တောလည်ရာကျမ်း - ၂၄

1ထာဝရဘုရားသည်၊ ဣသရေလအမျိုးကို ကောင်းချီးပေးခြင်းငှာ အလိုရှိတော်မူကြောင်းကို ဗာလမ်သိမြင်လျှင်၊ ထူးဆန်းသောအတတ်ကိုရှာခြင်းငှာ အရင်သွားသကဲ့သို့ မသွားဘဲ၊ တောသို့မျက်နှာပြုလေ၏။ 2သို့ရာတွင်၊ မျှော်ကြည့်၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အမျိုးအနွယ်အလိုက် အသီးအသီးတပ်ချလျက်နေကြသည်ကို မြင်သောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သူ့အပေါ်မှာသက်ရောက်တော်မူလျှင်၊ 3သူသည် ပရောဖက်စကားအားဖြင့် မြွက်ဆိုလေသည်မှာ၊ မျက်စိပွင့်သောသူ၊ ဗောရသားဗာလမ်၏စကား၊ 4ဘဝင်ဖြစ်၍ မျက်စိပွင့်လျက် အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ ရူပါရုံကိုမြင်၍၊ ဘုရားသခင်၏အမိန့်တော်ကို ကြားသောသူ၏စကားဟူမူကား၊ 5အိုယာကုပ်အမျိုး၊ သင်တို့၏တဲများ၊ အိုဣသရေလအမျိုး၊ သင်တို့၏ ဘုံဗိမာန်များတို့သည် အဘယ်မျှလောက် တင့်တယ်ကြသည်တကား။ 6ကျယ်ဝန်းသောချိုင့်များ၊ မြစ်နားမှာရှိသောဥယျာဉ်များ၊ ထာဝရဘုရား စိုက်တော်မူသောအကျော်ပင်များ၊ ရေနားမှာပေါက်သော အာရဇ်ပင်များကဲ့သို့ ဖြစ်ကြသည်တကား၊ 7ထိုအမျိုး၏ရေပုံးတို့မှ ရေစီးလိမ့်မည်။ ရေပေါသောအရပ်၌ မျိုးစေ့ကျလိမ့်မည်။ သူ၏ရှင်ဘုရင်သည် အာဂတ်မင်းထက် ဘုန်းကြီး၍၊ နိုင်ငံတော်သည် ချီးမြှောက်သော နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်။ 8ဘုရားသခင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဣသရေလအမျိုးသည်၊ ကြံ့အားကြီးသကဲ့သို့ အားကြီး၏။ ရန်သူဖြစ်သော လူမျိုးတို့ကို ကိုက်ဝါး၍၊ အရိုးတို့ကိုချိုးဖဲ့လိမ့်မည်။ မြားဖြင့်ထုတ်ချင်းခပ်အောင်ခွင်းလိမ့်မည်။ 9ဝပ်လျက်နေ၏။ ခြင်္သေ့ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ခြင်္သေ့မကဲ့သို့လည်းကောင်း ဝပ်တွားလေ၏။ အဘယ်သူ နှိုးဆော်ဝံ့မည်နည်း။ သင့်ကိုကောင်းချီးပေးသောသူသည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိ၏။ သင့်ကို ကျိန်ဆဲသောသူသည် ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံရသည်ဟု မြွက်ဆို၏။
10ထိုအခါ ဗာလက်မင်းသည်၊ ဗာလမ်ကိုအမျက်ထွက်၍ လက်ခုပ်တီးလျက်၊ ငါ၏ရန်သူတို့ကို ကျိန်ဆဲစေခြင်းငှာ သင့်ကိုငါခေါ်ခဲ့၏။ သင်သည် သုံးကြိမ်တိုင်အောင် အကြွင်းမဲ့ ကောင်းချီးပေးလေပြီတကား။ 11ထိုကြောင့် သင့်နေရာပြည်သို့ ပြေးသွားလော့။ သင့်ကိုချီးမြှောက်မည်ဟု အထက်ကငါအကြံရှိ။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ဘုန်းကို မတိုးပွားစေခြင်းငှာ ဆီးတားလေပြီဟု ဆို၏။ 12ဗာလမ်ကလည်း၊ ဗာလက်မင်းသည် ရွှေငွေနှင့်ပြည့်သော မိမိနန်းတော်ကိုပင် ပေးသော်လည်း၊ 13ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်ကို လွန်ကျူး၍ ကောင်းသောအမှု၊ မကောင်းသောအမှုတစ်စုံတစ်ခုကို ကိုယ်အလိုအလျောက် ငါမပြုနိုင်။ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှကို ငါပြောပါမည်ဟု မင်းကြီးစေလွှတ်သော သံတမန်တို့အား ငါပြောနှင့်ပြီမဟုတ်လော။
