ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၁၄

ရေဖျဉ်းနာစွဲသူကိုကုသခြင်း
1တစ်နေ့သောဥပုသ်နေ့၌ ကိုယ်တော်သည် အစာကိုသုံးဆောင်ခြင်းငှာ အရာရှိဖြစ်သော ဖာရိရှဲတစ်ယောက်၏အိမ်သို့ ဝင်တော်မူလျှင်၊ ထိုသူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ချောင်းကြည့်ကြ၏။- 2ရေဖျဉ်းနာစွဲသော သူတစ်ယောက်သည် ရှေ့တော်၌ရှိ၏။- 3ဥပုသ်နေ့၌ အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေအပ်သလောဟု ဖာရိရှဲနှင့် ကျမ်းတတ်တို့ကို မေးတော်မူစေပြီးမှ၊- 4သူတို့သည် တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏။ ယေရှုသည် ထိုသူကိုယူ၍ အနာရောဂါနှင့် ကင်းလွတ်စေပြီးမှ၊ လွှတ်လိုက်တော်မူ၏။- 5ပရိသတ်တို့ကိုလည်း၊ မိမိမြည်း၊ နွားသည် ဥပုသ်နေ့၌ တွင်းထဲသို့ကျလျှင် ချက်ချင်းမဆွဲမတင်ဘဲ နေမည့်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သင်တို့တွင်ရှိသလောဟု မေးတော်မူလျှင်၊-မ၊ ၁၂:၁၁။ 6ထိုသူတို့သည် စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ မပြန်နိုင်ကြ။
နှိမ့်ချခြင်းနှင့်ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း
7ထိုအခါ ခေါ်ဖိတ်သောသူတို့သည် မြင့်မြတ်သော နေရာထိုင်ရာကို ရွေးကြသည်ကို မြင်တော်မူလျှင်၊ သူတို့အား ဥပမာကို မိန့်တော်မူသည်ကား၊- 8သူတစ်ပါးသည် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ သင့်ကိုခေါ်ဖိတ်သောအခါ၊ မြင့်မြတ်သောနေရာ၌ မလျောင်းနှင့်။ ထိုသို့လျောင်းလျှင် သင့်ထက်သာ၍ မြတ်သောသူသည် ပွဲသို့လာသည်ရှိသော်၊-သု၊ ၂၅:၆-၇။ 9သင်တို့နှစ်ယောက်ကို ခေါ်ဖိတ်သောသူက၊ ဤသူအား နေရာကိုပေးလော့ဟုလာ၍ ပြောလိမ့်မည်။ ထိုအခါ သင်သည် ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့် နိမ့်သောနေရာသို့ ဆင်းရလိမ့်မည်။- 10သူတစ်ပါးတို့သည် သင့်ကို ခေါ်ဖိတ်သောအခါ၊ သွား၍ နိမ့်သောနေရာ၌ လျောင်းလော့။ ထိုသို့လျောင်းလျှင် သင့်ကိုခေါ်ဖိတ်သောသူ လာသည်ရှိသော်၊ အဆွေ၊ တက်ပါဟု သင့်ကိုဆိုလိမ့်မည်။ ထိုအခါ သင်နှင့်အတူ လျောင်းသောသူတို့ရှေ့မှာ သင်၏အသရေ ထင်ရှားလိမ့်မည်။- 11ကိုယ်ကိုကိုယ် ချီးမြှောက်သောသူ မည်သည်ကား နှိမ့်ချခြင်းသို့ ရောက်လတ္တံ့။ ကိုယ်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချသောသူ မည်သည်ကား ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ ရောက်လတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။မ၊ ၂၃:၁၂။ လု၊ ၁၈:၁၄။
