ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၆

နာဇရက်မြို့ကလက်မခံခြင်း
(မ၊ ၁၃:၅၃-၅၈။ လု၊ ၄:၁၆-၃၀)
1ထိုအရပ်မှကြွ၍ တပည့်တော်တို့သည် လိုက်ကြသဖြင့် မိမိမြို့သို့ ရောက်တော်မူ၏။- 2ဥပုသ်နေ့ရောက်လျှင် တရားဇရပ်၌ ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏။ လူများတို့သည် ကြားနာရလျှင် မိန်းမောတွေဝေခြင်းသို့ ရောက်၍၊ ဤသူသည် ဤအရာတို့ကို အဘယ်မှာရသနည်း။ သူရသော ပညာကား အဘယ်ပညာနည်း။ ဤမျှလောက်သော တန်ခိုးများကို အဘယ်သို့ ပြနိုင်သနည်း။- 3သူသည် လက်သမားမဟုတ်လော။ မာရိ၏သား မဟုတ်လော။ ယာကုပ်၊ ယောသေ၊ ယုဒ၊ ရှိမုန်တို့၏ အစ်ကိုမဟုတ်လော။ သူ့နှမများသည်လည်း ငါတို့နှင့် အနီးအပါးနေကြသည်မဟုတ်လောဟု ပြောဆိုလျက် စေတနာစိတ် ပျက်ကြ၏။- 4ယေရှုကလည်း၊ ပရောဖက်သည် မိမိမြို့၊ မိမိအဆွေနေရာ၊ မိမိအိမ်မှတစ်ပါး အခြားသောအရပ်၌ အသရေရှိသည်ဟု ထိုသူတို့အား မိန့်တော်မူ၏။-ယော၊ ၄:၄၄။ 5မကျန်းမမာသောသူအချို့တို့ အပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်၍ အနာကိုငြိမ်းစေခြင်းမှတစ်ပါး အဘယ်တန်ခိုးတော်ကိုမျှ ထိုအရပ်၌ ပြတော်မမူနိုင်။- 6ထိုသူတို့သည် မယုံကြည်ကြသည်ကို အံ့ဩခြင်းရှိတော်မူ၏။ ပတ်လည်၌ရှိသော မြို့ရွာများသို့ ဒေသစာရီ လှည့်လည်၍ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူ၏။
တပည့်တော်တို့ကိုစေလွှတ်ခြင်း
(မ၊ ၁၀:၅-၁၅။ လု၊ ၉:၁-၆)
7တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသော တပည့်တော်တို့ကို ခေါ်တော်မူပြီးမှ၊ ညစ်ညူးသောနတ်တို့ကို နိုင်စေခြင်းငှာ အခွင့်ပေးလျက်၊ နှစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီ စေလွှတ်တော်မူ၍၊- 8သင်တို့သည် တောင်ဝှေးတစ်ခုမှတစ်ပါး လမ်းခရီးဖို့ အဘယ်အရာကိုမျှ မယူကြနှင့်။ လွယ်အိတ်နှင့် မုန့်မှစ၍ ခါးပန်း၌ ကြေးငွေကို မယူကြနှင့်။-လု၊ ၁၀:၄-၁၁။ 9ခြေနင်းကို စီးကြလော့။ အင်္ကျီနှစ်ထပ် မဝတ်ကြနှင့်ဟု မှာထားတော်မူ၏။- 10ထိုမှတစ်ပါး သင်တို့သည် မည်သည်အိမ်သို့ဝင်လျှင်၊ ထိုအိမ်တွင် ထိုအရပ်မှ မထွက်မသွားမီတိုင်အောင် နေကြလော့။- 11အကြင်သူတို့သည် သင်တို့ကို လက်မခံ၊ သင်တို့၏ စကားကို နားမထောင်ဘဲနေ၏။ ထိုသူတို့နေရာ အရပ်မှ ထွက်သွားစဉ်၊ သူတို့တစ်ဖက်၌ သက်သေဖြစ်စေခြင်းငှာ သင်တို့၏ခြေဖဝါးမှ မြေမှုန့်ကို ခါလိုက်ကြလော့။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ ထိုမြို့သည် သောဒုံမြို့နှင့် ဂေါမောရမြို့ထက် သာ၍ ခံရလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။-တ၊ ၁၃:၅၁။ 12တပည့်တော်တို့သည် ထွက်သွား၍ နောင်တတရားကို ဟောကြ၏။- 13နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်ကြ၏။ မကျန်းမမာသော သူများတို့ကို ဆီနှင့်လူး၍ အနာကို ငြိမ်းစေကြ၏။ယာ၊ ၅:၁၄။
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကွယ်လွန်ခြင်း
(မ၊ ၁၄:၁-၁၂။ လု၊ ၉:၇-၉)
14ထိုအခါ သတင်းတော်ကျော်စောသည် ဖြစ်၍၊ ဟေရုဒ်မင်းကြီးသည် ကြားလျှင်၊ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် သေခြင်းမှ ထမြောက်လေပြီ။ ထိုကြောင့် တန်ခိုးများကို ပြနိုင်သည်ဟု ဆို၏။-မ၊ ၁၆:၁၄။ မာ၊ ၈:၂၈။ လု၊ ၉:၁၉။ 15လူအချို့က၊ ဤသူသည် ဧလိယဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။ အချို့က၊ ရှေးပရောဖက်ကဲ့သို့ ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။- 16ဟေရုဒ်သည် ကြားလျှင်၊ ဤသူကား ငါ၏အမိန့်နှင့် လည်ပင်းကိုဖြတ်သော ယောဟန်ဖြစ်၏။ သေခြင်းမှ ထမြောက်လေပြီဟု ဆိုလေ၏။- 17အထက်က ဟေရုဒ်သည် မိမိညီ ဖိလိပ္ပု၏ ခင်ပွန်းဟေရောဒိကို သိမ်းယူသဖြင့်၊ ထိုမိန်းမအကြောင်းကြောင့် စေလွှတ်၍ ယောဟန်ကို ဖမ်းဆီးပြီးလျှင် ထောင်ထဲမှာ ချုပ်နှောင်လေ၏။-လု၊ ၃:၁၉-၂၀။ 18အကြောင်းမူကား၊ ယောဟန်က အရှင်မင်းကြီးသည် ညီတော်၏ခင်ပွန်းကို မသိမ်းအပ်ဟု ဟေရုဒ်အား ဆိုလေပြီ။- 19ထိုကြောင့်၊ ဟေရောဒိသည် ယောဟန်ကို ရန်ငြိုးဖွဲ့သဖြင့် သတ်ခြင်းငှာ အလိုရှိ၏။- 20သို့သော်လည်း ယောဟန်သည် ဖြောင့်မတ်သန့်ရှင်းသောသူဖြစ်ကြောင်းကို ဟေရုဒ်သည် သိ၍ သူ့ကို ကြောက်ရွံ့ရိုသေ၏။ သူ့ကိုလည်း စောင့်မ၏။ အမှုအရာများတို့၌ သူ၏စကားကို နားထောင်၍ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်လည်း နားထောင်တတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုမိန်းမသည် အခွင့်မရနိုင်။
