ယောရှုမှတ်စာ - ၆

ယေရိခေါမြို့ကိုအောင်မြင်ခြင်း
1ထိုအခါ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကြောင့်၊ ယေရိခေါမြို့သည် ကျပ်တည်းစွာပိတ်ထားလျက်ရှိ၍၊ ထွက်သောသူ၊ ဝင်သောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ မရှိသည်နှင့်အညီ၊ 2ထာဝရဘုရားက၊ ကြည့်ရှုလော့။ ယေရိခေါမြို့၊ ယေရိခေါမင်းကြီးနှင့်တကွ ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲတို့ကို သင့်လက်၌ ငါအပ်လေပြီ။ 3သို့ဖြစ်၍ မြို့ကိုလှည့်ပတ်ရကြမည်။ ဣသရေလ စစ်သူရဲအပေါင်းတို့သည် ခြောက်ရက်ပတ်လုံး လှည့်ပတ်ခြင်းအမှုကို ပြုရကြမည်။ 4ယဇ်ပုရောဟိတ်ခုနစ်ယောက်တို့သည် သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ ယုဘိလတံပိုးခုနစ်လုံးကို ဆောင်ရကြမည်။ သတ္တမနေ့ရက်၌ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင် မြို့ကိုလှည့်ပတ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် တံပိုးကိုမှုတ်ရကြမည်။ 5ယုဘိလတံပိုးတို့ကို ရှည်သောအသံနှင့် မှုတ်၍၊ တံပိုးသံကိုကြားလျှင် လူအပေါင်းတို့သည် ကျယ်သောအသံနှင့် ကြွေးကြော်၍၊ မြို့ရိုးသည် အကုန်အစင် ပြိုလဲရလိမ့်မည်။ ထိုအခါ လူများတို့သည် တည့်တည့်တက်ရကြမည်ဟု ယောရှုအား မိန့်တော်မူ၏။
6နုန်၏သားယောရှုသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကိုခေါ်၍၊ သင်တို့သည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုထမ်းသွားသဖြင့်၊ ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ ခုနစ်ယောက်တို့သည် ယုဘိလတံပိုးခုနစ်လုံးကို ဆောင်သွားကြလော့ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 7လူများတို့အားလည်း၊ သင်တို့သွား၍ မြို့ကိုလှည့်ပတ်ကြလော့။ လက်နက်ကိုင်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ သွားကြလော့ဟူ၍လည်းကောင်း မှာထားလေ၏။ 8ယောရှုသည် လူများတို့အားမှာထားပြီးမှ၊ ယုဘိလတံပိုး ခုနစ်လုံးကိုဆောင်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်ခုနစ်ယောက်တို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ တံပိုးမှုတ်လျက်သွားကြ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်သည် သူတို့နောက်သို့ လိုက်လေ၏။ 9တံပိုးမှုတ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ရှေ့မှာ လက်နက်ကိုင်တို့သည်သွား၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ တံပိုးမှုတ်လျက်သွားကြစဉ်၊ နောက်တပ်သားတို့သည် သေတ္တာတော်နောက်သို့ လိုက်ကြ၏။ 10ယောရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် ကြွေးကြော်စေခြင်းငှာ ငါမှာထားသောနေ့မရောက်မီတွင် မကြွေးကြော်ရ၊ အသံတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မပြုရ၊ စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ မပြောရ။ ထိုနေ့ရောက်မှ ကြွေးကြော်ရကြမည်ဟု လူများတို့အားမှာနှင့်လေပြီ။ 11ထိုသို့ ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်သည် မြို့ကိုတစ်ကြိမ် လှည့်ပတ်ဝိုင်းသွားပြီးလျှင်၊ တပ်ထဲသို့ဝင်ပြန်၍ ညကိုလွန်စေကြ၏။
