ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁၃

မျိုးစေ့ကြဲသူဥပမာ
(မာ၊ ၄:၁-၉။ လု၊ ၈:၄-၈။)
1ထိုနေ့၌ ယေရှုသည် အိမ်ကထွက်၍ အိုင်နားမှာ ထိုင်နေတော်မူသည်တွင်၊- 2များစွာသော လူအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုဝန်းရံ၍ စုဝေးလျက်ရှိကြသောကြောင့်၊ လှေထဲသို့ဝင်၍ ထိုင်တော်မူ၏။ ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ကုန်းပေါ်မှာ ရပ်နေကြ၏။-လု၊ ၅:၁-၃။ 3ထိုအခါ ဥပမာစကားများတို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူသည်မှာ၊ မျိုးစေ့ကြဲသောသူသည် မျိုးစေ့ကိုကြဲခြင်းငှာ ထွက်သွား၏။- 4အစေ့ကိုကြဲသည်တွင် အချို့သောအစေ့တို့သည် လမ်း၌ကျသဖြင့် ငှက်တို့သည် လာ၍ကောက်စားကြ၏။- 5အချို့သောအစေ့တို့သည် မြေနည်း၍ ကျောက်ပေါများသော အရပ်၌ကျသဖြင့်၊ မြေတိမ်သောကြောင့် ချက်ချင်း အပင်ပေါက်သော်လည်း၊- 6နေထွက်သောအခါ ပူလောင်သည်ဖြစ်၍ အမြစ်မစွဲသောကြောင့် ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။- 7အချို့သောအစေ့တို့သည် ဆူးပင်တို့တွင် ကျသဖြင့်၊ ဆူးပင်တို့သည် ကြီးပွား၍ ညှဉ်းဆဲကြ၏။- 8အချို့သောအစေ့တို့သည် ကောင်းသောမြေ၌ ကျသဖြင့်၊ အဆသုံးဆယ်၊ အဆခြောက်ဆယ်၊ အဆတစ်ရာပွားများ၍ အသီးသီးကြ၏။- 9ကြားစရာနားရှိသောသူ မည်သည်ကား ကြားပါစေဟု မိန့်တော်မူ၏။-
ဥပမာများ၏ရည်ရွယ်ချက်
(မာ၊ ၄:၁၀-၁၂။ လု၊ ၈:၉-၁၀။)
10တပည့်တော်တို့သည် ချဉ်းကပ်လျက်၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်ကြောင့် ဥပမာကိုဆောင်၍ ဤလူတို့အား ဟောပြောတော်မူသနည်းဟု မေးလျှောက်ကြလျှင်၊- 11ကိုယ်တော်က၊ သင်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ နက်နဲသော အရာတို့ကို သိရသောအခွင့် ရှိကြ၏။ ထိုသူတို့မူကား အခွင့်မရှိကြ၊- 12အကြင်သူသည် ရတတ်၏။ ထိုသူ၌ ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းငှာ ပေးဦးမည်။ အကြင်သူသည် ဆင်းရဲ၏။ ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင် နုတ်လိမ့်မည်။-မ၊ ၂၅:၂၉။ မာ၊ ၄:၂၅။ လု၊ ၈:၁၈၊ ၁၉:၂၆။ 13ထိုကြောင့် သူတို့သည် မြင်လျက်မမြင်၊ ကြားလျက်မကြား၊ အနက်ကိုလည်း နားမလည်သောကြောင့် ဥပမာကိုဆောင်၍ ငါဟောပြော၏။- 14ဟေရှာယ ဟောဖူးသော အနာဂတ်စကားဟူမူကား၊ သင်တို့သည် ကြားလျက်ပင် အနက်ကိုနားမလည်ဘဲ ကြားကြလိမ့်မည်။ မြင်လျက်ပင် အာရုံမပြုဘဲ မြင်ကြလိမ့်မည်။-ဟေရှာ၊ ၆:၉-၁၀။ 15အကြောင်းမူကား၊ ဤလူမျိုးသည် မျက်စိမမြင်၊ နားမကြား၊ စိတ်နှလုံးမသိ၊ အကျင့်မပြောင်းလဲ၊ သူတို့ အနာရောဂါကို ငါမငြိမ်းစေရသည် တိုင်အောင်၊ သူတို့စိတ်နှလုံးသည် မိုက်လျက်၊ နားသည်ထိုင်းလျက်၊ ကိုယ်မျက်စိကိုပိတ်လျက် ရှိကြ၏ ဟူသောစကားသည် ဤလူတို့၌ ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သတည်း။- 16သင်တို့မျက်စိသည် မြင်သောကြောင့် မင်္ဂလာရှိ၏။ သင်တို့နားသည်လည်း ကြားသောကြောင့် မင်္ဂလာရှိ၏။-လု၊ ၁၀:၂၃-၂၄။ 17ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့ မြင်ရသောအရာတို့ကို ပရောဖက်များနှင့် ဖြောင့်မတ်သော သူများတို့သည် မြင်ခြင်းငှာ အလိုရှိသော်လည်း မမြင်ရကြ။ သင်တို့ကြားရသော အရာတို့ကို ကြားခြင်းငှာ အလိုရှိသော်လည်း မကြားရကြ။-
မျိုးကြဲသူဥပမာကိုရှင်းပြခြင်း
(မာ၊ ၄:၁၃-၂၀။ လု၊ ၈:၁၁-၁၅)
18မျိုးစေ့ကြဲသောသူ၏ ဥပမာအနက်အဓိပ္ပာယ်ကို နားထောင်ကြလော့။- 19လမ်း၌ အစေ့ကိုကြဲခြင်း အကြောင်းအရာကား၊ နိုင်ငံတော်၏ တရားစကားကိုကြား၍ နှလုံးမသွင်းသည် ရှိသော်၊ နတ်ဆိုးလာ၍ နှလုံး၌ကြဲသောအစေ့ကို နုတ်ယူတတ်သည်ဟု ဆိုလိုသတည်း။- 20ကျောက်ပေါသောအရပ်၌ အစေ့ကိုကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား၊ တရားစကားကိုကြား၍ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် ချက်ချင်းခံယူသော်လည်း၊- 21စိတ်နှလုံး၌ အမြစ်မစွဲ၊ ခဏသာတည်သဖြင့်၊ တရားစကားကြောင့် အမှုအခင်းနှင့် ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ခံရသောအခါ ချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟု ဆိုလိုသတည်း။- 22ဆူးပင်တို့တွင် အစေ့ကိုကြဲခြင်း အကြောင်းအရာကား တရားစကားကိုကြား၍ လောကီအမှု၌ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ လှည့်စားခြင်းသည် တရားစကားကို လွှမ်းမိုးညှဉ်းဆဲတတ်သောကြောင့် အသီးမသီးနိုင်ဟု ဆိုလိုသတည်း။- 23ကောင်းသောမြေ၌ အစေ့ကိုကြဲခြင်း အကြောင်းအရာကား၊ တရားစကားကိုကြား၍ နှလုံးသွင်းသဖြင့်၊ အဆသုံးဆယ်၊ အဆခြောက်ဆယ်၊ အဆတစ်ရာပွားများ၍ အသီးသီးတတ်သည်ဟု ဆိုလိုသတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
တောမျိုးစေ့ဥပမာ
24အခြားသော ဥပမာစကားကို မိန့်မြွက်တော်မူသည်ကား၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ကောင်းသောမျိုးစေ့ကို လယ်၌ကြဲသောသူနှင့် တူ၏။- 25လူတို့သည် အိပ်ပျော်သောအခါ သူ၏ရန်သူသည်လာ၍ ကောင်းသောစပါးနှင့် လက္ခဏာတူသော တောမျိုးစေ့ကို စပါးအထဲ၌ ကြဲ၍သွားလေ၏။- 26အပင်ပေါက်၍ အသီးအနှံထွက်သောအခါ၊ တောပင်များလည်း ထင်ရှားလျှင်၊- 27ကျွန်တို့သည် အိမ်ရှင်ထံသို့သွား၍ သခင်၊ ကောင်းသောမျိုးစေ့ကို လယ်၌ကြဲတော်မူသည် မဟုတ်လော။ တောပင်တို့သည် အဘယ်ကဖြစ်သနည်းဟု လျှောက်ကြလျှင်၊- 28အိမ်ရှင်က ဤအမှုကား ရန်သူပြုသောအမှုတည်းဟု ဆို၏။ အကျွန်ုပ်တို့သည် သွား၍ တောပင်တို့ကို ရွေးနုတ်စေခြင်းငှာ အလိုတော်ရှိသလောဟု လျှောက်ကြလျှင်၊- 29အိမ်ရှင်က ထိုသို့ ငါအလိုမရှိ။ တောပင်တို့ကို ရွေးနုတ်လျှင် စပါးပင်တို့ကိုရောနှော၍ နုတ်မိမည် စိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိ၏။- 30စပါးရိတ်သည်ကာလတိုင်အောင် အပင်နှစ်မျိုးတို့သည် အတူ ကြီးပွားပါလေစေ။ စပါးရိတ်သည်ကာလ ရောက်လျှင်၊ တောပင်တို့ကို ရှေ့ဦးစွာရွေးနုတ်၍ မီးရှို့ခြင်းငှာ စည်းနှောင်ကြလော့။ စပါးကိုကား ကျီ၌စုသိမ်း သွင်းထားကြလော့ဟု ရိတ်သောသူတို့အား ငါစီရင်မည်ဟု အိမ်ရှင်ဆိုသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
