ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄၅

ယောသပ်မိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ခြင်း
1ထိုအခါ ယောသပ်သည် မိမိထံ၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့ရှေ့တွင်၊ ဣန္ဒြေကိုမချုပ်တည်းနိုင်သောကြောင့်၊ လူအပေါင်းတို့ငါ့ထံမှ ထွက်သွားကြဟုဟစ်၍ မိမိဇာတိအဖြစ်ကို အစ်ကိုတို့အားပြသောအခါ၊ အခြားသောသူတစ်ယောက်မျှ မရှိရ။ 2သူသည်လည်း ကျယ်သောအသံနှင့်ငိုကြွေး၏။ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် နန်းတော်တိုင်အောင်ကြားကြ၏။ 3အစ်ကိုတို့အားလည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ယောသပ်ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်အဘသည် အသက်ရှင်သေးသလောဟု ဆို၏။ အစ်ကိုတို့သည်စကားတုံ့ပြန်၍ မပြောနိုင်အောင် သူ့ရှေ့မှာ မိန်းမောတွေဝေလျက်နေကြ၏။ 4ယောသပ်ကလည်း၊ ကျွန်ုပ်အနီးအပါးသို့လာကြပါလော့ဟု အစ်ကိုတို့အားဆိုလျှင်၊ သူတို့သည် အနီးအပါးသို့ချဉ်းလာကြ၏။ သူကလည်း ကျွန်ုပ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ရောင်းလိုက်သော သင်တို့ညီဖြစ်ပါ၏။ 5သို့ရာတွင် သင်တို့သည် ကျွန်ုပ်ကို ဤအရပ်သို့ရောင်းလိုက်မိသောကြောင့် စိတ်မညှိုးငယ်ကြနှင့်။ ကိုယ်ကိုအမျက်မထွက်ကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရား သခင်သည် လူတို့အသက်ကိုစောင့်မစေခြင်းငှာ သင်တို့ရှေ့မှာ ကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီ။ 6မြေပေါ်မှာ နှစ်နှစ်အစာခေါင်းပါးခဲ့ပြီ။ လယ်လုပ်ခြင်း၊ စပါးရိတ်ခြင်းကို မပြုရသောနှစ် ငါးနှစ်ရှိသေး၏။ 7ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာ ကျန်ကြွင်းစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ကြီးစွာသော ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့် သင်တို့အသက်ကို ချမ်းသာစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သင်တို့ရှေ့မှာ ကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီ။ 8သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ကျွန်ုပ်ကိုဤအရပ်သို့ စေလွှတ်သည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသတည်း။ ကျွန်ုပ်ကိုဖာရောဘုရင်၏အဘအရာ၌လည်းကောင်း၊ နန်းတော်အုပ်အရာ၌လည်းကောင်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်လုံးကို အုပ်စိုးသောသခင်အရာ၌လည်းကောင်း ခန့်ထားတော်မူပြီ။ 9အလျင်အမြန်ထ၍ အဘထံသို့သွားကြလော့။ အဘအားလည်း၊ သားယောသပ်က၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်ကို အဲဂုတ္တုပြည်လုံးသခင်ဖြစ်စေတော်မူပြီ။ ကျွန်ုပ်ထံသို့လာပါ၊ မဆိုင်းပါနှင့်။ 10အဘသည် ဂေါရှင်အရပ်၌နေရမည်။ ကျွန်ုပ်အနားမှာရှိရမည်။ အဘမှစ၍ သားမြေး၊ သိုး၊ နွားနှင့်တကွ ရှိသမျှပါရမည်။ 11ထိုအရပ်၌ ကျွန်ုပ်ကျွေးမွေးပါမည်။ သို့မဟုတ် အဘမှစ၍ အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွ ရှိသမျှတို့သည် ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ အစာခေါင်းပါးသောနှစ် ငါးနှစ်ရှိသေးသည်ဟု ပြောကြလော့။ 12ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တိုင်သင်တို့နှင့်နှုတ်ဆက်သည်ကို၊ သင်တို့မျက်စိ၊ ကျွန်ုပ်ညီဗင်္ယာမိန်မျက်စိ အမြင်သားဖြစ်၏။ 13အဲဂုတ္တုပြည်၌ ကျွန်ုပ်ရသော ဘုန်းစည်းစိမ်မှစ၍ သင်တို့မြင်သမျှတို့ကို အဘအားပြောရမည်။ အလျင်အမြန်ပြု၍ အဘကို ဤပြည်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ဟု ဆိုပြီးလျှင်၊ 14ညီဗင်္ယာမိန်လည်ပင်းကိုဖက်၍ ငိုလေ၏။ ဗင်္ယာမိန်သည်လည်း သူ၏လည်ပင်း၌ငိုလေ၏။ 15တစ်ဖန် အစ်ကိုရှိသမျှတို့ကိုနမ်း၍ သူတို့နှင့်ငိုသောနောက် အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ကြ၏။
16ယောသပ်အစ်ကိုတို့သည်ရောက်လာကြပြီဟု နန်းတော်၌သတင်းကြား၍၊ ဖာရောဘုရင်အစရှိသော ကျွန်တော်မျိုးတို့သည်နှစ်သက်ကြ၏။ 17ဖာရောဘုရင်သည်လည်းယောသပ်ကိုခေါ်၍၊ သင်၏အစ်ကိုတို့အား အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းဟူမူကား၊ သင်တို့သည် ဤသို့ပြုကြလော့။ မြည်းတို့ကိုဝန်တင်၍ ခါနာန်ပြည်သို့ပြန်သွားသဖြင့်၊ 18သင်တို့အဘနှင့် အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုယူ၍ ကျွန်ုပ်ထံသို့လာကြလော့။ အဲဂုတ္တုပြည်၏စည်းစိမ်ကိုငါပေး၍၊ သင်တို့သည် မြေဩဇာကိုသာစားရကြလိမ့်မည်။ 19အမိန့်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ ဤသို့ပြုကြလော့။ သင်တို့မိန်းမများ၊ သူငယ်များဖို့၊ အဲဂုတ္တုပြည်ထဲကလှည်းတို့ကိုယူပြီးလျှင် အဘကိုဆောင်၍လာခဲ့ကြလော့။ 20သင်တို့ဥစ္စာများကို မနှမြောကြနှင့်။ အဲဂုတ္တုပြည်၏စည်းစိမ်ရှိသမျှသည် သင်တို့ဥစ္စာဖြစ်၏ဟု အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း၊ 21ဣသရေလ၏သားတို့သည်ပြု၍၊ ယောသပ်သည်လှည်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ လမ်းခရီး၌ စားစရိတ်များကိုလည်းကောင်းပေး၏။ 22အစ်ကိုရှိသမျှတို့အားလည်းအဝတ်လဲစရာဖို့ပေး၏။ ဗင်္ယာမိန်အားလည်း၊ ငွေအကျပ်သုံးရာနှင့် အဝတ်လဲစရာဖို့ အဝတ်ငါးစုံကို ထပ်၍ပေး၏။ 23အဘအားလည်း အဲဂုတ္တုပြည်၏ကောင်းသောအရာတို့ကိုဆောင်သော မြည်းတစ်ဆယ်၊ လမ်းခရီး၌အဘစားစရာဖို့ စပါး၊ မုန့်၊ ခဲဖွယ်စားဖွယ်များကို ဆောင်သောမြည်းတစ်ဆယ်ကိုပေးလိုက်၏။ 24သင်တို့သည် လမ်း၌ရန်မတွေ့ကြနှင့်ဟုမှာထားလျက် အစ်ကိုတို့ကို လွှတ်လိုက်၍ သူတို့သည်သွားကြ၏။
25ထိုသို့အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်သွား၍၊ ခါနာန်ပြည် အဘယာကုပ်ထံသို့ ရောက်ကြလျှင်၊ 26ယောသပ်သည် အသက်ရှင်သေး၏။ အဲဂုတ္တုပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးရ၏ဟု ကြားပြောကြသည်ရှိသော်၊ ယာကုပ်သည်စိတ်နှလုံးလျော့၏။ သူတို့စကားကို မယုံနိုင်။ 27သူတို့သည်လည်း ယောသပ်ပြောသမျှသောစကားတို့ကို ပြန်ပြောကြ၏။ အဘယာကုပ်သည် မိမိစီးစရာဖို့ ယောသပ်ပေးလိုက်သောလှည်းတို့ကို မြင်သောအခါ စိတ်နှလုံးအားဖြည့်ပြန်၏။ 28ဣသရေလကလည်း၊ တန်တော့။ ငါ့သားယောသပ်အသက်ရှင်သေး၏။ ငါမသေမီ သူ့ကိုသွား၍ကြည့်မည်ဟုဆို၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄၅ (အနက်ဖွင့်)

