ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၂

ယေရှု၏ခြေကိုဆီမွှေးဖြင့်လိမ်းခြင်း
(မ၊ ၂၆:၆-၁၃။ မာ၊ ၁၄:၃-၉)
1ပသခါပွဲခံချိန် ခြောက်ရက်လိုသေးသောအခါ၊ အထက်ကသေလွန်၍ သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသော လာဇရုနေရာအရပ်၊ ဗေသနိရွာသို့ ယေရှုသည်ရောက်တော်မူ၏။- 2ထိုကြောင့် ထိုသူတို့သည်ပွဲလုပ်ကြသဖြင့် မာသသည် လုပ်ကျွေးမှုကိုဆောင်၍၊ လာဇရုသည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ လျောင်းသောသူတို့ အဝင်ဖြစ်၏။- 3ထိုအခါ မာရိသည် အဖိုးများစွာထိုက်သော နာဒုဆီမွှေးစစ် အကျပ်သုံးဆယ်ကိုယူ၍၊ ယေရှု၏ခြေတော်ကို လိမ်းပြီးလျှင် မိမိဆံပင်နှင့်သုတ်သဖြင့်၊ ထိုဆီ၏အမွှေးသည် တစ်အိမ်လုံးကိုနှံ့ပြား၏။-လု၊ ၇:၃၇-၃၈။ 4တပည့်တော်တို့ အဝင်ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်ကိုအပ်နှံမည့်သူ၊ ရှိမုန်၏သား ယုဒရှကာရုတ်က၊- 5ထိုဆီမွှေးကို ဒေနာရိအပြားသုံးရာအဖိုးနှင့် ရောင်း၍ ဆင်းရဲသောသူတို့အား အဘယ်ကြောင့် မပေးသနည်းဟုဆို၏။- 6ထိုသို့ဆိုသော်၊ ဆင်းရဲသောသူတို့အကျိုးကို ထောက်၍ ဆိုသည်မဟုတ်။ မိမိသည် သူခိုးဖြစ်လျက်၊ တပည့်တော်များသုံးရန် ငွေအိတ်ကိုဆောင်၍ နှိုက်ယူတတ်သောကြောင့်သာ ဆိုသတည်း။- 7ယေရှုသည်လည်း၊ ထိုမိန်းမကိုရှိစေတော့။ ငါ၏အလောင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းငှာ ပြင်ဆင်သောနေ့တိုင်အောင် သူသည် ဤဆီမွှေးကို သိုထားပြီ။- 8ဆင်းရဲသောသူတို့ကား သင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏။ ငါမူကား၊ အစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ဟု မိန့်တော်မူ၏။တရား၊ ၁၅:၁၁။
လာဇရုကိုသတ်ရန်ကြံစည်ခြင်း
9ထိုအရပ်၌ ယေရှုရှိတော်မူသည်ကို ယုဒလူများအပေါင်းတို့သည် သိလျှင်၊ ကိုယ်တော်ကြောင့်သာ လာသည်မဟုတ်။ သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသော လာဇရုကိုမြင်ခြင်းငှာ လာကြ၏။- 10ထိုသို့ ယုဒလူများတို့သည် လာဇရုကိုအကြောင်းပြုသဖြင့် ထွက်သွား၍၊- 11ယေရှုကို ယုံကြည်သောကြောင့်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့သည် လာဇရုကိုလည်း သတ်ခြင်းငှာ တိုင်ပင်စီရင်ကြ၏။
ယေရုရှလင်သို့ဝင်တော်မူခြင်း
(မ၊ ၂၁:၁-၁၁။ မာ၊ ၁၁:၁-၁၁။ လု၊ ၁၉:၂၈-၄၀)
12နက်ဖြန်နေ့၌ ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ကြွလာတော်မူသည်ကို၊ ထိုပွဲသို့လာသော လူအစုအဝေး အပေါင်းတို့သည် ကြားရလျှင်၊- 13စွန်ပလွံခက်များကို ကိုင်လျက်၊ ကိုယ်တော်ကို ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှာ ထွက်သွားကြ၍၊ ဟောရှဏ္ဏ ဖြစ်စေသတည်း။ ထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့် ကြွလာတော်မူသော ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟု ကြွေးကြော်ကြ၏။-ဆာ၊ ၁၁၈:၂၅၊ ၂၆။ 14ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊- 15အို ဇိအုန်သတို့သမီး၊ မစိုးရိမ်နှင့်။ သင်၏အရှင်မင်းကြီးသည် မြည်းကလေးကိုစီး၍ သင်ရှိရာသို့ ကြွတော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုလော့ဟု ရေးထားသည်နှင့်အညီ၊ ယေရှုသည်မြည်းကလေးကိုတွေ့၍ စီးတော်မူ၏။-ဇာ၊ ၉:၉။ 16ထိုအကြောင်းအရာကို တပည့်တော်တို့သည် အစအဦး၌နားမလည်သော်လည်း၊ ကိုယ်တော်ကို ရည်မှတ်၍ ထိုသို့ရေးထားသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်အား ထိုသို့ပြုကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘုန်းပွင့်တော်မူသည်နောက် သတိရ၍ မှတ်မိကြ၏။
17နောက်တော်သို့လိုက်သော လူအစုအဝေးတို့သည်ကား၊ လာဇရုကို သင်္ချိုင်းတွင်းမှခေါ်၍ သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသည်အကြောင်းကို သက်သေခံကြ၏။- 18ထိုနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူသည်ဟု လူများတို့သည် သတင်းကြားသောကြောင့်၊ ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှာ ထွက်သွားကြ၏။- 19ဖာရိရှဲအချင်းချင်းတို့လည်း၊ သင်တို့သည် အလျှင်းမတတ်နိုင်။ ဤလောကသည် ထိုသူနောက်သို့ လိုက်သွားပါပြီတကားဟု ပြောဆိုကြ၏။
ဂရိအမျိုးသားတို့ယေရှုကိုရှာခြင်း
20ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုနှင့် ထိုပွဲသို့ ရောက်လာသောသူတို့တွင် ဟေလသလူအချို့ပါ၏။- 21ထိုသူတို့သည် ဂါလိလဲပြည်ဗက်ဇဲဒမြို့သားဖြစ်သော ဖိလိပ္ပုထံသို့သွား၍ အကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုကို မြင်ချင်ပါသည်ခင်ဗျားဟု တောင်းပန်ကြ၏။- 22ဖိလိပ္ပုသည်သွား၍ အန္ဒြေကို ကြားပြောပြီးမှ၊ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် ယေရှုကိုလျှောက်၏။- 23ယေရှုကလည်း၊ လူသားသည် ဘုန်းပွင့်ရသောအချိန်ရောက်ပြီ။- 24ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ မြေ၌ကျသောစပါးစေ့သည် မပျက်လျှင် တစ်ခုတည်းနေ၏။ ပျက်လျှင်မူကား များစွာသောအသီးကို သီးတတ်၏။- 25မိမိအသက်ကို နှမြောသောသူသည် အသက်ဆုံးလိမ့်မည်။ ဤလောက၌ မိမိအသက်ကို မုန်းသောသူမူကား၊ ထာဝရအသက်ကို စောင့်ရှောက်လျက်နေ၏။-မ၊ ၁၀:၃၉၊ ၁၆:၂၅။ မာ၊ ၈:၃၅။ လု၊ ၉:၂၄၊ ၁၇:၃၃။ 26ငါ၏အမှုကို ဆောင်ရွက်သောသူဖြစ်လျှင် ငါ့နောက်သို့လိုက်ရမည်။ ငါ၏အမှုဆောင်သည်လည်း ငါရှိရာအရပ်၌ ရှိရလိမ့်မည်။ ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူဖြစ်လျှင် ထိုသူကိုခမည်းတော်သည် ချီးမြှောက်တော်မူလတ္တံ့။