မုန်ညင်းစေ့ဥပမာ
(မာ၊ ၄:၃၀-၃၂။ လု၊ ၁၃:၁၈-၁၉။)
31အခြားသောဥပမာစကားကို မိန့်မြွက်တော်မူသည်ကား၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် လယ်၌စိုက်သော မုန်ညင်းစေ့နှင့်တူ၏။- 32မုန်ညင်းစေ့သည် အစေ့တကာတို့ထက် ငယ်သော်လည်း၊ ကြီးပွားသောအခါ မြက်ပင်တကာတို့ထက် ကြီးသဖြင့် မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည် လာ၍ အကိုင်းအခက်တို့၌ နားနေ မှီခိုလောက်သောအပင် ဖြစ်တတ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
တဆေးဥပမာ
(လု၊ ၁၃:၂၀-၂၁။)
33အခြားသောဥပမာစကားကို မိန့်မြွက်တော်မူသည်ကား၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် တဆေးနှင့်တူ၏။ မိန်းမသည် တဆေးကိုယူ၍ မုန့်ညက်သုံးတင်း၌ထည့်သဖြင့်၊ မုန့်ညက်ရှိသမျှကို ဖောင်းကြွစေတတ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဥပမာများကိုအသုံးပြုခြင်း
(မာ၊ ၄:၃၃-၃၄။)
34ယေရှုသည် ဤဥပမာများတို့ကိုဆောင်၍ ပရိသတ်များတို့အား ဟောပြောတော်မူ၏။ ဥပမာကင်း၍ ဟောပြောတော်မမူ၊- 35ထိုသို့သောအားဖြင့် ပရောဖက်စကားဟူမူကား၊ ငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ ဥပမာများကိုမြွက်ဆိုအံ့။ ကမ္ဘာဦးမှစ၍ ထိမ်ဝှက်သောအရာတို့ကို ဖော်ပြပေအံ့ဟု ဟောဖူးသောစကားသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်သတည်း။-ဆာ၊ ၇၈:၂။
တောမျိုးစေ့ဥပမာကိုရှင်းပြခြင်း
36ထိုနောက်မှ ယေရှုသည် လူအစုအဝေးများကိုလွှတ်၍ အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှ၊ တပည့်တော်တို့သည် ချဉ်းကပ်၍၊ လယ်၌ကြဲသော တောမျိုးစေ့၏ ဥပမာအနက်အဓိပ္ပာယ်ကို အကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြတော်မူပါဟု လျှောက်ကြလျှင်၊- 37ကိုယ်တော်က၊ ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကြဲသောသူသည် လူသားဖြစ်၏။- 38လယ်ကား ဤလောကဖြစ်၏။ ကောင်းသောအစေ့ကား နိုင်ငံတော်သားဖြစ်၏။ တောမျိုးစေ့ကား နတ်ဆိုးသားဖြစ်၏။- 39တောမျိုးစေ့ကိုကြဲသော ရန်သူကား မာရ်နတ်ဖြစ်၏။ စပါးရိတ်သောကာလကား ဤကမ္ဘာကုန်သောကာလ ဖြစ်၏။ စပါးရိတ်သောသူကား ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်၏။- 40တောပင်တို့ကိုရွေးနုတ်၍ မီးရှို့သကဲ့သို့ ဤကမ္ဘာအဆုံး၌ ဖြစ်လတ္တံ့။- 41လူသားသည် မိမိကောင်းကင်တမန်တို့ကို စေလွှတ်ပြီးလျှင်၊ မှားယွင်းစေသောသူတို့နှင့် မတရားသော အမှုကိုပြုသောသူ ရှိသမျှတို့ကို နိုင်ငံတော်ထဲက ရွေးနုတ်၍၊- 42ငိုကြွေးခြင်း၊ အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ မီးဖို၌ချကြလတ္တံ့။- 43ထိုအခါ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည် နေထွန်းလင်းသကဲ့သို့ မိမိတို့အဘ၏ နိုင်ငံတော်၌ ထွန်းလင်းကြလတ္တံ့။ ကြားစရာနားရှိသောသူ မည်သည်ကား ကြားပါစေ။
ဝှက်ထားသောဘဏ္ဍာဥပမာ
44တစ်နည်းကား၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် လယ်၌ဝှက်ထားသောဘဏ္ဍာနှင့် တူ၏။ ထိုဘဏ္ဍာကိုတွေ့သောသူသည် တစ်ဖန်ဖုံးအုပ်၍၊ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် သွားပြီးလျှင်၊ ရတတ်သမျှကို ရောင်း၍ ထိုလယ်ကို ဝယ်တတ်၏။
မြတ်သောပုလဲဥပမာ
45တစ်နည်းကား၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် မြတ်သောပုလဲတို့ကို ရှာသော ကုန်သည်နှင့် တူ၏။- 46ထိုကုန်သည်သည် အလွန်အဖိုးထိုက်သော ပုလဲကို တွေ့သောအခါ၊ သွား၍ မိမိ၌ရတတ်သမျှကို ရောင်းပြီးလျှင် ထိုပုလဲကို ဝယ်လေ၏။-
ပိုက်ကွန်ဥပမာ
47တစ်နည်းကား၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ပင်လယ်၌ချ၍ အမျိုးမျိုးသောငါးတို့ကို အုပ်မိသော ပိုက်ကွန်နှင့်တူ၏။- 48ငါးနှင့်အပြည့်ရှိသောအခါ တံငါတို့သည် ကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ ထိုင်လျက်၊ ကောင်းသောငါးကို ခြင်းထဲသို့ ရွေးချယ်ထည့်ထား၍၊ မကောင်းသောငါးကို ပြင်သို့ပစ်လိုက်ကြ၏။- 49ထိုနည်းတူ ကမ္ဘာအဆုံး၌ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ဆင်းလာပြီးလျှင်၊ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အထဲမှ ဆိုးသောသူတို့ကို နုတ်ယူခွဲထား၍၊- 50ငိုကြွေးခြင်း၊ အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ မီးဖို၌ ချကြလတ္တံ့။
ဘဏ္ဍာအသစ်နှင့်အဟောင်း
51ဤအရာအလုံးစုံတို့ကို သင်တို့သည် နားလည်ကြသလောဟု မေးတော်မူလျှင်၊ နားလည်ပါပြီသခင်ဟု တပည့်တော်တို့သည် လျှောက်ကြ၏။- 52ကိုယ်တော်ကလည်း၊ သို့ဖြစ်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ အကြောင်းအရာကို သင်ပြီးသောကျမ်းဆရာ မည်သည်ကား၊ မိမိဘဏ္ဍာထဲက အထူးထူးအပြားပြားသော အသစ်အဟောင်းတို့ကို ထုတ်ဖော်သောအိမ်ရှင်နှင့် တူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
နာဇရက်မြို့ကငြင်းပယ်ခြင်း
(မာ၊ ၆:၁-၆။ လု၊ ၄:၁၆-၃၀။)
53ထိုဥပမာစကားများကို အကုန်အစင်မိန့်မြွက်တော်မူပြီးလျှင် ထိုအရပ်မှကြွသွားတော်မူ၏။
54ထိုနောက်မှ မိမိမြို့သို့ရောက်တော်မူ၍ တရားဇရပ်၌ ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏။ မြို့သားတို့သည် မိန်းမောတွေဝေခြင်း ရှိကြသဖြင့်၊ ဤသူသည် ဤပညာကိုလည်းကောင်း၊ ဤတန်ခိုးကိုလည်းကောင်း အဘယ်မှာရသနည်း။- 55သူသည် လက်သမားသား မဟုတ်လော။ သူ့အမိကား မာရိအမည်ရှိသည် မဟုတ်လော။ သူ့ညီကား၊ ယာကုပ်၊ ယောသေ၊ ရှိမုန်၊ ယုဒဟုဆိုကြသည် မဟုတ်လော။- 56သူ့နှမများတို့သည်လည်း ငါတို့နှင့် အနီးအပါးနေကြသည် မဟုတ်လော။ သို့ဖြစ်လျှင် ဤသူသည် ဤအရာများကို အဘယ်မှာရသနည်းဟု ပြောဆိုလျက်၊- 57စေတနာစိတ် ပျက်ကြ၏။ ယေရှုကလည်း၊ ပရောဖက်သည် မိမိမြို့၊ မိမိအိမ်မှတစ်ပါး အခြားသောအရပ်၌ အသရေရှိသည်ဟု ထိုသူတို့အား မိန့်တော်မူ၏။-ယော၊ ၄:၄၄။ 58မြို့သားများတို့သည် မယုံကြည်ကြသောကြောင့်၊ ထိုအရပ်၌ များစွာသောတန်ခိုးကို ပြတော်မမူ။-

