ဧဖက်ဩဝါဒစာ- ၃

တစ်ပါးအမျိုးသားအတွက်အမှုတော်
1ထိုအကြောင်းကြောင့် ငါပေါလုသည် ယေရှုခရစ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအားဖြင့် အကျဉ်းခံရ၏။- 2သင်တို့အကျိုးကို ထောက်၍ ငါ့အားအပ်ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သာသနာကို သင်တို့ ကြားသိရသည်နှင့်အညီ၊ တစ်ပါးအမျိုးဖြစ်သော သင်တို့အတွက်ကြောင့် ငါခံရ၏။- 3ကျေးဇူးတော်သာသနာကို အပ်ပေးသည် အကြောင်းဟူမူကား၊ ငါသည်အထက်က အနည်းငယ် ရေးထားခဲ့သည်အတိုင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့် နက်နဲသောအရာကို ငါ့အားပြတော်မူ၏။- 4ထိုစကားကိုဖတ်ရွတ်လျှင်၊ ခရစ်တော်၏ နက်နဲသောအရာ၌ ငါလေ့ကျက်သည်ကို သင်တို့သည် သိရကြမည်။- 5ထိုနက်နဲသောအရာကို သန့်ရှင်းသော တမန်တော်တို့နှင့် ပရောဖက်တို့အား၊ ယခုကာလ၌ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖွင့်လှစ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ အခြားသောကာလတို့၌ လူမျိုးတို့အား ပြတော်မမူ။- 6ထိုနက်နဲသောအရာဟူမူကား၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ယုဒလူမျိုးတို့နှင့်အတူ အမွေခံ၍၊ တစ်လုံးတစ်ဝ တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်လျက်၊ ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သောကတိတော်ကို ဆက်ဆံရကြသတည်း။- 7တန်ခိုးတော်ပြုပြင်သောအားဖြင့် ငါ့အားပေးသနားတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ခံရသည်နှင့်အညီ၊ ထိုတရားကို ဟောပြောသော ဆရာ၏အဖြစ်သို့ ငါရောက်ရပြီ။- 8-9စစ်၍မကုန်နိုင်သော ခရစ်တော်၏ ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားကို တစ်ပါးအမျိုးသားတို့အား ဟောပြောခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ အလုံးစုံတို့ကို ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဖန်ဆင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်၌ ရှေးကပ်ကာလပတ်လုံး ဝှက်ထားလျက်ရှိသော ထိုနက်နဲသောအရာနှင့် စပ်ဆိုင်သော သာသနာသည် အဘယ်သို့ ဖြစ်သည်ကို လူအပေါင်းတို့အား ထင်ရှားစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့တွင် အငယ်ဆုံးသောသူထက် သာ၍ငယ်သော ငါအား ထိုကျေးဇူးတော်ကို ပေးတော်မူပြီ။- 10-11အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကို အကြောင်းပြု၍ ထာဝရအကြံတော် ရှိသည်နှင့်အညီ၊ ကောင်းကင်အရပ်တို့၌ အထွဋ်အမြတ် အာဏာစက်တို့သည်၊ ဘုရားသခင်၏ ထူးဆန်းသော ပညတ်တော်ကို အသင်းတော်အားဖြင့် ယခုသိရကြမည် အကြောင်းတည်း။- 12ထိုသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ငါတို့သည် ရဲရင့်သောစိတ်နှင့်တိုးဝင်၍ အသနားတော်ခံရသော အခွင့်ကိုရကြပြီ။- 13ထိုကြောင့် သင်တို့၏အသရေကို ပြုစု၍ သင်တို့အတွက်ကြောင့် ငါခံရသော ဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်လျှင်၊ ရွေ့လျော့သော စိတ်မရှိကြပါစေနှင့်။
ခရစ်တော်၏မေတ္တာတော်
14-15အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသော အကြောင်းကြောင့်၊ ကောင်းကင်ပေါ်၊ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသော တစ်အိမ်ထောင်လုံး တည်းဟူသော သားတော်အပေါင်းတို့၏ အချုပ်အခြာဖြစ်တော်မူသော၊ ငါတို့ သခင်ယေရှုခရစ်၏ ခမည်းတော်ရှေ့မှာ ငါသည် ဒူးထောက်၍ ဆုတောင်းလေ့ရှိ၏။- 16ဆုတောင်းသောအချက်ဟူမူကား၊ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သင်တို့၏အတွင်းလူကို ခွန်အားနှင့် မြဲမြံခိုင်ခံ့စေ၍၊- 17ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်သည် သင်တို့၏ စိတ်နှလုံးအထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြွယ်ဝပြည်စုံခြင်းနှင့် ညီလျော်စွာ သင်တို့အား ပေးတော်မူ၍၊ မေတ္တာ၌ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ တိုက်မြစ်လည်းကျတည်ခြင်း ရှိသဖြင့်၊- 18သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ နည်းတူ၊ အနံအလျား အနက်အမြင့်တို့ကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းငှာလည်းကောင်း၊- 19ကိုယ်ဉာဏ်နှင့်မသိနိုင်သော ခရစ်တော်၏ မေတ္တာတော်ကို သိနားလည်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သင်တို့သည် တတ်စွမ်းနိုင်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ပြည့်စုံတော်မူခြင်း ရှိသမျှနှင့်အညီ ပြည့်စုံကြပါမည်အကြောင်း၊ ငါသည် ဆုတောင်းလေ့ရှိ၏။- 20ငါတို့၌ ပြုပြင်သောတန်ခိုးတော်အတိုင်း၊ ငါတို့ တောင်းပန်ကြံစည်သမျှထက် အလွန်ထူးခြားစွာ ပြုခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည်၊- 21ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အသင်းတော်၌ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။

ဧဖက်ဩဝါဒစာ- ၃ (အနက်ဖွင့်)

(လျှို့ဝှက်နက်နဲချက်အတွက် စကားချပ် (:၁၃)

          : အခန်းငယ်(၁၄)တိုင်အောင် ခရစ်တော်နှင့် အသင်းတော်၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲချက်ကို ရှင်းပြထားပါသည်။

မျက်မှောက် အသင်းတော်ကာလသည် ဘုရားသခင်နှင့် နက်နဲစွာဆက်ဆံရသော ကာလဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို အောက်တွင်ဆက်လက်ရှင်းပြထားပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဘုရားသခင်သည် ယုဒလူမျိုးနှင့်သာ ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်း(၄)မှစ၍ မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်း အခန်း(၄)တိုင်အောင် အာဗြဟံနှင့် သားစဉ်မြေးဆက်များ သမိုင်းကြောင်းပေါ်တွင် အခြေပြုထားသည်။ သခင်ယေရှု လူ့လောကသို့ ဆင်းသက်လာသောအခါ ဣသရေလလူမျိုးက လက်မခံကြ၊ ဘုရားရှင်ရွေးကောက်ထားသောလူမျိုးက ငြင်းပယ်ကြသည်။ ယခုအသင်းတော်ရှေ့မှောက်တွင်မူ ထိုတယူသန်ယုဒများနှင့်တပါးအမျိုးသားများသည် ဘုရားသခင် ရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူရည်တူဆက်ဆံခွင့်ရကြသည်။ ဘဝတူဖြစ်ကြသည်။ ကံတူအကျိုး ပေးကြသည်။ အသင်းတော်ချီဆောင်ခြင်းခံရပြီးသောအခါ ဘုရားရှင်၏ ဣသရေလ လူမျိုးအပေါ်ထားရှိသည့် သဘောထား ပြန်လည်ပြည့်စုံလာမည်။ ပရောဖက်ပြုချက်များသည် ကြမ္မာရဟတ်တပတ် လည်လာမည်။ ထို့ကြောင့် မျက်မှောက်ကာလ၊ စပ်ကူးမတ်ကူးကာလဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်တွင် အစီအစဉ်အသစ်ရှိသည်။ ယခင်နှင့်မတူ၊ တမူထူး၍ မနက်ဖြန်ခါဆို ထို့ထက်တိုးတက်ခရီး ရောက်လိမ့်မည်။

အပိုဒ်ငယ် ၂-၁၃ တွင် ထိုအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် မျက်မှောက်ကာလသည် ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်တော်ထဲတွင် မပါဝင်သော ကျပန်းကာလဟုဆိုရမည်လား။