အသေခံရမည်ကိုဖော်ပြခြင်း
27ငါသည် ယခုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၏။ အဘယ်သို့ ငါလျှောက်ရမည်နည်း။ ထိုအချိန်မှစ၍ အကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်တော်မူပါ၊ အဘဟု လျှောက်ရမည်လော။ အကြောင်းရှိ၍သာ ထိုအချိန်သို့ရောက်လာပြီ။- 28အို အဘ၊ ကိုယ်တော်၏နာမတော်ကို ချီးမြှောက်တော်မူပါဟု မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ကောင်းကင်မှ စကားသံကား၊ ငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီ၊ တစ်ဖန် ချီးမြှောက်ဦးမည်ဟုလာ၏။- 29ဝန်းရံလျက်ရှိသော လူအစုအဝေးတို့သည်ကြားလျှင် မိုးချုန်းသည်ဟုဆိုကြ၏။ အချို့ကလည်း ကိုယ်တော်အား ကောင်းကင်တမန်မြွက်သည်ဟု ဆိုကြ၏။- 30ယေရှုက၊ ထိုစကားသံသည် ငါ့အဖို့အလိုငှာ လာသည်မဟုတ်၊ သင်တို့အဖို့အလိုငှာလာ၏။- 31ယခုတွင် ဤလောကသည် တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏။ ယခုတွင် ဤလောကကို အစိုးရသောမင်းသည် ပြင်သို့ နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။- 32ငါသည်လည်း မြေကြီးနှင့်ခွာ၍ မြှောက်ထားခြင်းကို ခံရလျှင် လူအပေါင်းတို့ကို ငါ့ထံသို့ ငါဆွဲမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 33ထိုသို့ မိန့်တော်မူသော်၊ မိမိသည် အဘယ်သို့သေရမည်အရိပ်ကို ပေးတော်မူ၏။
34လူများတို့ကလည်း၊ ခရစ်တော်သည် အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟု ပညတ္တိကျမ်း၌လာကြောင်းကို အကျွန်ုပ်တို့ ကြားသိရပြီ။ သို့ဖြစ်လျှင် လူသားသည် မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဟု သင်သည် အဘယ်သို့ဆိုသနည်း။ ထိုလူသားသည် အဘယ်သို့သောသူနည်းဟု ဆိုကြ၏။-ဆာ၊ ၁၁၀:၄။ ဟေရှာ၊ ၉:၇။ ယေဇ၊ ၃၇:၂၅။ ဒံ၊ ၇:၁၄။ 35ယေရှုကလည်း၊ အလင်းသည် သင်တို့တွင်ခဏသာရှိ၏။ အလင်းရှိစဉ်အခါ သွားလာကြလော့။ သို့မဟုတ်လျှင် မှောင်မိုက်သည် သင်တို့ကိုမီလိမ့်မည်။ မှောင်မိုက်၌သွားသောသူသည် အဘယ်ဆီသို့မိမိသွားသည်ကို မိမိမသိ။- 36အလင်းရှိစဉ်အခါ အလင်း၏သားဖြစ်အံ့သောငှာ အလင်းကိုယုံကြည်ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုသို့ မိန့်တော်မူပြီးမှ ယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍ ထိုသူတို့ကို တိမ်းရှောင်လျက်နေတော်မူ၏။
လူတို့၏မယုံကြည်ခြင်း
37ထိုမျှလောက်ကြီးစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို သူတို့မျက်မှောက်၌ ပြတော်မူသော်လည်း သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ မရောက်ကြ။- 38ပရောဖက်ဟေရှာယ ဟောဖူးသည်ကား၊ အို ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသော သတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံပါသနည်း။ ထာဝရဘုရား၏ လက်တော်သည် အဘယ်သူအား ထင်ရှားတော်မူသနည်း ဟူသောစကားသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သတည်း။-ဟေရှာ၊ ၅၃:၁။ 39တစ်ဖန် ပရောဖက်ဟေရှာယဟောပြန်သည်ကား၊- 40သူတို့မျက်စိမမြင်၊ စိတ်နှလုံးနားမလည်၊ အကျင့်မပြောင်းလဲ၊ သူတို့အနာရောဂါကို ငါမငြိမ်းစေသည်တိုင်အောင် သူတို့မျက်စိကို ကွယ်စေတော်မူ၏။ သူတို့စိတ်နှလုံးကို မိုက်စေတော်မူ၏ ဟူသောစကားကြောင့် ထိုသူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ကြ။-ဟေရှာ၊ ၆:၁၀။ 41ဟေရှာယသည် ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကိုမြင်၍ ဗျာဒိတ်တော်ကိုပြန်စဉ်တွင် ထိုစကားကို ဟောပြောသတည်း။- 42သို့သော်လည်း အရာရှိအများတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကြ၏။ တရားဇရပ်မှဖာရိရှဲတို့သည် နှင်ထုတ်မည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။- 43အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ဘုန်းအသရေထက် လူတို့ပေးသော ဘုန်းအသရေကို သာ၍နှစ်သက်ကြ၏။
ဟောပြောသောစကားသည်ပင်အပြစ်စီရင်ခြင်း
44ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် ငါ့ကိုသာ ယုံကြည်သည်မဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကို ယုံကြည်၏။- 45ငါ့ကို ကြည့်မြင်သောသူသည် ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသောသူကို ကြည့်မြင်၏။- 46ငါ့ကို ယုံကြည်သမျှသောသူတို့သည် မှောင်မိုက်၌မနေစေခြင်းငှာ ငါသည်အလင်းဖြစ်လျက် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီ။- 47ငါ့စကားကိုကြားသောသူသည် မယုံကြည်ဘဲနေလျှင် ထိုသူကို ငါသည်အပြစ်မစီရင်။ လောကီသားတို့ကို အပြစ်စီရင်အံ့သောငှာ ငါလာသည်မဟုတ်၊ လောကီသားတို့ကို ကယ်တင်အံ့သောငှာ ငါလာ၏။- 48ငါ့ကိုပယ်၍ ငါ့စကားကို နားမခံသောသူအား အပြစ်စီရင်သောသူရှိသေး၏။ ငါဟောပြောသောစကားပင် နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ထိုသူအားအပြစ်စီရင်လိမ့်မည်။- 49အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ကိုယ်အလိုအလျောက် ဟောပြောသည်မဟုတ်၊ ငါ့ကို စေလွှတ်သောခမည်းတော်သည် အဘယ်သို့ ငါဆုံးမဟောပြောရမည်ကို ပညတ်ပေးတော်မူပြီ။ ခမည်းတော်၏ပညတ်တော်သည် ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်ကို ငါသိ၏။- 50ထိုကြောင့် ဟောပြောသမျှတို့ကို ခမည်းတော်မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း ငါဟောပြောသည်ဟု ကြွေးကြော်၍မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၂ (အနက်ဖွင့်)

