ဂလာတိဩဝါဒစာ - ၃

ပညတ်တရားလော၊ ယုံကြည်ခြင်းလော၊
1ပညာမဲ့သော ဂလာတိလူတို့၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော ယေရှုခရစ်ကို သင်တို့ မျက်မှောက်၌ ထင်ရှားစွာပြပြီးသည်ဖြစ်၍၊ သမ္မာတရားကို နားမထောင်စေခြင်းငှာ သင်တို့ကို အဘယ်သူပြုစားသနည်း။- 2ပညတ်တရား၏အကျင့်အားဖြင့် ဝိညာဉ်တော်ကို ခံရကြသလော။ သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းတရားကို ကြားနာခြင်းအားဖြင့် ခံရကြသလောဟူသော အရာတစ်ခုကိုသာ သင်တို့၌ငါသိလို၏။- 3ဤမျှလောက် ပညာမဲ့ကြသလော။ ဝိညာဉ်တော်ကိုအမှီပြု၍ လုပ်စရှိပြီးမှ၊ ဇာတိကိုအမှီပြု၍ ပြီးစေကြသလော။- 4ဤမျှလောက်သောဆင်းရဲခြင်းကို အချည်းနှီးခံကြပြီလော။ အချည်းနှီး သက်သက် ဖြစ်ရမည်လော။- 5ထိုမှတစ်ပါး ဝိညာဉ်တော်ကို သင်တို့အား ပေး၍၊ သင်တို့၌ တန်ခိုးများကိုပြသောသူသည် ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားဖြင့် ပြသလော။ ယုံကြည်ခြင်းတရားကို နာခြင်းအားဖြင့် ပြသလော။- 6ထိုနည်းတူ အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍၊ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ မှတ်တော်မူ၏။- 7ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူသည် အာဗြဟံ၏သား ဖြစ်သည်ဟု အမှန်သိမှတ်ကြလော့။- 8ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်ခြင်းကိုထောက်၍၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့ကို ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေတော်မူမည်ဟု ကျမ်းစာသည်မြော်မြင်လျက်၊ အာဗြဟံအား အမိန့်ရှိ၍၊ သင့်အားဖြင့် လူအပေါင်းတို့သည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောနှင့်လေ၏။- 9သို့ဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူတို့သည် ယုံကြည်သော အာဗြဟံနှင့်အတူ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံရကြ၏။- 10ပညတ်တရား၏အကျင့်ကို အမှီပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် အကျိန်နှင့် စပ်ဆိုင်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ပညတ္တိကျမ်းစာ၌ပါသမျှသော စကားတို့ကို အမြဲမကျင့်သောသူတိုင်း ကျိန်တော်မူခြင်းကို ခံစေသတည်းဟု ကျမ်းစာလာ၏။- 11တစ်ဖန်တုံ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။- 12ပညတ်တရားမူကား၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မစပ်ဆိုင်။ ထိုအကျင့်ကို ကျင့်သောသူသည်၊ ထိုအကျင့်အားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု ဆိုသတည်း။- 13ထိုကြောင့် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ပညတ်တရားအားဖြင့် အဘယ်သူမျှ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်နိုင်ဟု ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ သစ်တိုင်၌ ဆွဲထားခြင်း ခံရသောသူတိုင်း ကျိန်ခြင်းကို ခံရသောသူဖြစ်သည်ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့် အညီ၊ ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက်ကြောင့် ကျိန်ခြင်းကို ခံရသောသူဖြစ်၍၊ ငါတို့ကို ပညတ်တရား၏ကျိန်ခြင်းမှ ရွေးနုတ်တော်မူပြီ။- 14အကြောင်းမူကား၊ အာဗြဟံခံရသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၌ သက်ရောက်သည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့သည် ကတိတော်နှင့် ယှဉ်သော ဝိညာဉ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခံရကြမည်အကြောင်းတည်း။
ပညတ်တရားနှင့်ကတိတော်
15ညီအစ်ကိုတို့၊ လောကီဝေါဟာရအားဖြင့် ငါပြောမည်။ လူသော်လည်း ဝန်ခံစာကိုချုပ်ပြီးမှ အဘယ် သူမျှမပယ်ရ။ ထပ်ဆင့်၍စကားကို မသွင်းရ။- 16ကတိတော်တို့ကို အာဗြဟံနှင့် သူ၏အမျိုးအနွယ်၌ ထားတော်မူ၏။ အမျိုးအနွယ်တို့ဟု အများသောသူ တို့ကိုရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူသည်မဟုတ်။ သင်၏ အမျိုးအနွယ်ဟု တစ်ယောက်သောသူကို ရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူ၏။ ထိုတစ်ယောက်သောသူကား ခရစ်တော်ဖြစ်သတည်း။- 17ငါဆိုသည်ကား၊ ခရစ်တော်ကိုရည်မှတ်၍ ဘုရားသခင် တည်စေတော်မူနှင့်သော ပဋိညာဉ်တရားကို အနှစ်လေးရာသုံးဆယ်လွန်ပြီးမှ နောက်ဖြစ်သော ပညတ်တရားသည် မပယ်နိုင်။ ကတိတော်ကို အချည်းနှီးမဖြစ်စေနိုင်။- 18ထိုမှတစ်ပါး၊ အမွေတော်သည် ပညတ်တရားနှင့် စပ်ဆိုင်လျှင် ကတိတော်နှင့်မစပ်ဆိုင်။ ဘုရားသခင်သည် ကတိတော်အားဖြင့် အာဗြဟံအား ထိုအမွေတော်ကို သနားတော်မူ၏။- 19သို့ဖြစ်၍ ပညတ်တရားသည် အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း ဟူမူကား၊ ကတိတော်ကိုခံသော အမျိုးအနွယ် မဖြစ်မီတိုင်အောင်၊ ဒုစရိုက်များကြောင့် ထိုတရားကို ထပ်၍ ပေးတော်မူ၏။ ထိုတရားကို ကောင်းကင်တမန်များအားဖြင့် အာမခံ၏ လက်၌ထားတော်မူ၏။- 20အာမခံမည်သည်ကား၊ တစ်ဖက်နှင့်သာ ဆိုင်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်မူကား တစ်ဖက်ဖြစ်တော်မူ၏။
ပညတ်တရား၏ရည်ရွယ်ချက်
21သို့ဖြစ်၍ ပညတ်တရားသည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သလော။ ထိုသို့ မဖြစ်နိုင်ရာ။ အသက်ရှင်စေနိုင်သော ပညတ်တရားကို ပေးတော်မူသည်မှန်လျှင်၊ အကယ်စင်စစ် ထိုတရားအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရလိမ့်မည်။- 22ယခုမူကား၊ ယုံကြည်သောသူတို့သည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သော ကတိတော်ကို ရမည်အကြောင်း ကျမ်းစာသည် လူအပေါင်းတို့ကို အပြစ်၌ချုပ်ထား၏။- 23ယုံကြည်ခြင်းတရားမရောက်မီ ပညတ်တရားသည် စောင့်နေသည်ဖြစ်၍၊ ထိုအခါငါတို့သည် နောက်၌ ထင်ရှားလတ္တံ့သော ယုံကြည်ခြင်းတရားကို မျှော်လင့်၍ ချုပ်ထားလျက်ရှိကြ၏။- 24ထိုကြောင့် ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်စေခြင်းငှာ ပညတ်တရားသည် ခရစ်တော်ထံသို့ ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ ငါတို့၏ အထိန်းဖြစ်သတည်း။- 25ယုံကြည်ခြင်းတရားသည် ရောက်လာသောအခါ၊ ငါတို့သည် ထိုအထိန်းလက်မှ လွတ်ကြ၏။- 26အဘယ်သို့နည်း ဟူမူကား၊ သင်တို့အပေါင်းသည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏သား ဖြစ်ကြ၏။- 27ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူ ဖြစ်ကြ၏။- 28ယေရှုခရစ်၌ ယုဒလူမရှိ၊ ဟေလသလူမရှိ၊ ကျွန်မရှိ။ လူလွတ်မရှိ၊ ယောက်ျားမရှိ၊ မိန်းမမရှိ၊ ထိုသခင်၌ သင်တို့အပေါင်းသည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်ကြ၏။- 29ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်လျှင်အာဗြဟံ၏ အမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍၊ ကတိတော်အတိုင်း အမွေခံ၏အရာ၌ တည်ကြ၏။