21ထိုနောက်မှ အဆင်သင့်သောအခါ ဟေရုဒ်ကို ဖွားသောနေ့ရက်၌ နှစ်စဉ်ပွဲကိုခံ၍ မှူးမတ်၊ စစ်သူကြီး၊ ဂါလိလဲပြည်၌ အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့ကို ကျွေးတော်မူစဉ်တွင်၊- 22ဟေရောဒိ၏သမီးသည် ဝင်၍ ကသဖြင့်၊ ဟေရုဒ်မှစ၍ အပေါင်းအဖော်တို့အား နူးညွတ်သောစိတ်ကို ဖြစ်စေ၏။ ထိုအခါ မင်းကြီးက၊ သင်သည် အလိုရှိသမျှကို တောင်းလော့၊ ငါပေးမည်ဟု ထိုမိန်းမငယ်အား ဆိုလေ၏။- 23တစ်ဖန်လည်း၊ သင်တောင်းသမျှကို ငါ့နိုင်ငံ တစ်ဝက်တိုင်အောင် ငါပေးမည်ဟု ကျိန်ဆိုလေ၏။- 24ထိုမိန်းမငယ်သည် ထွက်၍ အဘယ်အရာကို တောင်းရမည်နည်းဟု သူ၏အမိကိုမေးလျှင် အမိက၊ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ ဦးခေါင်းကို တောင်းလော့ဟု ပြန်ဆိုသော်၊- 25ချက်ချင်း မိန်းမငယ်သည် မင်းကြီးထံသို့ အလျင်တဆောဝင်၍၊ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ ဦးခေါင်းကို ဤလင်ပန်း၌ အလျင်အမြန်ပေးတော်မူစေခြင်းငှာ ကျွန်မ အလိုရှိပါသည်ဟု တောင်းလျှောက်၏။- 26မင်းကြီးသည် အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိသော်လည်း၊ ကျိန်ဆိုခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ အပေါင်းအဖော်တို့၏ မျက်နှာကိုလည်းကောင်း၊ ထောက်သောကြောင့်၊ ထိုမိန်းမငယ်ကို မငြင်းမပယ်လို၍၊- 27ဦးခေါင်းကို ယူခဲ့ဟု အမိန့်တော်ရှိလျက် လူစောင့်တစ်ယောက်ကို ချက်ချင်းစေလွှတ်လျှင်၊ လူစောင့်သည်သွား၍ ယောဟန်၏လည်ပင်းကို ထောင်ထဲမှာ ဖြတ်လေ၏။- 28ဦးခေါင်းကို လင်ပန်း၌ဆောင်ခဲ့၍ ထိုမိန်းမငယ်အား ပေးပြီးမှ မိန်းမငယ်သည်လည်း သူ့အမိကို ပေးလေ၏။- 29ယောဟန်၏တပည့်တို့သည်လည်း ကြားသောအခါ လာ၍အလောင်းကို ဆောင်သွားပြီးလျှင် သင်္ချိုင်းတွင်း၌ ထားကြ၏။
လူငါးထောင်ကိုကျွေးမွေးခြင်း
(မ၊ ၁၄:၁၃-၂၁။ လု၊ ၉:၁၀-၁၇။ ယော၊ ၆:၁-၁၄)
30တမန်တော်တို့သည် ယေရှုထံတော်၌ စုဝေး၍၊ မိမိတို့ပြုသမျှ သွန်သင်သမျှတို့ကို ကြားလျှောက်ကြ၏။- 31ကိုယ်တော်ကလည်း၊ တော၌ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့ လာကြ။ ခဏအားဖြည့်၍ ငြိမ်သက်စွာ နေကြဟု မိန့်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ လူများ သွားလာကြသည်ဖြစ်၍ တမန်တော်တို့သည် အစာစားခြင်းငှာမျှ မအားနိုင်ကြ။- 32ထိုကြောင့်၊ လှေစီး၍ တော၌ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့ သွားကြ၏။- 33သွားကြသည်ကို လူများတို့သည်မြင်၍ ကိုယ်တော်ဖြစ်သည်ကို သိလျှင်၊ အမြို့မြို့အရွာရွာတို့မှ ထွက်၍ ထိုအရပ်သို့ ကုန်းကြောင်းပြေးသွားသဖြင့်၊ တမန်တော်တို့အရင်ရောက်၍ အထံတော်၌ စုဝေးကြ၏။- 34ယေရှုသည် ထွက်ကြွ၍ လူများအပေါင်းတို့ကို တွေ့မြင်တော်မူလျှင်၊ ထိုသူတို့သည် ထိန်းသူမရှိ၊ ပစ်ထားသော သိုးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြသည်ကို သနားခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍ များစွာသော ဆုံးမဩဝါဒကို ပေးတော်မူ၏။တော၊ ၂၇:၁၇။ ၃ရာ၊ ၂၂:၁၇။ ၆ရာ၊ ၁၈:၁၆။ ယဇေ၊ ၃၄:၅။ ဇာ၊ ၁၀း၂။ မ၊ ၉:၃၆။
