွဲ၍ မပျက်စီးရ (၂ကော ၄:၈-၉)။ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်း မရသေးလျှင် လည်း မျှော်လင့်ချက်မကုန်ခမ်း။

၁၁၉:၈၂။ ဘုရားသခင်၏ကယ်နှုတ်ခြင်း ကတိတော်ဘယ်သောအခါမှ ပြည့်စုံမည်လဲဟု မျှော်ကြည့် ရင်း မျက်စိမှေးငိုက်သော်လည်း အကျွန်ုပ်ကို ကယ်ဦးမှာလားဟု စိတ်ပျက်အားငယ်စကား မဆို။ ဗျာဒိတ်တော် ကို မျှော်လင့်ပါ၏ဟု ဆိုနိုင်ရသည်။

၁၁၉:၈၃။ ကြက်ခိုးစင်ပေါ်မှ ဝိုင်ဘူးသည် မဲထူပါသည်။ ကြည့်လိုက်လျှင် ကိုင်ချင်စဖွယ်မရှိ။ ကျက်သရေယုတ်ပါသည်။ ယုံကြည်သူများသည်လည်း လောကသားများအမြင်တွင် ပေါင်းဖက်ချင်စဖွယ်မရှိ။ အချိန်ဖြုန်းနေကြသည်။ ဥစ္စာပေးကမ်းဖြုန်းတီးကြသည်။ သို့သော် မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်၌ တည်သည်။

၁၁၉:၈၄။ လူ့ဘဝကောင်းစားချိန်သည် တိုတောင်းလှပါသည်။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း၌ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ယုံကြည်သူများကို ဖိစီးနှိပ်စက်သူများ၏ ဘဝနေ့ရက်များကို ကိုယ်တော် မည်သို့ စီရင်မည်နည်း။

၁၁၉:၈၅။ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ ဗီလိန်လူဆိုးများသည် ဘုရားတရားမသိသူများနှင့် တရားဥပဒေမဲ့ လက်လွှတ်စပယ် ပြုသူများဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သူများနှင့် သူတော်ကောင်းများကို နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ တရားတော်များကို မလိုက်မနာကြသည့်အပြင် သိကြားလိုစိတ်လည်းမရှိကြ။

၁၁၉:၈၆။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကဲ့သို့ မှီခိုစရာကောင်းသောအရာမရှိ။ ညှဉ်းပန်းနှပ်စက်ခြင်း ခံရသောသူ့လူများကို ကယ်တင်မည်ဟု ကတိတော်ပြုခဲ့သည်။ သို့ကြောင့် မဟုတ်မဟတ်စွပ်စွဲတိုက်ခိုက် လာသောအခါ ကိုယ်တော်ကယ်မပါဟု ဆုတောင်းနိုင်ရသည်။

၁၁၉:၈၇။ Spurgeon က “ဆုံးမသြဝါဒများကိုလိုက်နာပါ။ ကတိတော်အတိုင်းကိုယ်တော်ကကယ် တင်သည်”ဟု ဆိုသည်။ ဘဝဆုံးပါးလုံးလုံးမြှုပ်လုတိုင်အောင် နာခံရသည်။ ယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်နေရာ၌ ဘုရားရှင်၏ ကယ်မခြင်းရှိသည်။

၁၁၉:၈၈။ အကောင်းဆုံးသောဆုတောင်းချက်သည် စိတ်နှလုံးထဲမှ ယိုစီးလာသည်။ ဆာလံဆရာက သူ့ဘ၀တခုလုံးကို ဘုရားရှင်က ကွယ်ကာတော်မူသောကြောင့် နှုတ်ကပတ်တော်နာခံခြင်းဖြင့် ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေမည်ဟု ဆိုသည်။

၁၁၉:၈၉။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အမှောင်ထဲသို့ ရောက်လျှင်လည်း အရောင်မမှိန်။ တလောကလုံး၌ မှန်ကန်နေသော သမ္မာကျမ်း၌တည်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကံဆိုးကံကောင်း လာဘ်ထိုးခြင်းမဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ အစဉ်တည်မြဲသော သစ္စာတရားဖြစ်သည်။

၁၁၉:၉၀။ ဘုရားသခင်၏သစ္စာတော်သည် စကားအရာ၌သာ မဟုတ်ပါ။ အမှုတော်မြတ်၌လည်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်။ သားစဉ်မြေးဆက် ခေတ်အဆက်ဆက်တိုင်အောင် တည်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် တခုလုံး၌လည်း ထိုသို့မြဲမြံသည့်အကြောင်း ထင်ရှားသည်။

၁၁၉:၉၁။ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကလည်း စီရင်တော်မူချက်ကို နာခံကြသည်။ မျိုးကြဲချိန်မှ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ အပူနှင့်အအေး၊ နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီ၊ နေ့နှင့်ညဉ့်များအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း ထားသောအရာများဖြစ်၍ စီရင်တော်မူချက်ကိုနာခံကြသည်။ စကားလေးတခွန်းဖြင့် လည်ပတ်ကြသည်။

၁၁၉:၉၂။ Barnesက ဤသို့ဖွင့်ဆိုထားသည်။

အကျွန်ုပ်သည် အကြိမ်တထောင်မက သေဖို့လူများက နှိပ်စက်ကြသည်။ နှုတ်ကပတ်တော် ဖက်တွယ်၍သာ ဘဝဆုံးခဲ့။ ထာ၀ရဘုရားသည် ခိုလှုံရာဖြစ်၍ အတောင်တော်အောက်၌ အစဉ် နွေးထွေးပါ၏၈၄

