ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂

မောရှေဖွားမြင်ခြင်း
1ထိုကာလ၌ လေဝိအမျိုးသားတစ်ယောက်သည်၊ လေဝိအမျိုးသမီးနှင့် အိမ်ထောင်ဘက်ပြု၍၊ 2မိန်းမသည်ပဋိသန္ဓေယူသဖြင့် သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လေ၏။ ထိုသားသည် အဆင်းလှကြောင်းကိုအမိမြင်လျှင်၊ သုံးလပတ်လုံးဝှက်ထားလေ၏။တ၊ ၇:၂၀၊ ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၂၃။ 3နောက်တစ်ဖန်ဝှက်၍မထားနိုင်သောအခါ၊ ဂမာကိုင်းပင်ဖြင့် ရက်သောပုခက်ကိုယူ၍ ရေညှိနှင့်သစ်စေးဖြင့်လူးပြီးလျှင်၊ ပုခက်ထဲတွင် သူငယ်ကိုထည့်၍ မြစ်ကမ်းနားကိုင်းတော၌ ထားလေ၏။ 4သူငယ်အစ်မလည်း အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိမြင်ခြင်းငှာ အဝေး၌ရပ်နေလေ၏။ 5ဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်သည် ရေချိုးခြင်းငှာဆင်းလာ၍၊ ကျွန်မတို့နှင့် မြစ်ကမ်းနား၌လှည့်လည်စဉ်၊ ကိုင်းတော၌ပုခက်ကိုမြင်၍ ဆောင်ယူစေခြင်းငှာ ကျွန်မ တစ်ယောက်ကိုစေလွှတ်လေ၏။ 6ပုခက်ဖုံးကိုဖွင့်သောအခါ၊ ငိုလျက်နေသောသူငယ်ကိုမြင်၍၊ သနားသောစိတ်ရှိလျှင်၊ ဤသူငယ်သည် ဟေဗြဲအမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုပြီးသော်၊ 7သူငယ်၏အစ်မက၊ ကိုယ်တော်အတွက် သူငယ်ကိုထိန်းရသော ဟေဗြဲအထိန်းကို ကျွန်မသွား၍ခေါ်ရပါမည်လောဟု ဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်အား မေးလျှောက်၍၊ 8မင်းသမီးကသွားလော့ဟု အခွင့်ပေးလျှင်၊ မိန်းမငယ်သွား၍ သူငယ်၏အမိကိုခေါ်လေ၏။
9ဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်က၊ ဤသူငယ်ကိုယူသွား၍ ငါ့ဖို့ထိန်းလော။ အခကို ငါပေးမည်ဟုမှာထားသည်အတိုင်း၊ ထိုမိန်းမသည် သူငယ်ကိုယူသွား၍ ထိန်းလေ၏။ 10သူငယ်ကြီးပွားသောအခါ၊ ဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်ထံသို့ ပို့ဆောင်၍ မင်းသမီးသည် သားအရာ၌ခန့်ထားလျက်၊ မောရှေအမည်ဖြင့်မှည့်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ရေထဲကငါနုတ်ယူသည်ဟု ဆိုသတည်း။တ၊ ၇:၂၁။
မိဒျန်အရပ်သို့ထွက်ပြေးခြင်း
11မောရှေသည်ကြီးသောအခါ၊ မိမိအမျိုးသားချင်းတို့ရှိရာသို့သွား၍ သူတို့အမှုထမ်းရသောအခြင်းအရာတို့ကို ကြည့်ရှုလေ၏။ မိမိအမျိုးသားဟေဗြဲ လူတစ်ယောက်ကို၊ အဲဂုတ္တုလူရိုက်သည်ကိုမြင်လျှင်၊ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၂၄။ 12ပတ်လည်ကြည့်ရှု၍ အဘယ်သူမျှမရှိသည်ကိုသိသောအခါ၊ အဲဂုတ္တုလူကိုသတ်၍ သဲထဲ၌မြှုပ်ထားလေ၏။ 13နက်ဖြန်နေ့၌ထွက်ပြန်သော်၊ ဟေဗြဲလူနှစ်ယောက်တို့သည် အချင်းချင်းသတ်ကြသည်ကိုမြင်လျှင်၊ သင်သည်သင်၏အပေါင်းအဖော်ကို အဘယ်ကြောင့်ရိုက်သနည်းဟု