ကျမ်းပိုဒ်အဖွင့်တွင် ပေါလုက ”ထိုအကြောင်းကြောင့် ငါပေါလုသည် ယေရှုခရစ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအားဖြင့် အကျဉ်းခံရ၏”ဟုဆိုထားသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ဆိုသည်မှာ ယုံကြည်သူတပါးအမျိုးသားများ ခရစ်တော်ထံသို့ ခေါ်ဆောင်၍ မိဿဟာယပြုစေခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။

ထိုစကားကိုထောက်လျှင် ဤဩဝါဒစာသည် ရောမထောင်တွင် ပထမထောင်နန်းစံစဉ် ရေးသားသောစာဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည်။ ပေါလုကိုယ်တိုင်က ရောမထောင်ဟူသောစကားတလုံးမှ မပြောပါ။ ပေါလု၏အောင်ပွဲခံပုံ၊ မိမိကိုယ်ကိုသနားပုံ သို့မဟုတ် အနာတရရှိကြရန် ရေးသားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပေါလုက သူ့ကိုယ်သူ ယေရှုခရစ်တော်နှင့် စပ်ဆိုင်သောအကျဉ်းသား ဟု ဝန်ခံထားသည်။ ခရစ်တော်၌ ဂုဏ်သိက္ခာရှိပုံ၊ အောင်ပွဲခံပုံကို ဖော်ညွှန်းပေးမည်။ ထိုအကြောင်းကို Paxson က ဤသို့ဆိုသည်။

ဧဖက်တွင် ပေါလုသည် ထောင်အနံ့နံခြင်းမရှိပါ။ ရောမအကျဉ်းသားဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကိုယ်တိုင်ဝန်မခံ။ ယေရှုခရစ်တော်၌ အကျဉ်းသားဟုဆိုသည်။ လောကအရာများကို အောင်မြင်ခြင်း၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲချက်ကား      အဘယ်နည်း။ ပေါလု၏ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည် အကျဉ်းချခံနေသည် ဆိုသော်လည်း သူ့ဝိညာဉ်သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ကောင်းကင်ဘုံတွင် လွတ်လပ်စွာစိုးစံနေသည်။၁၆

            ပေါလု၏အကျဉ်းခံခြင်းအကြောင်းသည် တပါးအမျိုးသား ကိုယ်စားဖြစ်သည်။ ပေါလု၏ အားကြိုးမာန်တက် ကျားကုပ်ကျားခဲသာသနာပြုခြင်းကြောင့် တပါးအမျိုးသားယုံကြည်သူများသည် ယုဒယုံကြည်သူများနှင့် အသင်းတော်တွင် တန်းတူပါဝင်ဆက်ဆံခွင့် ရကြပါသည်။ မမှန်မကန် သက်သေ မထင်ရှားစွပ်စွဲမှုဖြင့် ကဲသာဘုရင်ရှေ့တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ဧဖက်သား တရောဖိမ်အား ဗိမာန်တော်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သည်ဟု မမှန်မကန်စွပ်စွဲခြင်းခံရသည် (တ ၂၁:၁၉)။ ထိုစွပ်စွဲချက်၏ နောက်ကွယ်တွင် ဘာသာရေးဆရာများ စနက်မီးတောက်လောင်နေသည်။

: ထိုအကြောင်းကိုမဆက်သေးဘဲ စကားညှပ်ထည့်ထားသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အညီဟူသော စကားသည် စာဖတ်ပရိသတ်ဧဖက်သားများအား ပြောပြခြင်းဖြစ်သည်။ ”ပေါလုသည် တပါးအမျိုးသားများ အတွက် ဘုရားသခင် စေလွှတ်သော တမန်တော်ဖြစ်သည်”ဟူသောစကားကို တပါးအမျိုးသားများသိရှိနားလည်ဖို့ ကိုးကားထောက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခါတရံ ပေါလုသည် ဧဖက်သားများကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိဟု ယူဆကြသည်။ ဤနေရာတွင် ”အညီ”ဟူသောစကားလုံးသည် ”ကတည်းက”ဟု အနက်ရသည်။ ဖိလစ်ကမူ ”သင်တို့သိရှိခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း” ဟု ပြန်ဆိုထားသည်။ တပါးအမျိုးသားအတွက် ပေါလု သာသနာပြုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သေချာစွာသိရှိထားသည့်ပုံစံအတိုင်း ရေးသားသည်။ သင်တို့အကျိုးကိုထောက်၍ ငါ့အား ပေးအပ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သာသနာ ဟုဆိုသည်။ အပ်ပေးတော်မူသော ဆိုသည်မှာ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အစေခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အစေခံဆိုသည်မှာ သခင်၏ စေလိုရာစေသူများဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အစေခံဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်အသင်းတော် သမ္မာတရား ဟောကြားလိုက်ပြောသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် အစေခံခြင်းကို (၃)မျိုးဖြင့် ရှင်းပြပါမည်။

၁။        ရွေးကောက်ခွဲခန့်ထားသူဖြစ်သည်။ ပေါလုရွေးချယ်သော အခွင့်အရေးမဟုတ်။

၂။         သတင်းကောင်းအနှစ်သာရ။ ဘုရားသခင်၏အခမဲ့ပေးသော သနားကြင်နာမှုဖြစ်သည်။

၃။        ခံယူခြင်း။ တပါးအမျိုးသားများသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ သူဆင်းရဲများဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ပေါလုသည် ဘုရားသခင်ပေးသော ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် အမှုတော်တွင် အစေခံလျှက်၊ တပါးအမျိုးသား များထံသို့ သာသနာပြုခဲ့သည်။

: ပေါလုသည် လျှို့ဝှက်နက်နဲသောပညာကို သင်ယူခြင်းရရှိခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ် အယူအဆလည်း မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ တိုက်ရိုက် ဗျာဒိတ်တော်ခံယူရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ အသက်တာ ပြောင်းလဲသော ယုဒနှင့်တပါးအမျိုးသားလူမျိုးများ အသင်းတော်တွင် ပေါင်းဖက်ကြမည့် ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော် ကို ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပါ။ ဘုရားသခင်၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲသော အရာ ဖြစ်သည်။ လူ့အသိပညာဖြင့် လက်လှမ်းမမှီနိုင်ပါ။ ဘုရားရှင်တော်၏အကြံအစည်သာဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲသော ဗျာဒိတ်တော်(၁:၉-၁၄၊ ၂၂:၂၃၊ ၂:၁၁-၂၂)

ဖြစ်သည်။

: ဘုရားသခင် ဗျာဒိတ်တော်ပေးထားသော ခရစ်တော်၏နက်နဲမှု ရှင်းပြထားပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို Blaike က ဤသို့ရှင်းပြသည်။

အထက်ကဆိုခဲ့သောစကားကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်အောင် ရေးပြထားသည်။ ဤစာကို အသင်းတော်က ပိုမိုပြည့်စုံစေသည်။ ထိုအရာသည် စေခိုင်းသူ(ခရစ်တော်) လျှို့ဝှက်နက်နဲသောအရာ ပေတည်း။၁၇

            Darby ကမူ ”ခရစ်တော်၏ နက်နဲသောအရာ”ဆိုသည်မှာ အသင်းတော်ဦးခေါင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အခြားကျမ်းပိုဒ်တွင်မူ သခင်ယေရှုနှင့် သူ့လူများ (၁ကော ၁၂:၁၂)ဟုဆိုသည်။

: အပိုဒ်ငယ်(၅)နှင့်(၆)တွင် ခရစ်တော်၏နက်နဲသောအရာကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာရှင်းပြထားသည်။ နက်နဲသောအရာနှင့် ခရစ်တော်၏ နက်နဲသောအရာများကို ရှင်းပြသည်။

