ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၁၄

ယေရှုကိုသတ်ရန်ကြံစည်မှု
(မ၊ ၂၆:၁-၅။ လု၊ ၂၂:၁-၂။ ယော၊ ၁၁:၄၅-၅၃)
1ထိုနောက် နှစ်ရက်လွန်လျှင် ပသခါအဇုမပွဲ ရှိ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သို့ ပရိယာယ်အားဖြင့် ဖမ်းဆီး၍ သတ်ရအံ့နည်းဟု ရှာကြံကြ၏။-ထွ၊ ၁၂:၁-၂၇။ 2သို့သော်လည်း လူများတို့သည် ရုန်းရင်းခတ်ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်၍ ပွဲနေ့တွင် မပြုနှင့်ဦးဟု ပြောဆိုကြ၏။
ဆီမွှေးသွန်းလောင်းခံရခြင်း
(မ၊ ၂၆:၆-၁၃။ ယော၊ ၁၂း၁-၈)
3ဗေသနိရွာတွင် ရှိမုန်အမည်ရှိသော လူနူ၏အိမ်၌ ကိုယ်တော် ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ မိန်းမတစ်ယောက်သည် အဖိုးများစွာထိုက်သော နာဒုဆီမွှေးစစ်နှင့်ပြည့်သော ကျောက်ဖြူခွက်တစ်လုံးကို ယူခဲ့၍ ကိုယ်တော်သည် စားပွဲနားမှာ လျောင်းတော်မူစဉ်၊ ကျောက်ဖြူခွက်ကိုခွဲပြီးမှ ခေါင်းတော်ပေါ်၌ သွန်းလောင်းလေ၏။-လု၊ ၇:၃၇-၃၈။ 4အချို့တို့သည် ဒေါသစိတ်ရှိသည် ဖြစ်၍၊ ထိုဆီမွှေးကို အဘယ်ကြောင့် အကျိုးမဲ့ဆုံးစေသနည်း။- 5ဒေနာရိအပြားသုံးရာမကသော အဖိုးနှင့်ရောင်း၍ ဆင်းရဲသောသူတို့အား ပေးစရာကောင်းသည်ဟု ဆို၍ ထိုမိန်းမကို အပြစ်တင်ကြ၏။- 6ယေရှုကလည်း ထိုမိန်းမကိုရှိစေတော့။ အဘယ်ကြောင့် နှောင့်ယှက်ကြသနည်း။ သူသည် ငါ၌ ကောင်းသောအမှုကို ပြုပြီ။- 7ဆင်းရဲသောသူတို့သည် သင်တို့၌ အစဉ်ရှိကြ၏ သင်တို့အလိုရှိသည်အတိုင်း သူတို့အား ကျေးဇူးပြုနိုင်၏။ ငါမူကား သင်တို့၌ အစဉ်ရှိသည်မဟုတ်။-တရား၊ ၁၅:၁၁။ 8ဤမိန်းမသည် တတ်နိုင်သမျှပြုပြီ။ ငါ့အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်မည်ဟု ပြင်ဆင်ခြင်းငှာ၊ ငါ့ကိုယ်ကို ဆီမွှေးနှင့် လူးနှင့်သတည်း။- 9ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ဧဝံဂေလိတရားကို မြေတစ်ပြင်လုံးတွင် ဟောသောအရပ်ရပ်တို့၌ ဤမိန်းမကို အောက်မေ့စရာဖို့ သူပြုသောဤအမှုကို ကြားပြောရကြလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ယုဒသစ္စာဖောက်ခြင်း
(မ၊ ၂၆:၁၄-၁၆။ လု၊ ၂၂:၃-၆)
10ထိုအခါ တပည့်တော်တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သော ယုဒရှကာရုတ်သည် ကိုယ်တော်ကိုအပ်ခြင်းငှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့ထံသို့ သွားလေ၏။- 11ထိုသူတို့သည် ကြားလျှင် ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍ ငွေပေးမည်ဟု ဝန်ခံကြ၏။ ထိုနောက် အဆင်သင့်သော အချိန်ကာလ၌ ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သို့အပ်ရမည်နည်းဟု ရှာကြံလျက်နေ၏။
ပသခါညစာစားခြင်း
(မ၊ ၂၆:၁၇-၂၅။ လု၊ ၂၂:၇-၁၄၊ ၂၁-၂၃။ ယော၊ ၁၃:၂၁-၃၀)
12ပသခါသိုးသငယ်ကို သတ်သောနေ့တည်းဟူသော အဇုမပွဲပထမနေ့၌ တပည့်တော်တို့သည် အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ပသခါပွဲကို စားတော်မူဖို့ရာ အဘယ်အရပ်၌ အကျွန်ုပ်တို့သည် သွား၍ ပြင်ဆင်စေခြင်းငှာ အလိုရှိတော်မူသနည်းဟု မေးလျှောက်ကြသော်၊- 13ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကို စေလွှတ်၍၊ သင်တို့သည် မြို့ထဲသို့သွားကြ။ ရေအိုးဆောင်သောသူကို တွေ့လိမ့်မည်။ ထိုသူနောက်သို့ လိုက်၍၊- 14သူဝင်သော အိမ်သို့ဝင်ပြီးမှ၊ ငါသည် ငါ့တပည့်တို့နှင့်တကွ ပသခါပွဲကို စားရသော ဧည့်သည်အခန်းကား၊ အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ဆရာက မေးသည်ဟု အိမ်ရှင်ကို ပြောကြလော့။- 15ထိုသူသည် အသင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသော အထက်အခန်းကြီးကို ပြလိမ့်မည်။ ထိုအခန်း၌ ငါတို့ဖို့ ပြင်ဆင်ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 16တပည့်တော်တို့သည် သွား၍ မြို့ထဲသို့ဝင်လျှင်၊ စကားတော်အတိုင်းတွေ့၍ ပသခါပွဲကို ပြင်ဆင်ကြ၏။
17ညဉ့်ဦးယံအချိန်ရောက်မှ တပည့်တော် တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးတို့နှင့်အတူ ကြွလာတော်မူ၏။- 18စားပွဲ၌လျောင်း၍ စားနေကြစဉ်တွင်၊ ယေရှုက၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့အဝင်ဖြစ်၍ ငါနှင့်အတူ စားသောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ငါ့ကိုအပ်နှံလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊-ဆာ၊ ၄၁:၉။ 19တပည့်တော်တို့သည် ဝမ်းနည်း၍၊ အကျွန်ုပ်လော၊ အကျွန်ုပ်လောဟု တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက် အသီးအသီး မေးလျှောက်ကြ၏။- 20ကိုယ်တော်ကလည်း၊ တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်၍ ငါနှင့်အတူ ပန်းကန်တွင် နှိုက်သောသူသည် ငါ့ကို အပ်နှံလိမ့်မည်။- 21ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း လူသားသည် သွားရမည်။ သို့သော်လည်း လူသားကို အပ်နှံသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ ထိုသူသည် ဖွားမြင်ခြင်းကို မခံရလျှင် အနေသာ၍ ကောင်းသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ပွဲတော်မင်္ဂလာ
(မ၊ ၂၆:၂၆-၃၀။ လု၊ ၂၂:၁၄-၂၀။ ၁ကော၊ ၁၁:၂၃-၂၅)
