ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၉

အမိဝမ်းတွင်းကပင်မျက်စိကန်းသူ
1လမ်း၌သွားတော်မူစဉ်၊ အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်းသောသူတစ်ယောက်ကို တွေ့မြင်သော်မူ၏။- 2တပည့်တော်တို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ ဤသူသည် အဘယ်သူ၏အပြစ်ကြောင့် မျက်စိကန်းသနည်း။ ကိုယ်အပြစ်ကြောင့် ကန်းသလော။ မိဘအပြစ်ကြောင့် ကန်းသလောဟု မေးလျှောက်ကြ၏။- 3ယေရှုကလည်း၊ ကိုယ်အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်။ မိဘအပြစ်ကြောင့်လည်း မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကို သူ၌ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းတည်း။- 4ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အမှုကို နေ့အချိန်၌ရှိစဉ်တွင် ငါပြုရမည်။ အဘယ်သူမျှ အမှုမပြုနိုင်သော အချိန်တည်းဟူသော ညအချိန်လာသေး၏။- 5ငါသည် ဤလောက၌ ရှိစဉ်တွင် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊-မ၊ ၅:၁၄။ ယော၊ ၈:၁၂။ 6မြေပေါ်မှာ ထွေး၍ တံတွေးနှင့်ရွှံ့လုပ်ပြီးမှ၊ ကန်းသောသူ၏မျက်စိကိုရွှံ့နှင့်လူး၍၊- 7သင်သွားလော့။ ရှိလောင်ရေကန်၌ မျက်စိကိုဆေးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ရှိလောင်အနက်ကား စေလွှတ်သည်ဟု ဆိုလိုသတည်း။ ထိုသူသည် သွား၍ဆေးပြီးမှ၊ မျက်စိမြင်လျက်ပြန်လေ၏။
8သူသည် သူတောင်းစားဖြစ်သည်ကို အိမ်နီးချင်းမှစ၍ မြင်ဖူးသောသူတို့က၊ ဤသူသည် ထိုင်၍ တောင်းသောသူ မဟုတ်လောဟု ဆိုကြ၏။- 9လူအချို့က၊ ဟုတ်ကဲ့ဟုဆိုကြ၏။ အချို့ကလည်း၊ ထိုသူနှင့်တူသည်ဟု ဆိုကြ၏။ ထိုသူကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ထိုသူပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။- 10သူတို့ကလည်း၊ အဘယ်သို့ သင်၏မျက်စိပွင့်သနည်းဟု မေးမြန်းကြလျှင်၊- 11ထိုသူက၊ ယေရှုအမည်ရှိသော သူတစ်ယောက်သည် ရွှံ့လုပ်၍ ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုလူးပြီးမှ၊ ရှိလောင်ရေကန်သို့သွား၍ မျက်စိကိုဆေးလော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း အကျွန်ုပ်သွား၍ဆေးလျှင် မျက်စိမြင်သည်ဟုဆို၏။- 12လူများကလည်း၊ ထိုသူသည် အဘယ်မှာရှိသနည်းဟု မေးမြန်းကြလျှင်၊ အကျွန်ုပ်မသိဟုဆို၏။
ကုသမှုကိုဖာရိရှဲတို့စစ်ဆေးခြင်း
13လူများသည် မျက်စိကန်းဖူးသော ထိုသူကို ဖာရိရှဲတို့ထံသို့ ပို့ကြ၏။- 14ယေရှုသည် ရွှံ့လုပ်၍ သူ၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသောနေ့သည် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သတည်း။- 15တစ်ဖန်ဖာရိရှဲတို့က၊ အဘယ်သို့ သင်၏မျက်စိမြင်သနည်းဟု မေးပြန်လျှင်၊ အကျွန်ုပ်မျက်စိ၌ သူသည် ရွှံ့ကိုထည့်၍ အကျွန်ုပ်ဆေးလျှင် မျက်စိမြင်သည်ဟုဆို၏။- 16ဖာရိရှဲအချို့တို့က၊ ထိုသူသည် ဥပုသ်မစောင့်။ ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသောသူ မဟုတ်ဟု ဆိုကြ၏။ အချို့တို့က၊ ဆိုးသောသူသည် ဤသို့သော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို အဘယ်သို့ပြနိုင်သနည်းဟု ဆိုကြ၏။ ထိုသို့အချင်းချင်း မသင့် ကွဲပြားခြင်းသို့ရောက်၏။- 17တစ်ဖန် မျက်စိကန်းဖူးသောသူအား၊ သင်၏မျက်စိကို ဖွင့်သောသူသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်းဟု မေးကြလျှင်၊ ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။