ပထမဦးဆုံးအချက်မှာ ယခင်ခေတ်ကာလ၌ လူမျိုးတို့အား ပြတော်မမူ ဆိုသည်မှာ ဓမ္မဟောင်းကာလ၌ မပါရှိ သည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ အရိပ်အမြွက်အားဖြင့် ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်ကာလတွင် အထင်အရှားသိမှတ် အတည်ပြုခြင်းမရှိသေး။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ယခုကာလ၌မူ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှ တဆင့် တမန်တော်များနှင့် ပရောဖက် များဖြင့် ထိုနက်နဲချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသသည်။ ဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြ၍ တမန်တော်များနှင့် ပရောဖက်များက လက်ခံရရှိ ကြသည်။ ထိုသို့လက်ခံရရှိနိုင်ကြရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ကူညီသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းဖြင့် သိရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။

တမန်တော်များနှင့် ပရောဖက်များ ဆိုသည်မှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကာလကို ဆိုလိုသည်။ ဓမ္မဟောင်းကာလ မပါဝင်ပါ။ ဤကျမ်းပိုဒ်အစပိုင်းတွင် အခြားသောကာလ၌ ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်များ မသိရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရာစုနှင့်ချီ၍ သေလွန်ပြီးသူများက မသိရှိကြဟု အဘယ့်ကြောင့် ပေါလုပြောဆိုသနည်း။ ခရစ်တော် ၏နက်နဲသောအရာ၊ အသင်းတော်အရာသည် ခရစ်တော်ဘုရား ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှ နှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်သည်။ (ပေါလုအကြောင်းပြချက်သည် အချက်တစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်သည် အချက်များစွာထဲက အချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ပေါလု၏ ခေတ်ကာလတွင် တပါးအမျိုးသားများ၏ အခွင့်အရေးပြောင်းလဲပုံကို ဖော်ပြသည့် ကျမ်းချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်)။

ခရစ်ယာန်ရှုဒေါင့်အမျိုးမျိုးမှ အဆီလျော်ဆုံးသော သဘောထားအမြင်ဖြစ်သည်။ အချို့က ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် လည်း အသင်းတော်ရှိသည်၊ ဣသရေလလူမျိုးသည် အသင်းတော်၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်ဟု ခံယူကြသည်။ သို့သော် အသင်းတော်သမ္မာတရားသည် မျက်မှောက်ကာလတွင်သာ အထင်အရှားမြင်နေရသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် မရှိပါ။ ယခင်က အရိပ်အယောင်အားဖြင့် သိရှိကြသည်။ သို့သော် ယခုကဲ့သို့ အကောင်အထည် မဖြစ်။ ယခုတွင်မူ အပြည့်အစုံ ဖွင့်ပြတော်မူပြီ။ ဘုရားသခင်၏ ဣသရေလလူမျိုးဖြစ်ခဲ့စဉ်တွင် သိမြင်ကြသည်ဟု တချို့က ဆိုကြသည်။ ထိုအယူအဆသည် တ ၇:၃ နှင့် 1611 KJV  ကျမ်းမူကို ကိုးကားယူ၍ ကန္တာရခရီးစဉ်တွင် ဣသရေလများ၏ ဘဝကို ပုံသွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကန္တာရခရီးစဉ်တွင် ဘုရားရှင် ရွေးကောက်ထားသော လူမျိုးတော်သည် တစုတဝေးတည်းရှိကြသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သို့သော် ခရစ်ယာန် အသင်းတော် ရုပ်လုံးမမည်ပါ။ ဂရိဝေါဟာရ ekklesia  သည် အစုအဝေး၊ အစုအဖွဲ့၊ အသင်းအသင်းဟု ယေဘုယျအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ တ ၇:၃၈ သည် ဣသရေလလူမျိုးအတွက်သာ မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့အဓိပ္ပါယ်ရသော စကားလုံးမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Assembly  ဖြစ်သည်။ စုဝေးခြင်းဟု အနက်ရသည်။ တ ၁၉:၃၂၊ ၄၁ တွင် လူစုလူဝေးကို ဖော်ညွှန်းသည်။ ဤမျှဆိုလျှင် အသင်းတော် သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်လောက်ကြပြီ။

သို့သော် အခန်းငယ်(၅)မှ အသင်းတော်သည် ဓမ္မဟောင်းကာလ အယူအဆကို ပြည့်စုံခြင်း ဟုတ်ပါသလား။  ကော ၁:၂၆ တွင် ”ရှေးကပ်ကာလပတ်လုံး ဝှက်ထားလျက်ရှိသော်လည်း ယခုတွင် သန့်ရှင်းသူတို့အား နက်နဲသော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တရားကို အကုန်အစင်ဟောပြောစေသည်”ဟု အဖြေပေးထားပါသည်။

: ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် လျှို့ဝှက်နက်နဲမှု၏ အထွဋ်အထိပ်ကို ရှင်းပြထားသည်။ ယေရှုခရစ်တော်၏ အသင်းတော်၌ ယုံကြည်သူ တပါးအမျိုးသားများ အမွေခံကြရမည့်အကြောင်း၊ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ခရစ်တော်အားဖြင့် ပြုထား သည့်ကတိတော်၌ ပါဝင်ပတ်သက်ကြသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် အသက်တာပြောင်းလဲသော ယုဒလူမျိုး များနှင့် အတူတကွ ပျော်ရွှင်ခွင့်ရကြသည်။

ပထမဆုံးအချက်အနေဖြင့် အမွေခံရသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောယုဒများနှင့် အခွင့်အရေးအတူတူ ဖြစ်သည်။ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသူများသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုရားသခင်၏ အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိကြသည်။

ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်း၌ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သွားကြသည်။ သူစိမ်းသူရံများ မဟုတ်ကြတော့ပါ။ အသင်းတော်၌ တန်းတူရည်တူ ရှိကြသည်။

နောက်ဆုံးအချက်အားဖြင့် ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သော ကတိတော်ကို ဆက်ဆံရကြသည်။ ကတိတော်ဆိုသည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် (တ ၁၅:၈၊ ဂလာ ၃:၁၄)ကိုဆိုလိုသည်။ ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားဟူ၍လည်း ယူဆနိုင် သည်။ တပါးအမျိုးသားများသည်လည်း ယုဒလူမျိုးများနည်းတူ ပါဝင်ခံစားခွင့်ရကြသည်။

ဤအကြောင်းကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် မတွေ့ပါ။ ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟုလည်း မပါရှိပါ။

ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဣသရေလများသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အခွင့်ထူးရရှိသူများဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသား လည်း ယုဒများကဲ့သို့ အခွင့်ထူးရရှိသည်ဟုဆိုလျှင် ယုဒလူမျိုးများရီမောကြမည်။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် ဣသရေလပရောဖက် များက တပါးအမျိုးသားများသည်လည်း ခေါ်တော်မူမည့်အကြောင်း (ဟေရှာ ၄၉း၆၊ ၅၆:၆၊ ၇) ပရောဖက်ပြုထားသည်။ တပါးအမျိုးသားများ ယုဒများနည်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမည့် ဟန့်တားပိတ်ပင်ချက်မတွေ့ရပါ။

ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ ဣသရေလလူမျိုးသည် လူမျိုးတကာတို့၏ ထိပ်ဆုံးမှာ နေရာရမည် (ဟေရှာ ၆၀:၁၂)။ တပါးအမျိုးသားများသည်လည်း ကောင်းကြီးခံစားကြရမည် (ဟေရှာ ၆၀:၃၊ ၆၁:၆၊ ဇာ ၈:၂၃)

ဣသရေလအမျိုးအား ခေါ်ယူခြင်းသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ရွေးကောက်ထားသော လူမျိုးအဖြစ် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားရန်ဖြစ်သည် (တရား ၂၈၊ အာ ၉:၁၃-၁၈)။ အသင်းတော်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ဝိညာဉ်ရေးရာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားဖို့ဖြစ်သည် (ဧ ၁:၃)။ ဣသရေလလူမျိုးသည် ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသော လောကလူမျိုးစုဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏ ကောင်းကင်သတို့သမီးဖြစ်သည် (ဗျာ ၂၁:၂၊ ၉)။ ခရစ်တော်ဘုရား အနှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးခြင်းကာလတွင် ဣသရေလလူမျိုးသည်လည်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြရမည် (ဟော ၃:၅)။ အသင်းတော်သည် လည်း ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံ၍ခရစ်တော်နှင့်အတူ အုပ်စိုးစိုးစံမည် (ဧ ၁:၂၃၂၊ ၂၃)။

