ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁

ဣသရေလတို့ ညှဉ်းဆဲခံရခြင်း
1မိမိတို့အိမ်သူအိမ်သားပါလျက်၊ အဘယာကုပ်နှင့်အတူ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ရောက်လာသော ဣသရေလသားတို့၏အမည်ဟူမူကား၊ 2ရုဗင်၊ ရှိမောင်၊ လေဝိ၊ ယုဒ၊ 3ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန်၊ ဗင်္ယာမိန်၊ 4ဒန်၊ နဿလိ၊ ဂဒ်၊ အာရှာတည်း။ 5ယာကုပ်အမျိုးသားပေါင်းကား၊ ခုနစ်ဆယ်တည်း။ ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ရှိနှင့်သတည်း။က၊ ၄၆:၈-၂၇။
6ယောသပ်နှင့်အစ်ကိုများမှစ၍၊ ထိုကာလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် သေကြကုန်၏။ 7ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် သားကိုဖွား၍ အလွန်တိုးပွားများပြားသဖြင့်၊ အလွန်အားကြီး၍ တစ်ပြည်လုံး၌ နှံ့ပြားကြလေ၏။တ၊ ၇:၁၇။
8ထိုနောက်မှအဲဂုတ္တုပြည်၌ ယောသပ်ကိုမသိသော ရှင်ဘုရင်သစ်ပေါ်လာ၏။တ၊ ၇:၁၈။ 9ထိုရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ငါတို့ထက်သာ၍များကြ၏။ သာ၍အားကြီးကြ၏။ 10လာကြ၊ သူတို့ကို လိမ္မာစွာပြုကြစို့။ သို့မဟုတ် သူတို့သည် များပြားကြလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ခါစစ်မှုရောက်လျှင် ငါတို့ရန်သူဘက်သို့ဝင်စား၍ ငါတို့ကိုတိုက်သဖြင့်၊ ပြည်တော်ထဲကထွက်သွားကြလိမ့်မည်ဟု မိမိလူတို့အား ဆိုလေ၏။တ၊ ၇:၁၉။ 11ထိုကြောင့်အဲဂုတ္တုမင်းတို့သည်၊ ကျပ်တည်းစွာနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲစေခြင်းငှာ အအုပ်အချုပ်ခန့်ထားကြ၏။ ဣသရေလလူတို့သည်၊ ဘဏ္ဍာတော်သိုထားဖို့၊ ပိသုံမြို့နှင့် ရာမသက်မြို့ကိုတည်ဆောက်ရကြ၏။ 12သို့သော်လည်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသည်အတိုင်း၊ တိုးပွားများပြားလျက် ရှိကြ၏။ သူတို့ကြောင့် အဲဂုတ္တုလူတို့သည်စိတ်ညစ်၍၊ 13အလွန်ကြမ်းတမ်းစွာညှဉ်းဆဲကြ၏။ 14သရွတ်နှင့်အုတ်လုပ်သောအမှု၊ လယ်လုပ်သောအမှုအမျိုးမျိုး၌ ခဲယဉ်းစွာစေခိုင်း၍ အလွန်ဆင်းရဲပင်ပန်းစေကြ၏။ စေခိုင်းလေရာရာ၌လည်း ခဲယဉ်းစွာစေခိုင်းကြ၏။
15ရှိဖရနှင့် ပုအာအမည်ရှိသော ဟေဗြဲဝမ်းဆွဲမတို့ကို၊ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်က၊ 16သင်တို့သည် ဟေဗြဲမိန်းမတို့အားဝမ်းဆွဲလုပ်၍ မွေးရာအရပ်၌ စောင့်နေသောအခါ၊ ယောက်ျားဖြစ်လျှင် သေစေ၊ မိန်းမဖြစ်လျှင် အသက်ရှင်စေဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။ 17ဝမ်းဆွဲမတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍၊ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင် မိန့်တော်မူသည်အတိုင်းမပြု၊ ယောက်ျားတို့ကို အသက်ချမ်းသာပေးကြ၏။ 18အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်သည်လည်း၊ ဝမ်းဆွဲမတို့ကိုခေါ်၍ သင်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြုသနည်း။ ယောက်ျားတို့ကို အဘယ်ကြောင့် အသက်ချမ်းသာပေးသနည်းဟု မေးစစ်သော်၊ 19ဝမ်းဆွဲမတို့က၊ ဟေဗြဲမိန်းမတို့သည်၊ အဲဂုတ္တုမိန်းမကဲ့သို့မဟုတ်၊ သန်စွမ်းသောကြောင့်၊ ဝမ်းဆွဲမ မရောက်မီ သားကိုဖွားတတ်ကြ၏ဟု ပြန်လျှောက်လေ၏။ 20ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဝမ်းဆွဲမတို့ကို ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။ ထိုလူအမျိုးသည်လည်းများပြား၍ အလွန်အားကြီးကြလေ၏။ 21ဝမ်းဆွဲမတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်၊ သူတို့အိမ်သူအိမ်သားများကို ပြုစုတော်မူ၏။ 22ဖာရောဘုရင်ကလည်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်၊ ဖွားမြင်သောသူငယ် ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကို မြစ်ထဲသို့ချပစ်စေ။ မိန်းမကိုမူကားအသက်ရှင်စေဟု မိမိလူအပေါင်းတို့ကို မှာထားတော်မူ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ဣသရေတို့၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (အခန်း )

