ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁၈

အဘယ်သူသာ၍ကြီးမြတ်သနည်း
(မာ၊ ၉:၃၃-၃၇။ လု၊ ၉:၄၆-၄၈။)
1ထိုအခါ တပည့်တော်တို့သည် ချဉ်းကပ်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ အဘယ်သူသည် သာ၍ကြီးမြတ် ပါအံ့နည်းဟု မေးလျှောက်ကြသော်၊-လု၊ ၂၂:၂၄။ 2သူငယ်တစ်ယောက်ကို ခေါ်တော်မူ၍၊ တပည့်တော်တို့အလယ်၌ ထားပြီးမှ၊- 3ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ပြောင်းလဲ၍ သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ မရောက်ရကြ။-မာ၊ ၁၀:၁၅။ လု၊ ၁၈:၁၇။ 4ထိုကြောင့် အကြင်သူသည် ဤသူငယ်ကဲ့သို့ မိမိကိုယ်မိမိ နှိမ့်ချအံ့၊ ထိုသူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ သာ၍ ကြီးမြတ်လိမ့်မည်။- 5အကြင်သူသည် ငါ့မျက်နှာကိုထောက်၍ ဤကဲ့သို့သော သူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်ခံ၏၊ ထိုသူသည် ငါ့ကိုပင် လက်ခံ၏။- 6ငါ့ကိုယုံကြည်သော ဤသူငယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အကြင်သူသည် မှားယွင်းစေ၏၊ ထိုသူသည် လည်ပင်း၌ ကြိတ်ဆုံကျောက်ကို ဆွဲ၍ နက်နဲသောပင်လယ်၌ နှစ်မြှုပ်ခြင်းကို ခံရလျှင် အနေသာ၍ ကောင်း၏။
7မှားယွင်းစရာအကြောင်းများ ရှိသောကြောင့် လောကီသားတို့သည် အမင်္ဂလာရှိကြ၏။ မှားယွင်းစရာအကြောင်း ရှိရမည်။ သို့သော်လည်း မှားယွင်းစရာအကြောင်းကို ဖြစ်စေသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိ၏။- 8သင်၏လက်ခြေသည် သင့်ကို မှားယွင်းစေလျှင် လက်ခြေကို ဖြတ်ပစ်လော့။ လက်ခြေအစုံနှင့် ထာဝရမီးထဲသို့ ချခြင်းကို ခံရသည်ထက် အင်္ဂါချို့တဲ့၍ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ဝင်စားသော် သာ၍ကောင်း၏။-မ၊ ၅:၃၀။ 9သင်၏မျက်စိသည်လည်း သင့်ကိုမှားယွင်းစေလျှင်၊ မျက်စိကို ထုတ်ပစ်လော့။ မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့် ငရဲမီးထဲသို့ချခြင်းကို ခံရသည်ထက် မျက်စိတစ်ဖက်နှင့် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ဝင်စားသော် သာ၍ကောင်း၏။မ၊ ၅:၂၉။
ပျောက်သောသိုးဥပမာ
(လု၊ ၁၅:၃-၇။)
10သင်တို့သည် ဤသူငယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မထီမဲ့မြင် မပြုမည်အကြောင်း သတိရှိကြလော့။ ငါဆိုသည်ကား၊ သူတို့၏ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါ့အဘ၏မျက်နှာတော်ကို အစဉ်မပြတ် ဖူးမြင်ကြ၏။- 11ထိုမှတစ်ပါး လူသားသည် ပျောက်သောသူတို့ကို ကယ်တင်အံ့သောငှာ ကြွလာသတည်း။ 12အဘယ်သို့ ထင်ကြသနည်း။ သိုးတစ်ရာရှိသောသူ၌ သိုးတစ်ကောင်သည် လမ်းလွဲ၍ပျောက်လျှင်၊ ထိုသူသည် ကိုးဆယ်ကိုးကောင်သော သိုးတို့ကို တောင်ပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးမှ၊ လမ်းလွဲ၍ပျောက်သော သိုးတစ်ကောင်ကို သွား၍ရှာတတ်သည် မဟုတ်လော။- 13တွေ့ပြီးလျှင်၊ လမ်းမလွဲ မပျောက်သောသိုး ကိုးဆယ်ကိုးကောင်၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်၊ ထိုသိုးတစ်ကောင်၌ သာ၍ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟု ငါအမှန်ဆို၏။- 14ထိုနည်းတူ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘသည် ဤသူငယ်တစ်ယောက်ကိုမျှ ပျက်စီးစေခြင်းငှာ အလိုတော်မရှိ။
ပြစ်မှားသူညီအစ်ကို
