ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၁

ယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်ရောက်ခြင်း
(မာ၊ ၁၁:၁-၁၁။ လု၊ ၁၉:၂၈-၄၀။ ယော၊ ၁၂:၁၂-၁၉။)
1ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ ချဉ်း၍ သံလွင်တောင်ခြေရင်း၌ ဗက်ဖာဂေရွာသို့ ရောက်ကြသောအခါ ယေရှုသည် တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကို စေလွှတ်၍၊- 2သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့ သွားကြ။ ထိုရွာ၌ ချည်နှောင်လျက်ရှိသော မြည်းမနှင့် မြည်းကလေးကို သင်တို့သည် ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်။ မြည်းကြိုးကိုဖြည်၍ ငါ့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ။- 3သူတစ်ပါးသည် သင်တို့အား တစ်စုံတစ်ခုကိုဆိုလျှင် သခင်အလိုရှိသည်ဟု ပြန်ပြောကြလော့။ ထိုသို့ ပြောလျှင် ထိုသူသည် ချက်ချင်းပေးလိုက်မည်ဟု မှာထားတော်မူ၏။- 4ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ သင်၏ အရှင်မင်းကြီးသည် မြည်းမနှင့် မြည်းကလေးကို စီး၍၊- 5နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့် သင်ရှိရာသို့ ကြွလာတော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုလော့ဟု ဇိအုန်သတို့သမီးအား ပြောကြလော့ဟူသော ပရောဖက်၏နှုတ်ထွက် ပြည့်စုံမည်အကြောင်း ဖြစ်သတည်း။ဇာ၊ ၉:၉။
6တပည့်တော်တို့သည် သွား၍ အမိန့်တော်အတိုင်း ပြုသဖြင့်၊- 7မြည်းမနှင့် မြည်းကလေးကို ဆောင်ခဲ့၍ မြည်းကျောပေါ်မှာ မိမိတို့အဝတ်ကို တင်ကြပြီးလျှင် ကိုယ်တော်သည် စီးတော်မူ၏။- 8အတိုင်းမသိ များစွာသောလူတို့သည် မိမိတို့အဝတ်ကို လမ်း၌ခင်းကြ၏။ အချို့တို့သည် သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များကို ခုတ်၍ လမ်း၌ခင်းကြ၏။- 9ရှေ့နောက်လိုက်သွားသော အခြံအရံများတို့က ဒါဝိဒ်၏သားတော်အား ဟောရှဏ္ဏဖြစ်စေသတည်း။ ထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့် ကြွလာတော်မူသောသူသည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။ ကောင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ် ဟောရှဏ္ဏ ဖြစ်စေသတည်းဟု ကြွေးကြော်ကြ၏။-ဆာ၊ ၁၁၈:၂၅၊၂၆။ 10ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဝင်တော်မူသောအခါ တစ်မြို့လုံး အုတ်အုတ်သဲသဲဖြစ်၍၊ ဤသူကား အဘယ်သူနည်းဟု မေးမြန်းကြလျှင်၊- 11လူအစုအဝေးတို့က၊ ဤသူသည် ဂါလိလဲပြည် နာဇရက်မြို့၌ ပေါ်ထွန်းသော ပရောဖက်ယေရှုပေတည်းဟု ပြောဆိုကြ၏။
ဗိမာန်တော်ကိုသန့်စင်ခြင်း
(မာ၊ ၁၁:၁၅-၁၉။ လု၊ ၁၉:၄၅-၄၈။ ယော၊ ၂:၁၃-၂၂။)
12ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်သို့ ဝင်တော်မူပြီးလျှင်၊ ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူ အပေါင်းတို့ကို နှင်ထုတ်၍၊ ငွေလဲသောသူတို့၏ ခုံများကိုလည်းကောင်း၊ ချိုးငှက်ရောင်းသောသူတို့၏ ထိုင်နေရာကိုလည်းကောင်း တွန်းလှဲတော်မူလျက်၊- 13ငါ့အိမ်ကို ဆုတောင်းရာအိမ်ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြလတ္တံ့ဟု ကျမ်းစာ၌လာသော်လည်း၊ သင်တို့သည် ထိုအိမ်ကို ဓားပြတွင်း ဖြစ်စေကြပြီတကားဟု မိန့်တော်မူ၏။-ဟေရှာ၊ ၅၆:၇။ ယေ၊ ၇:၁၁။ 14ထိုအခါ ဗိမာန်တော်၌ မျက်စိကန်းသောသူ၊ ခြေမစွမ်းသောသူတို့သည် အထံတော်သို့လာ၍ သူတို့ အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏။- 15ကိုယ်တော်ပြုတော်မူသော အံ့ဩဖွယ်အမှုတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သူငယ်တို့ကလည်း၊ ဒါဝိဒ်၏သားတော်အား ဟောရှဏ္ဏဖြစ်စေသတည်းဟု ဗိမာန်တော်၌ ကြွေးကြော်ကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် ကြားမြင်လျှင် အမျက်ထွက်ကြ၍၊- 16ဤသူတို့သည် အဘယ်သို့ပြောဆိုသည်ကို ကြားသလောဟု ယေရှုအား မေးကြလေသော်၊ ငါကြား၏။ နို့စို့သူငယ်တို့ နှုတ်ထဲမှ ကိုယ်တော်သည် ချီးမွမ်းခြင်းကို ပြင်ဆင်တော်မူသည်ဟူသော စကားကို သင်တို့သည် တစ်ရံတစ်ခါမျှ မဖတ်ဖူးသလောဟု မိန့်တော်မူ၏။-ဆာ၊ ၈:၂။ 17ထိုအခါ သူတို့ကိုထားခဲ့၍ မြို့ထဲမှထွက်ပြီးလျှင် ဗေသနိရွာသို့ကြွ၍ ထိုညကို လွန်စေတော်မူ၏။-
သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်း
(မာ၊ ၁၁:၁၂-၁၄၊ ၂၀-၂၄။)
18နံနက်အချိန်၌ မြို့သို့ ပြန်စဉ်တွင် ဆာမွတ်တော်မူ၏။- 19လမ်းနားမှာ သင်္ဘောသဖန်းပင်တစ်ပင်ကို မြင်လျှင်၊ ထိုအပင်သို့ကြွသွား၍ အရွက်ကိုသာ တွေ့တော်မူသည်ရှိသော်၊ ယခုမှစ၍ အစဉ်မပြတ် သင်၌အသီးမသီးစေနှင့်ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ ထိုအပင်သည် ချက်ချင်း သွေ့ခြောက်လေ၏။- 20တပည့်တော်တို့သည် မြင်လျှင်၊ သင်္ဘောသဖန်းပင်သည် ချက်ချင်း သွေ့ခြောက်ပါပြီတကားဟု အံ့ဩ၍ ဆိုကြ၏။- 21ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ယုံမှားခြင်းနှင့်ကင်းသော ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင်၊ သင်္ဘောသဖန်းပင်၌ ပြုသကဲ့သို့ သင်တို့ပြုနိုင်သည် သာမက၊ ထိုတောင်ကိုပင် နေရာမှရွေ့လော့၊ ပင်လယ်၌ကျလော့ဟု ဆိုလျှင် ဆိုသည်အတိုင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။-မ၊ ၁၇:၂၀။ ၁ကော၊ ၁၃:၂။ 22ယုံကြည်ခြင်းပါလျက် ပတ္ထနာပြု၍ ဆုတောင်းသမျှတို့ကို သင်တို့သည် ရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
သခင်ယေရှု၏အခွင့်အာဏာ
(မာ၊ ၁၁:၂၇-၃၃။ လု၊ ၂၀:၁-၈။)
