ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၉

တပည့်တော်တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးကိုစေလွှတ်ခြင်း
(မ၊ ၁၀:၅-၁၅။ မာ၊ ၆:၇-၁၃)
1တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသော တပည့်တော်တို့ကို စုဝေးစေတော်မူပြီးမှ၊ နတ်ဆိုးအပေါင်းတို့ကို နိုင်သောတန်ခိုးနှင့် အနာရောဂါတို့ကို ငြိမ်းစေခြင်းငှာ အခွင့်တန်ခိုးကို ပေးတော်မူ၏။- 2ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်အကြောင်းကို ဟောပြောစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ လူနာတို့ကို ချမ်းသာစေခြင်းငှာလည်းကောင်း စေလွှတ်တော်မူ၍၊- 3သင်တို့သည် လမ်းခရီးဖို့ အဘယ်အရာကိုမျှ မယူကြနှင့်။ တောင်ဝှေး၊ လွယ်အိတ်၊ မုန့်၊ ငွေကို မယူကြနှင့်။ အင်္ကျီနှစ်ထည်ကိုလည်း မပါစေကြနှင့်။-လု၊ ၁၀:၄-၁၁။ တ၊ ၁၃:၅၁။ 4မည်သည့် အိမ်သို့ဝင်လျှင် ထိုအိမ်တွင် ထိုအရပ်မှ မထွက်မသွားမီတိုင်အောင် နေကြလော့။ အကြင်သူတို့သည် သင်တို့အား ဧည့်သည်ဝတ်ကို မပြုဘဲနေ၏။- 5ထိုသူတို့နေရာမြို့မှ ထွက်သွားစဉ်၊ သူတို့တစ်ဖက်၌ သက်သေဖြစ်စေခြင်းငှာ သင်တို့၏ခြေဖဝါးမှ မြေမှုန့်ကို ခါလိုက်ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 6တပည့်တော်တို့သည် ထွက်သွား၍ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောလျက်၊ ခပ်သိမ်းသောအရပ်တို့၌ အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေလျက်၊ မြို့ရွာတို့တွင် ဒေသစာရီ လှည့်လည်ကြ၏။
ဟေရုဒ်မင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း
(မ၊ ၁၄:၁-၁၂။ မ၊ ၆:၁၄-၂၉)
7ယေရှုပြုတော်မူသမျှတို့ကို စော်ဘွားဟေရုဒ်သည် ကြားလျှင် တွေးတောသောစိတ်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ လူအချို့က၊ ယောဟန်သည် သေခြင်းမှထမြောက်လေပြီဟု ဆိုကြ၏။-မ၊ ၁၆:၁၄။ မာ၊ ၈:၂၈။ လု၊ ၉:၁၉။ 8အချို့က ဧလိယပေါ်ထွန်းပြီဟု ဆိုကြ၏။ အချို့က ရှေးပရောဖက်တစ်ပါးပါး ထပြန်ပြီဟု ဆိုကြ၏။- 9ဟေရုဒ်မင်းကလည်း၊ ယောဟန်၏လည်ပင်းကို ငါဖြတ်လေပြီ။ ဤမျှလောက်သောသတင်းကို ငါကြားရသော ဤသူကား အဘယ်သူနည်းဟုဆိုလျက် ယေရှုကိုမြင်ခြင်းငှာ အလိုရှိ၏။
လူငါးထောင်ကိုကျွေးမွေးခြင်း
(မ၊ ၁၄:၁၃-၂၁။ မာ၊ ၆:၃၀-၄၄။ ယော၊ ၆:၁-၁၄)
10တမန်တော်တို့သည် အထံတော်သို့ပြန်လာ၍ မိမိတို့ပြုသမျှတို့ကို ကြားလျှောက်ကြ၏။ ကိုယ်တော်သည် သူတို့ကိုခေါ်၍၊ ဗက်ဇဲဒမြို့နယ်အတွင်း တော၌ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့ ကြွတော်မူ၏။ လူအစုအဝေးတို့သည် သိလျှင် နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။- 11ထိုလူများကို လက်ခံတော်မူလျက်၊ ဘုရားသခင့် နိုင်ငံတော်၏အကြောင်းကို ဟောပြော၍၊ နာသောသူတို့ကို ချမ်းသာပေးတော်မူ၏။
12မိုးချုပ်သောအခါ တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည် ချဉ်းကပ်လျက်၊ လူများတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရွာဇနပုဒ်သို့သွား၍၊ အိပ်ရာ၊ စားစရာကို ရှာစေခြင်းငှာ အခွင့်ပေးတော်မူပါ။ ဤအရပ်သည် တောအရပ်ဖြစ်ပါ၏ဟု လျှောက်ကြလျှင်၊- 13ကိုယ်တော်က၊ သူတို့စားစရာဖို့ သင်တို့ပေးကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ တပည့်တော်တို့ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍ ဤလူအပေါင်းတို့ စားစရာဖို့မဝယ်လျှင်၊ မုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်မှတစ်ပါး အဘယ်စားစရာမျှ အကျွန်ုပ်တို့၌ မရှိပါဟုလျှောက်ကြ၏။- 14ထိုသို့ လျှောက်သည်အကြောင်းကား၊ လူငါးထောင်ခန့်မျှ ရှိသတည်း။ ထိုအခါလူများတို့ကို တစ်စုလျှင် ငါးဆယ်စီ အစုစုလျောင်းကြစေဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။- 15တပည့်တော်တို့သည် အမိန့်တော်အတိုင်းပြု၍၊ လူအပေါင်းတို့ကို လျောင်းစေပြီးလျှင်၊- 16ယေရှုသည် မုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်ကိုယူ၍ ကောင်းကင်သို့ကြည့်မျှော်လျက်၊ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍ လူများရှေ့၌ ထည့်စေခြင်းငှာ တပည့်တော်တို့အား ပေးတော်မူ၏။- 17လူအပေါင်းတို့သည် စား၍ဝကြပြီးမှ ကြွင်းရစ်သောအကျိုးအပဲ့ကို ကောက်သိမ်း၍ တစ်ဆယ်နှစ်တောင်း အပြည့်ရကြ၏။
ပေတရု၏ဝန်ခံချက်
(မ၊ ၁၆:၁၃-၂၀။ မာ၊ ၈:၂၇-၃၀)
18တရံရောအခါ၊ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့နှင့်တကွ ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဆုတောင်းတော်မူစဉ်၊ လူများတို့သည် ငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ကို ဆိုကြသနည်းဟု မေးမြန်းတော်မူလျှင်၊-မ၊ ၁၆:၁၃-၂၀။ မာ၊ ၈:၂၇-၃၀။ 19လူအချို့က၊ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အချို့က၊ ဧလိယဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အချို့က၊ ရှေးပရောဖက် တစ်ပါးပါးထပြန်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း ဆိုကြပါ၏ဟု လျှောက်ကြသော်၊-မ၊ ၁၄:၁-၂။ မာ၊ ၆:၁၄-၁၅။ လု၊ ၉:၇-၈။ 20သင်တို့လည်း ငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည် ဆိုကြသနည်းဟု မေးမြန်းတော်မူလျှင်၊ ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု လျှောက်လေ၏။ယော၊ ၆:၆၈-၆၉။
အသေခံရမည်ကိုပြောခြင်း
(မ၊ ၁၆:၂၀-၂၈။ မာ၊ ၈:၃၀-၉:၁)
21ထိုအကြောင်းကို အဘယ်သူအားမျှ မပြောစိမ့်သောငှာ တပည့်တော်တို့ကို ကြပ်တည်းစွာ ပညတ်တော်မူ၏။- 22ထိုမှတစ်ပါး၊ လူသားသည် များစွာခံရမည်။ လူအကြီးအကဲ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့၏ ငြင်းပယ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း ခံရမည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်ဟူသော အကြောင်းများတို့ကို မိန့်တော်မူ၏။
23ထိုမှတစ်ပါး၊ လူအပေါင်းတို့အား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါ၌ဆည်းကပ်လိုသောသူဖြစ်လျှင် ကိုယ်ကိုကိုယ် ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို နေ့တိုင်းထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ရမည်။-မ၊ ၁၀:၃၈။ လု၊ ၁၄:၂၇။ 24အကြင်သူသည် မိမိအသက်ကို ကယ်ဆယ်ခြင်းငှာ အလိုရှိ၏။ ထိုသူသည် အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် ငါ့ကြောင့်အသက်ရှုံး၏၊ ထိုသူသည် မိမိအသက်ကို ကယ်ဆယ်လိမ့်မည်။-မ၊ ၁၀:၃၉။ လု၊ ၁၇:၃၃။ ယော၊ ၁၂:၂၅။ 25ဤစကြဝဠာကို အကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဆုံးရှုံးသောသူသည် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။- 26အကြင်သူသည် ငါ့ကိုလည်းကောင်း၊ ငါ့စကားကိုလည်းကောင်း ရှက်၏၊ လူသားသည် မိမိဘုန်း၊ မိမိအဘခမည်းတော်၏ဘုန်း၊ သန့်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်တို့၏ ဘုန်းကိုဆောင်လျက် ကြွလာသောအခါ၊ ထိုသူကို ရှက်တော်မူလတ္တံ့။- 27ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ဤအရပ်၌ရှိသော သူအချို့တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်မီ သေခြင်းသို့ မရောက်ရကြဟု မိန့်တော်မူ၏။
အဆင်းအရောင်ပြောင်းလဲခြင်း
(မ၊ ၁၇:၁-၈။ မာ၊ ၉:၂-၈)