၁၁၉:၉၃။ သမ္မာကျမ်းစာ၏တန်ခိုးကို မြည်စမ်းဘူးသူများသည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို မေ့နိုင်ရိုးမရှိ။ အသစ်တဖန် မွေးဖွားသူများဖြစ်ကြသည်။ “မဖောက်ပြန် မပျက်စီးတတ်သော မျိုးစေ့တည်းဟူသည့် အသက် ရှင်၍ အစဉ်အမြဲတည်တော်မူသော နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဖြစ်ပွားကြသည်” (၁ပေ ၁:၂၃)။

၁၁၉:၉၄။ အပြစ်ဒုစရိုက်၏အပြစ်ဒဏ်မှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူများသည် နေ့ရက်စဉ်တိုင်း ညှိုးနွမ်း ပျက်စီးခြင်းမရှိရ။ ဘုရားရှင်၏သြဝါဒ ကယ်တင်ခြင်းသည် တမလွန်ဘဝအတွက်သာ မဟုတ်။ မျက်မှောက် ဘဝနှင့်လည်း အကြုံးဝင်ပတ်သက်သည်။

၁၁၉:၉၅။ မတော်မတရားသူများ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန် နည်းလမ်းကောင်းတခုမှာ ခွေးလှီးကြောင်သန်းဟု သဘောထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏အမှုတော် ထမ်းဆောင်နေသရွေ့ အတိုက် အခိုက် အဖျက်ပယောကများမည်။ သို့သော် မူစရာမဟုတ်။ သက်သေခံတော်မူချက်များကို မှီခိုလျှင် အားအင် ပြည့်ဝသည်။

၁၁၉:၉၆။ လူ့လောကရှိအကောင်းဆုံးနှင့်အခိုင်ခံ့ဆုံးများသည်လည်း ကြာရှည်မခံ။ ပြည့်စုံသည်ဟု ဆိုသမျှသည်လည်း ပြိုလဲပျက်စီးရသည်။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်သာလျှင် တိကျသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ကို ပိုမိုသိရှိလျှင် လူ့ဘဝတန်ဘိုးကြီးမားပုံ ပိုမိုနားလည်ရသည်။

၁၁၉:၉၇။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောက်သူတိုင်း နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်း ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသည်။ ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်အကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာမျက်နှာများ၌ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ကျမ်းစကားကို ဆင်ခြင် အာရုံပြုလျှင် ဂုဏ်ကျက်သရေတင့်သည်။ ဘ၀လှပသည်။

၁၁၉:၉၈။ အောက်ကျို့ရိုကျိုးသော ယုံကြည်သူသည်နှုတ်ကပတ်တော်အလိမ္မာရရှိသည်။ ဘေးရန် ကြောက်လန့်ခြင်းထက် အမှုတော်၌ ဦးစားပေးသည်။

၁၁၉:၉၉။ ဓမ္မဆရာဖြစ်နေပါလျက် လက်ရှိမိမိဘ၀၌ တင်းတိမ်ကျေနပ်သူသည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို မပြတ်အောက်မေ့သော တပည့်သားမြေးများ၏ ကျော်ဖြတ်ခြင်းခံရမည်။

၁၁၉:၁၀၀။ ဤကျမ်းချက်ကို အပေါ်ယံကြည့်လျှင် ဝါကြွားခြင်းဟု ထင်မှတ်နိုင်သည်။ စင်စစ်တွင် ထိုသို့မဟုတ်ပါ လူ့အသက်အရွယ်၊ ရာထူးအဆင့်အတန်းကို မဆိုလိုပါ။ နာခံခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ အသက် ငယ်ရွယ်သူလည်း နာခံခြင်း အကျင့်ရင့်ကျက်လျှင် အသက်ကြီးသူဟုဆိုနိုင်သည်။

၁၁၉:၁၀၁။ နာခံခြင်းအကြောင်း သွန်သင်ထားသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်နိုင်ရန် ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသည်။

၁၁၉:၁၀၂။ သမ္မာကျမ်းကို လွှမ်းခြုံခြင်းသည် နွေးထွေးသည်။ စာမျက်နှာတိုင်း၌ ဘုရားရှင်၏သွန် သင်ချက်စကားတော်ရှိသည်။ အပြစ်ကို ပိုမိုမုန်းတီး၍ မြင့်မြတ်စင်ကြယ်ခြင်းကို ပိုမိုသက်ခင်တွယ်ကြရသည်။

၁၁၉:၁၀၃။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ပျော်ရွှင်ခြင်း၏ရေသောက်မြစ်မကြီးဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကဲ့သို့ သော လူ့ဘဝချိုမြိန်စေသည့် စာပေကျမ်းဂန်ဟူ၍ မရှိ။ ပျားရည်သည်ချို၏။ ပျားရည်ထက် ချိုမြိန်သော ရသကား သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ပေတည်း။

၁၁၉:၁၀၄။ ပျားရည်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ကားငွေရတတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေသည်လူများ၏ သည်းခြေ ကြိုက်ဖြစ်သည်။ ငွေကိုတပ်မက်လွန်းခြင်းသည် လမ်းမှားသို့သွေဖီရာဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၀၅။ မကောင်းသော အမှုအရာနောက်သို့ မပါသွားစေရန် နှုတ်ကပတ်တော်က တားဆီး ပါသည်။ ထို့အပြင်လမ်းမှန်မှန်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ထိုအလင်းကို အဘယ်မျှ ခင်တွယ်စုံမက်အပ်သနည်း။

၁၁၉:၁၀၆။ မြင့်မြတ်တည်ကြည်သောသူများသည် သမ္မာကျမ်းစကားကို နာခံကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသကဲ့သို့ အခြားသူများကိုလည်း ကောင်းချီးပေးသည်။ ထို့အပြင် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ရာဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၀၇။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို Spurgeonက ဤသို့ဖွင့်ဆိုသည်-

အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်တွင် ဆာလံဆရာက သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားသခင်၏စစ်သားဟု ကျိန်ဆိုထားသည်။ ယခုကျမ်းပိုဒ်တွင် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံရ၍ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေသည်။ ဘုရားရှင်၏စေခံများ သည် စုံစမ်းခြင်းခံရသော်လည်း လက်မြှောက်အရှုံးပေးခြင်းမရှိ။ ဘုရားရှင်က ကွယ်ကာသည်။၈၅

၁၁၉:၁၀၈။ ဘုရားသခင်ရှေ့သို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်အလား၊ ကျောင်းသားသူငယ်နှယ် ရောက်လာကြ ပါသည်။ “ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံလျက် နှုတ်ခမ်းအသီးတည်းဟူသော ချီးမွမ်းခြင်း ယဇ်ကို သခင်ယေရှုအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ ပူဇော်ကြကုန်အံ့” (ဟေဗြဲ ၁၃:၁၅)။ ကလေးသူငယ် များနှယ် စိတ်နှလုံးတံခါး ကျယ်ကျယ်ဖွင့်၍ သွန်သင်သမျှနာခံရသည်။

၁၁၉:၁၀၉။ ဘဝမုန်တိုင်းထန်၍ အန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အခါ ဘုရားသခင်က ဘေးရန်ကင်းရှင်း လုံခြုံပေးသည်။ ကတိတော်ကို သတိရပါ။ ဘေးဒုက္ခရောက်သည့်အခါ ခြေမကိုင်လက်မကိုင်မိ၊ လန့်ဖြန့်၍ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မေ့နေသလား။ ထိုသို့ပြုမှားလျှင် သတိလက်လွတ် အကျိုးနည်းချေမည်။

၁၁၉:၁၁၀။ နှုတ်ကပတ်တော်၌ တည်မှီသူများသည် စာတန်၏မာယာထောင်ချောက်ကို ရိပ်မိကြ၍ ရန်ရှောင်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ လေ့ကျက်သူများသည် ညွှတ်ကွင်းကျော့ကွင်းအနှံသိကြသည်။

၁၁၉:၁၁၁။ သမ္မာကျမ်းစာကိုမှရွေးမိသူများသည် သားစဉ်မြေးဆက် အမွေရတနာ ပိုင်ဆိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ အနာဂတ်အမွေကိုကြည့်၍ ပျော်မဆုံးမော်မဆုံး တပြုံးပြုံးရှိခြေသည်။ စာအုပ်တကာအနက် အကြီးမြတ်ဆုံးသမ္မာကျမ်းစာပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ကုသိုလ်ကံပါရမီထူးပေစွ။

၁၁၉:၁၁၂။ ဘဝဆုံးတိုင် နှုတ်ကပတ်တော်နာခံသူများသည် ဗီဇပါရမီထူးပါဘိ။ အတင်းအဖျင်း ပြောမည့်အားလပ်ချိန်ဟူ၍ မရှိကြ။ သင်ယူစရာမှတ် စရာများသည်ချည်းဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၁၃။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို Maffattကဤသို့ပြန်ဆိုသည်။ “တ၀တ်တပြတ်သမားကို မုန်းသည်”။ ပညတ်တရားတော်ကိုချစ်သည်။ စိတ်နှစ်ခွရှိသူ၊ အပြောင်းအလဲမြန်သူများ ဖြစ်သည်။ ယခုဆီထမင်း၊ ယခု စာကလေးကြော်၊ ပြုတတ်ကြသည်။ လျှာနှစ်ခွရှိတတ်ကြသည်။ လူရှေ့တွင် တရားတော်အကြောင်းပြောကြ၍ မမြင်ကွယ်ရာ ရောက်သည်နှင့် လောကီသားသို့ပြုကြသည်။

၁၁၉:၁၁၄။ လောဓံတရား၏ တိုက်ခိုက်မှု ခံရသောအခါ ဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်သူများ၏ ခိုမှီရာ၊ အကွယ်အကာ ဒိုင်းလွှားဖြစ်သည်။ ကတိတော်ကို မျှော်လင့်ချက်ထားသူများသည် စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း မကြံကြ။ အဘယ်သို့ဆိုသော် ဘုရားရှင်သည် မုသာဝါဒမသုံး။ မလိမ်လည်မဖောက်ပြန်တတ်။

၁၁၉:၁၁၅။ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို မကျင့်ဆောင်သောသူအား အပေါင်းအသင်းမပြုရ။ သို့သော် လုံးဝမပေါင်းဘဲ တောထွက်ဖို့မဟုတ်။ သတင်းကောင်းဝေငှနိုင်ဖို့ အလိုက်အထိုက်ပေါင်းသင်းရသည်။

၁၁၉:၁၁၆။ ဤဆုတောင်းချက်ပါ  စောဒကကို ဤသို့နားလည်ရသည်။ “ကိုယ်တော်က ကတိတော် ပေးခဲ့သည်မဟုတ်လား။ ကတိတော်အတိုင်း မဖြစ်တော့ဘူးလား။ သို့မဟုတ်လျှင် တခြားလူများက ကိုယ်တော်ကို အယုံအကြည်ပျက်သွားကြမည်။ အကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်လည်း ဆုံးပါးသွားမည်။

၁၁၉:၁၁၇။ လူသည် မိမိဘဝအိုးအိမ်ကို လုံခြုံအောင် ကာကွယ်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ဘုရားသခင်က ကွယ်ကာမှသာလျှင် ဘေးရန်လုံခြုံပါမည်။ ကိုယ်တော်ကွယ်ကာဖို့ရန် အထုံးအဖွဲ့တော်များကို အစဉ်မပြတ် စောင့်ထိန်းပါမည်။