12ကိုယ်တော်ကို ခေါ်ပင့်သောသူအား တစ်ဖန် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်သည် နံနက်စာ၊ ညစာ လုပ်ကျွေးသောအခါ၊ အဆွေခင်ပွန်း၊ ညီအစ်ကိုအမျိုးသားချင်း၊ ငွေရတတ်သော အိမ်နီးချင်းများကို မခေါ်မဖိတ်နှင့်။ ထိုသို့ ခေါ်ဖိတ်လျှင်၊ သူတို့သည် နောက်တစ်ဖန် သင့်ကိုခေါ်ဖိတ်၍ ကျေးဇူးဆပ်ကြလိမ့်မည်။- 13သင်သည် ပွဲခံသောအခါ ဆင်းရဲသောသူ၊ အင်္ဂါချို့တဲ့သောသူ၊ ခြေမစွမ်းသောသူ၊ မျက်စိကန်းသောသူများကို ခေါ်ဖိတ်လော့။- 14ထိုသို့ခေါ်ဖိတ်လျှင် မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် ကျေးဇူးမဆပ်နိုင်သည် ဖြစ်၍၊ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည် ထမြောက်သည်ကာလ၌ သင်သည် ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းအကျိုးကို ခံရလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ကြီးစွာသောပွဲဥပမာ
(မ၊ ၂၂:၁-၁၀)
15စားပွဲ၌ လျောင်းသောသူတစ်ယောက်သည် ထိုစကားတော်ကို ကြားလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ ပွဲဝင်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏ဟု လျှောက်သော်၊- 16ကိုယ်တော်က၊ လူတစ်ဦးသည် ကြီးစွာသောပွဲကို စီရင်၍၊ လူများတို့ကို ခေါ်ဖိတ်လေ၏။- 17ပွဲခံချိန်ရောက်သောအခါ၊ ခေါ်ဖိတ်သောသူတို့ကို၊ လာကြပါ။ အလုံးစုံတို့သည် အသင့်ရှိပြီဟု မှာ၍ အစေအပါကို စေလွှတ်၏။- 18ခေါ်အပ်သော သူအပေါင်းတို့သည် တညီတညွတ်တည်း ပရိယာယ်ပြုကြ၏။ တစ်ယောက်က၊ အကျွန်ုပ်သည် မြေရာကို ဝယ်ပါပြီ။ သွား၍ ကြည့်ရပါမည်။ အကျွန်ုပ်ကို လွှတ်ပါဦးလော့ဟု တောင်းပန်လေ၏။- 19တစ်ယောက်က အကျွန်ုပ်သည် နွားငါးရှဉ်းကို ဝယ်ပါပြီ။ သွား၍ စမ်းရပါမည်။ အကျွန်ုပ်ကို လွှတ်ပါဦးလော့ဟု တောင်းပန်လေ၏။- 20တစ်ယောက်က၊ အကျွန်ုပ်သည် မယားနှင့် လက်ထပ်ပါပြီ။ ထိုကြောင့် အကျွန်ုပ်မလာနိုင်ပါဟု ဆို၏။- 21အစေအပါသည် သခင့်ထံသို့ပြန်လာ၍ ထိုအကြောင်းများကို လျှောက်လေ၏။ ထိုအခါ အိမ်ရှင်သည် အမျက်ထွက်၍၊ မြို့လမ်းမလမ်းကြားသို့ အသော့သွားချေ။ ဆင်းရဲသောသူ၊ အင်္ဂါချို့တဲ့သောသူ၊ ခြေမစွမ်းသောသူ၊ မျက်စိကန်းသောသူများကို ခေါ်သွင်းချေဟု အစေအပါကို ဆို၏။- 22အစေအပါကလည်း၊ သခင်စီရင်တော်မူသည်အတိုင်း ပြုပါပြီ။ သို့သော်လည်း၊ လပ်သောနေရာထိုင်ရာ ရှိပါသေးသည်ဟု လျှောက်လေသော်၊- 23သခင်က၊ မြို့ပြင်၊ လမ်းမ၊ ခြံနားသို့ သွားဦးလော့။ ငါ့အိမ်ကို ပြည့်စေခြင်းငှာ အနိုင်အထက် ခေါ်သွင်းလော့။- 24အထက်က ခေါ်ဖိတ်သောသူတစ်ယောက်မျှ ငါ့ပွဲသို့ မဝင်ရ၊ ငါအမိန့်ရှိပြီဟု အစေအပါကို ဆိုသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်း၏အဖိုးအခ
(မ၊ ၁၀:၃၇-၃၈)
25လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည် နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်ကို ယေရှုသည်လှည့်၍ ကြည့်တော်မူပြီးလျှင်၊- 26အကြင်သူသည် ငါ့ထံသို့လာ၍ မိဘ၊ သားမယား၊ ညီအစ်ကို၊ နှမတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုမျှမက မိမိအသက်ကိုလည်းကောင်း မမုန်း၊ ထိုသူသည် ငါ့တပည့်မဖြစ်နိုင်ရာ။-မ၊ ၁၀:၃၇။ 27အကြင်သူသည် မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့မလိုက်၊ ထိုသူသည် ငါ့တပည့် မဖြစ်နိုင်ရာ။-မ၊ ၁၀:၃၈၊ ၁၆:၂၄။ မာ၊ ၈:၃၄။ လု၊ ၉:၂၃။ 28သင်တို့တွင် တစ်ယောက်သောသူသည် တိုက်ကို တည်မည်ဟု အကြံရှိလျှင်၊ ထိုတိုက်ပြီးအောင် ငွေလောက်မည် မလောက်မည်ကို သိခြင်းငှာ၊ ရှေ့ဦးစွာ ထိုင်၍ ကုန်စရိတ်ကို မချင့်တွက်ဘဲ နေမည်လော။- 29သို့မဟုတ် တိုက်မြစ်ကိုတည်၍ တိုက်ကို မပြီးနိုင်လျှင်၊ သိမြင်သောသူ အပေါင်းတို့က၊- 30ဤသူသည် တည်စပြု၍ အစမသတ်နိုင်ဟု ကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မည်။- 31တနည်းကား၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သော ရှင်ဘုရင်သည် အခြားသောရှင်ဘုရင်နှင့် စစ်ပြိုင်မည်ဟု အကြံရှိလျှင်၊ လူနှစ်သောင်းနှင့် ချီလာသော ရှင်ဘုရင်ကို လူတစ်သောင်းနှင့် ခံနိုင်မည် မခံနိုင်မည်ကို ရှေ့ဦးစွာထိုင်၍ မဆင်ခြင်ဘဲ နေမည်လော။- 32မခံနိုင်သည် မှန်လျှင်၊ အခြားသော ရှင်ဘုရင် ဝေးသေးသောအခါ သံတမန်ကို စေလွှတ်၍ စစ်ငြိမ်းမည်အကြောင်း တောင်းပန်တတ်သည် မဟုတ်လော။- 33ထိုနည်းတူ၊ သင်တို့တွင် အကြင်သူသည် မိမိ၌ရှိသမျှကို မစွန့်ဘဲနေ၏။ ထိုသူသည် ငါ့တပည့်မဖြစ်နိုင်ရာ။
ဆားဥပမာ
(မ၊ ၅:၁၃။ မာ၊ ၉:၅၀)
34ဆားမူကား ကောင်း၏။ သို့သော်လည်း အငန်ကင်းပျောက်လျှင် ငန်သောအရသာကို အဘယ်သို့ ရပြန်မည်နည်း။- 35မြေဖို့မကောင်း၊ အမှိုက်ပုံဖို့မကောင်း၊ ထိုဆားကို ပြင်သို့ပစ်လိုက်တတ်၏။ ကြားစရာနားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