22ထိုအခါ စားလျက်နေကြစဉ်တွင် ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူ၍၊ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန့်ကား ငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏။ ယူ၍စားကြလော့ဟု မိန့်တော်မူလျက် တပည့်တော်တို့အား ပေးတော်မူ၏။- 23ခွက်ကိုလည်းယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ သူတို့အား ပေးတော်မူလျှင်၊ ထိုသူရှိသမျှတို့သည် သောက်ကြ၏။- 24ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ဤခွက်ကား၊ ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့် ဆိုင်၍၊ လူများအဖို့အလိုငှာ သွန်းသော ငါ၏အသွေးဖြစ်၏။-ထွ၊ ၂၄:၈။ ယေ၊ ၃၁:၃၁-၃၄။ 25ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ဤစပျစ်ရည်မျိုးအသစ်ကို ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ ငါမသောက်မီ နေ့တိုင်အောင် ယခုမှစ၍ တစ်ဖန်ငါမသောက်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။- 26ထိုနောက် သီချင်းဆိုပြီးမှ သံလွင်တောင်သို့ ထွက်သွားကြ၏။
ပေတရုငြင်းပယ်လိမ့်မည်
(မ၊ ၂၆:၃၁-၃၅။ လု၊ ၂၂:၃၁-၃၄။ ယော၊ ၁၃:၃၆-၃၈)
27ထိုအခါ ယေရှုကလည်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သိုးထိန်းကို ငါရိုက်သတ်၍ သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်ဟု ရေးထားသည်နှင့် အညီ၊ ယနေ့ညတွင် သင်တို့ရှိသမျှသည် ငါ့ကြောင့် စိတ်ပျက်ကြလိမ့်မည်။-ဇာ၊ ၁၃:၇။ 28သို့သော်လည်း ငါသည်ထမြောက်ပြီးမှ သင်တို့ရှေ့၊ ဂါလိလဲပြည်သို့သွားမည်ဟု မိန့်တော်မူသော်၊-မ၊ ၂၈:၁၆။ 29ပေတရုက၊ ဤသူရှိသမျှတို့သည် စိတ်ပျက်ကြသော်လည်း အကျွန်ုပ်သည် စိတ်မပျက်ပါဟု လျှောက်လေ၏။- 30ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ယနေ့ညတွင်ပင် ကြက်သည်နှစ်ကြိမ်မတွန်မီ သင်သည် သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ငါ့ကိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 31ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်နှင့်တကွ သေရသော်လည်း အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကိုမငြင်းမပယ်ပါဟု သာ၍ ခိုင်ခံ့သောစကားနှင့် လျှောက်ပြန်၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်း ထိုနည်းတူ လျှောက်ကြ၏။
ဂေသရှေမန်တွင်ဆုတောင်းခြင်း
(မ၊ ၂၆:၃၆-၄၆။ လု၊ ၂၂:၃၉-၄၆)
32ထိုအခါ ဂေသရှေမန်အရပ်သို့ရောက်ကြလျှင် ကိုယ်တော်က၊ ငါဆုတောင်းစဉ်တွင် သင်တို့သည် ဤအရပ်၌ ထိုင်နေကြလော့ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူပြီးမှ၊- 33ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယောဟန်တို့ကိုခေါ်သွား၍ မိန်းမောတွေဝေခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူ၏။- 34ထိုအခါ ငါသည် သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံး အလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏။ ဤအရပ်၌ စောင့်နေကြလော့ဟု တပည့်တော်သုံးယောက်တို့အား မိန့်တော်မူ၍၊- 35ထိုမှ အနည်းငယ်လွန်ပြန်လျှင်၊ မြေပေါ်မှာ ပျပ်ဝပ်၍ အို အဘခမည်းတော်၊- 36ကိုယ်တော်သည် အလုံးစုံတို့ကို တတ်နိုင်တော်မူ၏။ ဤခွက်ကို အကျွန်ုပ်မှ လွှဲတော်မူပါ။ သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်အတိုင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။ ကိုယ်တော်အလိုရှိသည်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေသောဟူ၍ ထိုအချိန် နာရီသည် မိမိနှင့် လွန်သွားနိုင်လျှင် လွန်သွားပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်းတော်မူပြီးမှ၊- 37ပြန်လာ၍ တပည့်တော်တို့သည် အိပ်ပျော်လျက် နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျှင်၊ ရှိမုန်၊ သင်သည် အိပ်ပျော်သလော။ တစ်နာရီခန့်မျှ စောင့်နေခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်သလော။- 38စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း ဆုတောင်းလျက် စောင့်နေကြလော့။ စိတ်ဝိညာဉ်ကား စေတနာရှိငြားသော်လည်း၊ ကိုယ်မူကား အားနည်းသည်ဟု ပေတရုအား မိန့်တော်မူပြီးမှ၊- 39တစ်ဖန်သွား၍ ရှေ့မြွက်ဆိုသည်နည်းတူ ဆုတောင်းတော်မူ၏။- 40ထိုနောက် တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်၍၊ သူတို့သည် မျက်စိလေးလံသဖြင့် တစ်ဖန် အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကို တွေ့တော်မူ၏။ သူတို့သည် အဘယ်သို့ လျှောက်ရမည်ကို မသိကြ။- 41သုံးကြိမ်မြောက်အောင် သူတို့ရှိရာသို့ ပြန်လာလျှင်၊ ယခုအိပ်ပျော်၍ ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြလော့။ အမှုလွန်ပြီ။ လူသားကို ဆိုးသောသူတို့လက်သို့ အပ်နှံရသောအချိန် ရောက်လာပြီ။- 42ထကြ။ ငါတို့သည် သွားကြကုန်အံ့။ ငါ့ကို အပ်နှံသောသူသည် ရောက်လာပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။
ကိုယ်တော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်း
(မ၊ ၂၆:၄၇-၅၆။ လု၊ ၂၂:၄၇-၅၃။ ယော၊ ၁၈:၃-၁၂)