28ထိုသို့မိန့်တော်မူသည်နောက်၊ ရှစ်ရက်လောက်လွန်သောအခါ၊ ယေရှုသည် ပေတရု၊ ယောဟန်၊ ယာကုပ်တို့ကိုခေါ်၍ ဆုတောင်းခြင်းငှာ တောင်ပေါ်သို့ တက်ကြွတော်မူ၏။-၂ပေ၊ ၁:၁၇-၁၈။ 29ဆုတောင်းတော်မူစဉ်တွင် မျက်နှာတော်သည် ထူးခြားသောအဆင်းအရောင်ရှိ၍၊ အဝတ်တော်လည်း ပြောင်ပြောင်လက်လက် ဖြူ၏။- 30မောရှေနှင့် ဧလိယတည်းဟူသော လူနှစ်ယောက်တို့သည် ဘုန်းအသရေနှင့် ထင်ရှား၍၊- 31ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ဆွေးနွေးလျက် ယေရုရှလင်မြို့၌ စုတေတော်မူမည် အကြောင်းအရာကို ပြောကြ၏။- 32ပေတရုနှင့် သူ၏အဖော်တို့သည် မျက်စိလေးလံသဖြင့် တငိုက်ငိုက်ရှိကြ၏၊ နိုးသောအခါ ဘုန်းအသရေတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်နှင့် ရပ်နေသော လူနှစ်ယောက်ကိုလည်းကောင်း မြင်ကြ၏။- 33ထိုသူတို့သည် အထံတော်မှသွားကြစဉ်၊ ပေတရုက၊ သခင်၊ ဤအရပ်၌ နေဖွယ်ကောင်းပါ၏။ ကိုယ်တော်ဖို့ တဲတစ်ဆောင်၊ မောရှေဖို့ တစ်ဆောင်၊ ဧလိယဖို့ တစ်ဆောင်၊ တဲသုံးဆောင်ကို အကျွန်ုပ်တို့ ဆောက်လုပ်ပါရစေဟု ယောင်ယမ်း၍ လျှောက်လေ၏။- 34ထိုသို့လျှောက်ပြီးမှ မိုးတိမ်သည် သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍၊ မောရှေနှင့် ဧလိယသည် တိမ်ထဲသို့ဝင်သည်ကို တပည့်တော်တို့သည် ကြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍၊- 35ဤသူကား ငါ၏ချစ်သားပေတည်း။ သူ၏စကားကို နားထောင်ကြလော့ ဟု မိုးတိမ်ကအသံတော်ဖြစ်လေ၏။ ဟေရှာ၊ ၄၂:၁။ မ၊ ၃:၁၇၊ ၁၂:၁၈။ မာ၊ ၁:၁၁။ လု၊ ၃:၂၂။ 36ထိုအသံတော်ဖြစ်သည် ခဏချင်းတွင်၊ ယေရှုသည် တစ်ယောက်တည်းရှိတော်မူ၏။ တပည့်တော်တို့သည် မိမိတို့မြင်သောအရာကို ဝှက်ထား၍၊ ထိုကာလ၌ အဘယ်သူအားမျှ မကြားမပြောဘဲနေကြ၏။
ညစ်ညူးသောနတ်ကိုနှင်ထုတ်ခြင်း
(မ၊ ၁၇:၁၄-၁၈။ မာ၊ ၉:၁၄-၂၇)
37နက်ဖြန်နေ့၌ တောင်ပေါ်ကဆင်းကြပြီးလျှင်၊ များစွာသောလူအစုအဝေးသည် ကိုယ်တော်ကို ခရီးဦးကြိုပြု၏။- 38လူအစုအဝေး၌ ပါသောသူတစ်ယောက်က၊ အရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏သားကို ကြည့်ရှုတော်မူမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏။ အကျွန်ုပ်၌ သားတစ်ယောက်တည်း ရှိပါ၏။- 39နတ်ဖမ်းစားသဖြင့် သူသည်ရုတ်ခနဲအော်ဟစ်၍၊ အမြှုပ်ထွက်လျက် တောင့်မာခြင်းသို့ ရောက်တတ်ပါ၏။ ထိုသို့ နာကျင်စွာနှိပ်စက်ပြီးမှ နတ်သည်အလွန် သွားခဲ၏။- 40ထိုနတ်ကို နှင်ထုတ်ပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့အား အကျွန်ုပ်တောင်းပန်သော်လည်း သူတို့သည် မတတ်နိုင်ကြပါဟု အော်ဟစ်လျက် လျှောက်လေ၏။- 41ယေရှုကလည်း၊ ယုံကြည်ခြင်းမရှိ၊ ဖောက်ပြန်သောအမျိုး၊ ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူ အဘယ်မျှ ကာလပတ်လုံး နေရမည်နည်း။ သင်တို့ကို အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး သည်းခံရမည်နည်း။ သင်၏သားကို ငါ့ထံသို့ ယူခဲ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 42သူငယ်လာစဉ်ပင် နတ်ဆိုးသည် မြေပေါ်မှာလှဲ၍ တောင့်မာစေ၏။ ယေရှုသည် ညစ်ညူးသောနတ်ကို ဆုံးမ၍ ထိုသူငယ်ကို ချမ်းသာစေပြီးမှ အဘအား အပ်ပေးတော်မူ၏။- 43လူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ မဟာတန်ခိုးတော်ကို မြင်၍ မိန်းမောတွေဝေခြင်း ရှိကြ၏။
အသေခံရမည်ကိုထပ်မံဖော်ပြခြင်း
(မ၊ ၁၇:၂၂-၂၃။ မာ၊ ၉:၃၀-၃၂)
44ထိုသို့ ယေရှုပြုတော်မူသမျှကို လူအပေါင်းတို့သည် အံ့ဩချီးမွမ်းကြစဉ် တပည့်တော်တို့အား၊ သင်တို့သည် ငါ့စကားကို နားထောင်မှတ်မိကြလော့။ လူသားကို လူတို့လက်သို့ အပ်နှံရသောအချိန်နီးပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။- 45ထိုစကားတော်၏ အနက်မထင်ရှားသဖြင့် တပည့်တော်တို့သည် နားမလည် မရိပ်မိဘဲနေကြ၏။ အနက်ကိုလည်း မမေးမလျှောက်ဝံ့ကြ။
အဘယ်သူသာ၍ကြီးသနည်း။
(မ၊ ၁၈:၁-၅။ မာ၊ ၉:၃၃-၃၇)
46ထိုအခါ အဘယ်သူသည် သာ၍ကြီးမြတ်အံ့နည်းဟု တပည့်တော်တို့သည် အချင်းချင်းငြင်းခုံကြ၏။-လု၊ ၂၂:၂၄။ 47ယေရှုသည် သူတို့အကြံအစည်ကို သိမြင်လျှင်၊ သူငယ်တစ်ယောက်ကိုယူ၍ မိမိအနား၌ထားပြီးမှ၊- 48အကြင်သူသည် ငါ့မျက်နှာကိုထောက်၍ ဤသူငယ်ကိုလက်ခံ၏၊ ထိုသူသည် ငါ့ကိုပင်လက်ခံ၏။ ငါ့ကို လက်ခံသောသူသည်လည်း ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော သူကိုပင်လက်ခံ၏။ သင်တို့တွင် အငယ်ဆုံးသောသူသည် သာ၍ကြီးမြတ်သောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-မ၊ ၁၀:၄၀။ လု၊ ၁၀:၁၆။ ယော၊ ၁၃:၂၀။
ရန်သူဘက်၌မရှိသူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိ
(မာ၊ ၉:၃၈-၄၀)
49ယောဟန်ကလည်း၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်၏နာမကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သော သူတစ်ယောက်ကို အကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါ၏။ သူသည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မလိုက်သောကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့ မြစ်တားကြပါ၏ဟု လျှောက်သော်၊- 50ယေရှုက၊ ထိုသူကိုမမြစ်တားကြနှင့်။ သင်တို့ ရန်သူဘက်၌မရှိသောသူသည် သင်တို့ဘက်၌ရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ရှမာရိရွာကလက်မခံခြင်း
51ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကို ခံတော်မူသောအချိန် ရောက်သောအခါ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ တူရူကြွအံ့သောငှာ သဘောထားတော်မူ၏။- 52ရှေ့တော်သို့ တမန်တော်တို့ကို စေလွှတ်တော်မူသဖြင့်၊ သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏အဖို့ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှာ သွား၍ ရှမာရိရွာတစ်ရွာသို့ ဝင်ကြ၏။- 53ကိုယ်တော်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားအံ့သော အခြင်းအရာကို ထိုရွာသားတို့သည်ထောက်၍ လက်မခံကြ။- 54ထိုအကြောင်းကို တပည့်တော်ယာကုပ်၊ ယောဟန်တို့သည်မြင်လျှင်၊ သခင်၊ ဧလိယပြုသကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်မှမီးကျစေ၍ ထိုသူတို့ကို လောင်စေခြင်းငှာ အလိုရှိတော်မူသလောဟု လျှောက်ကြသော်၊၄ရာ၊ ၁:၉-၁၆။ 55ယေရှုသည် လှည့်ကြည့်၍၊ သင်တို့သည် ကိုယ်စိတ်သဘောကို ကိုယ်မသိကြ၊ လူသားသည်လူတို့၏ အသက်ကို သတ်အံ့သောငှာ ကြွလာသည်မဟုတ်။ ကယ်တင်အံ့သောငှာ ကြွလာသည်ဟု ဆုံးမတော်မူပြီးမှ၊- 56အခြားသောရွာသို့ ကြွတော်မူ၏။
ယေရှုတပည့်ဖြစ်လိုသူများ
(မ၊ ၈:၁၉-၂၂)
57လမ်း၌သွားကြစဉ် လူတစ်ဦးက၊ သခင် ကိုယ်တော်ကြွတော်မူရာ အရပ်ရပ်သို့ အကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟု လျှောက်လေ၏။- 58ယေရှုကလည်း၊ မြေခွေးသည် မြေတွင်းရှိ၏။ မိုးကောင်းကင်၌ ကျင်လည်သောငှက်သည် နားနေရာ အရပ်ရှိ၏။ လူသားမူကား ခေါင်းချရာမျှမရှိဟု မိန့်တော်မူ၏။- 59အခြားသောသူကို၊ ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ ထိုသူက၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်အဘကို ရှေ့ဦးစွာသွား၍ သင်္ဂြိုဟ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူပါဟု လျှောက်လေသော်၊- 60ယေရှုက၊ လူသေတို့သည် မိမိလူသေတို့ကို သင်္ဂြိုဟ်ပါလေစေ။ သင်မူကားသွား၍ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ အကြောင်းကို ဟောပြောလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 61အခြားသောသူကလည်း၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်နောက်သို့ အကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်။ သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်အိမ်၌ ရှိရစ်သောသူတို့ကို အရင်သွား၍ အခွင့်ပန်ပါရစေဟု လျှောက်လျှင်၊-၃ရာ၊ ၁၉:၂၀။ 62ယေရှုက၊ ထွန်ကိုင်းကိုကိုင်လျက် နောက်သို့လှည့်၍ ကြည့်သောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် မထိုက်မတန်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၉ (အနက်ဖွင့်)