ဗာလမ်၏နောက်ဆုံးဗျာဒိတ်
14ယခုမူကား၊ ငါ့အဆွေအမျိုးတို့ထံသို့ ငါသွားတော့မည်။ နားထောင်ပါ။ နောင်ကာလ၌ ဤလူမျိုးသည် မင်းကြီး၏လူမျိုး၌ အဘယ်သို့ ပြုမည်အရာကို မင်းကြီးအားကြားပြောပါမည်ဟု ဗာလက်မင်းအားပြန်ဆိုပြီးမှ၊ 15ပရောဖက်စကားအားဖြင့် မြွက်ဆိုလေသည်မှာ၊ မျက်စိပွင့်သောသူ ဗောရသား ဗာလမ်၏စကား၊ 16ဘဝင်ဖြစ်၍မျက်စိပွင့်လျက်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ ရူပါရုံကိုမြင်၍၊ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားပေးတော်မူသော ဉာဏ်ကိုရ၍၊ ဘုရားသခင်၏အမိန့်တော်ကို ကြားသောသူ၏စကားဟူမူကား၊ 17ထိုအရာကို ငါမြင်၏။ သို့သော်လည်း ယခုမဖြစ်ရသေး။ ထိုအရာကို ငါရှု၏။ သို့သော်လည်း ဖြစ်ရသောအချိန်မနီးသေး။ ကြယ်တစ်လုံးသည် ယာကုပ်အမျိုး၌ ပေါ်ထွန်း၍၊ ရာဇလှံတံသည် ဣသရေလအမျိုး၌ ထင်ရှားလိမ့်မည်။ မောဘပြည်စွန်းတိုင်အောင် ထိခိုက်၍ မငြိမ်မဝပ် ရုန်းရင်းခတ်ပြုတတ်သော သူအပေါင်းတို့ကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ 18ဧဒုံပြည်ကိုလည်း သိမ်းယူလိမ့်မည်။ စိရတောင်သည်လည်း ရန်သူလက်သို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ဣသရေလအမျိုးသည် ရဲရင့်စွာပြုလိမ့်မည်။ 19အစိုးရသောသူတစ်ပါးသည်၊ ယာကုပ်အမျိုးထဲကထွက်၍၊ ကျန်ကြွင်းသောမြို့သူမြို့သားတို့ကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆို၏။ 20တစ်ဖန် အာမလက်ပြည်ကိုကြည့်ရှု၍ ပရောဖက်စကားအားဖြင့် မြွက်ဆိုပြန်သည်ကား၊ အာမလက်အမျိုးသည် လူမျိုးတကာတို့ထက် အထွတ်ဖြစ်ဖူးသော်လည်း၊ အဆုံး၌ ရှင်းရှင်းပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆို၏။ 21တစ်ဖန် ကေနိအမျိုးသားတို့ကို ကြည့်ရှု၍ ပရောဖက်စကားအားဖြင့် မြွက်ဆိုပြန်သည်ကား၊ သင်တို့နေရာသည် အားကြီး၏။ ကျောက်ပေါ်မှာ အသိုက်ကိုလုပ်ကြပြီ။ 22သို့သော်လည်း အာရှုရိမင်းသည် သိမ်းယူ၍မသွားမီတိုင်အောင်၊ ကေနိအမျိုးသည် အမျက်ကိုခံရလိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆို၏။ 23တစ်ဖန် ပရောဖက်စကားအားဖြင့် မြွက်ဆိုပြန်သည်ကား၊ အလိုလေ့၊ ဤအမှုကို ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောအခါ၊ အဘယ်သူသည် အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်နည်း။ 24သင်္ဘောတို့သည်လည်း ခိတ္တိမ်ပြည်မှလာ၍အာရှုရိပြည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဟေဗာပြည်ကိုလည်းကောင်း နှောင့်ယှက်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည်လည်း ရှင်းရှင်းပျက်စီးကြလိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆိုပြီးမှ၊ 25ဗာလမ်သည်ထ၍ မိမိနေရာအရပ်သို့ပြန်သွား၏။ ဗာလက်မင်းသည်လည်း သွားလေ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၂၄ (အနက်ဖွင့်)