43ထိုသို့ မိန့်တော်မူစဉ်တွင်ပင် တပည့်တော် တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သော ယုဒရှကာရုတ်နှင့်အတူ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲများစေလွှတ်သောလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည် ဓားနှင့် တုတ်များကိုကိုင်လျက် ချက်ချင်းလာကြ၏။- 44ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံသောသူက၊ ငါနမ်းသောသူသည် ယေရှုပင်ဖြစ်၏။ သူ့ကိုဖမ်း၍ လုံခြုံစွာ ဆောင်သွားကြဟု ထိုသူတို့အား အမှတ်ပေးခဲ့သည်အတိုင်း၊- 45သူသည် ရောက်လျှင် ကိုယ်တော်ရင်းသို့ချက်ချင်း ချဉ်းကပ်၍ အရှင်ဘုရား၊ အရှင်ဘုရားဟုဆိုလျက် နမ်းလေ၏။- 46ထိုသူတို့သည် လာ၍ ကိုယ်တော်ကိုဆွဲကိုင် ဖမ်းဆီးကြ၏။- 47အနား၌ ရပ်နေသော သူတစ်ယောက်သည် ဓားကို ဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ ကျွန်တစ်ယောက်ကို ခုတ်သဖြင့် နားရွက်ပြတ်လေ၏။- 48ယေရှုကလည်း သင်တို့သည် ဓားပြကို ဖမ်းသကဲ့သို့ ငါ့ကိုဖမ်းအံ့သောငှာ ဓားနှင့် တုတ်များကို လက်စွဲလျက် လာကြသည်တကား၊- 49ငါသည် ဗိမာန်တော်၌ နေ့တိုင်း ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်၊ သင်တို့အလယ်၌ ရှိနေစဉ်အခါ သင်တို့သည် ငါ့ကို မဖမ်းမဆီးကြ။ ဤအကြောင်းအရာကား၊-လု၊ ၁၉:၄၇၊ ၂၁:၃၇။ 50ကျမ်းစာပြည့်စုံမည် အကြောင်းတည်းဟု ထိုလူများကို မိန့်တော်မူ၏။- 51ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုစွန့်ပစ်၍ ပြေးကြ၏။ လုလင်တစ်ယောက်သည် စောင်တစ်ထည်ကိုသာ ဝတ်လျက် နောက်တော်သို့လိုက်သည်ဖြစ်၍၊ မင်းလုလင်တို့သည် ထိုသူကို ဖမ်းဆီးကြ၏။- 52သူသည်လည်း စောင်ကိုစွန့်ပစ်၍ အဝတ်မရှိဘဲ လုလင်တို့လက်မှ ထွက်ပြေးလေ၏။
တရားလွှတ်တော်၌စစ်ဆေးခြင်း
(မ၊ ၂၆:၅၇-၆၈။ လု၊ ၂၂:၅၄-၅၅၊ ၆၃-၇၁။ ယော၊ ၁၈:၁၃-၁၄၊ ၁၉-၂၄)
53ထိုသူတို့သည် ယေရှုကို ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းထံသို့ ဆောင်သွားကြ၏။ ထိုမင်းထံ၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ လူအကြီးအကဲ၊ ကျမ်းပြုဆရာအပေါင်းတို့သည် စည်းဝေးကြ၏။- 54ပေတရုသည်လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ အိမ်ဦးအတွင်းသို့တိုင်အောင် ကိုယ်တော်နှင့် ဝေးစွာလိုက်ပြီးလျှင်၊ မင်းလုလင်တို့နှင့်အတူ ထိုင်၍မီးလှုံလေ၏။- 55ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လွှတ်အရာရှိအပေါင်းတို့သည် ယေရှုကို သတ်ရမည်အကြောင်း သက်သေကို ရှာသော်လည်း မတွေ့ကြ။- 56လူများတို့သည် မမှန်သောသက်သေကို ခံကြသော်လည်း သူတို့၏ သက်သေခံချက်သည်မညီ။- 57အချို့တို့သည်ထ၍၊ ဤသူက၊ လူတို့လက်ဖြင့် လုပ်သော၊- 58ဤဗိမာန်တော်ကို ငါဖြိုဖျက်၍ လူတို့လက်ဖြင့် မလုပ်သော ဗိမာန်တော်တစ်ဆူကို တည်ဆောက်မည်ဟု ပြောဆိုသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့ကြားရပါပြီဟု သက်သေခံကြ၏။-ယော၊ ၂:၁၉။ 59သို့သော်လည်း သူတို့၏ သက်သေခံချက်သည် မညီ။- 60ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် အလယ်၌ မတ်တတ်ထ၍၊ သင်သည် တစ်ခွန်းမျှပြန်၍ မပြောသလော။ ဤသူတို့သည် အဘယ်သို့သက်သေခံသနည်းဟု ယေရှုကိုမေးလျှင်၊- 61ကိုယ်တော်သည် တစ်ခွန်းမျှပြန်ပြောတော်မမူဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာနေ၏။ တစ်ဖန် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းက၊ သင်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော မင်္ဂလာရှိသော ဘုရားသခင်၏သားတော် မှန်သလောဟု မေးပြန်လျှင်၊- 62ယေရှုက၊ မှန်၏။ နောင်ကာလ၌ လူသားသည် တန်ခိုးတော်၏လက်ယာဘက်၌ ထိုင်လျက်၊ မိုးတိမ်ကို စီး၍ ကြွလာသည်ကို သင်တို့မြင်ရကြလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။-ဒံ၊ ၇:၁၃။ 63ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် မိမိအဝတ်ကို ဆုတ်လျက် အဘယ်သက်သေကို လိုသေးသနည်း။- 64ဘုရားကို လွန်ကျူး၍ပြောသောစကားကို သင်တို့ကြားရပြီ။ အဘယ်သို့ ထင်မှတ်ကြသနည်းဟု မေးမြန်းလျှင်၊ ကိုယ်တော်သည် အသေခံထိုက်ကြောင်းကို ထိုသူအပေါင်းတို့သည် စီရင်ကြ၏။-ဝတ်၊ ၂၄:၁၆။ 65ထိုအခါ အချို့တို့သည် ကိုယ်တော်ကို တံတွေးနှင့် ထွေးကြ၏။ မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလျှင် လက်သီးနှင့် ထိုးလျက်၊ ပရောဖက်ပြု၍ ဟောတော်မူပါဟု ဆိုကြ၏။ မင်းလုလင်တို့သည်လည်း ပါးတော်ကို လက်နှင့်ပုတ်ကြ၏။
ပေတရုငြင်းပယ်ခြင်း
(မ၊ ၂၆:၆၉-၇၅။ လု၊ ၂၂:၅၆-၆၂။ ယော၊ ၁၈:၁၅-၁၈၊ ၂၅-၂၇)
66ပေတရုသည် အောက်မှာ အိမ်ဦး၌ရှိစဉ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ အစေအပါ မိန်းမတစ်ယောက်သည် လာ၍၊- 67ပေတရုသည် မီးလှုံလျက်နေသည်ကို မြင်သောအခါ သူ့ကိုစေ့စေ့ကြည့်၍၊ သင်သည်လည်း နာဇရက်မြို့သားယေရှုနှင့် ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင်၊- 68ပေတရုက၊ သင်ပြောသောအရာကို ငါမသိ၊ နားမလည်ဟု ငြင်းခုံပြီးမှ အိမ်ဦးရှေ့သို့ထွက်သော် ကြက်တွန်လေ၏။- 69နောက်တစ်ဖန် အစေအပါမိန်းမသည် ပေတရုကိုမြင်လျှင်၊ အနား၌ ရပ်နေသောသူတို့အား၊ ဤသူသည် ထိုသူတို့ အဝင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသော်၊- 70ပေတရုသည် တစ်ဖန် ငြင်းခုံပြန်၏၊ ထိုနောက် များမကြာအနား၌ ရပ်နေသောသူတို့က၊ အကယ်စင်စစ် သင်သည် ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်၏။ သင်သည် ဂါလိလဲလူဖြစ်၏။ သင့်စကားလည်းတူ၏ဟု ပေတရုကိုဆိုကြလျှင်၊- 71ပေတရုက၊ သင်တို့ပြောသောသူကို ငါမသိဟု ဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ ကျိန်ဆိုသည်နောက်၊- 72တစ်ဖန် ကြက်တွန်လေ၏။ ယေရှုက၊ ကြက်သည် နှစ်ကြိမ်မတွန်မီ သင်သည်သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ငါ့ကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူသောစကားကို၊ ပေတရုသည် သတိရသဖြင့် ခေါင်းကိုခြုံ၍ ငိုကြွေးလေ၏။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

