ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၅၀

1ထိုအခါယောသပ်သည် အဘ၏မျက်နှာပေါ်မှာငုံ့၍၊ ငိုလျက်နမ်းလျက်နေ၏။ 2အဘ၏အလောင်းကို နံ့သာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်စေခြင်းငှာ၊ မိမိကျွန်ဆေးသမားတို့ကို အမိန့်ရှိ၍၊ သူတို့သည်နံ့သာမျိုးနှင့် ပြင်ဆင်ကြ၏။ 3နံ့သာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်သောအလောင်းကို၊ ထုံးစံရှိသည်အတိုင်းထား၍၊ အရက်လေးဆယ်လွန်လျှင်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့သည်ယာကုပ်ကြောင့်၊ အရက်ခုနစ်ဆယ် ပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြ၏။ 4ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောနေ့ရက်လွန်သောအခါ၊ ယောသပ်သည် နန်းတော်သား အချို့တို့ကိုခေါ်၍၊ သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုစေတနာစိတ်ရှိလျှင်၊ ဖာရောဘုရင် ထံတော်သို့သွား၍၊ 5ကျွန်တော်အဘက၊ ငါသေတော့မည်။ ခါနာန်ပြည်၌ ကိုယ်ဖို့ငါတူးဖူးသော သင်္ချိုင်းတွင်း၌၊ ငါ့ကိုသင်္ဂြိုဟ်ရမည်ဟူ၍ ကျွန်တော်ကိုကျိန်ဆိုစေပါပြီ။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်သွား၍၊ အဘကိုသင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ ပြန်လာပါမည်အကြောင်းကို အသနားတော်ခံပါသည်ဟု နားတော်လျှောက်ကြပါလော့ဟုဆို၏။က၊ ၄၇:၂၉-၃၁။ 6ဖာရောမင်းကလည်း၊ သင်၏အဘကျိန်ဆိုစေသည်အတိုင်းသွား၍၊ သင်္ဂြိုဟ်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။
7ယောသပ်သည် အဘကိုသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းငှာထွက်သွား၍၊ ဖာရောမင်း၏ ကျွန်များတည်းဟူသော နန်းတော်အရာရှိ၊ အဲဂုတ္တုပြည်အရာရှိအပေါင်းတို့နှင့်၊ 8ယောသပ်အိမ်သား၊ အစ်ကိုတို့အိမ်သား၊ အဘအိမ်သားရှိသမျှ တို့သည်လိုက်ကြ၏။ သူငယ်တို့နှင့်သိုးနွားများကိုသာ၊ ဂေါရှင်ပြည်၌ ကျန်ရစ်စေကြ၏။ 9ထိုသို့လျှင်ရထားများ၊ မြင်းစီးသူရဲများတည်းဟူသော အလွန်များစွာသော အလုံးအရင်းတို့သည် ယောသပ်နှင့်တကွလိုက်သွားကြ၏။ 10ယော်ဒန်မြစ်နားမှာ အာတဒ်ကောက်နယ်တလင်းသို့ရောက်သောအခါ၊ အလွန်ကြီးစွာသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကို ပြုကြပြန်၏။ ယောသပ်သည် မိမိအဘကြောင့် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုလေ၏။ 11ထိုသို့ အာတဒ်ကောက်နယ်တလင်း၌ပြုသော ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကို၊ ထိုပြည်သားခါနာန်လူတို့သည်မြင်လျှင်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် ပြင်းစွာငိုကြွေးမြည်တမ်းပါသည်တကားဟု ဆိုကြ၏။ ထိုကြောင့် ယော်ဒန်မြစ်နားမှာရှိသောထိုအရပ်ကို၊ အဗေလမိဇရိမ်ဟူ၍သမုတ်ကြသတည်း။ 12ယာကုပ်သားတို့သည်၊ အဘမှာထားသည်အတိုင်း ပြုကြ၏။ 13ခါနာန်ပြည်သို့ဆောင်သွား၍၊ အာဗြဟံသည်ကိုယ်ပိုင်သောသင်္ချိုင်းဖို့၊ ဟိတ္တိအမျိုးသားဧဖရုန်၌ဝယ်သော မံရေမြို့ရှေ့၊ မပ္ပေလလယ်ပြင်တွင်ရှိသော မြေတွင်း၌သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။တ၊ ၇:၁၆။ 14ယောသပ်သည်အဘကိုသင်္ဂြိုဟ်ပြီးလျှင်၊ အစ်ကိုများမှစ၍ မသာလိုက်လာသောသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ပြန်လေ၏။