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁၃ (အနက်ဖွင့်)

(က) မျိုးကြဲခြင်းပုံဥပမာ (၁၃:၁-၉)

၁၃း၁ ဂါလိလဲအိုင်ဘေးနတ်ဆိုးနှင် ထုတ်ပေးသည့် အိမ်အပြင်ဖက်သို့ သခင်ယေရှုထွက် သွားသည်။ ကျမ်းစာပညာရှင်များက ထိုအိမ်ကို ဣသရေလလူမျိုးဟုတင်စာ၍ အိုင်ဘေးကို တပါးအမျိုး သား ဟုတင်စားကြသည်။ သခင်ဘုရားက ဣသရေလလူအမျိုးအား ခေတ္တအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက် ခြင်းကို ပုံဆောင်ပါသည်။ ထိုကြားကာလတွင် ရှိမည့်နိုင်ငံတော်ပုံစံဖြစ်သည်။

၁၃:၂ လူထုပရိသတ်ကြီသည် ကမ်းလုံးညွှတ်မျှစုဝေးလာကြပြီး သခင်ဘုရားအားဝိုင်းအုံကြ သဖြင့် လူအများမြင်သာအောင် သခင်ယေရှုသည် ရေလယ်လှေပေါ်သို့တက်၍ ပုံဥပမာများဖြင့် တရား ဟောသည်။ ကိုယ်တော်ပြောသော ပုံဥပမာသည် ဝိညာဉ်ရေးရာ သို့မဟုတ် အကျင့်သီလအကြောင်းဖြစ် သည်။ ကိုယ်တော်ပြောသော ပုံဥပမာ (၇)ခုစလုံးသည်ကြားကာလနိုင်ငံတော်ပုံဆောင်ချက်များဖြစ်သည်။

ပထမပိုင်း (၄)ခုသည် လူထုပရိသတ်ကြီးသို့ ဟောပြောခြင်းဖြစ်၍ နောက်ပိုင်း(၃)ခုသည် တပည့်တော်များသိုပ ဟောပြောချက်များဖြစ်သည်။ ပထမပုံဥပမာ (၂)ခုနှင့် နောက်ဆုံးသတ္တမမြောက် ပုံဥပမာကိုတပည့်တော်များသို့ ထပ်မံရှင်းပြခဲ့သည်။ အခြားပုံဥပမာများ၏ သော့ချက်များသည် တရားနာပ ရိသတ်များ ဆုပ်ကိုင်မိပြီးဖြစ်သည်။

၁၃:၃ ပထမပုံဥပမာသည် မတူညီသော မြေဆီလွှာ (၄)မျိုးတွင် မျိုးကြဲခြင်းဖြစ်သည်။ မျှော် လင့်ချက်အတူတူရှိကြသော်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်မူ အဖြေတမျိုးစီရရှိကြသည်။

၁၃:၄-၈

မြေဆီလွှာ                                                                                 ရလာဒ်

၁။ မာကြောသောမြေ                             ၁။ ငှက်များကမျိုးစေ့များကောက်စားသွားသည်။

၂။ မြေသားနည်းသောကျောက်မြေ         ၂။ အပင်ပေါက်ပြန်သော်လည်း၊ အမြစ်မသွယ် နေ

ဒဏ်၊လေဒဏ်မခံနိုင်။

၃။ ဆူးခြုံတောမြေ                                ၃။ အပင်ပေါက်သော်လည်း ဆူးပင်မြက်ပင်များက

လွှမ်းမိုး၍ မဖြစ်ထွန်း။

၄။ ကောင်းသောမြေ                              ၄။ အပင်ရှင်သန်သဖြင့် အသီးအဆသုံးဆယ်၊

ခြောက်ဆယ်၊ တရာဖြစ်ထွန်းသည်။

၁၃:၉ ဤပုံဥပမာအား ကြားတတ်သော နားရှိသူတိုင်းကြားကြပါစေဟု သခင်ယေရှုဘုရား မိန့်မှာလိုက်သည်။ လူထုပရိသတ်သို့ အရေးကြီးသောသင်ခန်းစာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ခံယူခြင်းမတူညီကြ သော်လည်း ကိုယ်တော်ဘုရား၏ စကားတော်ကို မေ့နိုင်ကြမည်မဟုတ်။

သခင်ဘုရားက အပိုဒ်ငယ် ၁၈-၂၃ တွင်သူ့ကိုယ်သူအား မျိုးကြဲသူအဖြစ် ပုံဆောင်ရှင်းပြ ထားသည်။ အာရုံစိုက်လေ့လာကြပါစို့။

(ခ) ပုံဥပမာပေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် (၁၃:၁၀-၁၇)

၁၃:၁ဝ တပည့်တော်များသည် သခင်ဘုရား၏ ပုံဥပမာပေးခြင်း သဘောမပေါက်ကြသဖြင့် ရှင်းပြပေးဖိုပတောင်းဆိုကြသည်။

၁၃:၁၁ သခင်ယေရှုက မယုံကြည်သူ လူအုပ်ကြီးနှင့် တပည့်တော်များ၏ အသိတရား မတူညီပုံကို ဦးစွာပြောပြသည်။ ထိုမယုံကြည်သူများသည် သခင်ဘုရားအား ငြင်းပယ်ကြသူများဖြစ်သည်။ ကားတိုင်သို့ပို့မည့်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော် ကားတိုင်အတွက် အချိန်နာရီမကျရောက်သေး။ ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်၏ လျှို့ဝှက်ချက်အကြောင်းကိုလည်း တပည့်တော်များကဲ့သို့ မသိရှိကြ။

ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်သည် လူ့အသိဉာဏ်ဖြင့် ထွင်းဖောက်မသိရှိနိုင်။ ဖွင့်ပြသင် ပြသူမရှိလျှင် သဘောမပေါက်နိုင်။ ယခုကာလတွင်မူ ဖွင့်ပြတော်မူပြီ။ ယခင်က နိုင်ငံတော်နက်နဲမှုကို သိရှိ ခွင့် မရကြ။ ပုံဆောင်ချက်များသည် လူ့လောကတွင် သခင်ခရစ်တော်မရှိသည်အချိန်ကာလကို ပုံဥပမာဖြင့် ရှင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် အချို့က နိုင်ငံတော်၏ နက်နဲမှု ဟုဆိုကြသည်။ ရှင်းပြထောက်ပြသူမရှိ သေးသရွေ့ သိရှိနားလည်ခြင်းမရှိကြ။

၁၃:၁၂ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် လူထုပရိသတ်နှင့် တပည့်တော်များကို ရည်ညွန်းပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အကြင်သူသည် ရတတ်၏ ထိုသူ၌ ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းငှါ၊ ထပ်ပေးဦးမည် ဟုဆိုသည်။ တပည့်တော်များသည် သခင်ဘုရားကို ယုံကြည်သစ္စာရှိသူများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အတိုင်းထက်အလွန် ထပ်ပေးဦးမည်။ အလင်းရသူများဖြစ်သည်။ ပို၍ လင်းအောင်အလင်းတန်ခိုးထပ်ပေးမည်။ အခြားတဘက် တွင် ယုဒများသည် လောကအလင်းကို ငြင်းပယ်သူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပို၍ ဘဝမှောင်မိုက်ကြဦးမည်

၁၃:၁၃ မဿဲဟင်နရီက ဤပုံဥပမာကို ဣသရေလများ အဲဂုတ္ထုပြည်တွင် ရှိနေကြစဉ် မီးနှင့် တိမ်များတွေ့မြင်ကြပုံဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြသည်။ အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်တစားရှိသူများက သဘောပေါက် နိုင်ကြပါသည်။

ထိုသို့တွေ့မြင်သဘောပေါက်ရန်မှာ ဘုရားသခင်ဘက အမှုမဟုတ်။ နာယူသူ၏ စိတ်သ ဘောဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ယုဒများသို့ ပုံဥပမာတမင်ပေးကာ ပြခြင်းဖြစ်သည်။ H.C. Woodring က “ယုဒ များသည်သမ္မာတရားကို လိုချင်သူမဟုတ်၊ သမ္မာတရား၏ အလင်းလည်းမရနိုင်ကြ” ၂၆ ဟုထောက်ခံသည်။ သမ္မာတရားကို တတ်သိနားလည်ဟန်ဆောင်ကြသည်။ စူးစမ်းရှာဖွေဟန်ပြုကြသည်။ အရိပ်သာရှာဖွေကြ သည်။ အကောင်းကိုမူ အနားတွင်ရှိနေသော်လည်း မတွေ့မြင်ကြ။ ဘုရးာသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားသိဟန်ဆောင်ကြသော်လည်း အနားကပ်လာပြောသောအခါ မနာခံကြ။ လူ့ဘဝခံယူခြင်းကို နားမ လည်နို်င်ကြ။ အတွေးမပေါက်ကြ။ သို့ကြောင့် အသိတရားနှင့် ဝေးသထက်ဝေကြသည်။

