ဂလာတိဩဝါဒစာ - ၁

1လူနှင့်မစပ်ဆိုင်၊ လူ၏အခွင့်မရှိဘဲလျက်၊ ယေရှုခရစ်၏အခွင့်နှင့်လည်းကောင်း၊ ထိုသခင်ကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသော ခမည်းတော် ဘုရားသခင်၏ အခွင့်နှင့် လည်းကောင်း၊ တမန်တော်ဖြစ်သော ငါပေါလုမှစ၍၊- 2ငါ့ထံမှာရှိသော ညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့သည် ဂလာတိပြည်၌ရှိသော အသင်းတော်များကို ကြားလိုက်ပါ၏။- 3သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ခမည်းတော်ဘုရားထံတော်က ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ ရှိပါစေသော။- 4ထိုသခင်သည် ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ ဆိုးညစ်သော ဤပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှ ငါတို့ကို ကယ်နုတ်ခြင်းငှာ၊ ငါတို့အပြစ်ကြောင့် ကိုယ်ကိုကိုယ် အပ်ပေးတော်မူ၏။- 5ထိုဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။
အခြားသောဧဝံဂေလိတရားမရှိ
6ခရစ်တော်၏ ကျေးဇူးအားဖြင့် သင်တို့ကို ခေါ်တော်မူသောသူနှင့် ဤမျှလောက်မြန်မြန်ခွာ၍ သင်တို့သည် အခြားသော ဧဝံဂေလိတရားကို ခံယူကြသောကြောင့် ငါသည်အံ့ဩခြင်းရှိ၏။- 7ထိုဧဝံဂေလိတရားသည် ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်။ သင်တို့ကို နှောင့်ယှက်၍ ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားကို မှောက်လှန်ချင်သောသူ အချို့ရှိကြ၏။- 8သို့သော်လည်း၊ သင်တို့အားငါဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားမှတစ်ပါး အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကို ငါတို့သည် ဟောပြောသော်လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်ဘုံမှလာသော ကောင်းကင်တမန် ဟောပြောသော်လည်းကောင်း၊ ဟောပြောသောသူသည် ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေ။- 9တစ်ဖန်တုံ၊ သင်တို့ခံယူပြီးသော ဧဝံဂေလိတရားမှတစ်ပါး အခြားသော ဧဝံဂေလိတရားကို တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ ဟောပြောလျှင်၊ ထိုသူသည် ကျိန်တော်မူခြင်းကို ခံစေဟု ငါတို့ဆိုခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း ယခုငါထပ်၍ဆိုသေး၏။- 10အကြောင်းမူကား၊ ယခုတွင် ငါသည် လူတို့၏ အလိုသို့လိုက်သလော။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို လိုက်သလော။ လူတို့စိတ်ကို နူးညွတ်စေခြင်းငှာ ရှာကြသလော။ လူတို့စိတ်ကို နူးညွတ်စေခြင်းငှာ ရှာကြံသေးလျှင်၊ ခရစ်တော်၏ အစေခံကျွန်မဟုတ်ပြီ။
ပေါလုတမန်တော်ဖြစ်လာပုံ
11ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားသည် လူတို့၏တရားမဟုတ်။- 12လူထံမှာ ငါခံရသည်မဟုတ်။ ယေရှုခရစ်၏ ဗျာဒိတ်တော်မှတစ်ပါး အခြားသောဥပဒေသကို ငါမခံ သည်အကြောင်းကို သင်တို့အား ငါကြားလိုက်၏။- 13အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ အထက်က ယုဒဘာသာ၌နေ၍ ငါကျင့်သောအကျင့်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကို အတိုင်းထက်အလွန် ညှဉ်းဆဲဖျက်ဆီး ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊- 14ဘိုးဘေးတို့၏လက်မှ ငါခံရသော နည်းဥပဒေသဘက်၌ အထူးသဖြင့် စိတ်အားသန်လျက်၊ ငါ၏ လူမျိုးထဲတွင် ငါ့ရွယ်တူချင်းအများတို့ထက် ယုဒဘာသာကို ကျင်လည်လေ့ကျက်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း သင်တို့ကြားသိ ကြရပြီ။- 15သို့သော်လည်း၊ ငါ့ကို အမိဝမ်းထဲကပင် ရွေးချယ်ခွဲထား၍ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ခေါ်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည်၊- 16သားတော်၏ ဧဝံဂေလိတရားကို တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၌ ဟောပြောစေမည်အကြောင်း၊ မိမိအလိုတော် နှင့်အညီ သားတော်ကို ငါ့အား ပြတော်မူသောအခါ၊ ငါသည်အသွေးအသားနှင့် တိုင်ပင်ခြင်းကိုမပြု။- 17ငါ့အရင် တမန်တော်ဖြစ်နှင့်သောသူတို့ရှိရာ ယေရုရှလင်မြို့ သို့လည်းမသွား၊ အာရပ်ပြည်သို့ ချက်ချင်းသွား၍ တစ်ဖန် ဒမာသက်မြို့သို့ ပြန်လေ၏။- 18ထိုနောက် သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှ ပေတရုကို အကျွမ်းဝင်လိုသောငှာ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ သူနှင့်အတူ တစ်ဆယ်ငါးရက်နေ၏။- 19သူနှင့် သခင်ဘုရား၏ညီတော် ယာကုပ်မှတစ်ပါး အခြားသော တမန်တော်တစ်ယောက်ကိုမျှ ငါမတွေ့မမြင်။- 20ဤသို့ သင်တို့အား ငါရေး၍ ကြားလိုက်သည်တွင် မုသားစကားကို ငါမပြောမသုံးဟု ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ငါဆို၏။- 21ထိုနောက်ရှုရိပြည်၊ ကိလိကိပြည်သို့ ငါသွား၍၊- 22ယုဒပြည်၌ ခရစ်တော်၏ဘာသာကို ခံယူသော သင်းဝင်သူတို့သည် ငါ့မျက်နှာကိုမျှ မသိမမှတ်ဘဲနေ၍၊- 23ငါတို့ကို ညှဥ်းဆဲဖူးသောသူသည် အထက်က မိမိဖျက်ဆီးသော ယုံကြည်ခြင်းတရားကို ယခု မိမိ ဟောပြောသည်ဟု သူတို့ကြားရုံရှိကာမျှနှင့်၊- 24ငါ့အကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကြ၏။