12နံနက်စောစော ယောရှုသည်ထ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို ထမ်းယူကြ၏။ 13ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ ယုဘိလတံပိုးခုနစ်လုံးကိုဆောင်သော ယဇ်ပုရောဟိတ် ခုနစ်ယောက်တို့သည် သွားမြဲသွား၍ တံပိုးမှုတ်ကြ၏။ လက်နက်ကိုင်တို့သည် သူတို့ရှေ့မှာသွား၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ တံပိုးမှုတ်လျက်သွားကြစဉ်၊ နောက်တပ်သားတို့သည် ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်နောက်သို့ လိုက်ကြ၏။ 14ဒုတိယနေ့၌ မြို့ကိုတစ်ကြိမ်လှည့်ပတ်ပြီးမှ တပ်ထဲသို့ ပြန်လာကြ၏။ ထိုသို့ ခြောက်ရက်ပတ်လုံး ပြုကြ၏။ 15သတ္တမနေ့ နံနက်စောစော မိုးလင်းစကထ၍ အရင်နည်းတူ၊ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင် မြို့ကိုလှည့်ပတ်ကြ၏။ ထိုနေ့၌သာ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင် မြို့ကိုလှည့်ပတ်ရကြ၏။ 16သတ္တမအကြိမ်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် တံပိုးမှုတ်သောအခါ၊ ယောရှုက၊ ကြွေးကြော်ကြလော့။ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အားမြို့ကို ပေးတော်မူမည်။ 17မြို့နှင့်တကွ မြို့၌ရှိသမျှတို့ကိုကျိန်၍ ထာဝရဘုရား၌ အပ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ပြည့်တန်ဆာရာခပ်သည် ငါတို့စေလွှတ်သောတမန်တို့ကို ဝှက်ထားသောကြောင့်၊ သူနှင့်တကွ သူ၏အိမ်၌ရှိသမျှတို့အား အသက်ချမ်းသာပေးရမည်။ 18သင်တို့သည် ကျိန်အပ်သောအရာကို သတိနှင့်ရှောင်ကြလော့။ သို့မဟုတ် ထိုအရာကိုသိမ်းယူလျှင် မိမိတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဣသရေလတပ်ကိုလည်းကောင်း အကျိန်ခံစေ၍၊ နှောင့်ယှက်မည်ကို စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ 19ရွှေငွေကိုလည်းကောင်း၊ ကြေးဝါတန်ဆာ၊ သံတန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားအဖို့ သန့်ရှင်းစေ၍၊ ဘဏ္ဍာတော်ထဲသို့ သွင်းထားရကြမည်ဟု လူများတို့အား ယောရှုသည်မှာထားလေ၏။
20ထိုသို့နှင့်အညီ တံပိုးကိုမှုတ်၍၊ လူများတို့သည် ကြွေးကြော်ကြ၏။ တံပိုးသံကိုကြား၍ ကျယ်သောအသံနှင့် ကြွေးကြော်ကြသောအခါ၊ မြို့ရိုးသည် အကုန်အစင်ပြိုလဲ၍၊ လူများအပေါင်းတို့သည် မြို့ထဲသို့ တည့်တည့်ဝင်ပြီးလျှင် သိမ်းယူကြ၏။ 21မြို့ထဲ၌ရှိသမျှသော ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ အကြီးအငယ်၊ သိုး၊ နွား၊ မြည်းရှိသမျှတို့ကို ဓားနှင့် ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြ၏။ 22ထိုပြည်ကို စူးစမ်းသော လူနှစ်ယောက်တို့အား ယောရှုက၊ သင်တို့သည် ကျိန်ဆိုသည်အတိုင်း၊ ပြည့်တန်ဆာမိန်းမအိမ်သို့သွား၍၊ သူနှင့်တကွ သူ၌ရှိသမျှတို့ကို ဆောင်ခဲ့ကြလော့ဟု မှာလိုက်သည်အတိုင်း၊ 23သူလျှိုလုပ်သောလုလင်တို့သည် ဝင်၍၊ ရာခပ်နှင့် သူ့မိဘ၊ သူ့မောင်များ၊ သူ၌ရှိသမျှတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သူ့ပေါက်ဖော်အပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်း ထုတ်ဆောင်ခဲ့၍၊ ဣသရေလတပ်ပြင်မှာ ထားပြီးလျှင်၊ 24မြို့နှင့်တကွ မြို့၌ရှိသမျှတို့ကို မီးရှို့ကြ၏။ သို့ရာတွင် ရွှေငွေကိုလည်းကောင်း၊ ကြေးဝါတန်ဆာ၊ သံတန်ဆာတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘဏ္ဍာတော်ထဲသို့ သွင်းထားကြ၏။ 25ယောရှုသည်လည်း၊ ပြည့်တန်ဆာရာခပ်နှင့် သူ့ပေါက်ဖော်၊ သူ၌ရှိသမျှတို့ကို အသက်ချမ်းသာပေး၍၊ သူသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင် ယနေ့တိုင်အောင် နေရလေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ယေရိခေါမြို့ကို စူးစမ်းစေခြင်းငှာ၊ ယောရှုစေလွှတ်သော တမန်တို့ကို သူသည်ဝှက်ထားသောကြောင့်တည်း။ 26ထိုအခါယောရှုက၊ အကြင်သူသည်ထ၍ ယေရိခေါမြို့ကို တည်ပြန်၏။ ထိုသူသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ကျိန်အပ်သောသူ ဖြစ်ပါစေ။ သူသည် သားဦးလက်ထက်၌ မြို့ရိုးအမြစ်ကိုတည်၍ သားထွေးလက်ထက်၌ မြို့တံခါးတို့ကိုထောင်ပါစေဟု ကျိန်ဆို၏။ 27ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် ယောရှုနှင့်အတူ ရှိတော်မူ၍၊ သူ၏သတင်းသည် တစ်ပြည်လုံး၌ နှံ့ပြားကျော်စောလေ၏။