ညီအစ်ကိုတို့ကိုနှစ်သိမ့်ခြင်း
15ယောသပ်အစ်ကိုတို့သည် အဘသေသည်ကိုသိမြင်လျှင်၊ ငါတို့ကို ယောသပ်သည် အငြိုးထားကောင်းထားလိမ့်မည်။ ငါတို့သည် အထက်ကသူ့ကိုညှဉ်းဆဲသောကြောင့်၊ ငါတို့အားဧကန်အမှန်ပြန်၍ ညှဉ်းဆဲလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်လျက်၊ 16သူ့ထံသို့တမန်ကိုစေလွှတ်၍၊ ကိုယ်တော်အစ်ကိုတို့သည် မကောင်းသောအမှုကို ကိုယ်တော်အားပြုမိ၍၊ 17ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကို လွှတ်တော်မူပါဟု၊ ကိုယ်တော်အား ကြားလျှောက်ရမည်အကြောင်း၊ ခမည်းတော်မသေမီ ကျွန်တော်တို့ကို မှာထားခဲ့သည်ဖြစ်၍၊ ယခုတွင် ခမည်းတော်၏ဘုရားသခင်ကျွန်တို့၏ အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါဟု လျှောက်ကြ၏။ ထိုသို့လျှောက်ကြသောအခါ၊ ယောသပ်သည်မျက်ရည်ကျလေ၏။ 18အစ်ကိုတို့သည်လည်းဝင်၍ ယောသပ်ရှေ့မှာပျပ်ဝပ်လျက်၊ ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ကျွန်ဖြစ်ကြပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။ 19ယောသပ်ကလည်း၊ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်ကိုယ်စားဖြစ်သလော။ 20သင်တို့သည် ကျွန်ုပ်ကိုညှဉ်းဆဲမည်ကြံကြသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ယနေ့ဖြစ်သည်အတိုင်း၊ လူများအသက်ချမ်းသာစေခြင်းငှာ ကျေးဇူးပြုမည်ကြံတော်မူ၏။ 21ထိုကြောင့်၊ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ သင်တို့နှင့် သူငယ်များကို ကျွန်ုပ်ကျွေးမွေးမည်ဟုဆိုလျက်၊ သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေ၍ မေတ္တာစကားကိုပြောလေ၏။
ယောသပ်ကွယ်လွန်ခြင်း
22ထိုသို့ယောသပ်သည် မိမိအဘ၏အမျိုးသားတို့နှင့် အဲဂုတ္တုပြည်၌နေ၍၊ အသက်တစ်ရာတစ်ဆယ်ကိုမီ၏။ 23ဧဖရိမ်၏မြေးကိုမြင်ရ၏။ မနာရှေ၏သား၊ မာဓိရ၏သားသမီးတို့ကိုလည်း မိမိဒူးပေါ်မှာမွေးစားရ၏။
24ယောသပ်ကလည်း၊ ကျွန်ုပ်သေတော့မည်။ အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ကို အကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်။ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်သို့၊ ဤပြည်မှဆောင်သွားတော်မူမည်ဟု အစ်ကိုတို့အားဆို၏။ 25တစ်ဖန်တုံ၊ အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ကို အကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်။ ကျွန်ုပ်အရိုးတို့ကို ဤအရပ်မှယူသွားရမည်ဟူ၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ကျိန်ဆိုစေ၏။ထွ၊ ၁၃:၁၉၊ ယောရှု၊ ၂၄:၃၂၊ ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၂၂။ 26ထိုသို့ယောသပ်သည် အသက်တစ်ရာတစ်ဆယ်ရှိသော် အနိစ္စရောက်လေ၏။ အလောင်းကိုကား၊ နံ့သာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်ပြီးလျှင် အဲဂုတ္တုပြည်၌ တလားနှင့်ထားကြလေ၏။
ရှင်မောရှေစီရင်ရေးထားသော ကမ္ဘာဦးကျမ်းပြီး၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၅၀ (အနက်ဖွင့်)