(ဏ) တပည့်တော်များအား စေလွှတ်ခြင်း (၉:၁-၁၁)

၉:၁-၂ (မ ၁၀:၁-၁၅)နှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲသည်။ ရှင်မဿဲတွင် ယုဒလူမျိုးများထံသို့သာ သွားခိုင်းသည်။ သေခြင်း၏ အခြားဘဝ၌ ပြန်လည် ထမြောက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ဟောကြားခြင်းနှင့် အနာရောဂါကင်းငြိမ်းခြင်းပြုလုပ်စေသည်။ ရှင်လုကာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်မူ ရှင်မဿဲကဲ့သို့ လုပ်ဆောင် ချက်အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြခြင်းမရှိ။ သခင်ဘုရားသည် အံ့ဖွယ်နိမိတ်ပြနိုင်စွမ်းဘုန်းတန်ခိုးနှင့် အမိန့် အာဏာရှိသည်သာမက အခြားသူများကိုလည်း ဝေမျှနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဘုန်းတန်ခိုးဆိုသည်မှာ ခွန်အား သို့မဟုတ် အရည်အချင်းဖြစ်သည်။ အမိန့်အာဏာဆိုသည်မှာ လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ ဟောကြား သော နှုတ်ကပတ်တော်များ စစ်မှန်ကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာ မပြည့်စုံခင်ကာလတွင် အံ့ဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများဖြင့် အတည်ပြုရသည် (ဟေဗြဲ ၂:၃-၄)။ ဘုရားသခင်သည် အနာရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်သူဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် နှုတ်ကပတ်တော် တရားနှင့် အဘယ်ကြောင့် ပူးတွဲနေ ကြောင်းမေးစရာဖြစ်လာသည်။

၉:၃-၅ တပည့်တော်များသည် ကိုယ်တော်ဘုရားသွန်သင်တော်မူချက်များ လက်တွေ့နယ် ပယ်တွင် လက်တွေ့စမ်းသပ်ကျင့်သုံးခွင့် ရရှိလာကြပြီ။ လိုအပ်သော ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဘုရားရှင် စီစဉ်ပေးမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အိတ်၊ အစာ၊ ငွေ ပူစရာမလို။ ရိုးစင်းစွာနေထိုင်ရတော့မည်။ အဆောင် အယောင်တပည့်လက်သားမရှိ။ ပထမဦးဆုံးလက်ခံသည့်အိမ်တွင် ဝင်ရောက်တည်းခိုရမည်။ ဟိုသွားသည် လာမလုပ်ရ။ နှုတ်ကပတ်တော်လက်မခံသူများကိုလည်း အတင်းအဓမ္မ မတိုက်ကျွေးရ။ သို့သော် ထိုနေရာ မှ ထွက်ခွာသည့်အခါ သတိပေးသည့် အနေဖြင့် ခြေထောက်ဖုံခါ၍ အမှတ်ပေးရသည်။

၉:၆ တပည့်တော်များသည် ကိုယ်တော်ဘုရားမိန့်မှာသည့်အတိုင်း ဂါလိလဲပြည်မြို့များသို့ အသီးသီး ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားကြသည်။ ဖျားနာသူများအား အနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေကြသည်။ ဟောကြားသောတရားဒေသနာများသည် ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော် အကြောင်း၊ သတို့အလယ်တွင် အရှင်သခင်စိုးစံလျက်ရှိကြောင်း၊ အပြစ်နောင်တရသူများအား ကိုယ်တော်ဘုရားအုပ်စိုးမည့်အကြောင်းများ ဖြစ်သည်။

၉:ရ ထိုကာလတွင် ဂါလိလဲနှင့် ပေရိယဘုရင်ခံမှာ ဟေရုဒ်အဂ္ဂြိပဖြစ်သည်။ သူ့ခမည်းတော် အုပ်စိုးသော တိုင်းနိုင်ငံ၏ လေးပုံတပုံကို အုပ်စိုးသည်။ သူ့နယ်မြေထဲတွင် အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပြသူရှိ သည့်အကြောင်း၊ သတင်းပေါက်ကြားသည်။ ထိုအခါ သူကွပ်မျက်ခဲ့သော ဗတ္တိဇံယောဟန် သေရွာမှ ပြန်လာ သလားဟု ချောက်ခြားသည်။ ဟေရုဒ်သည် ယောဟန်အား ခေါင်းဖြတ်သတ်ပစ်ခဲ့သည့် အကြောင်းကို ဘာမှမပြောလိုသော်လည်း အတိတ်တစ္ဆေကခြောက်နေသည်။ ထိုသူသည် မည်သူဖြစ်မည် နည်း။ အချို့ကယောဟန်ပြန်လည် ထမြောက်သည်ဟု ကောလဟာလပြောဆိုကြသည်။

၉:၈-၉ အချို့က ဓမ္မဟောင်းကာလမှ ပရောဖက်ဧလိယဖြစ်မည်။ သို့မဟုတ် ဧလိယကဲ့သို့ သော ပရောဖက်တပါးပါးဖြစ်မည်ဟု ထင်ကြေးပေးကြသည်။ ဟေရုဒ်ကမူ သူခေါင်းဖြတ်ခဲ့သော နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာဆရာဖြစ်မည်ကို တွေးပူနေသည်။ ကြောက်စိတ်ကမပြယ်နိုင်။ ဘယ်သူပါလိမ့်။ ထိုသူကိုတွေ့ချင် မြင်ချင်သည်။ သို့သော် လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့ မတင်မချင်းမတွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါ။

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးသည် ပြည့်ဝလျက်ရှိသည်။ သခင်ယေရှု၊ နာဇရက်သား လက်သမားသားကို တွေ့ဆုံခွင့်မကြုံခဲ့။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝသူကို မည်သည့်အရာကမှ မဟုတ်မဟပ်မလုပ်နိုင်။

၉:၁ဝ တပည့်တော်များပြန်လည်ရောက်လာကြသောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရားအားတွေ့ဆုံ အစီရင်ခံကြသည်။ ထိုသို့ သတင်းပို့အစီရင်ခံခြင်းသည် ယနေ့ကာလတွင်လည်း အမှုတော်ဆောင်များ လိုက်နာကျင့်သုံးအပ်သည်။ အမှုတော်ဆောင်ရာတွင် မနာလိုမှု၊ ခွဲခြားခွဲခြားပြုလုပ်မှု မကြာခဏကြားသိ တတ်ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို G. Capbell Morgan က “ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆင်းရဲမှုခံစားခြင်းသည် အတ္တကို ဗဟိုပြုသည်။ ဇာတိဆန်သည်။ ဝိညာဉ်ရေး ကင်းမဲ့တတ်သောကြောင့် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်”ဟု ထောက်ပြ သည်။ သခင်ဘုရားသည် တပည့်တော်များကို ဗေရှေဒ (တံငါအိမ်ဟုအနက်ရသည်)သို့ ခေါ်ထုတ်သွား သည်။ ထိုကာလတွင် ဗေရှေဒ (၂)ခုရှိသည်။ ဂါလိလဲပင်လယ်၏ အနောက်ဖက်ခြမ်းတွင် တခုနှင့်အရှေ့ ဘက်ခြမ်းတွင် တခုရှိသည်။ နေရာအတိအကျကို မသိရပါ။

၉:၁၁ ကိုယ်တော်ဘုရားနှင့် တပည့်တော်များသည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ မနေလိုက်ရ ပါ။ လူအုပ်ကြီးရောက်လာကြသည်။ သခင်ယေရှုအား ချဉ်းကပ်ရန်လည်း အမြဲတမ်း တံခါးဖွင့်ထားသည်။ လူအုပ်လူစုနှင့် နေရသည်လည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည်ဟုမထင်။ ကောင်းကြီးပေးရန် မအားလပ်သော အချိန်ဟူ၍ မရှိ။ လူတိုင်းကို လက်ခံသည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်အကြောင်းကို ဟောပြောသွန်သင် သည်။ ကျန်းမာခြင်း လိုအပ်သူများကို အနာရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်။

(တ) လူငါးထောင်အား ကျွေးမွေးခြင်း (၉:၁၂-၁၇)

၉:၁၂ ညနေခင်းတိုင်အောင် တပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ပါသည် မနားရသေး။ လူအုပ်ကြီးအား အစာရေစာကျွေးရန် လိုအပ်နေပြီ။ ကျွေးမွေးရန်မလွယ်။ ထို့ကြောင့် လူအုပ်ကြီးအား မောင်းထုတ်ရန် သခင်ယေရှုအားခွင့်ပန်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးများကို ပြန်ကြည့်ပါကုန်။ ပေတရု၏ စကားကို သတိရ ကြည့်ပါ။ “အရှင်ဘုရား သခင်ထံသို့ လာခွင့် ပြုပါ”ဟု မိမိအတွက် ပြောတတ်ကြပြီး အခြားသူများကိုမူ မောင်းထုတ်ပစ်ပါဟု ပြောရက်ကြသည်။

၉:၁၃ သခင်ယေရှုကလည်း ထိုသူများအား ရွာနီးချုပ်စပ်တွင် အစာသွားရှာကြဟု မပြော ရက်ပါ။ ထိုသူများအိမ်သည် တပည့်တော်များ တရားလိုက်ဟောစဉ် ဝင်ရောက်တည်းခိုစားသောက်ခဲ့ကြ သည့်သူများ မဟုတ်ပါလား။ ထိုပရိသတ်ကို အစာကျွေးရတော့မည်။ တပည့်တော်များက မုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်းသာရှိကြောင်း ကိုယ်တော်ကို ပြောပြကြသည်။ အရာရာကို ဖြည့်ဆည်းတတ်စွမ်းနိုင်သော သခင်ယေရှုရှိကြောင်းကိုမူ မေ့လျော့နေကြသည်။