၁၁၉:၁၁၈။ အထုံးအဖွဲ့တော်ကို လက်တလုံးကြား လှည့်ဖျားသူများကိုလည်း ဘုရားရှင်ကဘေးဖယ် ရှားပါသည်။ ထိုသူများ၏ တတ်ယောင်ကားလှည့်စားမှုများသည် လှည့်စသားမှု မိုက်မဲမှုဖြစ်ကြောင်း တနေ့အထင်အရှား တွေ့မြင်လာကြမည်။

  ၁၁၉:၁၁၉။ သံချေးကို ပြောင်လက်သွားအောင် ကော်ပတ်ဖြင့် ပွတ်စားသကဲ့သို့ မတော်မတရားသူ များကို ဘုရားသခင်က လူ့လောကမှ ဖယ်ရှားဦးမည်။ အကယ်၍သာ ဖြောင့်မတ်သူများနှင့် မတော်မတရား သူများအား ထူးမခြားနားသဘောထားလျှင် နှုတ်ကပတ်တော်လည်း ပေအက္ခရာတင်စရာလိုမည်မဟုတ်။

၁၁၉:၁၂၀။ ဘုရားသခင်က လူမိုက်များအပေါ် အပြစ်တရားစီရင်ပုံတွင် တွေးကြည့်လျှင် ကြောချမ်း စရာဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Barnes က “တရားတော်မစောင့်ထိန်းနိုင်သဖြင့် ကြက်သီးမွှေးညင်းထ မိသည်။ ကြောက်ဒူးတုန်မိသည်”ဟုဆိုသည်။

၁၁၉:၁၂၁။ ဆာလံဆရာက သူသည်ဖြောင့်မတ်၍တရားနည်း လမ်းကျ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ မတရားသူများ၏ နှိပ်ကွပ်ခြင်းမခံရစေရန်ဆုပန်သည်။ ဆာလံဆရာပြောသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသက်တာ ဆိုသည်မှာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ဟုခံယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် မတော်မတရားသူများ၏နှိပ်ကွပ်ခြင်းမှ လွတ်ကင်းထိုက်ကြောင်း တောင်းဆိုသည်။

၁၁၉:၁၂၂။ အာမခံသည်ဆိုသည်မှာ တစုံတဦး၏လူအဖြစ် ရပ်တည်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကရာနီ တောင်ကုန်းအမှုသည် သူ့ဘဝသက်သေဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် မာနထောင်လွှားသော တဇောက်ကန်းသမား များက ရန်မရှာနိုင်ကြတော့ပါ။

၁၁၉:၁၂၃။ ဘုရားရှင်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကို မျက်လုံးဒုတ်တော်မျှော်လင့်ကြည့်ရှုပါသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကတိတော်ကို ငံ့လင့်လှပြီ။ ဘယ်သောအခါမျ နားအေးပါးစိတ်ချလက်ချ နားခိုရမည်နည်း။

၁၁၉:၁၂၄။ အပိုဒ်ငယ် ၁၂၁တွင် တရားမျှတစွာစီရင်ရန် တောင်းဆိုထားသော်လည်း ဤအပိုဒ်တွင် မူသူသည် ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်နှင့် ဝေးကွာသည်ဟု ခံစားသည်။ ကရုဏာတော်သည် ကျေးဇူးတော် တရားဖြစ်သည်။ အထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကို သင်ပြတော်မူပါဘုရား

၁၁၉:၁၂၅။ သခင့်အကြောင်းစုံသိသောအစေခံသည်သခင့်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးနိုင်သည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားရှင်၏ သက်သေခံတော်မူချက်များကို သိနားလည်ရပါမည်။

၁၁၉:၁၂၆။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရင်ဆိုင်ရမည့်ကိစ္စ။ သခင်ကအစေခံကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ဆင့် ခေါ်နေပြီ။ ဘုရားရှင်၏ စီရင်တော်မူချက်ကို ဖောက်ပြားခဲ့ပြီ။ ဘုရားရှင်၏လူများ အော်ဟစ်ရပြီ။ အိုထာဝရဘုရား စီရင်ချိန်ရောက်ပါပြီ

၁၁၉:၁၂၇။ သမ္မာကျမ်းစာ၏  အဖိုးတန်ပုံတိုင်းထွာရာတွင် လူတွေ၏ဖတ်အားလည်းတခုပါ၀င် သည်။ ရွှေစင်ထက်တန်ဘိုးထားသူများက စာမျက်နှာတိုင်းကို စေ့စေ့ငှငှဖတ်ရှုကြသည်။

၁၁၉:၁၂၈။ သမ္မကျမ်းစာအုပ်တန်ဘိုး နောက်ထပ်တိုင်းတာစရာတခုမှာ လူတွေ၏ဖတ်ရှုနာခံခြင်း ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ကောင်းပါသည်ဟု နှုတ်ဖျားမှဆိုလျက် မလိုက်နာမကျင့်ဆောင်သောသူသည် မိစ္ဆာ လမ်းလိုက်သူဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို လိမ်ညာသူဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၂၉။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်သည် အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ။ စင်ကြယ်သည်။ ထိရောက် သည်။ အရာခပ်သိမ်းနှင့် လိုက်လျော်ညီထွေသည်။ တန်ခိုးရှိသည်။ ဖတ်ရှုမှတ်သားဘွယ်ကောင်းသော အံ့သြဘွယ်ရာ စာအုပ်တော်ဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၃၀။ နှုတ်ကပတ်တော် ဝင်ရောက်ရာတိုင်းနိုင်ငံ၊ မိသားစုနှင့်တစ်ဦးချင်းထံသို့ အလင်း ပေးသည်။ အရပ်ဒေသ၌ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကြသည်။ အသိအလိမ္မာပေးသဖြင့် လူမိုက်များကို ကောင်းယဉ် စေသည်။ အကူအညီလိုအပ်သူများကို ကူညီပံ့ပိုးသည်။