ထို့ကြောင့် အသင်းတော်သည် ဣသရေလလူမျိုးနှင့်၎င်း၊ နိုင်ငံတော်နှင့်၎င်း မတူညီကြောင်းထင်ရှားသည်။ အဖွဲ့အစည်းအသစ်၊ ထူးခြားသောမိဿဟာယ အခွင့်အရေးပြည့်ဝသူဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့်နားလည်ရသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ကြွမြန်းပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် စေလွှတ်ပြီးသောအခါမှသာလျှင် အသင်းတော်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်သည် (တ ၂)။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဖြင့် ပုံဖော်သည် (ကော ၁၂:၁၃)။ ယုံကြည်သူများ အသင်းခရစ်တော်ထံသို့ စုဝေးဆက်ကပ်၍ အသင်းတော်တစ်ခုလုံး ဘူမိနက်သန် ကောင်းကင်  ပြည်သို့ ချီဆောင်လာသောအခါမှသာလျှင် ပြည့်စုံသွားမည် (၁သက် ၄:၁၃-၁၈၊ ၁ကော ၁၅:၂၃၊ ၅၁-၅၈)

၃းရ အသင်းတော်တွင်ယုဒလူမျိုးနှင့်တပါးအမျိုးသားများသည် သာတူညီမျှအခွင့်အရေးညီမျှကြသည်။ ထိုအကြောင်း နှင့် ဆက်စပ်ပက်သတ်၍ ပေါလုသည် သာသနာ့အမှုတော်ကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့ (ငယ် ၇-၉)။

ပထမဦးဆုံးအချက်မှာ တရားဟောဆရာဖြစ်ခွင့်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ Wuest   က”တရားဟောဆရာဟူသော စကားအသုံးနှုန်းသည် ခေတ်အခါအရ သုံးသောဝေါဟာရဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလ Pastor ဖြစ်သည်”ဟု ဆိုသည်။ စကားလုံး၏ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ အစေခံခြင်းဟု အနက်ရသည်။ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်၌ အစေခံရာထူးရသည်ဟု ဆို လိုသည်။

Pastor  ရာထူးသည် အခါတော်လုပ်ငန်းအတွက် ပေးအပ်သောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ‘ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် ကို ခံရသည်နှင့်အညီ ထိုတရားကို ဟောပြောသောဆရာအဖြစ်သို့’ ဟုဆိုထားသည်။ ကျေးဇူးတော်သက်သက် မဟုတ်ပါ။ ဟောပြောပိုင်ခွင်တန်ခိုး တမန်တော်ရာထူးဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် တန်ခိုးတောပြုပြင်သောအားဖြင့် ငါ့အားပေးသနားသော် မူသော ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် ဟုပေါလုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

: တမန်တော်ပေါလုက သူသည်အားအနည်းဆုံးသောသန့်ရှင်းသူထက်၊အားနဲသူဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံထားသည်။ အမှန်စင်စစ်တွင် ပေါလုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌ မိမိဘဝအမှန်ကို တွေ့မြင်သူသည် အသုံးပြုစရာမရှိ၊ အချည်းနှီးဖြစ်ကြောင်း တွေ့မြင်ရမည်။ ပေါလုသည် ယခင်ယေရှု ခရစ်တော်အား ညှန်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပုံများကို ပြန်လည်အောက်မေ့၍ ပြောခြင်းဖြစ်ပေမည်(တ ၉း၄)။ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်ကိုလည်း ညှန်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သည်(ဂလာ ၁:၁၃၊ ဖိ ၃:၁၆)။ သို့သော်ငြားလည်း ဘုရားသခင်သည် ထိုအမှုအုရာကိုဗွေမယူ၊ ကောင်းသောအဖြစ်သို့ ပြောင်းပြန်လှန်လျက်၊ တပါးအမျိုးသားသို့ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားသူ အဖြစ် ရွေးကောက်ခွဲခန့်သည် (တ ၉:၁၅၊၁၃:၄၇၊၂၂:၂၁၊ ဂလာ ၂:၂၊ ၈)။ ပေတရုသည် ယုဒလူမျိုးအတွက် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်။  နည်းလမ်း ၂မျိုးဖြင့် အမှုူတော်ဆောင်သည်။ ဧဝံဂေလိတရားနှင့် အသင်းတော်တရားဖြင့် ဟောပြောသည်။ ပထမဦးစွာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြဖို့ လိုက်ဟောသည်။ ထို့နောက် ဓမ္မသစ်အသင်းတော်သို့ ပို့ဆောင်သည်။ ပေါလုအတွက် ဧဝံဂေလိသတင်းစကားသည် ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အတွင်းအား ပြည့်ဝဖို့ ဓမ္မသစ်အသင်းတော်တရားကိုလည်း ဟောပြောသည်။

ပထမရည်မှန်းချက်မှာ တပါးအမျိုးသားများအားရှာဖွေ၍၊ ခရစ်တော်ထံပါးသို့ အတိုင်းမသိ ကြွယ်ဝသော အသက်တာရရှိစေဖို့ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို   Blaike က ဤသို့ဖော်ပြသည်။

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနှင့် အတိုင်းမသိဟူသောစကား()လုံး ပါရှိသည်။ လွန်စွာအဖိုးထိုက် တန်၍ စေ့စပ်သေချာခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောပစ္စည်းသည် အဖိုးထိုက်တန်၍ တန်ဖိုးတက်သည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်မူ အကန့်အသတ်မရှိ အဖိုးကြီးသည်ဟု ဆိုသည်။ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စင်ကြယ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးတို့သည် လိုလေသေးမရှိ၊ ကန့်သတ်ချက်မရှိ၊ လိုတရသည်။ ယခုကာလလည်းရသည်။ နောင်ထာဝရကာလ တွင်လည်း ရရှိသည်။၁ဝ

သခင်ခရစ်တော်ကို လက်ခံပိုင်ဆိုင်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ထိုသူသည်ချက်ခြင်းကုဋေကြွယ်သူဋ္ဌေး ဖြစ်သွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်သည် ဖော်ပြမဆုံးနိုင်သော ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။

: ပေါလု၏ ဒုတိယအမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာ နက်နဲသောအရာများ မည်သို့အကောင်အထည် ဖော်လာမည့် အကြောင်း ရှင်းပြခွင့်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် နက်နဲသောအရာများ လက်တွေ့ဘဝအသက်တာတွင် ကြုံတွေ့ရမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်မှာ မျက်မှောက်ကာလတွင် တပါးအမျိုးသားများအား ဘုရားရှင်နှင့် နာမတော်မြတ်၌လူမျိုးစုအဖြစ်ခေါ်ယူ (တ ၁၅:၁၄)ဖြစ်သည်။ သားတော်၏သတို့သမီးအဖြစ်ခေါ်သည်။ ထိုအကြံအစည်တော် အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပေါလုကိုစေခိုင်းသည်။၁၉ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ လူအပေါင်းဆိုသည်မှာ ယုံကြည်သူအားလုံး ကိုဆိုလိုသည်။ ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသူများသည် ခရစ်တော်၏ထိုနက်နဲသောတရားကို နားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြမည်မဟုတ် (၁ကော ၂:၁၄)။ ထို့ကြောင့် ပေါလုက ယုဒလူမျိုး၊ တပါးအမျိုးသား၊ ကျွန်၊ လူလွတ်အစရှိသောသူအပေါင်းတို့ ရည်ညွှန်း ခေါ်ဆိုသည်။

ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ရှေးကာလအဆက်ဆက်က ထိုအကြံ အစည်တော်ကို ကွယ်ဝှက်ထားတော်မူ၏။ ထိုအကြံအစည်သည် ဘုရားသခင်၏ ရေရှည်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လူ့သမိုင်းကာလတစ်လျှောက်တွင် လျှို့ဝှက်စွာ သိမ်းဆည်းထားသည်။ တဖန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အသင်းတော်သည် အသစ်သောအရာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ အသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်မှ တပါး မည်သူမှမသိရှိခဲ့ပါ။ ဘုရား သခင်ထဲတွင် လျှို့ဝှက်နက်နဲစွာ သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဖန်ဆင်း သည်။ အချိန်ကာလကို ဖန်ဆင်းသည်။ ထိုနောက်အသင်းတော်ကို ဖန်ဆင်းသည်။ သို့သော်လည်း ထိုဖန်ဆင်းခြင်းကိုခရစ်တော်ဘုရား ပထမ အကြိမ်ကြွလာသည့်တိုင်အောင် ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိသေး။