23ဗိမာန်တော်သို့ ဝင်ပြန်၍ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူစဉ်တွင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သော သူတို့သည် အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ဤအမှုများကို အဘယ်အခွင့်နှင့် ပြုသနည်း။ ထိုအခွင့်ကို အဘယ်သူပေးသနည်းဟု မေးလျှောက်ကြသော်၊- 24ယေရှုက၊ ငါသည် တစ်စုံတစ်ခုကို မေးဦးမည်။ သင်တို့ဖြေလျှင် ဤအမှုများကို အဘယ်အခွင့်နှင့် ငါပြုသည်ကို ငါပြောမည်။- 25ယောဟန်၏ ဗတ္တိဇံတရားသည် အဘယ်ကဖြစ်သနည်း။ ဘုရားက ဖြစ်သလော။ လူကဖြစ်သလောဟု မေးတော်မူ၏။ ထိုသူတို့သည် အချင်းချင်းဆင်ခြင်၍ ဘုရားကဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဖြေလျှင်၊ သင်တို့သည် ယောဟန်ကို အဘယ်ကြောင့် မယုံသနည်းဟု သူမေးလေဦးမည်။- 26လူကဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဖြေလျှင် လူများကိုကြောက်ရ၏။ အကြောင်းမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည် ယောဟန်ကို ပရောဖက်ကဲ့သို့ ထင်မှတ်ကြ၏ဟု အချင်းချင်းဆင်ခြင်ပြီးမှ၊- 27အကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟု ယေရှုအား ပြန်ပြောကြ၏။ ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ထိုအတူ ဤအမှုများကို အဘယ်အခွင့်နှင့် ငါပြုသည်ကို ငါမပြော။
သားနှစ်ယောက်ဥပမာ
28သင်တို့သည် အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်း။ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ၌ သားနှစ်ယောက်ရှိ၏။ သားအကြီး ဆီသို့သွား၍ ငါ့သား၊ ယနေ့ ငါ့စပျစ်ဥယျာဉ်သို့သွား၍ လုပ်ဆောင်လော့ဟု ဆိုလျှင်၊- 29သားက ငါမသွားဘူးဟု ပြန်ပြောသော်လည်း၊ နောက်မှ နောင်တရ၍ သွားလေ၏။- 30အဘသည် အခြားသောသားဆီသို့သွား၍ ရှေ့နည်းအတူဆိုလျှင်၊ သားကသွားပါမည် အဘသခင်ဟု ဆိုသော်လည်း မသွားဘဲနေ၏။- 31ထိုသားနှစ်ယောက်တို့တွင် အဘယ်သူသည် အဘ၏အလိုကို ဆောင်သနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ သားအကြီးဆောင်ပါသည်ဟု လျှောက်ကြသော်၊ ယေရှုကလည်း ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ အခွန်ခံတို့နှင့် ပြည့်တန်ဆာတို့သည် သင်တို့အရင် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်တတ်ကြ၏။- 32အကြောင်းမူကား၊ ယောဟန်သည် ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်၍ သင်တို့ဆီသို့ လာသော်လည်း သင်တို့မယုံကြည်ကြ။ အခွန်ခံတို့နှင့် ပြည့်တန်ဆာတို့မူကား ယုံကြည်ကြ၏။ ထိုအကြောင်းကို သင်တို့သည် မြင်သော်လည်းယုံကြည်မည်အကြောင်း နောက်တစ်ဖန် နောင်တမရကြ။လု၊ ၃:၁၂၊ ၇:၂၉-၃၀။
စပျစ်ဥယျာဉ်စောင့်များဥပမာ
(မာ၊ ၁၂:၁-၁၂။ လု၊ ၂၀:၉-၁၉။)
33အခြားသော ဥပမာကိုနားထောင်ကြလော့။ အိမ်ရှင်တစ်ဦးသည် စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုး၍၊ စောင်ရန်းကို လုပ်ပြီးမှ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကို တူးလေ၏။ မှီခိုရာလင့်စင်ကိုလည်း ဆောက်လေ၏။ လုပ်ဆောင်သော သူတို့အား ဥယျာဉ်ကိုငှား၍ အခြားသောပြည်သို့ သွားလေ၏။-ဟေရှာ၊ ၅:၁-၂။ 34အသီးသီးချိန် ရောက်သောအခါ၊ အသီးကိုခံစေခြင်းငှာ ငယ်သားတို့ကို ဥယျာဉ်စောင့်တို့ရှိရာသို့ စေလွှတ်လေ၏။- 35ထိုသူတို့သည် ငယ်သားများကို ဖမ်းပြီးလျှင် တစ်ဦးကိုရိုက်၍၊ တစ်ဦးကိုသတ်၍၊ တစ်ဦးကို ခဲနှင့် ပစ်ကြ၏။- 36နောက်တစ်ဖန် အရင်ထက်များသော အခြားငယ်သားတို့ကို စေလွှတ်ပြန်လျှင်၊ ဥယျာဉ်စောင့်တို့သည် ရှေ့နည်းအတူပြုကြ၏။- 37နောက်ဆုံး၌ ဥယျာဉ်ရှင်က၊ ထိုသူတို့သည် ငါ့သားကို အားနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍ မိမိသားကို စေလွှတ်လေ၏။- 38ဥယျာဉ်စောင့်တို့သည် သားကိုမြင်လျှင် ဤသူသည် အမွေခံဖြစ်၏။ လာကြ၊ သူ့ကိုသတ်၍ သူ၏အမွေဥစ္စာကို ယူကြကုန်အံ့ဟု အချင်းချင်းတိုင်ပင်၍၊- 39ဥယျာဉ်ရှင်၏သားကို ဖမ်းယူပြီးမှ ဥယျာဉ်ပြင်သို့ထုတ်၍ သတ်ပစ်ကြ၏။- 40သို့ဖြစ်လျှင် ဥယျာဉ်ရှင်သည် လာသောအခါ၊ ဥယျာဉ်စောင့်တို့ကို အဘယ်သို့ ပြုမည်နည်းဟု မေးတော်မူ၏။- 41ပရိသတ်တို့ကလည်း ထိုလူဆိုးတို့အား ဆိုးသောဖျက်ဆီးခြင်းကို စီရင်ပါလိမ့်မည်။ အသီးသီးချိန်တွင် အသီးကိုဆက်အံ့သော အခြားလူတို့အား ထိုဥယျာဉ်ကို ငှားပါလိမ့်မည်ဟု လျှောက်ကြ၏။
42ယေရှုကလည်း၊ တိုက်ကိုတည်လုပ်သောသူများ ပယ်ထားသောကျောက်သည် နောက်တစ်ဖန် တိုက်ထောင့်အထွတ်ဖျားသို့ ရောက်ပြန်၏။ ထိုအမှုသည် ထာဝရဘုရား ပြုတော်မူသောအမှု ဖြစ်၏။ ငါတို့ မျက်မှောက်၌လည်း အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ ဟူသောစကားကို ကျမ်းစာ၌ သင်တို့သည် တစ်ရံတစ်ခါမျှ မဖတ်ဖူးသလော။-ဆာ၊ ၁၁၈:၂၂-၂၃။ 43ထိုကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို သင်တို့မှနုတ်၍ နိုင်ငံတော်၏အသီးကို သီးအံ့သောလူမျိုးအား ပေးရလတ္တံ့။- 44အကြင်သူသည် ထိုကျောက်အပေါ်သို့ ကျ၏။ ထိုသူသည် ကျိုးလတ္တံ့၊ အကြင်သူ၏အပေါ်သို့ ထိုကျောက်သည် ကျ၏၊ ထိုသူသည် ညက်ညက်ကြေလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 45ထိုဥပမာစကားကို ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးနှင့် ဖာရိရှဲတို့သည် ကြားရလျှင်၊ မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ ဟောပြောတော်မူသည်ကို သိကြ၏။- 46ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးခြင်းငှာ ရှာကြံသော်လည်း စုဝေးသောသူများကို ကြောက်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ပရောဖက်ကဲ့သို့ ထင်မှတ်ကြ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၁ (အနက်ဖွင့်)