၇။ အစေတော်ခံ၏ ေဝဒနာခံစားခြင်းနှင့် အသေခံတော်မူခြင်း (အန်း ၁၄-၁၅)

(က) ယေရှုကို သတ်ရန်ကြံစည်ခြင်း (၁၄:၁-၂)

၁၄:၁-၂ ကံကြမ္မာငင်သော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရောက်ချေပြီ။ ပသခါပွဲတော်နှင့် တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲတော် ကျရောက်ချိန် (၂)ရက်သာကိုလိုတော့သည်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက ယေရှုအား သတ်ဖြတ်သုတ် သင်ချင်နေကြပြီ။ သို့သော် ထိုပွဲတော်ရက်ကာလ အတွင်းတွင် မဖြစ်စေလိုကြ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရပ်သူရွာသားများ ရုန်ရင်းဆန်ခတ်မဖြစ်စေလိုကြ။

ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက ပွဲတော်ကာလအတွင်းတွင် မလုပ်ကြံလို ကြသော်လည်း ပသခါသိုးသငယ်သည် ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ ဇာတာခွင်သင့်ခဲ့သည်။ (မ ၂၆:၂ကိုကြည့်)။

(ခ) ဗေသနိတွင် ကိုယ်တော်အားဆီမွှေးသွန်းလောင်းခြင်း (၁၄:၃-၉)

ကတီ်တပါကောျဇောနကျပေါျတှငျ စိနျပှငျ့ခထြားသညျ့ အလားအမြိုးသမီး၏ ယရှေုသခငျအပေါျ ကိုငျးရှိုငျးသောခစြျခွငျးမတေ်တာသညျ ထှနျးလငျးတောကျပနကွေောငျး သနျ့ရှငျးသော ဝိညာဉျတောျ ဖောျပွ ခွငျးဖွငျ့ ရှငျမာကုက စာပနျခြီခယြျမှုနျးထားသညျ။

၁၄:၃ ရှိမုန်ဆိုသော ကုဋိနူနာသည် အနာရောဂါပျော်ကင်းသောကြောင့် ခရစ်တော်အား ဂုဏ်ပြုညစာ တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။ ထိုစဉ်တွင် အမည်နာမ မဖော်ပြသော အမျိုးသမီး (ဗေသနိမှ မာရိဖြစ် နိုင်သည်  (ယော ၁၂:၃)သည် အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ပြီးအဖိုးထိုက်တန်ကြီးမားလှသော ဆီမွေးဖြင့် ခရစ် တော်၏ ခေါင်းကို သွန်းလောင်းပူဇော်သည်။

၁၄:၄-၅ အချို့လူများက အလကားဖြုန်းတီးရက်လေခြင်း၊ မိုက်လှပါဘိဟုဆိုကြသည်။ သို့သော် ထိုစကားကိုအမှုမထား၊ အရေးမပေး။ ထို့ထက်စာလျှင် ဤဆီမွှေးကိုရောင်း၍ မရှိဆင်းရဲသားအား ပေးကမ်းသင်သည်ဟု ဝေဖန်ကြသည်။ (ဒေနာရီပြားသုံးရာဆိုသည်မှာ သာမန်လူ တယောက်၏ တနှစ် လုပ်အားခ နှင့် ညီသည်)။ တနှစ်လုပ်စာကို သဲထဲရေသွန်းလောင်သလား ဟုပြစ်တင်ကြသည်။ ထိုသို့ပြု ခြင်းထက် ဘဝတခုလုံးဆုံးရှုံးခြင်းသည် ပိုမိုအချည်းနှီးဖြစ်သည်မဟုတ်လော။

၁၄:၆-၈ ထိုသူများ၏ ပွစိပွစိပြောသံများကို ယေရှုက ဆုံးမသည်။ ဤအမျိုးသမီးသည် ရသမျှအဖိုးတန်သော အခွင့်အရေးကို ရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲသားများကို ကူညီထောက်ပံ့ချင်လျှင် အချိန်မရွေးပေးကမ်းနိုင်သည်။ သခင်သည် မကြသော ကာတွင် သေလွန်၍ သဂြိုသ်ခြင်းခံရသည်။ ရသမျှ အခွင့်အလန်းကို လက်မလွှတ်ဘဲ အမိအရဖမ်းဆုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သေပြီးသောအခါ ဆီမွှေးပူ ဇော်ရသော အခွင့်အခါမရှိတော့ပါ။ သက်တော်ရှိနေစဉ် မူဇော်ပါဟု ရှင်းပြသည်။

၁၄:၉ ထိုရေမွှေးသည် ယနေ့ခေတ်တိုင်အောင် မွှေးကြိုင်နေသေးသည်။ ယေရှုက ကမ္ဘာ အရပ်ရပ် တိုင်အောင် ဤအမျိုးသမီးကို အောက်မေ့သတိရကြစေဟုမန့်မှာခဲ့သည်။ သူမ၏ သတင်းစကား သည် ဧဝံဂေလိတရားနှင့် အတူပျံ့နှံ့နေဆဲ။

(ဂ) ယုဒ၏ ကြံစည်မှု (၁၄:၁၀-၁၁)