၇။ ယောသပ်ဖြစ်ကြောင်း အစ်ကိုများပြောကြခြင်း (အခန်း ၄၅)

၄၅: သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှ ရင်သိမ့်တုန် ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် သူ့ခံစားချက်ကို ဟန်ဆောင်မြိုသိပ် မအောင့်နိုင်တော့သဖြင့် အခြားမသက်ဆိုင်သူများကို မောင်းထုတ်ပြီး သူ့ညီအစ်ကိုများရှေ့တွင် သူသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ဝန်ခံသည်။ သူ့အား ရောင်းစားခဲ့ကြသည့်အတွက်လည်း ကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အပြစ်မတင်ကြရန်နှင့် ဘုရားသခင်က ကောင်းစားစေချင်၍ ဤဝတ္ထုဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း နှစ်သိမ့်သည်။

၄၅:၁၅ နောက်ထပ် ()နှစ်အစာရေစာ ခေါင်းပါးဦးမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဖခင်အိုကြီးအား ခေါ်ယူ၍ အဲဂုတ္တုပြည် ဂေါရှင် အရပ်၌ နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။ ရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာကို ယူဆောင်လာခိုင်းသည်။ ကျွန်ုပ်ရသော ဘုန်းစည်းစိမ်မှစ၍ သင်တို့မြင်သမျှကို အဘအား ပြောရမည် ဟု ဆိုသည်။ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များသည်လည်း ဘုရားသားတော်၏ ကောင်းမြတ်ပုံကို ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ပြန်လည်ချီးမွမ်းကြရမည်။ ယောသပ်၏ စိတ်နှလုံးခံစားချက်သည် တောင်ကျစမ်းရေပမာ တသွင်သွင် စီးဆင်းသည်။ ညီငယ် ဗင်္ယာမိန်ကို လည်ပင်းမှဖက်၍ အစ်ကိုများကိုလည်း တစ်ယောက်ခြင်း ဖက်နမ်းသည်

ဤမြင်ကွင်းသည် ဣသရေလများက ခရစ်တော်အား ကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသောအခါ ပျော်ရွှင်စွာ ဆုံတွေ့ကြရမည့် ဇာတ်သိမ်းခန်းဖြစ်သည်။

၄၅:၁၆၂၄ ယောသပ်ညီအစ်ကိုများ၏ ဇာတ်လမ်းကို ဖာရောမင်းကြားသိသောအခါ ခါနာန်ပြည်ရှိ မိသားစုအား အမြန်သွားရောက်ခေါ်ယူခိုင်းသည်။ မည်သည့် အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂမှ ယူလာစရာမလို။ လိုလေသေးမရှိ စီစဉ်ထောက်ပံ့မည်ဟု ဆိုသည်။ သို့နှင့် ဖာရောမင်းပေးသော ဝတ်ကောင်းစားလှများကို ဆင်မြန်း၍ စီးတော်လှည်းဖြင့် ခါနာန်ပြည်သို့ ပြန်သွားကြသည်။      ဗင်္ယာမိန်ကိုလည်း မုန့်ဖိုးငွေထုတ်နှင့် သီးသန့်အဝတ်အစားများ လက်ဆောင်ပေးလိုက်သည်။ ယောသပ်က သူ့အစ်ကိုများ ရန်ဖြစ်တတ်ခြင်းသတိရ၍ ရန်မဖြစ်ကြဖို့၊ သွေးဝမ်းမကွဲကြဖို့ မှာလိုက်သည်။ သူ့အစ်ကိုများ၏ ကြောက်စတ်သည် ပြယ်လွင့်ပြီးဖြစ်၍ မြူးတူးရွှင်လန်းစွာ ဖခင်ထံ အပြေးပြန်ကြသည်။

၄၅:၂၅၂၈ အိမ်ပြန်ရောက်၍ ဖခင်ကြီးအား ပြောပြသောအခါ ဖခင်အိုကြီး ယာကုပ်သည် မယုံတစ်ဝက် ယုံတစ်ဝက် မျက်ရည်စများ ဝေ့သွားသည်။ ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင် ဇာတ်ရေလည်သောအခါ ယောသပ်မသေသေးကြေင်း သိရှိဖြင့် မနှေးအမြန်ပြေးတွေ့ချင်ပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် အထုပ်အပိုးပြင်ဆင်၍ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ အသော့နှင်သည်။

ဤအခန်းတွင် ယောသပ်က သူ့အဖေအကြောင်း (၅)ကြိမ်တိုင်တိုင် မေးမြန်းသည်။ သို့အပြင့် သူ့အစ်ကိုများ၏ အပြစ်ကိုလည်း ခရစ်တော်ကဲ့သို့ အကြွင်းမဲ့ ခွင့်လွှတ်သည်။ ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခရစ်တော်ဘုရားက လောကလူသားမျးအား အပြစ်မှရွေးနှုတ်၍ ခမည်းတော်ထံ ပို့ဆောင်ပေါင်းစည်းသည့် ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်သည်။ ယောသပ်၏ သူ့ဖခင်အပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခရစ်တော်၏ မေတ္တာတော် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။