၁၂။ ဘုရင်အဖြစ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် ငြင်းပယ်ခြင်း (အခန်း ၂၁-၂၃)

(က) အောင်ပွဲခံဝင်ရောက်ခြင်း (၂၁:၁-၁၁)

၂၁:၁း၃ ယေရိခေါမှ ထွက်ခွာပြီးနောက် သံလွင်အရှေ့ဘက် ဆင်းခြေ လျောရှိ ဗေသနိနှင့် ဘက်ဖာရေဂေရာ အနီးသို့ရောက်ရှိသည်။ ထိုနေရာမှဆင်းသွားပြီ သံလွင်တောင်ဘက်စွန်းရှိ ယေဟောရှ ဖက် ချိုင့်ဝှမ်း ကေရာချေင်းကို ဖြတ်သွားလျှင် ယေရုရှလင်မြို့သို့ မော့တက်ရောက်ရှိနိုင်သည်။

တပည့်တော် နှစ်ပါးအား ဗေသနိရွာသို့ စေလွတ်လိုက်သည် ထိုအိမ်တွင် မြေးသား အမိ နှစ်ကောင် ချည်နှောင်ထားလိမ့်မည်။ ထိုမြေးကို ကြိုးဖြေ၍ သခင်ယေရှုထံတော်သို့ ယူလာခိုင်းသည်။ အကယ်၍ပိုင်ရှင်များက မေးမြန်းလျှင် သခင်အလိုရှိသည် ဟုပြောရန် မှာကြားလိုက်သည်။ ပိုင်ရှင်များက လည်း ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ထိုပိုင်ရှင်များသည် သခင်ယေရှုနှင့် သိကျွမ်းသူများဖြစ်နိုင်သည်။ (သို့) အရာခမ့်သိမ်းကို သိရှိလုပ်ဆောင်နိုုင်စွမ်းရှိသော ဘုန်းတန်ခိုးရှင်ဖြင့် ကြိုတင်သိရှိခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုစဉ် တစ်လုံးသည် သခင်ယေရှုကြိုတင်ပြောသည့်အတိုင်း အတိအကျဖြစ်လာသည်။

၂၁:၄-၅ ထိုမြေးစီးမည့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဟေရှာယနှင့် ဇာခရိတို့ကလည်း ပရော ဖက်ပြုထားကြသည်။ သင်တို့ ရှင်ဘုရင်သည် သင်တို့ထံသို့ကြွလာတော်မူပြီ ထိုအရှင် သည် နူးညံ့ သိမ် မွေ့တော်မူသဖြင့် မြေးကို စီးတော်မူ၏ ဝန်ဆောင်တရိစ္ဆာန်မြေးလေးကို စီးတော်မူ၏ဟု ဇိအုန်သတိုးသမီး များထံကြားပြောလော့။

၂၁:၆ တပည့်တော်များက ကုန်းနှီးပြင်ဆင်ပြီးသောအခါ သခင်ယေရှုသည် မြည်းကိုစီး၍ ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ ဝင်ရောက်တော်မူသည် (မ ၁၁:၇)။ ထိုအခိုက် အတန့်လေးသည် ဂန္တဝင်သမိုင်းဖြစ် စဉ်တခုဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၆၉)ပတ်ကဒံယေလ၏ ပရောဖက်ပြုချက်သည် အမှန်တကယ် ပြည့်စုံလာသည်။ အခွင့်မရဘဲ အသေသတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည် (ဒံ ၉:၂၉)

ထိုသို့ ယေရုရှလင်မြို့မှ သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုဆိုခြင်းသည် ရှင်ဘုရင်အနေဖြင့် အောင်စည်အောင်မောင်းပွဲခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Lange က ဤသို့ဆိုသည်။

မေရှိယသခင်ဖြစ်သည်ဟု မည်သူကမှထုတ်ဖော် မပြောသော်လည်း ပြုတော်မူချက်သည် ရှေးပရောဖက်ကျမ်းများအတိုင်း ပြည့်စုံသည်။ အကယ်၍ ဘေးရန် စိုးရိမ်ရမည်ဆိုလျှင် သိုသိပ်စွာ ဝင်ရောက်လာမည်။ သို့သော် ထောက်ညှာငဲ့ကွက် စရာမရှိ။ နောင်တွင် ယေရုရှလင်သားများက ရန်ရှာကြ သော်လည်း ထိုအဖြစ်အပျက်အကြေင်း အရာကို ရမယ်ရှာခြင်းမပြုကြပါ။၄၅

၂၁:၇-၈ သခင်ဘုရားကြွတော်မူရာလမ်းတလျှောက်တွင် မြို့သူမြို့သားများက အဝတ်က တ္တီပါ လမ်းခင်းပေးကြသည်။ သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များ ဝှေ့ရမ်း၍ ကြိုဆိုကြသည်။ သူတို့၏ အရှင်သခင် ဖြစ်ကြောင်း ဘဝဂ်ညံအောင် ကြွေးကြော်ကြိုဆိုကြသည်။