ဂလာတိဩဝါဒစာ - ၃ (အနက်ဖွင့်)

၂။ အယူဝါဒယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း (::)

(ကဧဝံဂေလိတရား၏ ကြီးမြတ်မှု (:)

          ၃:၁ ဂလာတိသားများ၏ အားနည်းချို့ယွင်းမှုကို ထောက်ပြထားသည်။ ကျေးဇူတော်တရားမှ ပညတ်တရားသို့ နောက်ပြန်လှည့်အောင် မည်သူကလှည့်စား သွေးဆောင်သနည်း။ လှည့်စားခြင်းဆိုသည်မှာ မျက်လှည့်၊ မှော်အတတ်ပညာ ဝေါဟာရ ဖြစ်သည်။ ပေါလုကမည်သူလှည့်စားသနည်းဟုဆိုသည်။ ဂရိဝေါဟာရတွင် tis ဖြစ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကို ဆိုလိုသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ဂလာတိသားများအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာနှင့်ပညတ်တရားကို အနိုင်ယူသည်။ ထိုကျားသေကိုအဘယ်ကြောင့် အသက်ပြန်သွင်းချင်ကြသနည်း။ ဂလာတိသား များထဲတွင် စစ်မှန်သောယုံကြည်မှု မပေးနိုင်ဘူလား။

၃:၂ အဖြေကို နားချမ်းသာအောင်မေးခွန်းဖြင့် ထောက်ပြသည်။ အသက်သာပြောင်းလဲစဉ်က မည်သို့ထိတွေ့ခံစား ကြသနည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်သည် မဟုတ်လား။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို မည်ကဲ့သို့ ရရှိကြသနည်း။ မိမိကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လား၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လား၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိသူမရှိပါ။

: အကျင့်သီလအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ကြောင်းသိရိုးမှန်လျှင် ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် ရင့်ကျက်သော ခရစ်ယာန်အသက်တာရရှိမည် သို့မဟုတ် စင်ကြယ်သော အသက်တာရရှိမည်ဆိုသည်မှာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မည်လား။ အဘယ်ကြောင့်အတွေးခေါင်ချင်ကြသနည်း။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် တန်ခိုးဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြောင်း သိပါလျက်နှင့်  အဘယ်ကြောင့် အချည်းနှီး အပင်ပန်းခံကြသနည်း။

: ဂလာတိ ယုံကြည်သူများသည် အစပိုင်းတွင်ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ကြသည်။ ဘုရားရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ဆန့်ကျင်မုန်းတီးကြသော ယုဒဝါဒီများ၏ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ မြည်းစမ်းခဲ့ကြသည်။ ယခု ထိုခံစားခဲ့ရသော ဝေဒနာများသည် အချည်းနှီးဖြစ်စေချင်ကြသလား။ ပညတ်တရားသို့ပြန်သွား၍ ထိုညှဉ်းပမ်း နှိပ်စက်သူများအား သွားရောက်ချီးမွန်းကြရမည်လော။ အကယ်၍ အချည်းနှီးဖြစ်စေခဲ့လျှင် နောက်တဖန်ထိုထက်ကြီးလေး သော ဆင်းရဲဝေဒနာခံစားကြရမည်။

၃:၅ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ သူ၁ဝ ဟူသော စကားလုံးသည် ဘုရားသခင်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းလား၊ ပေါလုကို ရည်ညွှန်းခြင်းလား  မေးစရာဖြစ်နေသည်။ ဘုရားသခင်ကို ရည်ညွန်းခြင်း ဖြစ်တန်ရာသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သာလျှင် ဝိညာဉ်ပေးနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ဆောင်(ပေါလု)များသည် အလိုတော်ကို ဖြည့်ဆည်းသူများဖြစ်ပါသည်။ ဤကျမ်းစကားဖြင့် အမှုတော်ဆောင်များ၏ အသက်တာကိုလည်း ပိုမိုသိ မြင်နိုင်ပါသည်။ ခရစ်ယာန် အမှုတော်ဆောင်များသည် တပါးသူများအား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကူအညီဖြင့် မျှဝေ သူများဖြစ်ပါသည်။