18ထိုသူသည် အထက်ကမျက်စိမမြင်၊ နောက်မှမျက်စိမြင်သည်ကို ယုဒလူတို့သည် မယုံကြသဖြင့် သူ၏မိဘကိုခေါ်၍၊- 19ဤသူသည် သင်တို့ဆိုသည်အတိုင်း အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်းသော သင်တို့၏သားမှန်သလော။ သို့မှန်လျှင် အဘယ်သို့ ယခုမျက်စိမြင်သနည်းဟု မေးကြ၏။- 20မိဘတို့ကလည်း၊ ဤသူသည် အကျွန်ုပ်တို့၏ သားမှန်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်းသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်တို့ သိကြပါ၏။- 21အဘယ်ကြောင့် ယခုမျက်စိမြင်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ အဘယ်သူသည် သူ၏မျက်စိကိုဖွင့်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်တို့ မသိကြပါ။ သူသည် အသက်အရွယ်နှင့်ပြည့်စုံပါ၏။ သူ့ကိုမေးကြပါလော့။ သူသည် ကိုယ်အကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်ပြောပါလိမ့်မည်ဟု ပြန်ပြောကြ၏။- 22ဤသို့ပြောသည်အကြောင်းကား၊ ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံသောသူမည်သည်ကို တရားဇရပ်မှ နှင်ထုတ်ရမည်ဟု ယုဒလူတို့သည် တိုင်ပင်စီရင်နှင့်ကြပြီ။- 23ထိုကြောင့် မိဘတို့က၊ သူသည် အသက်အရွယ်နှင့် ပြည့်စုံပါ၏။ သူ့ကိုမေးကြပါလော့ဟု ယုဒလူတို့ကို ကြောက်၍ ပြောကြ၏။
24ထိုကြောင့်၊ မျက်စိကန်းဖူးသောသူကို ဒုတိယအကြိမ်ခေါ်၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလော့။ ထိုသူသည် လူဆိုးဖြစ်ကြောင်းကို ငါတို့သိ၏ဟုဆိုကြလျှင်၊- 25လူဆိုးဖြစ်သည် မဖြစ်သည်ကို အကျွန်ုပ်မသိ။ အကျွန်ုပ်သည် အထက်ကမျက်စိကန်း၍ ယခုမျက်စိမြင်သည် အကြောင်းတစ်ခုကို အကျွန်ုပ်သိသည်ဟုဆို၏။- 26တစ်ဖန်ထိုသူတို့က၊ သူသည်သင်၌ အဘယ်သို့ပြုသနည်း။ သင်၏မျက်စိကို အဘယ်သို့ဖွင့်သနည်းဟု မေးကြလျှင်၊ အကျွန်ုပ်တစ်ခါပြောပြီ၊ သင်တို့နားမကြားကြ။- 27အဘယ်ကြောင့် တစ်ဖန်ကြားချင်သနည်း။ သူ့တပည့် ဖြစ်ချင်သလောဟု ဆိုကြ၏။- 28ထိုသူတို့ကလည်း၊ သင်သည် သူ့တပည့်ဖြစ်၏။ ငါတို့မူကား မောရှေ၏တပည့်ဖြစ်ကြ၏။- 29ဘုရားသခင်သည် မောရှေ၌ ဗျာဒိတ်ထားတော်မူကြောင်းကို ငါတို့သိကြ၏။ ထိုသူသည် အဘယ်က ဖြစ်သည်ကို မသိဟုကဲ့ရဲ့၍ ပြောဆိုကြလျှင်၊- 30သူသည် အကျွန်ုပ်မျက်စိကိုဖွင့်သော်လည်း အဘယ်ကဖြစ်သည်ဟု သင်တို့မသိကြသည်ကို အံ့ဩဖွယ်ရှိ၏။- 31ဘုရားသခင်သည် လူဆိုးတို့စကားကို နားထောင်တော်မမူသည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ ဘုရားသခင်ကို ရိုသေလေးမြတ်၍ အလိုတော်ကို လိုက်သောသူဖြစ်လျှင် ထိုသူ၏စကားကို နားထောင်တော်မူ၏။- 32အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်းသောသူကို မျက်စိမြင်စေခြင်းငှာ တတ်နိုင်သည်ကို ကမ္ဘာဦးမှစ၍ မကြားစဖူး။- 33ထိုသူသည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသောသူ မဟုတ်လျှင် အဘယ်အမှုကိုမျှ မတတ်နိုင်ဟု ပြောဆို၏။- 34ထိုသူတို့ကလည်း၊ သင်သည် မွေးစကပင် တစ်ကိုယ်လုံး၌ ဒုစရိုက်အပြစ်စွဲသောသူဖြစ်လျက်နှင့် ငါတို့ကို ဆုံးမပါသည်တကားဟု ပြောဆိုကြပြီးလျှင်၊ ထိုသူကို တရားဇရပ်မှနှင်ထုတ်ကြ၏။
ဝိညာဉ်မျက်စိကွယ်ခြင်း
35နှင်ထုတ်သည်အကြောင်းကို ယေရှုသည်ကြားပြီးမှ ထိုသူကိုတွေ့တော်မူလျှင်၊ သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သလောဟု မေးတော်မူ၏။- 36သခင်၊ အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ရမည်အကြောင်း ဘုရားသခင်၏သားတော်ကား အဘယ်သူနည်းဟု မေးလျှောက်သော်၊- 37ယေရှုက၊ သင်သည် ထိုသူကိုမြင်ခဲ့ပြီးသည်သာမက၊ သင်နှင့် ယခု စကားပြောသောသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 38သခင်၊ အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဟု လျှောက်၍ ညွှတ်ပျပ်ကိုးကွယ်လေ၏။- 39ထိုအခါ ယေရှုကလည်း၊ မျက်စိမမြင်သောသူသည် မြင်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ မြင်သောသူကို မျက်စိကန်းစေ ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ငါသည် တရားစီရင်၍ ဤလောကသို့ ရောက်လာပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။- 40အထံတော်၌ရှိသော ဖာရိရှဲအချို့တို့သည် ထိုစကားကိုကြားလျှင်၊ ငါတို့သည် မျက်စိကန်းသလောဟု မေးကြ၏။- 41ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် မျက်စိကန်းသည်မှန်လျှင် အပြစ်မရှိ၊ ငါတို့မျက်စိမြင်သည်ဟု ယခု ဆိုကြ၏။ ထိုကြောင့် သင်တို့၌အပြစ်တည်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၉ (အနက်ဖွင့်)