၇။ ဘုရားသားတော်မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် အမှုတော်ပြုခြင်း (အခန်း ၁၂-၁၇)

(က) ဗေသနိတွင် ယေရှုအားဆီလူးခြင်း (၁၂:၁-၈)

၁၂:၁ ဗေသနိသည် မိမိအိမ်သဖွယ် ယေရှုမွေ့လျှော်သောနေရာဖြစ်သည်။ မာသ၊ မာရိ၊ လာဇရုဟူသော မိတ်ဆွေကောင်းများရှိသည်။ ဤတခေါက် ဗေသနိသို့ရောက်လာခြင်းသည် လူ့စကားအရ ပြောရလျှင် စိုးရိမ်သောကဖြင့် ရောက်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူ့အားရန်ရှာကြသူများ၏ ဌာန ချုပ်ယေရုရှလင်နှင့် လည်း အလှမ်းနီးနေသည်။

၁၂:၂ လူအများက ဆန့်ကျင်မုန်းတီးကြသော်လည်း ချစ်ခင်ကြင်နာသော လူနည်းစု ရှိစမြဲ ဖြစ်သည်။ လာဇရုတို့ မောင်နှမများနှင့် အတူညစာ ဝိုင်းကြသည်။ စားသောက်ဖွယ်များကို မာသက တည်ခင်းပေးသည်။ လာဇရုသေသည့်အချိန်မှစ၍ ပြန်လည်ထမြောက်သည့်အထိ မည်သည့် အရာများ တွေ့မြင်သည်ကို သမ္မာကျမ်းစာရှင်းပြချက်မရှိပါ။ ဘုရားသခင်က ထိုအကြောင်း ထုတ်ဖော်မပြောရန် တားမြစ်ခြင်း ဖြစ်နို်င်သည်။

၁၂:၃ အမျိုးသမီးတယောက သခင်ယေရှုအားဆီလူးသည့်အကြောင်း ကို ခရစ်ဝင်ကျမ်း များတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ တခုနှင့်တခု အသေးစိတ်မတူသော်လည်း ဤကျမ်းပိုဒ်သည် (မာ ၁၄:၃-၉) နှင့် ကျမ်းပြိုင်ဖြစ်သည်။မာရိသည် သခင်ဘုရားအား ကြည်ညိုသဒ္ဓါသောကြောင့် အဖိုးထိုက် တန်နံ့သာဆီးမွေးဖြင့် ခြေတော်လိမ်းပေးသည်။ သခင်ဘုရားအတွက် ပေးလှူရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် နှမြောတွန့်တိုခြင်း အလျဉ်းမရှိ။ မည်သည့် အရာမဆို ပေးလှူနိုင်သည်။ သခင်ဘုရား၏ လူသားများ၏ ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုအချိန်တွင် မာရိသည် သခင်ခြေတော်ရင်းတွင် ပျပ်ဝပ်နေသည်။ ဆံပင်မျာဖြင့် သခင့် ခြေတော်တော်ကို သုတ်ပေးသည်။ မိန်းမများ၏ ဘုန်းသည် ဆံထုံးဖြစ်သည်။ ယခုမာရိသည် ထိုမိန်းမ များ၏ ဘုန်းဆံထုံးဖြင့် သခင့် ခရစ်တော်ကို သုတ်နေပါလား။ ထိုအချိန်မှစ၍ မာရိသည် အမွှေးနံ့သာမသုံး ဆောင်တော့သည်မှာ သေချာသည်။ ရေးမွှေးနံ့သာယူဆောင်လာသူများသည်လည်း အသုံးမလိုတော့ပါ။ တအိမ်လုံးသည် ထိုရေမွှေးနံ့သာဖြင့် မွှေးကြိုင်သည်။

၁၂:၄-၅ ဤနေရာတွင် လူ့ဇာတိစိတ်၏ ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင် သည်။ သခင်ယေရှုကို သစ္စာဖောက်မည့်သူ တယောက်ကမူ ထိုကဲ့သိုပ အဖိုးတန်နံ့သာ ဆီမွှေးသုံးစွဲ သည် ကို ဘဝင်မကျ။

ယုဒရှကာရုတျသညျ သခငျယရှေုအား ဒနောရိသုံးရာမြှ မတနျဟု ဆိုခငြျသညျ။ ထိုသို့ ခွထေောကျတှငျ ရမှှေေးသှနျးလောငျးမညျ့အစား ထိုရမှှေေးကို ထုတျရောငျး၍ မရှိဆငျးရဲသားမြားအား မပေးရကောငျးလား ဟုအပွစျမွငျသညျ။ ထိုစကားသညျ သဘောရိုးမဟုတျ။ မနာလို မစိဆရိယစိတျဖွစျသညျ။ အမှနျစငျစစျ သူဆငျးရဲမြားကိုလညျး ဂရုစိုကျခွငျးမဟုတျ။ သခငျ့ကို မပွုစုစလေိုသောခွငျးဖွစျသညျ။ ထိုသူ သညျ ယရှေုကို ဒနောရိသုံးဆယျဖွငျ့ ရောငျးစားသစ်စာဖေါကျသူ ဖွစျသညျ။ ထိုအကွောငျးကို Ryle က ဤသို့ ဆိုသညျ။

တပည့်တော်ဘဝဖြင့် သုံးနှစ်သုံးမိုးသွားလေရာ လိုက်ခဲ့သည်။ ယေရှု၏ အံ့ဘွယ်နိမိတ်လ က္ခဏာများသွနသင်ချက်များ၊ အကြင်နာလက်ရာများ တွေ့မြင်ခဲ့ပါသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင်မူ မိမိစိတ် နှလုံးပျက်စီးခြင်းကိုသာ ထုတ်ဖော်ပြသည်။ ကြုံဆုံမြင်တွေ့ခဲ့သမျှကို သင်ပုန်းချေဖျက်ခဲ့သည်။ ဤနေရာ တွင် ယုဒရှကာရုတ်က သင်ခန်းစာလှလှ ပေးပါသည်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဟု ထင်ခဲ့သောအရာတခုမျှဖြင့် သတိ လက်လွတ်ချိန်တွင် ဘဝပျက်စီးစေနိုင်သည်။၃၉

၁၂:၆ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယုဒရုကာရုတ်အကြောင်း သိသောယောဟန်က “ယုဒရှကာရုတ် သည်မရှိဆင်းရဲသားများကို တကယ်သနားကြင်နာသူမဟုတ်၊ ခိုးဝှက်တတ်သူ လောဘကြီးသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယုဒရှကာရုတ်သည် ဘဏ္ဍာထိန်းဖြစ်၍ ကြိုက်သလောက်နှိုက်၊ ကြိုက်သလောက်ုသုံး၊ စာရင်းလိမ်ပြတတ်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

၁၂:ရ သခင်ယေရှုကလည်း ယုဒရှကာရုတ်အား မာရိကိုမတားပါနှင့် ငါ့အားသင်္ဂြိုဟ်ရာ တွင် ဆီဆူးပေးသည်ဟုမှတ်ယူလိုက်ပါစေဟုဆိုသည်။ ၄၀င့ါအပေါ်ပြုမူချက်များသည် ချစ်ခင်လေးစား ကြည်ညိုခြင်းသင်္ကေတ ဖြစ်၍ လုပ်ပါစေဟုဆိုသည်။

၁၂:၈ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မရှိဆင်းရဲသားအများအပြားရှိနေသည်။ ယေရှု၏ လူ့လောက အချိန်ကာလသည် အချိန်တိုအတွင်းသာဖြစ်သည်။ ယေရှုအား ထိုကဲ့သို့ ပြုစုရန် အချိန်အမြဲတန်းရှိသည် မဟုတ်။ ထိုစကားက ယုံကြည်သူများအား ဝိညာဉ်တော်အခွင့်အရေးသည် မိမိရှေ့တွင် အရပ်မနေ။ ဖြတ် သန်းသွားသည်ဟု သွန်သင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကယ်တင်ရှင်၏ အမှုတော်နှင့်ပတ်သက်၍ အခွင့်အလမ်း ကြံလျှင် လက်မလွှတ်စေပါနှင့်။

(ခ) လာဇရုကိုသတ်ရန် ကြံစည်ခြင်း (၁၂:၉-၁၁)