35မိုးချုပ်သောအခါ တပည့်တော်တို့သည် ချဉ်းကပ်၍၊ ဤအရပ်သည် တောအရပ်ဖြစ်ပါ၏။ မိုးလည်း ချုပ်ပါပြီ။- 36လူများတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရွာဇနပုဒ်သို့ သွား၍ စားစရာကိုဝယ်စေခြင်းငှာ အခွင့်ပေးတော်မူပါ။ သူတို့၌ စားစရာမရှိပါဟု လျှောက်ကြလျှင်၊- 37ကိုယ်တော်က၊ သူတို့စားစရာဖို့ သင်တို့ပေးကြလော့ဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ တပည့်တော်တို့ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် သွား၍ ဒေနာရိအပြားနှစ်ရာနှင့် မုန့်ကိုဝယ်ပြီးလျှင် သူတို့အား စားစရာဖို့ ပေးရပါအံ့လောဟု လျှောက်ကြ၏။- 38ကိုယ်တော်ကလည်း၊ သင်တို့၌ မုန့်ဘယ်နှစ်လုံးရှိသနည်း။ သွား၍ ကြည့်ရှုကြဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း သူတို့သည် သိပြီးမှ၊ မုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင် ရှိပါသည်ဟု လျှောက်ပြန်၏။- 39ထိုအခါ လူအပေါင်းတို့ကို မြက်စိမ်းပေါ်မှာ အစုစုလျောင်းကြစေဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။- 40သူတို့သည် တစ်ရာတစ်စု၊ ငါးဆယ်တစ်စု၊ အစုစုလျောင်းကြလျှင်၊- 41ကိုယ်တော်သည် မုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်ကိုယူ၍၊ ကောင်းကင်သို့ ကြည့်မျှော်လျက် ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍ လူများတို့ရှေ့၌ထည့်စေခြင်းငှာ တပည့်တော်တို့အား ပေးတော်မူ၏။ ငါးနှစ်ကောင်ကိုလည်း လူအပေါင်းတို့အား ဝေငှတော်မူ၏။- 42လူအပေါင်းတို့သည် စား၍ ဝကြပြီးမှ၊- 43မုန့်နှင့် ငါးအကျိုးအပဲ့ကို ကောက်သိမ်း၍ တစ်ဆယ်နှစ်တောင်း၊ အပြည့်ရကြ၏။- 44မုန့်ကိုစားသောသူ ယောက်ျားအရေအတွက်ကား၊ လူငါးထောင်မျှလောက် ရှိသတည်း။
အိုင်ပေါ်မှာစက်တော်ဖြန့်ခြင်း
(မ၊ ၁၄:၂၂-၃၃။ ယော၊ ၆:၁၅-၂၁)
45စည်းဝေးသောသူတို့ကို လွှတ်တော်မူစဉ်တွင် တပည့်တော်တို့ကို လှေစီးစေ၍ ကမ်းတစ်ဖက် ဗက်ဇဲဒမြို့သို့ အရင်ကူးစေတော်မူ၏။- 46စည်းဝေးသောသူတို့ကို လွှတ်ပြီးမှ ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုအံ့သောငှာ တောင်ပေါ်သို့ ကြွတော်မူ၏။- 47ညအချိန်ရောက်သောအခါ လှေသည် အိုင်အလယ်၌ရှိ၏။ ကိုယ်တော်သည် ကုန်းပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ရှိနေတော်မူ၏။- 48လေမသင့်သောကြောင့် တပည့်တော်တို့သည် တက်ခတ်၍ ပင်ပန်းကြသည်ကို မြင်တော်မူ၏။ ညသုံးချက်တီးကျော်အချိန်၌ အိုင်ပေါ်မှ စက်တော်ဖြန့်လျက်၊ သူတို့ရှိရာသို့ကြွ၍ အနားမှာ လျှောက်သွားမည် ပြုတော်မူ၏။- 49ထိုသို့ အိုင်ပေါ်မှာ စက်တော်ဖြန့်၍ ကြွတော်မူသည်ကို သူတို့သည်မြင်လျှင်၊ ဖုတ်တစ္ဆေဖြစ်သည်ဟု စိတ်ထင်နှင့် အော်ဟစ်ကြ၏။- 50ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုမြင်၍ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ ကိုယ်တော်သည် ချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍ တည်ကြည်သောစိတ် ရှိကြလော့။ ငါပင်ဖြစ်သည်၊ မကြောက်လန့်ကြနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 51လှေပေါ်၌ သူတို့ရှိရာသို့ တက်တော်မူလျှင် လေသည်ငြိမ်လေ၏။ ထိုသူတို့သည် အတိုင်းထက်အလွန် မိန်းမောတွေဝေအံ့ဩခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။- 52အကြောင်းမူကား၊ သူတို့စိတ်နှလုံး မိုက်သည်ဖြစ်၍ မုန့်၌ပြသောတန်ခိုးတော်ကို ပမာဏမပြုကြ။
ဂင်္နေသရက်တွင်လူနာများကိုကုသခြင်း
(မ၊ ၁၄:၃၄-၃၆)
53ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးလျှင် ဂင်္နေသရက်နယ်သို့ရောက်၍ လှေကို ဆိုက်ကြ၏။- 54လှေမှဆင်းသောအခါ လူများတို့သည် မျက်နှာတော်ကို ချက်ချင်းမှတ်မိလျှင်၊- 55ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်၌ ရှိသမျှသို့ ပြေးသွား၍ မည်သည်အရပ်၌ ရှိတော်မူသည်ဟု ကြားလျှင်၊ ထိုအရပ်သို့ လူနာများကို အိပ်ရာနှင့် ဆောင်ခဲ့ကြ၏။- 56မြို့ရွာဇနပုဒ်သို့ ရောက်တော်မူရာ၌ မကျန်းမမာသောသူတို့ကို လမ်းနားမှာထား၍ အဝတ်တော်၏ ပန်းပွားကိုမျှ တို့ရပါမည်အကြောင်း အခွင့်တောင်းကြ၏။ တို့သမျှသော သူတို့သည်လည်း ချမ်းသာရကြ၏။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၆ (အနက်ဖွင့်)