(ဈ) ဆဋ္ဌမ နိမိတ်လက္ခဏာမွေးရာပါမျက်ကန်းအား မျက်စိမြင်စေခြင်း (၉:၁-၁၂)

၉:၁ ဤအဖြစ်အပျက်သည် သခင်ယေရှု ဗိမာန်တော်မှ ထွက်ခွာစဉ်လမ်းတွင် ကြုံတွေ့ ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျမ်းစာတွင်မူ မွေးရာပါမျက်ကန်း၊ ဘဝမျှော်လင့်ချက် မရှိရှာသူဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။

၉:၂ ထိုဂီလာနအား ကြုံတွေ့ကြသောအခါ တပည့်တော်များက သခင်ယေရှုအား ထူးထူး ဆန်းဆန်းမေးခွန်း မေးကြသည်။ ဤသူ၏ ဒုက္ခသည် မိမိအပြစ်ကြောင့်လား၊ သို့မဟုတ် ဘိုးဘွားများ၏ အပြစ်ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကြောင့် လားဟုဆိုကြသည်။ မွေးရာပါမျက်ကန်းဟုဆိုလျှင် မည်ကဲ့သို့ မိမိအပြစ် ကြောင့်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ လူဝင်စားဖြစ်သည် ဟုထင်မြင်ကြဟန်တူသည်။ သို့မဟုတ် ဘိုုးဘွားများကျိန် ခြင်းအမင်္ဂလာ ဤသူအပေါ်သို့ ကျရောက်ခြင်းလား။ သို့မဟုတ် မိဘများကြောင့်လား၊ ထိုယုံထင်ကြောင် ထင်မှုများသည် တခုမှမဟုတ်ပါ။ ဖျားနာခြင်း လား။ သို့မဟုတ် မိဘများကြောင့်လား။ ထိုယုံထင်ကြာင်ထင် မှုများသည် တခုမှမဟုတ်ပါ။ ဖျားနာခြင်း ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခြင်း၊ သေခြင်းအားလုံးသည် အပြစ်မှလာ သည်ချည်းမဟုတ်။ အပြစ်သည် သူ့အကြောင်းနှင့် သူ ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။

၉:၃ ယေရှုက “သူအပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါ။ မိဘများအပြစ်ကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါ” ဟုဆိုသည်။ အပြစ်ကြောင့်ခံစားရသည့် ဆင်းရဲဒုက္ခမဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန် မွေးကတည်းက ကန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြသည်။ ထိုသူ မမွေးခင် ကပင် ယေရှုက ထိုသူငယ်၏ မျက်စိ အလင်းပေးမည့်အကြောင်းကြိုသိသည်။

၉:၄ သခင်ဘုရားသည် ကာတိုင်သို့ မရောက်မီ (၃) နှစ်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရမည့် အကြောင်း သိနေသည်။ သို့ကြောင့် တချိန်လုံး ဘုရားသခင်ဘုန်းတော် ထင်ရှားဖို့လုပ်ဆောင်သည်။ ယခုမွေးရာပါ အကန်းနှင့် တွေ့နေပြီ။ ထိုနေ့ရက်သည် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သော်လည်း သခင်ယေရှုသည် ထိုသူ အပေါ်၌ ဘုရားရှင်၏ နိမိတ်လက္ခဏာပြသသည်။ အမှုတော်ထမ်းဆောင်ကာလကုန်ဆုံးခါနီးပြီ။ ဤလော ကမှ စွန့်ခွာတော့မည်။ ထိုစကားသည် ယုံကြည်သူများကိုလည်း သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အမှုတော် ကာလ နေဝင်မိုးချုပ်၍ ညတာ ရောက်တော့မည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်ရှိသမျှသောအချိန်ကာလေးကို အမှု တော်အတွက် တတပ်တအား ပါဝင်ဆက်ကပ်ကြပါစို့။