ပေါလုက သူ့ကိုယ်သူရည်ညွန်း ပြောဆိုသည်ဟု ဆိုလျှင်လည်း ခရစ်တော်ဘုရားအား လက်ခံကြဖို့ဟောပြောရာ၌ အသုံးပြုခဲ့သည့်နိမိတ် လက္ခဏာများကို ရည်ညွှန်းခြင်း(ဟေဗြဲ ၂:၄)ဖြစ်ပေမည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ကောက်ယူနိုင်သော်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က အသက်တာပြောင်းလဲချိန်တွင် ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးရရှိသော ကောရိန္တု ယုံကြည်သူများကို သက်သေပြခြင်း ဖြစ်သည်။ (၁ ကော ၁၂:၈.၁၁)။

ထိုသူများ၏ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများသည် ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် ရရှိခြင်းလား၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရရှိခြင်းလား။ ကြားနာ၍ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က မနေမနား သွန်သင်ခြင်းဖြင့်လည်း မပြည့်စုံနိုင်။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်း ရှိကြသောကြောင့် လက်ခံရရှိသည်။ ကလာတိသားများကိုယ်တိုင် ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် ရရှိနိုင်ကြောင်း နဖူးတွေ့၊ ဒူးတွေ့ကြုံတွေ့သိရှိကြပြီးဖြစ်သည်။

နောက်တချက်အနေဖြင့် မှားယွင်းသောဆရာများ၏ အရေဖျားလှီးခြင်းအကြောင်းကို ထောက်ပြသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက မည်သို့သွန်သင်သနည်း။

: ဘုရားသခင်နှင့်ကလာတိတို့၏ ဆက်ဆံရေးသည် ယုံကြည်ခြင်းတရားဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်း ကာလတွင်လည်း ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ကြကြောင်း ထောက်ပြသည်။ အပိုဒ်၅တွင် ပညတ်တရား စောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့်လား၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လား” ဟူသောမေးခွန်းကို ”ကြားနာခြင်းဖြင့် ယုံကြည်သည်” ဟု ဖြေခဲ့သည်။ ထိုစကားကို ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဆက်ထားသည်။ ထိုနည်းတူ အာဗြဟံသည်လည်း ကြားနာခြင်းဖြင့် ယုံကြည်သည်ဟုဆိုသည်။

ယုဒလူမျိုးများသည် အာဗြဟံအား အမျိုးသားသူရဲကောင်းကြီးအဖြစ် ခံယူထားသူများဖြစ်သည်။ အာဗြဟံကို အတုယူ၍ အရေဖျားလှီးကြခြင်း ဖြစ်သည် (က၁၇:၂၄၊၂၆)။ ပေါလုကငါးကြင်းဆီနှင့် ငါကြင်းပြန်ကြော်သည်။ အာဗြဟံသည် မည်ကဲ့သို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိသနည်း။ ဘုရာသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရရှိပါသည်။ ထူးခြားဆန်းပြားစွာ ယုံကြည်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ရိုးရိုးသားသားယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသည်။ ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ခြင်း၌ ဝါကြွားစရာလည်း မလိုပါ။ ဘုရားသခင် ယုံကြည်ခြင်း၌ လူ့အစွမ်းအစလည်း မလိုပါ။ လူ့အရည်အချင်းများနေရာမရှိ။ ဖန်ဆင်းရှင်သခင် သို့မဟုတ် သားသမီးက မိဘအား ယုံကြည်အားကိုးခြင်းထက် မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်းအဘယ်မှာ ရှာတွေ့နိုင်မည်နည်း။ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူတိုင်း ရရှိသည့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်လက်ဆောင် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားလူသားများ အစားအသေခံပေးခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် လောကလူသားအပြစ်သားများ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံခွင့်ရကြပါသည်။ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်အသေခံခြင်းဖြင့် အပြစ်သားများ အလိုအလျှောက် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ကြပါသည်။ အပြစ်ကင်းစင်ကြသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ခရစ်တော်၏ ထိုအမှုတော်ကို ယုံကြည်၍ ဘုရား သခင်၏ ထံတော်ပါး၌ ရပ်တည်နေမှသာလျှင် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ရပ်တည် ခွင့်ရရှိကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အရေးကြီးသောသင်ခန်းစာမှာ ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရောက်၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ရောက်ရှိနိုင်သည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

: ယုဒဆရာများက ဂလာတိသားများအား အာဗြဟံ၏သား ပီသချင်လျှင် အရေဖျားလှီးရသည်ဟု သွန်သင်ကြ သည်။ ထိုစကားကို ပေါလုကပယ်ချသည်။ အာဗြဟံ၏သား စစ်စစ်ဆိုသည်မှာ ယုဒလူမျိုးများကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ အသက်တာပြောင်းလဲသော ယုဒများလည်းမဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူများသာ ဖြစ်သည်။ ရော၄:၁ဝ တွင် အာဗြဟံသည် အရေဖျားမလှီးမီကပင် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် တပါးအမျိုးသား မြေပေါ်တွင် ကျင်လည်စဉ်ကပင် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သည်။