(ဋ) နာဇရက်သားများက ကိုယ်တော်အားငြင်းပယ်ကြခြင်း (၆:၁-၆)

၆:၁-၃ ယေရှုခရစ်တော်သည် တပည့်တော်များနှင့် အတူနာဇရက်သို့ပြန်လာကြသည်။ နာဇရက်သည်ကိုယ်တော်ကြီးပြင်းရာအရပ်၊ လက်သမားဘဝဖြင့် မိသားစုကို ကျွေးမွေးရာအရပ်ဖြစ်သည်။ ဥပုသ်နေ့တွင် တရားစရပ်၌ တရားဒေသနာဟောကြားသည်။ တရားနာပရိသတ်သည် ကိုယ်တော်၏ ဉာဏ်ပညာပြည့်ဝပုံ တရားတော်လေးနက်ပုံတို့ကို အံ့ဩကြသည်။ သို့သော်ဘုရားသားတော်အဖြစ် လက်မခံနိုင်ကြ။ နာဇရက်သားမာရိ၏သားမှန်း သိကြသည်။ ရပ်သူရွာသားများ မျက်စိအောက်တွင် လူလား မြောက်ကြီးပြင်းလာသူဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ ညီတော်နှင့် နှမငယ်များရှိနေသေးသည်။ ယခုအောင်နိုင်သူစစ် သူကြီးပမာရောက်ရှိလာခြင်းကို လက်မခံနိုင်ကြ။ သို့သော်ကိုယ်တော်ဘုရားသည် အောက်ကျို့နှိမ့်ချစွာ ရောက်ရှိလာပါသည်။

၆:၄-၆ ထို့ကြောင့် ယေရှုက ပရောဖက်သည် မိမိမြို့ရွာမှတပါး အခြားအရပ်ဒေသတွင် အသရေထင်ရှားသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအရပ်ဒေသရှိပရိသတ်သည် ကိုယ်တော်နှင့် ဆွေမျိုးသွေးသားနီးစပ် သူများဖြစ်သည်။ အရိုးသိအစင်းသိများဖြစ်သည်။ “မိမိအိမ်မှ တပါးအခြားနေရာ၌အသရေရှိသည်”။ နာဇရက်သားများကိုယ်တိုင်လည်း မနာလိုမစ္ဆေရစိတ်ရှိသူများ ဖြစ်သည်။ နာဇရက်သားထံမှ မည်သည့် မင်္ဂလာထွက်လာနိုင်မည် နည်းဟူသောစကားသည် ခရစ်တော်အား မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ မယုံကြည် သူ၏ဇာတိရုပ်ပြသကြပြီး။ ထိုမယုံကြည်စိတ်က ဂါလိလဲတွင် ယေရှုအမှုတော်ပြုဖို့ ဟန့်တားပိတ်ပင်လေပြီ။ လူမမာအနည်းငယ်မျှကိုသာ ကျန်းမာစေခွင့် ရခဲ့သည်။ မယုံကြည်ကြသော်လည်း ယေရှုခရစ်တော်ကို အံ့ဩကြသသည်မျာ အမှန်။ ထိုအကြောင်းကို J.G. Miller ကဤသို့သတိပေးသည်။