၁၂:၉ ယေရုရှလင်အနီးအတွင် သခင်ယေရှုရောက်နေကြောင်းသတင်းသည် တမဟုတ် ချင်းမြို့ရွာ အနှံ့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ သင်ဘုရားသည် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဖုံး၍မရ။ သခင်ယေရှုအား ဖူးမြင်ရန် လူများစွာရောက် ရှိလာကြသည်။ တချို့ကမူ သခင်ယေရှုထမြောက်စေသော လာဇရုကို တွေ့မြင်၍ လူများစွာ ရောက်ရှိလာကြသည်။ အချို့ကမူ သခင်ယေရှု ထမြောက်စေသော လာဇရုကို တွေ့ မြင်ချင်၍ ရောက်လာကြသည်။

၁၂:၁၀-၁၁ မုန်းတီးစိတ်၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းပုံကို ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် တခါတွေ့ရ သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးက လာဇရုကို လည်းသတ်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ သေခြင်းမှ ထမြောက်ခြင်းသည် လူ့ဘဝသစ္စာကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တချို့က ယူဆကြသည်။ သို့သော် မတားဆီးနိုင်ကြပါ။

သေခြင်းမှ လာဇရုထမြောက်သောကြောင့် ယုဒလူအများအပြားက သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့် လာဇရုကို ပစ်မှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ရှင်းပြစ်မှ နားအေးမည်။ ယုံကြည်လာသူများကိုလည်း ဖမ်းဆီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြသည်။ အချို့မှာမူ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံစားရင်း မာတုရခံကြသည်။

ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးအချို့သည် ထမြောက်ခြင်းကို လက်မခံသော ဇဒ္ဒုကဲများဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် သက်သေအထောက်အထားမရှိအောင် လာဇရုအား လက်စဖျောက်လိုကြသည်။

(ဂ) အောင်ပွဲခံဝင်ရောက်လာခြင်း (၁၂:၂-၁၉)

၁၂:၁၂-၁၃ သခင်ယေရှုသည် အောင်ပွဲနှင့်အတူ ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာ သည်။ ထိုနေ့ရက် သည် ကပ်တိုင်ပေါ်မရောက်မီ တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်။

ယေရှုရှိရာသို့ လူပေါင်းများစွာမည်သို့ ရောက်လာကြသည်ကို အသေးစိတ်မသိပါ။ ဘုရား သားတော် ဣသရေလတို့၏ မေရှိယအမှန်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိကြသော ကြောင့်လား။ ရောမအုပ်စိုးမှုအောက် မှ ကယ်ထုတ်ပေးမည့်ဘုရင်ဟုယူဆကြ၍လား အမှန်တကယ် စိတ်လှုပ်ရှားကြသည် အချို့သည် တကယ်ယုံကြည်သူများဖြစ်သည်။

သံလွင်သစ်ခက်သည် ဝမ်းနည်းခြင်းမုန်တိုင်းအလွန်ငြိမ်သက်ခြင်း မိုး အထိမ်းအမှတ် (ဗျာ ၇:၉) ဖြစ်သည်။ ဟောရှဏ္ဏ ဟူသော စကားမှာ ယခုကယ်တင်ပါ၊ ကိုးကွယ်ပါသည်ဟု အနက်ရသည်။ ထိုသို့သံလွင်ခက် လှုပ်ယမ်း၍ ဟောရှဏ္ဏ၊ ဟောရှဟဏ္ဏ ဟုကြွေးကြော်ကြခြင်းမှာ သခင်ယေရှုအား တပါး အမျိုးသား၊ ရောမလူမျိုးအုပ်စိုးခြင်း ကျွန်ဘဝမှ ယုဒလူများ ကယ်တင်ရန် ဘုရားသခင် စေလွှတ်တော်မူ သောသူ ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

၁၂:၁၄-၁၅ ယေရှုသည် မြည်းကလေးကိုစီးလျက်မြို့တော်လမ်းမအတိုင်း ယေရုရှလင် မြို့ ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသည်။ ထိုသို့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာ ရှေးပရောဖက်ကျမ်းတွင် ဟောကြားသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်သည် (ဇာ ၉:၉) တွင် ဣသရေလတို့၏ ဘုရင်သည် မြည်းကလေးကိုစီး၍ ကြွလာမည်ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ ဇိအုန်သမီးဆိုသည်မှာ ယုဒလူမျိုးကို ရည်ညွန်း သည်။ ဇိအုန်သည် ယေရုရှလင်မြို့တော်မှ တောင်ကုန်း နာမည်ဖြစ်သည်။

၁၂:၁၆ သခင်ယေရှုမြည်းကလေးစီး၍ ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းသည် ပရော ဖက်ဇာခရိဟောကြားချက် ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပည့်တော်များကိ နားမလည်ကြ၊ သခင်ယေရှု ကောင်းကင် နိုင်သို့ ပြန်လည်ကြွမြန်းသော အခါမှသာ ဪဒီလိုပါလား ဟု သဘောပေါက်ကြသည်။

၁၂:၁၇-၁၈ သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းကို စောင့်ကြိုနေကြသော ပရိသတ်များသည် လာဇရု ထမြောက်ခြင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့သူမျာဖြစ်သည်။ လာဇရုကို မြည်းပေါ်တင်၍ ခေါ်ဆောင်သွားမည် ဟုထင်မြင် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကြသည်။ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်သည် စစ်မှန်သောယုံကြည် ခြင်းမဟုတ်သေး။

၁၂:၁၉ ပရိသတ်ကြီးသည် သခင်ယေရှုဘက်တွင် တောင်ပုံယာပုံဖြစ်နေသည်။ ဖာရိရှဲများ ဘက်တွင်ရပ်တည်သူနည်းလာသည်။ ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ကြတော့ပါ။ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံး ယေရှုနောက်သို့လိုက်ကြပြီ တကားဟု ညီးတွားကြသည်။ ထိုသို့ ယေရှုနောက်သို့ လိုက်သူများပြားသော် လည်း အမှန်တကယ်ယုံကြည်သူများမှာ လူနည်းစုသာဖြစ်သည်။

(ဃ) ဂရိအမျိုးသားများက ယေရှုကိုတွေ့ချင်ကြခြင်း (၁၂:၂၀-၂၆)

၁၂:၂ဝ ယေရှုထံသို့ ရောက်ရှိလာသော ဂရိများမှာ ယဒဝါဒီမှပြောင်းလဲလာသောတပါး အမျိုးသားများဖြစ်သည်။ ပွဲတော်သို့ရောက်လာကြခြင်းမျာ အလေ့အကျင့်ပြောင်းလဲခြင်းပြုသေးပုံမရသေး။ ထိုသို့ရောက်ရှိလာခြင်းသည် ယုဒများကယေရှုအားငြင်းပယ်ကြသည့် အချိန်တွင် တပါးအမျိုးသားများက ယေရှုအားလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။

၁၂:၂ဝ ဖိလိပ္ပုထံသို့မည်သို့ရောက်ရှိလာကြသည်ကိုမသိရပါ။ ဤဂရိနာမည် ဖိလိပ္ပုသည် ဂါလိလဲနယ် ဗေရှဲဒသားဖြစ်ဟန်တူသည်။ တပါးအမျိုးသားများစိတ်ဝင်စားသောကြောင့် နာမည်ယူထားပုံရ သည်။ ဂရိအမျိုးသားများက ဆရာယေရှုကိုမြင်ချင်သည် ဟုမေးကြသည်။ ထိုသို့ ငတ်မွတ်သူကို မည်သူ ကမှ လက်ချည်းဗလာ ပြန်လွှတ်မည်မဟုတ်။

