ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - နိဒါန်း

ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများအပေါ် ဩဇာတန်ခိုးလွှမ်းမိုးပုံနှင့် အနှစ်သရ ခန့်ညားမှုသည် အခြား ကျမ်းစာများနှင့် မတူ၊ ဂန္တဝင်မြောက်လှသောကြောင့် ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်စရာအခြားကျမ်း မရှိတော့ပါ။

Theodor Zahn

၁။ စံတော်မီ ဝိသေသလက္ခဏာ

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို တံခါးမရှိ၊ ဓါးမရှိဝင်ထွက် သွားလာနိုင်အောင်ဆက်စက်ပေးသော မဟာပေါင်းကူးတံတားကြီးဖြစ်သည်။ ရှေးဦးယုံကြည်သူများ၏ ဖခင်ကြီးအာဗြဟံနှင်ဣသရေလတို့၏ ပထမဦးဆုံး မဟာဘုရင်ကြီး ဒါဝိဒ်တို့ကို ဦးဦးဖျားဖျား မိတ်ဆက်ပေး ထားသည် ယုဒအစဉ်အလာတွင် ခေါင်းမာကြသူများ၏ ဟေဗြဲကျမ်းကို အများအပြား ကိုးကားပြီး ဓမ္မသစ် ကျမ်း၏ ပထမဦးဆုံးကျမ်းအဖြစ်ဖြင့် ကမ္ဘာအဝှမ်းသို့ ခရစ်ယာန်သတင်းကောင်းကို ယုတ္တိကျကျ စတင် ကြားသိစေခဲ့သည်။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးစောင်အနက် ပထမဦးစားပေးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပထမဦးဆုံးရေးသားသော ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်သည်ဟု မျက်မှောက်ကာလတိုင် အောင်ခံယူကြသည်။ ကျမ်းစာရေးသားဟန် ရှင်းလင်းသည်။ ဖတ်ချင်စဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လူ ကြိုက်များထင်ရှားသောကြောင့် တခါတရံရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့် နင်လားငါလားဖြစ်ရသည်။

သို့သော်ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ပထမဦးဆုံးရေးသားသော ကျမ်းစာဖြစ်သည်ဟု တထစ် ချယုံမှတ်မရပါ။ ရှေးအကျဆုံးခရစ်ဝင်ကျမ်းများသည် အားလုံးနီးပါး ယုဒလူမျိုးဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံစည်းဝေး ကြရာတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ကျမ်းစာဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင် ယုတ္တိ ယုတ္တာကျပါမည်။

၂။ ကျမ်းရေးသူ

အပြင်ပန်းသက်သေအထောက်အထားအားဖြင့် အခွန်ခံမဿဲခေါ်လေဝိက ပထမဆုံးရစ်ဝင် ကျမ်းရေးသားသည်ဟု ရှေးအခါကပင် လူသိထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ အကယ်၍ တပည့်တော်ထဲက လူသာမဖြစ်ခဲ့လျှင် ဤအကြောင်းအရာ၊ အဖြစ်အပျက်များကို ဤသို့ ရေးနိုင်မည်မဟုတ်။

