ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၂

မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဥပမာ
(လု၊ ၁၄:၁၅-၂၄။)
1တစ်ဖန် ယေရှုသည် ဥပမာကိုဆောင်၍ ပရိသတ်တို့အား မိန့်မြွက်တော်မူသည်ကား၊- 2ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် မိမိသားအဖို့ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကို စီရင်သော မင်းကြီးနှင့် တူ၏။- 3ထိုမင်းကြီးသည် ဖိတ်ပြီးသောသူတို့ကို ခေါ်စေခြင်းငှာ လုလင်တို့ကို စေလွှတ်သောအခါ ထိုသူတို့သည် မလာဘဲနေကြ၏။- 4တစ်ဖန် အခြားသောလုလင်တို့ကို စေလွှတ်၍ ငါ့ပွဲကို ငါပြင်ဆင်ပြီ။ နွားမှစသော ဆူဖြိုးသော တိရစ္ဆာန်များကို သတ်၍ပြီးပြီ။ အလုံးစုံတို့သည် အသင့်ရှိပြီ။ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ လာကြပါဟု ဖိတ်ပြီးသောသူတို့အား ပြောကြဟု မှာလိုက်ပြန်၏။- 5သို့သော်လည်း ထိုသူတို့သည် နားမထောင်ဘဲ အချို့တို့သည် မိမိလယ်သို့ သွားကြ၏။ အချို့တို့သည် ကုန်သွယ်ရာသို့ သွားကြ၏။- 6ကြွင်းသောသူတို့သည်လည်း လုလင်တို့ကိုဖမ်းဆီး၍ ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကို ပြုကြ၏။- 7ထိုမင်းကြီးသည်ကြားလျှင် အမျက်ထွက်၍ စစ်ချီစေသဖြင့်၊ လူအသက်ကိုသတ်သော ထိုသူတို့ကို အပြီးလုပ်ကြံ၍ သူတို့၏မြို့ကို မီးရှို့လေ၏။
8ထိုနောက်မှ မင်းကြီးသည်လုလင်တို့ကိုခေါ်၍ ငါ၏ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည် အသင့်ရှိ၏။ ခေါ်ဖိတ်သောသူတို့သည် မထိုက်မတန်သောကြောင့်၊- 9လမ်းမလမ်းကြားသို့သွား၍ တွေ့သမျှသောသူတို့ကို ပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ကြဟု အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း၊- 10လုလင်တို့သည် လမ်းများသို့ထွက်သွား၍ ကောင်းမကောင်း တွေ့သမျှသော လူအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေ၍ ပွဲတော်၌ အပြည့်ရှိလေ၏။- 11မင်းကြီးသည် ပွဲ၌လျောင်းသောသူတို့ကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ ဝင်တော်မူသောအခါ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏ အဝတ်ကိုမဝတ်သော သူတစ်ယောက်ကိုမြင်လျှင်၊- 12အဆွေ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏ အဝတ်မရှိဘဲ အဘယ်ကြောင့် ဝင်သနည်းဟု မေးတော်မူသည်ကို ထိုသူသည် မပြောနိုင်ဘဲနေ၏။- 13ထိုအခါ မင်းကြီးသည် အခြံအရံတို့အား ထိုသူ၏လက်ခြေကို တုပ်နှောင်လော့။ ငိုကြွေးခြင်း အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ၊ ပြင်အရပ် မှောင်မိုက်ထဲသို့ ယူသွားချလိုက်ကြဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။-မ၊ ၈:၁၂၊ ၂၅:၃၀။ လု၊ ၁၃:၂၈။ 14ထိုသို့ ခေါ်တော်မူသောသူ အများရှိသော်လည်း၊ ရွေးကောက်တော်မူသောသူ နည်းသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အခွန်ဆက်ခြင်းပြဿနာ
(မာ၊ ၁၂:၁၃-၁၇။ လု၊ ၂၀:၂၀-၂၆။)
15ထိုအခါ ဖာရိရှဲတို့သည် ထွက်သွားပြီးလျှင်၊ ငါတို့သည် သူ၏စကားကို ချောင်းမြောင်း၍ အပြစ်ပြုခွင့်ကို အဘယ်သို့ရနိုင်သနည်းဟု မေးမြန်းတိုင်ပင်ပြီးမှ၊- 16မိမိတပည့်တို့နှင့် ဟေရုဒ်တပည့်တို့ကို အထံတော်သို့ စေလွှတ်၍ အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် သစ္စာရှိပါ၏။ အဘယ်သူကိုမျှမကြောက်၊ လူမျက်နှာကိုမထောက်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ တရားလမ်းကို ဟုတ်မှန်စွာ ပြတော်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့ သိကြပါ၏။- 17သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သို့ ထင်တော်မူသနည်း။ ကဲသာဘုရင်အား အခွန်ကို ဆက်အပ်သလော၊ မဆက်အပ်သလော အကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူပါဟု မေးလျှောက်ကြ၏။- 18ယေရှုသည် ထိုသူတို့၏ ဆိုးညစ်သောသဘောကို သိတော်မူလျှင်၊ လျှို့ဝှက်သောသူတို့၊ အဘယ်ကြောင့် ငါ့ကို စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ကြသနည်း။- 19အခွန်ငွေတစ်ပြားကို ပြပါဟု မိန့်တော်မူ၍၊ ဒေနာရိတစ်ပြားကို ယူခဲ့ကြ၏။- 20ဤပုံ ဤလိပ်စာကား၊ အဘယ်သူ၏ပုံ အဘယ်သူ၏လိပ်စာ ဖြစ်သနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊- 21ကဲသာဘုရင်၏ပုံ၊ လိပ်စာဖြစ်ပါသည်ဟု လျှောက်ကြသော်၊ ယေရှုကလည်း၊ ကဲသာဘုရင်၏ဥစ္စာကို ကဲသာဘုရင်အား ဆက်ပေးကြလော့။ ဘုရားသခင်၏ ဥစ္စာကိုကား ဘုရားသခင်အား ဆက်ပေးကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 22ထိုသူတို့သည် ကြားရလျှင် အံ့ဩ၍ အထံတော်မှ ထွက်သွားကြ၏။-
ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းပြဿနာ
(မာ၊ ၁၂:၁၈-၂၇။ လု၊ ၂၀:၂၇-၄၀။)
23ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟူ၍ အယူရှိသော ဇဒ္ဒုကဲတို့သည် ထိုနေ့၌ အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍၊-တ၊ ၂၃:၈။ 24အရှင်ဘုရား၊ လူမည်သည်ကား သားမရှိဘဲသေလျှင်၊ သူ၏မယားကို သူ့ညီသိမ်းယူ၍ အစ်ကိုအမျိုး မပြတ်ဆက်နွယ်စေဟု မောရှေစီရင်ပါပြီ။-တရား၊ ၂၅:၅။ 25အကျွန်ုပ်တို့တွင် ညီအစ်ကိုခုနစ်ယောက် ရှိပါ၏။ အစ်ကိုအကြီးသည် မိန်းမနှင့်စုံဖက်၍ သားမရှိဘဲသေသဖြင့် မိမိမယားကို မိမိညီနှင့် ကျန်ရစ်စေ၏။- 26ထိုအတူ တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက် ခုနစ်ယောက်သောညီအစ်ကိုတို့သည် ထိုမိန်းမနှင့် စုံဖက်ပြီးမှ သေကြ၏။- 27နောက်ဆုံး၌ မိန်းမသည်လည်း သေလေ၏။- 28သို့ဖြစ်၍ ထမြောက်ရာကာလ၌ ထိုမိန်းမသည် ခုနစ်ယောက်သောညီအစ်ကိုတို့တွင် အဘယ်သူ၏မယား ဖြစ်ရပါမည်နည်း။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ထိုမိန်းမနှင့် စုံဖက်ခြင်းကို ပြုကြပြီဟု မေးလျှောက်ကြ၏။- 29ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် ကျမ်းစာကိုနားမလည်၊ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကို မသိသောကြောင့် မှားသောအယူကို ယူကြ၏။- 30ထမြောက်ရာကာလ၌ စုံဖက်ခြင်းကို မပြု၊ ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို မပြု။- 31ကောင်းကင်သားဘုရားသခင်၏ တမန်တော်ကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။- 32ထိုမှတစ်ပါး သေလွန်သောသူတို့သည် ထမြောက်ခြင်းအရာမှာ၊ ဘုရားသခင်က၊ ငါသည် အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရားဖြစ်သည်ဟု သင်တို့အားမိန့်မြွက်တော်မူကြောင်းကို သင်တို့သည် မဖတ်ဖူးသလော။ ဘုရားသခင်သည် သေနေသောသူတို့၏ ဘုရားမဟုတ်၊ အသက်ရှင်သောသူတို့၏ ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-ထွ၊ ၃:၆။ 33ပရိသတ်များတို့သည် ကြားရလျှင် ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူသည်ကို အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။
ကြီးမြတ်သောပညတ်တော်
(မာ၊ ၁၂:၂၈-၃၄။ လု၊ ၁၀:၂၅-၂၈။)
34ဇဒ္ဒုကဲတို့၏ စကားကို ချေတော်မူကြောင်းကို ဖာရိရှဲတို့သည်ကြားလျှင် စုဝေးကြ၍၊- 35သူတို့အဝင်အပါဖြစ်သော ကျမ်းတတ်တစ်ယောက်သည် ကိုယ်တော်ကို စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းငှာ၊-လု၊ ၁၀:၂၅-၂၈။ 36အရှင်ဘုရား၊ ပညတ္တိကျမ်း၌ အဘယ်မည်သော ပညတ်သည် သာ၍ကြီးသနည်းဟု မေးလျှောက်သော်၊- 37ယေရှုက၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်၊ နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ဉာဏ်ရှိသမျှနှင့် ချစ်လော့၊-တရား၊ ၆:၅။ 38ဟူသော ပညတ်သည် ပထမပညတ်ဖြစ်၏။ ကြီးမြတ်သော ပညတ်လည်းဖြစ်၏။- 39ထိုမှတစ်ပါး ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမျှ ချစ်လော့ဟူသော ဒုတိယပညတ်သည် ပထမပညတ်နှင့် သဘောတူ၏။-ဝတ်၊ ၁၉:၁၈။ 40ဤပညတ်နှစ်ပါးတို့ကား ပညတ္တိကျမ်းနှင့် အနာဂတ္တိကျမ်း ရှိသမျှတို့၏ အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဒါဝိဒ်၏သား
(မာ၊ ၁၂:၃၅-၃၇။ လု၊ ၂၀:၄၁-၄၄။)
41ဖာရိရှဲတို့သည် စုဝေး၍နေကြစဉ်တွင် ယေရှုက၊ သင်တို့သည် ခရစ်တော်ကို အဘယ်သို့ ထင်မှတ်ကြသနည်း။- 42အဘယ်သူ၏ သားဖြစ်သနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟု လျှောက်ကြသော်၊- 43သို့ဖြစ်လျှင် ဒါဝိဒ်သည် ခရစ်တော်ကို သခင်ဟူ၍ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်း။- 44ဒါဝိဒ်၏စကားမှာ ထာဝရဘုရားက၊ သင်၏ရန်သူတို့ကို သင်၏ခြေတင်ရာ ငါမချမထားမီတိုင်အောင် ငါ့လက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေလော့ဟု ငါ၏သခင်အား မိန့်တော်မူသည်ဟု ဒါဝိဒ်ဆိုသတည်း။-ဆာ၊ ၁၁၀:၁။ 45ထိုသို့ ဒါဝိဒ်သည် ခရစ်တော်ကို သခင်ဟူ၍ခေါ်လျှင်၊ အဘယ်သို့ သူ၏သားဖြစ်သနည်းဟု မေးတော်မူသည်ရှိသော်၊- 46အဘယ်သူမျှ စကားတစ်ခွန်းကို ပြန်လျှောက်ခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ကြ။ ထိုနေ့မှစ၍ နောက်တစ်ဖန် အဘယ်သူမျှ မမေးမလျှောက်ဝံ့ကြ။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၂ (အနက်ဖွင့်)