15ထိုကြောင့် သင်၏ညီအစ်ကိုသည် သင့်ကိုပြစ်မှားလျှင်၊ သူ့ဆီသို့သွား၍ နှစ်ယောက်တည်းချင်း သူ၏အပြစ်ကိုပြ၍ ဆုံးမလော့။ သူသည် သင်၏စကားကို နားထောင်လျှင် ညီအစ်ကို ကိုရပြီ။-လု၊ ၁၇:၃။ 16သို့မဟုတ် သင်၏စကားကို နားမထောင်လျှင်။ လူနှစ်ဦးသုံးဦး သက်သေခံ၍ စကားရှိသမျှတို့ကို တည်စေခြင်းငှာ ကိုယ်နှင့်အတူ လူတစ်ဦးနှစ်ဦးကို ခေါ်ဦးလော့။-တရား၊ ၁၉:၁၅။ 17ထိုသူတို့၏စကားကို နားမထောင်လျှင် အသင်းတော်အား ကြားပြောလော့။ အသင်းတော်၏စကားကို နားမထောင်လျှင်၊ သာသနာပလူ ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ အခွန်ခံ ကဲ့သို့လည်းကောင်း ထိုသူကိုမှတ်လော့။- 18ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ မြေကြီးပေါ်မှာ သင်တို့ ချည်နှောင်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ချည်နှောင်လျက် ရှိလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်မှာ ဖြည်လွှတ်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဖြည်လွှတ်လျက် ရှိလိမ့်မည်။-မ၊ ၁၆:၁၉။ ယော၊ ၂၀:၂၃။ 19တစ်ဖန် ငါဆိုသည်ကား၊ မြေကြီးပေါ်မှာ သင်တို့တွင် နှစ်ယောက်တို့သည် သဘောချင်းတူ၍ ဆုတောင်းလျှင်၊ တောင်းသမျှသောဆုတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ၏ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူလတ္တံ့။- 20အကြောင်းမူကား၊ အကြင်အရပ်၌ လူနှစ်ဦးသုံးဦးသုံးဦးတို့သည် ငါ၏နာမကိုထောက်၍ စည်းဝေးကြ၏။ ထိုအရပ်၌ သူတို့အလယ်မှာ င်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။
အပြစ်မလွှတ်သည့်ကျွန်ဥပမာ
21ထိုအခါ ပေတရုသည် ချဉ်းကပ်၍၊ သခင်၊ ညီအစ်ကိုသည် အကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မှား၍ အကျွန်ုပ်သည် သူ၏အပြစ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် လွှတ်ရပါအံ့နည်း။ ခုနစ်ကြိမ်မြောက်အောင် လွှတ်ရပါအံ့လောဟု မေးလျှောက်သော်၊ ယေရှုက၊ ခုနစ်ကြိမ်မြောက်အောင် လွှတ်ရမည် ငါမဆို။-လု၊ ၁၇:၃-၄။ 22အကြိမ်ခုနစ်ဆယ် ခုနစ်လီမြောက်အောင် လွှတ်ရမည် ငါဆို၏။- 23ထိုကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်၊ မိမိကျွန်များတို့ကို စာရင်းယူခြင်းငှာ အလိုရှိသောမင်းကြီး တစ်ဦးနှင့် တူ၏။- 24စာရင်းယူစဉ်တွင်၊ ငွေအခွက်တစ်သိန်းကြွေးတင်သောသူတစ်ယောက်ကို ရှေ့တော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။- 25ထိုသူသည် ကြွေးဆပ်ရန်မရှိသောကြောင့်၊ ကိုယ်မှစ၍ သားမယားဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုရောင်း၍ ကြွေးကိုဆပ်စေဟု သူ၏သခင်စီရင်၏။- 26ထိုကျွန်သည် ညွတ်ပျပ်ဝပ်တွားလျက်၊ သခင်၊ ကျွန်တော်ကို သည်းခံတော်မူပါ။ ကြွေးရှိသမျှကို ဆပ်ပါမည်ဟု လျှောက်လျှင်၊- 27သူ၏သခင်သည် သနားခြင်းရှိသဖြင့် ကြွေးရှိသမျှကိုလွှတ်၍ ချမ်းသာပေးလေ၏။
28ထိုကျွန်သည် ထွက်သွားရာတွင် မိမိငွေဒေနာရိတစ်ရာ ကြွေးတင်သော ကျွန်ချင်းတစ်ယောက်ကို တွေ့လျှင်၊ လည်ပင်းကိုကိုင်ညှစ်၍ ငါ့ငွေကိုဆပ်ပေးလော့ဟု ဆို၏။- 29ထိုကျွန်ချင်းသည် ကျွေးရှင်၏ခြေရင်း၌ ပျပ်ဝပ်လျက် ကျွန်တော်ကို သည်းခံတော်မူပါ။ ကြွေးရှိသမျှကို ဆပ်ပါမည်ဟု တောင်းပန်သော်လည်း၊- 30ငွေရှင်သည် နားမထောင်ဘဲသွား၍ ကြွေးကိုမဆပ်မီတိုင်အောင် သူ့ကိုထောင်ထဲမှာ လှောင်ထား၏။- 31ထိုအမှုအရာကို အခြားသောကျွန်ချင်းတို့သည် မြင်လျှင် အလွန်နာကြည်းသောစိတ်နှင့် သွား၍၊ ပြုလေသမျှတို့ကို မိမိတို့သခင်၌ ကြားလျှောက်ကြ၏။- 32ထိုအခါ သခင်သည် ထိုကျွန်ကိုခေါ်၍၊ ဟယ် ဆိုးညစ်သောကျွန်၊ သင်သည် ငါ့ကိုတောင်းပန်သောကြောင့် သင်၌တင်သမျှသောကြွေးကို ငါရှင်းလင်းစေ၏။- 33ငါသည် သင့်ကိုသနားသကဲ့သို့ သင်သည်လည်း ကျွန်ချင်းကို မသနားအပ်သလောဟု ဆိုလျက်၊- 34အမျက်ထွက်၍ ကြွေးရှိသမျှကို မဆပ်မီတိုင်အောင် အာဏာသားတို့လက်ကို အပ်လေ၏။- 35သင်တို့သည်လည်း ညီအစ်ကိုအချင်းချင်းတို့ကို စိတ်နှလုံးပါလျက် အပြစ်မလွှတ်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ၏အဘသည် ထိုနည်းတူ သင်တို့ကို စီရင်တော်မူလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁၈ (အနက်ဖွင့်)

