အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း - ၇

ကျိုင်းကောင်ရူပါရုံ
1တစ်ဖန် အရှင်ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အား ပြတော်မူသော ရူပါရုံဟူမူကား၊ ရှင်ဘုရင်ဆိုင်သော မြက်ပင်ကိုရိတ်ပြီးမှ၊ နောက်မြက်ပင် ပေါက်စကာလ၌ ကျိုင်းကောင်တို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 2ထိုကျိုင်းကောင်တို့သည် တစ်ပြည်လုံး၌ရှိသော မြက်ပင်ကိုစား၍ ကုန်ပြီးမှ ငါက၊ အို အရှင်ထာဝရဘုရား၊ အပြစ်မှ လွှတ်တော်မူပါ။ ယာကုပ်သည်ငယ်သောကြောင့်၊ အဘယ်သို့ထရပါလိမ့်မည်နည်းဟု လျှောက်သော်၊ 3ထာဝရဘုရားသည် နောင်တရ၍၊ ဤသို့မဖြစ်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။
မီးရူပါရုံ
4တစ်ဖန် အရှင်ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားပြတော်မူသော ရူပါရုံဟူမူကား၊ မီးဖြင့် ဒဏ်ပေးခြင်းငှာ မီးကိုခေါ်တော်မူ၍၊ မဟာသမုဒ္ဒရာကို မီးလောင်လေ၏။ ကုန်းကိုလည်း လောင်လေ၏။ 5ငါကလည်း၊ အို အရှင်ထာဝရဘုရား၊ ဆိုင်းတော်မူပါ။ ယာကုပ်သည် ငယ်သောကြောင့် အဘယ်သို့ ထရပါလိမ့်မည်နည်းဟု လျှောက်သော်၊ 6အရှင်ထာဝရဘုရားသည် နောင်တရ၍၊ ဤသို့ မဖြစ်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။
ချိန်ကြိုးရူပါရုံ
7တစ်ဖန်ပြတော်မူသော ရူပါရုံဟူမူကား၊ ချိန်ကြိုးချ၍လုပ်သော ကျောက်ရိုးပေါ်မှာ ထာဝရဘုရားသည်ရပ်လျက်၊ လက်တော်၌ ချိန်ကြိုးကို ကိုင်လျက်၊ 8အာမုတ်၊ သင်သည် အဘယ်အရာကို မြင်သနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ ချိန်ကြိုးကို မြင်ပါသည်ဟု လျှောက်သော်၊ ဘုရားရှင်က၊ ငါ၏လူဣသရေလအမျိုး အလယ်၌ ချိန်ကြိုးကို ငါချမည်။ နောက်တစ်ဖန် သူတို့ကို သည်းမခံ။ 9ဣဇာက်၏ မြင့်ရာအရပ်တို့သည် လူဆိတ်ညံလျက်၊ ဣသရေလ၏ သန့်ရှင်းရာအရပ်တို့သည် သုတ်သင်ပယ်ရှင်းလျက်ရှိကြလိမ့်မည်။ ယေရောဗောင်မင်းမျိုးကိုလည်း ဓားနှင့် ငါတိုက်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အာမုတ်နှင့်အာမဇိ
10ထိုအခါ ဗေသလယဇ်ပုရောဟိတ် အာမဇိသည် ဣသရေလရှင်ဘုရင် ယေရောဗောင်ထံသို့စေလွှတ်၍၊ အာမုတ်သည် ဣသရေလအမျိုးအလယ်တွင် ကိုယ်တော်တစ်ဖက်၌ မကောင်းသောအကြံကို ကြံစည်ပါပြီ။ သူ၏စကားအလုံးစုံတို့ကို ပြည်တော်သည် မခံနိုင်ပါ။ 11ယေရောဗောင်သည် ဓားဖြင့် သေရလိမ့်မည်။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် နေရင်းပြည်မှ ဆက်ဆက်နှင်သွားခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု၊ အာမုတ်ဆိုတတ်ပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။ 12အာမုတ်ကိုလည်း ခေါ်၍၊ အို ပရောဖက်၊ ယုဒပြည်သို့ ပြေးသွားလော့။ ထိုပြည်မှာ ပရောဖက်ပြု၍ အသက်မွေးလော့။ 13နောက်တစ်ဖန် ဗေသလမြို့တစ်ဖက်၌ ပရောဖက်မပြုနှင့်။ ရှင်ဘုရင်၏သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ဖြစ်၏။ နန်းတော်တည်ရာမြို့လည်းဖြစ်၏ဟု ဆိုလျှင်၊ 14အာမုတ်က၊ ငါသည် ပရောဖက်မဟုတ်၊ ပရောဖက်၏သားလည်း မဟုတ်ဘဲ၊ နွားကျောင်းသောသူ၊ သဖန်းသီးကို ဆွတ်သောသူဖြစ်စဉ်အခါ၊ 15ထာဝရဘုရားသည် နွားကျောင်းရာမှ ငါ့ကိုနုတ်ယူ၍၊ သင်သွားလော့။ ငါ၏လူ ဣသရေလအမျိုးတွင် ပရောဖက်ပြုလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 16သို့ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကို နားထောင်လော့။ ဣသရေလအမျိုးတစ်ဖက်၌ ပရောဖက်မပြုနှင့်၊ ဣဇာက်အမျိုးတစ်ဖက်၌ မမြွက်နှင့်ဟု သင်ဆိုသော်၊ 17ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်၏မယားသည် ပြည့်တန်ဆာဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏သားသမီးတို့သည် ဓားဖြင့်သေကြလိမ့်မည်။ သူတစ်ပါးတို့သည် သင်၏မြေကို ကြိုးတန်းချ၍ ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်။ သင်သည် ညစ်ညူးသောပြည်၌ သေရလိမ့်မည်။ ဣသရေလအမျိုးသည် နေရင်းပြည်မှ ဆက်ဆက်နှင်သွားခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု၊ အာမဇိအား ဆင့်ဆိုလေ၏။

အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း - ၇ (အနက်ဖွင့်)

၃။ တရားစီရင်ခြင်းနီးကပ်လာကြောင်း နိမိတ်လက္ခဏာ (::၁၀)

(ကကျိုင်းကောင်ကပ်ဘေးကျခြင်း(:)

အပိုဒ်ငယ် ၁ မှ ၉ အထိ အာမုတ်က သူ့လူများအား နိမိတ်လက္ခဏာ (၃)ခုပေးထားသည်။ ပထမဆုံးအချက်မှာ အာရှုရိဘုရင် ပူလမင်းလက်ထက်၌ ကျရောက်သကဲ့သို့ ကျိုင်းကောင် ကပ်ဆိုး ကျရောက်လာမည်။ အာမုတ်၏ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ထိုအပြစ်စီရင်ခြင်းအား ဘေးဖယ်ပေးသည်။

(မီးလောင်ခြင်း (:)

ဒုတိယနိမိတ်လက္ခဏာမှာ တိဂလတ်ပိလေသာမင်း လက်ထက်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းကသဲ့သို့ မီးဘေးသင့်ကြမည်။ သို့သော် ထိုမီးငြိမ်းသတ်ရန် ယာကုပ်သည် အသက်အရွယ် ငယ်သေးသောကြောင့် ထိုကပ်ဆိုးမှ ချမ်းသာရာရကြမည်။

() ချိန်သီးကြိုး (:)

တတိယနယ်နိမိတ်လက္ခခဏာမှာ Shalmaneser မင်း ရှမာရိကို ဖျက်ဆီးမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ချိန်သီးဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်း အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလ လူမျိုးအပေါ် သက်ညှာမည်မဟုတ်။ ဘေးရန်ဖယ်ရှားပေးမည်မဟုတ်ဟု အတိအလင်းကျေညာထားသည်။

(စကားညှပ်၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း အာမုတ်ငြင်းဆိုခြင်း (:၁၀၁၇)

:၁၀၁၃ ရုပ်တုဝါဒီ ဗေသလယဇ်ပုရောဟိတ် အာမဇိက ဗေသလ ဘုရင့်နေပြည်တော်တွင် ပရောဖက်မပြုရန် တားမြစ်သည်။ မိမိနေရပ်ဌာနေယုဒပြည်သို့ ပြန်ခိုင်းသည်။

          :၁၄၁၇ အာမုတ်က သူသည်ဘုရားသခင် စေလွှတ်သောပြောခိုင်းသည့်အတိုင်း ဟောပြောခြင်းဖြစ်၍ နှုတ်ပိတ်မနေနိုင်ဟုဆိုသည်။ သူသည်ပရောဖက်မဟုတ်။ ပရောဖက်မျိုးရိုးလည်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်ပြောခိုင်းသော စကားကိုပြောခြင်းသက်သက် ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် အာမုတ်က ပရောဖက်အာဇိ၊ ဇနီးနှင့်သားသမီးများ ထိုအရပ်ဒေသတွင် ကြမ္မာဆိုး ငင်မည့်အကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသားဆက်လက်ဟောပြောသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။