(ဇ) မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ ပုံဥပမာ (၂၂:၁-၁၄)

၂၂:၁-၆ ဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ ပုံဥပမာသည် ဖာရိရှဲများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ဘဲ၊ ဣသရေလလူမျိုးကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို သားတော်၏ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ ကျင်းပပေးသော ဘုရား၏ ပွဲတော်နှင့် ပုံနှိုင်းထားသည်။ ဖိတ်စာ (၂)မျိုးကမ်းလှမ်းထားသည်။ ပထမတွင် အစေခံများဖြင့် လိုက်လံဖိတ်ကြားသော်လည်း မလာအားဘူး ဟုငြင်းပယ်ကြသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ဖိတ် ကြားသောသူများကလည်း မလာအားဘူး ဟုဆိုကြသည်။ အချို့က လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်များ နေသည်ဟု အကြောင်းပြသည်။ အချို့က ထိုဖိတ်စာ ကမ်းလှမ်းသူကိုပင် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးသတ်ပစ်ကြ သည်။

၂၂:၇-၁ဝ ဘုရင်ကြီးသည် ထိုသတင်းစကားကြားသိသောအခါ လွန်စွာစိတ်ဆိုး၍ ထိုလူ သတ်သမားများကို သုတ်သင်ကွပ်မျက်လိုက်သည်။ မြို့ကိုလည်း မီးရှို့ခိုင်းသည်။ ထို့နောက်လာချင်သူ တိုင်းလာဖို့ လူတိုင်းကို ဖိတ်ခေါ်စေရာ နေရာလွတ်မရှိအောင် မင်္ဂလာဆောင်ခမ်းမတခုလုံးဧည့်ပရိသတ် ပြည့်နှက်သွားသည်။

၂၂:၁၁-၁၃ ထိုပရိသတ်ထဲတွင် မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားဝတ်စုံမပါလာသူတယောက် ပါရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့် အဝတ်အစား မဝတ်ဆင်လာသနည်းဟုမေးသောအခါ လုံလောက်သောအဖြေ မပေးနိုင်သဖြင့် မှောင်မှိုက်ကဲ့သို့ မောင်းထုတ်ပစ်ရန် စေခိုင်းလိုက်သည်။ ထိုသူသည် အံသွားကြိတ်လျက် ငိုကြွေးသည်။ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ တက်ရောက်သော ထိုသူများသည် အပိုဒ်ငယ် (၃)တွင် ဖော်ပြထားသူ များမဟုတ်ပါ။