ဂလာတိဩဝါဒစာ - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိမိအခွင့်အရေးကို ခုခံကာကွယ်ခြင်း (အခန်း၁)

(ကစာရေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက် (:၁ဝ)

          : ပေါလုက သူသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းများက ရွေးချယ်ခန့်အပ်သူမဟုတ်။ အစဉ်အလာအရ အမွေဆက်ခံ၍ လည်းမဟုတ်။ ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နှင့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ရွေးကောက်ခန့်အပ်ထားသည့် တမန်တော် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ဝန်ခံသည်။ ဘုရားသခင် ရွေးကောက်ခန့်အပ်သူဖြစ်သည်နှင့်အညီ အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရာတွင် လူ့မျက်နှာကို ထောက်စရာမလို၊ ကြောက်စရာမရှိ။ သို့ကြောင့် သူ၏အမှုတော်လုပ်ငန်းသည်လည်း တပည့်တော်(၁၂)ပါး အရိုက်အရာနှင့် ကင်းလွတ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ခရစ်တော်၏ဇာတိတော်ကိုလည်း ထုတ်ဖော်သည်။ ပေါလုသည် ယေရှုခရစ်တော်နှင့်၎င်း၊ ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူသော ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်၎င်း သက်ဆိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ယေရှုနှင့်ခမည်းတော်ဘုရား သခင်သည် တန်းတူရည်တူရှိကြောင်း၊ ဂလာတိသားများကို ပြောပြခြင်းမှာ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကပြည့်စုံကြောင်း သိရှိစေလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဂလာတိသားများသည် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ နားမလည်ကြသေး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကယ်တင်ခြင်းတရား ပြည့်စုံရန် ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် ဖြည့်စွက်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်။

ပေါလုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော ယေရှုခရစ်တော်က ခေါ်ခန့်ထားသူဖြစ်သောကြောင့် သခင်ယေရှု လူ့လောကတွင် အမှုတော်ပြုခဲ့စဉ် ခေါ်ယူထားသော တပည့်တော်(၁၂)ပါးနှင့်မသက်ဆိုင်။ သို့အပြင် ပေါလု၏ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ အဓိကကျသော မင်္ဂလာသတင်းကောင်းများ ဖြစ်သည်။

: တမန်တော်ပေါလုက သူနှင့်အတူရှိနေသော လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များအား ဂလာတိယုံကြည်သူများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤဩဝါဒစာသည် ဂလာတိယုံကြည်သူများအား နွေးထွေးမှုပေးနိုင်သည်မှာ သေချာသည်။ ပေါလုသည် ဂလာတိသားများကို ”ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်” ”သန့်ရှင်းသူများ” ”ယေရှုခရစ်တော်၏သစ္စာရှင်များ”ဟု ရိုးရိုးစင်းစင်း လေးခေါ်သည်။ ထိုသူများ၏ ယုံကြည်ခြင်းတန်ဖိုးကိုလည်း မကြာခဏ အသိအမှတ်ပြုသည်။ ချီးမွမ်းစကားဆိုသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ရင်းနှီးစွာ နာမည်တပ်ခေါ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မူ ထိုအကြောင်းအရာကို မဖော်ပြထားပါ။ ဂလာတိအသင်းတော်များ၏ အားနည်းချက်မှာ အေးတိအေးစက်၊ လူစိမ်းကဲ့သို့ ကြည့်ရှု သဘောထားခြင်းဖြစ်သည်။

:  ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် ဧဝံဂေလိတရား၏ မင်္ဂလာတရားတော်များဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော် ဆိုသည် ဘုရားတရားမသိ အပြစ်ငမိုက်သားများအပေါ် ဘုရားသခင်ထားရှိသော သနားကြင်နာခြင်း ဖြစ်သည်။ လူသားများ အား ထာဝရအသက်ရလျှင် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ကြမည်ဟု မခိုင်းပါ။ မကျင့်ကြံခိုင်းပါ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်က ဦးစီးရှေ့ဆောင်လုပ်ပေးသည်။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို အခမဲ့ လက်ဆောင် ပေးသည်။ Scofield  က ”လူကောင်းအား ရှာဖွေရွေးချယ်နေမည့်အစား၊ လူများကိုကယ်တင်၍ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်အောင် လုပ်သည်”ဟုဆိုသည်။

ငြိမ်သက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကျေးဇူးတော်၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော်ခံစားသူလည်း ဘုရားသခင်ထံမှ ငြိမ်သက်ခြင်း ရရှိသည်။ သူ၏အပြစ်များအတွက် ဘုရားသခင်က အကြွေးဆပ်ပေးပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်စီရင်ခြင်း မခံရတော့ကြောင်း သိရှိသည်။ သို့သော် ကျေးဇူးတော်တစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက်သေးပါ။ ဘုရားသခင်ထံမှ ငြိမ်သက်ခြင်း ရရှိရုံဖြင့်လည်း မလုံလောက်သေးပါ။ ဘုရားသခင်ထံ တော်၌ ရှိနေဖို့လည်းလိုသည်။ ထိုသို့သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ဂလာတိများရရှိစေချင်သည်။ ပညတ်တရား စောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် ထိုသို့သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျိုး ခံစားခွင့်မရနိုင်ကြောင်း ဂလာတိသားများ သိကြားစေချင်သည်။ ပညတ်တရားသည် ပညတ်တရားချိုးဖောက်သူများအား ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာပေးသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ ငြိမ်သက်ခြင်းမပေး။