၁၁။ တပည့်တော်များသို့ ညွှန်ကြားချက် (အခန်း ၁၈-၂၀)

(က) အောက်ကျို့နှိမ့်ချခြင်း (၁၈း၁-၆)

ဤအခန်းသည် ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် ဘုရားချမှတ်ပေးသော စည်းမျဉ်းနိယာမများဖြစ်သည်။

၁၈:၁ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝသော ရွှေအတိ ဖုံးလွှမ်းသည့်နေပြည်တော်ဖြစ်မည်ဟု တပည့်တော်များက ထင်မြင်ကြသည်။ သို့ကြောင့် နေရာဦးချင်ကြ သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် မည်သူအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သွားမည်နည်းဟု အချင်းချင်းငြင်းခုံကြသည်။

၁၈:၂-၃ တပည့်တော်များ အငြင်းပွားချက်ကို သခင်ယေရှုက သက်ရှိသတ္တဝါပုံဥပမာပေး၍ ရှင်းပြသည်။ သူငယ်တယောက်ကို တပည့်တော်များအလယ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာပြီး သင်တို့ သည် ပြောင်း လဲ၍ ဤသူငယ်ကဲ့သို့ မဖြစ်နိုင်လျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ မဝင်ရကြ ဟုဆုံးမလိုက်သည်။ ဆိုလို သည်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက် ဖို့ရန် စိတ်နှလုံးကြည်လင်သန့်ရှင်းဖု့ိလိုသည်။ ကလေး သူငယ်ကဲ့သို့ စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူဖြစ်ရမည်။ ထိုသို့စိတ်နှလုံးကြည်လင်စွာဖြင့် အောက်ကျို့ခြင်းရှိမှသာ လျှင်ခရစတော်ဘုရားကို မျှော်လင့်ချက် ထားနိုင်သည်။ ယနေ့ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ ပုံစံနမူနာ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များအား ကယ်တင်ခြင်းမရရှိကြဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ယုဒရှကာ ရုတ်မှလွဲ၍ တပည့်တော်အားလုံး ယုံကြည်ကြပါသည်။ ဖြောင့်မတ်ကြပါသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းသော ဝညာဉ်တော်စိတ်ထဲတွင် နေရာမယူသေး။ သို့ကြောင့် အောက်ကျို့နှိမ့်ချခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်မရှိကြ။ ဘုရား သခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ဖို့ရန် အလို့ငှါ လက်တလောစိတ်နေ သဘောထား၊ ခံယူချက်များကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ရမည်။