ညှဉ်းဆဲသောသူအားမေးသည်ရှိသော်၊ 14ထိုသူက၊ အဘယ်သူသည်သင့်ကို ငါတို့အပေါ်မှာ အကဲအမှူး တရားသူကြီးအရာ၌ခန့်ထားသနည်း။ အဲဂုတ္တုလူကိုသတ်သကဲ့သို့ ငါ့ကို သတ်လိုသလောဟုပြန်ဆို၏။ ထိုအခါ မောရှေသည် မိမိပြုသောအမှုထင်ရှားပြီဟု သိ၍ကြောက်လေ၏။တ၊ ၇:၂၃-၂၈။ 15ထိုသတင်းကို ဖာရောဘုရင်ကြားသောအခါ၊ မောရှေကိုသတ်ခြင်းငှာ ရှာကြံလေ၏။ မောရှေသည် ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်ပြေး၍၊ မိဒျန်ပြည်သို့ ရောက်လျှင်၊ ရေတွင်းနားမှာထိုင်၍နားနေလေ၏။တ၊ ၇:၂၉၊ ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၂၇။
16ထိုအခါ မိဒျန်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏သမီး ညီအစ်မခုနစ်ယောက်တို့သည်၊ မိမိတို့အဘ၏သိုးဆိတ်များကို ရေတိုက်ခြင်းငှာလာ၍ရေခပ်ပြီးလျှင်၊ ရေသောက်ခွက်တို့၌ လောင်းကြ၏။ 17သိုးထိန်းအချို့တို့လည်းလာ၍ သိုးဆိတ်များကိုမောင်းကြ၏။ ထိုအခါ မောရှေသည်ထ၍ ထိုမိန်းမတို့ဘက်၌နေလျက်၊ သိုးဆိတ်များကိုရေတိုက်လေ၏။ 18ထိုမိန်းမတို့သည် အဘရွေလထံသို့ရောက်ကြသော်၊ အဘက အဘယ်ကြောင့် ယနေ့အလျင်အမြန်ရောက်လာရကြသနည်းဟု မေးလေ၏။ 19သူတို့ကလည်း၊ အဲဂုတ္တုလူတစ်ယောက်သည် အကျွန်ုပ်တို့ကိုသိုးထိန်းတို့လက်မှ ကယ်နုတ်၍၊ ရေလိုသမျှကိုခပ်သဖြင့်၊ သိုးဆိတ်များကိုရေတိုက်ပါသည်ဟု ပြန်ပြော၏။ 20အဘကလည်း၊ ထိုသူသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် သူ့ကိုပစ်ထားခဲ့သနည်း။ အစာစားစေခြင်းငှာ သူ့ကိုခေါ်ချေကြဟု ဆိုလေ၏။ 21မောရှေသည် ထိုသူထံမှာနေ၍ပျော်မွေ့သဖြင့်၊ သမီးဇိပေါရကိုမောရှေအား ထိမ်းမြားပေးစားလေ၏။
22ထိုမိန်းမဖွားသောသားကို ဂေရရှုံအမည်ဖြင့်မှည့်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံ၌ ဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်ရပြီဟုဆိုသတည်း။ 23ကာလအင်တန်ကြာပြီးမှ၊ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင် အနိစ္စရောက်လေ၏။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့လည်း အစေကျွန်ခံရသောကြောင့် ညည်းတွားငိုကြွေးကြ၏။ ထိုသို့အစေကျွန်ခံ၍ ငိုကြွေးသောအသံသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ တက်ရောက်လေ၏။ 24သူတို့ ညည်းတွားမြည်တမ်းခြင်းအသံကို ဘုရားသခင်ကြားတော်မူလျှင်၊ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်နှင့်ပြုခဲ့ဖူးသောပဋိညာဉ်ကို အောက်မေ့တော်မူ၏။က၊ ၁၅:၁၃-၁၄။ 25ဘုရားသခင်သည်လည်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကြည့်ရှု၍ သူတို့အမှုကို ဆင်ခြင်တော်မူ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂ (အနက်ဖွင့်)