ယောရှုမှတ်စာ - ၆ (အနက်ဖွင့်)

:၂၁ ခါနန်မြေတပြည်လုံးအား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရပြီ။ မြောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်းဟူ၍ စစ်နယ်မြေခွဲခြားသတ်မှတ်လိုက်သည်။ အလယ်ပိုင်းဒေသ၏ အချက်အခြာနေရာနှစ်ခုမှာ ယေရိခေါနှင့်အာဣမြို့ ဖြစ်သည်။

ယေရိခေါမြို့သည် မြို့ရိုးခံတပ်အခိုင်အခန့် ကာရံထားသည်။ သို့သော် မြို့သူမြို့သားများအတွက်သာ ခိုင်လုံသည်။ ဣသရေလလူများအတွက်မူ ခိုင်ခံ့ခြင်းမရှိ။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ညီမှ ပေပေါင်း ၈၀၀ခန့် နိမ့်သကဲ့သို့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာလည်း နိမ့်ကျသူများဖြစ်သည်။ ဝါးလုံးခေါင်းထဲတွင် လသာနေသူများ၊ ကျွဲခြေရာ အိုင်ထဲတွင် ကမ္ဘာကျယ်နေသော ဖားသူငယ်များကဲ့သို့ ဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့ယုံကြည်သူများ အသက်တာသည်လည်း ယေရိခေါသားများ စိတ်ဓာတ်မျိုးအား သင်ခန်းစာယူရှောင်ရှားသင့်သည်။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းရောက်လာသောအခါ လည်စင်းခံနေကြသည်။ အောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်က ယုံကြည်ခြင်း စိတ်ဓာတ်ပေးထားပါသည်။ ဘုရားသခင်ကိုသာ ယုံကြည်စိတ်ဖြင့် စိုက်စိုက်ကြည့်နေလျှင် မလွဲဧကန် အောင်ပွဲ ခံကြရမည်မှာ သေချာပါသည်။