: ယုံကြည်ခြင်းကို ထောက်ရှု၍ လူမျိုးခြားတို့ကိုလည်း ဘုရားသခင်သည် မှန်ကန်စွာ ဆက်ဆံစေတော်မူသည်ဟု ရှေးပရောဖက်ပြုချက်ရှိခဲ့သည်။ တပါးအမျိုးသားများလည်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားရမည့် အကြောင်းသည် ဓမ္မဟောင်း ပရောဖက်ပြုချက်ဖြင့်သာ မဟုတ်ပါ။ က ၁၂:၃တွင် ”အာဗြဟံအားဖြင့် လူအပေါင်းအား ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားစေမည်” ဟု ကျမ်းစကားသက်သေရှိပါသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပေါလု၏စကားသည် သာမန်အားဖြင့် ဆက်စပ်စရာမရှိပါ။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ပေါလုအားပြောပြသည်။ ယုံကြည်သူတိုင်းကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြသည်။ အာဗြဟံ၏ သားမြေးဖြစ်ကြသည်။ လူမျိုးအပေါင်းဆိုသည်မှာ ယုဒလူမျိုးအပါအဝင် တပါးအမျိုးသား အားလုံးပါဝင်သည်။ အာဗြဟံသည် မည်ကဲ့သို့ကယ်တင် ခြင်းရရှိသနည်း။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။ တိုင်းနိုင်ငံသားများသည် မည်ကဲ့သို့ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြမည်နည်း။ အာဗြဟံကဲ့သို့ပင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရရှိကြမည်။ ယုဒလူမျိုးဖြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသည်မဟုတ်ပါ။ တပါးအမျိုးသား များလည်းရရှိကြသည်။

: အာဗြဟံသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားသကဲ့သို့ ယုံကြည်ခြင်းရှိသူတိုင်းလည်း ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားကြသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ကတိတော်ပေးထားပါသည်။

(ပညတ်တရားတစ်ဖက်ရှိ ကတိတော်(:၁ဝ၁၈)

          :၁ဝ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာ၌ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခြင်းနှင့်ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာခံစားခြင်းကို ရှင်းပြထားသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ သွန်သင်ချက်မှာ ပညတ်တရားများချိုးဖောက်လျှင် ဟု မဆိုပါ။ ပညတ်တရားများကို စောင့်ထိန်းသူများဟု ဆိုပါသည်။ ပညတ်တရားသည် တိုက်တွန်းချက်နှင့် တားမြစ်ချက်ရှိပါသည်။ တားမြစ်ချက်ကို မလိုက်နာမှသာ အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်။ တိုက်တွန်းချက်ကို မလုပ်ဆောင်လျှင်လည်း အပြစ်ရှိပါသည်။ လုပ်သင့်သည်ကိုမလုပ်  ခြင်း၊ မလုပ်သင့်သည်ကိုလုပ်ခြင်း နှစ်ခုစလုံးသည် ပညတ်တရားမစောင့်ထိန်းခြင်းဖြစ်၍ ကျန်ခြင်းအမင်္ဂလာတည်းဟူသော သေပြစ်ထိုက်သင့်သည်။ တရား ၂၇:၂၆တွင် ”ဤပညတ်တရားကို အမြဲမကျင့်သောသူ—”ဟုဆိုထားသည်။ သို့ကြောင့် တနှစ်တလအစရှိသဖြင့် ကာလအပိုင်းအခြားနှင့်စောင့်ထိန်း၍မရပါ။ ဘဝတသက်လုံးစောင့်ထိန်းရသည်။ နာခံခြင်းသည် ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်စေသည်။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါး တစ်ခုတည်းသာမကပါ။ မောရှေကျမ်း(၅)ခုမှ ပညတ်ချက်(၆ဝဝ)ကျော်ကို လည်း စောင့်ထိန်းရမည်။

:၁၁ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ကိုးကား၍ မှားယွင်းသောဆရာများကို ထောက်ပြသည်။ ပရောဖက်ဟာဗက္ကုက ပညတ်တရားထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် မစင်ကြယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ စင်ကြယ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ဂရိမူရင်းကျမ်းတွင်မူ ”ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများသည် အသက်ရှင်ကြမည်”ဟုဆိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အကျင့်ဖြင့်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြောင့်မတ်သည့်အတိုင်း ထာဝရအသက်ရှင်ကြမည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူ များသည် အသက်ရှင်ကြမည်” ဟုဆိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အကျင့်ဖြင့်မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိ နိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြောင့်မတ်သည့်အတိုင်းထာဝရအသက်ရှင်ကြမည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများသည် အသက် ရှင်ကြမည်။

:၁၂ ပညတ်တရားသည် ယုံကြည်ခြင်းမသွန်သင်ပါ။ ပညတ်တရားများကို စောင့်ထိန်းဖို့လည်းမတိုက်တွန်းပါ။ စည်းကမ်းစည်းမျဉ်း၊ သတ်မှတ်ချက်ဝိထုံးနည်းနာများကို အတိအကျလိုက်နာဖို့သာ ဝတ်ပြုရာကျမ်းတွင် သွန်သင်ထားပါ သည်။ ယုံကြည်ခြင်းနိယာမတရားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ပညတ်တရားက ”စောင့်ထိန်းလျှင် အသက်ရှင်မည်”ဟု ဆိုသည်။ ယုံကြည်ခြင်းတရားက ”ယုံကြည်လျှင် အသက်ရှင်မည်”ဟု သွန်သင်သည်။ သို့ကြောင့် ပေါလုကက ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ပညတ်တရား စောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်သည်။ ယုံကြည်လျှင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်ရှိသည်။ ဖြောင့်မတ်သူသည် ယုံကြည်သူဖြစ်မည်။

:၁၃ ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပြန်ဝယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဖိုးစားနားပေးချေပြီး ပြန်ရွေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပညတ် တရား၏ ကျိန်ဆိုခြင်းအမင်္ဂလာဆိုသည်မှာ  သေခြင်းဖြစ်သည်။ ပညတ်တရားချိုးဖောက်ခြင်း၏ အပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ထိုပညတ်တရား၏ အပြစ်ဒဏ်မှ လူများကို ရွေးနှုတ်ပါသည်။ (ပေါလုကကျွန်ုပ်တို့ဟု သုံးနှုန်းခြင်းမှာ ယုံကြည်သူယုဒများ သဘောပေါက်အောင် သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Cynddylan Jone က ဤသို့ဆိုသည်။

ဂလာတိသားများက ခရစ်တော်အသေခံတော်မူခြင်းသည် သူတို့နှင့်တဝက်တပြက်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူ ပုံရသည်။ ယုဒထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့် အရေဖျားလှီးခြင်းကို လိုက်လုပ်ရမည်ဟု ထင်ကြသည်။ မှားယွင်းသော ဆရာများ သွန်သင်ချက်ကြောင့်ယုဒထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း မသဲမကွဲဖြစ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်းအား ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ လုပ်ခိုင်းကြသည်” ဟု ဆိုသည်။        