၁၂။ ယာကုပ်ကွယ်လွန်ခြင်းနှင့် အဲဂုတ္တုတွင် ယောသပ်ဆက်နေခြင်း (အခန်း ၅၀)

          ၅၀:၁၄ ယာကုပ်ကွယ်လွန်ပြီဟု ကြားသိသည်နှင့် တပြိုင်နက် အဲဂုတ္တုသားများသည် ()ရက်ပတ်လုံး ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြသည်။ ရုပ်ကလာပ်ကို နန်းတွင်းသမားတော်ကြီးများက မပုပ်မသိုးအောင် ဆေးစိမ်ပေးကြသည်။ ဖာရောမင်းက ယောသပ်ကို သူ့ဖခင်၏ အသုဘစီစဉ်ခွင့်ပေးသဖြင့် အခြွေအရံ၊ အစေအပါးများနှင့်တကွ သွားကြသည်။ ယော်ဒန်မြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်း ခါနာန်မြေပေါ်သို့ ခြေချမိသောအခါ ယောသပ်သည် ရှိုက်ကြီးတငင်အော်ဟစ်ငိုကြွေးသည်။ ထိုအရပ်ကောက်နယ်တလင်းတွင် (၇)ရက်လုံးလုံး ငိုကြွေးပြီးမှ ဟေဗြုန်အရပ်ရှိ မပွေလ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်သင်္ချိုင်းကုန်းတွင် မြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။ အသုဘမြေချပြီးသည်နှင့် ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တပြည်သို့ ပြန်လာသည်။

၅၀:၁၅၂၀ ယာကုပ် သေဆုံးပြီးသောအခါ အစ်ကိုများသည် ယောသပ်က ပြန်လည် ကလဲစားချေမှာ စိုးရိမ်ကြသည်။ ဖခင်က သူ့အစ်ကိုများအား ကလဲ့စားမချေရန် မိန့်မှာခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ယောသပ် ထံသို့ လေသံပစ်ကြသည်။ ယောသပ်သည် ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသူဖြစ်သောကြောင့် ရန်တုံ့ပြန်ခြင်း၊ ကလဲ့စားချေခြင်း၊ အလျဉ်းမစဉ်းစား။ ထို့ကြောင့် အစ်ကိုများစိတ်ချမ်းသာစေရန် သင်တို့သည် ညှဉ်းဆဲမည် ကြံသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ယနေ့ဖြစ်သည့်အတိုင်း လူများအသက် ချမ်းသာစေခြင်းငှါ ကျေးဇူး ပြုမည်ကြံတော်မူ၏” ဟု ပြောပြသည်။ သူ့အစ်ကိုများ၏ အမြင်မကြည်လင်မှုကြောင့် များစွာ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။

၅၀:၂၂၂၆ ယာကုပ် ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းပြီး နှစ်ပေါင်း(၅၄)နှစ်အကြာတွင် ယောသပ် ကွယ်လွန်သည်။ ယောသပ်သည် ယာကုပ်သား (၁၂)ယောက်မနက် ပထမဦးဆုံး အသက်ကံကုန်သူဖြစ်သည်။ သူသည် ဣသရေလလူမျိုးအား ခါနာန်ပြည်တွင် ကောင်းစားခွင့်ရရှိစေမည်ဟု ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားသူ ဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ ၁၁:၂၂)။ သူ့အလောင်းကို ထိုအရပ်တွင် မြှုပ်နှံရန် မှာကြားခဲ့သည်။

ကမ္ဘာဦးကျမ်းသည် ဖန်ဆင်းခြင်းဖြင့် ကုလားကာဖွင့်လှစ်ပြီး အဲဂုတ္တုပြည်တွင် တစ်ခန်းရပ် ပြည်ဖုံးကားချသည်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိကျမ်းတစ်စောင်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မြေကြီးနှင့် ကောင်းကင်အပါအဝင် ဖန်ဆင်းခြင်း အကြောင်းကို အခန်းကြီး(၂)ခန်းတွင် ပါရှိ၍ အခန်းပေါင်း(၄၈)ခုတွင် လူယောက်ျား၊ လူမိန်းမတို့ သဘောသဘာဝကို ကျယ်ပြန့်စွာ ရှင်းပြထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားဘဝကို အခြေခံကျကျ စိတ်ဝင်စားသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို စိန်ခေါ်၍ ရှာဖွေသူများသည် ငြိမ်သက်ချမ်းသာ အမှန်ရကြသည်။

မှတ်စု

 (နိဒါန်း) Anton Hartmann. See Merrill F.Unger, Intorductory Guide to the Old Teastament, p.244.