၁၂:၂၂ သခင်ယေရှုက ထိုဂရိတို့ကို တွေ့ချင်ဖို့မသေချာ။ တပည့်တော်များအား  တပါးအမျိုးသားများထံသို့ သတင်းကောင်းမဟောကြားရန် ပြောထားသည့် စကားရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဖလိပ္ပုကထိုဂရိနှစ်ယောက်ကို ဦးစွာအန္ဒြေထံသို့ခေါ်သွားသည်။ ယေရှုကို တွေ့ချင်ကြကြောင်း ပြောပြ လိုက်သည်။

၁၂:၂၃ ထိုဂရိများက အဘယ်ကြောင့် ယေရှုကို တွေ့ချင်ကြသနည်း။ ယေရှု၏ ဉာဏ်ပညာ သတင်းကြီးမားပုံကြားသိကြသောကြောင့် ဂရိတို့၏ ဒဿနနှင့် နှီးနှောယှဉ်ပြချင်ပုံရသည်။ ယုဒခေါင်းဆောင်များနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်နေသောကြောင့် သူ့အသက်ကို ကယ်ဆယ်သည့်အနေဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဂရိတို့၏ ဒဿနမှာ သင်ကိုယ်သင်ထောက်ညှာပါ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤဒဿနသည် ယေရှုသွန်သင်ချက်နှင့် ယှဉ်လျှင် အရှေ့နှင့် အနေက်ပမာ ဖီလာဆန့်ကျင်နေ သည်။ သခင်ယေရှု အသေခံမည့်အကြောင်းသည် မိမိကိုယ်ကို ထောက်ညှာခြင်းနှင့် လုံးဝနားသည်။

၁၂:၂၄ မျိုးစေ့သည်မြေသို့ကျ၍ မပျက်ဆီးမခြင်း အပင်ပေါက်၍ အသီးမဖြစ်ထွန်းနိုင်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သခင်ယေရှုသည် သူ့ကိုယ်သူ မျိုးစေ့ အဖြစ်တင်စားထားသည်။ အကယ်၍ သခင်ဘုရား အသေမခံခဲ့လျှင် တပါးတည်းရှိနေမည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ စိုးစံနေမည်။ လူသားများကိုလည်း ကယ် တင်ခြင်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်။ အသေခံတော်မူသောအခါ တွင်မူကား လူသားများ ကယ်တင်ခြင်းလမ်းပြပေး သည်။

ထိုအကြောင်းကို T.G. Tagland ကဤသိုပဆိုထားသည်။

အကယ်၍ မြေပေါ်သို့မျိုးစေ့ကျခြင်းကို လက်မခံ၊ မျှော်လင့်ချက်မထား၊ ခရစ်တော်၏ နာမတော်မြတ်၌ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ဥစ္စာဓန၊ ကျန်းမာခြင်း၊ စွန့်စားခြင်းမရှိ၊ မိသားစုမခွဲခြားနိုင်လျှင် ထိုသူ သည်လည်း အထီးကျန်သာဖြစ်သွားမည်။ အကယ်၍ အသီးအပွင့် သီးပွင့် လိုလျှင် ကောင်းကြီးလက္ခဏာ ပြည့်ဝတော်မူသော သခင့်နောက်သို့ လိုက်ကိုလိုက်ရမည်။ ဘဝအပျက်ခံ၍ မျိုးစေ့ကြဲလျှင် မူကား အသီး အပွင့် များစွာ အမှန်သီးပါသည်။၄၁

၁၂:၂၅ အချို့က လူ့ဘဝအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ စားဝတ်နေရေးဟု တွေးယူကြ သည်။ ဘဝသာယာရေးကို ရှာဖွေကြသည်။ ထိုသို့ စားဝတ်နေရေးကို အဓိကဦးစားပေးခြင်းသည် ဝိညာဉ် ရေးရာအားနည်းစေပါသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာကို မေ့လျှော့ခြင်းဖြင့် အသက်တာတခုလုံးဆုံးရှုံးသွားစေပါသည် တမျိုးပြောရလျှင် သခင်ဘုရားထံမှရရှိမည့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများလက်လွှတ်ရှုံးသွားပါသည်။ အမှုတော် တွင်ပါဝင်ခြင်းသည် အဖိုးထိုက်တန်ရတနာဖြစ်သည်။ ထဝရအသက်တာစိုးစံဖို့ လက်ရှိဘဝကို စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိဘဝကို မုန်းခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိစည်းစိမ်ဥစ္စာများတွင် စိတ်ပါဝင် စားသာယာခြင်းထက် ခရစ်တော်အား ပိုမိုမြတ်နိုးချစ်ခင်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၂:၂၆ ခရစ်တော်၌ ဆက်ကပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်နောက်သို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားသည် အစေခံများအား သွန်သင်ချက်ကို နာခံစေချင်သည်။ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းစေချင် သည်။ သခင်ဘုရားက တပည့်တော်တိုင်းအား လက်ရှိဘဝသာမက ထာဝရအသက်အတွက်ပါ အာမခံ ချက်ပေးထားသည်။ အမှုတော်ဆောင်ခြင်းသည် လာမည့် ထိုနေ့ရက်၌ ဆုလက်ဆောင်ရရှိရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်နောက်၌ မျက်နှာငယ်စရာသိမ်ငယ်စရာမရှိ။ မျက်နှာ ပွင့်လန်း မည့်အခွင့် အရေး ဖြစ်သည်။

(င) သခင်ယေရှုသေခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ခြင်း (၁၂:၂၇-၃၆)

၁၂:၂ရ သခင်ဘုရားအတွေးများနေသည်။ ခမည်းတော်၏ အမျက်ဒေါသသင့်ကြမည့် အပြစ်သားများအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင် အသေခံမည့်အကြောင်းတွေးနေသည်။ နှလုံးကြွေပြုန်းမတတ် ခံစားရသည်။ စိတ်ဝိညာဉ် များထိ တုန်လှုပ်သည်။ ထိုအခိုက်အတန့်လေးမှာ ချီးမွမ်းနိုင်ပါသလား။ ထိုကံကြ မ္မအမျက်ဖလားမှ ကင်းလွတ်အောင်အချိန်မည်မျှကြာဆုတောင်းနေပါသနည်း။ သို့သော်ထိုကစ္စအတွက် ဆုမတောင်းနိုင်ပါ။ သခင်ဘုရားလူ့လောကသို့ ဆင်းသက်လာခြင်းသည် ပင်လျှင် ကားတိုင်တွင် အသေခံ ဖို့ဖြစ်သည်။ အသေခံဖို့မွေးဖွားလာသည်။

၁၂:၂၈ ချီးမွမ်းမည့်အစားလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သေမည့်အရေးမှ လွတ်မြောက်ရန် ဘုရား သခင်ထံ ဆုတောင်းသည်။ အဘဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ ဘုန်းအသရေထင်ရှားစေခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ယခု လည်း ထင်ရှားစေဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း အသံတော်ပေါ် ထွက်လာသည်။ ယေရှုသခင်၏ မြေကြီးပေါ်အမှု တော်စတင်ချိန်တွင် ဘုန်းအသရေတော်ထင်ရှားစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နာဇရက်တွင် တိတ်ဆိတ်စွာနေသော အနှစ် (၃၀)ကာလ၊ အမှုတော်ထမ်းဆောင်နေသော (၃)နှစ်ကာလ၊ ကယ်တင်ရှင်၏ အမှုတော်ကာလ တလျှောက်လုံးခမည်းတော်ကဘုန်းအသရေထင်ရှားစေပါသည်။ထိုအမှုထက်သာ၍ အသေခံခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်တက်ခြင်းတိုင်အောင် ဆက်လက်၍ ဘုန်းအသရေ တော် ထွန်းတောက်စေဦးမည်။