ခရစ်တော်က လူသားများ၏ နေရာတွင် ဝင်ရောက်အစားထိုးအသေခံခြင်းဖြင့် လူသားများကို သေခြင်းမှ ရွေးနှုတ်သည်။ လူသားများအပေါ် ကျရောက်သည့် အမျက်တော်အား ခရစ်တော်က ဝင်ရောက်ခံစားပေသည်။ လူသားများ၏ အပြစ် ကိုယ်စားဝင်ရောက်ခံစားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အပေါ်၌ အပြစ်တစ်မှုံ ငြိတွယ်ခြင်းမရှိခဲ့။

ခရစ်တော်သည် ပညတ်တော်ဆယ်ပါး ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် လူသားများကို ရွေးနှုတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပညတ်တရား ကို အကြွင်းမဲ့နာခံခြင်းဖြင့် ပညတ်တရားကို အသိအမှတ်ပြုသည်ဟု ကျမ်းစာက မသွန်သင်ပါ။ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကို ခံယူခြင်းဖြင့် ပညတ်တရားမှ လူကို ကယ်ထုတ်ပါသည်။ ခရစ်တော်အသေခံခြင်းမှလွဲ၍ ကယ်တင်ခြင်းတရားမရှိ။ ပညတ် တရားက သစ်တိုင်ပေါ်တွင် ချီးမြှောက်ခြင်းခံရသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာ ခံစားခြင်း ဖြစ်သည်။ (တရား ၂၁:၂၃)ဟု ဆိုသည်။ ကယ်တင်ရှင်ဘုရား သူဖန်ဆင်းထားသော သတ္တဝါများအတွက် အသေခံရမည့်အကြောင်း ပရောဖက် ပြုချက်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးအကြားတွင် ချီးမြှောက်ခြင်း ခံရမည့် ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံသည်။ (တ ၅:၃ဝ၊ ၁ပေ ၂:၂၄)။

:၁၄ အာဗြဟံခံစားသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြင့် လူသားများသည်လည်း တောက်လျှောက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားကြမည်ဟု  ဘုရားရှင် ကတိတော်ပြုထားပါသည်။ အာဗြဟံခံစားသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဆိုသည်မှာ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ သေခြင်းအပြစ်ဒဏ်ကို ယေရှုကဝင်ရောက်ခံစားပေးသောကြောင့် ယုဒလူမျိုးနှင့် တပါးအမျိုးသား အားလုံး ကျေးဇူးတော် ခံစားကြသည်။ ယခုအာဗြဟံ သားမြေးစဉ်ဆက် ခရစ်တော်အားဖြင့် တိုင်းနိုင်ငံသားများ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားကြရသည်။

က၁၂:၃ ပါ အာဗြဟံသို့ပြုသော ကတိတော်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ အာဗြဟံ သို့ပေးသောသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဟု ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဆိုထားသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ပညတ်တရား လမ်းကြောင်းဖြင့် ဆင်းသက်လာသည်မဟုတ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မတိုင်မီ ယေရှုခရစ်တော် ကိုယ်တိုင်၌ အသေခံ ဖို့နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးပေါ်ထွန်းဖို့ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည် (ယော ၁၆:၇)

ကယ်တင်ခြင်းကို ပညတ်တရားဖြင့် မရနိုင်ကြောင်း ဥပမာ(၂)ခုဖြင့် ရှင်းပြသည်။ (၁)ဂလာတိသားများ၏ အသက် တာ(၂)ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၊ သိမှတ်လွယ်ကူစေရန် နေ့စဉ်အသက်တာနှင့် ပုံနှိုင်းရှင်းပြခဲ့သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်ရှင်းပြချက်ကို အတိုချုံး၍ ရှင်းပြပါမည်။ က ၁၂:၃ တွင် အာဗြဟံမိသားစုဖြင့် လောကလူသားများ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြရမည့်အကြောင်း ကတိတော်ပြုခဲ့သည်။ ထိုကတိတော်တွင် ယုဒလူမျိုးနှင့် အခြားလူမျိုးအားလုံး ပါဝင်သည်။ က ၂၂:၁၈ပါ ကတိတော်တွင် သင် အားဖြင့်လောကလူသားများ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြမည်ဟု ဆိုထား သည်။ သင်တို့ ဟုမပြောပါ။ ထိုသူမှာ အာဗြဟံမျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်မည့် ယေရှုခရစ်တော်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည် (လု ၃:၃၄)။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ကမ္ဘာသူ ၊ ကမ္ဘာသားအားလုံး ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြသည်။ ကတိတော်တွင် ချို့ယွင်းချက်မပါရှိပါ။ အကျင်းကောင်း ကြိုးစားကျင်ကြံစရာမလို။ ဒုက္ကစရိယ ကျင့်ကြံရန်မလို။ ပညတ်တရားများကို တသွေမတိမ်း စောင့်ထိန်းစရာမလို။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။

ဣသရေလများသို့ ပြုထားသောဂတိတော်သည် နှစ်ပေါင်း(၄၃ဝ)ကျော် ကြာညောင်းလေပြီ။ လူ့အတွေးဖြင့်ဆိုလျှင် တရားမျှတမှုမရှိဟု တွေးမှားနိုင်သည်။ သို့သော် နိဂုံးချုပ်သောအခါ ခရစ်တော်အားဖြင့် တပါးအမျိုးသားများသည်လည်း ဂတိတော်တွင်ပါဝင်ခွင့် ရရှိကြသည်။ ပညတ်တရား စောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့်မဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိကြသည်။

:၁၅ လူ့အတွေးအမြင်တွင် ကတိ၊ စာချုပ်စာတမ်းများသည် တံဆိပ်ခပ်နှိပ်ပြီးလျှင် ပျက်ပြယ်စရာ အကြောင်းမရှိ။ ဖြည့်စွတ်ပြင်ဆင်ရသည်မရှိ။ သာမန်လူသားများကပင် ထိုမျှလေးစားတန်ဖိုးထားလျှင် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်သည် ပိုမိုခိုင်မြဲနေပေမည်။