၉:၅ သခင်ဘုရား လူ့လောက၌ နေခဲ့သော ကာလတာသည် လောကလူသားများ၏ အလင်းဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား၏ အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများသွန်သင်ချက်များကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ မြင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုလည်းလောကအလင်းဖြစ်နေဆဲ။ သခင်ခရစ်တော်ထံသို့ဝင်ရောက်လာသူများသည် အမှောင်ထဲသို့ မရောက်ရ။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သခင်ခရစ်တော်ဘုရား လူ့လောက၌ အမှုတော်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၅:၆ ထိုမျက်ကန်းမျက်စိမြင်ဖို့ရန် ရွံ့စေးနှင့် တံထွေး အဘယ်ကြောင့် ရောစပ်ပြီးကပ် သည်ကို နားမလည်နိုင်ပါ။ အချို့က ထိုမျက်စိမမြင်တွင် မျက်လုံးမရှိသောကြောင့် သခင်ဘုရားကရွှံ့စေးကို မျက်လုံးအဖြစ်ဖန်ဆင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အချို့ကမူ ထိုသူအား သာမန်လူများထက် ထူးခြားစွာ အမြင်အာရုံရှိရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဘုန်းတော် ထင်ရှားဖိုရန် အောက်တန်းအကျဆုံးအသေးငယ်ဆုံးသော အရာများ ကိုအသုံးပြုတတ်သည်။ ယနေ့ ကာလတွင်လည်း ဝိညာဉ် မျက်စိကန်းသူများအား အမြင်ကြည်လင်စေဖို့ မျက်စိထဲက ဖုံအမှိုက်များကို ရှင်းထုတ်ပေးနေပါသည်။

၉:ရ သခင်ယေရှုသည် မျက်လုံးထဲတွင် ရွံ့စေးနှင့် တံထွေးကပ်ခြင်းဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း ပြီးဆုံးသော ကြောင့် ရှိလောင်ကန်သို့သွားတတ်သည်။ သခင်ဘုရားပြောသည့် အတိုင်းလိုက်လုပ်တတ် သည်။ ထိုရှိလောင်ဟူသောစကား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ လွှတ်ခြင်းဟု အနက်ရသည်။ မေရှိယသခင်၏ ဂုဏ်ပုဒ် နှင့် သွားတူနေသည်။ ထိုလွှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်က လူ့လောကသို့သားတော် စေလွတ်ခြင်းဖြစ် သည်။ သခင်ဘုရားက ထိုသူအား မျက်နှာသွားသစ်ခိုင်းသောအခါ တခါမှ ထိုကန်မရောက်ဘူးလျက် ဖြောင့်တန်းစွာရေကန် သို့သွားနိုင်သည်။ မျက်နှာသစ်ပြီးသောအခါ မျက်စိနှစ်ဖက် စလုံး အလင်းရသည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်လူ့လောကကြီးကိုမြင်ရသောအခါ အဘယ်မျှဝမ်းသာလိုက်မည်နည်း။ တခဏ မြင်ရခြင်း မဟုတ်၊ တသက်လုံးအလင်းမြင်ရတော့မည်။

၉:၈-၉ ထိုသူ့ကို မြင်သောအခါ အိမ်နီးနားချင်းများသည် အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုမျက်မမြင်အလင်းရခြင်ကို မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူသည် လည်း အိမ်နီးနားချင်းများက စောင့်ကြည့်နေကြသည် အချို့က ထိုသူသည် ယခင်မျက်မမြင်သူတောင်းစား နှင့် တူသည်ဟု ထင်ကြသည်။ အချို့က ထိုသူတောင်းစားအမှန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ် စေ မွေးရာပါ မျက်မမြင်သည် ယခုမြင်နေရပြီ။

၉:၁ဝ ယေရှုက ထိုသို့ အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ ပြုသောအခါ ယုဒလူမျိုးရင်ထဲတွင် မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ပေါက်ဖွားလာသည်။ ထိုမေးခွန်းများသည် ယုံကြည်သူများအတွက် သက်သေခံဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်သည်။ ရပ်သူရွာသားများက ထိုသူတောင်းစားဟောင်း၏ အဖြစ်အပျက်ကို လာ ရောက်မေးမြန်းကြသည်။

၉:၁၁ သက်သေခံချက်သည် ရှင်းရှင်းလေး။ တစုံတဦးက မျက်စိမြင်ချင်သလားဟု လူတ ယောက်ကမေးသည်။ ထိုလူခိုင်းသည့်အတိုင်း ယုံကြည်စွာ လိုက်လုပ်သည်။ ထိုသူသည် လူအများအပြော နေကြသော ယေရှုဖြစ်သည်ဟု သက်သေခံသည်။ ယေရှုလည်း လူသိပိုများလာသည်။