၃:၁ဝ ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်ပညာတော်တစ်ခုမှာ ကောင်းကင်တမန်တော်များဖြင့် လျှို့ဝှက်နက်နဲသောတရားများကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ တဖန်ပေါလုက စာသင်ကျောင်းနှင့် ပုံပမာ တင်စားထားသည်။ ဘုရားသခင်ကျောင်းဆရာ၊ စကြာဝဋာသည် စာသင်ဆောင်၊ ကောင်းကင်တမန်များသည်  သင်တန်းသား၊ ပို့ချမည့်သင်ခန်းစာမှာ ဘုရားသခင် ၏အထူးထူးအပြားပြားသော ဉာဏ်ပညာတော် ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် သင်ခန်းစာ၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်များကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုး ကြွယ်ဝပုံ၊ အောင်ပွဲခံပုံများကို တွေ့မြင်သိရှိခဲ့ကြသည်။ ကောင်းကင်၏အကောင်းဆုံးရတနာသည် မြေကြီးသားများ၏ အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်သွားပုံကိုလည်း မြင်ခဲ့ကြသည်။ သူ၏ရန်သူများကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် အနိုင်ယူအောင်ပွဲခံပုံကိုလည်း တွေ့ခဲ့ကြသည်။ သားတော်၏သတို့သမီးရွေးချယ်ပုံကိုလည်း သိခဲ့ကြသည်။ ဝိညာဉ်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ သွန်းလောင်းခဲ့ ပုံကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ သားတော်၏ ကရာနီကုန်း အမှုတော်အားဖြင့် တစ်ခါမှအခွင့်အရေးမကြုံစဘူးသော ယုဒအမျိုးသား များနှင့် တပါးအမျိုးသားများ ကယ်တင်ခြင်းခံစားကြပုံကိုလည်း မြင်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ယေရှုခရစ်တော်ကို အထင်အရှားချီးမြှောက်၍ စာတန်ကိုအောင်မြင်သည်။ အသင်းတော်ကိုလည်း ခရစ်တော်က ဘုန်းတန်ခိုးဝေမျှပြည့်စုံစေသည်။

:၁၁ ထိုလျှို့ဝှက်နက်နဲချက်များကို ကာလကြာရှည်ဖုံးကွယ်ထားသော်လည်း ယခုအခါတွင်မူ ယေရှုခရစ်တော် အားဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသည်။ ကမ္ဘာမတည်မီကပင် အကြံအစည်တော်ရှိသည်။ ထုတ်ဖော်ပြသလျှင် စာတန်သိ၍ နှောင့်ယှက် ဖျက်စီးမည်ကိုလည်း သိတော်မူသည်။ သို့ကြောင့် မဟာစီမံကိန်း ချမှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအကြံအစည်တော်မှာ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၊ အသေခံတော်မူခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ကြွခြင်း ခရစ်တော်အား ဘုန်းတန်ခိုး ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးသည် သခင်ခရစ်တော်၌တည်သည်။ ယခုဘုရားတရားမသိသော ယုဒများနှင့် တပါးအမျိုးသားနှစ်ပါးစလုံးကို ကယ်တင်လျှက်၊ ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သားတော်နှင့်တူ အောင်မြင်သည်။ သားတော်၏ ထာဝရသတို့သမီးအဖြစ်သို့ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သည်။

:၁၂ ခရစ်တော်၏ ပြီးပြည့်စုံသောအမှုတော်ကြောင့် ခရစ်တော်၌ တည်မှီပေါင်းဖက်ခွင့်ရကြသည်။ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်သို့ အချိန်မရွေးဝင်ရောက်ဖူးမျှော်ရသည့် အခွင့်အရေးထူးရရှိသည်။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း မရှိ၊ ယုံကြည်ခြင်းအပြည့် ဖြင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရကြသည် (ယာ ၁:၅)။ ထိုသို့ ရဲဝံ့သတ္တိရှိခြင်းမှာ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိသော ဘုရားသားသမီး ဖြစ်ကြရသောကြောင့်တည်း။ ထိုသို့ပြောခွင့်ရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်ထံတွင် လွတ်လပ်စွာဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည် စိတ်ချခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တောင်းလျှောက်သံများကို နားထောင်မည်၊ အဖြေပေးမည်၊ မေတ္တာပြမည်၊ ကြိုဆိုမည် ဟူသော ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် ယုံကြည်သည့်အတိုင်း ယေရှုခရစ်တော်ထံမှ ရရှိကြသည်။

:၁၃ တမန်တော်ပေါလု၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ သွန်သင်ချက်များကို တွေ့မြင်ကြားသိပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့သည့်အခါတွင်လည်း စိတ်အားငယ်ခြင်း၊ နောက်လျှောခြင်း၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲ ပေါလုကိုအတုယူကြဖို့ တိုက်တွန်းသည်။ ပေါလုသည် တပါးအမျိုးသားများအား သာသနာပြုရာတွင် ဆင်းရဲဒုုက္ခများစွာ ကြုံတွေ့မည်ဟု ခံယူပြီး ဖြစ်သည်။ ခံယူသည့်အတိုင်းလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့သောအခါ နောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်းမရှိ၊ လက်လျှော့ခြင်းမပြု၊ ခရစ်တော်ကြောင့်ခံစားရသော ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်သောကြောင့် ပို၍ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်သည်။ တပါးအမျိုးသားများသည် ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့သောအခါ သူ့ကဲ့သို့ပင် ဝမ်းမြောက်စေချင်သည်။ လတ်တလောတွင်ပင် ပေါလု ထောင်ကျနေသော်လည်း စိတ်အားငယ်ခြင်းမရှိ။ ခရစ်တော်၌ ဘုန်းတန်ခိုး ကြွယ်ဝစွာ ဝမ်းသာနေသည်။

(သန့်ရှင်းသူများအတွက် ပေါလု၏ဆုတောင်းချက် (:၁၄၁၉)

          :၁၄ အပိုဒ်ငယ်(၂)မှ(၁၃)စကားညှပ်ပြီးဆုံးသောကြောင့် အပိုဒ်ငယ်(၁)ကို ပြန်ကောက်ထားသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ဟုဆိုထားသည့် အခန်း(၂)ပါ တပါးအမျိုးသားများခရစ်တော်နှင့် ပေါင်းဖက်ဆက်စပ်ခွင့် ရသည့်အကြောင်းပြန်ဆက် သည်။ တပါးအမျိုးသားများသည် ဆင်းရဲခြင်းသေတွင်းမှထမြောက်ပြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာသော ခရစ်တော်ထံပါး၌ အမြဲတန်း ပျော်ရွှင်သောအသက်တာရှိကြဖို့ ပေါလုဆုတောင်းပေးသည်။

ဆုတောင်းပေးသည့် ပုံစံကိုလည်း ဒူးထောက်ဆုတောင်းသည် ဟုဆိုသည်။ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ထောက်သည်ဟုသာ ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ဝိညာဉ်အသိစိတ်ဓါတ် နှိမ့်ချသည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် လမ်းလျှောက်၍၎င်း၊ ထိုင်၍၎င်း၊ လဲလျောင်း၍၎င်း ဆုတောင်းကြပါသည်။ ထိုသို့ ဆုတောင်းရုံမျှနှင့် မလုံလောက်ပါ။ မာန်မာန၊ စိတ်ဝိညာဉ်အားလုံး ဝပ်တွားခယဦးနှိမ်ချ၍ စိတ်နှလုံးစင်ကြယ်စွာ ဆုတောင်းရသည်။

အဘဘုရားသခင်ကို တိုင်တည်ဆုတောင်းရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူသားများ၏ဖခင် ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သည် (တ ၁၇:၂၈၊၂၉)။ ထို့ထက်ပြောရလျှင် ယုံကြည်သူများ၏အဘ၊ ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် မိသားစု (ဂလာ ၄:၆)ဖြစ်ကြသည်။ တစ်မျိုးပြောရလျှင် သခင်ယေရှုခရစ်တော် ခမည်းတော်သည် ယုံကြည်သူများ၏ဖခင်ဖြစ်သည်။

