တမန်တော်၀တ္ထု - ၂၅

ဧကရာဇ်မင်းထံပေါလုအယူခံ
1ဖေတ္တုမင်းသည် ထိုပြည်သို့ရောက်၍ သုံးရက်ရှိသောအခါ၊ ကဲသရိမြို့မှ ယေရုရှလင်မြို့သို့ တက်သွား၏။- 2ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမှစ၍ ယုဒလူ အကြီးအကဲတို့သည်၊- 3ပေါလုကို သတ်ခြင်းငှာ လမ်းနား၌ ချောင်း၍ နေမည်ဟုအကြံရှိသည်နှင့်၊ ပေါလု၏အကြောင်းကို ကြားလျှောက်တောင်းပန်၍၊ သူ့ကို ယေရုရှလင်မြို့သို့ စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း အသနားတော်ခံကြ၏။- 4ဖေတ္တုမင်းကလည်း၊ ပေါလုသည် ကဲသရိမြို့၌ အချုပ်ခံလျက်နေရ၏။ ထိုမြို့သို့များမကြာ ငါ့ကိုယ်တိုင် သွားမည်။- 5သင်တို့သည် တတ်နိုင်သောသူတို့သည် ငါနှင့် အတူလိုက်၍၊ ထိုသူ၌အပြစ်ရှိလျှင် အပြစ်တင်ကြစေဟု ပြောဆို၏။ 6ထိုနောက် ဆယ်ရက်လောက်နေပြီးမှ ကဲသရိမြို့သို့ သွား၍၊ နက်ဖြန်နေ့၌တရားပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်လျက်၊ ပေါလုကိုခေါ်ချေဟု အမိန့်ရှိ၏။
7ပေါလုရောက်သောအခါ၊ ယေရုရှလင်မြို့မှလာသော ယုဒလူတို့သည် ဝန်းရံလျက်၊ သက်သေမပြနိုင်ဘဲ လေးစွာသောအပြစ်များတို့ကို ပေါလုအပေါ်၌တင်ကြ၏။- 8ပေါလုကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ယုဒတရားကို မပြစ်မှားပါ။ ဗိမာန်တော်ကို မပြစ်မှားပါ။ ကဲသာဘုရင်ကို မပြစ်မှားပါဟူ၍ အပြစ်ဖြေရာစကားကို ပြောလေ၏။- 9သို့သော်လည်း၊ ဖေတ္တုမင်းက၊ သင်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍၊ ငါ့ရှေ့မှာ ဤအမှုစီရင်ခြင်းကို ခံမည်လောဟု ယုဒလူတို့ကို ကျေးဇူးပြုလိုသော စိတ်ရှိလျက် ပေါလုအားမေး၏။- 10ပေါလုကလည်း၊ ကဲသာဘုရင်၏ တရားပလ္လင်ရှေ့မှာ အကျွန်ုပ်ရပ်ပါ၏။ ထိုပလ္လင်ရှေ့မှာ အကျွန်ုပ်အမှုကို စီရင်အပ်ပါ၏။ ကိုယ်တော်သည် အမှန်သိတော်မူသည်အတိုင်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ယုဒလူတို့ကို အလျှင်းမပြစ်မှားပါ။- 11အကျွန်ုပ်ပြစ်မှား၍ သေထိုက်သောအပြစ်ကို ပြုမိသည်မှန်လျှင်၊ သေဘေးကို အကျွန်ုပ်မရှောင်ပါ။ ထိုသူတို့တင်သောအပြစ် တစ်စုံတစ်ခုမျှ မမှန်လျှင်၊ သူတို့လက်သို့ အကျွန်ုပ်ကို အဘယ်သူမျှ မစွန့်မအပ်ရပါ။ ကဲသာဘုရင်၏ အယူတော်ကိုခံပါမည်ဟု လျှောက်ဆို၏။- 12ထိုအခါ ဖေတ္တုမင်းသည် တိုင်ပင်ဘက်တို့နှင့် တိုင်ပင်ပြီးလျှင်၊ သင်သည် ကဲသာဘုရင်၏အယူတော်ကို ခံပါမည်ဟုဆိုသလော။ ကဲသာဘုရင်ထံတော်သို့ သွားရမည်ဟုဆို၏။
အဂြိပ္ပမင်းကြီးကို ပေါလုအကြောင်းပြောပြခြင်း
13ထိုနောက်များမကြာ၊ အဂြိပ္ပမင်းကြီးသည် မိမိခင်ပွန်းဗေရနိတ်နှင့်တကွ ဖေတ္တုမင်းကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းငှာ ကဲသရိမြို့သို့ ရောက်လာ၏။- 14အင်တန်ကာလနေပြီးမှ ဖေတ္တုမင်းသည် ပေါလု၏အကြောင်းကို မင်းကြီးအား ကြားပြောသည်မှာ၊ ဖေလဇ်မင်းသည် အကျဉ်းထားရစ်စေသော လူတစ်ယောက်ရှိ၏။- 15ယေရုရှလင်မြို့၌ အကျွန်ုပ်ရှိသောအခါ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် ယုဒအမျိုးအကြီးအကဲတို့သည်၊ ထိုသူ၏အကြောင်းကို ကြားလျှောက်၍ အပြစ်အလျောက် စီရင်ပါဟု တောင်းပန်ကြလျှင်၊- 16ကျွန်ုပ်ကလည်း၊ အပြစ်တင်ခြင်းကို ခံသောသူသည် အပြစ်တင်သော သူတို့နှင့် မျက်မှောက်တွေ့၍၊ မိမိ၌တင်သောအပြစ်ကိုဖြေရသော အခွင့်မရှိမီ၊ အဘယ်သူကိုမျှ အသေခံစေခြင်းငှာ မစွန့်မအပ်ရဟု ရောမထုံးစံရှိကြောင်းကို ပြောဆို၏။- 17ထိုသူတို့သည် ဤမြို့သို့ရောက်လာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည် မဆိုင်းမလင့်ဘဲ နက်ဖြန်နေ့၌ တရားပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်၍ ထိုသူကိုခေါ်စေ၏။- 18သူ့ကို အမှုလုပ်သော သူတို့သည် လာကြလျှင်၊ ကျွန်ုပ်အထက်က ထင်မှတ်သော အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မတင်ဘဲလျက်၊ မိမိဘာသာနှင့်လည်းကောင်း၊ ယေရှုအမည်ရှိသော၊- 19သေပြီးသော သူတစ်ယောက်နှင့်လည်းကောင်း ယှဉ်သော ပုစ္ဆာအမေးကို အကြောင်းပြု၍ အပြစ်တင်ကြ၏။ ထိုယေရှုသည် အသက်ရှင်လျက်ရှိသည်ဟု ပေါလုဆိုတတ်၏။- 20ထိုပုစ္ဆာအမေးကို ကျွန်ုပ်သည် မကျွမ်းသောကြောင့်၊ ပေါလုအားလည်း၊ သင်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ ဤအမှုစီရင်ခြင်းကို ခံမည်လောဟုမေးလျှင်၊- 21ပေါလုသည် ဘုန်းကြီးတော်မူသော ဘုရင်၏အယူတော်ကို ခံလို၍ မိမိကိုချုပ်ထားစေခြင်းငှာ တောင်းပန်သောကြောင့်၊ သူ့ကိုကဲသာဘုရင်ထံတော်သို့ မစေလွှတ်မီတိုင်အောင် ချုပ်ထားစေခြင်းငှာ ကျွန်ုပ်စီရင်သည်ဟု ဖေတ္တုမင်းသည် ပြောဆို၏။- 22အဂြိပ္ပမင်းကလည်း၊ ထိုသူ၏စကားကို ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တိုင်နားထောင်ချင်ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင်၊ ဖေတ္တုမင်းက၊ နက်ဖြန်နေ့၌ သူ၏စကားကို နားထောင်ပါလော့ဟု ဆို၏။
အဂြိပ္ပမင်းကြီးရှေ့သို့
23နက်ဖြန်နေ့၌ အဂြိပ္ပမင်းနှင့် ဗေရနိတ်တို့သည် များစွာသော ဂုဏ်အသရေကို ဆောင်လျက်၊ စစ်သူကြီးတို့မှစ၍ ထိုမြို့၌ထင်ရှားသော သူများတို့နှင့်တကွ အိမ်တော်ဦးသို့ ဝင်ကြလျှင်၊ ဖေတ္တုမင်းသည်ပေါလုကို ဆောင်ခဲ့စေ၏။- 24ဖေတ္တုမင်းကလည်း၊ အဂြိပ္ပမင်းကြီးမှစ၍ ယခုရှိသောသူ အပေါင်းတို့၊ ဤသူကိုကြည့်ကြပါလော့။ ယေရုရှလင်မြို့၌လည်းကောင်း၊ ဤမြို့၌လည်းကောင်း ယုဒလူများအပေါင်းတို့သည် ဤသူ၏အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်အားလျှောက်၍၊ သူသည် ခဏမျှအသက်မရှင်ထိုက်ပါဟု ဟစ်ကြ၏။- 25သူသည် သေထိုက်သော အပြစ်မပြုကြောင်းကို ကျွန်ုပ်သိမြင်၍လည်းကောင်း၊ သူသည်ဘုန်းကြီးတော်မူသော ဘုရင်၏ အယူတော်ကို ခံပါမည်ဟုဆို၍လည်းကောင်း၊ သူ့ကိုအထံတော်သို့ စေလွှတ်စေခြင်းငှာ ကျွန်ုပ်စီရင်၏။- 26သူ၏အကြောင်းကို ရေးထား၍၊ ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ ပေးလိုက်စရာဖို့၊ သေချာသောအကြောင်း တစ်စုံတစ်ခုမျှ ကျွန်ုပ်၌မရှိ။ ထိုကြောင့် သင်တို့သည် သူ့ကို စစ်ကြောပြီးမှ၊ ကျွန်ုပ်ရေး၍ပေးလိုက်စရာ အကြောင်းရှိစေခြင်းငှာ သင်တို့ရှေ့၌လည်းကောင်း၊ အဂြိပ္ပမင်းကြီး၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တော်ရှေ့၌လည်းကောင်း၊ သူ့ကိုကျွန်ုပ်ထုတ်၍ပြ၏။- 27အကြောင်းမူကား၊ အကျဉ်းခံသောသူကို အပြစ်မပြဘဲ စေလွှတ်သော် မလျော်မသင့်ဖြစ်မည်ထင်ပါသည် ဟုဆို၏။