၁၁၉:၁၃၁။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို တောင့်တငတ်မွတ်ရသည်။ “မွေးကင်းစကလေးသူငယ်က နို့ဆာ သည့်နှယ် နှုတ်ကပတ်တော်နို့ကို တောင့်တရသည်” (၁ပေ ၂:၂)။

၁၁၉:၁၃၂။ ကရုဏာတော်ကို ခဏခဏပူဆာနေရသလားဟု ထင်ကောင်းထင်ကြမည်။ သို့သော် ဆာလံဆရာ၏ သဘောထားမှာ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ဘုရားရှင်တော်ကလည်း ထိုသို့မမှတ်ပါ။ ဘဝတသက်တွင် ကျေးဇူးတော်သည် အစဉ်မပြတ်လိုအပ်သည်။

၁၁၉:၁၃၃။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွင် မျက်နှာစာ (၂)ခုရှိသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အစဉ်တစိုက်လိုက် လျှောက်ခြင်းနှင့် အပြစ်ဒုစရိုက်နွံထဲမှ ရွေးထုတ်ခြင်းတန်ခိုးဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၃၄။ ပထမပိုင်းဆုတောင်းချက်သည် မနေ့ကနှင့်မတူ။ တမူထူးသည်။ ပတ်၀န်းကျင်၏ဖိစီး နှိပ်ကွပ်မှုဒဏ်မှ လွတ်ကင်းလိုသည်။ သို့သော် ဆုတောင်းသံကို သတိထားပါ။ ကိုယ်တော်၏ဥပဒေသများကို စောင့်ထိန်းနိုင်ဖို့ဟုဆိုသည်။

၁၁၉:၁၃၅။ အမှုတော်ထမ်းဆောင်ကြရာတွင် ကိုယ်တော်၏အကြိုက်၊ တန်ခိုးနှင့် ကိုယ်တော်၏ ပါဝင်မှုတို့ကို တောင်းဆိုတတ်ကြသည်။ လိုအပ်ချက်များကို ဘုရားသခင်က သိသည်။ မတောင်းဘဲနှင့် ဖြည့်ဆည်း ပေးသည်လည်းရှိသည်။ လူ့အလိုဆန္ဒသည်ရလေလိုလေ အိုတစ္ဆေဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၃၆။ ကျမျက်ရည် မကျေညာစတမ်းဆိုသော်လည်း မြစ်ရေပမာ တသွင်သွင်စီးနေသည်။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်။ ဆာလံဆရာ၊ မျက်စိထဲတွင် မတရားမှု၊ အဓမ္မမှုချည်းသာမြင်နေရသည်။ ဘုရားသခင်၏ တရားတော်ကိုစောင့်ထိန်းသူမရှိ။ နာမတော်ကို ဖျက်ဆီးနေကြသည်။

တကြိမ်တွင် စာရေးဆရာ Bendetti အားအဘယ့်အတွက်ငိုရကြောင်းမေးကြသောအခါ “ချစ်ခြင်းမေ တ္တာသည် ပျောက်ကွယ်ပျက်ပြယ်သွားသောကြောင့်၈၆ဟု ဖြေပါသည်။

၁၁၉:၁၃၇။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ် စီရင်ရေးသားသူသည် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ဖြောင့်မတ် ခြင်းအကြောင်းရေးသားခြင်းသည် အံ့သြစရာမဟုတ်။ ထိုအကြောင်းကို လူအများစုက သိကြသည်။ သို့သော် ထိုသို့စီရင်ရေးသားခဲ့သောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ချီးမွမ်းသူမှာ လက်တဆုတ်စာမျှသာ။

၁၁၉:၁၃၈။ သက်သေခံတော်မူချက်များသည် တရားမျှတခြင်းနှင့် သစ္စာတရားအကြောင်းဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် အကြွင်းမဲ့သစ္စာတရားဖြစ်သည်။ ပရမတ္တသစ္စာတရားဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံစားခြင်းကြောင့်အရှုံးတပြားမှမရှိ။ အစဉ်အမြဲမှန်ကန်ရှင်သန်သည်။

၁၁၉:၁၃၉။ ဤကျမ်းချက်ကို Barnesဤသို့ဖွင့်ဆိုထားသည်။

လူတို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူများ၊ ဒုက္ခပြဿနာဖန်တီးသူများ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်သူများ၏ စိတ်ဝိညာဉ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းသည် ဧရာမအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။ အဘယ်သို့ဆိုသော် ထိုလူများသည် လူထက်ဘုရားသခင်၏တရားတော်ကို ဖျက်ဆီးကြသည်။

၁၁၉:၁၄၀။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်သည် မြင့်မြတ်စင်ကြယ်သည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာက အမျိုးမျိုး စမ်းသပ်ဝန်ခံခဲ့ကြသည်။ “အမုန်းတရားပွားသူ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် အတုအယောင်များက ဝန်ခံ လာကြသည်”။ (Scripture Union)။