: နောက်တချက်မှာ စာဖတ်ပရိသတ်အား ကယ်တင်ခြင်း၏တန်ဖိုး ရှင်းပြသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ငါတို့အပြစ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေးတော်မူ၏ ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့ ယေရှုခရစ်တော်က ငါတို့အပြစ်များအားလုံးအစား သူ့ကိုယ်ကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် နောက်ထပ်ပေးစရာမလိုတော့ပါ။ ခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်းတရား၏ အချုပ်အချာဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ထားပါသည်။ အကျင့်စာရိတ္တများအပါအဝင် ပစ္စုပ္ပန်သင်္ခါရလောက၊ ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးရှုပ်ထွေး ရောယှက်ခြင်း ပြဿနာများမှလည်း ရွေးထုတ်ပါသည်။ သို့ကြောင့် ဂလာတိယုံကြည်သူများ သည် အချိန်မနှောင်းမှီ၊ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသို့ စနစ်တကျရောက်ရှိရပေမည်။ ခမည်းတော်ဘုရား၏ အလိုတော်နှင့်အညီ ယေရှုခရစ်တော်က ရွေးနှုတ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကယ်တင်ခြင်းအမှုတွင် လူ့လုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းချက် တစုံတစ်ခုမှမပါဝင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့်သာဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ခရစ်တော်မှတပါး အခြားသော ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းမရှိကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် နားလည်ရသည်။

ဘုရားသခင်သည် လောကကြီးအားပြုပြင်ရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း နားလည်ရသည်။ လူများကို သင်္ခါရလောကကြီး ထဲမှ ရွေးနှုတ်ရန် အစီအစဉ်ရှိသည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားသခင် တပါးတည်းသို့သာ မျှော်လင့်အားထားရသည်။

: ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသွန်သင်ချက်အရ ကယ်တင်ခြင်းတရားသည် ဘုရားသခင်နှင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရသည်။ ပညတ်တရား စောင့်ထိန်းခြင်းနှင့် မစပ်ဆိုင်ပါ။

ဤကျမ်းပိုဒ်ငါးခုသည် တိုတောင်းသော်လည်း တရားဓမ္မ အနှစ်သာရပြည့်ဝသည်။ အဓိကအဆီအနှစ်မှာ ပေါလုသည် အခွင့်အာဏာရ တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပေါလု သွန်သင်ဟောကြားချက်များသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် အကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ဂလာတိသားများထံသို့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရရှိထားသည်။

: ဂလာတိသားများသည် မှားယွင်းသောအယူဝါဒကို လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီ။ သမ္မာတရားကို မြည်းစမ်းလက်ခံသိရှိခဲ့ကြပြီးသော်လည်း ယခုကဲ့သို့မှားယွင်းသောဆရာများနောက်သို့ မဆင်မခြင် လွယ်လင့်တကူ အယောင် ယောင်အမှားမှားဖြစ်နေကြသောကြောင့် ပေါလု အံ့ဩသည်။ ခရစ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဘုရားတရား သိရှိခဲ့ကြ သည်။ ယခုတဖန် ပညတ်တရား၏ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာအောက်သို့ တဖန် တိုးလျှိုးဝင်ရောက်ကြပြန်သည်။ ဧဝံဂေလိတရား အမှန်ကို သိရှိခဲ့ကြပြီးနောက် ဧဝံဂေလိ အတုအယောင်နောက်သို့ ရေလိုက်မှားကြပြန်ပြီ။ ကျေးဇူးတရားနှင့် ပညတ်တရား အကြားတွင် ဗျာများနေ ကြသည်။