:၁၅ ပေါလုက အဘဘုရားသခင်နှင့် ယုံကြည်သူများ၏ ဆွေမျိုးတော်ဖက်နီးစပ်ပုံကို ကောင်းကင်ပေါ်၊ မြေကြီး ပေါ်မှာရှိသော တစ်အိမ်ထောင်လုံးတည်းဟူသော သားတော်အပေါင်းတို့၏ အချုပ်အခြာ ဟုဆိုထားသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကို ဤသို့ရှင်းပြထားသည်။

၁။  ကောင်းကင်ပေါ်၊ မြေကြီးပေါ်ရှိ ရွေးနှုတ်ထားသောသူများသည် အိမ်ထောင်မိသားစုများဖြစ်ကြ၍ ခမည်းတော်ဘုရား သည် အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သည်။

၂။         ဖန်ဆင်းထားသော ကောင်းကင်သားများနှင့် မြေကြီးသားများသည် အဘဘုရားသခင်အား တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း အမျိုးတော်စပ်ကြမည်မဟုတ်။ အချင်းချင်းသည်လည်း အိမ်တော်၌ မိသားစုဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ အိမ်ထောင်မိသားစုတွင် ကောင်းကင်နိုင်ငံရှိ ကောင်းကင်သားအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနှင့် နောဧလက်ထက်မှ ပေါက်ဖွားလာကြသော ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားအားလုံးသည်လည်း အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်းမရှိ၊ ဘဝတူဖြစ်ကြသည်။ တစ်အိမ်ထောင်သားများ ဖြစ်ကြသည်။

၃။        အိမ်ထောင်အကြီးအကဲတစ်ဦး၏ လောင်းရိပ်အောက်တွင် ရှိနေကြသည်။ ခမည်းတော်ဘုရား အရိပ်အာဝါသအောက်တွင် ဥမကွဲသိုက်မပျက်၊ အေးအတူပူအမျှ မှီတင်းနေထိုင်ကြမည်။ ထိုအကြောင်းကို ဖိလစ်က ”ကောင်းကင်သားဖြစ်စေ၊ မြေကြီးသားဖြစ်စေ အားလုံး၏အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သည်”ဟုဆိုသည်။

:၁၆ ဆုတောင်းချက်ကို အထောက်အကူမဖြည့်ပေးနိုင်သော်လည်း ပေါလု၏ဆုတောင်းချက်ကို နမူနာယူသင့်သည်။ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သင်တို့၏အတွင်းလူကို ခွန်အားနှင့်မြဲမြံခိုင်ခံ့စေရန် ဟုဆုတောင်းပေးသည်။ သန့်ရှင်းသူများ အား ဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဖို့ အလေးအနက်ထား ဆုတောင်းပေးသည်။ ဘာကြောင့် ထိုသို့ဆုတောင်းသနည်း။ Jamieson, Fauset, Brown  တို့က ”ဆုတောင်းခြင်းသည် မိမိတို့အတွက်ကျဉ်းမြောင်းသော သဘောထားဖြင့် ဆုတောင်းရသည်မဟုတ်။ ကိုယ်တော်၏ ကြွယ်ဝသောချမ်းသာခြင်းသည် အရာခပ်သိမ်းအတွက် လုံလောက်သည်ဖြစ်သောကြောင့် ဘုန်းတော်ပိုမို ထင်ရှားစေဖို့ ဆုတောင်းရသည်”ဟု ဖွင့်ဆိုကြသည်။၂ဝ အချို့တရားဟောဆရာများက ”ပြည့်စုံ ကြွယ်ဝတော်မူသည်နှင့် အညီ” ဟူသောကျမ်းစကားကို မတူညီပါဟုဆိုကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းတန်ခိုးကြွယ်ဝသည်ဖြစ်၍ သန့်ရှင်းသူ များကို ဘုန်းတန်ခိုးပေးစေဖို့ အမြဲအဆင်သင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရင်မင်းမြတ်အား ဆုတောင်းရာတွင် အဘယ်ကြောင့် အသေးအဖွဲကိစ္စကို ဆုတောင်းရမည်နည်း။ တစ်ခါက နပိုလီယံအား ကြီးမားသော ဆုလက်ဆောင် သွားရောက်တောင်းဆိုရာ နပိုလီယံက ထိုမျှ အလွန်ကြီးမားသောအရာ တောင်းဆိုခြင်းသည် သူ့အားဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

ဘုရင်ကြီးကြွချီလာပြီ၊

                        ဆုလက်ဆောင်ကြီးများ ယူဆောင်ကာ     

                        ကျေးဇူးတော်နှင့်တန်ခိုးတော် ပြည့်စုံလျက်

                        ဆုတောင်းချက်မလောက်ဟူ၍ မရှိပါ။

                                                                        John Newton.

ပေါလု၏ဆုတောင်းသံကြားရပြီး ဧဖက်သားများနှင့် အတူတူမနေကြရသော်လည်း ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဆက်ဆံ ပတ်သက်နေကြသည်။ လက်တွေ့အသက်တာတွင် ခွန်အားဖြစ်စေမည်ဟု ယုံကြည်ရပါသည်။ သူတို့၏အသက်တာကို ပိရမစ်သဖွယ် မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ပထမဦးဆုံးဆုတောင်းချက်သည် အောက်ခြေခင်း ကျောက်တုံးဖြစ်သည်။ ပေါလု၏ ဆုတောင်းချက်ပုံစံအတိုင်း တရိပ်ရိပ်ဖြင့် အထွဋ်အထိပ်သို့ မြင့်မားသွားပုံကို တွေ့ရမည်။

ပထမဦးဆုံးသော ဆုတောင်းပေးချက်သည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အတွင်းလူကို ခွန်အားနှင့်မြဲမြံစေရန် ဖြစ်သည်။ ကောင်းကြီးပေးခြင်းသည် ဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဝစေပါသည်။ သို့သော် အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာအတွက် မဟုတ်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ ရင့်ကျက်ဖို့၊ စနစ်တကျရှိဖို့၊ ခရစ်ယာန်အသိဉာဏ်တိုးတက်မြင့်မားဖို့ဖြစ်သည်။ ထိုတန်ခိုးကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် သွန်းလောင်းပါသည်။ နေ့စဉ်အသက်တာတွင် လေကောင်းလေသန့် ရှူသွင်းခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရသကဲ့သို့ ထွက်သက်ဝင်သက်တွင် နှုတ်ကပတ်တော်ရှုသွင်းခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဝစေရသည်။

ထိုတန်ခိုးသည် မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အတွင်းလူ၊ ဝိညာဉ်အသိအားဖြင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တရားကို အတွင်းလူက ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံ၏ (ရော ၇:၂၂) ဟုဆိုသည်။ အပြင်လူရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ယိုယွင်းပျက်စီးနေသော်လည်း အတွင်းလူတည်းဟူသော စိတ်နှလုံးအသိတရားသည် နေ့စဉ်ရက်ဆက် အသစ်ပြီးအသစ်ဖြစ်ရသည် (၂ကော ၄:၁၆)။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးအသိတရားကို ခွန်အားရှိဖို့၊ ကြီးထွားဖို့၊ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အလိုတော်ရှိသည်။