၉:၁၄-၁ရ ကိုယ်တော်ဘုရားက ပရိသတ်များအား (လူငါးထောင်နှင့် မိန်းမ၊ ကလေးများ) ထိုင်စေသည်။ မုန့်ကိုဖဲ့၍ တပည့်တော်များအား ဝေခိုင်းလိုက်သည်။ မုန့်ဝေပြီးသောအခါ အမြောက်အမြား ပိုလျှံနေသေးသည်။ ပိုလျှံသော မုန့်များအား ကောက်သင်းပြန်ကောက်ရာ တဆယ့်နှစ်တောင်းရှိသည်။ ထိုအံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းသည် ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံး တောင်ဖြစ်နေသည်။ ဤဖြစ်စဉ် ဇာတ်လမ်းသည် တပည့်တော်များက ကမ္ဘာအနှံသို့ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားမည့် အတိတ်လက္ခဏာဖြစ် သည်။ လူပေါင်းငါးထောင်သည် ပျောက်သော သူများကို ပုံဆောင်သည်။ ဆာလောင်ငတ်မွတ်သောအရာ သည် ဘုရားသခင်၏ မုန့်ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များသည် ခိုကိုးရာမဲ့ခရစ်ယာန်များကို ပုံဆောင်သည်။ အခြားသူများကို မဝေငှချင်သော ကပ်စေနဲများဖြစ်သည်။ “ထိုသူများကို တခုခုကျွေးလိုက်ပါ”ဟူသောစ ကားသည် မဟာစေစားချက်ဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်ရှိသမျှကို သခင်ယေရှုသို့ ပုံအပ်လျှင် ဝိညာဉ်ရေး ရာငတ်မွတ်နေသော လူအထောင်အသောင်းအား ကျွေးမွေးနိုင်ကြောင်း၊ သင်ခန်းစာပေးပါသည်။ စိန်လက် စွပ်၊ အာမခံပေါ်လစီဘဏ်စာရင်း၊ အားကစားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဧဝံဂေလိအမှုတော်လုပ် ငန်းသို့ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာကယ်တင်ခြင်းသို့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတိုင်းသည် ထာဝရကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရရှိသည်။

ခရစ်ယာန်တိုင်းမိမိဘဝတခုလုံး၊ ပိုင်ဆိုင်သော အရာခပ်သိမ်းယူဆောင်ကာ ခရစ်တော်ထံ ချဉ်းကပ်လာလျှင် မျက်မှောက်မျိုးဆက်တွင်ပင် ကမ္ဘာတခုလုံးသို့ ဧဝံဂေလိသတင်းစကား ပျံ့နှံ့စေနိုင်ပါ သည်။ ထိုစကားသည် မုန့်ငါးလုံး၊ ငါးနှစ်ကောင်ဖြင့် လူငါးထောင်ကျွေးမွေးခြင်းမှ သင်ခန်းစာရလဒ်ဖြစ်ပါ သည်။

(ထ) ပေတရု၏ မဟာဝန်ခံချက် (၉:၁၈-၂၂)

၉:၁၈ လူပေါင်းငါးထောင်အား အဝအလင်းကျွေးမွေးပြီးသောအခါ ပေတရုက ဖိလိပ္ပိကဲသရိ တွင်ခရစ်တော်အား မေရှိယဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံသည်။ လူပေါင်းငါးထောင်အား မုန့်နှင့် ငါးအနည်းငယ်ဖြင့် အံ့ဩဖွယ်ရာ အဝအလင်ကျွေးမွေးပုံကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့ရခြင်း၏ အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ဖိလိပ္ပိ ကဲသရိသည် တပည့်တော်များအား သွန်သင်ရာတွင် အမှုတော်၏ ရေဝေတောင်ကြောတနေရာဖြစ်သည်။ လူထုပရိသတ်ကြီးကို အာဟာရ တိုက်ကျွေးပြီး ကိုယ်တော်ဘုရားက လူထုပရိသတ်မှ သူ့ကိုမည်ကဲ့သို့ မြင်ကြကြောင်း၊ တပည့်တော်များကိုမေးသည်။ လူထုပရိသတ်အား တချိန်လုံး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ဦးဆောင်သွန်သင်လာခဲ့ရာ၊ ယခုအချိန်တွင်မူ ရည်မှန်းချက်ကားတိုင်ရောက်လုပြီ။ သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များနှင့်အတူ တကွ ဆုတောင်းသည်ဟုမှတ်တမ်းမှတ်ရာမတွေ့ရ။ ယခုလည်း တကိုယ်တော် ဆုတောင်းသည်။ ထိုသူများအတွက် မျက်မှောက်ကာလအတွက် ဆုတောင်းသည်။ ဆုတောင်းနည်းများကို လည်းသွန်သင်ပေးသည်။ သို့သော် ဆုတောင်းသည့် အခါ သီးသန့်ဆုတောင်းလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ ဆုတောင်းအပြီးတွင် လူထုပရိသတ်က သူ့အပေါ်သဘောထားအမြင်ကို တီးခေါက်သည်။

၉:၁၉-၂ဝ အမြိုးမြိုးထငျကွေးပေးကွသညျ။ အခြို့က ဗတိတှဇံယောဟနျ၊ အခြို့ကဓမ်မဟောငျး ပရောဖကျတပါးပါးပွနျလညျထမွောကျခွငျးဖွစျမညျဟု တယောကျတပေါကျ ပွောကွသညျ။ တပညျ့တောျ ပတေရုက ဘုရားသခငျ၏ တပညျ့တောျဖွစျသညျဟု ယုံကွညျစိတျခစြှာ ဝနျခံသညျ။

ဖိလိပ္ပိကဲသရိတွင် အဖြစ်အပျက်နှင့်ပတ်သက်၍ James Stewart က ဤသို့ဆိုသည်။

ဦးစွာကိုယ်တော်ဘုရားက “င့ါကိုဘယျသူဟုလူတှကေထငျမှတျကွပါသလဲ။ အမှနျဆိုလြှငျ အဖွစေကားမခကျပါ။ နရောတိုငျးမှာ ယရှေုအကွောငျးခညြျးပွောဆိုကွသညျ။ အဖွတေဆယျ့နှစျမြိုးမက ထှကျသညျ။ ထငျရာမွငျရာ ကောလဟာလသတငျးက လထေဲမှာ ပြံ့နှံ့နသေညျ။ လူတိုငျးပါးစပျဖြားမှာ ယရှေုသာ ပြားစှဲနသေညျ။ ယရှေုအကွောငျးကို မညျကာမတ်တပွောရုံမြှပွောခွငျးမဟုတျ။ ယရှေုပွုတောျမူ သော မဟာအမှုတောျအကွောငျးလညျးပါသညျ။ အခြို့ကဗတိတှဇံယောဟနျသရှောမှ ပွနျလညျထမွောကျ သညျဟုဆိုကွသညျ။ အခြို့က ယရေမိသို့မဟုတျ ပရောဖကျတပါးပါး တမလှနျဘဝမှ ပွနျရောကျလာသညျ ဟုထငျယောငျပေးကွသညျ။ ထိုစကားမြားသညျ ယရှေုသခငျနှငျ့ ဘာမှမပတျသကျ။ ကွီးမွတျသော တစုံတစျဦးဟုသာ ထငျမှတျကွသညျ။ ဒဏ်ဍာရီသူရဲကောငျးအဖွစျ ထငျမွငျကွသညျ။

ဤနေရာတွင် သမိုင်းရဟတ်တပတ်လည်ကြောင်းသတိပြုမိကြမည်။ လူတိုင်းလျှာဖျားမှ ချမရအောင် စွဲငြိနေသည်။ ယနေ့ကာလတွင် လည်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်ထဲတွင် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ကိုယ်တော်၏ သတင်းစကားသည် ရေပန်စားနေသည်။ Papini ကယေရှုကို အလင်္ကာကဗျာ၊ Bruce Barton ကအလုပ်များမြောင်သော မဟာလူသား Middleton Murry ကလျှို့ဝှက်သဲဖိုအဖြစ်မြင်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသူများ၏ စံနမူနာ၊ ကိုယ်ကျင့်သီလ၏ အကြီးအကဲအဖြစ် တပိုင်းတစမျှပင် ပြောဆိုခံယူသူမရှိကြ။ ထိုသို့ဖြစ်ကြရခြင်းကို John Stuart Mill က “မယုံကြည်သူများက အဖြေမှန် မည်သို့ရရှိနိုင် မည်နည်း”ဟု ဆိုသည်။ ထိုခေတ်ကာလတွင် ယောဟန်၊ ဧလိယ၊ ယေရမိတို့သည် ကိုယ်တွေ့မျက်မြင် သူရဲကောင်းများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ယနေ့ကာလတွင် သူရဲကောင်းများနှင့် သန့်ရှင်းသူများအလယ်တွင် သခင်ယေရှု သည်အချုပ်အချာအကြီးအမှူးဖြစ်ကြောင်း သိရှိကြရမည်။

သို့သော် သခင်ယေရှုသည် အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ ယောဟန်၊ ဧလိယ၊ ယေရမိအ ဆင့်တွင်သာ သိမှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း သာမန်လူသားမဟုတ်၊ ထိုကဲ့သို့သော လူဖြစ်ကြောင်း၊ စာရင်းသွင်းခြင်းခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုသူများနှင့် ခေတ်ပြိုင်ဟု သဘောထားကြသော်လည်း ဦးစား ပေးဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းက သခင်ယေရှုသည် ခရစ်တော်အဖြစ် လက်ခံလာကြမည့် အကြောင်းရှင်းပြ ထားသည်။ ထိုစကားသည် သံသယဖြစ်စရာမဟုတ်ပါ။

ခရစ်တော်သည် ပြိုင်ဘက်မရှိ၊ အတုမရှိ၊ ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ (မ ၁၀:၃၇၊ ၁၁:၁၇၊ ၂၄:၃၅၊ ယော ၁၀:၁၀၊ ၁၄:၆ တို့ကို ဥပမာယူဖတ်ကြည့်ပါ)။ ၂၇

