ဟေဗြဲဩဝါဒစာ - ၅

1လူတို့တွင်ရွေးကောက်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း မည်သည်ကား၊ ပူဇော်သကာကိုလည်းကောင်း၊ အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ကိုလည်းကောင်း ပူဇော်၍၊ လူတို့အတွက် ဘုရားဝတ်ပြုစေခြင်းငှာ ခန့်ထားတော်မူသောသူ ဖြစ်၏။- 2သူသည် ကိုယ်တိုင်နွမ်းရိအားနည်းခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ မိုက်သောသူ၊ မှားယွင်းသောသူတို့ကို သည်းခံခြင်းငှာ တတ်နိုင်၏။- 3ထိုအကြောင်းကြောင့်လည်း၊ လူများအပြစ်နှင့် မိမိအပြစ်ကို ဖြေခြင်းငှာ ပူဇော်ရ၏။- 4ဘုရားသခင်သည် အာရုန်ကိုခေါ်တော်မူသကဲ့သို့ ခေါ်တော်မူသောသူမှတစ်ပါး၊ အဘယ်သူမျှ ထိုအရာမြတ်ကို မသိမ်းမယူရ။- 5ထိုနည်းတူ၊ ခရစ်တော်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအရာ၌ မိမိကို မိမိချီးမြှောက်သည်မဟုတ်။ သင်သည် ငါ့သားဖြစ်၏။ ယနေ့ပင် သင့်ကို ငါဖြစ်ဖွားစေပြီဟု မိန့်တော်မူသောသူသည် ခရစ်တော်ကို ချီးမြှောက်တော်မူ၏။-ဆာ၊ ၂း၇။ 6ထိုသို့နှင့်အညီ ကျမ်းစာတစ်ချက်လာသည်ကား၊ သင်သည် မေလခိဇေဒက်နည်းတူ ထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟု လာသတည်း။ဆာ၊ ၁၁၀း၄။
7ထိုခရစ်တော်သည် လူဇာတိအဖြစ်၌ နေစဉ်ကာလ၊ သေခြင်းမှ ကယ်လွှတ်နိုင်တော်မူသောသူကို၊ ကြီးစွာသော ကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍၊- 8ဘုရားသခင်၏ သားတော်မှန်သော်လည်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံသောအားဖြင့် နားထောင်ခြင်း အကျိုးအကြောင်းကို သင်တော်မူ၏။- 9ထိုသို့ စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှ၊ ယုံကြည်နားထောင်သော သူအပေါင်းတို့အား ထာဝရကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးကို ပြုသောသူဖြစ်တော်မူ၍။- 10မေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့သော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဟု ဘုရားသခင်သမုတ်တော်မူခြင်းကို ခံရ၏။
ယုံကြည်ခြင်းကိုမစွန့်ရန်သတိပေးခြင်း
11ထိုမေလခိဇေဒက်၏အကြောင်းကို ငါတို့ ပြောစရာစကားအများရှိ၏။ သို့သော်လည်း၊ သင်တို့သည် ဉာဏ်နုံ့သောကြောင့် အပြောခက်လှ၏။- 12သင်တို့သည် ကာလကြာသောကြောင့် ဆရာအဖြစ်သို့ ရောက်သင့်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်၌ ရှေ့ဦးစွာ သင်ရသောတရားနုတို့ကို သူတစ်ပါးထံ၌ တစ်ဖန် သင်ရသော အကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ ကြေခဲသောအစာကို မသုံးဆောင်၊ နို့ကိုသာ သုံးဆောင်ရသောသူ ဖြစ်ကြ၏။- 13နို့ကိုသာ သုံးဆောင်သောသူမည်သည်ကား၊ သူငယ်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌ လေ့လာခြင်းမရှိ။- 14ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကို ပိုင်းခြား၍ သိနိုင်သောဉာဏ်ပေးတတ်သော၊ အကြားအမြင် အတွေ့အစမ်းများသော သူတည်းဟူသော၊ စုံလင်သော အရွယ်ရှိသော သူတို့မူကား၊ ကြေခဲသော အစာအာဟာရကို သုံးဆောင်ရကြ၏။

ဟေဗြဲဩဝါဒစာ - ၅ (အနက်ဖွင့်)

:    ပထမအချက်မှာ အာရုန်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာခံရန် သူ့လူမျိုးများထဲမှ ရွေး ကောက်ခံထားရသူ ဖြစ်သည်။ တမျိုးပြောရလျှင်အာရုန်သည် လူသားစစ်စစ်ဖြစ်သည်။

ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်လူသားများအကြားတွင် ဆက်ဆံရေးအောင်သွယ်တော်ဖြစ် သည်။ လူနှင့်ဘုရားရှင်အား ဆက်သွယ်ပေးနိုင်သော အထူးသံတမန်တော်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အဓိကမဏ္ဍိုင်မှာ ဆုလက်ဆောင်များပေးဖို့နှင့် အပြစ်အတွက် ပူဇော်သက္ကပြုပေးဖို့ ဖြစ်သည်။ ဆုလက်ဆောင်မှာ အဖဘုရားသခင်အတွက် ဖြစ်၍ပူဇော်သက္ကမှာ အသွေးတော်ဖြင့် လူ့အပြစ်များ ဖြေလွှတ်ပေးဖို့ဖြစ်သည်။

: ကိုယ်တော်သည် လူသားများအား သနားကြင်နာစိတ် ရှိသောကြောင့် လူသားများ၏ မသိနားမလည် မိုက်မှားမှုများကိုငြင်သာပျူငှာစွာ ကိုင်တွယ်ပေးသည်။ လူသားများ သိရှိနားလည် နိုင်ရန်ကိုယ်တော်တိုင် လူ့အသွေးအသားခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ခံစားပြခဲ့သည်။

မိုက်မှားခြင်းနှင့် မှားယွင်းခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းခေတ်က ပူဇော်သက္ကပြုခြင်းအမှု ပြီးပြည့်စုံ ခြင်းမရှိကြောင်း ပြန်လည်သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နက်နဲသောမိုက်မှားမှုများကို ပညတ် ချက်များက အပြစ်မဖြေပေးနိုင်ပါ။

:    ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်လည်း သာမန်လူသားဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အပြစ်သားဖြစ် ပါသည်။ သို့ကြောင့် အခြားသူများအဖြစ်ကို ပူဇော်သက္ကာမပြုပေးမီ မိမိအပြစ်ကိုလည်း ပူဇော်သက္ကာ ပြုရသည်။ မိမိအတွက်သော်၎င်း၊ အခြားသူများအတွက်သော်၎င်း၊ ပူဇော်သက္ကာပြုရသည်။

:    ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာကို ရုံးတွင်အလုပ်လျှောက်ရသကဲ့သို့ လျှောက်၍မရပါ။ အာရုန် ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခွဲခန့်ထားရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အာရုန်နှင့် သားစဉ်မြေးဆက်များကိုသာ ခွဲခန့်ကန့်သတ်ထားသည်။ အာရုန်မိသားစုမှလွဲ၍ အခြားပြင်ပမှ မည်သူမျှ တဲတော် အမှုသော်၎င်း၊ ယဇ်ပလ္လင်အမှုတော်၎င်း ဆက်ဆံခွင့်မရှိခဲ့ကြ။

:    သခင်ခရစ်တော်သည် ဘုန်းတန်ခိုးကြွယ်ဝသော ဘုရားရှင်ဖြစ်သောကြောင့် ယဇ်ပု ရောဟိတ်အရာတွင် ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်ဖြစ်သကဲ့သို့ လူသားလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်တွင် ရှိရမည့်အရည်အချင်းပြည့်စုံသည်။

ကိုယ်တော်သည် ဘုရားရှင်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုရာထူးကို ဆက်ဆံခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်။ လူ့ ဇာတိသက်သက်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မဖြစ်နိုင်။ ထိုကဲ့သို့သော ယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုး မပေါ်ဘူးခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာသည်ဟု ဘုရားသခင်၏တစ်ဦးတည်းသော သားတော်ဖြစ်သည် ထာဝရစဉ်ဆက်ချစ်ရသောသားတော် ရင်မှဖြစ်သောဩရသသားတော် ပြန်လည် ရှင်သန်ထမြောက်သော သားတော်ပေတည်း။

:    သခင်ခရစ်တော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာသည် သာ၍ကြီးမြတ်သော ရာထူးဖြစ် ကြောင်း ဆာ ၁၁ဝ:၄ တွင် ထာဝရဘုရားက သင်သည် မေလခိဇဒက်နည်းတူ ထာဝရယဇ်ပုရော ဟိတ်ဖြစ်သည်” ဟုကျမ်းသက်သေရှိသည်။ ထိုသို့ကြီးမြတ်သည့်အကြောင်းကို အခန်း ၇ တွင် ပြည့်စုံစွာထပ်မံရှင်းပြပါမည်။ ကိုယ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ် အရိုက်အရာသည် အာရုန်ကဲ့သို့ မတည်မြဲခြင်းသဘောမဟုတ်၊ ထာဝရတည်မြဲသည်။