၁၁၉:၁၄၁။ ရန်သူများအကြားတွင် ဆာလံဆရာသည် မပြောစလောက် ပါမွားဖြစ်သည်။ ငယ်သောသူ မထီမဲ့မြင်ပြုစရာဖြစ်သည်။ သို့သော် လူတို့၏စော်ကားခြင်းကို ဂရုမစိုက်၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မစွန့်။ သွန်သင်တော်မူချက်အတိုင်း ကျင့်ကြံသည်။

၁၁၉:၁၄၂။ ဘုရားရှင်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် သမုတိသစ္စာမဟုတ်။ နိစ္စထာဝရ တည်တံ့သော ပရမတ္ထသစ္စာတရားဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာပါအကြောင်းအရာများသည် မှန်ကန်သည်ဟုပြောရုံနှင့် မလုံ လောက်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်သည် သစ္စာတရား။ ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းရာ သစ္စာစကားဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၄၃။ ဆာလံဆရာသည် ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်မျက်ရည်ဖလား အပြည့်သောက်သုံးနေရသော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် မျက်ရည်စများကို သုတ်သည်။ မုဆိုးမပါးပြင်ပေါ်မှ မျက်ရည်ဥတစက်ကို မခမ်းခြောက် စေနိုင်သော ဘာသာတရားသည် ကိုးကွယ်ထိုက်ပါ့မည်လား။

၁၁၉:၁၄၄။ သက်သေခံတော်မူချက်တို့သည် ယခုအချိန်ထိ မှန်ကန်နေဆဲ။ ထိုမျှသာမက ရှေ့အနာ ဂတ်တွင်လည်း မှန်ကန်ရှင်သန်နေဦးမည်။ ထိုအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလျှင် ဘဝနေပျော်မည်။ ယခုမှစ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သည့်တိုင်အောင် လူ့ဘဝကို ကျေနပ်မည်။

၁၁၉:၁၄၅။ “ငိုခြင်း”ဟူသော ဝေါဟာရသည် ဤကျမ်းချက်၏ အဓိကစကားလုံးဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သောစိတ်ဖြင့် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းပါသည်။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဖြင့် ဆုတောင်းသံကို ဘုရား သခင်က ပစ်ပယ်မထား။ သို့သော် အလိုတော်အတိုင်းသာ အဖြေပေးပါသည်။

၁၁၉:၁၄၆။ လှိုင်းလုံးအောက်သို့ နစ်မြှုပ်တော့မည့် ပေတရုကဲ့သို့ပင်”ကယ်ပါ”ဟု အတိုဆုံး ဆုတောင်းတတ်ကြသည်။ မည်သို့ဆုတောင်းပါစေ၊ စိတ်တော်နှင့် တို့ထိဖို့လိုသည်။ ထိုစဉ်အခါမျိုးတွင် ကိုယ်တော်သည် မနေသာပါ။ လာရောက်ထူမသည်ချည်း ဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၄၇။ Weigleက “ဤကျမ်းချက်သည် နံနက်အရုဏ်မကျင်းမီ ဆုတောင်းလေ့ရှိသူများ၏ ဆုတောင်းစကားဖြစ်သည်”ဟု ဆိုသည်။ “ကျမ်းစာမလို၊ နံနက်စာမလို” ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် နေ့သစ်စရသည်။

၁၁၉:၁၄၈။ အိပ်မပျော်သောညဉ့်နက်ယံများတွင် ဗျာဒိတ်တော်များကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ရသည်။ ဘုရားရှင်သည် မဟူရာညဉ့်နက်မှောင်ကာလတွင်လည်း ရတနာပေးတတ်ပါသည်။

၁၁၉:၁၄၉။ ယုံကြည်သူများသည် ရောက်လေရာ၊ ရှိလေရာတိုင်း၌ ဘုရားသခင်ထံသို့ ဆုတောင်း ရသည်။ ဆာလံဆရာကဲ့သို့ပင် “အသက်ရှိနေသရွေ့ မေတ္တာတော်နှင့် ကရုဏာတော်ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ပါ မည်”ဟု ဆိုနိုင်ရသည်။

၁၁၉:၁၅၀။ အနီးအနားတွင် ရန်သူရှိနေသည်။ ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်ကို အန္တရာယ်ပေးဖို့ ကြံစည်နေကြသည်။ ထိုသူများသည် တရားတော်ကို အလေးမထား။ ပစ်စလတ်ခတ် နေထိုင်သူများဖြစ်သည်။ အရှည်မထွေး။ ရရစားစား သမားများဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၅၁။ သို့သော် အနီးအနားတွင် ဘုရားရှိတော်မူသောကြောင့် မကြောက်။ “အဘယ်ရန်သူက လာရောက်ခြိမ်းခြောက်၍ ဘေးအန္တရာယ်ပြုဝံ့မည်နည်း။ အကျွန်ုပ်ဘက်မှာ ဘုရားရှင်ရှိသောကြောင့် အောင် မြင်ခြင်းပိုင်ဆိုင်ပြီ။ စကားတော်သည် တည်သောကြောင့် ဘယ်သောအခါမှ မစွန့်ပစ်ကြောင်း ယုံကြည်သည်။

၁၁၉:၁၅၂။ ဘုရားရှင်၏စကားတော်သည် အစဉ်တည်တံ့သည်။ “ကတိတော်မြတ်၌ တည်သူသည် မလဲနိုင်။ သံသယနှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းမုန်တိုင်းထန်လျှင်လည်း အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားရှင်၏စကား တော်ရှိသောကြောင့် ပူစရာမရှိ။ ဘုရားသခင်၏ကတိတော်မြတ်၌တည်ပါသည်။

၁၁၉:၁၅၃။ ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူများ၏ ဒုက္ခပြဿနာများကို ဂရုစိုက်သည်။ လူတို့၏သောက ပါဒများကိုပစ်ပယ်မထား။ စကားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသစ္စာပြု၍ ကိုယ်တော်ခေါ်လျှင် လာရောက်ကယ် ထုတ်ပါသည်။