၂၂:၁၄ သို့နှင့် သခင်ယေရှုက ပုံဥပမာကို ဖိတ်ကြားခံရသူမှာ များသော်လည်း ရွေးကောက် ခြင်းခံရသူကားနည်း၏ ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။

ဤပုံဥပမာတွင် အိမ်ရှင်ဘုရင်သည် ဘုရားသခင်မင်္ဂလာဆောင်သားတော်သည် သခင် ယေရှု၊ မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားမှာ ကောင်းကင်နို်င်ငံတော်ဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာဆောင်သတို့သမီးသည် အသင်းတော်မဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင် အသင်းတော်အကြောင်းပြောခြင်းမဟုတ်သေးပါ။ အဓိက ရည်ရွယ် ချက်မှာ အသင်းတော်အကြောင်းမဟုတ်။ ဣသရေလလူမျိုးအကြောင်းဖြစ်သည်။

ပထမဆုံးလိုကျလံဖိတျကွားသော အစခေံမှာ ဗတိတဇံယောဟနျနှငျ့ တပညျ့တောျတဆယျ့ နှစျပါးတို့ဖွစျသညျ။ သို့သောျ ပရိသတျတညျးဟူသော ဣသရလေလူမြိုးကလကျမခံ။ မငျ်ဂလာဆောငျပှဲသို့ မလာခငြျကွ (ငယျ ၃)

ဒုတိယဖိတ်ခေါ်ခြင်းမှာ တမန်တော်ဝတ္ထုတွင် ဖော်ပြသည့်အတိုင်း ယုဒလူမျိုးထံ ဧဝံဂေလိ သတင်းစကားဟောပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သော စေတမန်များညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးအပြစ်ဒဏ် ပေးခြင်းခံကြသည်။ အချို့က မာတုရအစြဖ်အသေခံကြသည်။

ဘုရင်ကြီးစိတ်ဆိုး၍ စစ်သားအလုံးအရင်းစေလွှတ်ဖျက်ဆီးသည်ဆိုခြင်းမှာ ရောမဧကရာဇ် မင်းက စစ်သားများစေလွတ်၍ အေဒီ – ၇ဝခုနှစ်တွင် ယေရုရှလင်မြိုဖျက်ဆီးကြသည့် အကြောင်းဖြစ်လာ သည်။ ရောမအစိုးရကို ရန်သူများချေမုန်းတိုက်ခိုက်သည့် လက်နက်တန်ဆာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သူတို့ ကိုဖိတ်ခေါ်သော အရှင်ဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သူတို့ကို ဖိတ်ခေါ်သောအရှင်ဖြစ်သော်လည်းသခင်မှန်းမသိကြ။

ယခုမူကား ဧဝံဂေလိသတင်းသည် ဣသရေလအမျိုးထံမှ တပါးအမျိုးများထံသို့ ရောက်ရှိ သွားပြီ (တ ၁၃:၄၅-၄၆၊ ၂၈:၂၈)။ သို့သော် တဦးစီလာကြသည်။ မင်္ဂလာဆောင်အဝတ်အစားမဆင်မြန်ဘဲ ကြွရောက်လာသူမှာ စစ်မှန်သောယုံကြည်သူမဟုတ်။ အခွင့်အရေးသမား၊ အချောင်သမား၊ ယုံကြည်ဟန် ဆောင်သူစြဖ်သည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံမခြုံသောသူ (၂ကော ၅:၂၁) ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ယုံကြည်သူမဟုတ်သူသည် ယုံကြည်သူများ အကြားတွင် နေရာမရှိပါ။ Ryrie က ထိုခေတ်ကာလတွင် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတက်ရောက်လျှင် အခမ်းအနားဝတ်စုံစတ်ဆင်ရသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသူသည် ကြိုတင် ကြံရွယ်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိ။ စိတ်ကူမရှိ၊ အခွင့် သင့်လမ်းကြုံဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရင်မေးသော စကားကို မဖြေနိုင်။ ခရစ်တော် မပါရှိသောကြောင့် နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ဖို့ အခက်ကြုံသည် (ရောမ ၃:၁၉)။ ထိုသူသည် အမှောင်ထဲတွင် အံကြိတ်လျက်ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေရသည်။ ငိုကြွေခြင်းဆိုသည်မှာ သေရွာငရဲလားခြင်းဖြစ်သည်။ အံကြိတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အား မကျေနပ်မုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည် ဟု အချို့ကအနက်ဖွင့် ကြသည်။ သို့ကြောင့် မီးအိုင်ဟူသော စကားသည်လည်း ငရဲပြည်ဟု အတိအကျ မဆိုနိုင်ပါ။