:၁ရ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် စိတ်နှလုံးထဲ၌ ခရစ်တော်ကိန်းဝပ်မည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အမှုတော်ဖြစ်သည်။ စိတ်နှလုံးထဲတွင် ခရစ်တော်ကိန်းဝပ်လျှင် ဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဝ ကြမည်။ အသက်တာပြောင်းလဲသော ယုံကြည်သူ၏စိတ်နှလုံးတွင် ခရစ်တော်ဝင်ရောက် နေရာယူပါသည် (ယော ၁၄:၂၃၊ ဗျာ ၃:၂ဝ)။ သို့သော် ထိုသို့ဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းသည် ဆုတောင်းချက်မဟုတ်။ နေအိမ်သဖွယ်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူတိုင်း၏ စိတ်နှလုံးတွင် ခရစ်တော်ဘုရား၊ ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ကိန်းဝပ်စိုးစံပါသည်။ ထိုသို့ စိုးစံသည်နှင့် အမျှ ညစ်ညမ်းသောအတွေး၊ မှားယွင်းသောစကား၊ မဖြူစင်သောလှုပ်ရှားမှု မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ ခိုင်မြဲသော ဆက်ဆံရေးရှိလာ သည်။ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်၏စိတ်နှလုံးသည် ခရစ်တော်၏နေအိမ်၊ ခရစ်တော်မွေ့လျော်ရာ၊ ဗေသနိရွာရှိ မာရိ၊ မာသနှင့် လာဇရုတို့နေအိမ်ကဲ့သို့ ခရစ်တော်၏စံပျော်ရာဖြစ်သည်။ စိတ်နှလုံးသည် ဝိညာဉ်ရေးရာစံအိမ်တော်ဖြစ်သည်။ အပြုအမူ လှုပ်ရှားမှုများ ထိန်းချုပ်ရာအညှာလည်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် စာအုပ်၊ စာပေ ဖတ်သည့်အခါဖြစ်စေ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင် သည့်အခါဖြစ်စေ၊ စားသောက်ပျော်ရွှင်သည့်အခါဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးသုံးစွဲသည့်အခါဖြစ်စေ ဟောပြောသီဆိုသည့်အခါဖြစ်စေ၊ အသေးစိပ်မှစ၍ ခရစ်တော်ဘုရားက အုပ်စိုးပါစေဟု ပေါလုက ဆုတောင်းပေးသည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ခွန်အားပေးမှုပြည့်ဝလာလျှင် အသက်တာသည်လည်း ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ပိုတူလာ ပါသည်။ ခရစ်တော်နှင့်ပိုတူလျှင် စိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့ခြင်း ရှိလေလေဖြစ်သည်။

ခရစ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် ဘဝပိုမိုပျော်ရွှင်လာပါသည်။ ဤနေရာတွင် ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၌တည်မှီခြင်း၊ ခရစ်တော်ကိုသာ အားကိုးခြင်း၊ ခရစ်တော်ကိုသာ အိမ်ဦးနတ်အဖြစ် ခံယူခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ”လက်တွေ့အတူတကွရှိနေခြင်း” ဖြစ်သည်ဟု Brother Lawrance ကဆိုသည်။

ပေါလု၏ဆုတောင်းချက်သည် သုံးပါးတဆူကို ဖော်ညွှန်းပါသည်။ ခမည်းတော်ထံဆုတောင်းသည် (ငယ် ၁၄)၊ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ယုံကြည်သူများကို ခွန်အားပေးသည် (ငယ် ၁၆)၊ စိတ်နှလုံးထဲတွင် သခင်ခရစ်တော် ကိန်းဝပ်စိုးစံ စေသည် (ငယ် ၁၇)။ ဆုတောင်းရာတွင် အဓိကမှတ်သားရမည့်အချက်မှာ အဘဘုရားသခင်၏ ထာဝရဦးဆောင်မှုကို ခံယူခြင်းဖြစ်သည်။

ခရစ်တော်၏အဓိကကြီးကြပ်မှုမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကျောက်မြစ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ပေါလုက စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝေါဟာရများကို ထည့်သုံးထားသည်။ အမြစ်သည် မြေဩဇာမြေဆီလွှာ မှီဝဲရသည်။ အဆောက်အဦးသည် ကျောက်မြစ်ပေါ်၌တည်ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို Scroggie က ”ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် လူ့ဘဝအသက်တာ၏ ရေသောက်မြစ်ဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကျောက်မြစ်ပေါ်၌ ခိုင်မြဲစွာရပ်တည်ရသည်” ဟုဆိုသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ်၌ အမြဲတည်ခြင်းသည် ဘဝအသက်တာအား မေတ္တာပြည့်ဝရွှင်လန်းစေပါသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသော အသက်တာသည် သနားကြင်နာခြင်း၊ အတ္တကင်းခြင်း၊ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခြင်းဖြင့် ပြည့်ဝသည်။ ထိုအသက်တာမှာ ယေရှုအသက်တာဖြစ်၍ ယုံကြည်သူများအသက်တာတွင်လည်း ရှိသင့်သည် (၁ကော ၁၃:၄-ရ ကိုကြည့်ပါ)။

:၁၈ သန့်ရှင်းသူများသည် ခရစ်တော်၏မေတ္တာအလျား၊ အနံ၊ အမြင့်၊ အနက်တို့ကို သိရှိကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်သော ဧဖက်သားများသည်လည်း ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ကြီးထွားရင့်ကျက်စေရန် ပေါလုဆုတောင်းပေးသည်။

ထိုအကြောင်းကိုမဆွေးနွေးမှီ သန့်ရှင်းသူများနှင့်အတူသိရှိစေခြင်းငှါ ဟူသောစကားကို ပြောချင်ပါသည်။ မေတ္တာတော်သည် လေးနက်သောကြောင့် မယုံကြည်သူများ နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် အခြားယုံကြည် သူများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ သင်အံခြင်း၊ ဝေငှခြင်းပြုလုပ်ရသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပါရှိလျှင် ယုံကြည်သူများနှင့် သမ္မာကျမ်းစာအား ဆက်စပ်ပေါင်းဖက်၍ အလင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာတွင် ခရစ်တော်၏ မေတ္တာတော်ဟူသောစကား မသုံးနှုံးသော်လည်း ဆိုလိုရင်းမှာ ခရစ်တော်၏ မေတ္တာတော်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏မေတ္တာတော်အကြောင်းကို အောက်တွင်ရှင်းပြထားသည်။ ခရစ်တော်၏မေတ္တာတော်ကို အလိုရှိသူတိုင်း အောက်ပါကျမ်းချက်များကို စွဲမှတ်ကြသည်။

အကျယ်- ကမ္ဘာအဝှမ်း (ယော ၃:၁၆)

အရှည်   – ထာဝရ (၁ကော ၁၃:၈)

အနက်  – ကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံသည့်တိုင်အောင် (ဖိ ၂:၈)

အမြင့်   – ကောင်းကင် (၁ယော ၃:၁-၂)

ထိုအကြောင်းကို F.B.Meyer  က ဤသို့ရှင်းပြသည်။ အရှေ့အနောက်ပြည့်လျှင် ဆုံးစမထင် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းပမာ ကျယ်ပြန့်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမည့် ယေရှု၏မျက်နှာတော်ကို မှန်းမျှော်ကြည့်လျှင် ရွှင်လန်းကျက်သရေဖြာဝေသည်။ မြင်လျှင်မြင်ချင်း ပရဒိဘုံတစ်ခါးဝရောက်သကဲ့သို့ ခံစားရသည်။      

ခရစ်တော်၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲချက်ကို ဧဖက်ကျမ်းတွင်လည်း အရေးကြီးသောသင်ခန်းစာအဖြစ် ပြထားသည်။ အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ရန် အောက်တွင်ရှင်းပြပါမည်။

၁။        အကျယ်ကို ၂:၁၁-၁၈ တွင် ရှင်းပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် ယုဒနှင့်တပါးအမျိုးသားများအား ကယ်တင်ပြီးသကာလ အသင်းတော်တွင် အတူတကွပါဝင်စေသည်။ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲပြားနေသော လူနေမှုဘဝကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။

၂။         အရှည်သည် ထာဝရကာလမှ ထာဝရကာလတိုင်အောင် ရှည်လျားသည်။ ကမ္ဘာမတည်မှီကပင် ယုံကြည်သူများသည် ခရစ်တော်ထဲ၌ ရွေးကောက်ထားသူများဖြစ်သည် (၁:၄)။ အနာဂတ်ကာလတွင်လည်း ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ကျေးဇူးတော်သည် ကြွယ်ဝစွာခံစားကြရဦးမည် (၂:၇)။

၃။        အနက်ကို ၂:၁-၃ တွင် ပုံဖော်ထားသည်။ ယုံကြည်သူများသည် တချိန်က အဝီစိအပြစ်နွံထဲသို့ ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအဝီစိတွင်းမှလွတ်မြောက်ရန် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား အသေခံခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပျက်စီးခြင်းမှ ရွေးနှုတ်သည်။