၁၃:၁၄-၁၅ ထိုသူများသည် ဟေရှာ ၆:၉-၁ဝ ပရောဖက်ဟောကြားချက်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ကြားသာကြား၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်နားမလည်။ မြင်သာမြင်၏။ သဘောမပေါက်ကြ။ အကယ်၍ကြားသိမြင် ကြသည့်အတိုင်း ယုံကြည်လက်ခံကြလျှင် ဘုရားရှင်က ကျန်းမာသုခပေးမည်အမှန်။ သို့သော် ငြင်းပယ်ကြ သောကြောင့် ထိုအခွင့် အရေးမရကြ။ သို့ကြောင့် ကြားသော်လည်း မနာခံ၊ မြင်သော်လည်း သဘောမ ပေါက်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်ခံကြရမည်။

၁၃:၁၆-၁ရ တပည့်တော်များသည် ကုသိုလ်ပါရမီ အခံကောင်းသူများဖြစ်သည်။ အဘယ် ကြောင့် ဆိုသော် သူများမမြင်ဘူးသော အရာကို ဦးဦးဖျားဖျားမြင်ခွင့် ရကြသည်။ ရှေးသန့်ရှင်းသူများနှင့် ပရောဖက်များက မေရှိယသခင်ကြွလာမည့်အချိန်အားမျှော်တော်ယောင်စောင့်နေကြသော်လည်း ဆန္ဒမ ပြည့်ဝခဲ့ကြ။ တပည့်တော်များမှာမူကား ဟေရှာယကျမ်းတွင် ကြိုဟောထားသော မေရှိယသခင်ကို မျက်ဝါး ထင်ထင်ဖူးမျှော်ကြုံတွေ့ခွင့်ရရှိကြသည်။ တသက်မှာ တခါမကြုံစဘူးကြုံဘူးကြသည်။

(ဂ) မျိုးကြဲခြင်းပုံဥပမာရှင်းပြချက် (၁၃:၁၈-၂၃)

၁၄:၁၈ ပုံဥပမာပေး၍ အဘယ်ကြောင့် ဟောကြားသည်ကို သခင်ဘုရား ရှင်းပြပြီးနောက် မြေဆီလွှာလေးမျိုးပုံဥပမာကိုလည်း ရှင်းပြသည်။ မျိုးကြဲသူကို အတိအကျမဖော်ပြသော်လည်း ကိုယ်တော် ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်သည်ဟု နားလည်ရသည် (ငယ် ၃၇)။ နိုင်ငံတော်အကြောင်း သတင်းကောင်း ဟောပြောသူလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မျိုးစေ့သည် နိုင်ငံတော်ဟူသောစကားဖြစ်သည်။ (ငယ် ၁၉)။ မြေဆီလွှာ ဆိုသည်မှာ တရားနာပရိသတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။

၁၃:၁၉ မာသောမြေ လမ်းမမြေဆိုသည်မှာ စိတ်နှလုံးမှာကြော၍ ဧဝံဂေလိသတင်းစကား လက်မခံငြင်းပယ်သူများဖြစ်သည်။ ကြားနာသော်လည်း နားမလည်ကြ။ နားမလည်နို်င်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော နားလည်လိုချင်စိတ်မရှိကြ။ ငှက်များမှာ စာတန်ဖြစ်သည် တရားနာပရိသတ်များ နားထဲမဝင် အောင်နိုင်ငံတော်မျိုးစေံကို အဝေးသို့ သယ်ထုတ်ပစ်ကြသည်။ ဖာရိရှဲများသည် ထိုမာကြောသောမြေ၊ လမ်းမမြေသား ပရိသတ်များဖြစ်သည်။

၁၃:၂၀-၂၁ ကျောက်ဖြုံးမြေဟုဆိုရာတွင် ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာ ပါးပါးလေးသာရှိသော မြေလွှာကိုဆိုလိုသည်။ ထိုကျောက်ဖြုံးမြေကဲ့သို့သော တရားနာပရိသတ်မှာ ဧဝံဂေလိသတင်းစကား ကြား သိလျှင်ကြားသိခြင်း ဟုန်းကနဲတောက်လောင်ပျော်ရွှင်သည်။ မျိုးကြဲသူများသည်လည်း အစပိုင်းတွင် အောင်မြင်သည်။ သို့သော် အချိန်ရလာသည်နှင့် အမျှ အခြေအနေမကောင်းတော့ပါ။ အစပိုင်းတွင် အပြစ် ရှိမှန်းနားလည်ဝန်ခံသည်။ နောင်တရသည်။ သို့သော်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ ကရာနီ ကုန်းဘက်သို့ သွား မည့်အစား ပင်လယ်ကျွန်းဘက်သို့ သွားသည်။ ရေစုန်မှာ လှေကြုံလိုက်စီးသည်။ လောက သဘာဝက ဝါးမြိုချသွားသည်။ အမြစ်နက်နက်မတွယ်သောကြောင့် နေရောင်ခြည်တည်းဟူသော စုံစမ်းနှောင့်ယှက် ခြင်း၊ ညှဥန်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ကြုံသော အခါ ခံနိုုင်ရည်မရှိဘဲ၊ သေကြေပျက်စီးသည်။

၁၃:၂၂ ဆူးကြားမြေဆိုသည်မှာ နှုတ်ကပတ်တော်စကားကို တမျိုးတ ဘာသာ ကြားနာသိ နားလည်သူများဖြစ်သည်။ အပြင်ပန်း သဏ္ဌာန်အားဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို စိတ်ဝင်စားသူဟုထင်ရသော်လည်း အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသော အရာမှာ လောကီးအမှု၌ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာလိုခြင်း ဖြစ်သည် ထိုသူများ၏ ဘဝအသက်တာတွင် ဘုရားသခင်အတက် အသီးအပွင့် မဖြစ်ထွန်းကြပေ။

ထိုအကြောင်းကို Lang ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးလောဘ၏ သားအဖြစ် ပုံနှိုင်းထား သည်။ ထိုသားသည် ငယ်ရွယ်နုပျိုစဉ်တွင် နှုတ်ကပတ်တော်နာယူသော်လည်း ကြီးပြင်းလာသောအခါ ငွေနောက်သို့တကောက်ကောက်ပါသွားသည်။

သူ့မှာ သခင်ဘုရားအတွက်လား၊ အဖေ့အတွက်လားဟုရွေးချယ်ရတော့်မည်။ ဆူးကြားမြေ ဆိုသည်မှာ ပတ်ဝန်ကျင်ရှိလိမ်ညာမှု ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအစရှိသော လောကသာယာမှု များဖြစ်သည်။ ဖခင်၏ အလိုကိုလိုက်၍ စီးပွားရေးလောကသို့ ဘဝမြှုပ်နှံလိုက်သည်။ စီးပွားရေးတွင် လုံးလည်ချာလည် လှုပ်ရှားရင်း ဘဝနေညိုစောင်းလာသည်။ ထိုအချိန်မှ သတိရလာသည်မှာ ကောင်းကင်တရားမေ့လျှော့ခဲ့ပြီ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ရပ်နား၍ ဝိညာဉ်ရေးရာဖက်တွယ်ဖို့ ပြင်ဆင်သည်။ ထိုအကြောင်းကို ဘုရားရှင်က အပြစ်မမြင်ပါ။ သို့သော် ရက်များမကြာမီကံအကြောင်းမလှသဖြင့် ဘဝတပါးပြောင်းသွားသည်။ ဒေါ်လာ ကိုးသိန်း အမွေထားခဲ့သော်လည်း သူစိတ်ဝိညာဉ်သည် အချည်းအနှီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆူးတော်ကြားရှိမျိုးစေ့ သည် အပင်ပေါက်သော်လည်း အသီးမဖြစ်ထွန်းပါ။၂၇

၁၃:၂၃ ကောင်းသောမြေဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ်ယုံကြည်သူကို ဆိုလိုသည်။ နှုတ်က ပတ်တော်ကိုကြား၍ ဆင်ခြင်သည်။ ကြားနာသည့်အတိုင်းနာခံသည်။ အသီးအပွင့်သီးပွင့် ပုံခြင်းမတူညီကြ သော်လည်း ဘုရားပေးအသက်တာရှိကြသည်။ သခင်ဘုရား၌ အသက်ရှင်ကြသည်။ ဤနေရာတွင် အသီး ဆိုသည်မှာ ဝိညာဉ်ရေးရာအောင်မြင်ခြင်းထက် ခရစ်ယာန်အသက်တာဟုခံယူလျှင်ပိုမှန်မည်။ ဓမ္မသစ် ကျမ်းတွင် များသောအားဖြင့် အသီးသည် ဝိညာဥ်အသီးအဖြစ်သုံးလေ့ရှိသည်။ (ဂလာ ၅:၂၂-၂၃)