အပိုဒ်ငယ် (၁၄)တွင် အခမ်းအနား ဝတ်စုံမဆင်မြန်သော ဧည့်သည်အကြောင်းရှင်းပြထား သည်။ လူအများဖိတ်ကြားသည်ဆိုသည်မှာ ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကြားနာသူများဖြစ်သည်။ လူအနည်း ငယ်သာ ရွေးကောက်ခြင်းခံရ၏ ဆိုသည်မှာ အချို့သည် မှားယွင်းသော ပရောဖက်နောက်သို့ ချောတော ငေါ့ကြ၍ အချို့သည် တဝက်တပြတ်နှင့် လမ်းမှားကြသည်။ တချို့ကပွဲမလားပါ။ သတင်းကောင်းစကား လက်ခံသူများမှာ ရွေးကောက်ခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို လက်ခံယုံကြည်သူများ သာ လျှင် ရွေးကောက်ခြင်းခံရသူများဟုဆိုရသည်။ ထိုအကြောင်းကို Jammet က လူတိုင်းကို ပွဲတော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သို့သော် လူတိုင်းကမယုံ။ အချို့က ယုံကြည်သဖြင့် အခမ်းအနား ဝတ်စုံဝတ်ဆင်လာ၍ အချို့က မယုံတဝက်ယုံတစ်ဝက်ဖြင့် ရောက်လာကြသည်ဟု ဆိုသည်။

(ဈ) ကဲသာဘုရင်သို့ပေးမည်လား၊ ဘုရားရှင်သို့ လှူမည်လား (၂၂:၁၅-၂၂)

ဤအခန်း (၂၂)ကို သခင်ဘုရားအား ထောင်ချောက်ဆင်ထားသော မေးခွန်းပုစ္ဆာန် (၃)ပုဒ် ဖြင့်ရေးသားသည်။

၂၂:၁၅-၁၆ ဖာရိရှဲများနှင့် ဟေရုဒ်ဝါဒီးများ၏ မာယာထောင်ချောက်ကြုံတွေ့ရပြန်သည်။ ဤနှစ်ဖွဲ့သည် တစောင်းစေးနှင့် မျက်ချေးဖြစ်ကြသော်လည်း သခင်ယေရှုအား ဆန့်ကျင်ရာတွင်မူ မဟာ မိတ်များဖြစ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုအားနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်လှည့်ကွက်သို့ တွန်းပို့အုပ်မိဖို့ဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးများ နှင့် ကဲသာ အကြားတွင် ဓါးစာခံအဖြစ် အသုံးချကြမည်။ အချိုကကတပါးအမျိုးသားအစိုးရ ၏ ဖိနှိပ်မှုကို မခံချင်ကြ။ တခြားလူများက ဟေရုဒ်ဝါဒီများ၏ လက်ပါးစေအဖြစ် ခံချင်ကြသည်။

၂၂:၁ရ ပထမဦးစွာ သခင်ယေရှု၏ သီလနှင့် ပြည့်စုံသော အကျင့် လက္ခဏာ၊ ယုံကြည် သစ္စာရှိခြင်းနှင့် အကြောက်တရားကင်းမဲ့ပုံကို မြှောက်ထိုးပင့်ကော်ပြုကြသည်။ သို့နောက် ထောင်ချောက် ထိပ်ဖျားသို့ ခေါ်သွားကြသည်။ “ရောမဧကရာဇ်ဘုရင်အား အခွန်ဆက်အပ်ပါသလော၊ မဆက်အပ်ပါသ လော”ဟုမေးကြသည်။

အကယ်၍ မပေးကြနှင့်ဟု ဖြေလျှင် ဟေရုဒ်ဝါဒီများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုရမည့် အပြင် ရောမအစိုးရအားဆန့်ကျင် ပုန်ကန်မှုဖြင့် ဖမ်းသွားမည်။ ဖာရိရှဲများကလည်း လက်ခုပ်ဩဘာတီးပေးမည်။ အကယ်၍ ပေးပါဟုဖြေလျှင် ယုဒအမျိုးသားများ၏ ထောက်ခံမှုကျဆင်းပြီး ဆန့်ကျင်သူများပြားလာမည်။ သခင်ယေရှုအပေါ် ယုံကြည်မှုပျောက်သွားမည်။