၉:၂၁-၂၂ ပေတရု၏ ဂန္တဝင်ဝန်ခံစကားကို ကြားသိပြီးနောက်၊ သခင်ခရစ်တော်က ထိုစကား ကို အခြားသူများထံမပြောရန် တားမြစ်ထားသည်။ ကားတိုင်လမ်းစဉ်အား ကမောက်ကမမဖြစ်စေရန်ဖြစ် သည်။ ဆက်လက်၍ ရှေ့ဆက်ကြုံတွေ့ရမည့်အကြောင်းကို ကိုယ်တော်ဘုရား ရှင်းပြသည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခခံ ရမည့်အကြောင်း၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောငများက ငြင်းပယ်မည့်အကြောင်း၊ ဣသရေလခေါင်းဆောင် များက လုပ်ကြံမည့်အကြောင်း၊ တတိယနေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ရမည့်အကြောင်းများပြောပြသည်။ အံ့ဩဖွယ်ရာ ကျေညာချက်ဖြစ်သည်။ ထိုစကားသည် ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အသက်ရှင်ခဲ့ဘူးသမျှသော သူတို့၌ အပြစ်တစုံတရာမရှိသော လူသားတော်၏ နှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်သည်ကို အမြဲသတိရကြပါ ကုန်။ ဣသရေလ မေရှိယသခင့် စကားဖြစ်သည်။ လူအသွေးအသားကို ခံယူသော ဘုရား၏ သစ္စာစကား ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံသော ဘဝ၊ နာခံခြင်းအသက်တာ၊ အလိုတော်ဝန်ခံသော ဘဝအသက်တာတွင် ဆင်းရဲ တာဘာသာအသေခံခြင်း၊ သေခြင်းမရှိတော့သော ဇိဝအသက်သို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြည့်စုံမည့် အကြောင်းပြောကပြခဲ့သည်။ တပါးသူများအတွက် ပေးဆပ်ရသော အသက်တာဖြစ်သည်။

ကိုယ်တော်၏ သက်တော်စဉ်သည် ထင်မှတ်မျှော်လင့်ခဲ့သော မေရှိယ သခင်၏ သက်တော် စဉ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည်။ မေရှိယဆိုသည်မှာ ရန်သူကို ချေမှုန်းသုတ်သင်မည့် သူရဲကောင်းကြီး ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ တပည့်တော်များပင် အံ့အားသင့်ခဲ့သည်။ ယခုယေရှုသည် ဘုရားသခင် ခရစ်တော် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝန်ခံကြသည်။ စိတ်ပျက်အားငယ်စရာ၊ အထင်အမြင်မှားစရာမရှိတော့ပါ။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဘိသိက်ပေးထားသူဖြစ်၍ ဘယ်သောအခါမှ ရှုံးနိမ့်ခြင်းမရှိရ။ ကြမ္မာဆိုး၊ အဖြစ်ဆိုးနှင့် ကြုံတွေ့စရာမရှိ။ အောင်မြင်ခြင်းပန်းတိုင်က အဆင်သင့် ရှိသည်။

(ဒ)လက်ဝါးကပ်တိုင်ထမ်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း (၉:၂၃-၂၇)

၉:၂၃ ကိုယ်တော်ဘုရားက တပည့်တော်များအား နောက်တော်သို့လိုက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်လျက် မိမိကားစင်ကို ထမ်းရမည်။ မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘဝအသက် တာတွင် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ လမ်းပြအုပ်စိုးခြင်းကို ရွေးချယ်ဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ကားတိုင်ထမ်းခြင်းကိုဆို သည်မှာ ကိုယ်တော်၏ သက်တော်စဉ်ကို အလေးအနက်ထားသော လိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

 • စိတ်အလိုမလိုက်ရ။
 • လောကီအမှုရေးရာကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
 • မိသားစု၊ အိမ်ယာနှင့် ဘဝလုံခြုံမှုများကို နားမတော်အဖိုဖြစ်စေရမည်။
 • ဘုရားသခင်ကို အကြွေးမဲ့တည်မှီရမည်။
 • သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဦးဆောင်မှုကို နာယူရမည်။
 • လူအများမသိသေးသော သတင်းစကားကို ဟောကြားသိစေရမည်။
 • အထီးကျန်ဘဝခရီးရွေးချယ်သည်။
 • ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏ စည်းရုံးမှုကို တွန်းလှန်ရမည်။
 • ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခခံနိုင်ရမည်။
 • အရှက်ခွဲခြင်း၊ သရော်ခြင်းခံနိုင်ရမည်။
 • အတ္တဖယ်ရှားရမည်။
 • လောကသားများအတွက် အသေခံဖိုပ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သည်။

မိမိအသက်တာတွင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကျင့်ကြံရမည့်အချက်များဖြစ်သည်။ ထာဝရ လက်ဆောင်ရရှိရာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုကျင့်ခြင်းသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ထမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိသော အသက်တာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားက “ငါ၌ဆည်းကပ်လိုသူဖြစ်လျှင်” ဟုဆိုထား သည်။ လူတိုင်းကို ဖိတ်ခေါ်သည်။ တဦးတယောက်မှ ချွင်းချက်မထား။

၉:၂၄ လူ့ဘသဘောသဘာဝသည် မိမိဘဝကို ကယ်ဆယ်ဖို့၊ အတ္တ၊ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲမှုနှင့် အသေးအဖွဲကစ္စများတွင် အချိန်ကုန်လွန်နေကြသည်။ ဘဝအဆင်ပြေခြင်း၊ သာယာခြင်း၊ ဇိမ်ခံခြင်း ရှာကြံ ကြသည်။ တက်ကျွမ်းသော အသိပညာ၊ အတတ်ပညာဖြင့် တဒင်္ဂသာခံမည့် ဘဝလုံခြုံရေးကို ရှာဖွေကြ သည်။ အမှန်စင်စစ် ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဘဝအသက်တာ ရှုံးနိမ့်ခြင်းဖြစ်သ်။ ထိုအရာများက စိတ်ဝိညာဉ်သာယာချမ်းမြေ့မှုမပေးနိုင်ပါ။ အခြားတဘက်တွင် ဘုရားသခင် ဘုန်းတော်ထင်ရှားမည့် အသက်တာဆုံးရှုံးသည်။ မိမိကိုယ်ကျိုးအခွင့် အရေးမရယူခြင်းသည် မိုက်မဲခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူများက တွေးမှားတတ်ကြသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ဦးစွာနိုင်ငံတော်နှင့် ဖြေင့်မတ်ခြင်းတရားကို ရှာဖွေရမည်။ အရံအတား၊ ဝှက်ဖဲမထားဘဲ ဘဝတခုလုံးကို ဘုရားသခင်ထံ ပုံအပ်ရမည်။ ထိုအခါ ဘဝပျော်ရွှင်ခြင်းအမှန် ရမည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ စိတ်နှလုံးကြည်လင်ခြင်း၊ လိပ်ပြာသန့်ခြင်း၊ ချမ်းမြေ့ခြင်းခံစားရမည်။

၉:၂၅ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကြွယ်ဝခြင်းနောက်သို့ တကောက်ကောက်လိုက်သူများသည် အဆုံး တွင် လက်မြှောက်အရှုံးပေးရမည်ဟု တပည့်တော်များသို့ ကြပ်ကြပ်သတိပေးထားသည်။ “စတော့ရှယ်ယာ များ ရွှေ၊ ငွေကျောက်သံပတ္တမြား၊ လယ်မြေတိုင်းနိုင်ငံနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများ၊ အဖိုးတန်ရုပ်တ္ထုပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ချမ်းသာလျက် ဘဝရည်မှန်ချက်ကောင်းကျိုးမပြုလျှင် ဘာအသုံးကျသနည်း။ ထိုစည်းစိမ် ဘဏ္ဍာ များသည် တဒင်္ဂပစ္စည်း၊ သင်္ခါရမျှသာ ဖြစ်သည်။ တနေ့သော အခါ ထာဝရခွဲခွာ သွားဦးမည်။ တိုတောင်း သောဘဝအသက်တာတွင် ကစားစရာ အရုပ်ကလေးများသာ ဖြစ်သည်။”

၉:၂၆ ကိုယ်တော်ဘုရားနောက်တခွန်းမိန့်ကြားသောအချက်မှာ အရှက်အကြောက်ဖြစ် သည်။ ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါက ဖန်ဆင်းရှင်အား ရှက်သည်မှာ အဓိပ္ပါယ် မရှိ။ အပြစ်သားသည် ကိုယ်တော် ရှင်အား ရှက်ရလောက်အောင်မည်မျှ အပြစ်ကင်းစင်သနည်း။ သခင်ဘုရားကို ဝန်ခံဖို့ ရှက်ကြောက်သူများ သို့ ကိုယ်တော်ဘုရားက ကြပ်တည်းစွာ သတိပေးသည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာကို ဝန်ခံဖို့ ရှက်ကြောက် သူသည် “ကိုယ်တော်ဘုရားမိမိဘုန်း၊ ခမည်းတော်၏ ဘုန်းသန့်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်တို့၏ ဘုန်းကို ဆောင်လျက်ကြွလာသောအခါ ထိုသူကို ရှက်ကြောက်လတံ့”ဟု ကျမ်းစကားဆိုထားပါသည်။ ကိုယ်တော် ဘုရားဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသောအခါ ဘုန်းတန်ခိုး (၃)မျိုးဖြင့် ပြည့်စုံစွာကြွလာမည်။ မျက်မှောက်ကာလ တွင် နာမတော်အား ငြင်းပယ်သူများ၊ နာမတော်ဝန်ခံဖို့ ရှက်ကြောက်သူများသည် ကိုယ်တော်ဘုရား တဖန် ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်ကြမည်။