၁၈:၄ ကောင်းကင်နို်င်ငံတွင် အကြီးဆုံးလူသည် ထိုကလေးသူငယ်ကဲ့သို့ မာန်မာနစိတ် မနောအောက်ကျို့နှိမ့်ချသူဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများသည် လူ့လောကအရာများ ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ လူ့အတွေးအမြင်နှင့် ခရစ်တော်၏ အမြင်သည် ဇောတ်ထိုးပြောင်းပြန်ဖြစ် ကြောင်း၊ ခရစ်တော်နှင့်ဆုံတွေ့သောအခါ အမှန် တွေ့ြဲကရမည် (ဖိ ၂:၅-၈)။

၁၈:၅ ဤနေရာတွင် ရုပ်ခန္ဓာအားနည်းချက်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာသင်ခန်းစာအဖြစ် ဖော်ပြပေး သည်။ နာမတော်မြတ်၌ဝိညာဉ်အားနည်းသူကို လက်ခံကျွေးမွေးသူသည် ခရစ်တော်ဘုရားအား လက်ခံ ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ တပည့်ကို လက်ခံသူသည် သခင်ကို လက်ခံခြင်းနှင့် ထပ်တူထပ် မျှဖြစ်သည်။

၁၈:၆ အခြားတဘက်တွင်မူ တစ်စုံတဦးအား ယုံကြည်ခြင်းမှောင်မှားအားနည်းစေသူ သည် ကြီးလေးသော အပြစ်ဒဏ်ထိုက်သည်။ ထိုသူသည် လူလောကတွင် ဆက်နေခြင်းထက် ကျောက်ဆုံကို လည်ပင်းချိတ်ဆွဲ၍ ကမ္ဘာ့အနက်ဆုံးပင်လယ်ကျောက်ကမ်းပါးထဲသို့ ခုန်ချခြင်းကပိုကောင်းသည်ဟု ခရစ် တော်ဘုရားမိန့်မှာသည်။ (ကျောက်ဆုံဆိုသည်မှာ နွားနှစ်ကောင်ဆွဲရသော ဆီကြိတ်ကျောက်ဆုံဖြစ်သည်) ထိုသို့လူ့ဘဝနှင့် ကင်းကွာမှသာလျှင် အခြားသူတယောက်အား ထပ်မံအမှားပေးနိုင်တော့မည်မဟုတ်။ အခြားသူတပါးအား ထိခိုက်ချော်လဲ စေခြင်းထက်သေခြင်းက ပိုသင့်ပါသည်။

(ခ) မနှစ်သက်ဖွယ်ရာအရာများ (၁၈:၇-၁၄)

၁၈:ရ မလိုလားမနှစ်သက်ဖွယ်ရာအရာများ အလျှိုလျှိုလိုပေါက်နိုင်ကြောင်း ကိုယ်တော် ဘုရားက သတိပေးသည်။ လောကီ၊ ဇာတိနှင့် မကောင်းဆိုးဝါးဒုစရိုက်များသည် ကျဆင်းဖောက်ပြန်ခြင်း အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။ ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးခြင်း ထက်ကိုယ်လက်အင်္ဂါမစုံလင်သောဖြောင့်မတ် ခြင်းက ပိုကောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသမီးများအနေဖြင့် ဆင်ခြင်တုံတရားရှိ၍ အသိအာရုံမပျံ့လွှင့် ရန် သတိပေးထားသည်။

၁၈:၈-၉ ခြေလက်မျက်စိ စသည့် ကိုယ်အင်္ဂါအစိပ်အပိုင်းတခုက ဖောက်ပြန်ကျူးလွန် စေလျှင် ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါ။ သူတပါးအကျိုး၊ ဘုရားသခင်အမှုတော်ကို ထိပါးစေခြင်းထက် ခွဲစိပ်ဓါးဖြင့် ဖြတ် ပစ်ခြင်းက ပိုကောင်းပါသည်။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံစွာ သေရွာလားခြင်းထက် ကိုယ်လက်မစုံလင်ဘဲ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ရောက်ခြင်းက ပိုမြတ်သည်။ ထိုသို့ဆိုသော် ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ကိုယ်လက်အင်္ဂါစုံ လင်စရာမလိုဟု သွန်သင်ခြင်းမဟုတ်။ ဤဘဝတွင် အပြစ်ဖြစ်ပွားစေသော ကိုယ်လက်အင်္ဂါကို မနှမြော ဖို ဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်း၌လူ့ခန္ဓာကိုယ်မစုံလင်စရာမရှိ ဖန်ဆင်းထားသည့် လက်ရာ အတိုင်းဖြစ်ရသည်။