၉:၁၂ လူသည် ယေရှုကို အမှန်တကယ်သိကျွမ်းသောအခါ တယောက်တည်း မပိုင်ဆိုင် ချင်။ အခြားသူများလည်းပိုင်စေချင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖိတ်ခေါ် ကြသည်။

(ည) ဆန့်ကျင်ဖက်ယုဒတိုးပွားလာခြင်း (၉:၁၃-၁၄)

၉:၁၃ ကရုဏာတော်ဖြင့် နမိတ်လက္ခဏာပြုသော ထိုနေ့ရက်သည် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယုဒလူအချို့သည် ထိုမျက်စိအလင်းရသူကို ဖာရိရှဲများထံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ဘာသာ ရေးခေါင်းဆောင်များမှာ ထိုသူ၏ မျက်စိအလင်းရပုံရနည်းမသိကြ။

၉:၁၄ ယေရှုက ဥပုုသ်နေ့တွင် ဒုက္ခိတအားအနာရောဂါငြင်းစေသည်။ ထို့သော် ဖာရိရှဲများ ကဥပုသ်နေ့တွင် သနားကြင်နာခြင်း၊ ကူညီခြင်းမှစ၍ ဘာတခုမှ မလုပ်ရဟု ခံယူုကြသည်။

၉:၁၅ သခင်ယေရှုအတွက် သက်သေခံဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခု ကြုံရပြန်သည်။ ဖာရိရှဲများက ထိုသူအား မည်သို့အလင်းရေကြောင်း မေးမြန်းစုံစမ်းသောအခါ နားနေကြစကား အဖြေ သာရရှိသည်။ ထိုမျက်စိအလင်းရသူက ယေရှု၏ အမည်နာမကို ထုတ်ဖော်မပြောပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုသို့ လူများကူညီမဆတတ်သူကို ရပ်သိရွာသိဖြစ်ပြီး၊ ဖာရိရှဲများက ရန်မူမှာကို စိုရိမ်သည်။ သို့သော် ယေရှု၏ နာမည်သည် ယေရုရှလင်တဝှမ်းလုံးတွင် ဟိုုး လေးတကျော်ကျော်ထင်ရှားလာသည်။

၉:၁၆ ယေရှုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲကြပြန်သည်။ အချို့ ဖာရိရှဲ များကမူ ယေရှုသည် ဥပုသ်နေ့ကို ချိုးဖောက်သောကြောင့် လူကောင်းမဟုတ်ဟု သမုသ်ကြသည်။ အချို့ကမူ သမန်လူသားတစ်ယောက်က ဤကဲ့သို့သော အံ့ဖွယ် နိမိတ်ပြုနိုင်မည်လားဟုဆိုကြသည်။ ယေရှုသည် လူအုပ်ကို မကြာခဏ သဘောထားလွဲစေပါသည်။ အချို့ကို သူ့ဘက်တွင်ရပ်တည်စေ၍ အချို့ ကိုမူ သူ့ တစ်ဘက်၌ ရှိစေသည်။

၉:၁ရ ဖာရိရှဲများက မျက်စိအလင်းရစေသော ယေရှုကို မည်သို့ထင်သနည်းဟုမေးကြ သောအခါ “ပရောဖက်” ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ယေရှုအား ဘုရားသခင်ဖြစ်မှန်မသိရှာ သို့သော် ထိုယေရှု ကို ယုံကြည်သည် သူ့ကို အလင်းရစေသောသူသည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသောသူ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းဟောပြောသူအဖြင့်လက်ခံယုံကြည်သည်။

၉:၁၈-၁၉ ယုဒလူအများမပြားသည် ထိုအံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာကို အယုံအကြည်မရှိကြ။ ထို့ကြောင့် သူ့မိဘများကို သွားရောက်မေးမြန်း စောကြောကြသည်။ ထိုသငယ်သည် မွေးရာပါ မျက်စိ မမြင်သူဖြစ်ကြောင်းမိဘများထက် မည်သူပိုသိမည်နည်း။ သို့ကြောင့် မည်သို့အလင်းရသနည်း ဟု စောကြောကြသည်။

၉:၂၀-၂၁ သူမိဘများ၏ အဖြေစကားသည် သင့်မြတ်လှသည်။ ဤသူသည် သူတို့မွေး သောသားဖြစ်ကြောင်း၊ မွေကတည်းကမျက်စိကန်းကြောင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ မျက်စိအလင်းမရကြောင်း မှန်ကန်ပါသည်။ သို့သော် မည်သို့အလင်းရရှိကြောင်းကိုမူ မိဘများကမသိပါ။ မည်သူူက လုပ်ဆောင်ပေး သည်ကိုလည်း မသိပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် သူ့ကိုပဲမေးမြန်းကြပါဟုဆိုသည်။