၂၁:၉ ရှေ့နောက်လိုက်ပါလာကြသော ပရိသတ် က ဒါဝိဒ်သားတော်၏ ဂုဏ်တော်ကို ချီး ကျူးကြလော့ ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်နှင့်ကြွလာသော အရှင်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။ ဘုရားသခင် ၏ဂုဏ်တော်သည် ချီးကျူးခြင်းဖြစ်စေသတည်း ဟု တခဲနက် ကြွေးကြော်ဩဘာပေးကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ် သည် ဆာ ၁၁၈:၂၅ ဖော်ပြပါ မေရှိယ သခင်ကြွလာမည့် အကြောင်းကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟောရှဏ္ဏ ၏မူရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ ယခုကယ်တင်တော်မူပါဟုအနက်ရသည်။ ရောမအစိုးရလက်အောက်မှ ယခုကယ် ထုတ်ပါဟု ဆိုလိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်သားတော်နှင့် ထာဝရဘုရားသခင်နာမတော်ဖြင့် ကြွလာတော်မူ သောသူ ဟုဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှုအားမေရှိယအဖြစ် လက်ခံသည့် သဘောဖြစ်သည်။ ယေယောဝါ ဘုရားဘိသိက်ပေးထားသူ၊ ဘုရားရှင်အမိန့်ဖြင့်လာသူ၊ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လာချင်သူဖြစ်သည်။ လူထုပရိ သတ်၏ ကြွေးကြော်အားပေးသံကိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် တည်လတံ့သောငါတို့ အဖဒါဝိဒ်၏ နို်င်ငံ တော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း ဟုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဤကျမ်းစကားအရ ကြွလာတော်မူသော သခင်သည် ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရာဇပလ္လင်ဆက်ခံမည့်သူဟု အတိတ်ဆောင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ချီးကျူးကြစေသတည်း ဆိုသည်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် အမြန်တည်ထောင်ဖို့ သို့မဟုတ် ထိုပရိသတ် အား ကောင်းကင်နို်င်ငံသို့ အမြန်ဆောင်ယူသွားဖို့ဖြစ်သည်။

မာ ၁၁:၁၁တွင် သခင်ဘုရားသည် ထိုလမ်းအတိုင်း၊ ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ဝင်းထဲသို့ ဝင်သည် ဟုဆိုသည်။ ဗိမာန်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တော်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယဇ်ပုရောဟိတ်များက အထဲဝင်ခွင့်မပြု ငြင်းဆန်သောကြောင့် ဝင်ထဲထိသာဝင်သည်။ ဗိမာန်တော် တဝိုက်ကို ခဏတဖြုတ် လှည့်ကြည့်ပြီးနောက် ကိုယ်တော်ဘုရားသည် တပည့်တော်အဆယ့် နှစ်ပါးနှင့် အတူ ဗေသနိသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားသည်။ ထိုနေ့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်။

၂၁:၁၀-၁၁ ထိုသို့ကိုယ်တော်ဘုရား ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်ရောက်လာစဉ် မြို့သူမြို့သား များသည် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူနည်းဟု အချင်းချင်းမေးနေကြ စဉ် ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့သား ပရောဖက်ယေရှု မှန်း အလိုလိုသိရှိသွားကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ယေရှု သည် မေရှိယသခင် ဖြစ်မှန်းသိရှိလာကြသည်။ နောက်တပတ်ကြာလာသောအခါတွင်မူ လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်သို့တင်ပါ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သတ်ပစ်ပါဟု အော်ကြပြန်သည်။

(ခ) ဗိမာန်တော်အားသန့်ရှင်းစေခြင်း (၂၁:၁၂-၁၃)

၂၁:၁၂ လူထုအကြားအမှုဒေသနာပြုစဉ် ဗိမာန်တော်ဝင်၌ စီပွားရှာသူများအား ကိုယ်တော် ဘုရားမောင်းထုတ်သည် (ယော ၂:၁၃-၁၆)။ ဗိမာန်တော် ဝင်အတွင်း အခွန်အခကောက်ခံခြင်းကိုလည်း ရှုတ်ချသည်။ ယဇ်ပူဇော်ရန် ရောင်းဝယ်နေကြသော တိရစ္ဆာန်များကိုလည်း ဖြေလွှတ်မောင်းထုတ်သည်။ ငွေကုန်သည်များကိုလည်း မောင်းထုတ်ပစ်သည်။ လူထုပရိသတ်ထံသို့ အမှုတော်ပြုခြင်း ပြီးဆုံးခါနီးသော ကြောင့် ဗိမာန်တော်ဘက်သို့လှည့်လာသည်။ ဗိမာန်တော်ကို ဘက်သို့ လှည့်လာသည်။ ဗိမာန်တော်ကို စီးပွားရေးစားကျက်လုပ်ခြင်းအား သန့်ရှင်းစေလိုက်သည်။

၂၁:၁၃ ဟေရှာယကျမ်းနှင့် ယေရမိကျမ်းပရောဖက်ပြုချက်များအတိုင်း ဗိမာန်တော်ကို စီးပွားရှာသည့်နေရာ လုပ်စား၊ နှပ်စားရာ ဖြစ်စေကြသည်ဟု ကိုယ်တော်ဘုရားရှုတ်ချသည်။ ဟေရှာ ၅၆:ရ တွင် ဗိမာန်တော်သည် ဆုတောင်းရာ အိမ်တော်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ယခုမူ သူခိုးလူဆိုးများ ခိုအောင်း သောင်းကျန်းရာနေရာ ဖြစ်နေသည် (ယေ ၇:၁၁)။

ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဗိမာန်တော် သန့်ရှင်းစေရန် ပြုလုပ် ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိမာန်တော်အား ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးသည်။

ယနေ့ခေတ်ကာလကိုလည်း သင်ခန်းစာ (၂)ခုပေးထားသည်။ အသင်းတော်ခေတ်ကာလ တွင် ဗိမာန်တော်အတွင်း၌ ဈေးရောင်းခြင်း၊ အစားအသောက် ကျွေးမွေးခြင်း၊ အခြားငွေကြေးကိစ္စနှင့် ဆိုင်သော အပေးအယူကင်းရှင်းရမည်။  တစ်ဦးစီ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ရာဗိမာန်တော်ဖြစ်၍ စိတ်နှလုံးသည်လည်း စင်ကြယ်နေရမည်။

(ဂ) ဖာရိရှဲနှငျ့ ကမြျးတတျ ပုဂိဂုလျတို့၏ အတှငျးသရုပျ (၂၁:၁၄-၁၇)

၂၁:၁၄ နောက်မြင်ကွင်းတခုမှာ ဗိမာန်တော်ဝင်းအတွင်းကိုယ်တော်ဘုရားက မျက်ကန်း များများနှင့် ခြေမစွမ်းသူများအား ကျန်းမာသန်စွမ်းစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် အကူအညီ လို၍ မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ရောက်ရှိချဉ်းကပ်သူများအား ဘယ်သောအခါမှ လက်ချဉ်း ဗလာပြန်လွှတ် ရိုးမရှိ။

၂၁:၁၅-၁၆ သို့သော် မျက်မုန်းကျိုးစောင့်ကြည့်နေသူများက အဆင်သင့်ရှိနေကြသည်။ ကလေးသူငယ်များက ကိုယ်တော်ဘုရား၏ လုပ်ဆောင်တော်မူချက်များအား ဒါဝိဒ်၏ သားတော်ဟု အား ပေးချီးမွမ်းကြသည်။ ထိုအသံကို ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် ကျမ်းတတ် ပုဂ္ဂိုလ်များက ကြားကြသည်။