၁၈:၁ဝ တဖန်ဘုရားသားတော်က ငယ်ရွယ်သော ကလေးသူငယ်များကို မထီမဲ့မြင်စော် ကားခြင်း မပြုကြရန် သတိပေးထားသည်။ ကလေးသူငယ်များ ကို ကောင်းကင်တမန်များက ကြည့်ရူစောင့် ရှောက်၍ ထိုကောင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ အစဉ်မပြတ် ဝင်ရောက်ခစားကြသည်။ ကောင်းကင်တမန်ဆိုသည်မှာ အစေခံဝိညာဉ်များ (ဟေဗြဲ ၁:၁၄ကိုကြည့်)ဖြစ်သည်။

၁၈:၁၁ ဤကျမ်းပိုဒ်များသည် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အမှုတော်ကို သိုးထိန်းဥပမာပေး၍ အလေးထားဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ သိုးအုပ်တရာထဲမှ တကောင်ပျောက်ဆုံးသဖြင့် ကျန်သောကိုးဆယ့် ကိုးကောင်ကို တင်းတိမ်မနေဘဲပျောက်သော သိုးတကောင်ကို မတွေ့မချင်း အပင်ပန်းခံပြန်ရှာသည့် ပုံဥပမာဖြစ်သည်။ ထိုပျောက်သော သိုးတကောင်ကို ပြန်တွေ့သောအခါ သိုးထိန်းသည် ဝမ်းသာ အားရ ပျော်ရွှင်သည်။ ပျောက်သော သိုးအပေါ် တန်ဖိုးထားပုံဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

၁၈:၁၄ ထိုပျောက်သော သိုးနှင့် သူငယ်သည် သိုးထိန်းနှင့်ကောင်းကင်တမန်များအတွက် သာဝမ်းသာစရာအကြောင်းမဟုတ်။ အဘဘုရားသခင် ဝမ်းသာစရာလည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် တစုံတယောက်မှမပျက်စီးစေချင်။ သိုးထိန်းနှင့် ကောင်းကင်တမန်များကပင်လျှင် ပျော်ရွှင်ပီတိဖြစ်နေ လျှင် သခင်ယေရှု၊ အဘဘုရားသခင်တို့သည် ပို၍ ဝမ်းသာကြပေမည်။

(ဂ) အပြစ်ကျူးလွန်သူအတွက် စည်းကမ်းဥပဒေသ (၁၈:၁၅-၂၀)

ဤကျမ်းချက်၏ အနှစ်သာရမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးသော အသင်းတော်ထဲ၌ အသွင်သဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုးရှိကြရာ အတိုင်းအဆကန့် သတ်ချက်မရှိသော အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။

၁၈:၁၅ ယုံကြည်သူတစ်ဦးက မိမိတို့အပေါ်တစုံတခုအမှားကျူးလွန်မိလျှင် ခရစ်ယာန်တ ယောက်အနေဖြင့် ပြုအပ်သည် ဝတ္တရားရှိကြပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအဆင့်တွင် ကာယကံရှင်နှစ်ဦးဖက်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အမှားတစုံတခုကျူးလွန်မိကြောင်း၊ သိသူသည်စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးပြန်လည် ဆောက်တည်ရသည်။ ခက်သည်မှာ ထိုကဲ့သို့ မပြုကြဘဲ အတင်းအဖျင်း ပြောပြခြင်းဝသီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဖြင့် တောမီပမာ အရပ်တကာသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ မှတ်သားပါ။ ကာယကံရှင် က မသိလျှင်လည်း မိမိအပေါ် ပြုမှားသော အပြစ်ကို ထိုသူထံသို့ နှစ်ယောက်တည်းသွားရောက် ပြောပြပါ။