၉:၂၂-၂၃ အငယ် ၂၂တွင် မိဘများ၏ ုဆီလျှော်သော အဖြေစကားသိခဲ့ကြပြီ။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဖြေကြားသနည်းဆိုသော်ယေရှုကို မေရှိယအဖြစ် လက်ခံအသိအမှတ်ပြုသူကို တရားစရပ်မှ နှင်ထုတ်မောင်းချရန် ယုဒများ စီစဉ်ထားသည်။ တရားစရပ်မှ နှင်ထုတ်ခံရခြင်းသည် ယုဒရိုး ရာထုုံးတမ်းစဉ်လာ တွင် အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းကိုစ္စဖြစ်သည်။ ငွေကြေးလာဒ်ထိုး၍ လည်းမရ အသက်ရှင်လျက်နှင့် သေနေသူဖြစ်သွားသည်။ ယုဒရိုးရာထုံးတမ်း စဉ်လာအခွင့်အရေးများ လက်လွတ် ဆုံးရှုံးရသည်။

ထို့ကြောင့် ယုဒခေါင်းဆောင်များကို ကြောက်ရွံ့သောကြောင့် ထိုမိဘများက ယေရှု၏ နာမည်ကို ထိုတ်ဖော်ဝန်မခံရဲခြင်းဖြစ်သည်။

၉:၂၄ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကာ ဆိုခြင်းမှာ ဤနေရာတွင် အဓိပ္ပါယ်နှစ်မျိုုးယူနိုင်သည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ ကျမ်သစ္စာကျိန်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ကို အလင်းရစေသူသည် အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းကျိန်ဆိုပါဟုကောက်ယူနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေသူသည် ယေရှု မဟုတ်။ ဖာရိရှဲများသာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုသည် ဖာရိရှဲများက အပြစ်သားအဖြင့် သတ်မှတ်သူဖြစ်သည်ဟုလည်း ကောက်ယူနိုင်သည်။

၉:၂၅ ဖာရိရှဲများသည် သက်သေရှာကြံ၍မရ။ သခင်ယေရှုကို သက္ခချဖို့ တစ်ချိန်လုံး ရှာဖွေနေကြသည်။ ထိုမျက်စိအလင်းရသူ၏ စကားသည် ပဏာစား လှသည်။ “ယေရှုအကြောင်းကို များများစားစားမသိပါ။ သို့သော် သူသိသည်မှာ သူ့မွေးရာပါ အကန်းကို အလင်းရစေသူဖြစ်သည်ကို သိသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် ငြင်းပယ်၍မရသောသက်သေခံချက်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများ၏ သက်သေခံချက်များလည်း ထိုအတိုင်းဖြစ်ရသည်။ ယုံကြည်သူ၏ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းကို လောက လူသားများက ကဲ့ရဲ့သရော်ကြသော်လည်း တချိန်က ဖျောက်ခဲ့၍ ယခုအခါ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် အသက်တာရရှိကြောင်းကို ဘယ်သူမှ မငြင်းပယ်နိုင်ပါ။

၉:၂၆-၂ရ မကျေနပ်သေးသဖြင့် တဖန် အသေးစိတ် စစ်မေးကြပြန်သည်။ ထိုအခါ လူနာ သည် စိတ်မရှည်တော့သဖြင့် ပြန် ငေါင့် လိုက်သည်။ အစအဆုံးပြောခဲ့ပြီးပြီဘဲ၊ နားမထောင်ကြဘဲနှင့်၊ ဘာလုပ်ဒီစကားပဲ ပြန်မေးကြသလဲ။ ယေရှုတပည့်ဖြစ်ချင်ကြလို့လားဟု ပြန်ပက်လိုက်သည်။ ယုဒများ သည် ယေရှုကို မုန်းတီးကြသူမျာဖြစ်၍ တပည့်တော်လုပ်ချင်ကြသူများမဟုတ်ကြောင်းသိသောကြောင့် တမင်ကာလာအရွက်တိုက် ပြောပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၉:၂၈ ထိုသို့ လိုချင်သော အဖြေစကားမကြားသောအခါ ယုဒများက ပုပ်ခတ်စွပ်စွဲကြပြန် သည်။ ထိုယုဒများသည် ကမ္ဘာ့အရုပ်ဆိုးလူသားများဖြစ်သည့်ပမာ “နင်လည်း ယေရှု၏ နောက်လိုက်ပါ ပဲ” ဟုသမုသ်ကြသည်။ သူတို့ ကိုယ်များမှာ မူ အကြီးမြတ်ဆုံးလူသားများပမာ ငါတို့တော့ မောရှေ၏ တပည့်များဖြစ်သည်ဟု ရှင်ရမ်းရမ်းပြောလိုက်သည်။