၁၂:၂၉ သခင်အနားတွင်ရှိနေသူများသည် ထိုကောင်းကင်ယံမှ အသံတော် ထွက်ပေါ်လာ မည့်အခါ မိုးချိန်းသံဟု ထင်ကြသည်။ အချို့လူများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာကိစ္စကို လူ့ဇာတိသာဘာဝအတိုင်း ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းကြသည်။ အထူးသဖြင့် သခင်ဘုရားကို လက်သင့်မခံသူများက အံ့ဘွယ် နိမိတ်လက္ခဏာ များကို သဘာဝတရားအတိုင်း စီရ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြသည်။ အချို့ကမူ မိုးချိန်းသံမဟုတ်ကြောင်းသိကြသော် လည်း ဘုရားသခင် ၏ အသံတော်ဖြစ်ကြောင်းကို မသိကြ။ ကောင်းကင် တမန်၏ အသံဖြစ်မည်ဟု သာထင်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါရှိမှသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ဖြစ်ကြောင်းနား လည်နိုင်သည်။ ထိုသူများသည် နှုတ်ကပတ်တော်သတင်းကောင်း ကို ထပ်ခါတလဲလဲ နားထောင်ဘူကြ သော်လည်း စွဲမှတ်ခြင်းမရှိကြ။ အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အကူအ ညီရှိမှသာနားလည်နိုင်ကြသည်။

၁၂:၃ဝ ယေရှုက ထိုအသံတော်သည် ယေရှု အတွက်သာ ပေါ်ထွန်းသည်မဟုတ်။ အသံတော်ကြားသူအားလုံးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြလိုက်သည်။

၁၂:၃၁ ယခုပင်လျှင် ဤလောကသည် တရားစီရင်ခြင်းခံရလေပြီ ဟု သခင်ဘုရားက မိန့် တော်မူသည်။ ထိုစကားသည် လောကကြီးက သခင်ဘုရား၏ အသက်နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးအားကားတိုင်သို့ ပို့ ရသည့်အကြောင်း သခင်ခရစ်တော်အားငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့် စီရင်ကြသည့် အကြောင်းများကို ဆိုလိုသည်။ လောကကို အစိုးရသူဆိုသည်မှာ စာတန်ဖြစ်သည်။ စင်စစ်တွင်မူ ကရာနီကုန်ပေါ်တွင် သခင်ဘုရာက အနိုင်ယူပါသည်။ စာတန်၏ အကြံတွင် သခင်ယေရှုအား အနိုင်ယူလိုက်ပြီဟု ထင်သည်။ စာတန်အား အနိုင်ယူသကဲ့သို့ လူသားများကို်လည်း ထိုစာတန်လက်ထဲမှ လွတ်မြောက်သည့် ကယ်တင်ခြင်း လမ်းခင်း ပေးသည်။ စာတန်အား အနိုင်ယူပြီးကြောင်း စီရင်ချက်မကျေညာသေးသော်လည်း ရုံးတော်တံဆိပ်ခပ်နှိပ် ပြီးဖြစ်သည်။ လက်တလောတွင် မူ လောကကမ္ဘာကြီးတခုလုံးအား လိုက်လံ နှောင့်ယှက်ဒုက္ခပေးနေသော် လည်း ငရဲမီးအိုင်ထဲသွားရန် စီရင်ထားပြီးသူ ဖြစ်သည်။

၁၂:၃၂ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ ပထမပိုင်းသည် ကရာနီကုန်းပေါ်တွင် သခင်ယေရှုအသေခံ မည့်အကြောင်းရည်ညွန်းသည်။ သစ်သားလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သံမှိုနှက်ပြီး မြေကြီးပေါ်မှမြှောက်ကြရ မည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံခြင်းဖြင့် လူတိုင်းအား အထံတော်သို့ခေါ်ဆောင်မည်ဟုသခင် ဘုရား မိန့်ဆိုသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိမ်ဖန်များစွာရှင်းပြခဲ့သည်။ အချို့က ထိုစကားသည် လူတိုင်းအား ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေမည်သို့မဟုတ် အပြစ်စီရင်မည်ဟု ထင်မြင်ကြသည်။ အချို့ကမူ သခင်ဘုရားက တရားဒေသနာ တိုက်ကျွေးပြီးတရားနာပရိသတ်များ ဘုန်းတန်ခိုးရရှိကာ ဝိညာဉ် များအထံတော်သို့ ရောက်ရှိကြမည်ဟု ထင်မှတ်ကြသည်။ အမှန်မှာ သခင်ခရစ်တော်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံခြင်း သည် လူတိုင်းဘုရားသခင် ထံတော်သို့ ရောက်ရှိလာကြမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး ရောက်ရှိလာကြမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ လူမျိုးတိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်း၊ ဘသာစကား အမျိုးမျိုး ပြောသူများအားလုံး ရောက်ရှိလာမည့် အကြောင်း ဖြစ်သည်။

၁၂:၃၃ သစ်တိုင်ပေါ်မြှောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ သခင်ဘုရား အသေခံမည့်ပုံစံကို ရည်ညွန်း သည်။ သခင်ဘုရားသည် အလုံးစုံကို သိမြင်သူဖြစ်ကြောင်းဤနေရာတွင် တဖန်တွေ့ရသည်။ သခင်ဘုရား သည် ကုတင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းမဟုတ်၊ မတော်တဆထိုခိုက်မှုကြောင့် ရုတ်တရက်အသေခံသည်မ ဟုတ် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံမည့်အကြောင်း ကြိုသိ၍ ကြိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။

၁၂:၃၄ သစ်တိုင်တွင် ချီမမည်ဟုဆိုသောအခါ လူများက နားမလည် နိုင်ကြ။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းတွင် မေရှိယ သည် နိစ္စထာဝရအသက်ရှ်ငမည်ဟု ပရောဖက်ပြုထားချက် (ဟေရှာ ၉:၇၊ ဆာ ၁၁၀:၄၊ ဒံ ၇:၁၄၊ မိ ၄:၇) ရှိသောကြောင့် သို့လောသို့လော ဖြစ်နေကြသည်။ သခင်ယေရှု၏ လူသားတော်သည် မြေမှ မြှောက်ထားခြင်းခံရမည် ဟူသော စကားတော်က ပဟေဠိဖြစ်နေသည်။ အမှန်မှာ ယခင်ကျမ်းပိုဒ်များ တွင် သခင်ယေရှုက သူ့ကိုယ်သူအား လူသားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုလူသားတော်နှင့် ဤကျမ်း ပိုဒ်မှ လူသားတော်သည် အတူတူဖြစ်သည်။

၁၂:၃၅ လူသားတော်ဆိုသည်မှာ အဘယ်သူနည်းဟု မေးမြန်းကြသောအခါ သခင်ယေရှု ကလောကအလင်း တည်းဟူသော သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည်။ သူတို့နှင့် အတူ တခဏသာနေ မည့်အလင်းဟူသောစကားကို ပြန်လည်သတိပေးလိုက်သည်။ အလင်းသို့လာ၍ လျှောက်လှမ်းကြဖို့ တပ်လှန့်သည်။ တနည်းပြောရလျှင် အမှောင်ထဲတွင် မမြင်မကန်းလျှောက်နေလျှင့် မည်သည့် ဒေသ ရောက်၍ မည်သည့်နေရာသိုပ သွားကြမှန်းသိမည်မဟုတ်။