၁၄:၁၀-၁၁ ထိုအမျိုးသမီးက ကယ်တင်ရှင်ကို တန်ဖိုးကြီးထားသော်လည်း ယုဒရှကာရုတ် ကမူ ဈေးပေါက်ဖြင့် ကိုယ့်သခင်ကို ရောင်းစားသည်။ သခင်ယေရှုနှင့်အတူ နေရသော်လည်း ခရစ်တော်၏ ကရုဏာတော်မှလွဲ၍ တစုံတရာမရရှိခဲ့။ ယခု ယဇ်ပုရောဟိတ်များထံသို့ သစ္စာဖောက်ရောင်းစားခြင်းဖြင့် ငွေကြေးရယူနေပေပြီ။ ယဇ်ပုရောဟိတ် များကမူ မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲ ဝမ်းသာအယ်လဲကြိုဆိုကြသည်။ ငွေကြေးပေးဖိုသဘောတူညီကြပြိ။ လက်တွေ့စကြတော့မည်။

(ဃ) ပသခါပွဲပြင်ဆင်ခြင်း (၁၄:၁၂-၁၆)

ပသခါပွဲကျင်းပခါနီးကြာသပတေးနေ့ရောက်ချေပြီ။ ဤပသခါပွဲသည် ထူးခြားသည်ဟု တပည့်တော်များစိတ်တွင် ထင်မှတ်ကြသည်။ ပသခါပွဲအတွက် သခင်၏ အမိန့်တော်အားနာခံကြသည်။ တပည့်တော် (၂)ဦးအားယေရုရှလင်မြို့သို့ စေလွှတ်လိုက်သည် သောက်ရေအိုး ထမ်းလာသော သူနောက် သို့ လိုက်ကြလော့။ သူ့အိမ်တွင် ဆရာတော်နှင့် တပည့်တော်များ ပသခါပွဲသုံးဆောင်ရန် ညွန်ပြလိမ့်မည် ဟုမှာလိုက်သည်။

သခင်ဘုရား၏ ရွေးချယ်ပုံသည် အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသည်။ လူတိုင်းနှင့် အရာခပ်သိမ်းအား ပိုင်စိုးသောအခွင့် အာဏာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကိုယ်တော်၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလည်း ကြားနာသူများ က သဒ္ဒါကြည်ဖြူစွာ လက်ခံကြသည်။ မိမိတို့နေအိမ်များတွင်လည်း ထိုသို့ သော အမူအကျင့် များရှိအပ် သည်။

(င) သစ္စာဖောက်ခံရမည့် အကြောင်းဖွင့်ပြောခြင်း (၁၄:၁၇-၂၁)

ညနေခင်းရောက်သောအခါ ကိုယ်တော်ရှင်သည် တပည့်တော် (၁၂)ပါးနှင့် အတူပသခါပွဲ ပြင်ဆင်ရာသို့ကြွတော်မူသည်။ ပွဲတော်စား သုံးနေစဉ် ကိုယ်တော်က တပည့်တော်တဦးဦးမှ သစ္စာဖောက် မည့်အကြောင်းပြောပြသည်။ မျက်စိမျက်နှာ ပျက်လျက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြသည်။ ယေရှုက ငါနှင့် အတူတပြိုင်တည်း ပန်းကန်တွင် နှိုက်သောသူဖြစ်မည်ဟုရှင်းပြသည်။ လူသားတော်က အသေခံမည့် အကြောင်းပြောပြီးနောက်၊ သူ့ကို သစ္စာဖောက်မည့် သူသည် အမင်္ဂလာရှိ၏ မမွေးလျှင်သာ၍ ကောင်းသည်ဟုဆိုသည်။

(စ) ပထမဦးဆုံးပွဲတော်မင်္ဂလာ (၁၄:၂၂-၂၆)

၁၄:၂၂-၂၅ မုန့်ဖဲ့ပြီးသည်နှင့် ယုဒသည် တဦးတည်း အမှောင်ထဲသို့ ထွက်သွားခဲ့သည် (ယော ၁၃:၃၀) ယေရှုသည် ပွဲတော်မင်္ဂလာကို ဆက်လက်သုံးဆောင်သည်။ ဤနေရာတွင် အချက် (၃)ချက်တွေ့ရသည်။ (၁)မုန့်ကိုယူသည် – လူ့ဇာတိခံယူသည်။ (၂) မုန့်ဖဲ့သည် – ကားတိုင်ပေါ်မှာ ချိုးဖဲ့ခံရ သည်။ (၃) ဝေငှသည် – သူ့ဘဝတခုလုံး လူသားများအား ပေးဆပ်သည်။

မုန့်သည် ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်အသား၊ ခွက်ဖလားသည် အသွေးတော် ပုံဆောင်ပါသည်။ အသွေးတော်အားဖြင့် ပဋိညာဉ်သစ်တည်စေပါသည်။ ကိုယ်တော် ဘုရားသည် နောက်တဖန် ကမ္ဘာမြေပေါ် သို့ ပြန်လည် မလာမချင်းပွဲတော် မင်္ဂလာမဝင်ရတော့ပါ။

၁၄:၂၆ ထိုစဉ်တွင် ဓမ္မသီချင်း ကျူးဧကြသည်။ (ဆာ ၁၁၃-၁၁၈) ဖြစ်ပေမည်။ ထို့နောက် ကိဒြုန်ကို ဖြတ်၍ သံလွင်တောင်ပေါ်သို့ ကြွချီတော်မူသည်။

(ဆ) ပေတရု၏ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု (၁၄:၂၇-၃၁)

၁၄:၂၇-၂၈ ထိုသို့သံလွင်တောင်ပေါ်သို့သွားနေကြစဉ် ယေရှုကတပည့်တော်များအား မကြာမီ သင်တို့သည် င့ါကြောင့် အရှက်ရကြ၍ ငါ့ကိုမသိဟု ငြင်းဆိုကြလိမ့်မည်ဟု သတိပေးလိုက်သည်။ ထိုစကားသည် (ဇာ ၁၃:၇) တွင်ဖော်ပြသော “သိုးထိန်းကိုရိုက်သတ်သဖြင့် သိုးတို့သည် ကစဉ့်ကလျားပြေး ကြလိမ့်မည်”ဟူသော ကျမ်းစကားသက်သေဖြစ်သည်။ သို့သော် တပည့်တော်များကို အမိမဲ့သား၊ ရေနည်း ငါးကဲ့သို့ အလျဉ်းမပစ်ပယ်။ ဂါလိလဲမှ အဆင်သင့် စောင့်ကြိုနေမည်ဟုဆိုသည်။

၁၄:၂၉-၃ဝ အခြားတပည့်တော်များနှုတ်ဆိတ်နေကြသော်လည်း ပေတရုက သခင့်စကားကို ငြင်းပယ်သည်။ သို့သော် ပေတရုက ဘယ်သောအခါ မှ ကိုယ်တော်ကို မပစ်ပယ်ဟု ရဲရဲကြီးအာမခ့သည်။ ထိုအခါ သခင်ဘုရားက ကြက်နှစ်ခါမတွန်မှီ င့ါကို သုံးကြိမ်ငြင်းပယ် လိမ့်မည်ဟု သတိပေးလိုက်သည်။