(ဎ) ရေဖျင်းစွဲသူအား ကျန်းမာစေခြင်း (၁၄:၁-၄)

၁၄:၁-၃ ဥပုသ်နေ့ တနေ့တွင် ဖာရိရှဲများအကြီးအကဲက သခင်ယေရှုအားညစာစားဖို့ ပင့်ဖိတ်သည်။ ထိုသို့ ဖိတ်မန္တကပြုခြင်းသည် သွေးရိုးသားရိုးဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသားတော် အား အပြစ်ရှာဖို့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏ အကောက်ကြံခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား ကြွသွားသော အခါ ရေဖျင်းရောဂါစွဲသူ တယောက်တွေ့ရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် ထိုသူတို့၏ ကလိန်ငြိမ်းစင်ခြင်းကို သိထားသော ကြောင့် “ဥပုသ်နေ့တွင် အနာရောဂါပျောက်ကင်းစေအပ်သလော”ဟုဦးစွာ မေးလိုက်သည်။

၁၄:၄-၆ ကိုယ့်ရှူးနှင့် ကိုယ်ပတ်မိမည်စိုးကြသောကြောင့့်အဖြေမပေး၊ နှုတ်ဆိတ်ကြသည်။ သခင်ဘုရားကလည်း ထိုလူနာအားအနာရောဂါပျောက်ကင်းစေပြီးလွှတ်လိုက်သည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ကာရုဏာတော်ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဥပုသ်နေ့မရှောင်၊ နေ့ရက် စဉ်တိုင်း စီးဆင်းလျက်ရှိသည် (ယော ၅:၁၇)။ ထို့နောက်ဖာရိရှဲ များဘက်သို့ မျက်နှာ တောလှည့်၍ တွင်းထဲသို့ကျသွားသော မိမိတိစ္ဆာန်အား ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သောကြောင့် မကယ်ထုတ်မည့်လူရှိပါသလား ဟုရှင်းပြသည်။ ဖာရိရှဲများစိတ်ပါဝင်စား၍ ခေါင်းငြိမ့်ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်သည် သူတို့၏ ငွေကြေးရှင် ပိုက်ဆံ အိတ်ဖြစ်သည်။ အဟိတိရစ္ဆာန်များကို ထိုသို့ကယ်တင်ရလျှင် လူကိုပို၍ ကယ်တင်သင့်သည်မဟုတ်လား။ သို့သော်ဖာရိရှဲများသည် အင်းမလုပ်အဲမလုပ် ရေငုံနှုတ်ပိတ်ကြသည်။ စိတ်နှလုံးထဲတွင် မကျေနပ်သော် လည်း ကိုယ်တော်ဘုရားအား မချေပနိုင်ကြပါ။

(ဏ) စိတ်ဘဝင်မြင့်သောဧည့်သည် ပုံဥပမာ (၁၄:၇-၁၁)

၁၄:၇-၁၁ ဖာရိရှဲအိမ်သို့ ကိုယ်တော်ဘုရားဝင်ရောက်စဉ် အိမ်ဦးခန်းတွင် အကောင်းဆုံး နေရာ၌ အခန့်သားနေရာယူသူကို တွေ့ဘူးဟန်တူသည်။ လူများ၏ အသိအမှတ်ပြုလေးစားခြင်းခံယူ ချင်ပုံ ရသည်။ ပါးစပ်ဟသောအခါ ဇာတိပြလာသည်။ ထိုသို့ မပြုရန်ကိုယ်တော်က ဆုံးမထားသည်။ အလည် အပတ်ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသောအခါ နှိမ့်ချစွာ နေရာယူတတ်ပါ။ နေရာကောင်း ထိုင်ခုံမြင့်မြင့်တွင် နေရာယူ လျှင် ကိုယ့်ထက်ကြီးမြတ်သူ ရောက်လာသောအခါ ရှက်စရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့် ချသူသည် စင်စစ်မစခြင်းခံရသည်။ နေရာမြင့် မှနေရာနိမ့်သို့ ဆင်းခြင်းထက် နိမ့်ရာမှမြင့်ရာသို့ တက်ကောင်းသည်ဟု သခင်ဘုရားသွန်သင်ပါသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား သက်တော်စဉ်တွင် ပုံဥပမာ ပြခဲ့ပါ သည် (ဖိ ၂:၅-၈) ။ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချသူသည် ဘုရားရှင်ကမြှောက်စားပါသည်။

(တ) ဘုရားဧည့်သည် ရွှေဧည့်သည် (၁၄:၁၂-၁၄)

၁၄:၁၂-၁၄ ဖာရိရှဲအကြီးအကဲသည် ဒေသထုံးစံအစဉ်အလာအတိုင်း ညစာစားပွဲကြီးကျင်း ပသည်။ တော်ရုံတန်ရုံ သာမန်လူများ မပါဝင်သည်ကို သခင်ယေရှု သတိထားမိသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်များလေးစားမှတ်သားလောက်သော ဩဝါဒပေးခဲ့သည်။ တုန့်ပြန်ခြင်းမျှော်လင့်ချက်မရှိသူများ ကိုကျွေးမွေးခြင်းသာလျှင် မေတ္တာသဒ္ဓါဖြူစင်သည်ဟုဆိုသည်။ အချို့က မိမိကိုယ်ကို ကျေးဇူးတုန့်ပြန်မည့် မျှော်လင့် ချက်ဖြင့် အပေါင်းအသင်း၊ မိသင်္ဂဟ၊ ဆွေးမျိုးဉာတိနှင့် ချမ်းသာသော အိမ်နီးနားခြင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ကျွေးမွေးလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့သော ကျွေးမွေးခြင်းသည် အလိုတော်နှင့်ညီသော ကျင့်စဉ်မဟုတ်။ အမှန်တကယ် မေတ္တာသဒ္ဓါရှိလျှင် မရှိဆင်းရဲသားများ၊ ဒုက္ခိတများ၊ လူစဉ်မမှီသူများ၊ မျက်စိမမြင်သူများကို ကျွေးမွေးရသည်။ ထိုလူတန်းစားများသည် ဘုရားသခင်၏ သီးသန့်လူတန်းစားများဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတုန့် ပြန်ခြင်းမပြု နိုင်ကြသော်လည်း ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ကြီး၌ ထိုသူများကိုယ်စား ဘုရားသခင်ကဆုလက် ဆောင်ပြန်လည်ကျေးဇူးပြုပေးမည်။ ထိုထမြောက်ရာနေ့ရက်သည် ပထမရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်၍ ယုံကြည်သူအားလုံးပါဝင်သည်။ ချီဆောင်ခြင်းကာလဖြစ်နိုုင်သကဲ့သို့ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ အဆုံးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