သို့အပြင် တပည့်တော် တဆယ့်နှစ်ပါးသို့ သွန်သင်ချက်အကြောင်းအရာများ မှန်ကန် ကြောင်း Justin Martyr, Dionysius of Corinth, Theophilus of Antioch, Athenagoras the Athenian တို့ကလည်းထေက်ခံကြသည်။ အသင်းတော်သမိုင်း ဆရာကြီး Eusebius က “ရှင်မဿဲစီရင် သော ဟေဗြဲဘာသာကျမ်းကို မိမိတို့ဘာသာစကားသို့အသီးသီးပြန်ဆိုကြသည်” ဟုရည်ညွန်းထားသည်။ Irenaeus, Pantaenus, နှင့် Origen တို့ကလည်း ဓမ္မသစ်ကျမ်းအရေးအသားနှင့် ဟေဗြဲဘာသာစကား သည် သခင်ဘုရားသက်တော်ထင်ရှားစဉ်က လေယူလေသိမ်း စကားများဖြစ်သည်ဟု ထောက်ခံကြသည်။ ထိုကျမ်းတွင် ဖော်ပြသော “Logia” ဆိုသည့် ဂရိဘာသာစကား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “ဗျာဒိတ်တော်” ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကာလဘုရားသခင် ဗျာဒိတ်ပေးချက်များဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားရည့် အကြောင်း (၃) ချက်ရှိသည်။ (၁) ရှင်မဿဲကအာရမိဘာသာစကားဖြင့်ရေး၍ ယုဒခရစ်ယာန်များလွှမ်းမိုး နိုင်ရန် ဟေဗြဲခရစ်ယာန်များက တည်းဖြတ်ပေးသည်။ နောက်မှ ဂရိဘာသာဖြင့်ထွက်လာသည်။ (၂) သခင်ယေရှု၏ အဆိုအမိန့်များပါသည်။ နောက်တွင်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအဖြစ် စီရင်ခြင်းဖြစ်သည်။ (၃) သက် သေခံချက်ကို ရည်ညွန်းသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဓမ္မဟောင်းမှ မေရှိယဖြစ်သည်ဟု သက်သေခံသည်။ ဖော်ပြပါအချက် ၁နှင့်၂သည် ၃ထက်ပိုမိုလေးနက်သည်။

ဂရိဘာသာကျမ်းမူသည် မထင်ရှားလှပါ။ သိုသော်ထိုအချက်အလက်များသည် ဂရိလောက ကိုနောက်ခံထားသည်။ Tradition ကျမ်းမူက ရှင်မဿဲသည် (၁၅)နှစ်ကြာ ပါလက်စတိုင်းတွင် တရားဒေ သနာဟောကြားပြီးနောက် ပင်လယ်ရပ်ခြားသို့ ဧဝံဂေလိပြုသည်ဟုဆိုသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အေဒီ ၄၅ခု နှစ်ခန့်တွင် ယုဒများက သခင်ယေရှုအား မေရှိယအဖြစ် လက်ခံနိုင်ကြရန် ပထမစာမူကြမ်းကို အာရမိဘာ သာဖြင့်ရေး၍ နောင်တွင် လူအများသုံးနိုင်အောင် ဂရိဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မဿဲနှင့် အတူယောရှဖတ်လည်း ခေတ်ပြိုင်ပေါ်ခဲ့သည်။ ပထမတွင်အာရမိဘာသာဖြင့်ရေး၍ နောက်ဆုံးတွင် ဂရိ ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမတွင် အာရမိဘာသာဖြင့်ရေး၍ နောက်ဆုံးတွင် ဂရိဘာသာ စကားဖြင့် စာအုပ်အဖြစ်ထွက်ပေါ်ကြောင်း ယုဒသမိုင်းကဆိုသည်။

အပြင်ပန်းသရုပ်သကန်အရ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် သခင်ယေရှုကို ချစ်မြတ်နိုးသော ယုဒလူမျိုးတစ်ပါး၊ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို နှံ့စပ်သူက ရေးသားတည်းဖြတ်ကြောင်းထင်ရှားသည် မဿဲသည် အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ လုပ်ငန်းအဆင်ပြင်ရန် သူ့လူမျိုးပြောသော အာရမိဘာသာစကား နှင့် အစိုးရရုံးသုံး ဘာသာစကားဂရိ (လက်တင်မဟုတ်) ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ ငွေကြေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင် ရာ စည်းမျဉ်းများကို အခွန်ခံပီပီ အသေးစိတ်သုံးနှုံးထားသည်။ ပြောဟန်ဆိုဟန်၊ နှုတ်သွက်ပုံ၊ ရှေးရိုးမဆန် သော ပညာသည် ပုံစံများက မဿဲ၏လက်ရာဖြစ်ကြောင်း၊ ထောက်ခံသည်။

အပြင်ပန်းသရုပ်သကန်နှင့်အတွင်းသရုပ်အရရှေးရိုးဝါဒီမဟုတ်သော ပညာသည် ပုံစံက ထောက်ခ့ထားသော်လည်း အခွန်ခံမဿဲလက်ရာမဟုတ်ကြောင်းအကြောင်း (၂)ချက်ရှိသည်။