ဤပုံဥပမာက ပရိသတ်ကို ဘာပြောချင်သနည်း။ အထက်တနေရာတွင် နာခံခြင်းမရှိသော ခြားနားခြင်းကို ရှုတ်ချထားပြီးဖြစ်သည်။ လူတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားသိနာခံ၍ ဘုရားရှင်အတွက် သီးပွင့် ကြရမည့်အကြောင်းကို အခြားသူများအား လက်ဆင့်ကမ်းနမူနာပေးနိုင်ကြရမည်။ နှုတ်ကပတ် တော်ကြားသိသူတိုင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြရမည်။ တကမ္ဘာလုံးသို့ ဧဝံဂေလိတရားပျံ့နှံ့၍ လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရရှိရေးသည် ခရစ်တော်၏ မဟာရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ဤပုံဥပမာတွင် တပည့်တော်များကို အန္တရာယ် (၃)မျိုးသတိထားကြရန် သတိပေးထားသည်။ ဧဝံဂေလိတရားပျံ့နှံ့ဖို့ အတား အဆီးများမှာ (၁) စာတန် (ငှက်များ)၊ (၂) ဇာတိ (နေရောင်ခြည်၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ညှဉ်းပန်နှိပ်စက်ခံရခြင်း)၊ (၃) လောကီ (ဆူးခြုံ၊ လောကချမ်းသာ၊ သာယာမှု၌ မိန်းမောပျော်မွေ့ခြင်း) တို့ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးတွင် တပည့်တော်များအား ရူပါရုံထားရှိကြရန် မှာကြားလိုက်သည်။ အဆသုံး ဆယ်၊ အဆခြောက်ဆယ်၊ အဆတရာ အကျိုးအမြတ်ရရှိမည့်အကြောင်း မျှော်လင့်ချက်ပေထားသည်။ စင်စစ်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသူ၏ ဘဝအသက်တာတွင် အထက်ပါကိန်ဂဏန်းအတိုင်းမဟုတ်ပါ။ ဆတိုး ကိန်းဖြင့် တိုးပွားပါသည်။ တခါက ဥပုသ်စာဖြေကျောင်းတွင် Dwight L. Moody လုပ်ဘူးသည်။ အမှန်တ ကယ်အောင်မြင်ပါသည်။ ဥပုသ်စာဖြေဆရာမများလည်း ထိုနည်း အတိုင်း မနေမနားဆက်လုပ်ကြတော့ သည်။

(ဃ) စပါးပင်ပေါင်းပင် ပုံဥပမာ (၁၃:၂၄-၃၀)

နောက်ပုံဥပမာတခုသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် အမှန်တကယ်ယုံကြည်သစ္စာရှိသော တပည့်တော်များရှိသကဲ့သို့ နှုတ်ဖျားဖြင့်သာ ယုံကြည်သူများရှိကြောင်း၊ ရှင်းပြသည်။ မျိုးစေ့ကြဲခြင်း၊ ပုံဥပမာတွင် ပထမ အမြေဆီလွှာသုံးမျိုးသည် အပြင်ပန်းလက္ခဏာလက်ခံသူများဖြစ်သည်။ စတုတ္ထမြေမှာ အမှန်တကယ်အသက်တာပြောင်းလဲသူ၊ လူနည်းစုသာဖြစ်သည်။

၁၃:၂၄-၂၆ ဤဒုတိယ ပုံဥပမာတွင်လည်း နိုင်ငံတော်ကို အသွင်လက္ခဏာနှစ်မျိုါ်ဖြင့် ပုံနှိုင်း ထားသည်။ ဂျုံပင်သည် အမှန်တကယ်ယုံကြည်သူများဖြစ်၍ ပေါင်းပင်သည် အုတ်ရောရောကျောက် ရောရောသာမန်ကာလျှံကာယုံကြည်သူများဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက ဤပုံဥပမာပေးရှင်းပြထားသည်။ သူ၏ရန်သူသည်လာ၍ ကောင်းသော စပါးလက္ခဏာနှင့်တူသည့် မျိုးစေ့ကို စပါးအထဲ၌ ဝင်၍ကြဲသွား၏ Unger က လယ်ကွင်းထဲတွင်ပေါင်းပင်မြက်ပင်များသည် စပါးပင်ကဲ့သို့ ကြီးထွားတတ်သည် ဟုထောက်ခံ ထားသည်။ သီးပွင့်လာသောအခါ ခွဲခြားနိုင်သကဲ့သို့အဆိပ်ပါသော စကားများသည်လည်း နားဝင်ရောက် သည်နှင့် ခွဲခြားသိသာနိုင်ပါသည်။ ၂၈

၁၃:၂၇-၂၈ စပါးပင်နှင့် အတူ ပေါင်းပင်များ ရောနှောကြီးထွားလာကြောင်းမြင်ကြသော အခါ စေခံများက လယ်ရှင်အား မည်ကဲ့သို့ လုပ်ရမည် နည်းဟု မေးကြသည်။ လယ်ရှင်က ရန်သူ့လက် ချက်မှန်းချက်ချင်းသိလိုက်သည်။ အစေခံများက ထိုပေါင်းပင်များကို နှုတ်ပစ်ဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေကြသည်။

၁၃:၂၉-၃ဝ ထို့သော်လယ်ရှင်က အနှံထွက်ချိန်အထိစောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။ ရိတ်သိမ်းချိန် တွင် ခွဲခြားကြမည်။ စပါးများကို သိမ်းဆည်း၍ ပေါင်းပင်များကို မီးရှို့ပစ်မည်။

အဘယ်ကြောင့် ရိတ်သိမ်ချိန်ထိ စောင့်ခိုင်းသနည်း။ စပါးပင်များနှင့် အမြစ်ခြင်းရောယှက် တွယ်ကပ်နေကြသောကြောင့် ပေါင်းပင်များနှုတ်ပစ်လျှင်စပါးပင်များပါ ပျက်စီးကုန်မည်။

ဤဥပမာကို အပိုဒ်ငယ် ၃၇-၄၃ တွင် ရှင်းပြထားသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်ရောမှ ဆက်လက်လေ့ လာကြည့်ကြပါစို့။

(င) မုံညင်းစေ့ပုံဥပမာ (၁၃:၃၁-၃၂)

၁၃:၃၁-၃၂ တဖန်အသေးဆုံးအစေ့ဖြစ်သော မုန်ညင်းစေ့နှင့် နိုင်ငံတော်ကို ပုံဥပမာပေး ထားသည်။ ထိုသေးငယ်သော မျိုးစေ့ကို စိုက်လျှင် အပင်ဖြစ်ထွန်းလာသည်။ သာမန်မုန်ညင်းပင်သည်  အပင်ထက်ခြုံပုတ်ဖြစ်ထွန်းသည်။ ထိုအပင်သည် ငှက်များအသိုက်ဆောင်နိုင်လောက်အောင် ကြီးထွား သည်။

ထိုမုန်ညင်းစေ့သည် နိုင်ငံတော် စတင်တည်ထောင်ခါစကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သည် ပထမစတင်တည်ထောင်စဉ် အလွန်သေးငယ်၍ အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှ အဆမတန်ကြီးထွားလာသည်။ အပင်သည်လည်း ကြီးထွားလာပြီး အကိုင်းအခက်များတွင် ငှက်များမှ အသိုက်များတည်လာကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ငယ် ၄တွင် ငှက်ကို စာတန်အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။ နိုင်ငံတော်သည်လည်း စာတန်နှင့် လယ်စပါးစေများ၏ သိုက်မြုံယံဆောက်ရာနေရာဖြစ်လာသည်။ ယနေ့ ခေတ်ကာလခရစ်ယာန် အရိပ်အဝါသအောက်တါင် ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်သော Unitarianism. Christian Sceince, Mormonism, Jahovah’s Witnesses နှင့် Unification လည်းရှိကြသည်။

ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက သူမရှိသည့်အချိန်တွင်ခရစ်ယာန်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာသည် ကျယ်ဝန်းမည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့ကြီးထွားခြင်းသည် ပုံမှန်ကြီးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သေးငယ်သော မျိုးစေ့ဖြစ်သော်လည်း အဆမတန်ကြီးထွားနို်င်သည်။ “နတ်ဆိုးနေရာဖြစ်လေပြီ။ ညစ်ညူးသော ဝိညာဉ်မျိုး ၏မှီခိုရာဖြစ်လေပြီ” (ဗျာ ၁၈:၂)ဟုကျမ်းစာက ဆိုထားပါသည်။

(စ) တဆေးပုံဥပမာ (၁၃:၃၃)

၁၃:၃၃ နောက်တဖန် နိုင်ငံတော်ကို အမျိုးသမီးများ မုန့်ဖုတ်ရာတွင် မုန့်ညက်သုံးတင်း၌ တတုံးထည့်မွေရသော တဆေးနှင့် ပုံဥပမာပေးထားသည်။ ထိုတဆေးတတုံးဖြင့် မုန့်ညက်အားလုံးနှံ့စပ် ဖောင်းကြွသွားသည်။ ဤနေရာတွင် မုန့်ညက်ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာလောက ဖြစ်၍ တဆေးသည် ကမ္ဘာအနှံ့ ဟောပြောမွှေနှောက်ရသော တရားဖြစ်သည်။