(ထ) ကျွေးမွေးဧည့်ခံပွဲ ပုံဥပမာ (၁၄:၁၅-၂၄)

၁၄:၁၅-၁၈ ညစာပွဲသုံးဆောင်နေကြစဉ်လူတယောက်က သခင်ဘုရားအား ဘုရားသခင် ၏ နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်မည့်သူသည် မင်္ဂလာရှိပါသည် တကား ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။ ထိုသူသည် သခင်ဘုရား၏ ဩဝါဒစကားအား သဘောပေါက် ဘဝင်ကျသွားဟန်တူသည်။ သို့မဟုတ် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မတွေးဘဲစကားအလိမ္မာပြောခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ သခင်ယေရှုက ဘုရားသခင် ၏ နိုင်ငံတော်တွင် ညစာစားပွဲဝင်ရောက်မည့်ပုံကို ပုံဥပမာပေးတုန့်ပြန်သည်။ ညစာစားပွဲဖိတ်ခေါ်သော် လည်း မိုက်မဲမှုကြောင့် မလာနိုုင်ကြ။ သခင်ယေရှုက ဘုရားသခင်အား ညနေစာ တည်ခင်းကျွေးမွေးသူ အဖြစ်တင်စားထားသည်။ အဆင်သင့် ဖြစ်သောအခါ အစေခံများကို ဖိတ်ခေါ်ထားသော ဧည့်သည်များ အားခေါ်ရန် စေခိုင်းသည်။ ဤစကားက ကရာနီကုန်းတော်အမှုဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပါသည်။ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းဖြင့် လူများအား ကယ်တင်ခြင်း၊ ညစာစားပွဲသို့ ဖိတ်ခေါ် ခိုင်းပါသည်။ ဧည့်သည်တယောက်ကမူ လယ်တကွက် ဝယ်ထားသဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုလို၍ မလာနိုင် ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် လူသားများ၏ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းခင်တွယ်ပုံကို သရုပ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

၁၄:၁၉-၂ဝ အခြားဧည့်သည် တစ်ယောက်ကမူ နွးငါးရှည်းဝယ်ယူ၍ ထမ်းပိုးကျင့်နေသ ဖြင့် မလာအားဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် မိမိလုပ်ငန်းခွင်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဦးစားပေးသူများကို ဖော်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ တတိယဧည့်သည်ကလည်း မိန်းမယူခါစဖြစ်သောကြောင့် အချိန်မပေးနိုင်ပါဟု ငြင်းဆိုသည်။ ထိုစကားမှာ မိသားစုအနှောင်အဖွဲ့နှင့် လူမှုရေးရာသည် အမှုတော် လုပ်ငန်း၏ အဟန့်အတားဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

၁၄:၂၁-၂၃ ဖိတျကွားထားသော ဧညျ့သညျမြား မလာနိုငျကွောငျး၊ အစခေံမြားက သခငျအားပွနျလညျ သတငျးပို့သောအခါ သခငျကမွို့ပွငျနှငျ့ လမျးမပေါျရှိ ဆငျးရဲသားမြား၊ ဒုကိခတမြား၊ ဆှံ့အနားမကွားနှငျ့ အကနျးမြားကို သှားရောကျပငျ့ခေါျခိုငျးသညျ။ ဘုရားသခငျ၏ ကြေးဇူးတောျသညျ အတိုငျးမဆမရှိကွီးမားလှပါသညျဟု Bengel က မှတျခကြျပွုသညျ။ ငွငျးပယျကွသော ပထမလူသညျ ယုဒခေါငျးဆောငျကိုယျစားပွုသညျ။ ဧဝံဂလေိတရားငွငျးပယျကွသောအခါ ယရေုရှလငျမွို့ပွငျရှိလူမြားကို သှားခေါျခိုငျးသညျ။ လူအမြားရောကျလာကွသောျလညျး နရောထိုငျခငျး ဟာနသေေးသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အိမျကွီးရှငျက အစခေံမြားအား လမျးမပေါျသှား၍ လမျးသါားလမျးလာမြားကို ထပျမံသှားခေါျခိုငျးသညျ။ ထိုစကားမှာ တပါးအမြိုးသားမြားကို ရညျညှှနျးခွငျးဖွစျသညျ။ ဤနရောတှငျ အနိုငျအထကျပွုခေါျယူ ခွငျး ဆိုသညျမှာ စှမျးအားစုံဖွငျ့ တိုကျတှနျးနှိုးဆောျခွငျးဖွစျသညျ။ မတေ်တာဖွငျ့ ဆှဲဆောငျခွငျးဖွစျသညျ။ ထိုသို့ ဖွငျ့ညစာစားပှဲကွီး လူပွညျ့သှားသညျ။

