ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၂၃

ပိလတ်မင်းထံသို့ပို့ဆောင်ခြင်း
(မ၊ ၂၇:၁-၂၊ ၁၁-၁၄။ မာ၊ ၁၅:၁-၅။ ယော၊ ၁၈:၂၈-၃၈)
1ထိုအခါ မင်းအရာရှိအပေါင်းတို့သည်ထ၍ ကိုယ်တော်ကို ပိလတ်မင်းထံသို့ ဆောင်သွားကြပြီးလျှင်၊- 2ဤသူသည် ပြည်သူပြည်သားများကို လှည့်ဖြား၍၊ မိမိသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလျက်၊ ကဲသာဘုရင်ကို အခွန်မဆက်နှင့်ဟု မြစ်တားသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါပြီဟု အပြစ်တင်ကြ၏။- 3ပိလတ်မင်းက၊ သင်သည် ယုဒရှင်ဘုရင်မှန်သလောဟု ယေရှုကိုမေးလျှင်၊ မင်းကြီးမေးသည်အတိုင်း မှန်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 4ပိလတ်မင်းက၊ ဤသူ၌ အဘယ်အပြစ်ကိုမျှ ငါမတွေ့ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူအပေါင်းတို့အား ပြောဆိုလျှင်၊- 5ထိုသူတို့သည် သာ၍ပြင်းစွာသောအသံနှင့် ဟစ်ကြော်လျက်၊ ဤသူသည် ဂါလိလဲပြည်မှစ၍ ဤအရပ်တိုင်အောင် ယုဒပြည်၌ အနှံ့အပြားဆုံးမဩဝါဒပေး၍ လူများကိုနှိုးဆော်သောသူဖြစ်ပါသည်ဟု လျှောက်ဆိုကြ၏။
ဟေရုဒ်မင်းထံကိုပို့ဆောင်ခြင်း
6ပိလတ်မင်းသည် ဂါလိလဲဟူသောစကားကိုကြားလျှင်၊ ထိုသူသည် ဂါလိလဲလူဖြစ်သလောဟု မေးမြန်း၍၊- 7ဟေရုဒ်မင်းပိုင်သော သူဖြစ်သည်ကို သိသောအခါ ထိုမင်းထံသို့ ပို့စေ၏။ ထိုအခါ ဟေရုဒ်မင်းသည် ယေရုရှလင်မြို့၌ ရှိသတည်း။
8ထိုမင်းသည် ယေရှုကိုမြင်လျှင် အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အထက်က သတင်းတော်များကိုကြား၍၊ ကိုယ်တော်ကိုမြင်ခြင်းငှာ ကြာမြင့်စွာ အလိုရှိသည်ဖြစ်၍၊ ပြတော်မူသော နိမိတ်လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ခုကို မြင်ရမည်ဟု မျှော်လင့်လျက်နေ၏။- 9ထိုအခါ ဟေရုဒ်မင်းသည် ကိုယ်တော်ကို များစွာမေးမြန်းသော်လည်း အဘယ်စကားကိုမျှ ပြန်တော်မမူ။- 10ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးနှင့် ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် ထ၍ ပြင်းထန်စွာ အပြစ်တင်ကြ၏။- 11ဟေရုဒ်မင်းသည် စစ်သူရဲတို့နှင့်တကွ ကိုယ်တော်ကို မခန့်မညားဘဲ ပြက်ရယ်ပြု၍ တင့်တယ်သောအဝတ်ကို ဝတ်စေပြီးမှ ပိလတ်မင်းထံသို့ ပို့ပြန်စေ၏။- 12ထိုနေ့၌ ပိလတ်မင်းနှင့် ဟေရုဒ်မင်းတို့သည် အချင်းချင်းအဆွေဖွဲ့ကြ၏။ အထက်က ရန်ဘက်ဖြစ်ကြသတည်း။
ယေရှုကိုသေဒဏ်စီရင်ခြင်း
(မ၊ ၂၇:၁၅-၂၆။ မာ၊ ၁၅:၆-၁၅။ ယော၊ ၁၈:၃၉-၁၉:၁၆)
13တစ်ဖန် ပိလတ်မင်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ မင်းအရာရှိ၊ လူများတို့ကိုခေါ်၍၊ 14ပြည်သူပြည်သားများကို ပုန်ကန်စေသောသူကဲ့သို့ ဤလူကို သင်တို့သည် ငါ့ထံသို့ ပို့ဆောင်ကြသည်ဖြစ်၍၊ သင်တို့ရှေ့မှာ ငါစစ်ကြောသော်လည်း၊ သင်တို့ တင်သောအပြစ် တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ သူ၌ငါမတွေ့။- 15ဟေရုဒ်မင်းသည်လည်း မတွေ့။ ထိုမင်းထံသို့ ငါပို့စေပြီ။ ဤသူသည် အသေသတ်ခြင်းကို ခံထိုက်သောအမှု တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မပြု။- 16ထိုကြောင့် သူ့ကို ငါဆုံးမ၍ လွှတ်မည်ဟု ဆိုလေ၏။- 17ထိုပွဲ၌ လူများတို့အား တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကို မလွှတ်ဘဲမနေရသတည်း။ 18လူအပေါင်းတို့က၊ ထိုသူကို ထုတ်ပါလော့။ အကျွန်ုပ်တို့အား ဗာရဗ္ဗကို လွှတ်ပါလော့ဟု တညီတညွတ်တည်း ဟစ်ကြော်ကြ၏။- 19ထိုဗာရဗ္ဗကား၊ မြို့၌ ပုန်ကန်ခြင်းအပြစ်၊ လူအသက်ကို သတ်ခြင်းအပြစ်ကြောင့် ထောင်ထဲ၌ လှောင်ထားသောသူ ဖြစ်သတည်း။
20ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကို လွှတ်ချင်သောကြောင့် သူတို့အား တစ်ဖန်ပြောဆိုလေ၏။- 21သူတို့ကလည်း၊ ထိုသူကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားပါ။ ရိုက်ထားပါဟု ဟစ်ကြော်ကြ၏။- 22ပိလတ်မင်းက၊ ထိုသူသည် အဘယ်အပြစ်ကို ပြုဘိသနည်း။ သေထိုက်သောအပြစ် တစ်စုံတစ်ခုမျှ သူ၌ငါမတွေ့။ ထိုကြောင့် သူ့ကိုငါဆုံးမ၍ လွှတ်မည်ဟု သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဆိုလျှင်၊- 23လူများတို့သည် ထိုသူကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားစေခြင်းငှာ ကြီးစွာသောအသံနှင့် ကျပ်ကျပ်တောင်းသဖြင့်၊ သူတို့၏အသံနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့၏ အသံသည် နိုင်လေ၏။- 24ပိလတ်မင်းသည်လည်း သူတို့တောင်းသည်အတိုင်း ဖြစ်စေခြင်းငှာ စီရင်၍၊- 25ပုန်ကန်ခြင်းအပြစ်၊ လူအသက်ကို သတ်ခြင်းအပြစ်ကြောင့် ထောင်ထဲမှာ လှောင်ထားသောသူကို လူများတောင်းသည်အတိုင်း လွှတ်ပြီးမှ၊ ယေရှုကို သူတို့ အလိုသို့ အပ်လိုက်လေ၏။
ယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာတင်သတ်ခြင်း
(မ၊ ၂၇:၃၂-၄၄။ မာ၊ ၁၅:၂၁-၃၂။ ယော၊ ၁၉:၁၇-၂၇)
26ကိုယ်တော်ကို ထုတ်သွားကြစဉ်၊ ရှိမုန်အမည်ရှိသော ကုရေနေပြည်သားတစ်ယောက်သည် တောရွာမှ လာသည်ကို သူတို့သည်တွေ့လျှင်၊ ဖမ်းဆီး၍ ယေရှုနောက်တော်၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ကို ထမ်းစေကြ၏။- 27နောက်တော်၌ လိုက်သောလူများအပေါင်းတို့တွင်၊ ကိုယ်တော်ကြောင့် ငိုကြွေးမြည်တမ်းသော မိန်းမအချို့ပါ၏။- 28ထိုသူတို့ကို ယေရှုသည် လှည့်ကြည့်၍၊ ယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့၊ ငါ့ကြောင့် မငိုကြွေးကြနှင့်။ မိမိတို့နှင့် မိမိတို့သားများကြောင့် ငိုကြွေးကြလော့။- 29အကြောင်းမူကား၊ မြုံသောမိန်းမသည် မင်္ဂလာရှိ၏။ ပဋိသန္ဓေမယူဖူးသောဝမ်းနှင့် သူငယ်မစို့ဖူးသော သားမြတ်သည် မင်္ဂလာရှိ၏ဟု ပြောရသောနေ့ရက်ကာလ ရောက်လိမ့်မည်။- 30ထိုအခါ သူတို့က၊ အို တောင်များတို့၊ ငါတို့အပေါ်သို့ ကျကြပါ။ အို ကုန်းများတို့၊ ငါတို့ကို ဖုံးအုပ်ကြပါဟု ခေါ်ကြလိမ့်မည်။-ဟော၊ ၁၀:၈။ ဗျာ၊ ၆:၁၆။ 31အကြောင်းမူကား၊ စိမ်းသောအပင်ကို ဤသို့ပြုကြလျှင်၊ ခြောက်သောအပင်၌ အဘယ်သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။- 32ထိုအခါ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ လူဆိုးနှစ်ယောက်တို့ကိုလည်း သတ်အံ့သောငှာ ထုတ်သွားကြ၏။
33ကရာနိအမည်ရှိသောအရပ်သို့ ရောက်ကြသော်၊ ကိုယ်တော်နှင့်တကွ ထိုလူဆိုးတို့ကို လက်ယာတော်ဘက်၌တစ်ယောက်၊ လက်ဝဲတော်ဘက်၌တစ်ယောက်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားကြ၏။- 34ယေရှုကလည်း၊ အို အဘ၊ သူတို့၏ အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါ။ သူတို့သည် ကိုယ်ပြုသောအမှုကို မသိကြဟု မြွက်ဆိုတော်မူ၏။ အဝတ်တော်ကိုလည်း စာရေးတံချ၍ ဝေဖန်ကြ၏။-ဆာ၊ ၂၂:၁၈။ 35လူများတို့သည်လည်း ကြည့်ရှုလျက် ရပ်နေကြ၏။ ထိုသူတို့နှင့်အတူ မင်းအရာရှိတို့က၊ ဤသူသည် သူတစ်ပါးတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏။ ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင် ရွေးချယ်တော်မူသောသူမှန်လျှင် ကိုယ်ကိုကယ်တင်ပါလေစေဟူ၍ ပြက်ရယ်ပြုကြ၏။-ဆာ၊ ၂၂:၇။ 36စစ်သူရဲတို့သည်လည်း လာ၍ ပုံးရည်ကို ကပ်ပေးလျက်၊-ဆာ၊ ၆၉:၂၁။ 37သင်သည် ယုဒရှင်ဘုရင်မှန်လျှင် ကိုယ်ကို ကယ်တင်လော့ဟူ၍ ပြက်ရယ်ပြုလျက် ဆိုကြ၏။- 38ခေါင်းတော်ပေါ်မှာတပ်၍ အပြစ်ဖော်ပြသော ကမ္ပည်းလိပ်စာချက်ဟူမူကား၊ ဤသူသည် ယုဒရှင် ဘုရင်ပေတည်းဟု ဟေဗြဲဘာသာ၊ ဟေလသဘာသာ၊ ရောမဘာသာအားဖြင့်ရေး၍ ခေါင်းတော်ပေါ်မှာ တပ်သတည်း။