ယေရိခေါသားများသည် ကျူးကျော်သူ ယုဒများ ချဉ်းကပ်လာကြောင်း သိရှိကြသောအခါ အတားအဆီးများ လုံခြုံရေးချထားကြသည်။ ကြွက်ပုန်းပုန်းကြသည်။ ဣသရေလတို့သည် ခြောက်ရက်လုံးလုံး ယေရိခေါမြို့ကို ဒူးကြီးပတ်ပတ်ဝေလှည့်ပတ်ကြပြီ၊ တချိန်တွင် ဂိလဂါလသို့ ပြန်လာကြသည်။ သတ္တမမြောက်နေ့ရက်တွင် မြို့ရိုးကို ခုနှစ်ကြိမ်လှည့်ပတ်ပြီးသောအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်များက ဆိတ်ချိုတံပိုး မှုတ်အချက်ပေးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဣသရေလလူ အားလုံးကလည်း ရုတ်ခြည်းထအောင်ကြသဖြင့် မိုးယံထိ ဘဝဂ်ညံသွားဦးသည်။ ထိုပဲ့တင်သံကြောင့် ယေရိခေါမြို့ရိုးပြိုလဲသွားသည်။ သို့ဖြင့် ဘုရားသခင်၏လူများ ယေရိခေါမြို့အား သိမ်းပိုက်သွားကြသည်။ အချို့ကျမ်းစာသုတေသီများက မြို့ရိုးပေါ်ထိအောင် ရွေ့လျားဓာတ်လှေကားသဖွယ် အုတ်ခင်း၍ တက်ကြခြင်းဖြစ်မည်ဟု ဆိုကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဣသရေလလူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ထုတ်ဖော်လိုသည် (ဟေဗြဲ ၁၁:၃၀)။ အပိုဒ်ငယ် ၆နှင့် ၁၂အကြားတွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာဟူသော စကား(၇)ကြိမ် တိုင်အောင် ထပ်ခါတလဲလဲ သုံးထားသည်ကို သတိပြုပါ။

မြို့ထဲရှိသမျှသည် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ သင့်ကြသဖြင့် ပျက်စီးသွားကြသည်။ ခါနန်မြေရှိ အဦးသီးများ အကုန်လုံး ဖျက်ဆီးပစ်ကြသည်။ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးနှင့် သံများကို ဘုရားသခင်၏ ဘဏ္ဍာတော်အဖြစ် သိမ်းဆည်းကြသည်။ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ် အလျဉ်းမယူရ။

ဘုရားသခင်က ခါနန်ပြည်သားများ၏ စိတ်သဘောထားကို သိမြင်သောကြောင့် ယေရိခေါမြို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ အကျင့်ပျက်စီးခြင်းတူသော်လည်း ရာဟပ်မိသားစုတို့ ဘေးရန်ကင်းခြင်းမှာ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရပါသည်။

:၂၂၂၇ ယုံကြည်ခြင်းက မြို့ရိုးကို ပြိုလဲစေနိုင်(ဟေဗြဲ ၁၁:၃၀)သကဲ့သို့ ရာဟပ်နှင့် မိသားစုကိုလည်း အသက်ဘေးမှ  လွတ်မြောက်စေနိုင်ပါသည် (ဟေဗြဲ၁၁:၃၁)။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ဒါဝိဒ်မင်းနွယ်မှတဆင့် ယေရှုခရစ်တော် ပေါက်ဖွားသန့်စင်စေပါသည် (မ ၁:၅-၆)။ ကျေးဇူးတော်သည် ကယ်တင်ခြင်းပေးရုံသာမက ချီးမြှောက်ခြင်း အာမခံချက်လည်း ပေးပါသည် (ရော ၈:၂၉-၃၀)။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကျေးဇူးတော်ခံစားရာဖြစ်သည်။

ရာဟပ်တို့မိသားစုလွတ်မြောက်ပြီးနောက် ယေရိခေါတစ်မြို့လုံးသည်လည်း မီးလောင်ပြာကျသွားသည်။ ယေရိခေါမြို့ပြန်လည်တည်ဆောက်သူသည် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသင့်စေ။ သားဦးလက်ထပ်၍ မြို့ရိုးကိုတည်၍ သားထွေးလက်ထက်၌ မြို့ရိုးကိုစောင့်စေဟု ယောရှုက ကျိန်စာတိုက်ထားသည်။ ထိုကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသည် ပြည့်စုံလာကြောင်း ၃ရာ ၁၆:၃၄ တွင်တွေ့ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။