၁၄:၂၄ ပထမစာရင်း လျာထားသူများသည် အလုပ်မဖြစ်ကြ။ သေချာစီစဉ် ဖိတ်ခေါ်ထား သော်လည်း အနီးကပ်မှ ပျက်ကွက်ကြသည်။

(ဒ) တပည့်တော်စင်စစ်၏ အဖိုးအခ (၁၄:၂၅-၃၅)

၁၄:၂၅ ယခုမူ လူအုပ်ကြီးသည် သခင်ယေရှုနောက်သို့ စိတ်ဝင်တစားလိုက်ကြသည်။ သို့သော်သခင်ယေရှုသည် မယုံကြည်သူများကို စိတ်မဝင်စား။ လှည့်မကြည်။ စိတ်ဝင်တစားအားကိုးတကြီး ယုံကြည်ဆက်ကပ်သူများကို သာကြိုဆိုသည်။ ကိုယ်တော်အတွက် အသေခံဝံ့သူများကို လက်ကမ်းသည်။ သို့နှင့် တပည့်တော်စင်စစ်ဖြစ်မည့်သူများကိုသာ ကြိုဆိုကြောင်းနှင့်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများကို ရှင်းပြသည်။

၁၄:၂၆ တပည့်တော်စစ်စစ်ဖြစ်ရန် ပထမဦးဆုံးလိုအပ်သောအချက်မှာ သခင်ယေရှုအား ချစ်ရမည်။ မည်သူမဆို ဖခင်၊ မိခင်၊ ဇနီး၊ သားသမီးနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများကို မုန်းနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော သခင်ယေရှုက ဆွေမျိုးသားချင်းများထက်သူ့ကို ချစ်မည်ဟုဆိုသည် (မ ၁၀:၃ရနှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ သခင်ဘုရားအမိန့်တော်နာခံသော တပည့်တော်ဖြစ်မည့်သူသည် မိသားစုသံယောဇဉ်အနှောင်အဖွဲ့နှင့် ကင်းလွတ်ရမည်။ အဓိက အခတ်အခဲဆုံးမှာ “မိမိအသက်ကို မုန်ရမည့်”အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဆွေးမျိုးမိ သားစု သာမက မိမိအသက်ကိုလည်း မုန်ရမည်။ ကိုယ်ကျိုးအတ္တ၌ အခြေပြုမည့်အစား ခရစ်တော်ကို ဗဟိုပြုအသက်ရှင်ရမည်။ မိမိအမှုအရာကို အလေးပေးရမည့်အစား သခင်ခရစ်တော် ဘုန်းတော်ထင်ရှား ဖို့ ဦးစားပေးရမည်။ ဘဝအိုးအိမ်အသက်တာ၊ လုံခြုံချေမွေ့ရေးသည် ခရစ်တော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့လူတိုင်း ခရစ်တော်ကို သိကျွမ်းကြဖို့ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ စကားတော်သည် ပြတ်သားတိကျသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားကို အဓိကမထားဘဲ၊ မိသားစုရေးရာ မိမိဘဝကို ဦးစားပေးသူသည် တပည့်တော်မဖြစ်နိုင် အထက်တဝက်အောက်တဝက်လည်း မဖြစ်နိုင်။