၂၂:၁၈-၁၉ ထိုသူများသည် သူတို့ဉာဏ်ကို ဟုတ်လှပြီဟုထင်မှတ်ပြီး ဘဝင်မြင့် သူများ ဖြစ်ကြောင်း ယေရှုသိသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက ဒေနာရီဒင်္ဂါးပြားတောင်းလိုက်သည်။ ထိုဒင်္ဂါးပြား ပေါ်တွင် ကဲသာဘုရင်၏ ပုထုလုပ်ထားကြောင်း လူတိုင်းမသိဖြစ်သည်။ ထိုဒင်္ဂါပြားက ယုဒများသည် ရောမ ၏ ကျွန်းများဖြစ်ကြောင်း သိမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဟောဝါဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြသူများဖြစ်သော်လည်း ယခုမှာ ကဲသာဘုရင်ကို အခွန်ဆက်သနေကြရသည်။

၂၂:၂၀-၂၁ ကိုယ်တော်ဘုရားက ဤဒေနာရီးဒင်္ဂါးပြားပေါ်မှာ မည်သူ့ပုံပါရှိသနည်းဟု မေးရာ ကဲသာဘုရင်၏ ပုံဟုတပြိုင်တည်းဖြေကြသည်။ ကဲသာဘုရင်၏ ပုံပါလျှင် ကဲသာဘုရင်ဖို့ ပေးကြ လော့၊ ဘုရားသခင်ပိုင်သည့်အရာကို ဘုရားသခင်အားပေးကြလော့ဟုုဆုံးဖြစ်ပေးလိုက်သည်။

သူတို့မေးခွန်းဖြင့် ထောင်ချောက်မိပြီဟု ထင်မှတ်ကြသည်။ ကဲသာဘုရင်ရှေ့သို့ ယေရှု ရောက်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်က ဘုရားသခင်ထံမပေးလှူချင်ကြသည့် သူတို့စိတ် သဘောထားကိုပါ ဖော်ထုတ်လိုက်သည်။ ဝတ္တရားရှိသည့်အတိုင်းကဲသာဘုရင်သို့ အခွန်ပေးဆက်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း အသက်ပိုင်ရှင် ဘုရားသခင်ကိုလည်း မမေ့လျော့ရ။ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့် အညီ ဖန်ဆင်းထားသော လူသတ္တဝါသည် (ဟေဗြဲ ၁:၃) ဘုရားသခင်သို့ပေးလှူရန် မပျက်ကွက်စကောင်း ပါ။

ယုံကြည်သူများသည် နိုင်ငံနှစ်ခု၏ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။ အုပ်စိုးသူမင်းအစိုးရကို နာခံ၍ အခွအကောက်ဆက်သရမည်။ အုပ်စိုးသူမင်း၏ အကြောင်းသွားပုပ် လေလွင့် မပြောရ။ ထိုထက်စာ လျှင် အမြဲဆုတောင်း မေတ္တာပို့ရမည်။ အခြားတဘက်တွင် ကောင်းကင်နိုင်ငံသား စာရင်းဝင်ဖြစ်သော ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ စကားကားတော်ကိုလည်း နာခံရမည်။ နိုင်ငံသားနှစ်ခုအကြား ရွေးချယ်စရာပေါ် ပေါက်လာလျှင် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံသားအရေးကို ဦးစားပေးရမည် (တ ၅:၂၉)

(ည) ဇဒ္ဒုကဲတို့၏ ထမြောက်ခြင်းပြဿနာ (၂၂:၂၃-၃၃)

၂၂:၂၃-၂၄ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ထိုခေတ်ကာဇဒ္ဒုကဲများသည် အတွေးအခေါ်ရိုးစင်းသူ များဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်း၊ ကောင်းကင်သားများနှငသ့် အံ့ဖွယ်လက္ခဏာများ ကို လက်မခံကြပါ။ လက်ခံယုံကြည်ခြင်းထက် လက်မခံငြင်းပယ်ကြသူက ပိုများသည်။

ဇဒ္ဒုကဲအဖွဲ့သည် သခင်ယေရှုထံရောက်လာပြီး ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို လာရောက်ဟားတိုက်ကြသည်။ တရား ၂၅:၅ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ပညတ်တရားကို အခြေခံကောက် ယူ၍ သရော်ကြသည်။ ဣသရေလပညတ်တရားတွင် အမျိုးသာမီး၏ ခင်ပွန်းသည် သားသမီးမရှိဘဲ၊ ကွယ် လွန်လျှင် ထိုမိန်းမအား ညီအစ်ကိုများက သိမ်းပိုက်ရသည်။ သို့မှသာလျှင် မျိုးရိုးအမွေမပြက် ဆက်ခံကြရ သည်။

၂၂:၂၅-၂၈ အမျိုးသမီးသည် သားသမီးတယောက်မှ မထွန်းကားသဖြင့် အထက်ပါအစဉ် အလာအတိုင်းညီအစ်ကို (၇)ယောက်နှင့် အိမ်ထောင်ဆက်ပြုခဲ့သည်။ ပြန်လည်ထမြောက်ရာနေ့ ကြီး၌ထို အမျိုးသမီးသည် မည်သူ၏ မိန်းမဖြစ်မည်နည်း ဟုလာမေးကြသည်။

