ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၀

ပညတ်တော်ဆယ်ပါး
(တရား၊ ၅:၁-၂၁)
1ထိုအခါ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသော စကားများဟူမူကား၊ 2ငါသည် သင့်ကို ကျွန်ခံနေရာအဲဂုတ္တုပြည်မှ ကယ်နုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသော သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ဖြစ်၏။ 3ငါမှတစ်ပါး အခြားသောဘုရားကို မကိုးကွယ်နှင့်။ 4အထက်မိုးကောင်းကင်၌လည်းကောင်း၊ အောက်အရပ်မြေကြီးပေါ်၌လည်းကောင်း၊ မြေကြီးအောက်ရေထဲ၌လည်းကောင်း ရှိသောအရာနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်တူအောင်၊ ရုပ်တုဆင်းတုကို ကိုယ်အဖို့မလုပ်နှင့်။ထွ၊ ၃၄:၁၇၊ ဝတ်၊ ၁၉:၄၊ ၂၆:၁၊ တရား၊ ၄:၁၅-၁၈၊ ၂၇:၁၅။ 5ဦးမချဝတ်မပြုနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်၏ဘုရားသခင် ငါထာဝရဘုရားသည်၊ သင်၌အပြစ်ရှိသည်ဟု ယုံလွယ်သောဘုရား၊ ငါ့ကိုမုန်းသောသူတို့၏ အမျိုးအစဉ်အဆက်၊ တတိယအဆက်၊ စတုတ္ထအဆက်တိုင်အောင်၊ အဘတို့၏အပြစ်ကို သားတို့၌ဆပ်ပေးစီရင်သောဘုရား၊ 6ငါ့ကိုချစ်၍ ငါ့ပညတ်တို့ကိုကျင့်သောသူတို့၏ အမျိုးအစဉ်အဆက် အထောင်အသောင်းတိုင်အောင်၊ ကရုဏာကိုပြသော ဘုရားဖြစ်၏။ထွ၊ ၃၄:၆-၇၊ တော၊ ၁၄:၁၈၊ တရား၊ ၇:၉-၁၀။ 7သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ကို မုသားနှင့်ဆိုင်၍ မမြွက်မဆိုနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ နာမတော်ကို မုသားနှင့်ဆိုင်၍ မြွက်ဆိုသောသူကို အပြစ်မရှိဟု ထာဝရဘုရားမှတ်တော်မမူ။ဝတ်၊ ၁၉:၁၂။ 8ဥပုသ်နေ့ကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ၊ ထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လော့။ထွ၊ ၁၆:၂၃-၃၀၊ ၃၁:၁၂-၁၄။ 9ခြောက်ရက်ပတ်လုံး အလုပ်မျိုးကိုကြိုးစား၍ လုပ်ဆောင်လော့။ထွ၊ ၂၃:၁၂၊ ၃၁:၁၅၊ ၃၄:၂၁၊ ၃၅:၂၊ ဝတ်၊ ၂၃:၃။ 10သတ္တမနေ့ရက်သည် သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ ဥပုသ်နေ့ဖြစ်၏။ ထိုနေ့၌ သင်မှစ၍သင်၏သားသမီး၊ ကျွန်ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ တိရစ္ဆာန်၊ သင်၏ တံခါးအတွင်း၌နေသော ဧည့်သည်အာဂန္တုသည် အလုပ်မလုပ်ရ။ 11အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် မိုးကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာ၊ အရပ်ရပ်၌ရှိသမျှတို့ကို ခြောက်ရက်တွင်ဖန်ဆင်း၍ သတ္တမနေ့ရက်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေတော်မူ၏။ ထိုကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် သတ္တမနေ့ရက်ကို ကောင်းချီးပေး၍ သန့်ရှင်းစေတော်မူ၏။က၊ ၂:၁-၃၊ ထွ၊ ၃၁:၁၇။ 12သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ပေးသနားတော်မူသောပြည်၌ သင်၏အသက်တာ ရှည်မည်အကြောင်း၊ သင်၏မိဘကိုရိုသေစွာပြုလော့။တရား၊ ၂၇:၁၆၊ မ၊ ၁၅:၄၊ ၁၉:၁၉၊ မာ၊ ၇:၁၀၊ ၁၀:၁၉၊ လု၊ ၁၈:၂၀၊ ဧ၊ ၆:၂၊ ဧ၊ ၆:၃။ 13လူအသက်ကို မသတ်နှင့်။က၊ ၉:၆၊ ဝတ်၊ ၂၄:၁၇၊ မ၊ ၅:၂၁၊ ၁၉:၁၈၊ မာ၊ ၁၀:၁၉၊ လု၊ ၁၈:၂၀၊ ရော၊ ၁၃:၉၊ ယာ၊ ၂:၁၁။ 14သူ့မယားကို မပြစ်မှားနှင့်။ဝတ်၊ ၂၀:၁၀၊ မ၊ ၅:၂၇၊ ၁၉:၁၈၊ မာ၊ ၁၀:၁၉၊ လု၊ ၁၈:၂၀၊ ရော၊ ၁၃:၉၊ ယာ၊ ၂:၁၁။ 15သူ့ဥစ္စာကို မခိုးနှင့်။ဝတ်၊ ၁၉:၁၁၊ မ၊ ၁၉:၁၈၊ မာ၊ ၁၀:၁၉၊ လု၊ ၁၈:၂၀၊ ရော၊ ၁၃:၉။ 16ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူတစ်ဖက်၌ မမှန်သောသက်သေကို မခံနှင့်။ထွ၊ ၂၃:၁၊ မ၊ ၁၉:၁၈၊ မာ၊ ၁၀:၁၉၊ လု၊ ၁၈:၂၀။ 17ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူ၏အိမ်ကို တပ်မက်လိုချင်သောစိတ် မရှိစေနှင့်။ ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူ၏ မယား၊ သူ၏ ကျွန်ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ နွား၊ မြည်းမှစ၍ ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူ၏ ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ တပ်မက်လိုချင်သောစိတ်မရှိစေနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ရော၊ ၇:၇၊ ၁၃:၉။
လူတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်း
(တရား၊ ၅:၂၂-၃၃)
18လူအပေါင်းတို့သည် မိုးချုန်းခြင်း၊ လျှပ်ပြက်ခြင်း၊ တံပိုးသံမြည်ခြင်း၊ တောင်ထဲကမီးခိုးထွက်ခြင်း အကြောင်းအရာတို့ကို မြင်သောအခါ၊ ကြောက်သောကြောင့်ရွှေ့၍ အဝေး၌ရပ်နေကြ၏။ 19မောရှေကိုလည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူပါ၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် နားထောင်ပါမည်။ အကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်မိန့်တော်မမူပါစေနှင့်။ အကျွန်ုပ်တို့သည်သေမည်ကို စိုးရိမ်ပါသည်ဟု လျှောက်ဆိုကြ၏။ဟေဗြဲ၊ ၁၂:၁၈-၁၉။ 20မောရှေကလည်း၊ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ သင်တို့ကိုစုံစမ်းခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သင်တို့သည် ပြစ်မှားခြင်းနှင့် လွတ်မည်အကြောင်း ကိုယ်တော်ကိုကြောက်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်ကြွလာတော်မူပြီဟု လူများတို့အားပြောဆို၏။ 21လူများတို့သည်လည်း အဝေး၌ရပ်နေကြ၏။ မောရှေမူကား၊ ဘုရားသခင်ရှိတော်မူရာ ထူထပ်သောမှောင်မိုက်သို့ ချဉ်းကပ်လေ၏။
ယဇ်ပလ္လင်ဆိုင်ရာပညတ်
22ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ပြန်ပြောရသော စကားဟူမူကား၊ ငါသည် ကောင်းကင်ဘုံမှ သင်တို့နှင့် နှုတ်ဆက်ကြောင်းကို သင်တို့သည် သိမြင်ကြပြီ။ 23ငါ့ကိုကိုးကွယ်သောအမှု၌ ကိုယ်သုံးဖို့ ငွေဘုရား၊ ရွှေဘုရားကိုမလုပ်ရ။ 24ငါ့အဖို့မြေယဇ်ပလ္လင်ကို တည်ရမည်။ ထိုပလ္လင်ပေါ်မှာ သင်၏မီးရှို့သောယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ် တည်းဟူသော သင်၏သိုးနွားတို့ကို ယဇ်ပူဇော်ရမည်။ ငါ့အခွင့်ရှိ၍၊ ငါ့နာမကို ကိုးကွယ်ရာအရပ်ခပ်သိမ်းတို့၌၊ သင့်ဆီသို့ငါကြွလာ၍ ကောင်းချီးပေးမည်။ 25သင်သည် ကျောက်ယဇ်ပလ္လင်ကို ငါ့အဖို့တည်လျှင်၊ ဆစ်သောကျောက်ကို မတည်ရ။ သံတန်ဆာပါ၍ တည်သောယဇ်ပလ္လင်သည် ညစ်ညူးခြင်းရှိ၏။ဟေဗြဲ၊ ၁၂:၁၈-၁၉။ 26သင်၌ ရှက်စရာအကြောင်း မထင်မပေါ်စေခြင်းငှာ၊ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်သို့ လှေကားဖြင့်မတက်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၀ (အနက်ဖွင့်)