၁၄:၂ရ တပည့်တော်ဖြစ်မည့်သူ၏ လိုအပ်သော ဒုတိယအချက်မှာ မိမိကားတိုင်ထမ်း၍ ကိုယ်တော်နောက်သို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကားတိုင်သည် စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ မဟုတ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်း၊ ခရစ်တော်အဖို့ အသက်စွန့်လွတ်ခြင်း လမ်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူတိုင်းသည် ကားတိုင်ထမ်းသူများ မဟုတ်ပါ။ ဆင်းရဲဒုက္ခများကို ရှောင်ကွင်းသော မည်ကာမတ္တ ခရစ်ယာန်မျာဖြစ်လည်းရှိသည်။ သို့သော် ဘဝ အသက်တာ တခုလုံးကို ခရစ်တော်အတွက် ဝကွက်အပ်နှံ သူသည် ဘုရားသခင်သားတော်ကို သိကျွမ်းသူများ ဖြစ်သည်။ စာတန်၏ တဖက်၌ ရှိနေသူဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုမူမှသာလျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင် ထမ်းခြင်းမည်သည်။ တပည့်တော်မျာသည် ခရစ်တော်နောက်လိုက် ရသည်။ လူ့လောကမှာ ခရစ်တော်နေထိုင်သော သက်တော်စဉ်မျိုးကျင့်ကြံရသည်။ မိမိကိုယ်ကို ညှာတာ ခြင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ စုံစမ်းခြင်းများ တွန်းလှန်ခုခံနိုင်ရသည်။

၁၄:၂၈-၃ဝ လက်ဝါးကပ်တိုင်ထမ်း၍ မလိုက်မီတပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ ပေးဆပ်ရမည့် အဖိုးအခ အားပုံဥပမာ (၂)ခုဖြင့် ရှင်းပြသည်။ ခရစ်ယာန်အသတ်တာကို တိုက်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းနှင့် စစ်မက် ရေးရာပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပုံနှိုင်းထားသည်။ အဆောက်အဦးဆောက်မည့်သူသည် ဦးစွာကုန်ကျစရိတ်တွက် ချက်ရသည်။ အကယ်၍ ငွေကြေးအလုံအလောက်မရှိလျှင် မဆောက်ရပါ။ သို့မဟုတ်ပါက အုတ်မြစ်ချပြီးမှ တိုးလို့တန်းလန်းနှင့်ရပ်စဲနေမည်။ လူများက ဆောက်တည်သော်လည်း အစမသတ်နိုင်ပါလားဟု ကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မည်။ တပည့်တော်ဖြစ်ချင်သူတိုင်းသည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဘဝဆုံးခန်းတိုင် ဆက်ကပ်အပ်နှံ နိုင်ခြင်းရှိမရှိဦးစွာတွက်ချက်ရသည်။ အစပထမတွင် အားမာန်တက်ကြွသကဲ့သို့ အဆုံး တိုင်အောင် လုံ့လဝိရိယရှိရသည်။ လောကသားများမှာမူကား ထိုစိတ်သဘောထားများ မရှိနိုင်ကြ။ ရှိပြန် လျှင်လည်း တဝက်တပြတ်သာဖြစ်သည်။

၁၄:၃၁-၃၂ ရန်သူအားတိုက်ခိုက်ဖို့ စစ်မက်ရေးရာပြင်ဆင်နေသော ဘုရင်သည်လည်း ထိုအတိုင်းပင်တွက်ချက်ရသည်။ အပြတ်အသတ်ချေမုန်းတိုက်ခိုက်ရမည်လား၊ အရှုံးပေးရမည်လား စစ်ရေး သုံးသပ်ရသည်။ တပည့်တော်အသက်တာသည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ လမ်းတဝက်မှ အိမ်ပြန် ခြင်းမျိုးမဖြစ်ရ။

၁၄:၃၃ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သမ္မာကျမ်းစာတအုပ်လုံးတွင် လူကြိုက်အနည်းဆုံးကျမ်းပိုဒ်များ ထဲမှ တပိုဒ်ဖြစ်သည်။ “အကြင်သူသည် မိမိရှိသမျှကို မစွန့်ဘဲနေ၏။ ထိုသူသည် ငါ့တပည့်မဖြစ်နိုင်ရာ” ဟုဆိုသည်။ အဓိပ္ပါယ်သဘောမပေါက်နိုင်စရာမရှိပါ။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အရာရာကို စွန့်လွှတ်နိုင်ရမည်ဟု မပြောပါ။ စွန့်လွှတ်ရမည်ဟု အတိအကျပြောပါသည်။ ခရစ်တော်ကို ချစ်လျှင် စကားတော်လိုက်နာရမည်။ ဘုရားရှင်သည် လောကအရာရှရှိသမျှထက် လူကို တန်ဖိုးထားသည်။ လူကိုလိုချင်သည်။ Ryle က ဤသို့ ထောက်ခံသည်။

ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ အရာခပ်သိမ်းကိုစွန့်လွှတ်သူသည်။ မိမိကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်သူဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကို ဈေးဆစ်သူသည် လူ့တခဏတာ ကားတိုင် ထမ်းပြီးထာဝရအသက်လိုချင်သည်။ အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်ချင်သည်။ သူ၏ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုကို သင်္ချိုင်းကုန်းထိ ယူဆောင်ချင်သူဖြစ်သည်။ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးမှာ ဘယ်သော အခါမှ မဆုံးနိုင်သော ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည် မည်သူမှ လုမယူနိုင်သောရတနာဖြစ်သည်။ ၄၅

၁၄:၃၄-၃၅ တပည့်တော်များ၏ လက္ခဏာတရပ်မှာ ဆားဖြစ်သည်။ ဘဝအသက်တာတခု လုံးအား သခင်ဘုရား၌ ဆက်ကပ်အပ်နှံသောအသက်တာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အငံအ ရသာပျောက်သောဆားဟုဆိုထားသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလဆားသည် ဆားကိုက အခြားအရာများနှင့် ရောနှောဖော်စပ်ထားပုံရသည်။ အငံဓါတ်မရှိသော ဆားသည် တန်ဖိုးမရှိ။ မြေဩဇာအဖြစ်သုံး၍ လည်းမရ။

ဤပုံဥပမာသည် အစကောင်းလျက် အဖျားရှူးသွားသော တပည့်တော်များကို ဆိုလို သည်။ ချော်လဲဖောက်ပြန်သွားသော တပည့်တော်သည်သနားစရာမဟုတ်။ အငံဓါတ်ပျောက်သောဆား သည်မည်သည့်နေရာတွင် သုံးမရသကဲ့သို့ လွှင့်ပစ်ရသည် ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ထိုစကားသည် ဘုရားသခင်က ထိုသူကို ပစ်ပယ်လွှင့်ပစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ လူကိုပစ်ပယ်ထုံးစံမရှိ။ ထိုဆားကို ပစ်ပယ်ကြသည်။ ခြေထောက်အောက်တွင် နင်းခြေကြသည်။

ထိုအကြောင်းကို Kelly ကဤသို့ဆိုသည်။

ကြမ္မာရဟတ်တနပတ်လည်၍ ဖောက်ပြန်သူ၏ ဘဝသည် အန္တာရာယ်ကြီးမားလှပါသည်။ အငံဓါတ်ပျောက်သွားသော ဆားသည် ဘယ်မှာ အသုံးဝင်တော့သနည်း။ အခြားသာမန်ပစ္စည်းများထက် အသုံးမဝင်တော့ပါ။ တပည့်တော်များသည်လည်း ဖောက်ပြန်လျှင် ထိုအတိုုင်းဖြစ်သွားမည်။ အမှုတော်၌ လည်းမပါဝင်၊ လောက၌ လည်းနေစရာနေရာမရ၊ လောကအပြစ်၏ ညစ်ညမ်းမှုကို ကောင်းစွာသိမြင်ခဲ့ သည်။ ယခုတဖန်ကျေးဇူးတော်၌လည်း မပျော်မွေ့ပြန်၊ အငံဓါတန်ပျောက်သော ဆားကဲ့သို့ မြေမှခင်း၍ နင်းခြေရသောအဖြစ်ဆိုးမျိုးဖြစ်သည်။၄၆

သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များအား “ကြားစရာနားရှိသောသူမည်ကား ကြားပါစေ” ဟုနောက်ဆုံးမှာကြားလိုက်သည်။ လူတိုင်းလိုလားစွာ နားထောင်၍ တပည့်တော်ဖြစ်ချင်ကြမည်ဟု မဆိုလို။ သို့သော် သခင်ယေရှုနောက်တော်သို့ လိုက်သူတိုင်းရင်းနှီးရမည့် အဖိုးအခကို သိရှစေလိုခြင်းဖြစ် သည်။

John Calvin က “အရာခပ်သိမ်းကို ခရစ်တော်သို့ ပေးရမည်လား၊ ငါရရှိသမျှ အရာခပ် သိမ်းသည် ခရစ်တော်ထံက ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်” ဟုဆိုသည်။ Henry Drummondက “ဘုရားသခင်နိုင်ငံ တော်သည် ဝင်ကြေးမရှိပါ။ နှစ်စဉ်ကြေးမှာ အရာအားလုံးဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။