39ဆွဲထားသော လူဆိုးနှစ်ယောက်တွင် တစ်ယောက်က၊ သင်သည် ခရစ်တော်မှန်လျှင် ကိုယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ကယ်တင်လော့ဟု ကိုယ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့၍ ဆိုလေ၏။- 40တစ်ယောက်မူကား၊ မိမိအဖော်ကိုဆုံးမ၍၊ သင်သည် ဤသူနည်းတူ အပြစ်ဒဏ်ခံလျက်ပင် ဘုရားသခင်ကို မကြောက်သလော။- 41ငါတို့သည် ကိုယ်ပြုမိသောအပြစ်နှင့်အလျောက် ခံရသည်ဖြစ်၍ တရားသဖြင့် ခံရကြ၏။ ဤသူမူကား အဘယ်အပြစ်ကိုမျှ မပြုဟုဆိုပြီးလျှင်၊- 42သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် နိုင်ငံတော်တည်လျက် ကြွလာတော်မူသောအခါ အကျွန်ုပ်ကို အောက်မေ့တော်မူပါဟု ယေရှုကို လျှောက်ဆို၏။- 43ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ယနေ့တွင် သင်သည် ငါနှင့်အတူ ပရဒိသုဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ယေရှုအသက်ချုပ်တော်မူခြင်း
(မ၊ ၂၇:၄၅-၅၆။ မာ၊ ၁၅:၃၃-၄၁။ ယော၊ ၁၉:၂၈-၃၀)
44ထိုအချိန်သည် မွန်းတည့်အချိန်လောက်ဖြစ်၍ သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင် မြေတစ်ပြင်လုံး၌ မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏။- 45နေအရောင် ကွယ်ပျောက်လေ၏။ ဗိမာန်တော်၏ ကုလားကာသည် နှစ်ဖြာကွဲလေ၏။-ထွ၊ ၂၆:၃၁-၃၃။ 46ယေရှုသည်လည်း ကြီးသောအသံနှင့် ကြွေးကြော်တော်မူပြီးလျှင်၊ အို အဘ၊ အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကိုယ်တော်လက်၌ အကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏ဟု မိန့်တော်မူလျက် အသက်ချုပ်တော်မူ၏။-ဆာ၊ ၃၁:၅။ 47ထိုအခြင်းအရာတို့ကို တပ်မှူးသည်မြင်လျှင်၊ စင်စစ်ဤသူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူမှန်ပေ၏ဟုဆို၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလေ၏။- 48ထိုအမှုကို အကြည့်အရှုလာသောသူ အပေါင်းတို့သည် ထိုအခြင်းအရာများကိုမြင်လျှင်၊ ရင်ပတ်ကိုခတ်၍ ပြန်သွားကြ၏။- 49ဂါလိလဲပြည်မှ နောက်တော်သို့လိုက်လာသော မိန်းမတို့နှင့် ကိုယ်တော်ကို သိကျွမ်းသောသူ အပေါင်းတို့သည်လည်း အဝေးကကြည့်ရှု၍ ရပ်နေကြ၏။-လု၊ ၈:၂-၃။
ယေရှုကိုသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း
(မ၊ ၂၇:၅၇-၆၁။ မာ၊ ၁၅:၄၂-၄၇။ ယော၊ ၁၉:၃၈-၄၂)
50ထိုအခါ ယုဒပြည်အရိမဿဲမြို့သား ယောသပ်အမည်ရှိသော လွှတ်အရာရှိတစ်ယောက်သည်၊ အခြားသော လွှတ်အရာရှိတို့၏ တိုင်ပင်စီရင်ခြင်းကို ဝန်ခံသောသူမဟုတ်၊- 51ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို မျှော်လင့်သော သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်ဖြစ်သည်နှင့် ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍၊- 52ယေရှု၏အလောင်းတော်ကို တောင်းလေ၏။- 53အလောင်းတော်ကို ချ၍ ပိတ်ချောနှင့် ပတ်ရစ်ပြီးလျှင်၊ တစ်ယောက်ကိုမျှ မသင်္ဂြိုဟ်ဖူးသော ကျောက်သင်္ချိုင်းတွင်း၌ ထားလေ၏။- 54ထိုနေ့ကား အဖိတ်နေ့ဖြစ်၍ ဥပုသ်နေ့အချိန် နီးသတည်း။- 55ဂါလိလဲပြည်က ကိုယ်တော်နှင့်အတူလာသော မိန်းမများသည် သင်္ချိုင်းတော်ကိုလည်းကောင်း၊ အလောင်းတော်ကို အဘယ်သို့ ထားသည်ကိုလည်းကောင်း အကြည့်အရှု လိုက်လာကြ၏။- 56ထိုနောက်မှ ပြန်သွားပြီးလျှင် ဆီမွှေးနှင့်နံ့သာမျိုးကို ပြင်ဆင်၍ ပညတ်တော်အတိုင်း ဥပုသ်နေ့၌ အလုပ်မလုပ်ဘဲ နေကြ၏။-