၂။ မောရှေမွေးဖွားခြင်း၊ ကယ်တင်ခံရခြင်းနှင့် ပညာရည်နို့စို့ခြင်း (အခန်း )

          : အပိုဒ်ငယ် ၁ တွင် ပါရှိသော လေဝိအမျိုးသားမှာ အမရံ ဖြစ်၍ လေဝိအမျိုးသမီးမှာ ယောခေဗက် (၆:၂၀)ဖြစ်သည်။ မောရှေ၏ မိဘများသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးအနွယ် လေဝိအမျိုးဖြစ်ကြသည်။ မောရှေ၏ မိဘများသည် မွေးကင်းစသား မောရှေအား ()လတိုင်တိုင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဝှက်ထားကြသည် (ဟေဗြဲ ၁၁:၂၃)။ ထိုသို့ဝှက်ထားကြခြင်းမှာ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ တစ်စုံတစ်ခု ဗျာဒိတ်ရယူကြပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၌ တည်သည်။

: ယောခေဗက် ပြုလုပ်သော ပုခက်သည် နောဧသင်္ဘောကဲ့သို့ ဖြစ်၍ ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ကြသည်။ မောရှေ၏ နှမသည် မိရိအံဖြစ်သည်။ ဤအခန်းတွင် ထူးခြားဆန်းပြားစွာ တိုက်ဆိုင်မှုများ တွေ့ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖာရောမင်း၏သမီးတော် ရေချိုးဆိပ်တွင် ရေချိုးခြင်း၊ ထိုရေချိုးဆိပ်နား အရောက်တွင် မောရှေကလေးငိုခြင်း၊ ဖာရောသမီးတော်က မောရှေ၏မိခင်အား ကလေးထိန်းအဖြစ် ခေါ်ယူခြင်းတို့တွေ့ရမည်။ ထိုကိစ္စများသည် ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးနင်းခိုက်မဟုတ်ပါ။ အကြံအစည်တော် ဖြစ်သည်။

:၁၀ အပိုဒ်(၉)သည် ခရစ်ယာန်မိဘများ၏ ဝတ္တရားကြီးမားပုံကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ ထိုရေထဲမှ ကယ်တင်လာသော သားငယ်ကို ဖာရောသမီးတော်က အဲဂုတ္တုဘာသာဖြင့် မောရှေဟု နာမည်ပေးလိုက်သည်။ ကလေး သို့မဟုတ် သားလေးဟု အနက်ရသည်။ ဟေဗြဲဘာသာစကားဖြင့် ဆယ်ယူခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို Mackintoshက ဤသို့ရှင်းပြသည်။

မကောင်းသောစိတ်ထားရှိသူသည် ကိုယ့်ဓါးနှင့် ကိုယ်ဒုက္ခပြန်ရောက်သည်။ ဖာရောမင်းသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ဟေဗြဲများကို ဆက်ဆံသော်လည်း ဘုရားရှင်က သူ့ကို ပြန်လည်အသုံးချသည်။ မောရှေကို ကယ်တင်ကျွေးမွေးစေသည်။ စာတန်၏ လက်နက်ကို ဘုရားသခင်၏ တန်းခိုးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ ပေးလိုက်သည်။

            :၁၁၁၂ သူ့လူမျိုးထံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ချိန်တွင် အသက်(၄၀)အရွယ်ရှိသည်။ (တ ၇:၂၃)။ အဲဂုတ္တုသားကို သတ်၍ အလောင်းဖျောက်ခြင်းသည် ကောင်းသောအမှုအရာမဟုတ်။ သို့သော်လည်း ဘဝလမ်းကပြောင်း အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်စေသည်။ တစ်နေ့သောအခါ ဘုရားသခင်က မောရှေအား သူ့လူမျိုးများ ကယ်တင်စေဖို့ အသုံးပြုမည်။ သို့သော် အချိန်မကျရောက်သေး။ မောရှေ၏စိတ်ထဲတွင် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ကိန်းအောင်းပြင်းပြသည်မှာ သေချာသည်။ ပထမဦးစွာ နှစ်ပေါင်း(၄၀)တိတိ အချိန်ကုန်ခဲ့သည်။ ထိုကာလသည် ဘုရားသခင်ကျောင်းတော်၌ ပညာရည်သင်အံချိန်ဖြစ်သည်။ မောရှေ၏ လူများသည် အဲဂုတ္တုပြည်တွင် နှစ်ပေါင်း(၄၀၀)ခန့် ကျွန်ခံနေကြကြောင်း(က ၁၅:၁၃) မောရှေသိလာသည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်ပေါင်း (၄၀၀)နှင့် ညီသောရင့်ကျက်မှု သင်ခန်းစာရရှိသွားသည်။ ထို့ထက်ရင့်ကျက်သော အသက်တာ သင်အံရဦးမည်။ သူ့လူများကိုလည်း ပိုမိုရင့်ကျက်စေချင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အစီအမံတော်များသည် လိုလေသေး မရှိဟာကွက်မတွေ့။ အသေးစိတ်မှစ၍ ပြည့်စုံသည်။ အသေအချာပြင်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကမန်းကတန်း ထလုပ်စရာမလို။ ကသီလင်တနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။ ဉာဏ်ပညာတော်နှင့် ပြည့်စုံသော ဘုရားသခင်၏ စီမံချက်သည် အချိန်အခါနှင့်ကိုက်ညီ။