သခင်ဘုရားက သူ့ကိုယ်သူအား နေနှင့် လ အလင်းရောင်ကဲ့သို့ ပုံနှိုင်းသည်။ နံနက်လင်း သောအခါ အရှေ့မှ နေထွက်လာ၍ နေ့လယ်ယံတွင် မိုးကောင်းကင်ထိပ်တွင်ရောက်နေပြီး၊ ညနေခင်း တွင် အနောက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းထဲသို့ ကွယ်ပျောက်သွားသည်။ ထိုနေ၏ လှုပ်ရှားမှုသည် အချိန်နာရီတခုတည်း သာ ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုနေ့ကလာ တွင်သာ လူသားများရုန်းကန် လှုပ်ရှားရရှာဖွေကြသည်။ ညအချိန်တွင် မူထိုကဲ့သို့ မဟုတ်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာ ရှုဒေါင့် ဖြင့်ကြည်လျှင် သခင်ယေရှုနှင့် အတူ ရှိနေခြင်းသည် နေ့တာ ကာလဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်သူမှာ အမှောင်ထဲရောက်ရှိနေသူဖြစ်၍ မိမိရောက်ရှိသည့် နေရာ၊ သွားမည့်နေရာမသိနိုင်။ လမ်းပြသူမရှိ၊ ဘဝအသက်တာ တည်ငြိမ်ခြင်း မရှိ။

၁၂:၃၆ ထို့ကြောင့် အခွင့်အရေးကြုံနေဆဲမှာ သူကိုယုံကြည်ကြဖို့ ဘုရာက သတိပေးထား သည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် အလင်း၏ သားများဖြစ်၍ ထာဝရ အသက်ရှင်ကြမည်။ ထိုသို့မိန့်မှာ ပြီးနောက် ယေရှုသည် လူအုပ်ကြားထဲမှာ တခဏပျောက်ကွယ်သွားသည်။

(စ) ယုဒလူအများ၏ ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့မှု (၂:၃၇-၄၃)

၁၂:၃ရ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ယေရှုက ဤမျှအံ့ဖွယ် နိမိတ်လက္ခဏာပြသသော် လည်း မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ပရိသတ်၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် မခိုင်မာ။ အလေးမ ထားကြ၊ ဇာတိတော် များစွာ ပြခဲ့သော်လည်း အယုုံအကြည်မရှိကြ။ နောင်တရဖို့ အလိုမရှိကြ။ ရှင်ဘုရင် သာလိုချင်ကြသည်။

၁၂:၃၈ မယုံကြည်သူယုဒလူအများအပြားရှိကြောင်း၊ ပရောဖက်ဟေရှာယက (၅၃:၁) “ငါတို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံသနည်း။ ထာဝရဘုရာ၏ လက်တော်သည် အဘယ် သူအားထင်ရှားတော်မူသနည်း” ထာဝရဘုရား၏ လက်တော်သည် အဘယ်သူအားထင်ရှားတော်မူသနည်း  ဟုဆိုထားသည်။ လူအများကမယုံပါဟုဖြေပါသည်။ ဘုရား၏ ဘုန်းတန်ခိုးသည် ယေရှုခရစ်တော်ဟော ကြားသောသီတင်းစကားယုံကြည်သူများအပေါ်တွင် ပေါ်ထွန်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် မေရှိယ သခင်အား မယုံကြည်လျှင် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော် မထင်ရှားနိုင်ပါ။

၁၂:၃၉ သခင်ယေရှုဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် ဣသရေလလူမျိုးထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသော အခါ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည်။ အဖန်းတလဲလဲ ဝင်ရောက်၍ ကယ်တင်ခြင်းတရာကမ်းလှမ်းသော်လည်း “ဘူး” ခံနေကြသည်။ လူအများစုသည် ခေါင်းမာသည်။ လက်မခံက။ မျက်စိအတင်းမှိတ်ကြသောကြောင့် အလင်းမမြင်နိုင်ကြ။ ထိုသို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်အတင်းမျက်စိမှိတ်နေကြသောကြောင့် သခင် ဘုရားက ကြိတုတ်ဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်း စီရင်မှာ သေချာသည်။

၁၂:၄ဝ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် (ဟေရှာ ၆:၉-၁၀) “ကြားလျှင် မင်အဓိပ္ပါယ်နားမလည် ၊ မျက်စိမမြင်၊နားမကြားအောင် စိတ်နှလုံးမိုက်နေသည်” ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကို ကိုးကားသည်။ သခင်ဘုရား က ထိုသူများအား ဦးစွာ မျက်စိမှိတ်နားပိတ်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်။ ဣသရေလ များ၏ မေရှိယသခင်ငြင်းပယ် ခြင်းဖြင့် မိမိတို့သဘော အရ စိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်အဝင်မခံသဖြင့် နားမလည်၊ အနာရောဂါ ကင်းငြိမ်းခြင်းမရှိ၊ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိ။

၁၂:၄၁ ဟေရှာယ ပရောဖက်က ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားမည့်အကြောင်း ဟောခဲ့သည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယ ဟောကြားခဲ့သော ဘုရားသခင် ဘုန်းတော်သည် ခရစ်တော် ၏ ဘုန်း တော်ဖြစ်ကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ထပ်ရှင်းပြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤကျမ်းပိုဒ်က ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်ကြောင်း အခြားအထောက်အထားတခု သက်သေပြသည်။

၁၂:၄၂ ယုဒခေါင်းဆောင်အများအပြားသည် သခင်ယေရှုအားမေရှိယဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်သိမှတ်လာကြသည်။ သို့သော်လည်း အခြားသူများအား မပြောပြရဲကြ။ သခင်ခရစ်တော် ဘုရား အားစိတ်နှလုံးရင်းဖြင့် ယုံကြည်ကြလာဟန်တူသော်လည်း တခုခု လိုအပ်နေသေးသည်။ တကယ့် ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်မှာလဲ ခရစ်တော်၌ ဝန်ချခြင်းရှိပါသလား၊ ယခုလား၊ နောင်မှလား၊ ခရစ်တော်ဘုရား ကို အမှန်တကယ် လက်ခံယုံကြည်လျှင် မည်သူ့ကို မှ တိုင်ပင်စရာမလို၊ ခွင့်တောင်းစရာမလို။ မည်သည့် အရာမှကလည်း မတားဆီးနိုင်။

၁၂:၄၃ ထိုသူမျးာသည် အစကတည်းက ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းထက်၊ အချင်းချင်းမိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း၌ သာယာသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားအမှုတော် ထက်လူမှုရေး၌ တင်းတိမ် သူများဖြစ်သည်။ ထိုအပြုအမူသည် ခရစ်တော်ကို အမှန်တကယ်လက်ခံယုံကြည်ခြင်းဟု ဆိုနိုင်ပါ့လား။ အခန်းကြီး ၅-၄၄ ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။

(ဆ) မယုံကြည်ခြင်း၏ ဘေးအန္တရာယ် (၁၂:၄၄-၅၀)

၁၂:၄၄ သခင်ယေရှုက “င့ါကိုယုံကြည်သူသည် ငါ့ကိုသာမဟုတ် င့ါကိုစေလွတ်တော်မူ သော အရှင်ကိုလည်း ယုံကြည်သူဖြစ်၏” ဟုကြွေးကြော်ထားသည်။ ခမည်းတော် နှင့် သားတော်တို့၏ တလုံးတဝတည်း၊ ထပ်တူပ်မျှ ဖြစ်ခြင်းကို တဖန် သက်သေထူသည်။ တပါးတည်းကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းမ ဖြစ်နိုင်။သခင်ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ခမည်းတော်ကိုလည်း ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ ခမည်းတော် ကိုသော်၎င်း၊ သားတော်ကို၎င်း၊ တပါးတည်းကိုခွဲခြားယုံကြည်၍ မရပါ။