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၂၃ (အနက်ဖွင့်)

(ဎ) ပိလတ်ရှေ့ရောက်သခင်ယေရှု (၂၃:၁-၇)

၂၃:၁-၃ မင်းတိုင်ပင်အမတ်များ စစ်ဆေးပြီးနောက်လူအုပ်ကြီးလိုက်ပါလျက် ပိလတ်မင်း ထံပို့ဆောင်ကြသည်။ ရောမအင်ပါယာလက်အောက်ခံ ပိလတ်မင်းထံတွင် နယ်ဘက်ဥပဒေအရ စစ်ဆေး စီရင် ရန်ဖြစ်သည်။ နယ်စပ်ဥပဒေအရ အရေးယူရန် ဘာသာရေးဆရာများက စေ့ဆော်ဦးဆောင်ကြသည်။ ပထမစွဲချက်မှာ သခင်ယေရှုက ပြည်သူတို့အား လမ်းလွှဲစေရန် လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ဒုတိယစွဲချက်မှာ ကဲသာဘုရင်အားအခွန်မဆက်သရန် ပြည်သူများကို တားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တတိယစွဲချက်မှာ သူ့ကိုယ် သူဘုရင်အဖြစ် တင်မြှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၃:၃-ရ ပိလတ်မင်းက သခင်ယေရှုအားယုဒများ၏ ဘုရင်ဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းရာ မင်းကြီးပြောသည့်အတိုင်း မှန်ပါသည်ဟုဖြေသည်။ သခင်ယေရှု၏ စကားသည် ရောမများ၏ ဘုရင်ဟုမဆို ကြောင်းပိလတ်မင်းသိသည်။ ပိလတ်မင်းနှင့် ယေရှု သီးသန့်တွေ့ဆုံခြင်း (ယော ၁၈:၃၃-၃၈)ကိုလည်း ကြည့်ပါ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများနှင့် ပရိသတ်ဘက်သို့လှည့်၍ ယေရှုတွင် စွဲချက်ပြစ်မှုတစုံတရာမတွေ့ပါ ဟု ပိလတ်မင်းကျေညာသည်။ ဂါလိလဲအရပ်မျ ယေရုရှလင်အရပ်ထိတိုင်အောင် များပြားသောလူထု သည်တိုးပွားလာပြီး သခင်ယေရှုကို စွပ်စွဲအော်ဟစ်ကြသည်။ ဂါလိလဲဒေသသည် ဟေရုဒ်မင်း၏ တရားစီ ရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပိလတ်မင်းသည် ဟေရုဒ်မင်းနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မည့်ကိစ္စကို ရှောင်ရှားသည်။ ထိုကာလတွင် ဟေရုဒ်မင်းသည် ယေရုရှလင်သို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိချိန်ဖြစ်သည်။

ဟရေုဒျ အဂ်ဂွိပသညျ ဗကျလငျကလေးသူငယျမြားကို သတျဖွတျသူ မဟာဟရေုဒျ၏ သားတောျဖွစျသညျ။ ဟရေုဒျအဂ်ဂွိပသညျ ဗတိတဇံယောဟနျကို သတျဖွတျသူဖွစျသညျ။ မရီးသိမျးပိုကျခွငျးကို အပွစျတငျသော ကွောငျ့ ကှပျမကြျခွငျးဖွစျသညျ သခငျယရှေုက ထိုမွခှေေး (လု ၁၃:၃၂) ဟ]ုခေါျသူ လညျးဖွစျသညျ။

(ဏ) ဟေရုဒ်၏ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာမေးခွန်း (၂၃:၈-၁၂)

၂၃:၈ ဟေရုဒ်မင်းသည် ယေရှုသတင်းကြားသိသောအခါ တွေ့မြင်ချင်လှသည်။ ယေရှု၏ အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာအကြောင်း၊ သိရှိသည်မှာကြာလှပြီ။ ယခုမူ ယေရှု၏ အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများ မြင်ခွင့်ကြုံပြီဟုဆိုသည်။

၂၃:၉-၁၁ ဟေရုဒ်က အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ မေးခွန်းလှည့်မေးသော်လည်း တခွန်းမှ မဖြေ။ ယုဒများ၏ စွပ်စွဲချက်များ ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ သို့သော် နှုတ်တော်လုံးဝမဟ။ ဟေရုဒ်မစွမ်းသာသည့် အခါ စစ်သား များလက်ထဲသို့ အပ်လိုက်သည်။ စစ်သားများက ကိုယ်တော်အား ပြောင်လှောင်သရော်ကြ သည်။ ပြောင်လှောင်သရော်၍ ဝသောအခါ အဝတ်အစားလဲပေးပြီးပိလတ်မင်းထံ တဖန်ပြန်ပို့သည်။

၂၃:၁၂ ဤအမှုအခင်းမတိုင်မီ ဟေရုဒ်နှင့် ပိလတ်သည် ရန်ဆောင်နေကြသော်လည်း ယခုမူမိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြသည်။ သခင်ယေရှုကို ဆန့်ကျင်သူများဖြစ်ကြသောကြောင့် အကြံတူဗူးစို့၊ ပုလင်းစို့ ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို ဥပမာယူ၍ Theophylact က ဆိုးညစ်သော သူများပင်လျှင် အမှု တော်လုပ်ငန်းတွင် အကျိုးဆောင်ဖို့ ခရစ်ယာန်များ မပေါင်းစည်းနိုင်ကြခြင်းသည် ရှက်ဖွယ်လိလိဖြစ်သည် ဟုထောက်ပြသည်။

(တ) ပိလတ်မင်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက် – အပြစ်မတွေ့ သော်လည်း အပြစ်စီရင်ခြင်း (၂၃:၁၃-၁၅)