:၁၃၁၅ နောက်နေ့ လျှောက်လည်စဉ်တွင် ဟေဗြဲလူနှစ်ဦးတို့ ထွေးလုံးသတ်ပုတ်နေကြသည်ကို တွေ့သဖြင့် အချင်းချင်း ရန်မဖြစ်ကြရန် ဖြန်ဖြေသည်။ သိုသော် ထိုနှစ်ယောက်က မောရှေ၏ ဆရာလုပ်ခြင်းကို လက်မခံကြ။ အဲဂုတ္တုသားကို သတ်ပစ်သကဲ့သို့ ငါတို့ကို သတ်ဦးမှာလားဟု ပြန်ပြောကြသောအခါ မောရှေ လန့်ဖြန့်သွားသည်။ မည်သူမှမသိဟု ထင်ခဲ့သော လူသတ်မှုသည် သိသူရှိနေပြီ။ ဗူးပေါက်တစ်ရာ ပိတ်စို့နိုင်သော်လည်း ပါးစပ်တစ်ပေါက်စို့ရန်မလွယ်။ ထို့ကြောင့် အဲဂုတ္တုပြည်မှာ မနေရဲတော့ပါ။ သိနာတောင်ခြေ၊ အာရေဗျနယ်စပ်ရှိ မိဒျန်အရပ်သို့ ထွက်ပြေးသွားသည်။

          :၁၆၂၂ မိဒျန်ပြည် ရေတွင်းနားတွင် ခြေကုန်လက်ပန်းကျ၍ နားနေစဉ် မိဒျန်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ သမီးခုနစ်ဖော်သည် ထိုရေတွင်းမှ ရေကို ခပ်၍ ဆိတ်သိုးများကို ရေတိုက်ကျွေးကြသည်။ မိဒျန်ယဇ်ပုရောဟိတ် အမည်မှာယေသရော (၃:၁) နှင့် ရွေလ (၂:၁၈) ဟု နာမည်နှစ်မျိုးရှိသည်။ (တော ၁၀:၂၉၊ NKJV Marg., LXX) တွင် ပါရှိသော ရွေလနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ မိဒျန်လူမျိုးသည် ဟေဗြဲတို့အဖို့ လူမျိုးခြား (က ၂၅:၂) ဖြစ်သည်။ ယေသရော၏ သမီးဇိပေါရနှင့် မောရှေတို့အကြောင်း ပါကြ၍ဂေရရှုံ (သူစိမ်း) ဟူသောသား ထွန်းကားလာကြသည်။

:၂၃၂၅ ဘုရားသခင်သည် ဟေဗြဲလူမျိုးအား ရွေးကောက်တော်မူသော လူမျိုးအဖြစ် နဂိုကတည်းက သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဖရောဘုရင် သစ်တက်လာသောအခါ ဘုရားသခင်သည် သူ့လူများ၏ ဆင်းရဲညည်းတွား သံများကို ကြားတော်မူသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့လူမျိုးတော်အား ဦးစီးဦးဆောင်မည့်ခေါင်းဆောင် အစေခံတော် စီရင်ခွဲခန့်သည်။ လူမျိုးတော်သည် ဖန်ဆင်းစကပင် တန်ခိုးရှိသူများ အပြစ်စီရင်ထားပြီးဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။