: ပေါလုက သူတို့ဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားအပြင် အခြားဧဝံဂေလိတရားဟောသူသည် နှစ်ထပ်ကွမ်း ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသင့်ပါစေဟု ကျိန်ဆိုသည်။ အပြစ်သားများအတွက် ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရားသည် တစ်ခုတည်းသာ ရှိသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရယူကြဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အခြားသော ဧဝံဂေလိဆရာများသည် ပညတ်တရား ထိန်းသိမ်းဖို့ ဖြည့်စွက်နေကြခြင်းဖြင့် လူ့ဝိညာဉ်များကို ထာဝရသေရွာသို့ ပို့ဆောင်ကြသည်။ ပေါလုသည် ထိုမှားယွင်းသော ဆရာများကို သီးမခံနိုင်ပါ။ သီးခံလျှင် ဝိညာဉ်များပျက်စီးကုန်မည်။ ထိုအကြောင်းကို John Scott  က ဤသို့ သတိ ပေးထားသည်။

အသင်းတော်ထဲတွင် မျက်စိစပ်လောက်အောင် သင်ဆရာများ၊ ဆုလက်ဆောင်ပိုင်ရှင်များရှိကြသည်။ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ရာထူးကြီးများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဘွဲ့ဒီဂရီကြီးများ ယူဆောင်လာကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ ဂိုဏ်းအုပ်များ၊ တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးများ၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးများသဖွယ် နေကြသည်။ သို့သော် ထိုသူများ သည် သွန်သင်ချက်နှင့် တခြားစီဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းများလည်း တခွန်းတပါဒမှမပါ။ ထိုသူတို့ဖြင့်   ဧဝံဂေလိတရားကို ချိန်ထိုးခြင်း မဟုတ်သော်လည်း ဧဝံဂေလိတရားဖြင့် ထိုသူများကို စစ်ကြောရသည်။ ပြင်ပရုပ်လက္ခဏာဖြင့် ဒေသနာရှင်ကို အကဲမဖြတ်နိုင်သော်လည်း သူဟောကြားသော ဧဝံဂေလိတရားဖြင့် ထိုသူ၏ ဝိညာဉ်ရေးရာ ဂုဏ်အသရေကို စီရင်နိုင်သည်” ဟု Dr.Alan Cole  ကထောက်ပြသည်။

            တမန်တော်ပေါလုက ကောင်းကင်မှလာသော ကောင်းကင်တမန်ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှလာသော ကောင်းကင်တမန် ဟု မဆိုသည်ကို သတိပြုပါ။ ကောင်းကင်မှလာသော ကောင်းကင်တမန်တိုင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသည် မဟုတ်။ လှည့်စားတတ်ကြကြကြောင်းကို သတိပြုပါ။ ဘာသာစကား အထွေအပြားရှိသော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းတရားသည် တစ်နည်းတည်းသာရှိပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းတရားတွင် လူ့အစွမ်းအစ၊ လူ့ကြိုးစားခြင်း မပါရှိပါ။ ဧဝံဂေလိတရားသည် သာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ အခကြေးငွေမယူဘဲ ပေးကမ်းနေပါသည်။ ပညတ်တရားသည် ပညတ်တရားမစောင့်ထိန်းသူ များကို ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာ ဖြစ်စေသော်လည်း ကျေးဇူးတရားသည် ထိုကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသင့်သူများကို ကယ်တင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းနေပါသည်။

:၁ဝ ပေါလုက ဧဝံဂေလိတရားကို ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုန်ဖြစ်အောင် လှန်လျောသူများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးလိုက်သည်။ ပေါလု၏ ဧဝံဂေလိတရားသည် လူ့မျက်နှာလည်းလှဖို့ အရေးလုံးဝမပါရှိဟု အတိအလင်းဆိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကယ်တင်ခြင်းလမ်းသည် တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ အကယ်၍ လူ့မျက်နှာထောက်၍ ဧဝံဂေလိတရားကို လိုက်ပြောင်းမည်ဆိုလျှင် ခရစ်တော်၏ အစေခံကျွန်ပီသတော့မည် မဟုတ်။ ခရစ်တော်ကို သစ္စာဖောက်ရာရောက်မည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသအား လက်လှမ်းခေါ်ရာ ရောက်သွားမည်။