၂၂:၂၉ ထိုမေးခွန်းသည် စင်စစ်ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် မေးလိုက်သည့်မေးခွန်းသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မဟုတ်၊ မေးခွန်းသဘောသက်သက်ဖြင့် မေးခြင်း ဖြစ် သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားအတွက် အဖြေမခက်ပါ။ သိုထက်စာလျှင် မေ့လျှော့နေကြသော သမ္မာကျမ်းချက် နှင့် ဘုရား သခင်၏ တန်ခိုးကို သိစေချင်သည်။

ပထမဆုံးအချက်အနေဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာမေ့လျော့ ချက်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ထိမ်းမြား လက်ထပ်ခြင်းရှိသည်ဟု ကျမ်းစာက မသွန်သင်ဘူးပါ။ ယောကျာ်းများသည် ယောကျာ်းများကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မိန်းမများသည် မိန်းမများကဲ့သို့၎င်း၊ ကောင်းကင်သားများကဲ့သို့ သိရှိနေကြမည် ဖြစ်သော်လည်း ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းမရှိတော့ပါ။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ကို မေ့လျော့နေကြသည်။ ဖုံမှုန့် မှလူအဖြစ်သို့ ဖန်ဆင်းနိုင်သော ဘုရားသခင်အတွက် သေလွန်သူများကို ပြန်လည်ထမြောက်စေ၍ ဘုန်း တန်ခိုးပြည့်စုံစေရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။

၂၂:၃၀-၃၂ သို့နောက် ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်ရှိနေကြောင်း ကျမ်းစာအကိုး အကားဖြင့်ထောက်ပြသည်။ ထွ ၃:၆ တွင် ဘုရားသခင်က သူသည် အာဗြဟံ၏ ဘုရား၊ ဣဇက်၏ ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံထားသည်။ သခင်ယေရှုက ဘုရားသခင်သည် သေသူများ၏ ဘုရား သခင်မဟုတ် အသက်ရှင်သူများ၏ ဘုရားဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤသူသုံးပါးနှင့် ကတိ တော်ပြုခဲ့သည်။ သိုပသော် ကတိတော်မပြည့်စုံမှီထိုသူများ သေလွန်ကုန်ကြသည်။ ကတိပြုထားသော ထိုသူ သုံးပါး၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် သချိုင်းဂူထဲတွင် ရောက်ရှိနေကြပြီ။ ထိုသို့သေဆုံးကြပြီဖြစ်၍ ကတိပြုထား သောထိုသူသုံးပါး၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် သချိုင်းဂူထဲတွင် ရောက်ရှိနေကြပြီ။ ထိုသို့သေဆုံးကြပြီဖြစ်၍ ကတိ တော်မည်သို့ ပြည့်စုံတော့မည်နည်း။ တခုတည်းသော အဖြေမှာ ပြန်လည် ထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၂:၃၃ ခရစ်တော်ဘုရား၏ သွန်သင်ချက်ကို ကြားသိသော ပရိသတ် များသည် ခွန်းတုံ့မ ပြန်နိုင်ဘဲပါးစပ်အဟောင်းသားရှိနေကြသည်။

(ဠ) မဟာအမိန့်တော် (၂၂:၃၄-၄၀)

၂၂:၃၄-၃၆ ဇဒ္ဒုကဲများနှုတ်ပိတ်စေသော သခင်ယေရှု၏ အဖြေစကားသိကြသောအခါ ဖာရိရှဲများသည် အထံတော်သို့ စုံရုံးလာကြပြန်သည်။ ထိုပရိသတ်များထဲမှ ကျမ်းတတ်ဆရာတဦးသည် ရှေ့ထွက်လာပြီး ပညတ်ကျမ်းမှာ အဘယ်ပညတ်သည် အကြီးမြတ်ဆုံးနည်းဟုမေးသည်။

၂၂:၃၇-၃၈ သခင်ဘုရားက သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ ချစ်ရမည်ဟူသော ပညတ်သည် ပထမအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည် ဟု ရိုးရိုးစင်းစင်းပြောကြား လိုက်သည်။ ထိုကျမ်းစကားကို မာ ၁၂:၃ဝတွင် အစွမ်းရှိသမျှဖြင့် ဟုဆိုထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘဝ တခုလုံး၏ ရည်မှန်းချက်သည် ဘုရားသခင်သို့သာဖြစ်ရမည်။ စိတ်အရုံ၊ ဝိညာဉ်ရေးရာ၊ အသိတရား၊ လူ့ခွန်အား အစွမ်းအစအားလုံးပါဝင်သည်။