မယုံကြည်ခြင်းသည် အကုသိုလ်ကို အစဉ်ဖိတ်ခေါ်သည်။ လူ့ဘဝအသက်တာ လိုအပ်ချက် ကျေးဇူးတော် ကရုဏာတော်နှင့် လက်တလုံးကြားသာလွဲပါသည်။

ယေရှုကို နားမလည်ကြသောအခါ တပည့်တော်များလည်းဝမ်းနည်းကြသည်။ ယေရှုသည် အောက်ကျို့နေတတ်သူဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အမူအကျင့်သည် ဝိညာဉ်ရေးရာကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်သည် ကိုသိမှတ်ကြပါသလား။ မိမိဇာတိမြေမှ လက်မခံကြသောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကျေးလက်မြေသို့နှုတ်ကပတ်တော် လိုက်လံဟောကြားသည်။

(ဌ) တပည့်တော်များစေလွှတ်ခြင်း (၆:၇-၁၃)

၆:7 တပည့်တော်များ (၁၂)ပါးအား စေလွှတ်ရန် အချိန်တန်ပြီ။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ သွန်သင်ချက်များနာခံရရှိခဲ့ကြပြီ။ ယခုနှုတ်ကပတ်များလက်တွေ့ဟောကြားရတော့မည်။ နှစ်ယောက်တတွဲ စီစေလွှတ်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်ရှိခြင်းကြောင့် နှစ်ခါပြောကြမည်။ ပရိသတ်များကလည်း သက်သေခံ ချက်နှစ်ခါ ပြောကြမည်။ ပရိသတ်များကလည်း သက်သေခံချက် နှစ်ခါကြားကြမည်။ နှစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်း ကြောင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်အားပေးဖော်ရကြမည်။ နတ်ဆိုးများနှင် ထုတ်ခွင့်တန်ခိုးကိလည်း ကိုယ်တော်ကပေးလိုက်သည်။ ဤတန်ခိုးသည် ဘုရားသခင်ထံတွင် သာရှိသည်။ ယခုထိုတန်ခိုးကို မျှဝေ ပေးလိုက်သည်။

၆:၈ အကယ်၍ ခရစ်တော်ဘုရား၏ နိုင်ငံတော်သည် ဤကမ္ဘာလောကဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ငယ် ၈-၁၁သည်လည်း လိုအပ်မည်မဟုတ်။ လက်တွေ့နှင့် တခြားစီဖြစ်နေသည်။ တပည့်တော်များ၏ ခရီး အတွက် စားနပ်ရိက္ခာ ပြင်ဆင်ပံ့ပိုးခြင်းမရှိ။ အိတ်မပါ၊ မုန့်မပါခါးပန်း၌ ကြေးငွေကို ပင်ထည့်ခွင့် မပြု။ လိုအပ်သော အရာဟူသမျှကိုယ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ပြည့်ဝစေမည်။

၆:၉ ဘိနပ်နှင့် တောင်ဝှေးကိုသာ ယူဆောင်ခွင့်ပြုသည်။ တောင်ဝှေးမှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် များဘေးရန်မှ ကွယ်ကာရန်ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များသည် စွဲမက်စရာတခုမှမရှိ၊ အဆောင်အယောင် တခုမှ မပါကြ။ လိုအပ်သောတန်ခိုးကို ဘုရားသခင်ထံမှ ရရှိကြမည်။ ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ လုံးဝမှီခိုရမည်။ ဘုရားသားတော်ထံသို့ ဘဝတခုလုံးပုံအပ်လျက် နှုတ်ကပတ်တော် လိုက်လံဟောကြားရပေတော့မည်။

၆:၁ဝ အိမ်တအိမ်သို့ဝင်ရောက်ပြီးလျှင် ထိုနေရာမှ မထွက်မချင်း ထိုအိမ်တွင်သာ တည်းခို ရန်ကိုယ်တော်က မှာကြားသည်။ ထိုသို့ညွှန်ကြားသည်မှာ သက်သာရာဇိမ်ကျရာများသို့ မရွေ့ပြောင်းရန် တားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုခရီးစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကိုယ်တော်ဘုရားကိုယ် တိုင်မရောက်ခဲ့သော နေရပ် ဒေသများသို့ တရားဟောကြားစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ရပ်သူရွာသားများကိုယ်တိုင် အပင်ပန်ခံ တရားရှာဖွေ စရာမလို၊ အိမ်တိုင်ရာရောက် ဧဝံဂေလိ စကားဟောပြောခြင်း အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။

၆:၁၁ အကယ်၍ တပည့်တော်များကို လက်မခံဟောပြောသော သတင်းစကားကို ငြင်းပယ် ကြလျှင် ခယတောင်းဆိုမနေနှင့်။ ထိုသူများသည် ဝကိရှေ့တွင် ပုလဲရတနာချပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ခြေ ထောက်ဖုံခါ၍ ထသွားကြပါ။ ဘုရားသားတော်ကို ငြင်းပယ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သခင်ယေရှုကမှာလိုက် သည်။

ကိုယ်တော်၏ အချို့သော ညွှန်ကြားချက်များသည် ကာလံဒေသံဧကံဓနံလိုက်၍ ညွှန်ကြား ခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်အခါ အခြေအနေအလိုက် ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သည် (လု ၂၂:၃၅-၃၆)။ အချို့သည် ကာလစဉ်ဆက်ကျင့်သုံးလိုက်နာရသည်။