အများအားဖြင့် တဆေးကို မကောင်းသောနေရာ၊ စာတန်အဖြစ် သုံးနှုန်းလေ့ရှိသည်။ ဘုရားသခင်က သူ့လူများအား အိမ်မှ တဆေးဖယ်ခိုင်းသည်ကို ကြည့်ပါ (ထွက် ၁၂:၁၇)။ တဆေးမပါ သောမုန့်စားရသည့် ပွဲတော်ရက်လတွင် တဆေးစားသုံးလျှင် ဣသရေလအမျိုးမှ အမွေပြတ် မောင်းထုတ် ခြင်းခံရသည်။ သခင်ယေရှုကလည်း တဆေးနှင့် တူသော ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲများကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ သတိပေး ထားသည် (မာ ၁၆:၆-၁၂)။ တဆေးကဲ့သို့သော ဟေရုဒ် (မာ ၈:၁၅)ကိုလည်း သတိထားခိုင်းသည်။ တဆေးကို ၁ကော ၅:၆-၈ တွင်လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်း၎င်း၊ ဂလာ ၅:၉တွင် မှားယွင်းသော သွန်သင်ခြင်း ဖြင့် ၎င်း၊ ခိုင်းနှိုင်းထားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် တဆေးသည် မကောင်းသော အကျင့်၊ ညစ်ညူးသော အရာဖြင့် ခိုင်းနှိုင်းပုံဖော်ထားသည်။

ဤပုံဥပမာတွင်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် မကောင်းသော ဒုစရိုက်တန်ခိုးကြီးထွား ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ မရှိရန် သတိပေးထားသည်။ မုန်ညင်းစေ့ပုံဥပမာတွင် အပြင်ပန်းရုပ်သွင်ပျက်စီးခြင်းကို ရည်ညွန်း ၍ ဤတဆေးပုံဥပမာသည် အတွင်းသရုပ် ပုပ်ပျက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

ဤပုံဥပမာတွင် မုန့်ညက်သည် ဘုရားသခင်၏ လများစားသုံးသော အစာဖြစ်သည်။ တဆေးသည်ညစ်ညူးသော အယူဝါဒဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးသည် မှားယွင်းသော ပရောဖက်မ (ဗျာ ၁၂:၂၀) ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အမျိုးသမီးများတည်ထောင်ဦးဆောင်သော အသင်းတော်ဂိုဏ်းဂနများ သည်မှားယွင်းသော အယူဝါဒမျာဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသလား။ အသင်းတော်တွင် အမျိုးသမီးများ ဟောကြား ပြောဆိုခွင့် သမ္မာကျမ်းစာက တားမြစ်ထားပါသည် (၁ကော ၁၄:၃၄၊ ၁တိ ၂:၁၂)။ အချို့အမျိုးသမီးများ သည် မူဝါဒအမိန့်အာဏာများအား အနိုင်ကျင့် ဖျက်ဆီးလေ့ရှိသည်။

ထိုအကြောင်းကို J.H Brookes က ဤသို့ဆိုသည်။ အကယ်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ကြီးထွားခြင်းသည် အုတ်ရောရောကျေက်ရောရော ဖြစ်နေလျှင် စပါးပင်နှင့် ပေါင်းပင်များအတူတကွ ချန်ထားခြင်း၊ ငါးအကောင်းနှင့် အပုပ်အတူတူထားခြင်း၊ ဆိုးညစ်သော အစေခံ (မ ၁၈:၂၃-၃၂)။ မင်္ဂလာ ဝတ်စုံမရှိသူ၊ ပျောက်ဆုံးသောသူ (မ ၁၇:၁-၁၃)၂၉ ဖြစ်သွားမည်။

(ဆ) ပုံဥပမာပေးမည့် ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံခြင်း (၁၃:၃၄-၃၅)

၁၃:၃၄-၃၅ သခင်ယေရှုက ပထမပုံဥပမာလေးခုအား လူထုပရိသတ်သို့ပြောခဲ့သည်။ ထိုသို့ပုံဥပမာဖြင့် ပြောခြင်းသည် အာဆပ်၏ ဆာ ၇၈:၂ ငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ ဥပမာများကို မြွက်ဆိုလတံ့။ ကမ္ဘာဦးမှစ၍ ထိမ်ဝှက်သောအရာတို့ကို ဘော်ပြလတံ့ ဟူသော ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစ ကားအရ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ ပုံလက္ခဏာသည် ကြားကာလအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဝှက်ထားသော အရာများကို ယခုမှာမူ လူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ပြသနေပြီ။

(ဇ) စပါးရိုင်းပင် ပုံဥပမာရှင်းပြခြင်း (၁၃:၃၆-၄၆)

၁၃:၃၆ သခင်ယေရှုက ပြောခဲ့သော ပုံဥပမာကို တပည့်တော်များအား အိမ်ခန်းထဲတွင် ထပ်မံရှင်းပြသည်။ ဤနေရာတွင် တပည့်တော်များသည် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသော ဣသရေလလူမျိုးကို ပုံဆောင်သည်။ နေအိမ်သည် ကိုယ်တော်ဘုရား ရှေးမဆွက သိကျွမ်းသော လူမျိုးဖြစ်၍ ဘယ်သောအခါမှ မပစ်ပယ်ကြောင်းပုံဆောင်သည် (ရော ၁၁:၂)

၁၃:၃ရ ဤစပါးနှင့် စပါးရိုင်းပုံဥပမာတွင် သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်သည် မျိုးကြဲသူဖြစ် သည်။ ကိုယ်တော်တိုင်မြေကြီးပေါ်သို့ မျိုးကြဲသည်။ တပည့်တော်များဖြင့် လည်း မျိုးကြဲသည်။

၁၃:၃၈ လယ်ကွင်းပြင်သည် ကမ္ဘာကြီးဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် အရေးကြီးသောအချက် ဖြစ်သည်။ လယ်ကွင်းပြင်သည် အသင်းတော် မဟုတ်ပါ။ ကောင်းသော မျိုးစေ့ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော် သား မီးများ ဖြစ်သည်။ သက်ရှိလူသားများကို လယ်ကွင်းပြင်တွင် စိုက်ပျိုးသည်ဟု ယူဆစရာရှိသည်။ အဓိကဆို လိုချက်မှာ နိုင်ငံတော် သားသမီးများကို ကမ္ဘာမြေပြင်အနှံ့ကြဲချခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား လူ့လော ကတွင် အမှုတော်ပြုနေစဉ် တပည့်တော်များကို သုံး၍ နိုင်ငံတော်မျိုးစေ့ကို သစ္စာရှိရှိကြဲချကြသည်။ စပါးရိုင်းမျိုးစေ့များမှာ စာတန်မာရ်နတ်၏ နိုင်ငံတော်သားများ ဖြစ်သည်။

စာတန်သည်လည်း နေ့စဉ်နှင့် အမျှ အဟုတ်အမှန်သဖွယ်ရောချနေသည်။ လူသားများ အကြိုက်၊ လူသားများသဘောကျသော အရာများကို တပည့်တော်များကဲ့သို့ ကမ္ဘာအနှံ့ လိုက်ကြဲသည်။ ပုံမှားလိုက်လုပ်ကြသည်။ စင်စစ်မှာမူ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ နောက်တော်လိုက်များ မဟုတ်ကြ။

၁၃:၃၆ ဘုရားသခင်နှင့် ဘုရားသခင်၏ လူများ၏ ရန်သူမှာ စာတန်ဖြစ်သည်။ ကောက်ရိတ် ချိန်သည် ကပ်ကမ္ဘာကုန်ဆုံးချိန်ဖြစ်သည်။ ကြားကာလနိုုင်ငံတော်ကုန်ဆုံးချိန်မှာ သခင်ယေရှု ကမ္ဘာမြေကြီး အုပ်းစိုးဖို့ပြန်လည်ကြွလာချိန်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်ကာလကုန်ဆုံးချိန်ဟုမဆိုပါ။ အသင်းတော်နှင့်လွဲမှား ခြင်းမရှိစေနှင့်။

၁၃:၄၀-၄၂ ကောက်လှိုင်းရိတ်သိမ်းသူများမှာ ေကာင်းကင်သားများဖြစ်သည်။ (ဗျာ ၁၄:၁၄-၂ဝကိုကြည့်)။ နိုင်ငံတော်ကာလမှာ စပါးနှင့် စပါးပင်များခွဲခြားခြင်းမပြုပါ။ အတူတကွ ရှင်သန်ခွင့်ပြု ထားသည်။ သခင်ယေရှု ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသောအခါ တွင်မူကောင်းကင်သားများက ကမ္ဘာအနှံ့ အပြစ် ရှိသူများနှင့် ဒုစရိုက်သများများအား စုသိမ်း၍ မီးပုံထဲသို့ ပစ်ချကြမည်။ မျက်ရည်မိုးရွာ၍ အံသွားကြိတ်နာ ကြည်းကြလိမ့်မည်။

၁၃:၃၄ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် စိတ်ရှည်စွာ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားကြသော ဖြောင့်မတ်သူများသည် နေထွန်လင်းသကဲ့သို့ အဘနိုင်ငံတော်၌ ထွန်းလင်းကြလတံ့။ ခရစ်တော်၏ အနှစ်တထောင်အုပ်စိုးခြင်း၌ စိုးစံကြမည်။ ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်လျှံကြမည်။

