တရားဟောရာကျမ်း - ၂၀

စစ်မှုဆိုင်ရာပညတ်
1သင်သည် ရန်သူတို့ကို စစ်တိုက်ခြင်းငှာ ချီသွားသောအခါ၊ ကိုယ်ထက်သာ၍များသောမြင်း၊ ရထား၊ လူတို့ကိုမြင်သော်လည်း မကြောက်နှင့်။ သင့်ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်သော သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင့်ဘက်၌ရှိတော်မူ၏။ 2စစ်တိုက်ချိန်နီးသောအခါ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်ချဉ်း၍၊ 3အိုဣသရေလအမျိုးသားတို့၊ ယနေ့ သင်တို့သည် စစ်တိုက်ခြင်းငှာ ရန်သူတို့ကိုချဉ်းကြပြီ။ သူတို့ကြောင့် စိတ်ပျက်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း မရှိကြနှင့်။ 4အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် ရန်သူတို့ကိုစစ်တိုက်၍ သင်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်းအလိုငှာ၊ သင်တို့နှင့်အတူ ကြွတော်မူသည်ဟု လူတို့အားပြောဆိုရကြမည်။ 5ဗိုလ်တို့ကလည်း၊ အိမ်သစ်ကိုဆောက်၍ ဘုရားသခင်၌ မအပ်ရသေးသောသူရှိလျှင်၊ မိမိအိမ်သို့ပြန်၍ အပ်ပါလေစေ။ သို့မဟုတ် စစ်တိုက်ရာတွင်သေ၍ အခြားသောသူသည် ထိုအိမ်ကိုအပ်လိမ့်မည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ 6စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်၍ စပျစ်သီးကို မစားရသေးသောသူရှိလျှင်၊ မိမိအိမ်သို့ ပြန်သွားပါလေစေ။ သို့မဟုတ် စစ်တိုက်ရာတွင်သေ၍ အခြားသောသူသည် ထိုစပျစ်သီးကို စားလိမ့်မည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ 7မိန်းမနှင့် လက်ထပ်၍ မသိမ်းရသေးသောသူရှိလျှင်၊ မိမိအိမ်သို့ ပြန်သွားပါလေစေ။ သို့မဟုတ် စစ်တိုက်ရာတွင်သေ၍ အခြားသောသူသည် ထိုမိန်းမကိုသိမ်းလိမ့်မည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိသည်ဟု လူများတို့အား ပြောရကြမည်။ 8တစ်ဖန်လည်း၊ ဗိုလ်တို့က ကြောက်တတ်သော သဘောရှိ၍ စိတ်ပျက်သောသူရှိလျှင်၊ မိမိအိမ်သို့ ပြန်သွားပါလေစေ။ သို့မဟုတ်လျှင် ထိုသူစိတ်ပျက်သကဲ့သို့ သူ၏အဖော်တို့သည် စိတ်ပျက်ကြလိမ့်မည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိသည်ဟု လူများတို့အား ပြောရကြမည်။ 9ဗိုလ်တို့သည် လူများတို့အား ထိုသို့ပြောပြီးမှ တပ်မှူးတို့သည် လူများကို စစ်ချီစေရကြမည်။
10သင်သည် မြို့တစ်စုံတစ်မြို့ကို တိုက်ခြင်းငှာ ချဉ်းသောအခါ၊ စစ်ငြိမ်းမည်အကြောင်းကို ဟစ်ကြော်ရမည်။ 11ထိုမြို့သည် စစ်ငြိမ်းရာစကားပြေကို ပြန်ပြော၍ မြို့တံခါးကို ဖွင့်ထားလျှင်၊ ထိုမြို့၌ရှိသောသူ အပေါင်းတို့သည် သင့်အားအခွန်ပေး၍ သင့်အမှုကိုထမ်းရကြမည်။ 12သို့မဟုတ် စကားပြေမပြောဘဲ သင့်ကိုစစ်တိုက်လျှင်၊ ထိုမြို့ကိုဝိုင်းထား၍၊ 13သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင့်လက်၌ အပ်တော်မူသောအခါ၊ ယောက်ျားရှိသမျှတို့ကို ဓားနှင့်လုပ်ကြံရမည်။ 14မိန်းမ၊ သူငယ်၊ တိရစ္ဆာန်အစရှိသော မြို့၌တွေ့သော ဥစ္စာရှိသမျှကို ကိုယ်ဖို့သိမ်း၍၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသော သင်၏ရန်သူလက်မှရသော ဥစ္စာကိုစားရမည်။ 15ဤလူမျိုးနေသော မြို့မှတစ်ပါး သင်နှင့်ဝေးသော မြို့ရှိသမျှတို့အား ထိုသို့ပြုရမည်။ 16သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင့်အမွေခံစရာဖို့၊ ဤလူမျိုးနေရာမြို့တို့၌ အသက်ရှူသော လူသတ္တဝါတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ အသက်မရှင်စေရ။ 17-18ဟိတ္တိလူ၊ အာမောရိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူတို့သည် မိမိတို့ဘုရားများ၌ပြုသော စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်အမှုတို့ကို သင့်အားသွန်သင်၍၊ သင်သည် သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို မပြစ်မှားမည်အကြောင်း သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ကို ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးရမည်။ 19သင်သည် မြို့တစ်စုံတစ်မြို့ကို တိုက်ယူခြင်းငှာ ကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားလျှင်၊ သစ်ပင်များကို မခုတ်မဖြတ်ရ။ မြေ၌ပေါက်သော အပင်တို့သည် လူအသက်မွေးဖို့ရာ ဖြစ်သောကြောင့် အသီးကိုသာစားရမည်။ မြို့ကိုဝိုင်းထားရာ အမှုကိုဆောင်၍ အပင်ကိုမလှဲရ။ 20သို့ရာတွင် မစားရသောသစ်ပင်တို့ကို ခုတ်လှဲ၍၊ သင်နှင့်စစ်တိုက်သောမြို့ကို မအောင်မီတိုင်အောင်၊ စစ်တိုက်ရာတန်ဆာတို့ကို ဆောက်လုပ်ရသောအခွင့်ရှိ၏။