၁၄:၃၁ ပေတရုက သခင်ဘုရားနှင့်အတူ သေပွဲဝင်ချင်ဝင်မည်။ ဘယ်သောအခါမှ သခင့်ကို မပစ်ပယ်ပါဟု ထပ်ဆိုသည်။ အခြားတပည့်တော်များကလည်း ပေတရု၏ စကားအတိုင်း သံယောင်လိုက ကြသည်။ ယုံကြည်သူများသည် တယောက်နှင့် တယောက်မတူညီကြသော်လည်း သူရဲဘောကြောင်ခြင်း နှင့် အာနည်းခြင်းအရာမှာ တူညီတတ်ကြသည်။

(ဇ) ဂေသရှေမန် ရင်တွင်းဝေဒနာ (၁၄:၃၂-၄၂)

၁၄:၃၂ တလောကလုံး မှောင်မိုက်နေပြီ။ သောကြာနေ့ နံနက်ပိုင်းရောက်လုပြီ။ ဂေသရှေ မန်ဥယျာဉ်ထဲသို့ ခြေချမိသည်နှင့် တပြိုင်နက် တပည့်တော် (၈)ဦးအား ချန်ထားပစ်ခဲ့သည်။

၁၄:၃၃-၃၄ပေတရု၊ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်တို့ (၃)ဦးကိုခေါ်၍ ဥယျာဉ်အတွင်းပိုင်းသို့ ဝင်သွားကြသည်။ ကိုယ်တော်၏ စိတ်ဝိညာဉ်သည် ပြင်းစွာသော ဝေဒနာခံစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကပြုဖို့ အချိန်နီးကပ်နေပြီ။ အဘယ်မျှ နာကျင်သည်ကို မှန်းဆ၍ မရနိုင်ပါ။ တပည့် တော်(၃)ဦးကိုလည်း ထိုနေရာမှနေ၍ နိုးနိုးကြားကြားစောင့်နေကြရန် မှာကြားပြီးသာ၍ နက်သော ဥယျာဉ် ထဲသို့ တကိုယ်တော်ဆက်သွားသည်။ ထိုသို့ တကိုယ်တော် သွားခြင်းသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်စီရင်ခြင်းခံဖို့ဖြစ်သည်။

၁၄:၃၅ ရှေ့နားသို့ရောက်သောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရားမြေကြီးပေါ်တွင် ပြပ်ဝပ်၍ ခမည်း တော်ဘုရားထံဆုတောင်းသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံခြင်း အားခွင့်လွှတ်ရန် ဆုတောင်းခြင်း များ လား။ မဟုတ်ပါ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အမှုသည် ကိုယ်တော်ဘုရားလူ့လောကသို့ ကြွလာခြင်း၏ ပထမရည် မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ ဖြစ်နိုင်လျှင် အချိန်နာရီအားရွေ့ဆိုင်းပေးဖို့ တောင်းပန်သည်။ အကယ်၍ အသေခံတော်မူခြင်း၊ သင်္ဂြိဟ်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း နည်းလမ်းမှ လွှဲ၍ အခြားနည်းလမ်းရှိလျှင်လည်း ပြသရန်ဆုတောင်းပါသည်။ ကောင်းကင်ယံက မည်သည့် အသံမှမကြားပါ။ ကားတိုင်နည်းလမ်းမှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ပါ။

၁၄:၃၆ တဖန် “အဘ၊ အဘဘုရားသခင်၊ အရာခပ်သိမ်းကို တက်စွမ်းနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင် လျှင် ဤဖလားတော်ကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူပါ။ သို့သော် အကျွန်ုပ်အလို အတိုင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။ ခမည်း တော်ဘုရားအလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ”ဟု ဆုတောင်းပြန်သည်။ ခရစ်တော်၏ ဆုတောင်းစကားကို မှတ်သားပါ။ အရာခပ်သိမ်းကို တက်စွမ်းနိုင်သည့်ချစ်တော်မူသော အဘဘုရားသခင်ဟုဆိုသည်။ ရုပ်ခန္ဓာ အားဖြင့် တော်စပ်ခြင်းမဟုတ်။ ဝိညာဉ်အားဖြင့် တော်စပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်၏ ဆုတောင်း ချက်ကို ကောင်းကင်ယံမှ အဖြေစကားမပေးပါ။ ကားတိုင်လမ်းမှ လွဲ၍ အပြစ်သားများ ကယ်နှုတ်ရန် နည်း လမ်းမရှိကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်ရန် ဘုရားသားတော်သွေးမြေကျခဲ့သည်။

၁၄:၃၇-၄ဝ ကိုယ်တော်ဘုရား ဆုတောင်းအပြီးပြန်လာသောအခါ တပည့်တော် (၃)ဦး သည် အိပ်မောကျနေကြသည်။ သေရေးရှင်ရေး ဤမျှအသဲအသန်ကာလတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရင်းနှီးဆုံး တပည့်တော်များအိပ်ပျော်ရက်သည်။ တနာရီမျှမအိပ်ဘဲမစောင့်နိုင်ဘူးလား ပေတရုဟုပြော ရသည်။ မကြာမီကပင် ပေတရုသည် သူ့ယုံကြည်မှုကို အခိုင်အမာဆိုခဲသည်။ ယခုနာရီပိုင်းတွင် ဖောက် ပြန်နေပြန်ပြီ။ စုံစမ်းခြင်းမခံနိုင်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ အသွေးအသားဆန္ဒကို အလိုလိုက်မိသည်။

၁၄:၄၁-၄၂ ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်များထံသို့ ချီတုံချတုံ (၃)ကြိမ်ရောက်လာပြီး နောက် တပည့်တော်များအား “ထကြတော့ ယခုတိုင်အောင်လဲလျောင်းအိပ်ပျော်နေကြသလား၊ ဘုရား သားတော်အဖမ်းခံဖို့ အချိန်သင့်ပြီ”ဟု လှုပ်နှိုးလိုက်သည်။ အားလုံးအိပ်ချင်မူတူးဖြင့်ထကြသည်။ သို့သော်  ဝေးဝေးမသွားရသေးပါ။

(ဈ) သစ္စာဖောက်ခံရ၍ အဖမ်းခံခြင်း (၁၄:၄၃-၅၂)