၁၂:၄၅ မည်သူမှခမည်းတော်ဘုရားကို မမြင်နိုင်ပါ။ ခမည်းတော်သည် လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင် နိုင်သော နာမ်ဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားသခင်အားထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ရန် သားတော်သခင်ယေရှု သည်။ လူ့လောက သို့ဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုနှင့် ဘုရားသခင်သည် ရုင်သွင် သဏ္ဌာန်အားဖြင့် ချွတ်စွပ်တူသည်ဟုမဆိုလို။ စိတ်သဘောထားဂုဏ်အင်လက္ခဏာ တွင်တူညီသည် ဟုဆို လိုသည်။ သားတော်ကခမည်းတော်ဘုရား၏ စိတ်သဘောတော်များကို ပြသသည်။ ထို့ကြောင့် သားတော် သခင်ယေရှုကို ဖူးမြင်သူတိုင်း သည် အဘဘုရားသခင်အား ဖူးမြင်ခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။

၁၂:၄၆ အလင်းပုံဥပမာသည် သခင်ယေရှုအနှစ် သက်ဆုံးဥဒါဟာရုဏ်ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်လည်း သူ့ကို ယုံကြည်သူများသည် အမှောင်ထဲတွင် မနေ၊ အလင်းထဲသို့ လျှောက်သူမျာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် လောကသားများအတွက် ရောက်လာသော လောကအလင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပုံနိုင်းထားသည်။ ခရစ်တော်နှင့် ဝေးကွာသူများသည် မှောင်မိုက်ထဲတွင် လျှောက်လှမ်းသူများဖြစ်သည်။ မရဏာသေခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုလည်း နားမလည်ကြ။ ခရစ်တော်ထံတော်ပါးသို့ ရောက်လာ သူများမှာမူ ကားယုံကြည်ခြင်းရှိကြသောကြောင့် သမ္မာအလင်းထဲအသက်ရှင်သူမျာဖြစ်သည်။

၁၂:၄ရ သခင်ခရစ်တော်လူ့လောကသို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဆင်းသက်လာခြင်းသည် လောကသားများအား အပြစ်စီရင် ရန်မဟုတ်။ ကယ်တင်ဖို့ဖြစ်သည်။မယုံကြည်သူများ၊ ကြားလျက်နှင့် မကြားချင်ယောင်ဆောင်သူများအား တရားစီရင်ရန်မဟုတ် သေး။ သို့သော် နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင် အပြစ် စီရင်ခြင်းမခံရဟု ကတိပေးခြင်းမဟုတ်။ ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြခြင်ဖြစ်သည်။

၁၂:၄၈ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်တရားစီရင်မည့်နေအကြောင်းကို သတိပေးထားသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ငြင်းပယ်သူများသည် တရားပလ္လင်ရှေ့မှာရောက်ရှိကြရမည်။ သခင်ဘုရား၏ နှုတ်ကပတ် တော်နှင့် သွန်သင်ချက်များက ထိုသူများ၏ မယုံကြည်ခြင်းကို တရားစီရင်မည်။

၁၂:၄၉ သခင်ဘုရား၏ သွန်သင်ဟောပြောသမျှသည် မိမိသဘောအတိုုင်း မဟုတ်သကဲ့ သို့ စာအုပ်ကြီးအတိုင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ သားတော်သည် အစေခံကဲ့သို့ နာခံသူသာဖြစ်သည်။ အဘခမည်း တော်၏ သွန်သင်ချက်အတိုင်း ဟောပြောသည်။ လူများက လက်မခံငြင်းပယ်ကြသော စကားသည် သခင်ယေရှု၏ စကားသာမဟုတ်။ အဘဘုရားသခင်၏ နှုတ်တော်ထွက်စကားများဖြစ်သည်။ အဘဘုရား သခင်က ပြောခိုင်းသည်သာမဟုတ်၊ ပြောမည့် စကားလုံးကိုလည်း သွန်သင်ထားသည်။ ပြောမည့်စကား နှင့် ပြောသည့်စကားသည်မတူညီပါ။ ပြောမည့်စကားသည်နှုတ်ကပတ်တော်စကားဖြစ်၍ ပြောမည့်စကား သည် နှုတ်ကပတ်တော် မှထွက်သည့်စကား အသုံးအနှုတ်ဝါစနဖြစ်ပါသည်။

၁၂:၅ဝ သခင်ယေရှုသည် ခမည်းတော်က ထာဝရအသက်ပေးထားကြောင်း သိရှိသည်။ သူ့ကိုယုံကြည်သူများကိုလည်း ထိုထာဝရအသက်လက်ဆင့် ကမ်းပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား သွန်သင်ဟောြားသောစကားတော်သည်ခမည်းတော် ဘုရား၏ စကားတော်မျာဖြစ်သည်။

ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုသည် ဣသရေလလူမျိုးအတွက်သာလျှင့် ဆင်းသက်လာခြင်း မဟုတ်ကြောင်း အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ (၇)ခုဖြင့် နားလည်ရသည်။ ထိုအချုပ်လက္ခဏာများသည် အပြစ် သားများအားခရစ်တော်ယုံကြည်ကြစေရန်ဖြစ်သည်။

၁။ ကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွင်ရေကိုစပျစ်ဝိုင်ဖြစ်စေသည် (၂:၁-၁၂) ဤလက္ခဏာ သည်အပြစ်သားများအား ခရစ်တော်၏ တန်ခိုးဖြင့် ပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ် သည်။

၂။ အမတ်ကြီး၏သားအနာရောဂါ ကင်းငြိမ်စေသည် (၄:၄၆-၅၄)။ အနာရောဂါ ကဲ့သို့သော အပြစ်သားသည် ဝိညာဉ်ရေးရာကျန်းမာခြင်း လိုအပ်ကြောင်း သွန်သင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၃။ ဗသေရှဒေ ရကေနျနားမြ ဒုကိခတသညျအား အနာရောဂါပွောကျစသေညျ (အခနျး ၅) ။ ဒုကိခတ ဂီလာနသညျ ခှနျအားမရှိ၊ ကူဖောျလောငျဖကျမရှိ၊ မိမိကိုယျကို ကနြျးမာအောငျ မလုပျနိုငျသူအား ကနြျးမာစသေညျ။

၄။ လူငါးထောင်အား အစာကျွေးမွေးခြင်း  (အခန်း ၆)။ အပြစ်သားသည် အစားအစာ ဆာလောင်ငတ်မွတ်နေသဖြင့် ခွန်အားမရှိကြ။ သခင်ဘုရာကဝိညာဉ်အစာပါ ဖြည့်ဆည်း ပေးသဖြင့် နောက်တခါဆာလောင်ငတ်မွတ်ခြင်မရှိ။

၅။ ဂါလိလဲအိုင်အားငြိမ်သက်စေခြင်း (၆:၁၆-၂၁)။ အပြစ်သားများဘဝမုန်တိုင်း ဝဲကယက် ထဲတွင် အန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထိုမုန်တိုင်းရန်မှ သခင်ယေရှုက ကယ်ထုတ်သည်။

၆။ မွေးရာပါမျက်မမြင်ကို မျက်စိအလင်းရရှိစေသည် (အခန်း ၉)။ မမြင်မကန်း ပိန်းပိတ် နေသော လူ့စိတ်နှလုံးကို သခင်ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ဖွင့်ပေးသည်။ လူသည် မိမိ အပြစ်ကို မမြင်တတ်။ ကယ်တင်ရှင်၏ မင်္ဂလာတရား၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အလင်းဖြင့်သာ မြင်နိုင်သည်။

၇။ သေလွန်သော လာဇရုအားထမြောက်စေခြင်း (အခန်း ၁၁) အပြစ်သားများည် အပြစ် နွံထဲတွင် အသေကောင်များဖြစ်သည်။ ထိုအပြစ်နွံထဲမှ ထမြောက်၍ အသက်ရှင် ဖို့လိုအပ် ကြောင်းသွန်သင်သည်။

ထိုအံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ဘုရားသားတော် ဟုတ်မှန်ကြောင်းသက်သေဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။