၁၁၉:၁၅၄။ ဆာလံဆရာက ဘုရားသခင်အား ရှေ့နေတော်နှင့် ဘဝပဲ့ကိုင်အဖြစ်ခံယူသည်။ လောကဓံ တရားက တိုက်ခိုက်စဉ်အခါ ခိုလှုံစရာလိုအပ်သည်။ ယခုရန်သူများက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြသည်။ ကျွန်းထောက်ခိုကိုးရာ လိုအပ်နေပြီ။

၁၁၉:၁၅၅။ ဘုရားသခင်သည် ကာယကံရှင်၏ဆန္ဒမပါလျှင် အတင်းမကယ်ထုတ်ပါ။ ကောင်းကင် နိုင်ငံမရောက်ချင်သူများကို အတင်းမခေါ်။ ကောင်းကင်တွင် လူဦးရေဖောင်းပွအောင်မလုပ်။ နှုတ်ကပတ် တော် လက်မခံငြင်းဆန်သူများအတွက် ကောင်းကင်ဘုံတွင် နေရာထိုင်ခင်းမရှိ။

၁၁၉:၁၅၆။ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်ကို လူ့ဘာသာစကားဖြင့် ပြည့်စုံအောင်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိ။ လူတို့၏တောင်းဆိုချက်ကြောင့် ကရုဏာတော် ခံစားရသည်မဟုတ်။ ကိုယ်တော်၏ သနားရာဖြစ်သည်။ ယခု ဆာလံဆရာက အသက်ကိုသက်ညှာပေးရန် ကရုဏာတော်တောင်းခံနေသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ရန်သူများက အမဲဖြတ်ကြတော့မည်။

၁၁၉:၁၅၇။ ဆာလံကျမ်းချက်အများအပြားသည် သခင်ယေရှုတွင် ပြည့်စုံကြသည်။ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်သူများနှင့် ရန်သူများက ဝိုင်းရံနေကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်သည် သက်သေခံတော်မူချက်များကို မသွေဖီ။ ခမည်းတော်ဘုရားကို သစ္စာပြုသည်။

၁၁၉:၁၅၈။ ဝိညာဉ်အသက်တာရင့်ကျက်သူသည် တစုံတဦး၏အမှားrအယွင်းယွင်းပြုခြင်းထက် နှုတ်ကပတ်တော်နားမလည်ခြင်းအတွက်၀မ်းနည်းသည်။ အခြားသူများအား ဘုရားသခင်ထံသို့ ပို့နိုင်ကြစေ။ နှုတ်ကပတ်တော် ဝေငှနိုင်ကြပါစေသော်။

၁၁၉:၁၅၉။ အပိုဒ်ငယ် ၁၅၃တွင် ဆာလံဆရာက “အကျွန်ုပ်၏ဆင်းရဲဒုက္ခမှ ကယ်ပါ”ဟု ဆိုသည်။ ယခု Spurgeon က”  အကျွန်ုပ်၏ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကြည့်ရှုပါ။ ကိုယ်တော်၏ သြဝါဒနားလည်ခြင်းငှါ ဖြစ်ပါ စေ”ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် တတိယအကြိမ်အဖြစ် အသက်ကယ်မဖို့ ဆုတောင်းပြန်သည် (ငယ် ၁၅၄၊ ၁၅၆တို့ကိုကြည့်ပါ။)

၁၁၉:၁၆၀။ နှုတ်ကပတ်တော်အလုံးစုံသည် ဟုတ်မှန်သည်။ ကတိတော်တိုင်းသည် ပြည့်စုံချည်းစမြဲ။ “ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမပျက်စီးမှီတိုင်အောင် ပညတ္တိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစလုံး ဗိန္ဓုတလုံးမျှပြည့်စုံခြင်း သို့မရောက်မှီ မပျက်စီးရ” (မ ၅:၁၈)။

၁၁၉:၁၆၁။ လူများက ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များကို မကြာခဏ ဖိစီးနှိပ်စက်လေ့ရှိကြသည်။ မည်သို့နှိပ်စက်ကြစေကာမူ သတ္တိသွေးမကြောင်။ စကားတော်ကို သစ္စာရှိရှိစောင့်ထိန်းသည်။ အလေးအနက် ကြည့်ညိုသည်။

၁၁၉:၁၆၂။ ဝှက်ထားသော ရတနာများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသူများသည် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ရှိကြသည်။ အကျွန်ုပ်သည် လောကီ၊ လောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသော လောကဝတ်ရတနာမွန်ကို တွေ့ရှိသောကြောင့် အတိုင်း အဆမရှိ ဝမ်းမြောက်သည်။

၁၁၉:၁၆၃။ သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင်ချစ်မြတ်နိုးသောအရာ (တရားတော်)ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးရန် နှင့် ဘုရားရှင်မုန်းသော (မုသာစကား)ကို ရွံ့မုန်းဖို့ သွန်သင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော် နောက်သို့ လိုက်ရသည်။

၁၁၉:၁၆၄။ ()ဂဏန်းသည် ပြည့်စုံသော အရေအတွက်ဖြစ်သည်ဟု အနက်ကောက်ကြသည်။ ဆာလံ ဆရာက တရက်တွင် (၇)ကြိမ် ချီးမွမ်းသည်ဟု ဆိုထားသည်။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို မရပ်မနားချီးမွမ်းကိုးကွယ်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။