 

(အမှုတော်နှင့်သတင်းစကားအား ခုခံကာကွယ်ခြင်း (:၁၁:၁ဝ)

          :၁၁၁၂ ပေါလုက သူဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားသည် ဘုရားသခင်ဖော်ပြသော တရားဖြစ်ကြောင်း  အကြောင်း(၆)ချက်ဖြင့် ရှင်းပြသည်။ ပထမဆုံးအချက်မှာ ဧဝံဂေလိတရားသည် ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်ဖြင့် ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့် ရရှိခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပေါလုဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားသည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဧဝံဂေလိတရားတွင် လူ့အကြံဉာဏ်မပါရှိပါ။ ပေါလုခံယူရရှိသော ဧဝံဂေလိတရားသည် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် မည်သည့်ကျမ်းစာတက္ကသိုလ်မှ သင်ယူရရှိခြင်း မဟုတ်။ ယေရှုခရစ်တော် ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၃၁၄ ဒုတိယအချက်မှာ ပေါလုဟောသော ဧဝံဂေလိစကားတွင် ယုဒအစဉ်အလာများ မပါရှိပါ။ ပေါလုသည် ယုဒသွေးသားဇာတိမှ မွေးဖွားသူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ယုဒအစဉ်အလာတွင် ကျင်လည်ကြီးပြင်းသူ ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များကိုလည်း ရက်စက်စွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သည်။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူ ဖြစ်၍ သက်တူရွယ်တူထဲတွင် အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် ဘိုးဘွားများ၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာကို ထိန်းသိမ်းသူ ဖြစ်သည်။ ပညတ်တရား ထိန်းသိမ်းခြင်း အကျိုးရလာဒ်ကို ကောင်းစွာနားလည်သည်။ သို့ကြောင့် ဧဝံဂေလိတရားဟောရာတွင် ပညတ်တရားကို လစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ဧဝံဂေလိတရားတွင် ပညတ်တရား စောင့်ထိန်းခြင်း နေရာမရှိကြောင်း ကောင်းစွာသိသည်။ ယခုအခါတွင် ဘုရားသခင်က ဧဝံဂေလိတရားတွင် ပညတ်တရားစောင့်ထိန်းခြင်း မပါရှိတော့ပါ။