:၁၆ ယုဒဝါဒီများက အာဗြဟံ၏မျိုးစေ့ဖြင့် ကောင်းကြီးခံစားကြရမည့် ကတိတော်ကို ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုသို့သိရှိလျှင်ပင် ဣသရေလလူမျိုးများအား ပညတ်တရားအောက်သို့ တွန်းပို့ချင်သေးသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြောင်း ဂလာတိသားများ သိအပ်သည်။ ယခုမူ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို မျက်စောင်းထိုးကြည့်နေကြသည်။ ကျမ်းစာက ကတိတော်သည် အာဗြဟံနှင့် သူ၏မျိုးဆက်များအတွက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ မျိုးစေ့(မျိုးဆက်) ဆိုသည်မှာ တခါတရံမျိုးစေ့များဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သည်။ သို့သော် ဤကျမ်းချက်တွင် တစ်ခုတည်းကိုသာ ဆိုလိုသည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၇ အာဗြဟံသို့ပြုထားသော ကတိတော်သည်ချို့ယွင်းချက်မရှိပါ။ အကျင့်တရားနှင့်လည်း မသက်ဆိုင်ပါ။ အာဗြဟံအားမျိုးစေ့ပေးမည်ဟုသာ ပြောသည်။ အာဗြဟံတွင် ရင်သွေးသားသမီးမရှိသော်လည်း ဘုရားရှင်၏ စကားတော်ကိုယုံကြည်သည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်သော အသတ်တာရရှိသည်။ နှစ်ပေါင်း(၄၃ဝ)ကြာပြီးမှ ထိုဂတိတော်အား ကျော်လွန် မပယ်ဖျက်နိုင်ပါ။ ထပ်မံဖြည့်စွတ်ခြင်းလည်းမပြနိုင်ပါ။

ယုဒဝါဒီများကမူ နှစ်ပေါင်း(၄၃ဝ)ကြာလျှင် ဂတိတော်ပျက်ပြယ်သွားမည်ဟု ထင်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ လုံးဝမပျက်ပြယ်ပါ။ ပေါလုကဂတိတော်သည် သေတမ်းစာကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သေတမ်းစာသည် ကာယကံရှင် သေပြီးလျှင် တောက်ရှောက်အသက်ဝင်သည်။ က ၁၅:၇-၁၁၊ ဟေဗြဲ ၉:၁၅-၂၂ တို့ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။

နှစ်ပေါင်း ၄၃ဝ ဆိုသည်မှာ အာဗြဟံသို့ ကတိပြုသည့်အချိန်မှအဲဂုတ္တုပြည်သို့ ဝင်ဖို့ ယာကုပ်ပြင်ဆင်သည့်အချိန် (က ၄၆:၁-၄)ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထွက်မြောက်လာပြီးနောက် (၃)လ အပိုဆောင်းထားသည်။

:၁၈ အမွေဆက်ခံခြင်းဆိုသည်မှာ အကျင့် သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံးမဟုတ်။ အာဗြဟံသို့ ဂတိတော်ပေးထားသည်မှာ သေချာသည်။ ချို့ယွင်းချက်မထားသော ကတိတော်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဆိုင်သောဂတိတော်ဖြစ် သည်။

(ပညတ်တရား၏ ရည်ရွယ်ချက် (:၁၉၂၉)

:၁၉ ပညတ်တရားသည် မည်သို့အထောက်အကူပြုသနည်း။ ပညတ်တရားသည် အရေးမပါအရာမရောက်တော့ပါ ဟုဆိုလျှင် အာဗြံဟံသို့ ပြုထားသော ကတိတော်သည် မည်သို့ရှိမည်နည်း။ ပညတ်တရားသည် အပြစ်များကို ပေါ်လွင် ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်သည်။ ပညတ်တရားရှေ့ရောက်လျှင် အပြစ်ပေါ်လွင်သည်။ သို့သော် ပညတ်တရားမပေါ်မီတွင် အပြစ်တရားကို မသိရှိကြ။

ပညတ်တရားသည် လူများကိုအပြစ်သားဖြစ်စေသည်။ ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့်လည်း ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရနိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့ စောင့်ထိန်းနိုင်သည့် စွမ်းအားမရှိကြပါ။ ပညတ်တရားသည် လူကိုမျှော်လင့်ချက်မဲ့စေ ပါသည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားသခင်အား အကူအညီ အော်တောင်းကြရသည်။ ပညတ်တရားသည်ကောင်းကြီးမပေးနိုင်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကသာလျှင် ပေးနိုင်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်မှ မျိုးစေ့ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ပညတ်တရားက ခရစ်တော်မပေါ် ထွန်းမှီ ကြားကာလအတွက်သာဖြစ်သည်။ အာဗြဟံသို့ပေးထားသော ကတိတော်သည် ခရစ်တော်၌ပြည့်စုံသွားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုအကြား၌ စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းစေသူ သံတမန်အဖြစ် ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာသည်။ ပညတ်တရားသည် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အကြားမှာ ရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ဣသရေလလူမျိုးအကြား မောရှေနှင့် ဘုရားသခင်အကြား (တရား ၅:၅)။ ကောင်းကင်တမန်များက ဘုရားသခင်နှင့်မောရှေအကြားတွင် ကူးလူးဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ (တရား၃၃:၂၊ ဆာ ၆၈:၁၇၊တ၇:၅၃၊ ဟေဗြဲ ၂:၂)။ ကောင်းကင်တမန်များ၏ မောရှေသို့ အဆက်အသွယ်ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်သူ့လူများ ဆက်ဆံခြင်း လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။