ထိုကလေးမြားအောျသံကို တားဆီးစလေိုသော သဘောဖွငျ့ သခငျယရှေုအား အောျသံ တှကွေားသညျမဟုတျလားဟု ဆိုကွသညျ။ အကယျ၍ ယရှေုသညျ မရှေိယမဟုတျလြှငျ ထိုကလေးသူ ငယျက ထိုသို့ခြီးမှမျးကွမညျမဟုတျ။ သခငျယရှေုက ကလေးသူငယျမြား၏ ကွှေးကွောျသံ မှနျကနျပါညျဟု ခှငျ့ပွုသညျ (ဆာ ၈:၂) ရငျခှငျ ပိုျကလေးမြားနှငျ့ နို့စို့သူငယျမြားက ကိုယျတောျကို ခြီးမှမျးကွမညျ ကမြျးစ ကားသကျသကျရှိထားသညျ။ အသိတရားရှိသော ယဇျပုရောဟိတျနှငျ့ ကမြျးတတျပုဂိဂိုလမြားက မခြီးမှမျး သောအခါ စိတျနှလုံးဖွူစငျသော ကလေးသူငယျမြားကခြီးမှမျးကွသညျ။ ထိုကလေးသူငယျမြားသညျ ဝိညာဉျတောျက ဖောျပွပေးသောကွောငျ့ အရှယျနှငျ့ မလိုကျအောငျ ယုံကွညျခွငျးနှငျ့ ခစြျခွငျး မတေ်တာရှကွ သူမြားဖွစျသညျ။

၂၁:၁ရ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအား ဆုံးမပြီးနောက် ထားပစ်ခဲ့ပြီး ဗေသနိသို့သွားကာ ညအိပ်ရပ်နားသည်။

(ဃ) အသီးမသီးသော သင်္ဘောသဖန်းပင် (၂၁:၁၈-၂၂)

၂၁:၁၈-၁၉ နောက်တနေ့ နံနက်တွင်ယေရုရှလင်သို့ကြွလာစဉ် ဆာလောင်သဖြင့် သဖန်းသီးရှိ နိုးနှင့် သပင်သို့သွားသည်။ အရွက်များဝေဆာနေသော်လည်း အသီမသီး။ ကိုယ်တော်ဘုရား က သင်သည် နောင်အဘယ်အခါ၌မျှ အသီးမသီးနှင့် ဟု မိန့်တော်မူရာချက်ချင်း အပင်ခြောက်သွေ့ သွားသည်။

ရှင်မာကုကျမ်းတွင်မူ ထိုအချိန်ရာသီသည် သဖန်းသီး၊ သီးချိန်မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ဘုရား ထိုသို့ အမိန့်တော်ရှိခြင်းသည် အကျိုးအကြောင်းမဆီလျှော် သက်သက်မဲ့ပြောဆိုခြင်း မဖြစ်တန်ရာ။ သီးခြားအဓိပ္ပါယ်ရှိမည်။ သို့သော် အကျိုးအကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန် ရှင်းပြရန် အခက်ကြုံရသည်။

ကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြသည့် အရပ်ဒေသရှိ သဖန်းပင်သည် အရွယ်များမဝေဆာခင် အသီးသီး လေ့ရှိသည်။ အသီးပြုန်းပြီးမှ အရွယ်ထွက်လေ့ရှိသည်။ ဤနှောင်းသီးသီးနိုင်သည်ဟု ယူဆစရာမရှိပါ။

ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ကောင်းကြီးပေးမည့် အစား ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာကိုသာ ရှားရှားး ပါးပါးပေးလိုက်ခြင်းသည် ထူးခြားသည်။ စဉ်းစားစရာမဟေဠိဖြစ်နေသည်။ အချို့က ခရစ်တော် ဘုရား သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားသည်ဟု ဝေဖန်ကြသည်။ မဟုတ် တရာ။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် အရာခပ်သိမ်း ကိုသိရှိသော သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် လူ့အတွေးဖြင့်လိုက်မမီနိုင်ပါ။ အမြဲမှန်ကန်သည်မှာ သေချာသည်။ ထိုသဖန်းပင်သည် အဖိုပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အသီးမသီး၊ အကျိုးမပြုသော အပင်သည် ထင်းမီးဆိုက်ရန် သာအကျိုးရှိသည်မဟုတ်လော။

ဝေဖန်ရေးသမားက အမျိုးမျိုးထင်ကြေးပေးကြသော်လည်း၊ ကိုယ်ဘုရား လုပ်ဆောင်တော် မူချက်သည် သင်ခန်းစာရှိသည်။ ယေရုရှလင်သားများ ၏ ကြိုဆိုပုံကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ စပျစ်ပင်၊ သံလွင်ပင်များနှင့် သဖန်းပင်များကို ဣသရေလအမျိုးအဖြစ် ကိုယ်တော်ဘုရားပုံဥပမာ ပေးလေ့ရှိသည်။ ယေရုရှလင်သားများသည် ကိုယ်တော်ဘုရားကို သောသောင်းဖြဖြကို ဆိုကြသော်လည်း အသီးအပွင့် မသီးကြ။ ထိုသူများအတွက် ကိုယ်တော်ဘုရားက ဆာလောင်ပေးနေသည်။

ဣသရေလများသည် ဦးဦးဖျားဖျားသီးပွင့်ခြင်းမရှိ၊ သူခိုးပြေးမှ ထိုးကွင်းထ၊ မိုးလွန်မှ ထွန်ချ ချင်သူတွေ ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် သခင်ဘုရားက ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာပေခြင်းဖြစ်သည်။ အေဒီ ၇ဝ ခုနှစ် တွင်ယေရုရှလင်မြို့ ပျက်သုဉ်းမည့် အတိတ်နိမိတ်ဖြစ်သည်။

မယုံကြည်သော ဣသရေလလူမျိုးသည် ဘယ်သောအခါမှ အသီးအပွင့် သီးကြမည်မဟုတ် ချီဆောင်ခြင်းကာလနောက်ပိုင်းမှသာလျှင် ရွေးနှုတ်ထားသော လူမျိုးဖြစ်ကြသည့် အတိုင်း မေရှိယ သခင် ထံပြန်ရောက်လာကြမည်ကို မှတ်သားပါ။ ဘေးဒဏ်ကြီးစကာလနှင့် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အနှစ်တထောင် အုပ်းစိုးသည့် ကာလတွင်သာ သီးပွင့်ကြမည်။

ဤကျမ်းချက်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဣသရေလအမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆရ သော်လည်းခေတ်အဆက်ဆက်က စိတ်နေဘုံဖျား လူနေခြုံကြားသမား များနှင့်လည်း အကြုံးဝင်သည်။

၂၁:၂၀-၂၂ သဖန်းပင်ချက်ချင်းခြောက်သွေ့သွားသည်ကို မြင်ရသော တပည့်တော်များ အံ့ဩခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက သင်တို့သည်လည်း ယုံကြည်ခြင်းပြည့်ဝလျှင် ထိုထက်အံ့ဩ ဖွယ်ရာကမူ ပြုနိုင်ကြမည်ဟုမှာလိုက်သည်။ တောင်ကြီးကိုလည်း ပင်လယ်ထဲသို့ လိမ့်ကျခိုင်းလျှင် လိမ့်ကျ မည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဆုတောင်းလျှင် တောင်းသမျှ ရရှိကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သွန်သင်သော ဆုတောင်းသမျှရရှိမည့် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားသွန်သင်ချက်များလည်းရှိပါသည်။ ခရစ်ယာန်တိုင်း ယုံကြည်စိတ်ဖြင့် ဆုတောင်းသမျှရရှိမည်ဟု အာမခံချက်မဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ သွန်သင်ချက်များ အတိုင်းဆုတောင်းရမည့်အကြောင်း ခြုံငုံဖော်ပြ ခြင်းဖြစ်သည်။