တဖန် သခင်ယေရှုက ဤပုံဥပမာကို ကြားစရာနားရှိသူတိုင်းကြားကြပါစေ ဟု ဥဒါန်းကြွေး လိုက်သည်။

ဤပုံဥပမာကို အချို့က အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲနေကြသည်။ ဒေသန္တရအသင်းတော်ရှိ ဘုရား တရားမပြည့်ဝသူများဟု ယူဆကြသည်။ အသေအချာမှတ်သားပါ။ လယ်ကွင်းပြင်သည် အသင်းတော် မဟုတ်ပါ။ လူ့လောကကြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒေသန္တရအသင်းတော်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်သားကောင်များ အသင်းတော်မှ စစ်ထုတ်ဆန်ကာချစရာနေရာသာဖြစ်သည်။ (၁ကော ၁၅း၉-၁၃)။ ဤပုံဥပမာတွင် အသေ ချာရှင်ပြထားပါသည်။ နိုင်ငံတော်တွင် ဘုရားတရားကြည်ညိုသူနှင့် အုတ်ရေားရောကျောက်ရောရော သမားများလည်းပါဝင်သည်။ အစစ်အမှန် နှင့် အလှီအဖျင်းများလည်းပါဝင်သည်။ ခေတ်ကာလကုန်ဆုံး သည့်တိုင်အောင်ထို အတိုင်းရှိနေမည်။ ထိုနေ့ရက်ရောက်သောအခါမှ ခွဲခြားရွေးထုတ်ပါမည်။ အလှီအဖျင်း များကို မီးပုံထဲသို့ ပစ်ချသော်လည်း အမှန်တကယ်ယုံကြည်သူများမူကား၊ ဘုန်းတန်ခိုးအပြည့်အစုံဖြင့် နိုင်ငံ တော်ထဲသို့ဝင်ကြမည်။

(ဈ) ဝှက်ထားသော ရတနာ ပုံဥပမာ (၁၃:၄၄)

၁၃:၄၄ ကိုယ်တော်ရှင်းပြသော ပုံဥပမာတိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၌ အဆိုးနှင့် အကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် မဖြောင့်မတ်ခြင်းများ ဒွန်တွဲပါဝင်သ်။ နောက်ပုံဥပမာ နှစ်ခုတွင်လည်း ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ မဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ရောနှောပါရှိပုံကို ဖော်ပြထားသည်။ (၁) အသင်းတော်ကာလမတိုင်မီနှင့် အသင်းတော် ကာလပြီးနောက်ယုံကြည်သူ ယုဒများ၊ (၂) ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် ယုံကြည်သူ ယုဒနှင့် တပါးအမျိုးသားများ အကြောင်းပါရှိသည်။

ဤပုံဥပမာတွင် နိုင်ငံတော်ကို လယ်ကွင်း၌ ဝှက်ထားသော ရတနာဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်။ လူတယောက်သည် လယ်ထွန်နေစဉ် ထိုရတနာတွေ့ရှိရာ ပြန်လည်ဖုံးအုပ်ထားပြီး၊ ရှိသမျှငွေဖြင့် ထိုလယ် ယာတခွင် လုံးအားဝမ်းသာ အားရဝယ်ယူလို်က်သည်။

ထိုသူသည် သခင်ယေရှုဟု ယူမှတ်စရာရှိသည် (စပါးနှင့် စပါးရိုင်းပုံဥပမာတွင် လယ်သမား ဖြစ်သည် ငယ် ၃၇)။ ရတနာမှာ ကိုယ်တော်ဘုရား လူ့လောကတွင် အမှုတော်ပြုနေစဉ် ယုံကြည်သူများ ယုဒများဖြစ်သည်။ အသင်းတော်ချီးဆောင်ခြင်းနောက်ပိုင်းတွင် ယုံကြည်သူများလည်းပါဝင်နိုင်သည်။ (ဆာ ၁၃၅:၄)တွင် ဣသရေလလူမျိုုးသည် ဘုရားသခင်၏ သီးသန့် ရတနာများဖြစ်သည် ဟုဆိုထားသည်ကို ကြည့်ပါ)။ ယုဒများသည် လယ်ကွင်းပြင်တွင် ဝှက်ထားသော ရတနာဖြစ်သည်။ လူ့လောက ကမ္ဘာသားများ အကြားတွင် ဝှက်ထားခြင်းဖြစ်၍ ဘုရားရှင်မှ တပါးအခြားသများက မသိရှိကြ။ သခင်ယေရှုသည် ဤယုဒ လူမျိုးရတနာများကို ဝှက်ထာခဲ့ပြီး၊ ဝယ်ယူဖို့ ငွေကြေးများရှာသည်။ ရှိသမျှရတနာဆိုသည်မှာ ကရာနီကုန်း ပေါ်မှာ အသက်စွန့်ခြင်းဖြစ်သည်။ (၂ကော ၅:၁၉၊ ၁ယော ၂:၂)။ရွေးကောက်ထားသော ဣသရေလအမျိုး သည် ဇိအုန်တောင်ပေါ်သို့ မေရှိယ နိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းလာသော အခါ ပြန်လည်ကောက်နှုတ်ထောက်ပ လာကြမည်။

ဤပုံဥပမာကို တခါတရံ အပြစ်သားများအား တန်ဖိုးအကြီးဆုံးရတနာဖြစ်သော ခရစ်တော် ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ အနက်ကောက်ကြသည်။ အခမဲ့ပေးထားသော ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးအယူအဆနှင့် ဝါဒကွဲပြားစရာရှိပါသည်။ (ဟေရှာ ၅၅:၁၊ ဧ ၂:၈-၉)

(ည) အဖိုးတန်ပုလဲကြီးပုံဥပမာ (၁၃:၄၅-၄၆)

၁၃:၄၅-၄၆ ဤနေရာတွင် နိုင်ငံတော်ကိုရတနာကုန်သည်ကြီး တကူတက လိုက်ရှာနေ သောအဖိုးတန်ပုလဲလုံးနှင့် ပုံဖော်ထားပါသည်။ သာမန်ပုလဲလုံးနှင့်မတူ တမူထူးခြားသော ရှိသမျှ ပစ္စည်း ဥစ္စာရောင်းချပြီး ပုလဲလုံးကို ဝယ်ယူလိုက်သည်။

ဓမ္မသီချင်းတပုဒ်တွင် အဖိုးထိုက်တန်ရတနာပုလဲ တွေ့ရှိသွား ဟု ချီးမွမ်းစပ်ဆိုထားသည်။ ပုလဲတွေ့ရှိသူမှာ အပြစ်သားဖြစ်၍ အဖိုးတန်ပုလဲလုံးမှာ ကယ်တင်ရှင်သခင်ဘုရားဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် စဉ်းစားစရာရှိလာသည်။ အပြစ်သားတွင် ခရစ်တော်အား ဝယ်ယူနိုင်လောက်အောင် ရောင်းချစရာရတနာ ဥစ္စာရှိပါသလား။

ထိုရတနာကုန်သည်သည် ခရစ်တော်ဖြစ်လျှင် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။ အဖိုးတန်ပုလဲလုံးမှာ အသင်းတော်ဖြစ်သည်။ ထိုပုလဲလုံးသည် ကနုကမာကောင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ ရတနာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပင်အသင်းတော်သည် လည်း ခရစ်တော်၏ ရင်နှစ် သည်းချာရတနာဖြစ်သည်။ ကနုကမာကောင်က ဆင်းရဲပင်ပန်းမှု ဘဝတစ်ခုလုံးပေးပြီးမွေးထုတ်သကဲ့သို့ သခင်ယေရှုကလည်းအသက်ပေး၍ အသင်းတော် မွေးဖွားခဲ့သည်။

ဤဥပမာတွင် နိုင်ငံတော်ကို အဖိုးတန်ဟုဆိုရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါသည်။ သို့သော် ပုလဲရတနာထက်ပုလဲကုန်သည်ဖြစ်လျှင် ပိုမိုဖြစ်တန်သည်။ မည်သို့ကွာခြားသနည်း။

ဤဥပမာတွင်ရတနာကို ရွေးကောက်ထားသော ဣသရေလအမျိုးအဖြစ် ပုံဖော်ထားသည်။ နိုင်ငံတော် ဣသရေလအမျိုးနှင့် ခိုင်းနှိုင်းထားသည်။ ဣသရေလလူမျိုးသည် အစကတည်းက ရည်ရွယ် ချက်ထားရှိရာဖြစ်၍ အနာဂတ်တွင် လည်းဆက်လက်ရှိနေဦးမည်။

အထက်တွင် ရှင်းပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းနိုင်ငံတော်နှင့် အသင်းတော်မတူညီပါ။ အသင်းတော် ပုံစံအမျိုးမျိုးသည်လည်း နိုင်ငံတော်ထဲတွင်ပါဝင်ကြသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတော်ထဲတွင် ပါဝင်သူတိုင်းတွင် ပါဝင်ကြသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတော်ထဲတွင် ပါဝင်သူတိုင်းသည် အသင်းတော်ထဲတွေရှိသည်မဟုတ်။ ခရစ်ဘုရားက ကမ္ဘာမြေကို အသစ်ဖန်ဆင်းအုပ်စိုးသောအခါ အသင်းတော်သည် နိုင်ငံတော်ထဲ၌ ပါရှိတော့ မည်မဟုတ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကိုယ်တော်ဘုရားက သတို့သမီးအဖြစ်သိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်တော်နှင့် အတူတကွ စိုးစံသည်။ ကိုယ်တော်နှင့် အလားတူ ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံမည်။