၃:၂ဝ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အပြန်အလှန် ကတိပြုကြရာတွင် တစ်ဘက်မှလူသည် ကာယရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လျှင် ကြားလူခံစရာမလိုပါ။ ပညတ်တရားသည် ပြည့်စုံခြင်းရှိမရှိ၊ အားနည်းချက်ရှိသည်။ နာခံခြင်း အပြည့်မစွမ်းနိုင်သူများအား တစ်ထစ်ပြီး တစ်ထစ်နာခံခြင်း ဝက်အူရစ်ကြပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား ကတိတော်ပေးသောအခါ ဘုရားရှင်သည် သဘောတူညီချက် ကမ်းလှမ်းသူဖြစ်သည်။ ကတိတော်သည် ခိုင်မာသည်။ ကတိတော်အပေါ် အကြောင်းအရာများသည် လူ့ဘက်တွင် မတည်။ ဘုရားသခင်အပေါ်တွင် သာတည်သည်။ စေ့စပ်ငြိမ်းချမ်းပေးသည့် ကြားခံလူ မလို။၁၂

:၂၁ ထိုသို့ဆိုလျှင် ပညတ်တရားသည် ကတိတော်နှင့်ဆန့်ကျင်နေပါသလား။ လုံးဝမဆန့်ကျင်ပါ။ ပညတ်တရား ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်မှန်လျှင် ဘုရားသခင်သည်လည်းသား တော်ယေရှုကို စေလွှတ်မည် မဟုတ်။ ပညတ်တရားသည် အချိန်တိုင်းတွင် လူမျိုးတိုင်းအား အပြစ်များကို ပြဌာန်းပေးသော်လည်း ကယ်တင်ခြင်း မပြုနိုင်။ လူ့ဇာတိအားနည်းမှုကြောင့်ပညတ်တရား မဆောင်ရွက်ပေးနိုင် (ရော ၈:၃) ဟုကျမ်းစာက ဆိုထားသည်။ ပညတ်တရားတိုင်းသည် လူသားများ မျှော်လင့်ချက် မဲ့စေပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းအား ယုံကြည်ခြင်းများဖြင့်သာရရှိနိုင်သည်။

၃:၂၂ ပညတ်တရားအောက်ရှိသမျှသည် အပြစ်သားများဖြစ်သည်ဟု ကျမ်းစာတော်မြတ်က ပြောထားသည်။ သို့ကြောင့်မပျက်စီးနိုင်သောနည်းလမ်းလိုအပ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသည်ဟု ဘုရားရှင်က ကတိတော် ပေးထားပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ သော့ချက် စကားလုံးများမှာ” ယုံကြည်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ ကျင့်ဆောင်ပါ။ ပညတ်တရား စောင့်ထိန်းပါဟု လုံးဝမပြောပါ။

:၂၃ ယုံကြည်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုကို ဆိုလိုသည်။ ခရစ်တော်အသေခံသည့် အကြောင်း သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ကြွခြင်း၊ ပင်တေကုတ္တေနေ့တွင် ဧဝံဂေလိတရားဟော ပြောခြင်းအကြောင်းများ ပါဝင်သည်။ ထိုယုံကြည်ခြင်း မရှိမီကာလတွင် ယုဒများသည် ပညတ်တရား၏ အကျဉ်းသားများဖြစ်ကြသည်။ ပညတ်တရား၏အလိုကျ နုရသည်။ ကာရံချုပ်နှောင်ခြင်း ခံရသည်။ ဧဝံဂေလိတရား မကြားသိမချင်း ပညတ် တရားအောက် တွင်ပိပြားနေကြသည်။

:၂၄ ပညတ်တရားဆိုသည်မှာ ကလေးထိမ်းနှင့်တူသည်။ အထိန်းတော်လက်ဦးဆရာ၁၃နှင့်တူသည်။ ဘုရားသခင်၏ မြင့်မြတ်စင်ကြယ်မှုကို သင်ပေးသည်။ လူ့အပြစ်များနှင့် အပြစ်ဖြေခြင်းကိုသွန်သင်ပေးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အသေးအဖွဲ့ နှင့် မရင့်ကျက်သော အသက်တာများကို သွန်သင်သည်။

ဖြစ်စေသည်ဆိုသော ဝေါဟာရမူရင်းကျမ်းစာတွင် မပါရှိပါ။ KJV ဘာသာ၏ကျမ်းမူ ဖြစ်သည်။ ထိုစကားအတိုင်းသာဆိုလျှင် ယုဒများသည် ပညတ်တရားက ခရစ်တော်ထံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်သွားမည်။ ပညတ်တရားသည် ဣသရေလလူမျိုးအား လက်ထပ်ထိန်းမြားခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အစားအသောက် ထုံးတမ်းအစဉ်လာများတွင် ထိန်းကျောင်းသည်။ ယုံကြည်ခြင်းတရား ရောက်သောအခါ ထိုအမှုအရာများသည် ငယ်စဉ်တောင်ကျေး အစဉ်အလာများအဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ ပြီးပြည့်စုံသော ရွေးနှုတ်ခြင်း အမှုတော် အပေါ်တွင် အခြေပြုပါသည်။

:၂၅ ပညတ်တရားသည် အထိန်းတော်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းတရားရောက်လာသောအခါ ထိုအထိန်းတော်လက်မှ လွတ်သွားကြပါသည်။ တပါးအမျိုးသားများ၊ ဂလာတိသားများသည် အထိန်းတော်လက်ထဲမှာ ရှိခဲ့ဖူးကြပါသလား။ အပိုဒ်ငယ် ၂၄ က ထိုသူများသည် ပညတ်တရားက စီရင်ခြင်းမရှိပါဟု ဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ပညတ်တရားက လူ့အသက်တာကို စီရင်ခြင်းမပြုပါဟု သွန်သင်ထားပါသည်။

၃:၂၆”ငါတို့”ဟုသော စကားလုံးမှ ”သင်တို့”ဟုပြောင်းလဲသွားသည်ကို မှတ်ထားပါ။ ”ငါတို့” ဆိုသည်မှာယုဒလူများ ကိုယ်စားသုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား ကြွလာသည့်တိုင်အောင် ပညတ်တရားအောက်မှာ ရှိသူများ ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းတရား သိရှိခံယူကြသောအခါ ပညတ်တရားအောက်မှာ လွတ်မြောက်ကြသည်။ ယုဒထုံးတမ်းအစဉ်လာမှာလည်း ရပ်ဆဲသွားသည်။ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသောယုဒများနှင့် ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသော တပါးအမျိုးသားများကို သင်တို့ဟူ၍ခေါ်ဝေါ် သွားပါသည်။ ထိုသူများအားလုံးသည် ခရစ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားများဖြစ်ကြသည်။