:    ခရစ်တော်သည် ခြောက်ပြစ်ကင်းဘုရားသားတော် ဖြစ်သည်သာမက၊ လူသားစင်စစ်လည်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏လူသားဘဝတွင် ရင်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံ အမျိုးမျိုးကိုမှတ်သား ထားသည်။ အထူးသဖြင့် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင် ခံစားရသည့် ဝေဒနာမျိုးသည် အထင်အရှားဖြစ် သည်။ ကြီးစွာသော ကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပဌနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက် ရွံ့ရာအမူ၌ချမ်းသာရသည်။” ဟုဆိုထားသည် အသက်တာကို ဘုရားရှင်တော်၏ စကားတော် နာခံသောလူသားဘဝဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ အပြစ်နှင့်မပတ်သက်သော်လည်း လူတို့၏ခံစားမှုကို မျှဝေခဲ့သည်။

ခရစ်တော်၏ ဆုတောင်းချက်များ ပြီးဆုံးသော်လည်း သေဘေးမှမလွတ်မြောက်ပါ။ ကိုယ် တော်၏အန္တိမရည်ရွယ်ချက်မှာ အနာဂတ်ကမ္ဘာတွင် လူသားများအပြစ်ကင်းစင်စွာ နေနိုင်ဖို့ရန် ဝင်ရောက်အသေခံ ပေးခြင်းဖြစ်သည် (ယော ၁၂:၂၇)။ ကိုယ်တော်၏ဆုတောင်းချက်သည် အချည်းအနှီးမဟုတ် (JND)။ ကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်အား အပယ်ငရဲမှ လွတ်ကင်းစေပါသည်။ ကိုယ် တော်ပြန်လည် ရှင်ပြန်ထမြောက် သောအခါထိုဆုတောင်းချက်၏ အဖြေကိုတွေ့ရသည်။ ကိုယ်တော် ၏ချစ်ကြောက်ရိုသေစွာ ဆုတောင်းသံအား အဘဘုရားသခင် နားညောင်းတော် မူသည်။

:    ကိုယ်တော်၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း အကြောင်းကို မျက်နှာချင်းဆိုင် အားမနာတမ်း ပြောကြရအောင်။ ဘုရားသခင်က လူ့ဘဝခံယူ၍ လူသားများအတွက် မည်ကဲ့သို့ အသေခံနိုင်သနည်း။

ဘုရားသားတော်ဖြစ်သော်လည်း တစ်နည်းပြောရလျှင် သားတော်ဖြစ်ရုံမျှသာ မဟုတ်ပါ။ အချစ်ဆုံး တစ်ပါးတည်းသောသားတော် ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကို အဘခမည်းတော်၏ အလိုတော်အား အရာခပ်သိမ်းတွင် မြေဝယ်မကျနာခံခြင်းဖြင့် သိသာသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ သားဖြစ်သောကြောင့် လူ့ဘဝ၊ လူ့လောကကမ္ဘာအကြောင်း အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဘူးပါ။ သို့သော်လည်း အဘခမည်းတော်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ ဤလောကသို့ဆင်းသက်၍ လူ့ဇာတိ ခံယူသည်။ နံနက်မိုးလင်းယံရောက်တိုင်း အဘခမည်းတော်၏ အသံတော်အား နားစွင့်လေ့ရှိသည် (ဟေရှာ ၅ဝ:၄)။ သားတော်ပီပီ အဘဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အား ဖြည့်ဆည်းရန် အမြဲတမ်းနာခံလေ့ရှိသည်။ ထိုနာခံခြင်းသည် အကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကြီးမားသော သင်ခန်းစာ ဖြစ်သည်။