၆:၁၂-၁၃ တပည့်တော်များသည် အရပ်တကာသို့ထွက်သွား၍ ဧဝံဂေလိသတင်းစကား ဟောကြားကြသည် နတ်ဆိုးများနှင့် ထုတ်ကြသည်။ ဆီလူးဘိသိက်မင်္ဂလာပေးကြသည်။ နေမကောင်းမ ကျန်းမာသူ ဂီလာနများအား အနာရောဂါ ကင်းငြိမ်းစေကြသည်။ ဆီလူးဘိုသိက်ပေးခြင်းမှာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးဖြင့် ထမြောက်စေခြင်းအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။

(ဍ) ခရစ်တော်၏ရှေ့တော်ပြေးခေါင်းဖြတ်ခံရခြင်း (၆:၁၄-၂၉)

၆:၁၄-၁၆ ယရှေု၏ မငျ်ဂလာသတငျးစကားသညျ နရောအနှံ့သို့ ကယြျပွနျ့ရာ ဟရေုဒျမငျးထံ ရောကျသှားသညျ ထိုယရှေုသညျ သူခေါငျးဖွတျသတျခဲ့သော ဗတ်တိဇံယောဟနျ လူပွနျဝငျစားခွငျး ဟုဆိုကွ သညျ။ ဟရေုဒျကမူ သူခေါငျးဖွတျခဲ့သော ယောဟနျပွနျလညျထမွောကျသညျဟု ယုံမှတျသညျ။ ဗတိတဇံ ယောဟနျသညျ ဘုရားသခငျထံတောျမှ တိုကျရိုကျစကား ကွားနာသူဖွစျသညျ။ ထိုအကွောငျးကို ဟရေုဒျ ကမသိ။ ယခုမူဟရေုဒျသညျ အတိတျတစ်ဆခွေောကျလှနျ့ခွငျးခံနရေပွီ။ မညျသို့ ရငျဆိုငျ ကြောျလှှား ရမညျ နညျး။

၆:၁၇-၂ဝ ဗတ္တိဇံယောဟန်အသတ်ခံရခြင်းမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။ ဟေရုဒ်ကညီတော်မောင် ဖိလစ်၏ ဇနီးကို သိမ်းပိုက်ခြင်းအား ယောဟန်က ပြစ်တင်ကန့်ကွက်သည်။ ဖိလစ်၏ မိန်းမဟေရောဒိ သည်ဟေရုဒ်၏ မယားဖြစ်လာသည်။ ထိုမိန်းမကလည်း ယောဟန်ကို အညှိုးထားသည်။ သို့သော် ယောဟန်သည်မှန်ကန်သူဖြစ်သဖြင့် ဟေရုဒ်က လေးစားသည်။ မည်မျှပင်ရာထူးအာဏာစည်းစိမ်ကြွယ်ဝ သူဖြစစေ အမှန်တရားနှင့် ယှဉ်လာလျှင် ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျစမြဲဖြစ်သည်။

၆:၂၁-၂၅ ဟရေောဒိ အတှကျအခှငျ့အရေးပေါျလာသညျ။ ဟရေုဒျမငျး၏ မှေးနေ့ပှဲတောျ ကရြောကျရာသမီးတောျအား ကခိုငျးသညျ။ သမီးတောျ၏ တငျဆကျမှုကို သဘောကသြဖွငျ့ တိုငျးပွညျတ ဝကျကိုပငျ ဆုလကျဆောငျခမြညျဟု ဟရေုဒျက ကတိစကားဆိုသညျ။ သမီးတောျက ဘာဆုတောငျး ရမညျ လဲဟု မိခငျအား သှားရောကျတိုငျပငျရာ ဗတိတဇံယောဟနျ၏ ဦးခေါငျးကို တောငျးခိုငျးသညျ။

၆:၂၆-၂၈ ဟေရုဒ်မင်းထောင်ချေက်မိနေပြီ။ သူပေးမည့်ဆုလာဒ်မှာလည်း အချည်းနှီးမ ဟုတ်။ နောက်ကွယ်တါင် အကြံရှိသည်။ ပြီးတော့လူကိုပါယူရန်ဖြစ်သည်။ ယခုမူ အပြစ်ကတခုပြီးတခု ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့နေပြီ။ မိန်းမ မာယာကျော့ကွင်းတွင် သားကောင်ဖြစ်ရပြီ။

၆:၂၉ ထိုသတင်းဆိုးကို ယောဟန်တပည်များကြားသိသောအခါ ယောဟန်၏ ရုပ်အ လောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်ကြပြီး၊ အကျိုးအကြောင်းအား ယေရှုထံကြားပြောကြသည်။

(ဎ) လူငါးထောင်အားကျွေးမွေးခြင်း (၆:၃၀-၄၄)

၆:၃ဝ ဤအံ့ဖွယ်အမှုသည် ခရစ်တော်ဘုရား (၃)နှစ်တာ အမှုတော်အစပြုစဉ်က အဖြစ်အ ပျက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်း (၄)စောင်လုံးတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ခရီးတပတ်ညှည့်လည်ဟော ကြားပြီးနောက် ကပေရနောင်သို့ တပည့်တော်များနှင့် အတူ ကိုယ်တော်ဘုရားပြန်ရောက်သည် (ငယ် ၇-၁၃ကိုကြည်)။ အောင်မြင်မှုအတွက် ပျော်ရွှင်သကဲ့သို့၊ ခြေလျင်လျှောက်ရသောကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ် သည် လည်းရှိသည်။ သို့ကြောင့် ဂါလိလဲပင်ကမ်းခြေတွင် အနားယူအားမွေးဖို့ ရောက်လာကြသည်။