၁၈:၁၆ ထိုသို့သွားရောက်ပြောပြပါလျက်နှင့် သဘောမတူ လက်မခံလျှင် အဖော်တစ်ဦးသို့ မဟုတ်နှစ်ဦးခေါ်ဆို၍ ရှင်းပြပါ။ ထိုသို့ သက်သေခေါ်ခြင်းမှာ ဆက်လက်ကျူးလွန်ပြစ်မှား ခြင်းမပြုရန် ဖြစ် သည်။ ထိုသို့မှ လက်မခံသေးလျှင် ကျမ်းစာအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ ထိုသို့မတည်လျှင် သက်သေခံနှစ်ဦး၊ သုံးဦးအားဖြင့် စကားရှိသမှျတို့သည် တည်ရလိ်မ့်မည် (တရား ၁၉:၁၅) ဟုဆိုထားပါသည်။ အသင်းတော် သည် သက်သေခံနှစ်ဦး၊ သုံးဦးမရှိဘဲ တပါးသူကို အပြစ်ပြုခြင်းမလုပ်ရ။ ထိုသို့ အပြစ်ဆိုရာတွင် ယုံကြည်သူများသည် နယ်ဘက်တရားရုံးထက် အသင်းတော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နာခံသင့်သည်။

၁၈:၁ရ အကယျ၍ ဝနျမခံငွငျးဆနျသေးလြှငျ ဒသေန်တရအသငျးတောျသို့ ပို့ဆောငျရသညျ။ ဤနရောတှငျ ဒသေန်တရအသငျးတောျက ဂရုစိုကျဖွရှေငျရသညျ။ နယျဘကျတရားရုံးကဲ့သို့ မကငြ့ျရ။ ယုံကွညျသူမြားသညျ ဥပဒမြေားဆနျ့ကငြျခြိုးဖောကျခွငျးအား တားမွစျသညျ (၁ကော ၆:၁-၈)။

အကယ်၍ ဒေသန္တရအသင်းတော်၏ စီရင်ချက်ကို မနာခံလျှင် သာသနာပလူ အခွန်ခံအဖြစ် မှတ်ယူရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အသင်းတော်ပြင်ပသို့ တွန်းပို့၍ ဘေးမဲ့လွှတ်ပေးရမည်။ ယုံကြည်သူမှန်လျှင် ကာလရှည်ကြာ အထီးကျန်ခေါင်းမာမည်မဟုတ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဒေသန္တရအသင်းတော်၏ အကြီး လေးဆုံးအရေးယူချက်ဖြစ်သည်။ လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးဖို့ရာသူ့ကို စာတန်လက်သို့ အပ်နှံခြင်း (၁ကော၅:၅) ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အရေယူရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိအပြစ်ကို ဝန်ခံစေဖို့ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေရောက်သည့်တိုင်အောင် အပြစ်ဝန်ခံခြင်းမရှိ။ ခေါင်းမာနေသေးလျှင် ထိုသူသည် တကယ့် ယုံကြည်သူမဖြစ်နိုင်။ အကယ်၍ အပြစ်ဝန်ခံ၍ နောင်တရလျှင်အသင်းတော်က ချက်ချင်း ပြန်လည်လက်ခံ ရသည်။

၁၈:၁၈ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် နောက်လာမည့် ကျမ်ပိုဒ်၏ ချိတ်ဆက်ဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းခြင်း ဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံသော အသင်းတော်သည် တစုံတဦးအား အရေးယူရာတွင် ကောင်းကင် တရားနှင့် အညီဖြစ်ရသည်။ မိမိအပြစ်ကို ဝန်ခံနောင်တရသူသည် အသင်းတော်တွင် ပြန်လည် ပါဝင်မိဿ ဟာယပြုခွင့်ရှိသည်။ ပြစ်မှားကျူးလွန်သော အပြစ်များကို ဘုရားရှင်ကစီရင်ပေးပါသည် (ယော ၂၀:၂၃)ကို ကြည့်)။

၁၈:၁၉ ဤနေရာတွင် မေးစရာရှိလာပါသည်။ အသင်းတော်သည် မည်သည့်အတိုင်းအတာ ထိချည်းနှောင်၍ မည့်သည့်ပမာဏထိဖြည်လွှတ်နိုင်ပါသနည်း ထိုကာယကံရှင် ယုံကြည်သူနှစ်ဦး၏ ဘုရား သခင်ထံ ဆုတောင်းချက်အပေါ် မူတည်သည် ဟုဖြေရပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည်ထိုသူနှစ်ဦး၏ ဆုတောင်း ချက်အဖြေစကားဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ဆုတောင်းခြင်း၏ အဖြေစကားနှင့် အသင်းတော်၏ စည်းကမ်း ကလနားဟုခံယူကြသည်။

စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်း၏ အလင်းဟုလည်းခံယူကြသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ပါ အတိုင်း ဆုတောင်းအပ်သည်။

၁။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ ဆုတောင်းရမည် ( ၁ယော ၅:၁၄-၁၅)။

၂။ ယုံကြည်စွာ ဆုတောင်းရမည် (ယာ ၁:၆-၈)

၃။ ရိုးစင်းစွာဆုတောင်းရမည် (ဟေဗြဲ ၁၀:၂၂)။

၁၈:၂ဝ အပိုဒျငယျ (၂၀)သညျ ဤသငျခနျးစာ၏ အနှစျခြုပျဖွစျသညျ။ ဓမ်မသစျအသငျးတောျ ဆုတောငျးစညျးဝေးခွငျးဟု သာမနျာလြှံကာမကောကျယူရ။ အပွစျအနာဆာကွောငျ့ သှေးဝမျးကှဲပွား တော့ မညျ့ယုံကွညျသူနှစျဦး ပွနျလညျစေ့စပျငွိမျးခမြျးခွငျးအကွောငျးဖွစျသညျ။ ခရစျတောျကို ဗဟိုပွု၍ နှစျဦးနှစျဖကျခဉြျးကပျကွလြှငျ မပွလေညျနိုျငျစရာအကွောငျးမရှိပါ။ မငျ်ဂလာတရားနှငျ့ ပွညျ့စုံသော ပွနျလညျဆုံတှေ့ခွငျးဖွစျသှားပါမညျ။

နာမတော်မြတ်၌ ဆုံတွေ့ခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ်တော်ကို သိကျွမ်းခြင်းဖြင့်၊ နှုတ်တော်ထွက် စကားကို အလေးထား၍ နာခံခြင်း၊ အပြည့်အဝဖြင့် တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ နာမတော်၌ဆုံတွေ့လျှင် မည် သည့်အရာကမှ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးမပြုနိုင်ပါ။ မည်သည့်နေရာအရပ်ဒေသတွင်မဆို လူနှစ်ဦး၊ သုံးဦးသည် စိတ်နှလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ဆုတောင်းကြလျှင် သူတို့အလယ်တွင် သခင်ဘုရားရှိတော်မူမည်။

(ဃ) အကန့်အသတ်မရှိခွင့် လွှတ်ခြင်း (၁၈:၂၁-၃၅)

၁၈:၂၁-၂၂ မကြာခဏ အပြစ်ပြုတတ်သော ညီအစ်ကိုအား ဘယ်နှစ်ကြိမ်ခွင့်လွှတ်ရမည် နည်းဟု ပေတရုက မေးသည်။ ခုနှစ်ကြိမ်ထိသာခွတ်လွှတ်သင့်သည်ဟုယူဆသည်။ သခင်ယေရှုက အကြိမ်ခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်လီးမြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ဟုဆိုသည်။ အကြိမ်ခုနှစ်ဆယ့်ခုနှစ်လီ ဆိုသည်မှာ အကြိမ်လေးရားကိုးဆယ် ထိခွင့်လွှတ်ရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ အကန့်အသတ်ရေတွက်ခြင်းမရှိဘဲ။ ခွင့် လွှတ်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ထိုသို့ဆိုလျှင် အဘယ်ကြောင့် အသင်းတော်ပြပသို့ ထုတ်ရသည်အကြောင်း၊ သက်သေခံ တယောက်နှစ်ယောက်ရှိရမည့်အကြောင်း၊ အသင်းတော်သို့ခေါ်ဆောင်ရမည့်အကြောင်းကို လိုသေးသ လားဟုမေးကောင်းမေးမည်။

အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းအဆင့်ဆင့် ကို အောက်တွင် ဆက်လက်ရှင်းပြပါမည်။

၁။ ညီအစ်ကိုတစုံတစ်ဦးက လာရောက်ပြစ်မှားလျှင် စိတ်နှလုံးထဲတွင် တွေးမထားရ။ ချက်ချင်းဖြေလွှတ်ရမည် (ဧဖက် ၄:၃၂ကိုကြည့်)။ ထိုသို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် မိမိတွင် ချည် နှောင်ခြင်း၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမကျန်တော့ပါ။ လိပ်ပြာသန့် သွားသဖြင့် သူ့ပုခုံးပေါ်တွင် အပြစ် ပြန်ကျရောက်သည်။