ပထမဆုံး ရှင်မာကုသာလျှင် ခရစ်ဝင်ကျမ်း ပထမဦးဆုံးရေးသားသူဖြစ်သည်ဟု ယနေ့ ခေတ်တိုင်အောင် ယူဆသူများရှိသည်။ အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းချက်များ၏ ၉၃%ကို မျက်ပြင်သက်သေအဖြစ် မဿဲကရေးသည်။ ထိုအချက်က မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ပထမဦးဆုံးရေးသားခြင်း၊ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ထင်ရှားသည်။ ရှေးအကျဆုံးယုံကြည်သူများသည် ယုဒလူမျိုးများဖြစ်သည်။ ထိုအချက်က ပိုမိုစဉ်းစားစရာ ဖြစ်သည်။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ပေတရု၏ လုပ်ဆောင်မှုကို အကျယ်တဝင့် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ထပ်မံစီရင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

ဒုတိယအချက်မှာ အချို့အချက်များကို အသေးစိတ်ဖေါ်ပြသည်။ ခရစ်တော်၏ အမှုတော် လုပ်ငန်းကို ကိုယ်တိုင်မမြင်ရသေ ရှင်မာကုကအသေးစိတ်ချယ်မုန်းခြင်းမျိုးရှိသည်။ ပွဲခင်းထဲကိုယ်တိုင်ပါ ဝင်နေသူက အချက်ကျကျ မည်သို့ရေးနိုင်မည်နည်း။ မဿ၏ ရှင်းပြချက်သည် လက်သင့်ခံဖွယ်ရာသဘာ ဝကျသည်။ မလိုအပ်သော အသေးစိတ်အချက်များကို မဿဲက တည်းဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရှင်မာကုက ပထမဦးဆုံးရေးသားသည်ဆိုလျှင် မဿဲက ပေတရု၏ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် ဖြစ်သွားသည်။

၃။ အချိန်ကာလ

ပထမဦးစွာ အာရမိဘာသာစကားဖြင့် စီရင်ရေးသားသည်ဟု လူသိထင်ရှားခဲ့သည်။ သခင် ဘုရားကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ကြွမြန်းပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း (၁၅)နှစ်ခန့်အကြာ အေဒီ ၄၅ခုနှစ် ခန့်ဖြစ်ရာသည်။ အေဒီ ၅၀-၅၅ခုနှစ်တွင် ဂရိဘာသာစကားဖြင့် ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

၄။ နောက်ခံသမိုင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်

သခင်ယေရှုက ခေါ်သည့်အချိန်တွင် မဿဲသည် အသက်အရွယ်ငယ်သော လုလင်ပျိုဖြစ် သည်။ ယုဒသွေးသား အခွန်ခံဖြစ်သည်။ သူ့အတွေ့အကြုံနှင့် အတိတ်ဘဝကို ခရစ်တော်ဘုန်းတော်ထင် ရှားဖို့ဆက်ကပ်သည်။ တပည့်တော် တဆယ့်နှစ်ယောက်ထဲတါင် ပါဝင်သူဖြစ်သည်။ နောက်အချက်မှာ ပထမဦးဆုံးခရစ်ဝင်ကျမ်းကို စီရင်ရေးသားသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မဿဲနှင့် လေဝိသည် တစ်ဦးတတစ် ယောက်တည်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ (မာ၊ ၂:၁၄၊ လု၊ ၅:၂၇)။

ဤခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်ယေရှုသည် ကာလရှည်ကြာမျှော်လင့် နေကြသော ဣသရေလတို့၏ မေရှိယသခင်ဖြစ်ကြောင်း ဒါဝိဒ်၏ ထီးမွေ၊ နန်းမွေဆက်ခံမည့်သူဖြစ်ကြောင်းတောက်လျှောက်ဖေါ်ပြသည်။