:    ”ထိုသို့စုံလင်ခြင်းရောက်ပြီး” ဟုပြောရာတွင် နာခံခြင်းရှိသောကြောင့် စုံလင်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံနိုင်ပါ။ သခင်ဘုရားသခင်သည် အစမူလကတည်းကပင် ပြည့်စုံသူဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားပြောစကားတော်၊ အမှုတော်နှင့် အသက်တာခရီးသည် ပြောစရာ အပြစ်တစ်ကွက်မှမရှိပါ။ ထိုသို့ဆိုခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံသွားသလား။ မကပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင် လည်းဖြစ်သောကြောင့် ပိုမိုပြည့်စုံသွားသည်။ အကယ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင်သာ စိုးစံခဲ့လျှင်အ ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ရှင်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းမရှိပါ။ သို့သော်လည်း လူ့ဇာတိခံယူတော်မူ၍ အသေခံတော်မူခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ကြွခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝအသက်တာအား အပြစ်သားဘဝမှ ကယ်နှုတ်ပေးပါသည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံကြွယ်ဝသော လူ့လောကကယ်တင်ရှင်သခင်ဖြစ်ပေသည်။

ကယ်တင်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်အား နာခံခြင်းရှိသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ အခြား ကျမ်းပိုဒ်များတွင်လည်း ကယ်တင်ခြင်းသည် ယုံကြည်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ နားလည်အောင် မည်ကဲ့သို့ ရှင်းပြရမည်နည်း။ ပထမဦးစွာ ယုံကြည်ခြင်းရှိရမည် (ရော၁:၅၊ ၁၆:၂၅-၂၇)။ ”နာခံခြင်းရှိရန် ဦးစွာယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်” ထိုကဲ့သို့ပင် ကယ်တင်ခြင်းယုံကြည်မှုသည်လည်း နာခံခြင်း၏ ရလာဒ်အဖြေဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနှင့် နာခံခြင်းမရှိနိုင်ဟု ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အခိုင်အမာ ဆိုထားသည်။

:၁ဝ  မူလတာဝန်ဖြစ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာသည် အာရုန်မိသားစု ဆက်ခံယူရ ပြီးယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုးသာမက မေလခိဇေဒက်မင်းကြီး ကဲ့သို့လည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ အမှန်အားဖြင့် ရဟူဒီယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ အမှုသည်အရိပ်သဏ္ဍာန် မျှသာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုသည် အမှန်တကယ် လက်တွေ့ကျသော ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၁  စာရေးသူက မေလခိဇေဒက်ပုရောဟိတ်ကြီး၏ အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်သော်လည်း နားလည်နိုင်စွမ်းရှိမည် မဟုတ်သောကြောင့် မရေးတော့ပါဟု စနိုးစနှောက်ပြောထားသည်။ စာဖတ် ပရိသတ်များအနေနှင့် လုံလောက်သော ဝိညာဉ်ရေးရာအမြင်ရင့်ကျက်မှု မရှိသေးသောကြောင့် အမှားလက်သို့ ဖိနင်းမိမည်ကို စိုးရိမ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၌ရင့်ကျက်သော ဝိညာဉ်ရေးရာမရှိကြခြင်းနှင့် ဝမ်းနည်းဘွယ်ရာကို နားလည် နိုင်စွမ်းမရှိကြသည်မှာ မှန်ပါသည်။ တမန်တော်များမှ ကျွန်ုပ်တို့အား များစွာသွန်သင်ပြောပြ သော်လည်း နားဝေးကြသည်မဟုတ်လော (ယော ၁၆:၁၂)။

:၁၂   ဟေဗြဲလူတို့သည် နှစ်လရှည်ကြာနှုတ်ကပတ်တော် ကြားသိပြီးသောကြောင့် မကြား သိရသေးသူများကို သင်ပေးဦးမည်ဟု စာရေးသူကဆိုထားသည်။ သို့သော်လည်း ဟေဗြဲလူများ သည်အလွန်နားဝေကြသောကြောင့် နှုတ်ကပတ်တော်အား ကကြီးခခွေးအစပြု၍ သင်ကြားပေးရန် လိုအပ်နေသည်။

သင်တို့သည် ဆရာဖြစ်လောက်ပြီ။ ယုံကြည်သူတိုင်းသည် အခြားသူများအား နှုတ်ကပတ် တော်ထပ်ဆင့်ဝေငှနိုင်သော ရင့်ကျက်သူများဖြစ်စေချင်သည်။ အချင်းချင်းသွန်သင်ဝေငှစေချင် သည်။ သွန်သင်ခြင်းဆုလက်ဆောင်ရရှိသူများအနေနှင့် မိမိဆုလက်ဆောင်များကို ချက်ချင်းအသုံး ချစေချင်သည်။ ဘုရားရှင်တော် ထိုသွန်သင်ခြင်းဆုလက်ဆောင်သည် လူတစုအတွက်သာဟူ၍ ကန့်သတ်ခြင်းမပြုပါ။

ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်၌ ရှေးဦးစွာသင်ရသော တရားနုတို့ကို သူတပါးထံ၌ တဖန်သင် ရသောအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍ ကြေခဲသောအစာကို မသုံးဆောင်၊ နို့ကိုသာသုံးဆောင်ရသော အကြောင်းရှိ၏။ တကယ်လူ့ဘဝခန္ဓာကိုယ်တွင်လည်း အစာမစားနိုင်မီ နို့ကိုသာမှီဝဲသုံးဆောင်ရ သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ဝိညာဉ်အသက်တာတွင်လည်း အစာပျော့ကို ဦးစွာမှီဝဲရသည် (၁ကော၃:၂)။

:၁၃ နို့ကိုသာမှီဝဲနေရသော အပေါ်ယံ ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် စင်ကြယ်ခြင်း နှုတ်ကပတ်တော်ထဲ၌ မကျင်လည်နိုင်ကြပါ။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားထောင်ရုံမျှသာ နားထောင်သူများဖြစ်၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကျင့်ကြံသူများမဟုတ်ကြပါ။ လက်တွေ့အသက်တာ မရှိသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားရင့်ကျက်ခြင်းမရှိဘဲ သူငယ်နှပ်စားဘ၀တွင်ပင် ရှိနေကြသည်။

ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် ခိုင်မာရင့်ကျက်ခြင်းမရှိကြသောကြောင့် “သူတပါးတို့သည် လူပရိယာယ်နှင့် အပြစ်သို့ သွေးဆောင်ခြင်းငှာ လှည့်ဖြားပြောဆိုဖြင့် ငါတို့သည် နောက်တဖန် ခပ်သိမ်းသော သြဝါဒလေတိုက်၍ ဖရိုဖရဲလွှင့်သွားသောသူငယ် မဖြစ်စေဘဲ” (ဧ ၄:၁၄)ဟု သတိပေးသွန်သင်ထားပါသည်။

:၁၄ ဝိညာဉ်အာဟာရစာဖတ် မှီဝဲသုံးဆောင်သူများသည် အမှန်တကယ် ကြီးထွား ရင့်သန်လျက် ကောင်ကျိုး၊ မကောင်းကျိုးကို ပိုင်းခြားသိနိုင်သောဉာဏ်၊ အကြားအမြင်အတွေ့ အစမ်းများသောသူ၊ စုံလင်သောအရွယ်ရ ကြသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှ နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကို ရရှိထားကြသောကြောင့် ဝိညာဉ်ရေးရာထိုးနှက်စေနိုင်သော အန္တရာယ်နှင့်စိုးလန့်ဖွယ်ရာ ယုံမှားခြင်း ဘေးမှလည်း မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ခုခံနိုင်ကြသည်။

အဓိက ဓမ္မအမွေအနှစ်သာရမှာ ခရစ်ယာန်များနှင့် ယုဒတို့၏ကောင်းသောအရာနှင့် မကောင်းသောအရာ ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရဟူဒီ ယုံကြည်ခြင်းကို မကောင်းသောအယူဝါဒ ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ လေဝိထုံနည်းနာသည်လည်း ဘုရားသခင်က ရဟူဒီလူများထံမှ မိတ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏အမှုတော်အတွက် ကြိုတင်စီစဉ် ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ထိုသူများ၏ နိမိတ်ပုံရိပ်များကို လက်တွေ့အကောင် အထည်ဖော်ပြည့်စုံစေသူဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အမှန်တကယ်ကြွရောက်လာပြီးဖြစ်၍ ထိုသက်တော်စဉ်ကို အရိပ်သဏ္ဍာန်ပြန်ပို့ခြင်းသည် ကြီးမားသော မှားယွင်းမှုဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် အတုအပမရှိ ပြိုင်ဘက်မရှိသော ဘုရားရှင်ဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားရှင်အား တုပပြိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် အပြစ်ဒုစရိုက် ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်သော ယုံကြည်သူများသည် အာရုန်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုနှင့် ခရစ်တော်ဘုရား၏ ကြီးမြတ်မှုခြားနားပုံတို့ကို သိမြင်နိုင်ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။