(င) သခင်ယေရှု၏ အခွင့်အာဏာကို စစ်မေးကြခြင်း (၂၁:၂၃-၂၇)

၂၁:၂၃ ကိုယျတောျဘုရား ဗိမာနျတောျသို့ကွှလာ၍ ဗိမာနျတောျဝငျထဲတှငျ တရားဟော ကွားနစေဉျယဇျပရောဟိတျကွီးနှငျ့ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျမြားက မညျသူ၏ အခှငျ့အာဏာဖွငျ့ ဟောပွော၍ နိမိတျလက်ခဏာပွသကွောငျး၊ ဗိမာနျတောျကိုလညျး အဘယျကွောငျ့ ရှငျးကွောငျး စစျမေးကွသညျ။ ထိုမေးခှနျးမှာ သှေးရိုးသားရိုး မေးခှနျးမဟုတျ။ မာယာထောငျခြောကျဖွစျသညျ။ အကယျ၍ ဘုရားသား တောျအနဖွေငျ့ ဟောကွားသညျဟုဖွလြှေငျ ဘုရားသခငျစောျကားမှုဖွငျ့ စှဲခကြျတငျကွမညျ။ အကယျ၍ လူမြား၏တောငျးဆိုခကြျအရ ဟောပွောသညျဟု ဖွလြှေငျလေးစားကွရတော့မညျမဟုတျ။ ဘုရားသခငျ၏ အခှငျ့အရေးဟု ဖွလြှေငျ စိနျခေါျရတော့မညျ။ ယဇျပုရောဟိတျနှငျ့ ကမြျးတတျပုဂိဂုမြားသညျ လူထုပရိသတျ က အသိအမှတျပွု ခနျ့အပျသော စာတတျပတေတျပုဂိဂုလျမြား ဖွစျသညျ။ ယရှေုမှာမူယုဒလူမြိုးမြား ခံယူ အသိအမှတျနိုငျသော မညျသညျ့ ကြငျေးကိုမြှ မတတျဘူးပါ။ အာဏာပိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား၏ အသိအမှတျ ပွုသညျ့ အောငျလကျမှတျ တစုံတရာမရှိပါ။ ရှေးရိုးအစဉျအလာစှဲ ဘာသာရေးဆရာကွီးမြား၏ ဆနျ့ကငြျ ခွငျးကို ကွုံတှေ့ရငျဆိုငျနရေပွီ။

၂၁:၂၄-၂၅ ကိုျယျတောျဘုရားက သူမေးမညျ့မေးခှနျးကို ဖွကွေားမှသာ ယဇျပုရောဟိတျ ကွီးမြား၏ မေးခှနျးမြားကိုလညျး ပွနျလညျဖွကွေားမညျဟုဆိုသညျ။ ကိုယျတောျက “ဗတိတဇံယောဟနျ၏ နှစျခွငျးမငျ်ဂလာပေးခွငျးသညျ ကောငျးကငျအမိနျ့အာဏာလား၊ လူပေးသော အမိနျ့အာဏာလား၊”ဟုမေး သညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျ၏ နှစျခွငျးမငျ်ဂလာအကွောငျးလူတိုငျးသိရှိကွပွီးဖွစျနသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ မညျသူ့၏ အခှငျ့အာဏာနညျးဟု တဲ့တိုးပေးလိုကျသညျ။ ဘုရားပေးအမိနျ့လား၊ လူပေးသောအခှငျ့အာဏာလား။ ဣသရလေခေါငျးဆောငျမြားမညျသို့ ဖွကွေမညျနညျး။ ယောဟနျဟူသောလူသားသညျ ဘုရားသခငျစေ လှှတျသောသူဖွစျသညျ။ ယောဟနျ၏ အခှငျ့အာဏာမြားသညျ လူ့အဖှဲ့အစညျး ကပေးသော အခှငျ့အာ ဏာမဟုတျ။ ထကျကောငျးကငျဘုံ။ ဘုရားရှငျပေးသော အခှငျ့အာဏာဖွစျသညျ။

ယဇျပုရောဟိတျကွီးမြားနှငျ့ ကမြျးတတျပုဂ်ဂိုလျမြား အခကျကွုံရတကျပှနေကွေသညျ။ ဘုရားသခငျက စလှှေတျပါသညျဟု ဝနျခံလြှငျ ကိုယျ့အရှူးကိုပတျကွတော့မညျ။ မိမိတို့ထောငျခြောကျနှငျ့ မိမိတိုပပွနျမိတော့မညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျက သခငျယရှေုသညျ မရှေိယဖွစျသညျဟု ဖောျညှနျးခဲ့သညျ။ ယောဟနျသညျ ဘုရားသခငျစလှှေတျသောသူဟု လကျခ့ကွလြှငျ ဗတ်တိဇံယောဟနျဟောသညျ့အတိုငျး အဘယျကွောငျ့ နောငျတရ၍ ခရစျတောျအား ယုံကွညခွငျးမရှိကွသနညျး။

၂၁:၂၆ အခွားတဘကျတှငျ ဗတ်တိဇံယောဟနျသညျ ဘုရားသခငျစလှှေတျသောသူမဟုတျ ဟုငွငျးဆနျကွလြှငျ လူထုပရိသတျ၏ ဆနျ့ကငြျပွောငျလှောငျခွငျးခံကွရမညျ။ ပွညျသူလူထုအမြားစုက ဗတိတဇံယောဟနျကို ပရောဖကျအဖွစျ ယုံကွညျလကျခံထားကွသညျ။ အကယျ၍ ဘုရားသခငျစလှှေတျခွငျး ဖွစျသညျဟု အမှနျကို အမှနျအတိုငျးဖွရေကွလြှငျ ထိုအဖွေ စကားထဲတှငျ သူတို့မေးခှနျး၏ အဖွလေညျးပါ ရှိပွီး ဖွစျသှားသညျ။ ယရှေုသညျရှေ့တောျပွေး ဗတ်တိဇံယောဟနျ ဟောပွောသော မရှေိယဖွစျသှားပမေညျ။

၂၁:၂ရ ထို့ကွောငျ့ အဖွစေကား တိတိကကြမြပွော။ မသိဟနျယောငျဆောငျကွသညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျအကွောငျး မေးခှနျးမဖွနေိုငျကွသောကွောငျ့ သူတို့ မေးခှနျးကိုလညျး သခငျယရှေုက ဖွကွေားစရမလိုတော့ပါ။ ထို့ကွောငျ့ သခငျယရှေုက “ငါပွုသညျ့ အမှုအရာမြားကိုလညျး အဘယျအခှငျ့ အာဏာဖွငျ့ပွုသညျကို သငျတို့အားငါမပွော”ဟုဆိုလိုကျသညျ။ ကိုယျတောျဘုရားပွောမညျ့ အဖွစေကား ကိုလညျး ကွိုတငျသိရှိကွပွီးဖွစျသညျ။ သို့သောျ လကျခံကွမညျမဟုတျ။

(စ) သားနှစ်ယောက်ပုံဥပမာ (၂၁:၂၈-၃၂)