ဤကျမ်းတွင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ အမှုတော်လုပ်ငန်းကိုသာ ဖော်ပြခြင်းမပြုပါ။ မျိုးရိုး စဉ်ဆက်ကိုလည်းရေတွက်ပြသည်။ ခရစ်တော်မွေးဖွားခန်းရောက်ပြီးသောအခါ အသက်တော် သုံးဆယ် အရွယ်တွင် လူထုပရိသတ်သို့ တရားဟောသည့် အကြောင်းသို့ ခန်ကူးသွားသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်၏ ဖေါ်ပြချက်ဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဘိသိက်ပေးထားသူ (မေရှိယနှင့် ခရစ်တော်ကို ဆိုလိုသည်) ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာ၏ အထွဋ်အထိပ်သည် စစ်ဆေးခံရခြင်း၊ အသေခံခြင်း၊ င်္သဂြိုလ်ခံရခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ပြန်ကြွခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်များသည် ကယ်တင်ခြင်းတ ရား၏အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူအများက သတင်းကောင်းဟုခေါ်ကြသည်။ အပြစ် သားများကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့သက်သက်ထက် ခရစ်တော်ပြုခဲ့သော အမှုတော်ကြောင့် လူများကယ်တင်ခြင်း ရရှိသည့် အကြောင်း၊ ရှင်းပြထားသည်။

ဤကျမ်းစာအနက်ဖွင့် ကျမ်းသည် လုံးစေ့ပတ်စေ့လိုလေသေးမရှိအောင် ရေးသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ထို့ထက်ခရစ်တော်၏ အမှုတော်အားလေ့လာဆင်ခြင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါသည်။ သခင်ဘုရား ပြန်လည်ကြွလာသည့်တိုင်အောင် စာရှုသူ၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် စွဲမှတ်ဆင်ခြင်းနိုင်ကြပါစေ။

ငါ့စိတ်နှလုံးတောက်လောင်လျက်။

မျှော်လင့်ချက်ရှင်လျက်။

သခင့်အလာ ငံ့လင့်နေလျက်။

ကိုယ်တော်ခြေလှမ်း မြင်ယောင်မိပါသည်။

From St paul By F.W.H. Hyer

ပါဝင်သောအချက်များ

၁။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်နှင့် မေရှိယသခင်ဖွားမြင်တော်မူခန်း (အခန်း ၁)

၂။ မေရှိယသခင်၏ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးလက်သက်တော်စဉ် (အခန်း ၂)

၃။ အမှုတော်နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးတော်ထင်ရှားဖို့ပြင်ဆင်ခြင်း (အခန်း ၃-၄)

၄။ နို်င်ငံတော် တည်ထောင်ခြင်း (အခန်း ၅-၇)

၅။ အံ့ဘွယ်တန်ခိုး၊ ကျေးဇူးတော်နှင့် လူထုသို့တုန့်ပြန်ချက် (အခန်း ၈:၁-၉:၃၄)

၆။ တပည့်တော်များစေလွှတ်ခြင်း (အခန်း ၉:စ၃၅-၁၀:၄၂)

၇။ ဆန့်ကျင်ငြင်းဆန်သူများလာခြင်း (အခန်း ၁၁-၁၂)

၈။ နိုင်ငံတော်သစ်ပုံဥပမာများ (အခန်း ၁၃)

၉။ ရန်မူသူများအပေါ် မလျှော့သော ကျေးဇူးတော် (၁၄:၁-၁၆:၁၂)

၁၀။ တပည့်တော်များပြင်ဆင်ခြင်း (အခန်း ၁၆:၁၃-၁၇:၂၇)

၁၁။ တပည့်တော်များညွန်ကြားခြင်း (အခန်း ၁၈-၂၀)

၁၂။ ဝင်ရောက်တော်မူခြင်းနှင့် သခင်အဖြစ်ငြင်းပယ်ခြင်း (အခန်း ၂၁-၂၃)

၁၃။ သံလွင်တောင်ပေါ်မိန့်မှာချက်များ (အခန်း ၂၄-၂၅)

၁၄။ ဝေဒနာခံစားခြင်းနှင့် အသေခံခြင်း (အခန်း ၂၆-၂၇)

၁၅။ အောင်ပွဲခံခြင်း (အခန်း ၂၈)

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။