တရားဟောရာကျမ်း - ၃၄

မောရှေအနိစ္စရောက်ခြင်း
1ထိုနောက်၊ မောရှေသည် မောဘလွင်ပြင်မှသွား၍ ယေရိခေါမြို့တစ်ဖက်၊ နေဗောတောင်၊ ပိသဂါထိပ်ပေါ်သို့ တက်သဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် ဒန်မြို့တိုင်အောင်၊ ဂိလဒ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံး၊ 2နဿလိပြည်တစ်လျှောက်လုံး၊ ဧဖရိမ်ပြည်၊ မနာရှေပြည်နှင့်တကွ အဝေးဆုံးသော ပင်လယ်တိုင်အောင်၊ ယုဒပြည်တစ်လျှောက်လုံး၊ 3တောင်ပြည်နှင့်တကွ ဇောရမြို့တိုင်အောင် စွန်ပလွံမြို့တည်းဟူသော ယေရိခေါမြို့တည်သောချိုင့်နှင့် လွင်ပြင်တို့ကို ပြတော်မူ၏။ 4ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ငါသည် အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့အားကျိန်ဆို၍ သင်၏အမျိုးအနွယ်အားငါပေးမည်ဟု ကတိထားသောပြည်ကို ကြည့်လော့။ သင်သည် ကိုယ်မျက်စိနှင့်မြင်ရသောအခွင့်ကို ငါပေး၏။ သို့ရာတွင် ကူး၍မသွားရဟု မိန့်တော်မူ၏။ 5ထိုသို့ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ထာ၀ရဘုရား၏ကျွန် မောရှေသည် မောဘပြည်၊ ထိုအရပ်၌အနိစ္စရောက်၍၊ 6ဗက်ပေဂုရမြို့တစ်ဖက်၊ မောဘပြည်၊ တစ်စုံတစ်ခုသောချိုင့်၌ သင်္ဂြိုဟ်တော်မူ၏။ မောရှေ၏သင်္ချိုင်းကို ယနေ့တိုင်အောင် အဘယ်လူမျှ မသိရာ။ 7မောရှေသည် အနိစ္စရောက်သောအခါ အသက်တစ်ရာနှစ်ဆယ် ရှိ၏။ သူ၏မျက်စိ မမှုန်သေး။ ခွန်အားလည်း မလျော့သေး။ 8ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မောရှေကိုအောက်မေ့၍၊ မောဘလွင်ပြင်၌ အရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံး ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကို ပြုကြ၏။
9မောရှေအတွက် ငိုကြွေးမြည်တမ်းသော နေ့ရက်ကာလလွန်ပြီးမှ၊ နုန်၏သားယောရှုသည် အထက်က မောရှေ၏လက်တင်မင်္ဂလာကို ခံရသဖြင့်၊ ပညာသဘောနှင့် ပြည့်စုံသောသူဖြစ်၍၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ယောရှု၏စကားကိုနားထောင်လျက်၊ မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပြုကြ၏။ 10-12ထာဝရဘုရားစေလွှတ်တော်မူ၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ဖာရောဘုရင်နှင့် သူ၏ကျွန်မှစ၍ ပြည်သားအပေါင်းတို့၌ နိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့ဖွယ်သောအမှု အလုံးစုံတို့ကိုပြု၍၊ ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ မဟာတန်ခိုးတော်နှင့် အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်သော အမှုအရာအပေါင်းတို့ကို ပြလေရာတွင်၊ ထာဝရဘုရား၏ မျက်နှာတော်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပ်ဖူးမြင်ရသော ပရောဖက်မောရှေကဲ့သို့ နောက်တစ်ဖန် ဣသရေလအမျိုး၌ သူနှင့်တူသော ပရောဖက်တစ်စုံတစ်ပါးမျှ မပေါ်မထွန်း။
ရှင်မောရှေစီရင်ရေးထားသော တရားဟောရာကျမ်းပြီး၏။

တရားဟောရာကျမ်း - ၃၄ (အနက်ဖွင့်)

(မောရှေကွယ်လွန်ခြင်း ( အခန်း ၃၄ )