၂၁:၂၈-၃ဝ ဤပုံဥပမာသညျ ယောဟနျ၏ ခေါျယူခွငျးကို နာခံခွငျးမရှိ၊ နောငျတရ၍ ယုံကွညျခွငျးလညျးမရှိသော ယဇျပုရောဟိတျကွီးမြားနှငျ့ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျမြားအား ဆုံးမသညျ့ ဇာတျ လမျးပမာဖွစျသညျ။ စပစြျဥယြာဉျခွံထဲသို့ အလုပျသှားရနျ သားနှစျယောကျကို စခေိုငျးသော ဥယြာဉျခွံပိုငျ ရှငျကွီးတဦးရှိသညျ။ သားတယာကျက ပထမပိုငျးမှာ ငွငျးဆနျသောျလညျးခဏအကွာတှငျ စိတျပွောငျးလဲ ကာ ဥယြာဉျထဲသို့ သှား၍ အလုပျသှားသညျ။ အခွားသား တစျယောကျမှာ မူသှားရောကျလုပျကိုငျပါမညျဟု အသာတကွညျလကျခံသောျလညျး လကျတှေ့မလုပျ။

၂၁:၃၁-၃၂ ထိုသားနှစ်ယောက်တွင် မည်သည့်သားက အဖေ့စကားနားထောင်သူဖြစ်သ နည်းဟုမေးသောအခါ ပထမသားဟုဖြေကြသည်။

ထိုပုံဥပမာကို ထောကျ၍ သခငျယရှေုက အခှနျခံနှငျ့ မကောငျးသော မိနျးမမြားသညျ ထိုပထမသားနှငျ့ တူကွသညျဟု ယှဉျပွသညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျ တရားစကားကို ခကြျခငြျးနားမဝငျကွသောျ လညျး ကွာလာသောအခါ နောငျတရ၍ သခငျယရှေုကိုယုံကွညျလာကွသညျ။ ဘာသာရေးဆရာမြားသညျ ဒုတိယသားနှငျ့တူကွသညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျ အားကို နာခံကွသောျလညျး လကျတှေ့ဘဝတှငျ သခငျယေ ရှုကိုလကျတှေ့မခံကွ။ ထို့ကွောငျ့ ဒုတိယသားသညျ နိုငျငံတောျနှငျ့နီးသယောငျနှငျ ဝေးနသေညျ။ ယနေ့ ခတျေကာလတှငျလညျး ထိုအတိုငျးဖွစျနကွေသညျ။ မှားယှငျးသောအယူအဆရှိသူမြား ထကျအပွစျနောငျ တရသူမြားကနိုငျငံတောျအတှကျ အဆငျသငျ့ ဖွစျနကွေသညျ။ “ယောဟနျသညျ သငျတို့ထံသို့လာ၍ လမျးမှနျကို ညှနျပွသညျ”ဆိုခွငျးမှာ နောငျတရ၍ ယုံကွညျခွငျးရှိဖို့ ဟူသော ဖွောငျ့မတျ ခွငျးတရား သှနျသငျခွငျးဖွစျသညျ။

(ဆ) ဆိုးဝါးသော ဥယျာဉ်အလုပ်သမားပုံဥပမာ (၂၁:၃၃-၄၆)

၂၁:၃၃-၃၉ သခင်ယေရှုသည် အမိန့်အာဏာအကြောင်းရှင်းပြပြီးနောက် အခြားပုံဥပမာတ ခုရှင်းပြလိုက်သည်။ စပျစ်ဥယျာဉ်ကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားသော သူဌေးကြီးရှိသည်။ စပျစ်ဝိုင် ထုတ်လုပ်သည်။ ခြံပိုင်ရှင်ကြီးသည် မျှေစင်ကြီးကိုလည်း တည်ဆောက်၍ ခြံကြီးကို စနစ်တကျကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သည်။ သို့နောက်နိုုင်ငံခြားသို့မသွားမှီ၊ ခြံကြီးအား အလုပ်သမားများကို ဝေမျှကာ သီးစားချထားသည်။ စပျစ်ချိန် ရောက်သောအခါ အစေခံများစေလွှတ်၍ သီးစားချခံရသော အလုပ်သမားများထံ အဖိုးအခသွားတောင်း ခိုင်းသည်။ အလုပ်သမားများက ထိုအစေခံများအနက်တယောက်ကို ဝိုင်းရိုက်လွှတ်သည်။ တယောက်ကို ခဲဖြင့် ဝိုင်းပေါက်ကြသည်။ တယောက်ကို သတ်ပစ်ကြသည်။ ခြံပိုင်ရှင်ကြီးက အစေခံများအင်အားထပ် ဖြည့်၍ ထပ်မံစေလွှတ်လိုက်သော်လည်း ခြံစောင်အလုပ်သမားများက နဂိုရ်အတိုင်းရိုင်းစိုင်းပြကြသည်။ တတိယအကြိမ်တွင်မူ ခြံပိုင်ရှင်ကြီး၏ မျက်နှာကို ထောက်တန်ကောင်းပါသည်ဟူသော အထင်ဖြင့် သူ၏သားကို စေလွှတ်လိုက်သည်။ ခြံစောင့်အလုပ်သမားများသည် မျက်နှာထောက်ဖို့နေနေသာသာ၊ ဤသားသည် ခြံရှင်ကြီး၏ အမွေဆက်ခံမည့်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ ဝိုင်းရိုက်ပုတ်သတ်ဖြတ်လိုကြသည်။

၂၁:၄၀-၄၁ ဤဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာတွင် ခြံပိုင်ရှင်ကြီးသည် ခြံစောင့်အလုပ်သမားများ ကို မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သင့်သနည်းဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများ နှင့် လူကြီးများကို မေးလိုက်သည်။ “ဥယျာဉ်ရှင်သည် ဆိုးသွမ်းသောသူတို့ကို အမှန်ပင် သတ်ပစ်လိမ့်မည်။ ဥယျာဉ်ကိုလည်း စပျစ်သီးပေါ်ချိန် ၌သီးစားမှန်မှန် ပေးမည့် အခြားခြံသမားတို့အား ပေးအပ်ရမည် ဟု ဝိုင်းဖြေကြသည်။

ဤဥပမာတှငျ ပုံဆောငျခကြျမြားကို ပုံဥပမာပေးကွောငျး သိရှိရနျလှယျကူပါသညျ။ ခွံပိုငျရှငျ ကွီးသညျ ဘုရားသခငျ၊ စပစြျခွံမွသေညျ ဣသရလေအမြိုး (ဆာ ၈၀:၈၊ ဟရှော ၅:၁-၇၊ ယေ:၂-၂၁)။ ခွံ စညျးရိုးသညျ ယုဒနှငျ့ တပါးအမြိုးသားတို့ကို စညျးခွားထားသော မောရှပေညတိတတရားဖွစျသညျ။ စပစြျရညျထှကျအောငျ ကွိတျနယျခွငျးမှာ ဣသရလေအမြိုးတို့ အသီးအပှငျ့ သီးအောငျ တှနျးအားပေးခွငျး၊ မြှောျစငျဆိုသညျမှာ ရှေးကောကျတောျမူထားသော လူမြိုးအားဘုရားသခငျက အစဉျမပွတျ ကွညျ့ရူသညျ့ အကွောငျးဖွစျသညျ။ သီးစားခထြားခွငျးခံရသော ခွံစောငျ့အလုပျသမားမှာ ဖာရိရှဲနှငျ့ ကမြျးတတျ ပုဂ်ဂိုလျ မြားဖွစျသညျ။