ပုလဲရတနာသည် ပင်လယ်ထဲမှ ပေါ်ထွက်သကဲ့သို့ အသင်းတော်သည်လည်း ခရစ်တော်၏ သတို့သမီးဖြစ်ရသည်။ သတို့သမီး ဟူသည် အသက်တာ ပြောင်းလဲသော ယုဒလူမျိုးများကိုသာ ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်။ နာမတော်၌ ပေါ်ထွန်းသော အသင်းတော်များဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်ကို တ ၁၅း၁၄တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

(ဋ) ပိုက်ကွန်ပုံဥပမာ (၁၃: ၄၇-၅၀)

၁၃:၄၇-၄၈ နိုင်ငံတော်အကြောင်းနောက်ဆုံးပုံဥပမာမှာ ပင်လယ်ထဲသို့ချ၍ ငါးအမျိုးမျိုးဖမ်း ယူသောပိုက်ကွန်နှင့် ခိုင်းနှိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကို တံငါသည် ဖမ်းမိသော ငါးများထဲမှ ငါးအကောင်းများကို သိမ်းဆည်း၍ မကောင်းသော ငါးများကို လွှင့်ပစ်ကြသည်။

၁၃:၄၉-၅ဝ ဘေးဒဏ်ကြီးကုန်ဆုံး ချိန်သည် ကပ်ကမ္ဘာ ကုန်ဆုံးချိန်ဖြစ်သည်ဟုသခင် ဘုရားမိန့်မှာထားသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ တံငါသည်များမှာ ကောင်းကင်တမန်များဖြစ်သည်။ ကောင်းသောငါးဆိုသည်မှာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသော ယုဒလူမျိုးနှင့်တပါး အမျိုးသားများဖြစ်သည်။ မကောင်းငါးဆိုသည်မှာ ဖြောင့်မတခြင်းကင်းသူများ၊ မယုံကြည်သူလူမျိုးများ ဖြစ်၍ စပါးပင်နှင့် ပေါင်းပင်ခွဲခြားခြင်းခံရသကဲ့သို့ ရွေးထုတ်ဖယ်ရှားခြင်းခံရမည် (ငယ် ၃၀၊ ၃၉-၄၃)။ မဖြောင့်မတ်သူများသည် အံသွားကြိတ်၍ မကျေနပ်ဖြင့်  မီးပုံထဲသို့ ပစ်ချခြင်းခံရချိန်တွင် ဖြောင့်မတ်သူများ သည် ဘုန်းတော်မင်္ဂလာခံစားဖို့ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝမ်းမြောက်စွာဝင်ကြရမည်။ သို့သော် ထိုအချိန်ကာလ သည် နောက်ဆုံးအပြစ်စီရင်ခြင်းမဟုတ်သေး။ အနှစ်တထောင်အုပ်စိုးခြင်းကာလအဆုံးတွင် အပြီးသတ် တရားစီရင်ခြင်းခံကြရဦးမည် (ဗျာ ၂၀:၇-၁၅)။

ဤဥပမာကို Gaebelein ကဤသို့ရှင်းပြသည်။ ပင်လယ်ထဲသို့ ပိုက်ကွန်ချသည်ဆိုသည်မှာ လူမျိုးများအား ဟောပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပုံဥပမာတွင် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ဘေးဒဏ်ကြီးကာ လထိတည်တံ့နေမည်ဟုဆိုသည် (ဗျာ ၁၄:၆၇)။ ကောင်းကင်တမန်များက အကောင်းနှင့် အဆိုးရွေးချယ် ကြမည်။ ထိုစကားသည် ယခုခေတ်ကာလနှင့်၎င်း၊ အသင်းတော်နှင့်၎င်း မဆိုင်ပါ။ နိုင်ငံတော်တည် ထောင်သည့်အခါ ကျမှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းကင်တမန်များကရွေးချယ်မည့် အကြောင်းကို ဗျာဒိတ် ကျမ်းတွင် ရေးထားသည်။ ဆိုးသောသူများကို မီးပုံထဲသို့ ပစ်ချ၍ ကောင်းသောသူများကို နိုင်ငံတော်ထဲသု့ိ ဝင်ခွင့် ပေးပါမည်။ ၃၀

(ဋ္ဌ) ဥစ္စာဘဏ္ဍာသမ္မာတရား (၁၃:၅၁-၅၂)

၁၃:၅၁ ပုံဥပမာများပြောပြီးသောအခါ သဘောပေါက်ကြပါသလားဟု သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များအားမေးလိုက်ရာ နားလည်ကြပါသည်ဟု သံပြိုင်ဖြေဆိုကြသည်။ ဤစကားသည် အံ့အား သင့်စရာကောင်းသကဲ့သို့ မနာလိုစရာလည်း ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဆိုလျှင် နားမရှင်းဘူး ဟုဖြေမည့်သူရှိချင် ရှိနိုင်မည်။

၁၃:၅၂ တပည့်တော်များသည် အမှန်တကယ် သဘောပေါက်ဝေငှဟောပြောကြသည်။ တပည့်တော်များသည် ထိုဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးဆင်းရာရေကြည်စမ်းချောင်းများဖြစ်သည်။ တပည့် တော်ဆယ့်နှစ်ပါးသည် ကျမ်းတတ်ရာများအား ကောင်းကင်နို်င်ငံတော်အကြောင်းဝေငှသွန်သင်ကြသဖြင့် မိမိဘဏ္ဍာထဲက အထူးထူးအခြားခြားသေ အသစ်အဟောင်းတို့ကို ထုတ်သော အိမ်ရှင်နှင့်တူကြပေသည်။ ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဘဏ္ဍာဟောင်းတည်းဟူသော သမ္မာတရားရှိကြသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားသွန်သင် ချက်များသည် ဘဏ္ဍာသစ်ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များသည် ထိုဘဏ္ဍာအဟောင်းအသစ်များကို ထုတ်၍ အခြားသူများအား ဝေငှပေးကမ်းကြပြီ။

(ဍ) နာဇရက်မြို့က ယေရှုအားငြင်းပယ်ခြင်း (၁၃:၅၃-၅၆)

၁၃:၅၃-၅၆ ပုံဥပမာများ ရှင်းပြပြီးသောအခါသခင်ယေရှုသည် နောကဆုံးကြိမ်အဖြစ် ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေ နာဇရက်မြို့သို့ ကြွတော်မူသည်။ တရားစရပ်တွင် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ သွန်သင် ချက်များကို ကြားနာသော ပရိသတ်များသည် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ဉာဏ်ပညာမြင့်မားပုံကို အံ့ဘနန်းဖြစ် ကြသည်။ ထိုတရားနာပရိသတ်က ယေရှုအား လက်သမားယောသပ်၏ သားမှန်လည်းသိရှိကြသည်။ မိခင် မာရိနှင့် ညီတော်များဖြစ်သော ယာကုပ်၊ ယောသေ၊ ရှိမုန်နှင့် ယုဒတို့အပြင် နှမငယ်များလည်း နာဇရက်မြို့ တွင်သက်ရှိထင်ရှားနေသူများဖြစ်ကြသည်။ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကလေးဘဝမှစ၍ ရပ်သူရွာသားတိုင်သိရှိ နေကြသော သူက အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ နေ့ချင်းညချင်း ဉာဏ်ပညာထူးချွန်သွားသနည်း။ နားမလည်နိုင် အောင်ဖြစ်နေကြသည်။

၁၃:၅၇-၅၈ ကိုယ်တော်၏ ဇာတိကို သိရှိကြသော ကြောင့် မကြည်ညိုကြ။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက ပရောဖက်သည် မိမိနေရပ်ဌာနတွင် အကြည်ညိုခံရသည်ဟု ထောက်ပြသည်။ ရင်းနှီးကျွမ်း ဝင်သော အမျိုးသားချင်းများက မကြည်ညိုနိုင်ကြသည်မှာ မှန်ပါသည်။ မယုံကြည်ကြသဖြင့် နာဇရက်တွင် အမှုတော်ပြုဖို့ အခက်အခဲအဟန့်အတားဖြစ်နေသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် နာဇရက်တွင် ဖျားနာသူ အနည်းငယ်သာ ကျန်းမာခွင့်ကြုံခဲ့သည်။ (မာ ၆:၅)။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော လူများ၏ ဆိုးညစ်မှုကြောင့် ဘုရားရှင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးကို မမြင်ကြ၍ ခံစားပိုင်ခွင့်မရရှိကြ။ လူအများက မလိုလားမကြည်ဖြူသဖြင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရကြသော်လည်း၊ ယုံကြည်လိုလားသူများသည် ယုံကြည်သည့် အကျိုးခံစားခွင့် မြည်းစမ်းသိရှိခဲ့ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။