၁၁၉:၁၆၅။ လူ့လောက အကြပ်အတည်း၊ အချုပ်အနှောင်၊ စုံစမ်းခြင်းဘေးရန်များအကြားတွင် နှုတ်ကပတ်တော်က ငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့ခြင်း ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤကျမ်းချက်က ယုံကြည်သူများသည် ဆင်းရဲဒုက္ခပြဿနာမကြုံရဟု မဆိုလိုပါ။ တရားတော်ကို စောင့်ထိန်းလျှင် အပြစ်နွံဘေးမှ ကင်းလွတ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

၁၁၉:၁၆၆။ ဆာ ၃၇:၃ တွင် “ထာ၀ရဘုရားကိုခိုလှုံ၍ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်လော့”ဟုဆိုထား ပါသည်။ ထိုအချက်အာဘော်အတိုင်းပင် “ယုံကြည်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်၏အသီးအပွင့်များ သီးပွင့်ပါ”ဟု ဆိုသည်။

၁၁၉:၁၆၇။ ပရောဖက်မာလခိ၏ ပရိသတ်များသည် စကားတော်ကို လက်တလုံးကြား ပြုတတ် ကြသည် (မာလ ၁:၁၃)။ ဆာလံဆရာက ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ စကားတော်ကို တိကျစွာလိုက်နာလျှင် နှစ်သက်မြတ် နိုးစရာပိုမိုတွေ့မြင်ခင်တွယ်မည်ဟု သတိပေးပါသည်။

၁၁၉:၁၆၈။ ဤအပိုင်းနောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ် (၃)ခုတွင် သမ္မာကျမ်းစကားကို လက်တွေ့ကျကျနာခံရန် ဆော်သြသည်။ ယုံကြည်သူတိုင်းသည် ကျမ်းစကားကိုလိုရာဆွဲမတွေးပဲ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ဟု မှတ်လျှင်ပြဿနာကင်းရှင်းပေမည်။

၁၁၉:၁၆၉။ ဆာလံတေးပြီးဆုံးခါနီးပြီမို့ တေးသွားလည်း အရှိန်မြင့်လာသည်။ မြိုင်ဆိုင်လာသည်။ “ပါရစေ”ဟူသောစကားလုံးကို (၇)ကြိမ်တိုင်တိုင်သုံးထားသည်။ ပထမပိုင်းတွင် ပရိတ်သတ်များအားဆွဲ ဆောင်၍ နောက်ပိုင်းတွင် အသိစိတ်ဓါတ်မှန်ကန်မြဲမြံရန် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းသည်။

၁၁၉:၁၇၀။ ရန်သူများက ဝေးဝေးမသွား။ အနီးအနားတွင် ရစ်သီရစ်သီ လုပ်နေကြသည်။ နားအေး ပါး အေး နေ၍မရသေး။ ကတိတော်စကားရှိသည့်အတိုင်း ရန်သူ့ဘေးရန်များမှ ကယ်နှုတ်တော်မူပါ။

၁၁၉:၁၇၁။ ဘုရားသခင်၏အထုံးအဖွဲ့တော်များကို ပိုမိုသိရှိလာသည်နှင့်အမျှ မာန်မာနထောင်လွှားမှု ကို ခဝါချလိုက်ပြီ။ မာန်မာနများကို ဘုရားသခင်အား ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရာ အင်အားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလိုက် သည်။

၁၁၉:၁၇၂။ အရေမရ၊ အဖတ်မရကွမ်းစကားပြောခြင်းထက် တည်တည်တံ့တံ့ဖြင့် ဘုရားဟော တရားသဘောများ ဆင်ခြင်သင့်ပါသည်။ ပညတ်တော်ဟူသမျှသည် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်၍ ကြွယ်၀ချမ်းသာရာ အကြောင်းအရင်းခံဖြစ်သည်။

၁၁၉:၁၇၃။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို ကယ်တင်ဖို့ ကောင်းကင်ဘုံမှ လူ့ပြည်လူ့ရွာသို့ ဆင်းသက်လာခြင်းသည် ကျက်သရေမင်္ဂလာ ပြည့်ဝပါဘိ။ ရှုမဝ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏သဘောတော်သည် နှစ်လိုဘွယ်ကောင်းပါဘိခြင်း။ အကျွန်ုပ်ဘဝတခုလုံး လွှမ်းခြုံပါစေသော်။

၁၁၉:၁၇၄။ အသက်ဝိညာဉ် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းသည် ကျက်သရေမင်္ဂလာ ခညောင်းပါဘိ။ အပြစ်ဒုက္ခတောမှာ ကျင်လည်နေကြစဉ် သခင်ယေရှုပြန်လည်ကြွလာမည့်အချိန်ကို လက်ချိုးမျှော်လင့်နေကြ ပါသည်။ ထိုသို့ မျှော်လင့်နေသည့်ကာလတွင် သမ္မာကျမ်းတော်မြတ်ကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ခွန်အားယူကြရမည်။

၁၁၉:၁၇၅။ အမှုတော်ထမ်းရွက်ဖို့ရန် သာကယ်တင်သည်မဟုတ်။ ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ရန်လည်း ပါသည်။ အဖျားအနာရောဂါနှင့် မတော်တဆမှုများသည် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းတတ်ရန် သတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပြီးမှ ဆုတောင်းချက်များကို ဘုရားရှင်ကအဖြေပေးလေ့ရှိသည်။

၁၁၉:၁၇၆။ ရှားရှားပါးပါး အပြစ်ဝန်ခံသည့် ဆာလံကျမ်းဖြစ်သည်။ “မိမိအပြစ်များကို ဝန်ခံတောင်း ပန် သူများနှင့် စိတ်မသာညီးတွားသူများ ကယ်မဖို့ရန် ချီဆောင်ခြင်းရောက်လာပါမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။