:၁၅၁ရ တတိယအချက်အနေဖြင့် ပေါလုသည် အခြားတမန်တော်များနှင့် မဆက်စပ်ဘဲ နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ် ဧဝံဂေလိတရားကို လွတ်လပ်စွာဟောကြားသည်။ လူတောသူတောတွင် လွတ်လပ်စွာ ဟောကြားသည်။ အသက်တာ ပြောင်းလဲသည့်အခါတွင်လည်း ယခင်တမန်တော်များနှင့် တွေ့ဆုံပူးပေါင်းခြင်း မပြု။ ယေရုရှလင်အသင်းတော်ကြီးများထံ ဆည်းကပ်ခြင်းမရှိ။ အာရေဗျသို့သွားပြီးနောက် ဒမာသက်သို့ တဖန် ပြန်သွားသည်။ ယေရုရှလင်သို့မသွားခြင်းမှာ မလေးစားမကြည်ညို၍မဟုတ်။ ယေရှုခရစ်တော်က တပါးအမျိုးသားများအတွက် တမန်တော်အဖြစ် သီးသန့်ရွေးကောက် ခန့်အပ်သူဖြစ်သောကြောင့် ယုဒများနှင့် ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်မလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်(၂:၈)။ ပေါလု၏တမန်တော်အရာသည် လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းက ခန့်အပ်ခြင်း မဟုတ်။ လူသားအားလုံးနှင့် ဆက်ဆံပတ်သက်ခွင့်ရှိသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြသည်။ အပိုဒ်ငယ်(၁၅)ပါ မမွေးမီကပင် ဆိုသည့်စကားမှာ ဘုရားသခင်က သီးသန့်ရွေးကောက်ထားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဆိုသည်မှာ ဒမာသက်လမ်းပေါ်တွင် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့သော ဘုရားရှင်ကမခေါ်လျှင် ငရဲပြည်ရွာသွားရမှာ သေချာသည်။ ဘုရားရှင်က မပျက်စီးစေချင်သောကြောင့် ခရစ်တော်ဘုရားက ဧဝံဂေလိတရား ဟောကြားဖို့ ခေါ်သည်။ အပိုဒ်ငယ်(၁၆)တွင် သားတော်အား ဖူးမျှော်ခွင့်ရ၏ဟု ဆိုသည်။ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော် သည် လူသားများအတွက် အံ့ဩဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။ သားတော်အား ဖူးမြော်ခွင့်ရရန် လောကကြီးသို့ စေလွှတ်ပါသည် (ငယ် ၁၆)။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူရှိသည် (ငယ် ၁၆-၂၃)။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးသည် (ငယ် ၂၄)။ ပေါလု၏အထူးတာဝန်မှာ တပါးအမျိုးသားများထံသို့ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းဖြစ်သည်။

အငယ်(၁၇)တွင် အာရေဗျသို့သွားသည်ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်၏ အစေခံတိုင်း သီးသန့်အချိန်ယူ၍ ဘုရားရှင်အား အာရုံပြုဆုတောင်းလေ့ရှိသည်။ မောရှေသည် ရက်ပေါင်း(၄ဝ) ဣသရေလူမျိုးနှင့်ခွဲခွာပြီး ကန္တာရတောတွင် တစ်ယောက်တည်း ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ်ခဲ့သည်။

:၁၈၂ဝ စတုတ္ထအချက်အနေဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ပေါလုသည် ယေရုရှလင်သို့သွား၍ ပေတရုနှင့် ယာကုပ်အား တွေ့ဆုံသည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ယုဒအသင်းတော်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရသည်။ ပေါလုသည် အသက်တာ ပြောင်းလဲပြီးနောက် သုံးနှစ်သုံးမိုးတိုင်တိုင် သီးသန့်လွတ်လပ်စွာ အမှုတော်ဆောင်ခဲ့သည်။ သုံးနှစ်ကျော်မှ ယေရုရှလင်သို့ သွားသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပေတရုနှင့်တွေ့ဆုံရန် သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံရန် မသွားမဖြစ် လိုအပ်၍သွားခြင်းမဟုတ် (တ ၉း၂၆-၂၉)။ ပေတရုအား သွားရောက်တွေ့ဆုံရာတွင် သခင်ဘုရား၏ ညီတော်ယာကုပ်လည်း တွေ့သည်။ ထိုသူများနှင့်အတူ (၁၅)ရက်အတူတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကာလသည် ဘုရားတရားအကြောင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် လုံလောက်သော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။

:၂၁၂၄ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ရှုရိပြည်နှင့် ဂါလိလဲနယ်များတွင် ဧဝံဂေလိတရားလိုက်ဟောသည်။ ထိုအရပ်ဒေသရှိ ယုဒအသင်းတော်များသည် ပေါလုအား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသမိုင်းကြောင်း မသိရှိကြ။ အချိန်ကြာလာ၍ သူတို့ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သူ ဖြစ်ကြောင်း သိကြလာသောအခါ အံ့ဩကြသည်။ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြသည်။ တဆင့်စကား တဆင့်နား ပြောကြားကြလျှက် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။