          ၃၄: ဤကျမ်းစာမပြီးဆုံးမီ မောရှေသေလျှင် Pentateuch ကျမ်းများကို မောရှေရေးသားသည်ဆိုသော စကားအား အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက သံသယရှိကြသည်။၂၂ နေဗောတောင်ပေါ်တွင် မောရှေသေလွန်သောအခါ အလောင်းအား လူမသိသောလျှို့ဝှက်နေရာတွင် ဘုရားရှင်က သင်္ဂြိုဟ်စေသည်။ ဣသရေလသမိုင်းတွင် အထင်အရှား အဓိပဓိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောသူ ပညတ်တော်တရားများပြဌာန်းပေးသော အကျော်ဒေးယျဘုရားသခင်၏လူ၊ အုတ်ဂူကို နောင်လာနောက်သားများက ဘုရားတစ်ဆူ ဂူတစ်လုံး အဖြစ်ကိုးကွယ်ကြမည်သိတော်မူသောကြောင့် ဘုရားသခင်က လျှို့ဝှက်ထားခြင်း ဖြစ်ပေမည်။ မောရှေကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက်(၁၂၀)ရှိသည်။ သို့သော် သန်မာဆဲ၊ နိုးကြားဆဲ။ ဉာဏ်ကောင်းဆဲ။ ထိုစကားသည် ၃:၁၂ နှင့် ဝိရောဓိမဖြစ်ပါ။ ကိုယ်ကာယအားဖြင့် ဦးစီးဦးဆောင်ခြင်း မပြုနိုင်တော့သော်လည်း ဝိညာဉ်ခွန်အား တောင့်တင်းသန်မာဆဲဖြစ်သည်။ သူကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်ကြောင့် ခါနန်ပြည်ထိ ဣသရေလလူများဦးဆောင်ခွင့်မရှိကြောင်း ဘုရားရှင်က သတိပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ (၃၁:၂)။ ကိုယ်မစွမ်းသော်လည်း ဉာဏ်စွမ်းသည်။

၃၄: ယောရှု မောရှေနေရာတွင် ဝင်၍ ခေါင်းဆောင်တာဝန်ယူသည်။ မောရှေကလည်း ယောရှုအရည်အချင်းကို ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိသည် (တော၂၇:၁၈-၂၃)။ မောရှေ၏ လက်ထောက်ဘဝဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှုအတတ်ပညာလက်တွေ့ သင်ကြားခဲ့သည်။

၃၄:၁၀၁၂ မောရှေ၏စကားကိုလူနည်းစုကသာလျှင် နားလည်နိုင်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကျမ်းစာရေးသားပြီးချိန်ထိ မေရှိယသခင်မပေါ်ထွန်းသေး။ အပိုဒ်ငယ် ၁၀သည် ခရစ်တော်ဘုရား ပထမအကြိမ်ကြွလာမည့်စကားဖြစ်သည်။

“မောရှေသည် နောက်ဟောပြောလတံ့သော အရာတို့ကို သက်သေခံခြင်းအလို့ငှါ အစေခံကဲ့သို့ အိမ်တော်တစ်လုံး၌ သစ္စာစောင့်၏” (ဟေဗြဲ ၃:၅)ဟု ကျမ်းစကားဆိုထားသည်။ သူ့အပြစ်ကြောင့် မောရှေသေသည်။ ဘယ်နေရာမှာ အလောင်းမြှုပ်မှန်းမသိ။ သို့သော် ဟေဗြဲ ၃:၅-၆ တွင် “အိမ်တော်တစ်လုံး၌ သစ္စာစောင့်၏” ဟုဆိုထားရာ၊ သခင်ယေရှုကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ကိုယ်တိုင်၌ အပြစ်မရှိသော်လည်း လူသားများအတွက်အသေခံသည်။ အုတ်ဂူသစ်တွင် သင်္ဂြိုဟ်ခံရပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်ကာ အဘဘုရားသခင် လက်ယာတော်၌ စိုးစံနေသည်။

“ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ကောင်းကင်ဘုံနှင့် စပ်ဆိုင်သော ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးကို ခံရသော သန့်ရှင်းသူ ညီအစ်ကိုတို့ ငါတို့ဝန်ခံသော တမန်တော်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတည်းဟူသော ယေရှုအကြောင်းကို စေ့စေ့ဆင်ခြင်လော့။ အိမ်ကို ဆောက်သောသူသည် အိမ်ထက်သာ၍ ကြီးသောအသရေရှိသကဲ့သို့ ယေရှုသည် မောရှေထက်သာ၍ ကြီးသောအသရေကို ခံထိုက်တော်မူသည် (ဟေဗြဲ ၃:၁-၃)။

မှတ်စု

၁။        (၂:၁-၂၃) လူ့ဘီလူးများ (rephaîm) သည်ဩဃအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်။ Rephaîm ဆိုသည်မှာ သာမန်ထက်ထွားကျိုးသူများဖြစ်သည်။

၂။         (၃:၁-၁၁) J.A.Thompson, Deuteronomy An Introduction and Commentary. p.93.