၉:၂ရ ကိုယ်တော်ဘုရားက အချို့တပည့်တော်များသည် ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကို ဖူးမျော် ခွင့်ရကြမည် ဟုဆက်လက်မိန့်ဆိုသည်။ ထိုအကြောင်းကို (ငယ် ၂၈-၃၆) တွင်ပါရှိသည့် ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲ ပြုလုပ်သောတောင်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ရသည်။ ထိုတပည့်တော်များမှာ ပေတရု၊ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန် တို့ ဖြစ်သည်။ ထိုတောင်ပေါ်တွင် သခင်ယေရှု လူ့လောကတွင် အုပ်စိုးမည့်ပုံစံ၊ ပုံသဏ္ဍာန်ကို နိမိတ်ဖတ်တွေ့ မြင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို ရှင်ပေတရုက ဒုတိယဩဝါဒစာစောင်တွင် ဤသို့ ရေးထားသည်။

“ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ တန်ခိုးတော်ကို၎င်း၊ ကြွလာတော်မူခြင်းကို၎င်း၊ သင်တို့အားကြား ပြောသောအါ ငါတို့သည် ပရိယာယ်နှင့် ပြင်ဆင်သော ဒဏ္ဍာရီစကားမလိုက်၊ ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကို ကိုယ်တိုင်မြင်သောသူဖြစ်ကြ၏။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား ဤသူသည် ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ ချစ်သားပေတည်းဟူသောအသံတော်သည် ထူးမြတ်သော အရောင်အဝါတော်ထဲက ထိုသခင်သို့ ရောက် သောအခါ ခမည်းတော်ဘုရား သခင့်အထံတော်မှ ဂုဏ်အသရေ၊ ဘုန်းအာနုဘော်ကို ခံရတော်မူ၏။ ကောင်းကင်ကရောက်လာသော ထိုအသံတော်ကို ငါတို့သည် သန့်ရှင်းသော တောင်ပေါ်မှာ သခင်ဘုရား နှင့်အတူရှိသောအခါကြားရကြ၏”။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကိုယ်တော်ဘုရားက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည့်အကြောင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစား ၍အသေခံခြင်းခံရသည့်အကြောင်းများ ဗျာဒိတ်ပေးသည်။ တပည့်တော်များကိုလည်း နောက်တော်လိုက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်လျက်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံ၍ အသက်တာဆက်ကပ်ကြဖို့ နှိုးဆော်သည်။ “မှတ်သားကြပါ။ ငါ၏နာမ၌ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လျှင် ငါနှင့်အတူစိုးစံမည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ နောက်ကွယ် တွင် ဘုန်းကျက်သရေရှိသည်။ သင်တို့ရင်းနှီးသော အဖိုးအခအတိုင်း ထိုက်တန်စွာ ဆုလက်ဆောင်ရရှိကြ မည်”ဟုဆိုသည်။

(ဓ) လူသားတော်ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပြုတော်မူခြင်း (၉:၂၈-၃၆)

၉:၂၈-၂၉ ရှစ်ရက်ခန့်အလွန်တွင် သခင်ယေရှုသည် ပေတရု၊ ယောဟန်နှင့် ယာကုပ်တို့ကို ခေါ်ဆောင်၍ တောင်ပေါ်သို့ တက်ကြွသွားသည်။ ထိုတောင်၏ နေရာဒေသကို အတိအကျမသိရပါ။ မင်းလွင်ဝေမှိုင်းသော တောင်ကုန်းတောင်မြင့်ဖြစ်သည်မှာ သေချာသည်။ ဟာမန်တော်ဖြစ်ဖို့များသည် သခင်ယေရှုသည် ဆုတောင်းနေစဉ် အပြင်ပန်လက္ခဏာများပြောင်းလဲသွားသည်။ မှန်ပါသည်။ ဆုတောင်း ခြင်းသည်အရာရာကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာတော်ရောင်စဉ် တဖိတ်ဖိတ်တောက်သည်။ ဝတ်ရုံ တော်သည် ဖြူဖွေးပြောင်လက်သည်။ ထိုလက္ခဏာသွင်ပြင်သည် လာမည့်နိုင်ငံတော်တွင် ကိုယ်တော်ဘု ရားကို တွေ့မြင်ရမည့် ပုံစံနမူနာဖြစ်သည်။ ဤလောကမှာ ရှိနေစဉ်ကာလတွင်မူ ကိုယ်တော်၏ ကိုယ် ရောင်ကိုယ်ဝါကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်က ဖုံးလွမ်းထားသည်။ ကျေးကျွန်ကဲ့သို့ နှိမ့်ချစွာ ရှိနေသည်။ အနှစ် တထောင်အုပ်စိုးခြင်းကာလတွင်မူ ဘုန်းတန်ခိုးအပြည့်အစုံထိန်ထိန်လင်းလျက် ဖူးမျှော်တွေ့မြင်ကြရမည်။

ထိုအကြောင်းကို Professor W.H. Rogers ကဤသို့ဆိုသည်။

ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပြုလုပ်သော တောင်ပေါ်တွင် အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၌ မြင်ကြရမည့်ပုံစံနမူ နာကို တွေ့မြင်ကြရသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် နှိမ့်ချစွာ အဝတ်စုတ်မဝတ်ပါ။ ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံသော ဝတ်ရုံတော်ဆင်မြန်းသည်။ ကွယ်လွန်ပြီးသူများ ကိုယ်စားမောရှေကိုလည်း ဘုန်းတန်ခိုးအပြည့်အစုံဖြင့် တွေ့ရသည်။ ဧလိယကိုလည်း ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသိုပ ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများ၏ ပုံစံဖြင့် ဘုန်း ကျက်သရေအပြည့်မြင်ရသည်။ ထိုအခြင်းအရာကို မြင်ရသူ ပေတရု၊ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်တို့ တပည့် တော်သုံးပါးရှိသည်။ ထိုသူများသည် ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် မပြည့်စုံကြ။ အနှစ်တထောင်ကာလတွင် ဇာတိအ သွေးအသားများဖြင့် ရရှိနေကြမည့် ဣသရေလအမျိုးကို ပုံဆောင်သည်။ တောင်ခြေရောက်ကြသောအခါ လူအုပ်ကြီးတွေ့ရသည်။ ထိုသူများသည် ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန် အခမ်းအနားဖွင့်လှစ် သူများဖြစ်သည်။၂၈

၉:၃၀-၃၁ မောရှေနှင် ဧလိယတို့သည် သခင်ယေရှုနှင့် အတူခရစ်တော်ဘုရားကားတိုင် မှာသေမည့်အကြောင်း (စာပေကျမ်းဂန်တွင် လူ့ဘဝမှထွက်မြောက်မည့်အကြောင်းဟုဆိုသည်) ယေရုရှ လင်တွင် စုတေမည့်အကြောင်း ဝိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုကြသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားအသေခံမည့်အကြောင်း အတည်ဖြစ်သွားသည်။ ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် လူ့ဘဝမှ ဝဋ်ကျွတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘဝချုပ်ငြိမ်း ခြင်းမဟုတ်။ ဘဝတပါးမှ အခြားတပါးသို့ ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။

၉:၃၂-၃၃ တပည့်တော်များသည် ထိုအချိန်တွင် အိပ်ငိုက်နေကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို Bishop Ryle က ဤသို့ဆိုသည်။

တပည့်တော်များသည် ထိုနေရာတွင် အိပ်ငိုက်ကြသည်မဟုတ်ပါ။ ချွေးသီးချွေးပေါက် တပေါက်ပေါက်ဖြင့် ဂေသရေမန်ဥယျာသ်တွင် ကိုယ်တော်ဘုရားဆုတောင်းနေစဉ်ကလည်း တပည့်တော် များအိပ်ငိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဇာတိသွေးသားသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရာတွင် အပြောင်းအလဲရှိ ရသည်။ အားနည်းချို့ယွင်းချက်ရှိသော လူ့ခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားသည် ခရစ်တော်၏ စုံစမ်းမှုခံရခြင်း ကာလကို မစောင့်ကြည့်နိုင်သကဲ့သို့ ဘုန်းတန်ခိုးလည်း မပြည့်စုံနိုင်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ရန် ဖွဲ့စည်းပုံအားလုံးပြောင်းလဲပစ်ဖို့လိုသည်။၂၉

လန့်နိုးကြသောအခါ ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်၌ ဘုန်းအသရေရောင်ခြည်တော်လွင့် နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုအခါ အသိတရားဝင်လာကြသည်။ ပေတရုက တဲဆောင်သုံးလုံးဆောက်ပေး မည့်အကြောင်းလျှောက်တင်သည်။ သခင်ယေရှုဖို့တလုံး၊ မောရှေနှင့် ဧလိယအတွက် တလုံးစီဆောက်ပေး မည်ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် အရေမရအဖတ်မရ စကားသာဖြစ်သည်။

၉:၃၄-၃၆ ထိုသို့သွားရောက်ပြောဆိုလျှောက်လဲနေစဉ် ကောင်းကင်ယံတိမ်တိုက်တွေကြား မှ ယေရှုသည် အချစ်ဆုံးသောသားတော်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူ့စကားတော်များကို နာခံကြဖု့ိအသံတော်ကြား ကြသည်။ အသံတော်ပျောက်ဆုံးသည် နှင့် တပြိုင်နက် မောရှေနှင့် ဧလိယသည်လည်း ပျောက်ကွယ် ကြသည်။ သခင်ယေရှု တပါးတည်းသာ မတ်သတ်ရပ်နေသည်။ ထိုအမှုအရာသည် လာမည့်နိုင်ငံတော် နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အရာခပ်သိမ်းကို ပိုင်စိုးအုပ်ချုပ်မည်။

ထိုအကြောင်းအရာအားအခြားသူများထံမပြောပြရန် ကိုယ်တော်ဘုရား တားမြစ်ထာသည်။

(န) နတ်ဆိုးစွဲသော သူငယ်ကျန်းမာခြင်း (၉:၃၆-၄၃)

၉:၃၇-၃၉ နောက်တနေ့တွင် ယေရှုနှင့် တပည့်တော်များည် တောင်ခြေသို့ ဆင်းသွားကြ သည်။ တောင်ခြေသို့ရောက်သောအခါလူအုပ်ကြီးက သခင်ခရစ်တော်အား တွေ့ဆုံဖို့ စောင့်မျှော်နေကြ သည်။ လူတယောက်က နတ်ဆိုးစွဲနေသော သားအား ကျန်းမာစေဖို့ ကိုယ်တော်ကို အကူအညီတောင်း သည်။ ထိုသားသည် တဦးတည်းသော သားဖြစ်၍ ဖခင်၏ အသဲစွဲ အချစ်တော်ဖြစ်သည်။ ထိုမရှိမဲ့ရှိမဲ့သား အားလူစဉ်မမှီအောင် နတ်ဆိုးပူးကပ် သောအခါ ဖခင်ခမျာလွန်စွာ စိတ်ဆင်းရဲနေသည်။ ထိုလူငယ်သည် ရုတ်တရက်ထအော်တတ်သည်။ ပါးစပ်မှ အမြှုပ်များထွက်သည်။