၁၄:၄၃ ထိုသို့ မိန့်တော်မူစဉ် သစ္စာဖောက်တပည့် ယုဒရှကာရုတ်သည် အပေါင်းပါများနှင့် အတူဥယျာဉ်ထဲ သို့ဝင်လာကြသည်။ သူနှင့် ပါလာသူများသည် ဒုတ်၊ ဓါး၊ လက်နက်များကိုုင်ဆောင် လာကြသည်။ လူဆိုးလူမိုက် လူရမ်းကားကို ဖမ်းဆီးမည့်ပုံအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁၄:၄၄-၄၅ သစ္စာဖောက်လောက်ကောင်က ကိုယ်တော့်အားဖက်နမ်းခြင်းဖြင့် အချက်ပေး ရာကိုယ်တော်အားဝင်ဖမ်းကြသည်။ ယုဒသည် ကိုယ်တော့်ကို အဘယ်ကြောင့် သစ္စာဖောက်သနည်း။ ကိုယ်တော်ဘုရားက ယုဒမျှော်လင့်သော နိုင်ငံတော်မတည်ထောင်သောကြောင့် စိတ်ညစ်သွားသလား။ ကိုယ်တော်၏ နိုင်ငံတော်မှာ မျှော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံးသွားသော ကြောင့်လား။ မတော်လောဘကြီးခြင်း ကြောင့်လား။

၁၄:၄၆ သစ္စာဖောက်လောက်ကောင်နှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သည် ကိုယ်တော်အား ဖမ်းဆီး ကြသည်။ အနီးရှိ ပေတရုသည် ဓါးဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး တပည့်၏ နားရွက်အားခုတ်ဖြတ်လိုက်သည်။ ထိုသို့ပြုမူခြင်းသည် လောကသားများ၏ အမူအကျင့် ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကို လူ့ဇာတိလက်နက်ဖြင့် တော်လှန်တိုက်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက ပေတရုအား ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည်။ ပြတ်ကျသွားသော နားရွက်ကို လည်းပြန်ဆက်ပေးလိုက်သည် (လု ၂၂:၅၁၊ ယော ၁၈:၁၁)။ လာရောက်ဖမ်းဆီးသူများသည် အဘယ်ကြောင့် အတင်းအဓ္ဓမဖက်၍ လာရောက်ဖမ်းချင်ကြသနည်း။ နေ့စဉ်ရက်တိုင်း ဗိမာန်တော်မှာ သင်တို့ကို တရားသွန်သင်နေပါလျက်နှင့် အဘယ်ကြောင့် ထိုစဉ်အခါက အသာတကြည်မဖမ်းကြသနည်း။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးကြခြင်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာအတိုင်း ပြည့်စုံရန်ဖြစ်သည်။ (ဆာ ၄၁:၉) တွင် သစ္စာဖောက်ခံရ မည့်အကြောင်း၊ (ဟေရှာ ၅၃:၇)တွင် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရမည့်အကြောင်း၊ (ဆာ ၂၂:၁၂နှင့် ဇာ ၁၃:၇)တို့တွင် လူလက်သို့အပ်နှံခြင်းခံရမည့် အကြောင်း ပရောဖက်ပြုထားကြသည်။

၁၄:၅၁-၅၂ ဤအဖြစ်အပျက်ကို မှတ်တမ်းတင်သူ မာကု တပါးတည်း သာရှိသည်။ ဤကျမ်း ပိုဒ်တွင် ဖော်ပြသည့် လူငယ်လူရွယ်ဆိုသည်မှာ ရှင်မာကု ကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ သူခ မြာခြုံထားသော ခြုံလွှာပင် ကျွတ်ကျသွားသည်။ ထိုပိတ်စမှာ အမြဲတမ်းဝတ်ရုံအဖြစ်ဆင်မြန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ပေါ်တွင် လွှားထားခြင်းဖြစ်မည်။

Erdman က “သခင်ယေရှုခံစားရသောထိုနာရီပိုင်းဝေဒနာကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ တယောက်တည်းမည်မျှကြိတ်မှိတ်ခံစားရမည်နည်း” ဟုထောက်ခံထားသည်။

(ည) ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးရှေ့ရောက်သခင်ယေရှု (၁၄:၅၃-၅၄)

သခင်ယေရှုအား စစ်ကြောမေးမြန်းကြသည့် (ငယ် ၅၃မှ ၁၅:၁) ထိကို (၁) ယဇ်ပုရောဟိတ် ကြီးရှေ့မှာ စစ်ဆေးခြင်း (ငယ် ၅၃၊ ၅၄) (၂) လွှတ်အရာရှိအမတ်များ ညဉ့်နက်သန်ခေါင်ယံစည်းးဝေကြ ခြင်း (ငယ် ၅၅-၆၅)၊ (၃) နောက်တနေ့နံနက်တွင် အမတ်များ စည်းဝေးကြခြင်းဟူ၍ အပိုင်း (၃)ပိုင်းခွဲခြား ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၄:၅၃ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကယာဖ ရှေ့၌ စစ်ဆေးခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် အန္နစစ်ဆေးခြင်းကို (ယော ၁၈:၁၃၊ ၁၉-၂၄)တွင်ဖော်ပြထားသည်။

၁၄:၅၄ ပေတရုသည် သခင်ယေရှု စစ်ဆေးရာယဇ်ပုရောဟိတ် ကြီးအိမ်ဝင်းသို့ တိုင်အောင် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ လိုက်သွားသည်။ ပေတရု၏ အားနည်းချက်ပျော့ကွက်ကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရသည်။

၁။ ဂမူးရူးထိုးဦးစွာတိုက်ခိုက်သည် ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားပြုသည်။

၂။ နောက်ထွက်ပြေးသည်။ သူရဲဘောကြောင်စွာထွက်ပြေးသည်။

၃။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ လိုက်သည်။ မယုံတဝက်ယုံတဝက်ဖြင့် ညဥ့်ယံတိုင်အောင်ရှိခဲ့သည်။

၄။ အသခင့်ရန်သူများနှင့် အတူတကွ မီးလှုံသည်။

(ဠ) လွှတ်အရာရှိ အမတ်များရှေ့ရောက်သခင်ယေရှု (၁၄:၅၅-၆၃)

၁၄:၅၅–၅၆ တရားရုံးလုပျထုံးလုပျနညျးနှငျ့မညီဘဲ၊ လှှတျအရာရှိမငျးမြားသညျ ညဉျ့လယျယံ တှငျညတှငျးခငြျးအစညျးအဝေးလုပျကွသညျ။ ယဇျပုရောဟိတျကွီး ဦးဆောငျလကြျဘာသာရေးခေါငျး ဆောငျ (၇၁)ဦးတကျရောကျကွသညျ။ ဖာရိရှဲ၊ ဇဒ်ဒုကဲ၊ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျ၊ ဘာသာရေးခေါငျးဆောငျနှငျ့ လှှတျအမတျမငျးမြား၊ တယောကျတပေါကျထပွောသညျ။ ထိုသို့ ညဉျ့လယျယံ စညျးဝေးခွငျးသညျ ယရှေုအား အပွစျရှာရနျဖွစျသညျ။ သဒေဏျခမြှတျနိုငျသောအပွစျသညျ ညဉျ့နကျတိုငျအောငျ ရုံးထိုငျရုံးထုံး စံမရှိပါ။ သို့ ဗိမာနျတောျဝငျးအတှငျးရှိ အဆောငျတှငျ ညဉျ့နကျသနျးခေါငျရုံးထိုငျကွသညျ။