 (နိဒါန်း) See.eg.Gleason Archer, Archaeology and the Old Testament.

 ( ၁:၂) Others Put Catastrophe before v.1 and see v.1 as a summary statement.

 (၁:၂) ဟေဗြဲကြိယာ hayah နောက်တွင် ကြိယာဝိသေသန ie လိုက်လေ့ရှသည်။ ထိုသို့ရေခြင်းဖြင့် “ဖြစ်ပေါ်လာသည်” ဟုအနက်ထွက်သည်။

 (၂:၁၅-၂၃) ဟေဗြဲသဒ္ဒါတွင် Perfect နှင့် imperfect ဟူ၍ (၂)မျိုးသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ် ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေရန် အင်္ဂလိပ်လိုသုံးရသည်။

 (၃:၇-၁၃) C.H.Mackintosh, Genesis to Deuteronomy, p.33.

 (၃:၂၂-၂၄) Merrill F.Unger, Unger’s Bible Dictionary, p.192

 (၄:၇) Mackintosh, Gensis to Deuteronomy, p.42.

 (၄:၇) F.W.Grant, “Gensis”. The Numerical Bible, 1:18.

၁၀ (၅:၂၅-၃၂) George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scripture, p.12.

၁၁ (၆:၄-၅) Unger, Bible Dictionary, p.788.

၁၂ (၁၁:၂၆-၃၂) Dereck Kidner, Genesis, p.122.

၁၃ (၁၅:၇-၂) David Baron, The Old Order of the Priesthood, pp.9-10 footnotes.

၁၄ (၁၆:၇-၁၅) F.Davidson, The New Bible COmmentary, p.90.

၁၅ (Excursus) Bennett J.Simes, “Sex and homosexuality” Christianity Today, February 24, 1978, p.29.

၁၆ (၂၂:၁၆-၁၉) Charles F.Pfeiffer, The Book of Genesis, p.6.

၁၇ (၂၄:၁-၉) Ibid, p.62.

၁၈ (၂၄:၁၀-၁၄) Murdoch Campbell The Loveliest Ever told, p.9.

၁၉ (၂၅:၂၉-၃၄) D.L.Moody, Notes from My Bible, p.23.

၂၀ (၂၆:၁-၆) အပိုဒ်ငယ် ၃တွင် ပါရှိသည့် “နေထိုင်သည်” ဟူသောစကားလုံးသည် ဟေဗြဲကျမ်းမူတွင် အပိုဒ်ငယ် (၆)တွင် ပါရှိသည့် “နေထိုင်သည်”နှင့် မတူညီ။ အဓိပ္ပါယ်အနည်းငယ် ကွဲပြားသည်။

၂၁ (၂၆:၂၆-၃၃) Williams, Students Commentary, p.31.

၂၂ (၂၇:၁-၂၂) Martin Luther, Further documentation unavailable.

၂၃ (၂၇:၁-၂၂) Mackintosh, Genesis to Deuteronomy p.114.

၂၄ (၂၈:၁၀-၁၉) H.D.M.Spence and J.S.Exell, “Genesis” in the Pulpit Commentary, pp.349-50.

၂၅ (၃၁:၁-၁၈) W.H. Griffith Thomas, Genesis, A Devotional Commentary, p.288.

၂၆ (၃၁:၁၉-၂၁) Unger, Bible Dictionary, p.550

၂၇ (၃၂:၂၂-၃၂) Pfeiffer, Genesis, p.80

၂၈ (၃၇:၁-၁၇) Arthur W.Pink, Gleanings in Genesis, pp.343-408.

၂၉ (၃၈:၁-၁၁) Ibid, pp.343-408.

၃၀ (၃၈:၂၄-၂၆) Walter C.Wright, Psalms, 11:27.

၃၁ (၃၈:၂၇-၃၀) Griffith Thomas, Genesis, p.366.

၃၂ (၄၄:၁၄-၁၇) Williams, Student’s Commentary, p.39.

၃၃ (၄၆:၁-၇) Basil F.C. Atkinson, The Pocket Commentary of the Bible, The Book of Genesis, p.405.

၃၄ (၄၇:၂၇-၃၁) Kidner, Genesis, p.212.

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။