၂၃:၁၃-၁ရ တရားဥပဒေနှင့်အညီ အပြစ်စီရင်ဖို့ ပိလတ်မင်းက အပြစ်ရှာမတွေ့ပါ။ သို့သော် ယခုအကျဉ်းအကြပ်ရောက်နေပြီ။ ဆုပ်လည်းဆူးစားလည်းရူးဖြစ်နေပြီ။ သူကိုယ်တိုင်သော်၎င်း၊ ဟေရုဒ်ကသော်၎င်း၊ တရားစီရင်ရအောင် အပြစ်ရှာမတွေ့ကြသဖြင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ယုဒ ခေါင်းဆောင်များအား အရေးပေါ်အထူးအစည်းအဝေးခေါ်လိုက်သည်။ ဤသူသည် သေဒဏ်ခံထိုက်သော အပြစ်တစုံတရာကိုမျှ ကျူးလွန်ခြင်းမတွေ့ သဖြင့် တရားသေလွှတ်ဖို့ဆိုသည်။

ထိုအကြောင်းကို Stewart က ဤသို့ထောက်ပြသည်။

ဤဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်သည် တရားမျှတမှုမရှိ၊ အစမူလကပင် စွပ်စွဲချက် မထိုက်ပါ။ မိမိရာထူးပြုတ်မှ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့် ယေရှုကိုရန်ရှာခြင်းဖြင့် ပရိသတ်အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင် သည်။ တချိန်တည်းတွင် တချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ အမျက်ဒေါသ အားတန်ဖိုးထားခြင်းမှာလည်း အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါ။၆၂

၂၃:၁၈-၂၃ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီများနှင့်အုပ်စိုးသူမင်းများသည်အမျက်ဒေါသပိုထွက်ကြ သည်။ ယေရှုကို သေဒဏ်ပေး၍ ဗာရဗ္ဗကိုလွတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြသည်။ ဗာရဗ္ဗသည် လူသတ်မှုနှင့် ပုန်ကန်တော်လှန်မှုဖြင့် ထောင်ကျနေသူဖြစ်သည်။ တဖန်ပိလတ်မင်းက ယေရှုအတွက် အခွင့်အရေးရရန် အချက်ပေးလိုက်ရာ ပရိသတ်များ ပိုမိုအုံကြွလာကြသည်။ ဘုရားသားတော်ကို သေဒဏ်စီရင်ဖို့ တခဲနက် တောင်းဆိုကြသည်။

၂၃:၂၄-၂၅ သခင်ယေရှုတွင် အပြစ်တစုံတရာမရှိဟု ကျေညာခဲ့သော်လည်း ပရိသတ်ကို မလွန်ဆန်နိုုင်သောကြောင့် ပြည်သူများ၏ ထောက်ခံချက်ရရှိဖို့ရန် သခင်ယေရှုအား သေဒဏ်အမိန့်အ တင်းအဓမ္မချလိုက်သည်။ တချိန်တည်းတွင် ရာဇဝင်လူဆိုးဗာရဗ္ဗကို ပရိသတ်များထံသို့ စေလွှတ်လိုက် သည်။

(ထ) ကရာနီသို့လူသားတော်ကို ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း (၂၃:၂၆-၃၂)

၂၃:၂၆ သောကြာနေ့နံနက် ၉နာရီခန့်ဖြစ်သည်။ မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းလျက် ကရာနီ ကုန်သို့ ခေါ်ဆောင်ကြစဉ် လမ်းခုလတ်တွင် ကုရေနေပြည်သား ရှိမုန်အမည်ရှိသော လူတယောက် ကိုစစ်သားများက လက်ဝါးကပ်တိုင် ထမ်းကူခိုင်းသည်။ ထိုသူကို လူသိမများသော်လည်း သူ့သားနှစ် ယောက်သည် လူသိများ ထင်ရှားသော ခရစ်ယာန်ကောင်းများဖြစ်လာကြသည်။ (မာ ၁၅:၂၁)

၂၃:၂၇-၃ဝ ခရစ်တော်ကို ထောက်ခံသော လူအုပ်ကြီးသည် နောက်တော်သို့ လိုက်၍ ငိုကြွေးကြသည်။ သခင်ယေရှုက ထိုသို့လိုက်ပါသော မိန်းမပရိသတ်အား ယေရုရှလင်သမီးပျိုတို့ငါ့ ကြောင့် မငို ကြွေးကြနှင့်။ မိမိတို့နှင့် မိမိတို့သားများအတွက် ငိုကြွေးကြပါဟုဆိုသည်။ ထိုစကားမှာ အေဒီ ၇ဝခုနှစ် တွင် ပြိုလဲပျက်သုဉ်းမည့် ယေရုရှလင်မြို့ကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ရက်၏ ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း သည် အနာဂတ်ကံကြမ္မာဆိုးကို နိမိတ်ဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောမရာဇဝင်လူဆိုးကြီး၊ တိတုမင်းကတောင်ပြို အလားယေရုရှလင်တမြို့လုံးကို ပိကျပြိုလဲစေခဲ့သည်။

၂၃:၃၁ စိမ်းသောအပင်ကို ဤသို့ပြုကြလျှင် ခြောက်သောအပင်၌အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည် နည်း ဟုဆက်လက်မိန့်တော်မူသည်။ စိမ်းသောအပင်ဆိုသည်မှာ သခင်ခရစ်တော်ဖြစ်၍ ခြောက်သောအ ပင်ဆိုသည်မှာ ဣသရေလလူမျိုးဖြစ်သည်။ ရောမတို့သည် ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင် ဘုရားသားတော် အပေါ်ရက်စက်စွာ ကြမ်းကြုတ်ခဲ့ကြပြီ။ ဘုရားသားတော် ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်လွန်ကျူးခဲ့ကြပြီ။