ဘုရားသခင်သည် ပရောဖက်များကို ဣသရေလခြံမြေသို့ အခေါက်ခေါက်အခါခါ ထပ်မံစေ လွှတ်သည်။ မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ စင်ကြယ်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအစရှိသော စပျစ်ရည်ထွက်စေချင်သည်။ သို့သော်လာသမျှသော ပရောဖက်များကို သမင်ရင်းကျားစားရင်းညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်ကြသည်။ နောက်ဆုံး တွင်ငါ့သားကိုမူ လေးစားကြတန်ကောင်းသည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် သားတော်စေလွှတ်သည် (ငယ် ၃၇)။ ယဇ်ပုရောဟိတ် ကြီးများနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက ဤသူသည် ခြံပိုင်ရှင်ကြီး၏ အမွေဆက်ခံမည့် သူဟုသိကြသည်။ ထိုစကားမှာ သခင်ယေရှုအား ငြင်းပယ်ကြသော်လည်း ဘုရားသားတော် မှန်းသိရှိကြ သည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ သားတော်သည် ဖခင်ကဲ့သို့ အခွင့်အာဏာ ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်း သိရှိကြ သည်။

ဤသူသည် အမွေစားအမွေခံဖြစ်သည်။ လာကြ။ သူ့ကိုသတ်၍ အမွေဥစ္စာကိုယူကြကုန်အံ့ (ငယ် ၃၈) ဟုဆိုကြသည်။ စင်စစ်မှာ ဤအတိုင်းလွှတ်ထားလျှင် လူတိုင်းက သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြ မည်။ ထိုအခါ ရောမအစိုးရက လာရောက်နှိမ်နှင်း၍ တမျိုးသားလုံးတိုင်းနိုင်ငံပါမကျန် သိမ်းဆည်း သွားမည် (ယော ၁၁:၄၈) ဟုစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ ပစ်ပယ် ကြသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တင်ကြသည်။

၂၁:၄၂ ခြံပိုင်ရှင်ကြီးက မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်သငင့်ကြောင်း အသခင်ယေရှုက မေးသော အခါ တရားနာပရိသတ်များက ခြံစောင့် အလုပ်သမားများအား ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြသည်။ ထိုအခါ သခင်ယေရှုက ဆာ ၁၁၈:၂၂တွင် ဖော်ပြသည့် တိုက်တည်သူတို့ ပယ်ထားသော ကျောက်သည် အရေး ကြီးဆုံးသော ထောင့်ချုပ်ကျောက်ဖြစ်လာရ၏ ။ ဤအမှုသည် ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ ငါတို့မျက်မှောက်တွင် အံ့ဩဖွယ်ရာစြဖ်လေစွ ဟူသော ကျမ်းစကားကို ကြားဘူးကြသည်မဟုတ်လားဟုဆို သည်။ သခင်ခရစ်တော် တည်းဟူသော ကျောက်သည် အရေးကြီးဆုံးထောင့် ချုပ်ကျောက်ဖြစ်သော်လည်း ဣသရေလတို့၏ အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းတွင် နေရာမရှ။ အသုံးမဝင်ဟုဆိုကာ ပစ်ပယ်လိုက်ကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ပစ်ပယ်ခြင်း အသေခံတော်မူပြီးနောက် ရှင်ပြန်ထမြောက်ကာ ဘုရားသခင်ထံ၌ စိုးစံတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏ အဆောက်အဦးတွင် ထိပ်ဆုံးတွင် တင်ထားသော ကျောက်ဖြစ်လာသည်။ ငါတို့၏ အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို သိကျွမ်း ရခြင်းသည် ထိုအရာများနှင့် အရာခပ်သိမ်းတို့ထက် တန်ခိုးရှိသည် (ဖိ ၂:၉)

၂၁:၄၃ သို့ကြောင့် သင်တို့နှင့် မထိုက်သန်သော ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတေ်ာကို ဣသရေလ အမျိုးထံမှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်း၍ နိုင်ငံတော်နှင့် ထိုက်လျောက်သည့်အကျင့်သီလရှိသော အခြားလူမျိုးတို့ အားပေးလိမ့်မည်ဟုမိန့်မှာလိုက်သည်။ ထိုစကားတော်အတိုင်းအမှန် တကယ်ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူထားသော ဣသရေလလူမျိုးတော်လည်း အမှန်တကယ် မျက်ကန်းများဖြ်သည်။ မေရှိ ယသခင်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ နိုင်ငံတော်နှင့် ထိုက်လျောက်သောအကျင့်သီလရှိသူများထံသို့ လက်လွဲ ပြောင်းသည်မှာ နားလည်ကြပါသည်။ (၁) အသင်းတော်၊ ယုဒလူမျိုးနှင့် တပါးအမျိုးသား ယုံကြည်သူများ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသောလူမျိုးတော် (၁၈:၂-၉) သို့မဟုတ် (၂)ယုံကြည် သူယုဒများသည် ခရစ်တော်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို ဖူးမျော်ခွင့်ရကြမည်။ ရွေးနှုတ်ထားသော ဣသရေလလူမျိုးသည် ဘုရားသခင်အတွက် သီးပွင့်ကြရဦးမည်။

၂၁:၄၄ ထိုကျောက်ပေါ်သို့ ကျသောသူသည် ကြေမွ၍ သွားပေအံ့။ မိမိအပေါ်သို့ ထို ကျောက်အကျခံရသူသည် ညက်ညက်ကြေမွ၍ သွားပေအံ့ ကျမ်းပိုဒ်၌ မထမပိုင်းတွင် ကျောက်အောက်ခြေ မှာရှိ၍ ဒုတိယပိုင်းတွင်မူ ကျောက်သည်အပေါ်မှကျလာသည်။ ဤကျမ်းစကားသည် ခရစ်တော်ဘုရားကြွ လာခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပထမအကြိမ်ကြွလာစဉ်တွင် ယုဒခေါင်းဆောင်များသည် ခရစ်တော် အပေါ်သို့ကျကြသောအခါ ကြွေမွကုန်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် တဖန်ကြွလာသောအခါ အပြစ်စီရင်ရန်ကြွ လာမည်။ ရန်သူများကို အပြစ်စီရင်အမှုန့်ကြိ်တ်ပစ်မည်။

၂၁:၄၅-၄၆ သခငျခရစျတောျ၏ ထိုပုံဥပမာသညျ သူတို့ကို ရညျရှယျပွောဆိုကွောငျး ယဇျပ ရောဟိတျကွီးမြားနှငျ့ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျမြားရိပျမိကွသညျ။ ခရစျတောျဘုရား၏ ပိုငျစိုးပိုငျနငျး အဖွစေကား ကို မကြနေပျကွ။ ထို့ကွောငျ့ ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျခငြျကွသညျ။ သို့သောျ လကျမရဲကွ။ အဘယျကွောငျ့ ဆို သောျလူထုပရိသတျကွီးက သခငျယရှေုအား ပရောဖကျ အဖွစျ သိမှတျကွသောကွောငျ့ လူထုပရိသတျ ကို မဆနျ့ကငြျရဲကွ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။