၉:၄ဝ ယေရှု၏ တပည့်တော်များကိုလည်း အကူအညီတောင်းခံဘူးသည်။ သို့သော် တပည့်တော်များသည် နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်နိုင်သော တန်ခိုးမရှိကြ။ တပည့်တော်များက အဘယ်ကြောင့် မကူညီနိုင်ကြသနည်း။ အမှုတော်ပြန့်ပွားဖို့သာ အားသန်ကြသော ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှုတော်အတွက် သာဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဝသောကြောင့် အခြားအမှုတွင် ဝိညာဉ်ရေးရာမထက်မြက်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။

၉:၄၁ သခင်ယေရှုသည် မည်သူမည်ဝါကို လိပ်မူပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ “ယုံကြည်ခြင်းမရှိ၊ ဖောက်ပြန်သောအမျိုး”ဟု ကြိမ်းမောင်းလိုက်သည်။ ထိုစကားသည် တပည့်တော်များ၊ ပရိသတ်များ၊ လူနာ ဖခင်နှင့် အနီးအနားရှိ လူအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ လူ့အရေးအရာဖြင့် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ထိုသူများနှင့် ရှေ့ဆက်မည်မျှ ကြာနေရဦးမည်နည်း။ လူနာအား “သင့်သားကိုခေါ် ခဲ့”ဟု အမိန့်ပေးလိုက်သည်။

၉:၄၂-၄၃(က) သခင်ယေရှုထံတော်သို့ ခေါ်ဆောင်လာစဉ်တွင်လည်း ထိုသူငယ်သည် နတ်ဆိုးဖမ်းစားနှိပ်စက်နေချိန်ဖြစ်၍ မြေကြီးပေါ်သို့ ဗိုင်းကနဲလဲကျသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် နတ်ဆိုး ၊ ဝိညာဉ်ဆိုးကို အစိုးရသူဖြစ်သောကြောင့် ထိုအပြုအမူကို မမူ။ မယုံကြည်ခြင်းကသာလျှင် နတ်ဆိုး၏ တန်ခိုးထက်ပိုဆိုးသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက ဝိညာဉ်ဆိုအား မောင်ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ သူငယ်ကျန်းမာ ရွှင်လန်းလာသည်နှင့် ဖခင်ထံပြန်လည်အပ်နှံ လိုက်သည်။ မြင်ရသူပရိသတ်အပေါင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အံဖွယ်အမှုတော်ကို ချီးမွမ်းကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ကို တွေ့မြင်ဖူးမျှော်ခွင့် ရကြသည်။

(ပ) အသေခံမည့်အကြောင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အကြောင်းဗျာဒိတ်ပေးခြင်း (၉:၄၃- ၄၅)

၉:၄၃(ခ)-၄၄ ထိုသို့ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများတခုပြီးတခု ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြင့် ကိုယ်တော်ဘုရားအားလူထုပရိသတ်က ဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်သော် သခင်ဘုရားထံမှ မမျှော်လင့်သော စကားဖြစ်သည့် “လူသားတော်သည် လူတို့လက်ထဲသိုပ အပ်နှံရသော အချိန်နီးပြီ”ဟု ကြားကြသည်။

၉:၄၅ ထိုစကား၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို သဘောမပေါက်ကြ။ လူတို့စိတ်ထဲတွင် ကိုယ်တော် ဘုရားသည် လူသိထင်ရှားသော သူရဲကောင်းကြီးအဖြစ် မြင်ကြသည်။ ထိုသို့အသေခံတော့မည့် အကြောင်းရုတ်တရက်ကြားသိသောအခါ တွေးဆ၍ မရအောင် မိန်းမောတွေဝေကြသည်။ ကိုယ့်အတွေး နှင့် ကိုယ်ဖြစ်သော ကြောင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးအမြင်ရှိကြသည်။ ဘုရားသခင်က သမ္မာတရားဖုံးကွယ် ခြင်းကြောင့် မဟုတ်။ မိမိယုံကြည်ခြင်းကို ဖုံးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ဘုရားကို မမေးဝံ့ကြ။ အကယ်၍ မေးလျှင်လည်း ပိုဆိုးသွားမည်ဟု စိုးရိမ်ကြသည်။

(ဖ) နိုင်ငံတော်၌ ကြီးမြတ်ခြင်း (၉:၄၆-၄၈)

၉:၄၆ တပည့်တာ်များသည် နိုင်ငံတော်၌ ဘုန်းတန်ခိုးကြွယ်ဝခြင်း တွေးတောကြသည် သာမက မည်သူအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မည်နည်းဟု အငြင်းပွားကြသည်။ လူတိုင်းအကြီးမြတ်ဆုံးသူဖြစ်ချင်ကြ သည်။

၉:၄၇-၄၈ ထိုမေးခွန်းသည် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာသည်။ သခင်ယေရှုက ထုစကားကို ကြားသောအခါ အနားရှိ ကလေးသူငယ်တယောက်ကို အထံတော်သို့ ခေါ်ဆောင်၍ ပုံဥပမာပေးရှင်းပြ သည်။ ငါ၏ နာမတော်မြတ်၌ ဤကလေးသူငယ်ကို လက်ခံသူသည် ကိုယ်တော်ကို လက်ခံခြင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် တပည့်တော်များအငြင်းပွားခြင်းနှင့် မဆက်စပ်ဟု ထင်ယောင်မှားစရာရှိသည်။ ဆက်စပ်နေပါသည်။ စစ်မှန်သော ကြီးမြတ်မှုဆိုသည်မှာ အငယ်ဆုံးသောအရာ၊ မှီကိုးစရာမရှိ၊ လောက သားများ မျက်နှာလွဲခြင်းခံရသူအား ချစ်ခင်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်ဘုရားက “သင်တို့ထဲတွင် အငယ်ဆုံးသော သူသည်သာ၍ ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်သည်”ဟု ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချသူ၊ အပေါင်းအသင်းအတွက် ကျိုးနွံသူ၊ အောက်ကျိုးသူကို ရည်ညွန်းသည်။

(မ ၁၈:၄) တွင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ အကြီးမြတ်ဆုံးသူသည် မိမိကိုယ်ကို ကလေးသူ ငယ်ကဲ့သို့ ခံယူသူဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြထားသည် ဤရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် အငယ်ဆုံးသူသည် ဘုရားသခင်သားသမီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဤကျမ်းချက်နှစ်ခု စလုံးတွင် ခရစ်တော်ကဲ့သို့ အောက်ကျို့နှိမ့်ချကြရန် သွန်သင်ထားပါသည်။

(ဗ) ဂုဏ်းဂနအယူအဆကွဲပြားမှုကို တားမြစ်ခြင်း (၉:၄၉-၅၀)

၉:၄၉ တပည့်တော်များအား သတိထား ရှောင်ကြဉ်ရန် သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုနာမ တော်ဖြင့် နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်သူကို တွေ့ရှိကြသည်။ ထိုသူသည် ယေရှုတပည့်တော်မဟုတ် သောကြောင့် ယေရှုနာမကို အလွဲသုံးစားမပြုရန် တားမြစ်ကြသည်။ တပည့်တော်များ၌ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသော ဂိုဏ်းဂနအဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓါတ်ဝင်နေကြသည်။ ထိုသူနတ်ဆိုးများ နှင်ထုတ်ခြင်းကို မကျေနပ်ကြ။ တပည့်တော်များကဲ့သို့ နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်သည်ကို မနာလိုကြ။ တပည့်တော်တိုင်းက ထိုသူပြုလုပ်ပုံကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြသည်။

၉:၅ဝ သခင်ယေရှုက “ထိုသူကို မတားမြစ်ကြနှင့်။ သင်တို့ရန်သူဘက်၌ မရှိသောသူသည် သင်တို့ဘက်၌ ရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ခရစ်တော်နှင့်၎င်း၊ အမှုတော်နှင့် ၎င်း ဆက်စပ်ပတ်သက်နေ လျှင် မူကားကိုယ်တော်ကို ဆန့်ကျင်သူဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသူများသည် ခရစ်ယာန်အမှုတော်ထမ်း ဆောင်သူမျာဖြစ်သည်ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ A.L. Williams က ဤသို့ဆိုသည်။

ခရစ်တော်၏ နာမတော်မြတ်၌ လုပ်ဆောင်သူများသည် နာမတော်ထင်ရှားစေသူများဖြစ် ကြောင်း၊ ခရစ်ယာန်တိုင်းမှတ်သားရမည်။ ဤကျမ်းချက်တွင် ခရစ်တော်၏ ကျယ်ပြန့်သောသဘောထား သမ္မာတရား တွေ့မြင်နိုင်သည်။ လောကအဖွဲ့အစည်းများသည် မည်မျှပ်င မြင့်မြတ်စေကာမူ ဘုရားသခင် ၏ ဘုန်းတန်ခိုး မရရှိနိုင်ကြပါ။ သမ္မာတရားနှင့် ယုံကြည်ခြင်းရှိမှသာလျှင် နာမတော်ကို ခံယူသုံးစွဲနိုင်ပါ သည်။၃၀

၇။ လူသားတော်အား ဆန့်ကျင်သူများပြားလာခြင်း (၉:၅၁-၁၁:၄၅)

(က) ရှမာရိသားက လူသားတော်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း (၉:၅၁-၅၆)

၉:၅၁ သခင်ယေရှု ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ကြွမြန်းမည့်အချိန် နီးကပ်လာကြောင်း သိသည်။လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့ရောက်မည့်အကြောင်းကြိုသိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ယေရုရှလင်မှ စောင့်မျှော်သူများထံသို့ တူရှုကြွတော်မူသည်။