၂၃:၃၂ သခင်ယေရှုနှင့် အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်တင်ဖို့ အခြားလူဆိုးနှစ်ယောက်ကိုလည်း ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။

(ဒ)လက်ဝါးကပ်တိုင်တင်ခြင်း (၂၃:၃၃-၃၈)

၂၃:၃၃ ကားစင်တင်သောနေရာမှာ ကရာနီတောင်ကုန်း (လက်တင်ဘာသာစကားဖြင့် အရိုးခွံ)ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာသည် လူအရိုးစုများစုပြုံသည် နေရာသို့မဟုတ် သေဒဏ်ပေး လူသတ်သည့် တောင်ကုန်းဖြစ်၍ လူအရိုးစုများ ပြန့်ကြဲနေသောကြောင့် ထိုသို့ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ တွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်တင်သည့်အကြောင်း ဖော်ပြသည် ထိုတောင်ကုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားအချက် အလက်များ အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ရိုက်ထားသည် ဟုသာဆိုသည်။

ထိုအကြောင်းကို Stewart က ဤသို့ထောက်ပြသည်။

မေရှိယသခင် အသေခံခြင်းသည် ဂုဏ်ကျက်သရေရှိသည်ဟု ဆိုရမည်။ သို့သော် ကိုယ် တော်၏ အသေခံခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဆိုသည်။ ခရစ်တော်နှင့် ပတ်သက်သမျှသော လက်ဝါးကပ် တိုင်အပါအဝင် အရာခပ်သိမ်းသည် ကျက်သရေရှိသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင် ၏ လေးနက်မှုသည်လည်း ဘယ်သောအခါမှ မမေ့အပ်သော မြင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။၆၄ ကိုယ်တော်ဘုရား လက်ကပ်တိုင်၏ မြင့် မြတ်မှုကို နားလည်စေတော်မူပါ သခင်၊ အသက်သွေးမြေကျသူ၏ ကြေကွဲမှုကို သိခွင့် ရှိပါရစေလားသခင်။

Lucy A Benett

ထိုနေ့၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်သုံးခုပေါ်တွင် (၃)ယောက်အသတ်ခံရသည်။ အလယ်ကားတိုင် တွင် သခင်ယေရှုဖြစ်၍ ဘေးတဖက်တချက်တွင် ရာဇဝတ်သားတယောက်စီရှိသည်။ ထိုဖြစ်စသ်သည် (ဟေရှာ ၅၃:၁၂)တွင်မတရားသော သူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းရောက်သည် ဟူသော ကျမ်းစကားပြည့်စုံ ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၃:၃၄ သခင်ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ရောက်ရှိနေသော်လည်း မေတ္တာ၊ ကရုဏာပြည့်ဝစွာဖြင့် အိုးအဘ၊ သူတို့အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူပါ၊ သူတို့သည် ကိုယ်ပြုသောအမှုကို မသိကြ ဟုမြွတ်ဆို တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသင့်မည့်သူများကို မည်သူက မေတ္တာဖြင့် ဖုံးလွမ်း ပေးနိုင်မည်နည်း။ သခင်ဘုရား၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို Morgan က ဤသို့ဖော်ပြသည်။

သခင်ယေရှု၏ စိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဆိုးနာကြင်ခြင်းအလျဉ်းမရှိ၊ သူ့ကို ရက်စက်သူများကို လည်း အပြစ်ပေးလိုခြင်းမရှိ။ လူများက မိုက်ရိုင်းရင့်သီးစွာ စော်ကားကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှု၏ ဆုတောင်းသံကြားရသောအခါ မိုက်ရိုင်းရင့်သီးသောစကားများသည် ငရဲပြည်နှင့် သာတန်သည်။ ငရဲပြည် ၏ ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ၆၅

ထို့နောက် အစော့်စစ်သားများက ကိုယ်တော်၏ ဝတ်ရုံတော်ကို ဖြဲ၍ မဲနှိုက်တမ်းကစား ကြသည်။

၂၃:၃၅-၃၈ အရာရှိမင်းများလည်း လက်ဝါးကပ်တိုင်ရှေ့တွင် ရောက်၍ သခင်ယေရှုအား စော်ကားသရော်ကြသည်။ ဘုရားသခင် ရွေးချယ်သောသူမေရှိယသခင်မှန်လျှင် မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင် ပါလား ဟုပြက်ယယ်ပြုကြသည်။ စစ်သားများက သရော်ကြသည်။ မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ပါလားဟု ပြောင်လှောင်ကြသည်။ ထို့နောက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ထိပ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း မဗ္ဗည်းရေးထားထား သည်။

ဤသူသည် ယုဒရှင်ဘုရင် ပေတည်း။

ထိုဆိုင်းဘုတ်နှင့် ပတ်သက်၍ Stewart ၏စကားကိုပြချင်သည်။

လူအများဖတ်ရှုနိုင်ရန် ဂရိ၊ လက်တင်၊ ဟေဗြဲဘာသာစကားသုံးမျိုးဖြင့် ထင်ရှားစွာ ရေးထားသည်။ ပရိသတ်အားလုံး ဖတ်ရှုသိရှိကြသည်။ ဤဘာသာစကားများသည် ဧဝံဂေလိဟောကြားခဲ့ သော အရပ်ဒေသရှိလူများနားလည်သော ကမ္ဘာ့ဘာသာစကားများဖြစ်သည်။ ဂရိဘာသာစကားသည် ထိုကာလက ယင်းဒေသ၌ လူသိအများဆုံး သော ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုနှင် အသိပညာများကို ပါ လွှမ်းမိုးသည်။ ယေရှု သည် ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟူသော လက်တင်ဘာသာစကားသည် တရားဥပဒေ နှင့် ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟု အနက်ရသည်။ ဟေဗြဲ ဘာသာစကားသည် ဘာသာရေးတွင် သုံးသော ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ခေါင်းငိုက် ကျ၍ အသက်တော်စွန့် ၆၆တော်မူသော် လည်း ခေါင်းတော်ပေါ်၌ သရဖူများကို ဆောင်း၏ ဟူသော (ဗျာ ၁၉:၁၂) ပါကျမ်းစာအတိုင်းဖြစ်သည်။