အခြအေတငျပွောဆိုကွသောျလညျး ဘာသာရေးခေါငျးောငျမြားသညျ ယရှေုအား အပွစျ ကြူးလှနျခွငျးမတှေ့ကွ။ စှဲခကြျမြားသညျ အပွစျမမွောကျ၊ ခိုငျလှုံမှုမရှိ၊။ ဗိမာနျတောျကို ဖကြျဆီးပစျမညျဟု ခွိမျးခွောကျကွောငျး၊ လူလကျဖွငျ့ မလုပျသောဗိမာနျတောျကို (၃)ရကျအတှငျ အပွီး တညျဆောကျမညျဟု လှနျကြူးစှာပွောဆိုကွောငျးအခွအေမွစျမရှိစှဲဆိုကွသညျ။ အမှနျမှာ ယရေုရှလငျ ဗိမာနျတောျသညျ ကိုယျ တောျ၏ သနျ့ရှငျးသောဗိမာနျ တောျဖွစျသညျ။ (ယော ၂:၁၉)။

၁၄:၆၀-၆၂ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးက သခင်ယေရှုအားမေးခွန်းထုတ်သောအခါ ပြန်လည်ဖြေ ကြားခြင်းမပြု။ ယေရှုအား မေရှိယ၊ ဘိသိက်ပေးထားသော သားတော်ဟုတ်ပါသလားဟုမေးသောအခါ မှန်ပါသည်။ လူသားတော်သည်အနန္တတန်ခိုးရှင်လက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေသည်ကို ၎င်း၊ မိုဃ်းတိမ်စီး၍ ကြွလာသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့မြင်ရကြလတံ့ ဟုပြန်ဖြေသည်။ ထိုသို့ ဖြေကြားခြင်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ယေရှုသခင်အား ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်အဖြစ် မျက်စိပွင့်တွေ့မြင်ရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ပထမအကြိမ်ကြွလာစဉ်တွင် လူ့ဇာတိအသွေးအသားခံယူ၍ နှိမ့်ချစွာ လူ့လောကသို့ ရောက်လာသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသောအခါတွင်မူ ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်အပြည့်အလျှံဖြင့် ကြွလာ မည်။ တမဟုတ်ခြင်း၌ လူတိုင်းက ဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိမြင်ကြမည်။

၁၄:၆၃-၆၄ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးသည် သခင်ယေရှုကို သားတော်မှန်း သဘောပေါက်သွား သည်။ သူ၏ ဖြူစင်ခြင်းသင်္ကေတဖြစ်သော ဝတ်ရုံကို စုတ်ဖြဲလျက်ယေရှုသည် ဘုရားကို လွန်ကျူးစွာပြော နေပြီဟု စွပ်စွဲ၏ ။ ဣသရေလသားတို့သည် မေရှိယအားအောကြီးဟစ်ကျယ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေကြပြီ။ သို့သော်သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်။ အခြားသော လွှတ်အမတ်မင်းများကလည်း ကျီးအာသကဲ့သို့ ဝိုင်းအာကြသည်။ သေဒဏ်ပေးထိုက်ကြောင်း အတင်းအဓမ္မစီရင်ကြသည်။

၁၄:၆၅ မိုက်ရိုင်းမှုပေါင်းစုံတွေ့ရသည်။ မင်းတိုင်ပင်အမတ်အချို့က ယေရှုကို မဖွယ်မရာတံ တွေးထွေးကြသည် ကိုယ်တော့်အား မျက်နှာဖုံးအုပ်ကာ ပါးရိုက်ပြီး၊ မည်သူရိုက်သနည်း။ သိလားဟုမထေ မဲ့မြင်ပြုကာပြောင်လှောင်ကြသည်။ ကြွယ်ဝတော်မူသောကိုယ်တော်ရှင်သည်။ သူဖန်ဆင်းထားသော အပြစ်သားများ၏ ဆန့်ကျင်ခြင်းကို ကြုံတွေ့နေရပြီ။ ဗိမာန်တော်အရာရှိမင်းများသည် ကိုယ်တော်အား နားရင်းပါးရင်းရိုက်ကြသည်။

(ဍ) ပေတရုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ငိုပွဲဆင်ခြင်း (၁၄:၆၆-၇၂)

၁၄:၆၆-၆၈ ပေတရုသည် လူအုပ်ကြီးအကြား မီးလှုံနေစဉ် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး၏ အစေခံ မသည်အနားသို့လာပြီးစွပ်စွဲမေးမြန်းရာ ပေတရုကမဟုတ်မမှန်ကြောင်း၊ သင်တို့ပြောဆိုသော ယေရှုဆိုသူ ကိုမကြားဘူးကြောင်းဆိုသည်။ သို့သော် လိပ်ပြာမသန့်သဖြင့် ထပြန်ရာ ကြက်ခြံနားရောက်စဉ် ကြက်တွန် သံကြားသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်သည် နှလုံးကြွေပြုန်း မတတ်ခံစားရသောအချိန်တည်း။ အပြစ်သည် ချောက်ခြားဖွယ်ကောင်းပါဘိ။

၁၄:၆၉-၇ဝ အမျိုးသမီးတယောက်ပေတရုအား ယေရှု၏ တပည့်တော်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပြန်သည်။ မဟုတ်မှန်ကြောင်း အတင်းခေါင်းခါငြင်းဆိုပြန်သည်။ အနီးအနားရှိလူများကလည်း သင်လည်း ဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်သဖြင့် ထိုသူတို့၏ အပေါင်းအပါဖြစ်သည် ဟုဝိုင်းပြောကြပြန်သည်။

၁၄:၇၁-၇၂ တေရုက သင်တို့ပြောသောသူကို ငါမသိဟု ဘုရားသခင်ကို တိုင်တည်ပြောဆို ၍ ငြင်းပယ်လိုက်သည်။ ထိုသိုု့ငြင်း၍ စကားမဆုံးမှီကြက်တွန်သည်။ လောကသားများသည် သေဘေးနှင့် ကြုံလာလျှင် မုသာပြောရန် ဝန်မလေးကြပါ။ သခင်ယေရှု၏ သတိပေးခဲ့သောစကားများသည် ပေတရု၌ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာလေသည်။ သစ္စာဖောက်မိကြောင်းသတိပြန်ရသောအခါ ငိုကြွေးချက်မဖြစ်ရပြီ။ ထိုအကြောင်းကို ခရစ်ဝင်ကျမ်းအားလုံးတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မိမိကိုယ်ကို စိတ်ချယုံကြည် အထင် ကြီးခြင်းသည် မျက်နှာပျက်စရာဖြစ်ကြောင်း သင်ခန်းစာယူတတ်ကြရမည်။ မိမိကိုယ်ကို အားနည်းသူ၊ အမှီ အခိုလိုသူသဟု ယုံမှတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုး၌ တည်မှီခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။