တရားဟောရာကျမ်း - ၂၀ (အနက်ဖွင့်)

(ပညတ်တရားနှင့် စစ်ရေးစစ်ရာ (အခန်း ၂၀)

          ၂၀: အခန်း(၂၀)သည် ဘုရားသခင်၏ လူများ စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းနည်းဥပဒေဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် စစ်မက်ရေးရာတွင် လက်နက်စွဲကိုင် မပါဝင်ရသော်လည်း မိမိလူများကို စစ်သွေးစစ်မာန်တက်ကြွအောင် လှုံ့ဆော်သွေးထိုးရသည်။ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း ဘုရားသခင်အတွက် စစ်ပွဲဆင်နွဲရမည်ဖြစ်သော်လည်း ခွင့်လွှတ်ထားသူများရှိသည်။ (၁)အိုးသစ်အိမ်သစ်လောလောလတ်လတ် တည်သူများ၊ (၂)စပျစ်ဥယျာဉ်သစ် စိုက်၍ အသီးမစားရသေးသူများ၊ (၃)လက်ထက်ထိမ်းမြားခါစ၊ (၄)တိုက်ပွဲမှာသေလျှင်ကျန်ရစ်သော မိန်းမအခြားယောက်ျားယူမည်ဟု တဏှာကြောင်သူများ၊

သို့ကြောင့် မိမိဘုရား၊ မိမိလူမျိုးအတွက် သစ္စာရှိသူများသာလျှင် တိုက်ပွဲဝင်ကြရသည်။ အာမလက်နှင့် ခါနန်သားများကဲ့သို့ ဝတ္တရားကျေတိုက်ပွဲဝင်ရသည်မဟုတ်။ စိတ်အားထက်သန်စွာ စစ်သွေးစစ်မာန်အပြည့်ဖြင့် စစ်ပွဲဝင်ရသည်။၁၂

            ၂၀: အရည်အသွေးပြည့်ဝသော စစ်တပ်တိုင်း စည်းလုံးညီညွှတ်မှုရှိရသည်။ အဆင်သင့်ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲမှုကိုနာခံရသည်။ စစ်တပ်ကို ကွပ်ကဲမှုအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ခေါင်းဆောင် တပ်မှုးများအသီးသီး ခန့်အပ်ရသည်။

၂၀:၁၀၂၀ ဣသရေလတို့သည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက် ရှိနေကြသောကြောင့် စစ်မက်ရေးရာတွင် အခြားလူမျိုးထက် ပိုမိုကျွမ်းကျင်ထက်မြက်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်။ မလွဲသာ၍ စစ်ဖြစ်လျှင်လည်း ဆိုးညစ်မိုက်ကမ်းမှု၊ လူမဆန်မှုတို့ကို ဘုရားသခင်တားမြစ်သည်။ အားရှူးရီးယား၁၃ များကဲ့သို့ လူစိတ်ကင်းမဲ့စွာမရက်စက်ရ။ သို့ကြောင့် အောက်ပါ အချက်များ လေးစားလိုက်နာဖို့ ပြဌာန်းထားသည်။

၁။        အနီး၊အဝေးရှိမြို့ကြီးများ (၁၀-၁၈)။ မလှမ်းမကမ်းရှိမြို့ပြကြီးများသည် ဣသရေတို့အတွက် အချိန်မရွေး ကြုံတွေ့နိုင်သောအန္တရာယ်များဖြစ်သည်။ မြို့ပြကြီးများကို တိုက်ခိုက်မည်ဆိုလျှင် ပထမဦးစွာအညံ့ခံဖို့ သတိပေးရသည်။ အကယ်၍အလံဖြူမဆောင်း အညံ့မခံလျှင် ရှိသမျှယောက်ျားကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းရသည်။ မိန်းမများနှင့် ကလေးသူငယ်များကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဣသရေလနယ်မြေထဲမှ အန္တရာယ်များကို ဦးစွာဖယ်ရှင်းရသည်။

၂။         စားကောင်းသောအပင်နှင့် မစားကောင်းသောအပင် (၁၉၊၂၀)။ မြေလှန်စနစ်မကျင့်သုံးရ။ စားကောင်းသောအပင်များကို ခုတ်လှဲခြင်း မပြုရသော်လည်း စားမရသောအသီးပင်များကို စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအဖြစ် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။