(ဓ) ဓါးပြနှစ်ယောက် (၂၃:၃၉-၄၃)

၂၃:၃၉-၄၁ အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် ထိုဓါးပြနှစ်ယောက်က သခင်ယေရှုအားနင်ပဲ ငဆဟုပြောကြသည်ဟု ဆိုသည်။ အကယ်၍ ခရစ်တော်မှန်လျှင် ငါတု့ိအားလုံးကို အဘယ်ကြောင့် မကယ်တင်နိုင်သနည်းဟုဆိုကြသည်။ ဓါးပြတယောက်သည် စိတ်ပြောင်းပြီး မိုက်ရိုင်းစွာ ပြောသော အဖေါ် အား ထိုသို့မပြောရန် အပြစ်တင်သည်။ ရာဇဝတ်သားများသည် မိမိတို့ကျူးလွန်ခြင်း၏ အပြစ်ဒဏ်ခံကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကရာနီကပ်တိုင်ပေါ်ရှိလူသားတော်မှာ မူအပြစ်တစုံတရာရှိသူမဟုတ်။

၂၃:၄၂ သူခိုးတယောက်ကမူ သခင်ယေရှုအား၊ သခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ ပြန်လည် ကြွလာသောအခါ အကျွန်ုပ်ကို အောက်မေ့တော်မူပါ ဟုသခင်ယေရှုကို လျှောက်လဲသည်။ သေလုမြောပါး ခံစားသည့်အကြာမှ သခင်ယေရှုပြန်လည်ထမြောက်၍ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မည့် အကြောင်းကို ယုံကြည်သည်။

၂၃:၄၃ ယေရှုကလည်း ယုံကြည်ခြင်းရှိသော ထိုဓါးပြကို ယနေ့တွင် သင်သည် ငါနှင့်အတူ ပရဒိသုဘုံ၌ ရှိလိမ့်မည်ဟု ကတိပေးလိုက်သည် ပရဒိသုဘုံသည် တတိယကောင်းကင်နှင့် အတူတူ (၂ကော ၁၂:၂-၄) ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် စိုးစံရာဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့လဲ… ယနေ့၊ ဘယ်သူနှင့်လဲ ငါနှင့် အတူ ဘယ်မှာလဲ ပရဒိသုဘုံမှာ။ ထိုအကြောင်းကို Charles R. Erdman ကဤသို့ ဆိုသည်။

အခြားအချက်များလည်း ရှိချင်ရှိဦးမည်။ သို့သော် ဤအဖြစ်အပျက်က ကယ်တင်ခြင်း အပေါ်၌ တည်ကြောင်း အတိအလင်း သွန်သင်ပါသည်။ ဆက်ကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းအပေါ်တည်မှီသည်။ ထိုသူခိုးသည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ မခံယူဘူးပါ။ ပွဲတော်မင်္ဂလာလည်းမဝင်ဘူးပါ။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လူအုပ်များ၊ အုပ်စိုးသူမင်းများနှင့် စစ်သားများသောင်းကျန်းမှုအလယ်တွင် ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာ ဘာသာ ရေးဝတ် ထုံးနည်း နာမပါဘဲ၊ ယုကြည်ခြင်းသက်သက်ဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသွားသည်။ ကယ်တင် ခြင်းရရှိ ဖို့ရန် အကျင့်သီလကောင်းမလိုကြောင်းသက်သေထူခဲ့သည်။ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်အိပ်ချင်အိပ်မည်။ စိတ်ဝိညာဉ် က မအိပ်။ ကောင်းကင်ဘုံသို့မရောက်မှီ ဝိညာဉ်များနားနေသည့် သီးသန့်နေရာအယူ အဆကိုလည်း ဤအချက်က ပယ်ချသည်။ အပြစ်နှင့် အရှက်မရှိသောနေရာသို့ ထိုသူခိုးဓါးပြချက်ခြင်းကို အုတ်ရောရော၊ ကျောက်ရောရော မရနိုင်။ ကားတိုင်ပေါ်က သူခိုးနှစ်ယောက် တွင် တယောက်ကရ၍ တယောက်ကမရပါ။ လူတဦးတယောက်ချင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ သေခြင်း၏ အခြားဘဝ၌ ပျော်ရွှင်ခြင်း သုခဘုံအမှန်ရှိ ကြောင်း သက်သေပြသည်။ သေခါနီးဆဲဆဲဓါးပြအား ငါနှင့် အတူရှိမည်ဟု ကတိတော်ပေးသည်။ ခရစ် တော်နှင့် တလောကလုံးဝေးခဲ့သူသည် ခရစ်တော်နှင့် အတူတကွ နေဖို့ အာမခံချက်ရထားသည်မှာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံလှပါဘိ။၆၈