၂၄: ဘုရားသခင်က ဣသရေလအမျိုးအား ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးထားကြောင်း ဗာလမ်သိထားသည်။ ကျိန်စာတိုက်စရာအကြောင်း ရှာမတွေ့။ တောင်ထိပ်ပေါ်မှ ဣသရေလတို့တဲများအား ကြည့်ရှုနေစဉ် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ဗာလမ်ပေါ်သို့ သက်ဆင်းသောကြောင့် ဗာလမ်သည် မိမိ စိတ်ကူးထင်ရာအတိုင်းမလုပ်ဝံ့။

၂၄: ဗာလက်သည် မျက်စိပွင့်၊ နားပွင့်သွားသောကြောင့် ကျိန်စာတိုက်ခြင်း မပြုဘဲ၊ ဣသရေလတို့အား ကောင်းကြီးပေးသည်။ ဣသရေလတို့ကြွယ်ဝချမ်းသာမည့်အကြောင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ ရန်သူများကိုလည်း အရိုးမြေ့မြေ့ ကိုက်ဝါးပစ်ကြရမည့်အကြောင်း ဩဘာပေးသည်။ အငယ်(၇)တွင်ပါရှိသော အာဂတ်ရှင်ဘုရင်သည် အာမလက်အမျိုးတွင် လူသုံးများသော နာမည်ဖြစ်သည်။ ဣသရေလတို့သည် ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အားပြည့်ဝသောကြောင့် မည်သူကမှ အနားသီဝံ့ကြမည်မဟုတ် (ငယ်၉)။ ဣသရေလလူမျိုးကို ကျိန်စာတိုက်သူသည် မိမိကိုယ်ကိုကျိန်စာတိုက်ခြင်း ဖြစ်သကဲ့သို့ ကောင်းကြီးပေးသူသည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြရသည်။ ဗာလမ်၏ ပရောဖက်ပြုချက်တွင် အာဗြဟံသို့ ပေးထားသော ကတိတော်ပဲ့တင်သံကြားရသည်။ “သင့်ကို ကောင်းကြီးပေးသောသူတို့ကို ငါကောင်းကြီးပေးမည်။ သင့်ကို ကျိန်ဆဲသောသူကို ငါကျိန်ဆဲမည်” (က ၁၂:၃)။

၂၄:၁၀၁၄ ဗာလက်မင်းနှင့်ဗာလမ်တို့အချင်းများကြပြီ။ ခိုင်းသည့်အတိုင်းမလုပ်သောကြောင့် ဗာလက်မင်းက ဗာလမ်အား အပြစ်တင်သည်။ ဗာလမ်ကလည်းအစကတည်းက ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ပြုလုပ်မည် ဟုပြောထားခဲ့သည် မဟုတ်လားဟု ဆိုသည်။ ထိုသို့လမ်းမခွဲကြမှီ ပရောဖက်ဗာလမ်က နောင်တွင် ဣသရေလတို့ကြီးပွား ကောင်းကြီးခံစားကြပုံကို မောဘပြည်သားတို့ တွေ့မြင်ကြဦးမည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်။

၂၄:၁၅၁၉ စတုတ္ထ ဗျာဒိတ်တော်စကား (ကြယ်စင်သို့ဟုတ်ရာဇလှံတံ)ဆိုသည်မှာ  ဣသရေလတို့က မောဘသားများနှင့် မငြိမ်မသက် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ပြုတတ်သောသူများ အားလုံး အောင်နိုင်မည့် စကားဖြစ်သည်၊ (ငယ် ၁၇ နှင့် ယေ ၄၈:၁၅ တို့ကို ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ ဧဒုံပြည်ကိုလည်း သိမ်းပိုက်အုပ်စိုးမည်။ ထိုပရောဖက်စကားသည် ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တွင် တစ်ဝက်တပြက် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်ထူထောင်သောအခါ အားလုံးပြည့်စုံသွားမည်။

၂၄:၂၀၂၅ ထိုနည်းတူပင် အာမလက်အမျိုး ကောနိအမျိုးတို့လည်း ပျက်စီးကြရမည့်အကြောင်း ဗျာဒိတ်စကားဆိုခဲ့သည်။ ကောနိအမျိုးသည် လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်ပြည့်ဝလျက် ခွန်အားပြီးခဲ့ကြသော်လည်း အဆုံးတွင် ရှုရိတို့လက်ထဲသို့ ကျရောက်ခဲ့ကြသည်။ အာရှုရိတို့သည်လည်း နောင်တွင် ကုပရုမင်း (Heb.Kittim ဟု လူသိများထင်ရှားသည်။ သို့သော်လည်း အဓိက ပုဂ္ဂိုလ်မှာ မဟာ အလက်ဇန္ဒြားစစ်သူကြီး ဖြစ်သည်)၏ ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခြင်းခံကြရသည်။ ဟေဗာအမျိုးဆိုသည်မှာ ယုဒလူမျိုးအနွယ် မဟုတ်သော အခြားလူမျိုးဖြစ်သည်။

ဗာလက်မင်းထံမှ ဗာလမ်မထွက်မှီအဖြစ်အပျက်များကို အခန်း-၂၅ တွင် ဤသို့တွေ့မြင်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။