(ပညတ်တော်ဆယ်ပါး (အခန်း ၂၀)

          ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို သခင်ယေရှုကနှစ်ခြမ်းခွဲပြသည်။ ပထမအခြမ်းသည် ဘုရားသခင်အား ချစ်ကြောက်ရိုသေမည့်အကြောင်းဖြစ်၍၊ နောက်တခြမ်းသည် အချင်းချင်းချစ်ခင်ပြုမူကြရမည့် အချက်များသည် (မ ၁၂:၃၇-၄၀)။ အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက ပထမပိုင်း(၄)ခုသာလျှင် ဘုရားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်သည် ဟု ယူဆသည်။ အချို့က ပဉ္စမအချက်ပါ ထပ်ပေါင်းထည့်သွင်းကြသည်။ ပထမငါးချက်စလုံးတွင် “သင်၏ဘုရားခသင်” ဟူသော စကားလုံးပါရှိသည်ကို သတိပြုရမည်။

          ၂၀: ငါမှတပါးအခြားသော ဘုရားကို မကိုးကွယ်နှင့်။ ဤပညတ်ချက်မှာ လူ့လောကမှာ လူများကိုးကွယ်နေကြသော ရုပ်တုဆင်းတုများသည် ဘုရားအတုအယောင်များဖြစ်၍ မကိုးကွယ်ရန် တားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာလျှင် ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ဖြစ်၍ ထိုဘုရားမှတပါး အခြားဘုရားတုများ ကိုးကွယ်ခြင်းသည် အချည်းနှီးဖြစ်သည်။