၂။ အပြစ်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် သူ့အပြစ်ကို သွားရောက်ပြောပြစရာမလိုတော့ ပါ။ လူသိရှင်ကြားနောင်တရကြောင်း ပြောကြားစေရန်မလိုပါ။ ထို့ထက်စာလျှင် မေတ္တာ တရားထား၍ ဘုရားရှင်ထံအပြစ်ဝန်ခံစေရန် ဝန်ခံသင့်သည် (လု ၁၇:၃)။

၃။ မိမ်အပြစ်ကို ဝန်ခံ၍ တောင်းပန်လျှင် ချက်ချင်းခွင့်လွှတ်ရသည် (လု ၁၇:၄)

၁၈:၂၃ နောက်သခင်ယေရှုက ကောင်းကင်နို်င်ငံတော်သည် ဝိညာဉ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမခံထိုက် သူ၊ ကွင်းလုံးကျွတ်ခွင့်လွတ်ခြင်းနှင့် တူသည်ဟု ပုံဥပမာပေးထားသည်။

၁၈:၂၄-၂ရ အကြွေးပိုင်ရှင်သည် အကြွေးစာရင်းစာအုပ်ကို ကိုင်၍ အကြွေးများကို တောင်း သည်။ အကြွေးတသိန်းပြန် မဆပ်နိုင်သူအား သားမယား နှင့် အိမ်ယာကို ရောင်းပြီးအကြွေးဆပ်ခိုင်းသည်။ ထိုအကြွေးရှင်ကလည်း အချိန်တိုးပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်သည်။

ထိုသခင်ကလည်း အကြွေးရှင်၏ တောင်းဆိုချက်ကိုခွင့်ပြုလိုက်သည်။ အကြွေးတသိန်းကို လည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်သည်။ ကျေးဇူးတော်သက်သက်ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် မဆိုင်ပါ။

၁၈:၂၈-၃ဝ ထိုအကြွေးပယ်ဖျက်ခြင်းခံရသော သူသည် သူ့အား အကြွေးတရာပေးဆပ် မည့်သူအားခွင့်မလွှတ်နိုင်ဖြစ်နေပြန်သည်။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်သဖြင့် လည်ပင်းညှစ်တောင်းသည်။ ငွေရှာဖို့ အချိန်ပေးရန်တောင်းဆိုသော်လည်း ခွင့်မပြု။ အကြွေးမရမချင်း ထောင်သွင်းလိုက်သည်။ ထောင်ကျနေ သောကြောင့် ပိုက်ဆံလည်းမရှာနိုင်တော့ပါ။

၁၈:၃၁-၃၄ အခြားသူတယောက်ကထိုအဖြစ်အပျက်ကို သခင်ကြီးထံအတင်းပို့သည်။ ထိုကိုယ်ချင်းစာတရားကင်းမဲ့သူအပေါ် ဒေါသထွက်သည်။ သူ့အကြွေးကို သခင်က ခွင့်လွှတ်သော်လည်း ထိုသူသည် အကြွေးအနည်းငယ်ကို ခွင့်မလွှတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သခင်ကြီးက ထိုသူကို ပြန်ခေါ်၍ အကြွေး ပြန်တောင်းသည်။ အကြွေးမကျေမချင်း ထောင်ချလိုက်တော့သည်။

၁၈:၃၅ ပုံဥပမာသည် ရှင်းသည်။ ထိုအရှင်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ အမှုတော်ဆောင် များသည်သခင့်ထ့အကြွေးတင်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်အဘုရားက သနားသောကြောင့် အကြွေး စာရင်းမှ အားလုံးစရင်းပယ်ဖျက်ပေးသည်။ အချို့ခရစ်ယာန်များသည် အခြားသူများ၏ အကြွေးကို မလွတ် ကြသေး။ အကြွေးခွင့် လွှတ်ဖို့လာတောင်းပန်သော်လည်း ငြင်းပယ်တတ်ကြသည်။ သူ့အကြွေးတသိန်းကို ဘုရားရှင်က ခွင့်လွှတ်ပါ့မည်လား။ လုံးဝခွင့်မလွှတ်နိုပါ။ အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းမရှိသူသည် သခင်ယေရှု၏ ပလ္လင်ရှေ့တွင် တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။