၆:၃၁-၃၂ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ “ငါတို့ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့သွား၍ ခေတ္တမျှနားကြကုန်အံ့” ဟူသော စကားကို မကြာခဏကြားဘူးပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပုံကို Kelly က ဤသို့ထောက်ခံ ထားသည်။

ပင်ပန်းကြီးစွာအလုပ်လုပ်ပြီးသောအခါ နားအေးပါးအေး အနားယူရန် အမှန်တကယ်လို အပ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် အခြားသူများကို ကောင်းကျိုးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အနား ယူအားဖြည့်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤစကားသည် ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောသောစကားဖြစ်သည်။၁၀

၆:၃၃-၃၄ လူအုပ်ကြီးသည် ကိုယ်တော်ဘုရားနောက်သို့ ကမ်းလုံးညွှတ်မျှလိုက်လာကြ သည်။ ထိုသူများ၏ မျက်နှာကြည့်သောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရားက သနားသည်။ ဝိညာဉ်အသိမရှိသည့်အ ပြင်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးကြသည်။ ကူညီမစမည့်သူမရှိ၊ ထို့ကြောင့် တရားရေအေးတိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် စတင် သည်။

၆:၃၅-၃၆ နေညိုချိန်ရောက်သော်လည်း တပည့်တော်များသည် စားစရာတခုမှမရှိ။ လူထုပရိသတ်က လည်းတနေကုန် ဆာလောင်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုလူအုပ်ကြီးအား ပြန်လွှတ်ရန် ကိုယ်တော့ထံခွင့် ပန်ကြသည်။ကိုယ်တော်သည်တပည့်တော်များအပြစ်မဆို။ ပရိသတ်သည် အလိုက် ကမ်းဆိုးမသိခြင်းလား၊ ကိုယ်တော့ကိုချစ်ခင်ကြသောကြောင့်လား။

၆:၃၇-၃၈ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များအား “စားစရာတခုခုကျွေးမွေးခိုင်းသည်” က လေးသူငယ် မိန်းမများအပြင် ယောကျာ်းကြီးငါးထောင်ရှိသည်။ သူတို့တွင် မုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင် သာရှိသည်။ မည်သို့ကျွေးရပါ့။

၆:၃၉-၄၄ ဤအံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတွင် ကိုယ်တော်က လူသားများအား အဘယ်မျှ မေတ္တာရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကိုယ်တော် ကိုယ်တိုင်လောကသားများအား အသက်မုန့် ကျွေးခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်ချိုးဖဲ့၍ လောကသားများအား ထာဝရအသက်ပေးသည်။ သခင်ဘုရား၏ ညစာစား ပွဲတော်ကို ကြည့်လျှင် ကိုယ်တော်အသေခံသည်။ ကောင်းကြိးပေးသည်။ ချိုးဖဲ့သည်၊ မျှဝေသည်ကို တွေ့ရ သည်။

တပည့်တော်များကလည်း အဖိုးတန် သင်ခန်းစာရရှိကြပါသည်။

၁။ လိုအပ်သမျှကို ဘုရားကထောက်ပံနိုင်ကြောင်းသံသယမရှိကြပါ။ လူငါးထောင်ကိုမုန့်ငါး လုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်ဖြင့် အလျှံပယ်ကျွေးမွေးနိုင်လျှင် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သူများအား မည်သည့်ဘဝအခြေအနေတွင်မဆို ကျွေးမေါးနိုင်သည်။ အဝတ်အစားမရှိလည်း အမှုတော် ထမ်းရွက်ရဲကြသည်။ နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား ဦးစွာရှာတွေ့လျှင် လိုအပ်သော အရားများပူပန်စရာမလိုတော့ပါ။

၂။ ဤပျက်စီးသောလောကကြီးသို့ မည်ကဲ့သို့ ဧဝံဂေလိတရားစေဟာကြားရမည်နည်း။ ယေရှုက “စားစရာပေးလိုက်ပါ” ဟုဆိုသည်။ ရှိသည့်အရာကို ပေးကမ်းကျွေးမွေးလျှင် မရေ တွက်နိုင်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမည်။

၃။ လူအုပ်အား စနစ်တကျ ကွပ်ကဲသည်။ လူ (၁၅၀)စီ အတန်းလိုက် ထိုင်ခိုင်းသည်ကို သတိပြုပါ။

၄။ ကောင်းကြီးပေးပြီးနောက် မုန့်နှင့် ငါးကို ဖဲ့ဝေသည်။ ကောင်းကြီးမပေးလျှင်စားလောက် မည်မဟုတ်။ မချိုးဖဲ့လျှင် ဝေလောက်မည်မဟုတ်။

၅။ ယေရှုကိုယ်တိုင်စားစရာများကို မဝေပါ။ တပည့်တော်များကို ဝေခိုင်းသည်။ ကိုယ်တော် ၏စီမံကိန်းသည် တပည့်တော်များဖြင့် ဧဝံဂေလိအမှုတော်ပြု ရန်ဖြစ်သည်။