၉:၂၉ ဘုရားသခင်သည် မောရှေ၌ သာဗျာဒိတ်ထားကြောင်း၊ ထိုယေရှုသည် အဘယ်အရပ်က ရောက်လာကြောင်းမသိကြဟု ဖာရိရှဲများကဆိုသည်။ အကယ်၍ မောရှေကျမ်းများကို လက်ခံယုံကြည်လျှင် ထိုကျမ်းများတွင် ပါရှိသော ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြင့်လက်ခံရမည်။ ထို့ထက် အတွေးနယ်ချဲ့လျှင် မောရှေသည် မွေးရာပါ အကန်းကို ဘယ်သောအခါမှ မျက်စိအလင်း ပေးခဲ့ ခြင်းမရှိပါ။ ထိုမောရှေထက် ကြီးမြတ်သော မေရှိယသည် သူတို့အလယ်တွင် ရောက်ရှိနေသည်။ ထို့သော ထိုသူတို့သည် မသိနားမလည်ကြ။

၉:၃ဝ မျက်စိအလင်းရသူက ပြန်လည်သရော်လှောင်ချက်သည် ဖာရိရှဲများအတွက် အထိနာသည်။ ထိုသို့ပြန်ပြောလိမ့်မည် မထင်မှတ်ခဲ့ကြ “သင်တို့သည် ဣသရေလခေါင်းဆောင်များဖြစ် သည်။ ယုဒလူများ၏ ဘာသာရေးဆရာကြီးများဖြစ်ကြသည်။ မျက်စိကန်းသူကို အလင်းပေးနိုင်သူသောသူ သင်တို့အလယ်တွင် ရောက်နေပါလျက် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမသိရှိကြသည်မှာ ရှက်ဖွယ်လိလိဖြစ် ပါသည် ဟု မျက်စိကန်းသူမှ ဆိုလိုက်သည်။

၉:၃၁ ထိုသူ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကြီးထွားသဖြင့် သက်သေခံချက်လည်း ရဲရဲတောက် လာသည်။ ဘုရာသခင်သည် လူမိုက်တို့၏ စကားကို နားမထောင် အံ့ဖွယ်အမှုလည်းမပေးဟု ပြောလိုက် သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူဆိုုးများကို အသိအမှတ်မပြု တန်းခိုးစွမ်းပကားလည်း မပေးပါ။ ဘုရားသခင် အားရိုသေလေးစားသူကို သာလက်ခံသည်။

၉:၃၂-၃၃ လူသမိုင်း၌ ဤသူသည် မွေးရာပါ မျက်မမြင်ထဲတွင် ပထမဦးဆုံးအလင်းပြန်ရ သူဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သူ့အားလင်းပြန်ရစေသည်ကို သော်လည်းကောင်းအဘယ်ကြောင့် ဖာရိရှဲများက မကျေမနပ် ရန်တွေ့ကြသည်မှာ နားမလည်အောင်ဖြစ်ရသည်။

အကယ်ဤ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်မဟုတ်လျှင် ဤအံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပြု နိုင်မည်မဟုတ် ထိုသူသည်လည်း တစ်သက်လုံးအလင်းမြင်ရမည်မဟုတ်။

၉:၃၄ ထိုစကားကြောင့် ယုဒများ ဒေါသပေါက်ကွဲကာ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းကြ၏ မွေးစကတည်းက အပြစ်ဗလပွပါလာသူကများ သူတို့ကို ဆုံးမရသလား ဟုဆိုကြ၏ အမှန်တရားသည် နေရာတိုင်းတွင် အနိုင်ရရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို Ryle က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က လူများအား သူတို့အထင်အမြင်ထက် နိမ့်ကျနေကြကြောင်းအမြဲ တမ်းသွန်သင်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုသို့ ပြန်လည် ဆုံးမသောအခါ ယုဒခေါင်းဆောင်များက ထိုသူအားတရားစရပ်မှ မောင်းထုတ်လိုက်ကြသည်။ ဆိုလိုသည် မှာ ယုဒဘာသာ ရေးထုံးတမ်းစဉ်လာတွင်ပါဝင်ခွင့်မရ အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်နည်း မွေးရာပါ အကန်းသည် ဥပုသ်နေ့တွင် အလင်းရသည်။ ထိုမျက်စိအလင်းပေးသူအား ဖရုဿာဝါစာ မပြောနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်မောင်းထုတ်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကြသည်။

၉:၃၅ ယေရှုက ထိုသူအား သင့်ကို သူတို့က အပေါင်းအဖော်မလုပ်ရင်လည်း စိတ်မညစ်နှင့် သင့်ကိုကျွန်ုပ်လက်ခံမည်ဟုဆိုသည်။ ယေရှုနာမတော်ကြောင်းဆုံးရှုံးသူသည် အလျဉ်းဆုံး ရှုံးသည်မဟုတ် ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ကြယ်ဝစွာခံရမည်။ ကိုယ်တော်က မိဿဟာယအဖွဲ့ ဖို့ လက်ကမ်းကြိုနေပါသည်။ တဦးချင်း၏ ယုံကြည်ချက်ကို ဘုရားသခင် မည်မျှအလျှင်းထားတော်မူ သနည်း။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်ပါသလားဟု ရှင်းရှင်းလေးမေးလိုက် သည်။