          ၂၀: ရုပ်တုဆင်းတုကို ကိုယ်အဘို့မလုပ်ရ။ ရုပ်တုဆင်းတု၊ ဘုရားတု ကိုးကွယ်ခြင်းကို တားမြစ်ရုံသာမက ဘုရားရုပ်တုများပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်း ပိတ်ပင်သည်။ ရုပ်တုဟု ဆိုရာတွင် ဓာတ်ပုံ၊ ပန်းချီ၊ ရုပ်ပုံနှင့် ကိုးကွယ်စရာအမှတ် လက္ခဏာများအားလုံး အကြုံးဝင်သည်။ သို့သော် ကိုးကွယ်စရာမဟုတ်သော ရုပ်ပုံများမပါဝင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ခေရုဗိမ်၊ မောရှေ၏ ကြေးမြွေခေါင်း (တော ၂၁:၈)။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါး၏ ပိတ်ပင်ချက်မှာ ကိုးကွယ်ရသော ရုပ်ပုံ၊ ရုပ်တုများဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်သည် အချစ်ကြီးသဝန်တိုသောဘုရားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို မုန်းသောသူ၏ သားစဉ်မြေးဆက် သုံးလေးဆက်တိုင်အောင် အားနဲခြင်း၊ ဆင်ရဲခြင်း၊ အနာရောဂါ ဖြစ်စေခြင်း၊ သက်စိုးမရှည်စေခြင်းပြုတတ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေသူသည် မိမိဘဝသာမက သားစဉ်မြေးဆက်တိုင်အောင် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားရသည်။

          ၂၀: ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို မုသာနှင့်ဆိုင်၍ မမြွက်ဆိုရ။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို မမှန်ကန်သောနေရာတွင် ကျိန်ဆိုခြင်းမပြုရ။ ကတိကဝတ်ပေးခြင်း၊ ကျိန်ဆဲခြင်း၊ ကျမ်းသစ္စာပြု ခြင်းတို့အကျုံးဝင်သည်။ ထိုသို့ သစ္စာစကားဆိုသော်လည်း လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ဤအပြစ်ကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ရာရောက်သည်။

          ၂၀:၁၁ ဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်းလော့။ ဥပုသ်နေ့အကြောင်းကို ဦးစွာ က ၂:၁-၃ တွင်တွေ့ရသည်။ မန္နမုန့်စုသိမ်းခြင်းအကြောင်း (ထွ ၁၆)တွင် တဖန်တွေ့ရသည်။ ယခုအခါ ဣသရေလလူမျိုးတို့အား ပုံမှန်စောင့်ထိန်းကြရန် ပညတ်ထားသည်။ ဥပုသ်နေ့သည် ယုံကြည်သူများ ခရစ်တော်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ မိဿဟာယ ဖွဲ့ရာနေ့၊ အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်း သတ္တဝါများအဖြစ် အနှစ်တစ်ထောင်ကာလ၌ ပျော်ရွှင်ရမည့် အဖြစ်ကို ပုံဆောင်သည်။ ဥပုသ်နေ့သည် ရက်သတ္တပတ်၏ ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့၊သောကြာနေ့ နေဝင်ချိန်မှစ၍ စနေနေ့ နေဝင်ချိန်ထိ တစ်ပတ်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌မူ ယုံကြည်သူများအား ဥပုသ်နေ့ စောင့်ထိန်းရန် ပညတ်ခြင်းမတွေ့။

          ၂၀:၁၂ သင်၏မိဘကို ရိုသေစွာပြုလော့။ ရိုသေစွာပြုလော့ဆိုသည်မှာ ဤအချက်တွင်နာခံခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ မိဘစကားနာခံခြင်းသည် သက်စိုးရှည်၍ အနာရောဂါကင်းစင်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ မိဘစကား ငြင်းပယ်သူများသည် အသက်တိုသည်။ ဤမိဘစကားနားထောင်ခြင်းပညတ်ချက်သည် ပထမဦးဆုံးပညတ်ချက် ဖြစ်၍ ဧ ၆:၂ တွင် မိဘကိုလေးစားဖို့ ထပ်မံသွန်သင်သည်။

          ၂၀:၁၃ လူ့အသက်မသတ်ရ။ လူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ မိမိကြောင့် လူသေစေခြင်း၊ သေလောက်အောင် အနာတရဒဏ်ရာရစေခြင်း အကျုံးဝင်သည်။ လူလူချင်းလူ့အသက်ကို လေးစားရသည်။