၆ အားလုံးဝလင်စွာ စားကြသည်။ ယနေ့ယုံကြည်သူများ၏ အမှုတော်အတွက် ဆက်ကပ် ထားမှုသည် တကမ္ဘာ လုံးရှိယုံကြည်သူများနှင့် နောင်လာနောင်သားများက ကြားသိကြ သည်။

၇။ စားကြွင်းစားကျန် (၁၂) တောင်းရှိသည်။ ထိုသို့ လိုက်ကောက်ခြင်းည် အလဟသမဖြစ် စေလိုသည့် အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဖြုန်းတီးခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်။

၈။ မူလအစီအစဉ်တိုင်းနားအေးပါးအေးအနားယူကြလျှင် ဤမျှမင်္ဂလာကြီးမြတ်သော နိမိတ် လက္ခဏာတွေ့မည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လှပသော သင်ခန်းစာဖြစ်ပါသည်။

(ဏ) ရေပေါ်တွင် သခင်ယေရှု လမ်းလျှောက်ခြင်း (၆:၄၅-၅၂)

၆:၄၅-၅ဝ သခင်ဘုရားသည် တပည့်တော်များအားကျွေးမွေးသုတ်သင်သည်သာမက ဘေးမသိရန်မခအောင်လည်း ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်သည်။

တပည့်တော်အား အနောက်ဖက်ကမ်းသို့ လှေဖြင့် ကူးခိုင်းပြီးနောက် ခရစ်တော်သည် တကိုယ်တော်ဆုတောင်းဖို့ တောင်ပေါ်သို့ တက်သွားသည်။ ညအချိန်ဖြစ်၍ မှောင်နေပြီ။ လေဆန်တိုက် ခတ်သည်။ တပည့်တော်များစိုးရိမ်ကြောက်လန့်သောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် တပည့်တော်များထံ သို့အရောက်လာသည်။ ရေပြင်ပေါ်တွင် အရိပ်မဲမဲလူသဏ္ဍာန်မြင်ကြသောအခါ ဖုတ်သစ္ဆေလေလားဟုတ ပည့်တော်က သူဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောချိန်တွင် လေလည်းချက်ချင်းငြိမ်ကသွားသောကြောင့် သက်ပြင်းချ နိုင်ကြသည်။

၆:၅၁-၅၂ “တပည့်တော်များသည် အတို်ငထက်အလွန်မိန်းမောတွေဝေကြသည်။ စိတ်နှလုံး မိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ မုန့်၌ပြသော တန်ခိုးတော်ကို ပမာဏမပြုကြ”။ ညနေခင်းက မုန့်ငါးလုံးဖြင့် လူငါး ထောင်အားကျွေးမွေးခဲ့သော်လ်ညး ကိုယ်တော်အတွက် မဖြစ်နိုင်သောအရာမရှိဟူသော အသိပျောက် နေကြဟန်တူသည်။ ရေပေါ်မှာ ကိုယ်တော်လမ်းလျှောက်သည်ကို အံ့ဩကြသည်။ ထိုအံ့ဖွယ်လက္ခဏာ သည် အထူးအဆန်းမဟုတ်။ ယုံကြည်မှုလျော့နဲခြင်းသည်သာ စိတ်နှလုံးကို မာကြောခက်ထန်စေသည်။ ဝိညာဉ်အသိကို ဆွံ့အစေပါသည်။

ဤနေရာတွင် အသင်းတော်၏ ပစ္စပ္ပုန်ကာလနှင့် နိဂုံးချုပ်မည့်ပုံကို တွေးမြင်နိုင်သည်။ ယေရှု တောင်ပေါ်တက်ခြင်းသည် ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံ၌ စိုးစံခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ မျက်မှောက်ကာလ အမှုတော်ကို တပည့်တော်များက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသည်။ တပည့်တော်ဆိုသည်မှာ အမှုတော် ဆောင်ရွက်နေသည်။ တပည့်တော်ဆိုသည်မှာ အမှုတော်ဆောင်အစေခံများကိုဆိုလိုသည်။ စုံစမ်းနှောင့် ယှက်ခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ မကြမီ ကယ်တင်ရှင်ကြွလာမည့်အကြောင်းသည် ထိုအစေခံအမှုတော် ဆောင်များအား ကွယ်ကာလုံခြုံ၍ လွတ်မြောက်ရာ ကမ်းခြေတည်းဟူသော ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ခေါ် ဆောင်သွားမည့် ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။

(တ) ဂင်္နေသရက်တွင် အနာရောဂါငြိမ်းခြင်း (၆:၅၃-၅၆)

၆:၅၃-၅၆ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေတွင် ကိုယ်တော်ရှိနေစဉ် မကျန်းမာသူ၊ ရောဂါသည်များ သည် ကျန်းမာခြင်းအတွက် အထံတော်သို့ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်လာကြသည်။ ကိုယ်တော်ရောက်ရှိသော နေရာတိုင်းတွင် ဝိုင်းအုံကြသည်။ ဈေးလယ်ခေါင်သည်လည်း ဆေးရုံဖြစ်လာသည် ကိုယ်တော်၏ ဝတ်ရုံတို့ ထိခွင့် ရလျှင် ကျေနပ်ကြသည်။ ကျေနပ်သည့်အတိုင်း ကျန်းမာကြသည်။ ကိုယ်တော်ကို တို့ထိသူတိုင်း အနာရောဂါကင်းငြိမ်းကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။