          : ကျမ်းစာအစတွင် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောက်လာသော ဣသရေလသားတို့၏အမည်ဟူမူကား” (ဟေဗြဲ Weélleh Shemôth) ဟုအစချီထားသည်။ ယုဒတို့ဝသီရှိသည့်အတိုင်း ထွက်မြောက်ရာကျမ်းတွင် အစပြုသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပုံကို အားကျလေစွ။ လူနာမည်များသာ ဖြစ်သော်လည်း ကွန်ပျူတာများက ရေတွက်မမှီနိုင်အောင် ကောင်းကြီးခံစားကြရသည်။ ယေရှုခရစ်တော်က သိုးထိန်းများဟု ခေါ်ဝေါ်၍ ယော ၁၀:၃ တွင် “သိုးထိန်းသည် မိမိသိုးတို့ကို နာမည်ဖြင့် ခေါ်၍ ပြင်သို့ ထုတ်ဆောင်တတ်၏” ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဣသရေလများသည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သိုးထိန်းများအဖြစ် စေလွှတ်သော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ကျေးကျွန်များဖြစ်နေကြသည်။ သို့သော်လည်း သိုးထိန်းကြီး ဖြစ်သော ဘုရားသခင်က ပြန်လည်ခေါ်ထုတ်ဖို့ စီစဉ်ပါသည်။

ထိုကာလတွင် ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ဝင် လူဦးရေ(၇၀)ရှိသည်။ (က ၄၆:၈-၂၇ ကိုလည်းကြည့်ပါ) ထို လူပေါင်းခုနစ်ဆယ်သည် သိန်းသန်းပေါင်းများစွာပေါက်ဖွားလာကြသည်။ သိနာတောင်ကိုဦးတည်၍ ခါနာန်ပြည်သို့ ချီတက်ရာတွင် လူပေါင်း(၆၀၃,၅၅၀)ရှိသည် (တော :၄၆) အပိုဒ်ငယ် ၆နှင့် ၇တွင် ပါရှိသော အကြောင်းအရာများသည် ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့် ထွက်မြောက်ရာကျမ်းကြားကာလဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ်()တွင် ဘုရင်အသစ်ပေါ်ထွန်းသည်ဟု ဆိုသည်။ ယောသပ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် နန်းတက်သော ဘုရင်သစ်ဖြစ်သောကြောင့် ယောသပ်မျက်နှာကို မထောက် ယောသပ်အမျိုးကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ နှိပ်ကွက်သသည်။