          ၂၀:၁၄ သူ့မယားကို မပြစ်မှားရ။ တရားဝင်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာလက်ထပ်ခြင်းကို လေးစားဖို့၊ အခြားသူ၏ ကာမပိုင်ဆိုင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ သွန်သင်ပါသည်။ လူရှေ့ ဘုရားရှေ့တွင် တရားဝင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း မပြုသောသူနှင့် အတူတူနေခြင်းအားလုံး အကျုံးဝင်ပါသည်။

          ၂၀:၁၅ သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးရ။ သူတစ်ပါးလက်ဝယ်ပစ္စည်းကို မရိုးမသားသော သဘောဖြင့်ရယူခြင်းအားလုံး အကြုံးဝင်သည်။ သူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်မှုကို တန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြုဖို့ သွန်သင်ပါသည်။

          ၂၀:၁၆ မမှန်သောသက်သေမခံနှင့်။ မှားယွင်းသောစကား၊ မသေချာသောအပြုအမူကြောင့် တစ်ဘက်သားအား နစ်နာခြင်း၊ ထောင်ကျခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာနွမ်းပါးခြင်း မရှိစေရန် တားမြစ်ပါသည်။ အခြားသူတစ်ပါး၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ဂုဏ်ကျက်သရေကို ကြည်ညိုဖို့ သွန်သင်ပါသည်။

၁၀

          ၂၀:၁၇ တပ်မက်လိုချင်သောစိတ်မရှိရ။ ဤပညတ်ချက်သည် မနောကံမှ အစပြုပါသည်။ ကြားဖူးလျှင် မြင်ချင်သည်။ မြင်လျှင် လိုချင်သည်။ လိုချင်လျှင် တပ်မက်စိတ်ရှိလာသည်။ တပ်မက်စိတ်ရှိသည်နှင့် မရ ရသည့်နည်းလမ်းဖြင့် ကြံဖန်သည်။ ထိုအကြောင်းကို မိမိအတွေ့အကြုံနှင့်ယှဉ်၍ ပေါလုက ရော ၇:၇ တွင် ဆုံးမဩဝါဒပေးထားသည်။

၂၀:၁၈၂၁ အထက်က မိုးချုန်းခြင်း၊ လျှပ်ပြက်ခြင်း ကြုံတွေ့ကြရသောအခါ လူအပေါင်းသည် ကြောက်ဒူးတုန်နေကြသည်။ ဘုရားရှင်က ပညတ်တော်ဆယ်ပါးအား မောရှေသို့ ပေးပြီးသောအခါ လူအများသည် ကြောက်လန့်၍ အနားသို့မသီရဲကြ။ နောက်ဆုတ်၍ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ မောရှေအား ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့် စကားကို ပြောခိုင်းကြသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို မကြား မဝံ့ကြ။ ထို့ကြောင့် မောရှေက ကြားခံလူလုပ်ပေးရသည်။

၂၀:၂၂၂၆ မောရှေသို့ပေးသော ပညတ်တော်သည် လူတို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်များ ထုတ်ဖော်ပြဌာန်းဖို့ ရည်ရွယ်သည်။ နောက်တစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်အတွက် ယဇ်ပလ္လင်တည်၍ ယဇ်ပူဇော်ကြမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ယဇ်ကောင်သွေးမြေကျခြင်းဖြင့်သာလျှင် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရသည်။ ထိုယဇ်ပလ္လင်သည် နောင်တွင် ခရစ်တော်အဖြစ် ထင်ရှားလာသည်။ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ပြည့်စုံသောယဇ်ကောင် အဘယ်မှာမှ မရှိ။ လူ့အသုံးအဆောင် လူ့ခြေလှမ်းများဖြင့် အောင်မြင်ပြည့်စုံသော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမဖြစ်နိုင်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် ဆရာကြီးများ ကာလရှည်ကြာ  ယဇ်ပူဇော်လာကြသော်လည်း ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိကြ။ အထိမ်းအမှတ်အငန်းအတာ အဖြစ်ဖြင့်သာ ပူဇော်ခဲ့ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။