၄။        အမြင့်ကို ၂:၆ တွင် ရှင်းပြထားသည်။ သေခြင်းမှ ထမြောက်ကြရုံသာမက၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် အသက်သရဖူ ဆောင်းလျှက် ခရစ်တော်၏ဘုန်းတန်ခိုးမျိုး ရရှိခံစားကြရပေမည်။

ရှင်းပြချက်များသည် အမှန်တကယ်ပြည့်စုံမည့်အကြောင်းများဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် ယုံကြည်သည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရသည်။ Scorrige က ”ရုန်းရင်းဆန်ခတ်အကြားမှာ စင်ကြယ်သောစကား ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။

:၁၉ ပေါလု၏ နောက်ထပ်ဆုတောင်းချက်မှာ သန့်ရှင်းသူများ လူ့အသိဉာဏ်ဖြင့် မသိနိုင်သော ခရစ်တော်၏ မေတ္တာတော်ကို ဘဝအသက်တာတွင် ဆင်ခြင်သိရှိနိုင်ကြစေဖို့ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏မေတ္တာကို အကုန်အစင် သိနိုင်ကြမည်မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အနားသပ်မရှိသောပင်လယ်ကဲ့သို့ အပြောကျယ်သည်။ သို့သော် နေ့စဉ်ဘဝ အသက်တာတွင် တိုး၍တိုး၍ နားလည်ခွင့်ရကြမည်။ သို့ကြောင့် နက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက် ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေရန် ပေါလုက အလေးအနက်ဆုတောင်းပေးသည်။

          သင်တို့သည် တတ်စွမ်းနိုင်သဖြင့် ဘုရားသခင်ပြည့်စုံတော်မူခြင်း ရှိသမျှနှင့်အညီ ပြည့်စုံကြပါမည် အကြောင်းဟု ဆုတောင်းပေးသည်။ ပေါလု၏ အမြင့်မားဆုံး ဆုတောင်းပေးချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဦးဆောင်မှု အမှုအရာများကို ခရစ်တော်၌ ပါရှိပါသည် (ကော ၂:၉)။ ယုံကြည်ခြင်းရှိကြ၍ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ခရစ်တော်ကိန်းဝပ်လျှင် ဘုရားသခင်၏ပြည့်စုံတော်မူခြင်း ရှိသမျှသည်လည်း ပြည့်စုံလာပါမည်။ စင်စစ်တွင် ဘယ်သောအခါမှ ပြည့်စုံမည် မဟုတ်။ သို့သော် ပြည့်စုံခြင်းရှိရန် ရည်မှန်းချက်ဖြင့် အသက်ရှင်ရသည်။

ဤကျမ်းစကားသည် အလွန်လေးနက်သောကြောင့် ဆိုလိုရင်းကို သိနိုင်ကြမည်မဟုတ်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှု ဆင်ခြင်လျှင် ပိုမိုသဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ ပုံဥပမာပြောရလျှင် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲသို့ အပ်တချောင်းကျသွားသည့် ပုံစံဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ထဲမှာ အပ်တချောင်းကျသွားမှန်းသိသည်။ သို့သော် ရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် သည်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သိရှိကြပါသည်။ သို့သော် မပြောပလောက်သော အနည်းအကျဉ်းမျှသာ နားလည်နိုင် ကြသည်။

(ကောင်းကြီးပေးခြင်း (:၂ဝ၂၁)

          :၂ဝ ကောင်းကြီးပေးခြင်းဖြင့် ဆုတောင်းခြင်း အပြီးသတ်သွားသည်။ ပေါလု၏ ဆုတောင်းချက်များသည် ကျယ်ပြန့်သည်၊ ရဲဝံ့သည်၊ မဖြစ်နိုင်သည်ဟူ၍မရှိ။ သို့သော် ဘုရားရှင်သည် လူသားများ တွေးဆ ဆုတောင်းခြင်းထက် ကောင်းသောအဖြေ ပေးတတ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ စွမ်းဆောင်ပေးသနားပုံကို ပေါလုက ပိရမစ်သဖွယ် ရှင်းပြထားသည်။

တတ်စွမ်းသည်

လုပ်ဆောင်ရန်တတ်စွမ်းသည်

ဆုတောင်းလုပ်ဆောင်ရန်တတ်စွမ်းသည်

လိုအပ်သည်များလုပ်ဆောင်ရန်တတ်စွမ်းသည်

ဆုတောင်းချက်၊လိုအပ်ချက်များလုပ်ဆောင်နိုင်သည်

ဆုတောင်းချက်နှင့်လိုအပ်ချက်ဟူသမျှတတ်စွမ်းနိုင်သည်

ဆုတောင်း၊လိုအပ်ချက်များအပြင် ဖြည့်စွက်ရန်တတ်စွမ်းသည်

ဆုတောင်း၊လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်ရန်တတ်စွမ်းသည်

ဆုတောင်း၊လိုအပ်ချက်များ အစဉ်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်လုပ်ဆောင်ရန်တတ်စွမ်းသည်

            ဆုတောင်းချက်များအား ဘုရားသခင်၏ အဖြေစကားမှာ ထိုအမူအရာများ စွမ်းဆောင်နိုင်သော အရည်အချင်း ပေးသနားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစကား၏အနက်မှာ အသက်တာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပါရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် ကဲ့သို့သော အသက်တာရှိရန် သွန်သင်ထိန်းကျောင်းသည်။ ဆုတောင်းခြင်း၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ အမှုတော်၌ ပါဝင်ခြင်း သာလျှင် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေခြင်း ပိုမိုထင်ရှား၍ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မြင့်မားသည်။

:၂၁ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် အသင်းတော်၌ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။ ဘုရားသခင်သည် ကာလစဉ်ဆက် ချီးမွမ်းထိုက်သူဖြစ်သည်။ ဉာဏ်ပညာတော်နှင့်ဘုန်းတန်ခိုးများကို ကောင်းကင်သားများ၊ နေ၊ ကြယ်၊ လ အစရှိသော နက္ခတ်တာရာများ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ ငှက်၊ ငါး၊ မီး၊ မိုးသီး၊ နှင်း၊ မြူ၊ လေ၊ တောင်ကုန်း၊ သစ်ပင်၊ ဘုရင်၊ ပြည်သူ၊ လူအိုနှင့် လူငယ်လူရွယ်များအပေါ်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထိုအရာများ စဉ်းစားလျှင် နာမတော် သည် ချီးမွမ်းထိုက်သည် (ဆာ ၁၄၈)။

ထို့အပြင် ချီးမွမ်း၍မကုန်နိုင်သော အမှုတော်တစ်ခုရှိသည်။ ထိုအရာမှာ အသင်းတော် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ဦးခေါင်းဖြစ်၍၊ ယုံကြည်သူများသည် ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးသက်သေဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဦးခေါင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်၊ ခရစ်တော်နှင့် ယုံကြည်သူများ၏ ဆက်ဆံပတ်သက်ခြင်းသည် အံ့ဩကုန်နိုင်ဖွယ် ကျေးဇူးတော် ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို William  က ဤသို့ဆိုသည်။

ဘုရားသခင်သည် နိစ္စထာဝရဘုန်းတန်ခိုးရှိတော်မူသည့် ဘုရားဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကာလအစဉ်အဆက် မြင်သာအောင် အသင်းတော်နှင့် ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် မျက်မြင်သက်သေပြသည်။ အံ့ဖွယ်မေတ္တာပါတကား။ ခရစ်တော်နှင့် အသင်းတော်သည် ဖြုတ်ဖျက်မရသော ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၃ အသင်းတော်သည် နာမတော်ထင်ရှားပြသရာဖြစ်သည်နှင့်အညီ ”ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရာအသင်းသားများ၏ အသက်တာ စင်ကြယ်စေရာ၊ လူ့အားနဲချက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရာဖြစ်သည်” ဟု Erdman  ကဆိုသည်။

လူမျိုးအစဉ်အဆက် ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အား အစဉ်အမြဲချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရန် ပေါလု၏ ဖိတ်ခေါ်သံကို စိတ်နှလုံးထဲမှကြားသိ၍ တုံ့ပြန်ကြပါစေသား။ အာမင်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။