ခရစ်တော်ဘက်ရပ်တည်သူသည် ကောင်းကင်နိုင်ရောက်၍ ခရစ်တော်ကို ဆန့်ကျင်သူ သည်ငရဲရွာ သို့လားသည်။ အသင်စာရှုသူ ဘယ်ဘက်မှာနေမည်လဲ။

(န) သုံးနာရီကြာမှောင်မိုက်သွားခြင်း (၂၃:၄၄-၄၉)

၂၃:၄၄ (၆)နာရီမှ (၉)နာရီတိုင်အောင်မြေတပြေလုံးမှောင်ကျသွားသည်။ ဣသရေလ လူမျိုးများအလင်းကို ငြင်းပယ်သောကြောင့် ဘုရားရှင်က မမြင်မကန်းများဖြစ်ကြောင်း၊ အမှတ်သင်္ကေတ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၂၃:၄၅ ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ရှိ ကုလားကာသည်လည်း ထိပ်မှအောက်ဆုံးထိ နှစ်ခြမ်း ဗျမ်းကနဲကွဲသွားသည် အဓိပ္ပါယ်မှ ယေရှုအသေခံခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်း ဘုရားသခင်ထံသို့ ဝင်ရောက်နိုင် ကြောင်းအမှတ်လက္ခဏာ (ဟေဗြဲ ၁၀:၂၀-၂၂)ဖြစ်သည်။

၂၃:၄၆-၄ရ ထိုမြေတပြင်လုံးမှောင်မိုက်သွား သည့် (၃)နာရီကာလသည် လောကသား များအပြစ်၏ အဘိုးအခအဖြစ် သခင်ယေရှုက သစ်တိုင်ပေါ်တွင် ပေးဆပ်ရသည့်အချိန် နာရီဖြစ်သည်။ မှောင်မိုက်ကာလပြီးဆုံးချိန်တွင် ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ဝိညာဉ်တော်အား အဘဘုရားသခင် လက်ထဲသို့ အပ်နှံသည်။ လိုလားကြည်ဖြူစွာ သက်တော်ကိုအပ်နှံပေးဆပ်ခဲ့သည်။ ထိုအမှုအရာကို အစအဆုံးကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသော ရောမစစ်သူကြီးက စင်စစ် ဤသူသည် ဖြောင့်မတ်သော သူမှန်ပေ၏ ဟု ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသည်။

၂၃:၄၈-၄၉ အဖြစ်အပျက်ကို ကြည့်ရှုနေသော လူထုပရိသတ်သည် ရင်သပ်ရှုမောအံ့ဩ လျက်ပြန်ပြေးကြသည်။ ထိုပရိသတ်ထဲတွင် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သော ဂါလိလဲပြည်မှ မိန်းမများနှင့် ကိုယ်တော်ကို သိကျွမ်းသူများလည်းပါဝင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် လူ့သမိုင်းတွင် ယုဒတို့၏ မော်ကွန်းဝင် သမိုင်းဆိုးကြီးဖြစ်သည်။

(ပ) ယောသပ်၏ အုတ်ဂူတွင် သင်္ဂြိုဟ်ကြခြင်း (၂၃:၅၀-၅၆)

၂၃:၅၀-၅၄ ဤအချိန်ထိ ယောသပ်ကို လူသိမများသေးပါ။ သခင်ယေရှုအား သိုသိုသိပ် သိပ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဖြစ်သည်။ မင်းတိုင်ပင်အမတ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော်လည်း သခင်ယေရှုအား ကွပ်မျက်ရန်ကြံစည်သူထဲ၌ မပါဝင်။ ယေရှု၏ အလောင်းအား သင်္ဂြ်ုဟ် ခွင့်ပြုရန် ပိလတ်မင်းထံ ရဲဝံ့စွာ ဝင်ရောက်တောင်းဆိုသည်။ အချိန်အားဖြင့် ၃နာရီနှင့် ၆နာရီ အကြားဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသောအခါ ယောသပ်သည် သခင်ယေရှုအလောင်းတော်အား လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်မှချပြီး၊ ပိုးစဖြင့် ရစ်ပတ်ကာ တခါမှ မသုံးသေးသည့် ကျောက်ထွင်းအုတ်းဂူထဲသို့ သင်္ဂြိုဟ် သည်။ ထိုနေ့ရက်သည် သောကြာနေ့ ပသခါ ပွဲအဖိတ်နေ့ဖြစ်သည်။ ယုဒများထုံးစံအရ သောကြာနေ့ညနေ နေဝင်လျှင် ပသခါပွဲစသည်။ ထို့ကြောင့် ပသခါပွဲနေ့မတိုင်မီ အပြီးအစီးလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၃:၅၅-၅၆ သခင်ယေရှု အလောင်းတော်မြုပ်နှံရာသို့ယုံကြည်သူ ဂါလိလဲအမျိုးသမီးက လိုက်သွားကြသည်။ အိမ်သို့ပြန်၍ ယေရှုအလောင်းတော်အား နံ့သာဆီမွှေးများပူဇော်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်ကြ သည်။ ယေရှုအလောင်းတော်အား သင်္ဂြိုလ်ခြင်းသည် ယောသပ် ကသူ့ဘဝ ကိုလည်းသင်္ဂြိုဟ် လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအားရက်စက်ကြသော သူ့လူမျိုးနှင့် ထာဝရပြတ်စဲခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဘဝတ သက် ယုဒဓမ္မသတ်နှင့် မပတ်သတ်လိုတော့ပါ။ ဤဘဝဤမျှနှင့် သာဖြစ်သည်။

နောက်တနေ့သည် ဥပုသ်နေ့ စနေနေ့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်လည်း ဥပုသ်နေ့ကို ငြိမ်ဝပ်စွာ စောင့်ထိန်းကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။