၉:၃၆ ထိုသူ၏ မျက်စိသည် အလင်းမြင်ရသော်လည်း ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းရဖိုု့လိုသေး သည်။ သူယုံကြည်ရမည့် ဘုရားသားတော်သည် မည်သူ့သခင်ဟု မေးလိုက်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်မှာ သခင်ဆိုသည်မှာ အရှင်သခင်ဟု အနက်ရသည်။

၉:၃ရ ယေရှုက သူသည် ဘုရားသားတော်ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်သည်။ သူ့ကို အလင်း ရရှိစေသောသူသည် သာမန်လူသားမဟုတ် ဘုရားသားတော်ဖြစ်သည်။ မျက်စိအလင်းမြင်၍ ပထမဦးဆုံး မြင်ရသူနှင့် စကားပြောနေသူသည် ဘုရားသားတော်ဖြစ်သည်။

၉:၃၈ ထိုအခိုကျတှငျ ထိုသူသညျ အရှငျသခငျ ကြေးဇူးရှငျကို ဖူးတှေ့ခဲ့သောကွောငျ့ ဒူးထကျေကတော့မှာ သခြောသညျ။ ဒုကိခတဘဝ လှတျမွောကျစသေမက ဝိညာဉျ ကယျတငျခွငျးလညျး ရရှိသညျ။ လူ့ဘဝအသကျတာတှငျ အကွီးမွတျဆုံးနေ့ပတေညျး။ ရုပျပိုငျးဝိညာဉျ ပိုငျးနှစျခုစလုံး ပွညျ့စုံ သှားသညျ။ ထိုသူသညျ သခငျယရှေုအား ဘုရားသားတောျဖွစျမှနျ မသိသေးသရှေ့ မကိုးကှယျသညျ ကို သတိပွုပါ။ ပနျးနပျသော ယုဒအမြိုးသားဖွစျသညျနှငျ့အညီ လူကို လူခငြျးမကိုးကှယျ သို့သောျ သူ့ကို ကနြျးမာစသေောသူသညျ ဘုရားသားတောျသိသညျ နှငျ့ တပွိုငျးနှငျ့ ခကြျခငြျးကိုးကှယျသညျ။ သူ့အပေါျ ပွုသော ကောကျးမှုကွောငျ့မဟုတျ၊ ဘုရားမှနျသိ၍ ကိုးကှယျခွငျးဖွစျသညျ။

၉:၃၉ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဘုရားသခင်သားသည် လောကကြီးအား စီရင်ရန်ရောက်လာ သည်မဟုတ်ဟူသော (၃:၁၇) နှင့် ဆန့်ကျင်သယောင် ရှိ၏ ပြဿနာမဟုတ် ဘုရားသားတော်လူလောက သို့ ဆင်းတက်ခြင်းသည် တရားစီရင်ရန်မဟုတ်။ လောကသားများကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် တရားစီရင်ခြင်းမှာ ယေရှုအားသိလျက်နှင့် လက်မခံငြင်းပယ်သူများဖြစ်သည်။

ထိုသခင်ယေရှုကို မမြင်ပဲလျက်ယုံကြည်သူသည် မင်္ဂလာရှိ၏ သိပါလျက်နှင့် မယုံကြည် သူများသည် အကန်းဖြစ်ကြောင်းသေချာသည်။

၉:၄ဝ ဖာရိရှဲအချို့က ယေရှု၏ ထိုစကားသည် သူတို့ကို စောင်းချိတ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ် သည်ဟုသိကြသည်။ ထို့ကြောင့် အကန်းမျာဆိုသည်မှာ သူတို့ကို ပြောသလားဟု တက်တိုးမေးကြသည်။

၉:၄၁ ယေရှု၏ တုံ့ပြန်အဖြေကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်တု့ိသည်။ အကန်း၊ အပြစ်သားဟု ဝန်ခံကြလျှင် ကယ်တင်ရှင်လိုသည်။ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ဖို့လိုသည်။ သို့မှသာ ကယ်တင်ခြင်း ရမည်။ သို့သော်လည်း နင်တို့မှာ အကူအညီးမလို ဟန်ဆောင်ကြသည်။ အပြစ်မရှိဖြောင့် မစင်ကြယ် သယောင်ရှိနေကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်တို့၏ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဟုဆိုသည်။ သင်တို့ မှာအပြစ်မရှိ ဟုဆိုကြသည်။ဟု ယေရှုကပြောရာတွင် အပြစ်တကယ်မရှိဟုမဆိုလို အကယ်၍ သူတု့ိအပြစ်ကို ဝန်ခံ လျှင် သခင်ယေရှုအား မေရှိယအဖြင့် အသိအမှတ်ပြုရာရောက်သည်။ ကယ်တင်ရှင်မေရှိယကအပြစ်လွတ် မည်။ သို့သော်လည်း သူတို့အပြစ်ကို မမြင် ဘုရားသားတော်ကိုလည်း အသိအမှတ်မပြုကြ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။