၂၂:၃၉-၄ဝ ဒုတိယအချက်တွင် အိမ်နီးနားချင်းများအား မိမိကိုယ်ကဲ့သို့ ထပ်တူထပ်မျှ ချစ်ခင်ရမည် ဟုဆက်လက်သွင်သင်သည်။ Barnes က ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းနှင့် လူများကို ချစ်ခင်ခြင်း သည် ဘာသာရေး၏ အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ မောရှေ၊ ပရောဖက်များ၊ တပည့်တော်များနှင့် သခင်ဘုရား ကိုယ်တိုင်သွန်သင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ အိမ်နီးနားချင်းအား ကိုယ်တော်နှင့် အတူထပ်တူချစ် လော့ ဟုဆိုရာတွင် မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်သကဲ့သို့ ချစ်ခင်ကြင်နာနို်င်ရမည်။ မိမိခံစားချင်သကဲ့သို့ သူတိုပကို လည်းခံစားစေရမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် လူ့သဘောသဘာဝ ထုံးစံအတိုင်း မဟုတ်။ သဘာဝလွန်အင် အားဖြစ်သည်။ အသက်တဖန် မွေးဖွားသူများသာလျှင် လက်တွေ့ပြုကျင့် နိုင်သည်။ ခရစ်တော်နောက် လိုက်သူများသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။

(ဋ္ဌ) ဒါဝိဒ်၏ သားသည် ဒါဝိဒ်၏ သခင် (၂၂:၄၁-၄၆)

၂၂:၄၁-၄၂ ကမြျးတတျ ပုဂိဂုလျမြားထံသို့ ပွောသညျ့သခငျယရှေု၏ အဖွစေကားကွားကွ သောအခါ ဖာရိရှဲမြားသညျ မကြနေပျခမြျးဖွစျကွသညျ။ သခငျယရှေုသညျ ဤအတှငျးကို ဘယျကရသလဲ။ ဤသူသညျ မညျသူနညျးဟု စောဒကတကျကွသညျ။

ဖာရိရှဲအများစုကမူ သခင်ယေရှုကို မေရှိယအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုကြ။ ကြွလာမည့် မေရှိ ယကို မျှော်လင့်နေကြဆဲ။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက င့ါကို ဘယ်သူလို့ထင်ကြသလဲဟုမေးလိုက်သည်။ ယခုမေရှိယပေါ်ထွန်းနေပြီမသိဘူးလားဟုရေလာမြောင်းပေးမေးခြင်းဖြစ်သည်။

မေရှိယသည် ဒါဝိဒ်အမျိုးမှ ဆင်းသက်လာမည်ဟုအားလုံးဖြေဆိုကြသည်။

၂၂:၄၂-၄၃ သခင်ယေရှုက ဆာ ၁၁၀:၁ ကိုကိုးကား၍ ထိုသို့ဆိုလျှင် ဒါဝိဒ်မင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်ချက်ဖြင့် မေရှိယကို အရှင်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်း။ သင်၏ ရန်သူများကိုသင်၏ ခြေဖဝါးအောက်သို့ ရောက်စေရမည် ဟု ဆိုထားသည်ဟု ထောက်ပြသည်။ ဤကျမ်း ချက်တွင် ပထမဖော်ပြသော သခင် သည် အဘဘုရားသခင်ဖြစ်၍ ဒုတိယစကားလုံးသည် မေရှိယဖြစ် သည်။ သို့ကြောင့် ဒါဝိဒ်ကမေရှိယကို အရှင်ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၂:၄၅ သို့နှင့် သခင်ယေရှုက ဒါဝိဒ်မင်းက ထိုသူကိုအရှင်ဟုခေါ်လျှင် သူ့သားတော်မည် သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း ဟုထောက်ပြသည်။ မေရှိယသည် ဒါဝိဒ်၏ သားဖြစ်သကဲ့သို့ အရှင်လည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်သကဲ့သို့ လူသားတော်လည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားဖြစ်သောကြောင့် ဒါဝိဒ်၏ မြေဖြစ်ရ သည်။

သခင်ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်ကြောင်း ဖာရိရှဲများသဘောပေါက်နို်င်ရန် ဤတကြိမ်သာ ဤသို့ရှင်ပြဘူးသည်။ ဒါဝိဒ်၏သား၊ မာရိ၏မျိုးရိုးဘုရားသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို စကားတော်၊ အမှုတော် များဖြင့် သက်သေထူခဲ့ပြီ။

၂၂:၄၆ သို့သော် အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်သူများသည် အနိုးရခက်သည်။သခင်ဘုရား၏ ဉာဏ် ပညာကို သိရှိသွားကြသောကြောင့် မယာပရိယာယ်စကားမချယ်လှယ်ရဲကြတော့ပါ။ သို့ကြောင့် တနည်း တဖုံစဉ်းစားကြရတော့မည်။ အကောက်ကြံမရလျှင် အတင်းအဓမ္မလုပ်ရတော်မည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။