:၁၀ ဣသရေလလူမျိုးသည် အဲဂုတ္တုပြည်တွင် လူဦးရေ ဆထက်တန်ဖိုး ကြီးပွားကြသောကြောင့် အဲဂုတ္တုဖာရောဘုရင် စိုးရိမ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်အကြံတစ်မျိုးထုတ်ရတော့သည်။ တကယ်စစ်ဖြစ်လာလျှင် အဲဂုတ္တုပြည်ကိုရန်ပြု အခွင့်ကောင်းယူနိုင်ကြသည်ဟု ရိပ်မိသည်။ ထို့ကြောင့် ဟေဗြဲအမျိုးသား မတိုးပွားနိုင်အောင် ယောက်ျားသားများကို သုတ်သင်ဖို့ကြံဆောင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်မွေးစ ယောက်ျားကလေးများကို သတ်ဖြတ်ရှင်းလင်းသည့် မင်းဆိုးမင်းညစ်()ပါး ဖာရော၊ အာသလိ(၄ရာ ၁၁နှင့် ဟေရုဒ် ( )တို့ ပေါ်ဖူးသည်။ ထိုသို့ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ကလေးများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် စာတန်က မေရှိယသခင်ကို လိုက်လံ ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကိုမမေ့ (က :)

          :၁၁၁၄ ဖာရောဘုရင်သည် ယုဒကျွန်များဖြင့် ပိသုံနှင့် ရာမသက်မို့ကို တည်ဆောက်သည်။ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံညှဉ်းပန်းနှိပ်ကွပ်သော်လည်း ဟေဗြဲများသည် လျော့နည်းခြင်းမရှိသည့်အပြင် တိုးမြဲတိုးလာကြသည်။ ဖာရောဘုရင်က ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သော်လည်း ဘုရားသခင်အမြင်တွင်မူ ကောင်းသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကတိတော်မြေသို့ ကန္တာရခရီးဖြတ်သန်းဖို့ရန် အလေ့အကျင့်ဖြစ်စေသည်။ ဒူပေဒဏ်ပေ ခံနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၅၁၉ ဖာရောဘုရင်က ဟေဗြဲ ဝမ်းဆွဲဆရာမကြီး ရှိဖရ နှင့် ပုအာ အားခေါ်ယူ၍ ဟေဗြဲမိန်းမများ သားဖွားကြလျှင် လည်ပင်းညှစ်သတ်ဖို့ စေခိုင်းသည်။ သို့သော် ဖာရောမင်းခိုင်းသကဲ့သို့ မပြုလုပ်ကြ။ ဟေဗြဲမိန်းမများသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် ပြည့်စုံကြသောကြောင့် ဝမ်းဆွဲဆရာမ အထွေအထူးမလိုဘဲ၊ မိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့် မွေးကြသည်။ ဝမ်းဆွဲဆရာမ မရောက်မီ မွေးပြီးကြသည် ဟု ဖာရောမင်း အား ပြန်လျှောက်ကြသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်မှာ အမှန်တကယ်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေလည်းများသည်။ သန်မာထွားကျိုင်းသော မိန်းမများသည် သားဖွားရာတွင် အလွယ်တကူမွေးနိုင်ကြသည်။

:၂၀၂၂ သားဖွားဆရာမများအကြောင်းကို The Daily Notes of the Scripture Union က ဤသို့ ဆိုသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၂၁ တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း ဝမ်းဆွဲဆရာမများသည် လောကအမိန့်ထက် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့သူများဖြစ်သည်။ မိသားစုအတွက် ဘုရားသခင် စီရင်ခန့်အပ်သော ဝမ်းဆွဲဆရာမများ ဖြစ်သည်။ မွေးကင်းစကလေးများ သတ်ပစ်ခြင်းသည် ထိုသို့သတ်ပစ်ရုံမျှဖြင့် ကိစ္စမပြီး။ ကိုယ်ကျင့်တရား မိုက်မဲခြင်းဖြစ်သည်။ လူ့လောကတွင် အပြစ်ဒုစရိုက်ပေါင်းစုံရှိပါသည်။ လောကမင်း၏ အမိန့်ကိုနာခံရမှာ ဖြစ်သော်လည်း မတော်မတရားမှုကိစ္စမျိုးတွင် ဘုရားသခင်ကို ပိုမိုကြောက်ရွံ့သင့်ပါသည်။ “ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် ဉာဏ်ပညာ၏ အစ ဖြစ်ပါသည်။

ဖာရောဘုရင်က ဟေဗြဲဝမ်းဆွဲဆရာမများအား မိမိတို့အမျိုးကို အတင်းသတ်ဖြတ်ခိုင်းသော်လည်း မလုပ်ကြ။ ဘုရားမျက်နှာတော်ကို ကြည့်ရှုကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။