:၂၇ ခရစ်တော်နှင့် တလုံးတစ်ဘဝတည်းဖြစ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အသက်တာပြောင်းလဲ၍ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်း ဖြင့် အစပြုပါသည်။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူရုံနှင့်ခရစ်တော်၌ပါဝင်ခွင့်မရှိသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အမွေခံယူခွင့်လည်း မရတော့ပါ။ ခရစ်တော်ထံ သို့ရောက်ရှိကြောင်းလူသိရှင်ကြား ဝန်ခံခြင်းအထိန်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ စစ်သားသည်စစ်ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ရသကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူမှန်လျှင် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူရသည်။ ခရစ်တော်၏ ဦးဆောင်မှုခံယူကြောင်း ဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ကြောင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

ဆိုလိုချက်မှာ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်နှင့်တလုံးတစ်ဝတည်း မဖြစ်နိုင်။ မူလဘဝဟောင်းကိုထားပစ်ခဲ့ခြင်း သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။  ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ခရစ်တော်ကိုရရှိပါသည်။

ဝိညာဉ်တော်၌နှစ်ပါးမင်္ဂလာခံယူခြင်းဖြင့်လည်းမဟုတ်ပါ (၁ကော၁၂:၁၃)။ ဝိညာဉ်တော်၌နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာ ခံယူခြင်းသည် အရူပဖြစ်သည်။ လူသိထင်ရှားမြင်သာသောအရာမဟုတ်ပါ။

ယုဒများသည် မောရှေထံတွင် ဘဝပုံအပ်ခြင်းဖြင့် မောရှေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင်ယုံကြည် သူများသည်လည်း ခရစ်တော်၌ ဘဝပုံအပ်ခြင်းဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ခံယူကြသည်။

နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် ဇာတိအားနှစ်မြုပ်ပြစ်ခြင်းသင်္ကေတဖြစ်သည်။ ဘဝဟောင်းကို အဆုံးသတ်နှစ်မြုပ်စေပြီး၊ ဘဝသစ်ပြန်စခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂလာတိသားများသည်လည်း ခရစ်တော်၌ သူတို့ဇာတိဟောင်း သေလွန်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကြသူများဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ပညတ်တရား၌ သေသောအခါ ထိုသူများသည်လည်းပညတ်တရား၌သေကြပြီ။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင် ပြန်ထမြောက်သောအခါ ခရစ်တော်နှင့် ခရစ်တော်ကိုဝတ်ဆင်ကြရပြီ။ ခရစ်တော်၏အသက်တာကို ဆင်မြန်းကြရသည်။

:၂၈ ပညတ်တရားက ယုဒလူမျိုးနှင့် တပါးသောလူမျိုးကို ခွဲခြားပြသည်(တရား၇:၆၊၁၄:၁-၂)။ယုဒလူမျိုးများသည်  နံနက်ခင်း ဆုတောင်သောအခါ တပါးအမျိုးသားမဖြစ်ရခြင်း၊ ကျွန်မဖြစ်ရခြင်း၊ မိန်းမ မဖြစ်ရခြင်းတို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းရသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၌မူ ထိုကွဲပြားခြားနားချက်များ ပပျောက်သွားသည်။ ယုဒလူမျိုးသည် တပါးအမျိုးသားထက် ကျက်သရေမရှိသကဲ့သို့ လူလွတ်သည်လည်း ကျွန်ထက် မျက်နှာသာရသည်မဟုတ်။ ယောက်ျားများသည်လည်း မိန်းမများထက် ပိုမိုအခွင့်အရေးရသည် မဟုတ်။ ယေရှုခရစ်တော်၌ အားလုံးတန်းတူရည်တူ ဖြစ်ကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အဓိပ္ပါယ်တလွဲမကောက်ယူရ။ နေ့စဉ်အသက်တာနှင့် မဆိုင်။ အသင်းတော်အတွင်း လူထုအား တရားဟောခြင်းနှင့် အကြုံးမဝင်။ ဘုရားရှင်က ယောက်ျားနှင့် မိန်းမကို တကဏ္ဍစီ ပေးထားပါသည်။ မိန်းမနှင့်ယောက်ျား ကျွန်နှနှင့်သခင် တစ်ကန့်စီ ဓမ္မသစ်ကျမ်းက သိမှတ်ပြုထားပါသည်။ ခရစ်တော်၌အတူတကွဖြစ်ခြင်း ကယ်တင်ခြင်း၌ ဘဝတူ ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ လောကဘဝနှင့်မဆိုင် ကောင်းကင်နိုင်ငံနှင့်သာဆိုင်သည်။ ဘုရားရှင်ရှေ့တွင်ယုံကြည်သူ ယုဒသည် ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်သူမှ ပြောင်းလဲလာသူထက်ဘာမှပို၍ထူးမခြားနား။ Govett က” ပညတ်တရား၌ ကွဲပြားခြားနားမှုများသည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌အားလုံးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း ခံရသည်”ဟု ဆိုသည်။ သို့ကြောင့် ယုံကြည်သူခရစ်ယာန် ဖြစ်ပါလျက်နှင့် ပို၍ စင်ကြယ်ခြင်သူသည် မိုက်မဲမှုကို ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။။

:၂၉ ဂလာတိသားများသည် ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် အာဗြဟံ၏သားဖြစ်ရသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ခရစ်တော်သည် အာဗြဟံ၏ သားမြေးဖြစ်သည်။ အာဗြဟံသို့ပြုထားသောကတိတော်သည် ယေရှုခရစ်တော်သို့ပြည့်စုံ သွားသည်။ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျှင် ခရစ်တော်၌တလုံးတဝတည်း ဖြစ်သွားကြသည်။  ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အာဗြဟံ၏မျိုးဆက် ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေဆက်ခံသူများဖြစ်ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။