၃။        (၄:၄-၄၉) The Syriac Version reads Sirion.

၄။        (၅:၂၂) Thompson, Deuteronomy, p.119.

၅။        (၈:နိဒါန်း) Ibid. p.134.

၆။        (၁၀:နိဒါန်း) အခန်းနှင့်အခန်းငယ်များကို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ ခွဲခြားရေးသားလာခြင်း ဖြစ်သည်။

၇။        (၁၅:၁-၃) Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, I:786.

၈။        (၁၅:၄-၆) E.W.Bullinger, The Commentary Bible, p.259.

၉။        (၁၆:၁-၈) D.L.Moody, Notes froom My Bible, pp.44,45.

၁၀။      (၁၆:၁၆) Ibid P.45.

၁၁။      (၁၈:၉-၁၄) Henry G.Bosch, Our Daily Bread, Grand Rapids: Radio Bible Class, June-July-August, 1989.August31.

၁၂။      (၂၀:၁-၈) Henry “Deuteronomy” 1:806

၁၃။      (၂၀:၁၀-၂၀) See Introduction to Jonah for soe details.

၁၄။      (၂၂:၁၃-၂၁) အခြားဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုမှာ “အပျိုကညာစစ်မှန်ကြောင်း အမှတ်အသား” ဖြစ်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် လစဉ်ဓမ္မတာရာသီ လာလေ့ရှိသည်။ သို့ဖြင့် မင်္ဂလာဆောင်ပြီးခါစတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းနှင့်ဓမ္မတာရာသီလာခြင်းဖြင့် စစ်ဆေးချိန်ဆနိုင်သည်။ အကယ်၍ မင်္ဂလာမဆောင်မှ အခြားယောက်ျားနှင့်အတူနေ၍ ရသောသားသမီးမှန်လျှင် မင်္ဂလာဆောင်ပြီး(၉)လမတိုင်မီ မီးဖွားရသည်။ သို့ကြောင့် အပိုဒ်ငယ် ၁၃-၂၁ တွင် ပါရှိသည့် ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းသည် အိပ်ယာဝင်ခြင်းယူ၍ ဆန်းစစ်ခြင်းဟု ရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။ Thompson, “Deuteronomy,p.236 နှင့် 235 ရှင်းပြချက်များကိုလည်း ကြည့်ပါ။

၁၅။      (၂၃:၁-၈) သွေးသားနီးစပ်သူများ လင်မယားအတူနေခြင်းရုပ်တုကိုးကွယ်သူအား ထိမ်းမြား လက်ထပ်ခြင်းနှင့် ခိုင်းနှိုင်းထားသည်။

၁၆။      (၂၄:၅) “Kinsman redeemer” ဟူသော ဝေါဟာရကို KJV ကျမ်းမူအစောပိုင်းတွင် သုံးထားသည်။

၁၇။      (၂၄:၁၇-၂၂) Ronald Sider, Rich Christians in an Age of Hunger; p.92.

၁၈။      (၂၆:၁-၁၁) Phillip Keller, A Shepher looks at Psalm 23, pp.46,47.

၁၉။      (၂၉:၁) C.F.Keil and F.Delitzsch “Deuteronomy” in Biblical Commentary on the Old Testaments, II:446.

၂၀။      (၃၁:၉-၁၃) C.H.Mackintosh, “Deuteronomy” in Notes on the Pentateuch, p.895.

၂၁။      (၃၃:၂၄-၂၅) F.W.Grant, “Deuteronomy” in the Numerical Bible, I:622.

၂၂။       (၃၄:၁-၈) See “Introduction to Pentateuch” for a defense of the Mosaic authorship of the Pentateuch.

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။