၉:၅၂-၅၃ ယေရုရှလင်သို့သွားရောလမ်းတွင် ရှမာရိရွာတရွာရှိသည်။ ရွာသားများက ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ယေရုရှလင်သို့ ခရီးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိကြ၍ လက်သင့်ခံရန် ငြင်းပယ်ကြ သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရှမာရိများနှင့် ယုဒလူမျိုးများသည်တဦးနှင့် တဦးကြည့်မရ၊ မုန်းတီးကြသူ များဖြစ်သည်။ မပတ်သက်ချင်သူများဖြစ်သည်။ ထိုသူများ၏ တဘက်နှင့် တဘက်ရန်ဆောင်ခြင်းသည် အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာကိုလည်း ထိပါးပျက်စီးစေသည်။ မဆီမဆိုင် သခင်ဘုရား၏ ဘုန်းတန်ခိုးခံယူရန် ကိုပင်ပျက်ပြားစေသည်။

၉:၅၄-၅၆ ထိုသို့အိမ်ထဲတွင် နားခွင့်မပြ၊ ငြင်းပယ်ကြသောအခါ တပည့်တော်ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်သည် အမျက်ဒေါသဟုန်းဟုန်းတောက်လျက် ဧလိယကဲ့သို့ ကောင်းကင်မှ မီးကျစေ၍ ထိုရွာအား ဖျက်ဆီးခွင့် ပြုရန် သခင်ယေရှုကို ခွင့်တောင်းကြသည်။ သခင်ယေရှုက ချက်ချင်းတားမြစ်သည်။သခင် ယေရှုကြွရောက်ခြင်းသည် လသားမျာကို ဖျက်ဆီးရန် မဟုတ်။ ကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုစကားသည် သခင်ယေရှု လက်ထက်နှင့် သာ သက်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင် ကလဲ့စားချေမည့်နေ့ရက်နှင့် မဆိုင်ပါ။ သို့သော် သက်သက်ကလဲ့စားချေခြင်းမဟုတ်။ ကျေးဇူးတော်ခံစားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။

(ခ) တပည့်တော်ဖြစ်ရန် အတားအဆီးများ (၉:၅၇-၆၂)

၉:၅ရ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် တပည့်တော်ဖြစ်ချင်သူသုံးဦးနှင့် တပည့်တော်ဖြစ်ရန် အတားအဆီး များကို တွေ့ရသည်။ ပထမလူသည် ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေးဆသူမဟုတ်။ သခင်ယေရှုအား ဘယ်သွားသွား နောက်တော်သို့လိုက်မည့် ကိုပြာလောင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အခေါ်ကိုမစောင့်။ မိမိစိတ်သဘောဆန္ဒ တဖက်သတ်ဖြင့် ပါဝင်လိုသူဖြစ်သည်။ အဖိုးအခမတွက်၊ အကျိုးအမြတ်မမျှော်၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ် ချသူဖြစ်သည်။ သို့သော် သူပြောသည့်စကား ဘယ်ရောက်သည်ကို သူမသိ။

၉:၅၈ သခင်ယေရှု၏ တုန့်ပြန်အဖြေစကားသည် ကမ်းလှမ်းချက်နှင့် မအပ်စပ်သည်ဟု ထင်ရသည်။ သေချတွက်ချက်လျှင် ကွက်တိဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက “သင်ပြောသည့် စကားအနက်အဓိ ပ္ပါယ်ကိုနားလည်သလား” ဟုမေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘဝလုံခြုံရေး ဘဝအာမခံချက်ကို သိသလားဟု မေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ကိုခေါ်သိပ်ဖို့ရာ အိမ်တလုံးမရှိ။။ ဤမြေကြီးပေါ်မှာ ခေါင်းချစရာနေရာမရှိ။ မြေခွေ နှင့် ကျေးငှက်များပင်လျှင် ကိုယ်တော်ထက်နေရာထိုင်ခင်း စိတ်ချမှုရရှိကြမည်။ ကိုယ်တော်နောက်သို့ အမှန်တကယ်လိုက်ချစ်စိတ်ရှိပါသလား။ ကိုယ်တော်ဘုရားခေါင်းချရာနေရာမရှိဟု ဆိုသောအခါ သနား ကောင်းသနားကြလိမ့်မည်။ ဆရာကြီးတပါးကမူ “ကိုယ်တော်ဘုရား သနားစရာမလို။ သင့်ကိုယ်သင်သနား ပါ။ သခင်ဘုရားက သင့်အား ထိုအိမ်ပြင်သို့ ထွက်၍ အမြင့်ဆုံးသောနေရာ၌ ရှိစေချင်သည်။” ဟုဆိုသည်။ အထက်က သခင်ယေရှုနောက်တော်သို့ လိုက်ချင်သူ၏ သတင်းအစအနကို နောက်တဖန် မကြား သိရတော့ပါ။ လောကစည်းစိမ်ဥစ္စာကို ခင်တွယ် မက်မော၍ ကျန်ရစ်ခဲ့လေပြီ။

၉:၅၉ ဒုတိယလူသည် ခရစ်တော်၏ ခေါ်သံကြားသည်။ လိုက်ချင်သည်။ သို့သော် လတ် သလောလုပ်စရာရှိသေးသည်။ ဖခင်၏ရုပ်ကလပ်ကို သင်္ဂြိုလ်စရာရှိသည်။ ထိုသူ၏ စကားကို နားထောင် ကြည့်ပါ။ “သခင်တခုလုပ်ပါရစေဦး….”ဟုဆိုသည်။ တနည်းအားဖြင့် “သခင်.. ကျွန်တော့် ကစ္စကို ဦးစားပေးရမည်” ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကို သခင်ဟု ခေါ်သော်လည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကို ဦးစားပေးသည်။ “သခင်”ဟူသောစကားနှင့် ကျွန်တော့်ကိုဦးစားပေး”ဟူသောစကားရပ်သည် ဆန့်ကျင်ဖီ လာဖြစ်သည်။ တခုခုကို ပြတ်ပြတ်သားသားရွေးချယ်ရမည်။ ဖခင်ကကွယ်လွန်နေပြီ သို့မဟုတ် သေဆုံး သည်အထိ အိမ်က ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေရမှာလား။ ဖခင်၏ အသုဘကို အလေးထားရသည်မှာ လူမှုဝတ္တရားဖြစ်သည်။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သော သားသမီးဝတ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်သခင်ဘုရား၏ အမှု အရာနှင့် ယှဉ်လာလျှင် လူမှုရေးရာဦးစားပေးခြင်းသည် မှားပါသည်။ ဤသူကဲ့သို့ပင် ပြောစရာလုပ်စရာ များစွာ ရှိကြပါသည်။ ထိုလူမှုရေးရာက တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းမှ လမ်းလွဲစေပါသည်။

၉:၆ဝ သခင်ဘုရားက ထိုသူ၏ စိတ်နှစ်ခွကို အပြစ်တင်လိုက်သည်။ “လူသေသည် မိမိလူသေတို့ကို သင်္ဂြိုဟ်ပါလေစေ။ သင်မူကားဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်အကြောင်းကို ဟောပြောလော့ ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာလူသေများက ရုပ်ခန္ဓာလူသေများကို သင်္ဂြိုဟ်မြှုပ်နှံနိုင်ကြပါသည်။ သို့သော်ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းဟောပြောနိုင်စွမ်းမရှိကြပါ။ တပည့်တော်များသည် သာမန်လူများမစွမ်း ဆောင်နိုင်သော ဝိညာဉ်ရေးရာလုပ်ဆောင်နိုင်သူများဖြစ်သည်။

၉:၆၁ တတိယလူသည်လည်း ပထမလူကဲ့သို့ပင် မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်နောက်တော် လိုက်ချင်သူဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒုတိယလူကဲ့သို့ ဆင်ခြေဆင်လက်များသူဖြစ်သည်။ “သခင်…ခဏနေဦး” ဆိုသူဖြစ်သည်။ ဦးစွာ မိသားစုကို နှုတ်ဆက်ချင်သေးသည်။ အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံ ဆီလျှော်ပါသည်။ သို့သော် လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုကို ရှေ့တန်းတင်ခြင်းသည် မှားယွင်းပါသည်။

၉:၆၂ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဟူသော ထွန်တုံးကိုင်သူသည် နောက်ပြန်မ ကြည့်၃၁ ဟုဆိုသည်။ တနည်းအားဖြင့် လောကသံယောဇဉ်နောင်ကြိုးငြိတွယ်သူသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့် မထိုက်တန်။ ခရစ်တော်၏ နောက်လိုက်တော်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ချီတုံချတုံမလုပ်ရ။ စိတ်နှစ်ခွဖြင့် မပြတ်မသားမနေရ။ မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနောက်ဆံမတင်းရ။ ဤနေရာတွင် နိုင်ငံတော်နှင့် မထိုက်တန်ဆိုခြင်းမှာ ကယ်တင်ခြင်းမထိုက်တန်ဟု ဆိုခြင်မဟုတ်။ အမှုတော်ထမ်းရွက်ရန် အရည်အချင်း မပြည့်မီဟုဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရန်စစ်ဆေးခြင်းမဟုတ်။ သို့သော် အရည်အချင်းပြည့် မီမှသာလျှင် ပါဝင်ခွင့်ရသည်။ နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခွင့်ရရန် အရည်အချင်းမှာ ခရစ်တော်နှင့် ပြုတော်မူသော အမှုတော်ပေါ် ယုံကြည်ခြင်း၌ တည်မှီသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်အရ တပည့်တော်ဖြစ်ရန် အဟန့်အတား(၃)မျိုးတွေ့ရသည်။

၁။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းခင်တွယ်ခြင်း။

၂။ အငန်းအတာ(သို့) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း။

၃။ မိသားစုနှင့် မိတ်သင်္ဂဟ။

ခရစ်တော်အား ပြိုင်ဘက်မရှိ။ စိတ်နှလုံး၌ စိုးမိုးစေရမည်။ ခရစ်တော်မှလွဲ၍ ကျန်အမှုအရာ များကို ဒုတိယနေရာ၌ သာထားရှိရမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။