တမန်တော်၀တ္ထု - ၂၅ (အနက်ဖွင့်)

၂၅: ပေါတိဖေတ္ထုသည် ရောမအင်ပါယာဧကရာဇ် နေရူးက အေဒီ ၆၀ ခုနှစ်တွင် ယုဒပြည်အားအုပ်ချုပ်ရန် ခန့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကဲသရိမြို့သည် ရောမအင်ပါယာ ရှုရိပြည်တွင် နိုင်ငံရေးအရ အချက်အချာကြသော နေရာဖြစ်သည်။ ယုဒပြည်သည် ထိုရှုရိပြန်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ (၃)ရက်ကြာသောအခါ ပေါတိဖေတ္တုရောက်ရှိလျက် ရုံးထိုင်စိုးစံသည်။ ဘာသာရေးဆရာကြီးများသည် ဖေတ္တုထံ ဝိုင်းအုံရောက်ရှိလာကြပြီး ပေါလုအား စွဲချက်တင်ကြသည်။

၂၅:  ပေါလု ထောင်နန်းစံသည်မှာ (၂)နှစ်ကြာညောင်းသော်လည်း မုန်းတီးစိတ်များ မပြေလျော့ကြသေး။ အကျဉ်းထောင်မှ ထုတ်ယူစဉ် လမ်းတဝက်တွင် ကင်ပုံးဝပ် လုယူတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း မမေ့ကြသေး။ အုပ်စိုးသူ မင်းအသစ် ရောက်ရှိလာသောအခါ၊ နိုင်ငံရေးအရပြည်သူ့အကြိုက်ဆောင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုအား ယေရုရှလင်သို့ ပို့ဆောင်ပေးရန် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးများဦးဆောင်၍ ယုဒများက သွားရောက်တောင်းဆိုကြပြန်သည်။ ယေရုရှလင်အသင်းတော်ကောင်စီသို့ ပို့ဆောင်ရန်ဟု ဟန်ဆောင်အကြောင်းပြသော်လည်း စင်စစ်မှာ ယခင်စီမံချက်အတိုင်း လမ်းတဝက်တွင် ကိစ္စတုံးစီရင်ရန်ဖြစ်သည်။

၂၅:  ဖေတ္တုက သူတို့ကြံစည်မှုကို မယုံသင်္ကာရှိသဖြင့် ပေါလုအား ကဲသရိမြို့တွင် ဆက်ထား၏။ ထိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူများကိုလည်း မကြာခင် ထိုမြို့သို့ သူသွားမည်ဖြစ်၍ ပေါလုအား စွပ်စွဲစရာများရှိလျှင် ခေါင်းဆောင်များက လာရောက် တိုင်တန်းနိုင်ကြောင်း လိုက်လျောခဲ့သည်။

၂၅:  ဖေတ္တုသည် ယေရုရှလင်တွင် ဆယ်ရက်ကျော်မျှနေပြီးနောက် ကဲသရိမြို့ သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။ ရောက်ရောက်ချင်း နောက်တနေ့တွင် ပေါလုအား အပြင်းအထန် အသဲအသန် ဆန့်ကျင်စွပ်စွဲကြသော်လည်း ခိုင်လုံသော သက်သေအထောက်အထား မပြနိုင်ကြ။ ကျီးအာသကဲ့သို့ ဝိုင်းအာကြသည်။ ပေါလုကလည်း ပညတ်တော်သော်၎င်း၊ ဗိမာန်တော်သော်၎င်း၊ ကဲသာဘုရင်သော်၎င်း ပြစ်မှားကျူးလွန်ခြင်းမရှိဟု ချေပသည်။

၂၅:၁၁  ဆုံဖြတ်ချက်မချနိုင်သဖြင့် ဖေတ္တုက ပေါလုအား ယေရုရှလင်တွင် သွားရောက်အစစ်ခံနိုင်မည်လားဟု မေးသည်။ တရားဥပဒေအရ တရားခံ၏ သဘောတူညီချက် မရှိဘဲနှင့် တရားခုံရုံးတွင် စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ယေရုရှလင်မင်းတိုင်ပင် အမတ်များရှေ့တွင် အမှုစစ်ဆေးရန် သဘောတူ မတူတရားခံ၏ အခွင့်အရေးပေးလိုက်သည်။ အကယ်၍ သဘောတူလိုက်လျှင် အသက်ရှင်လျက် ယေရုရှလင်သို့ ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပေါလုသိနေသည်။ အကယ်၍ ရောမအင်ပါယာအား သစ္စာဖောက်ဖျက်မိလျှင် အသက်ရှင်ခွင့်မပေးပါနှင့်။ အကယ်၍ အပြစ်တစုံတရာမတွေ့လျှင် ယုဒများလက်ထဲသို့ ဘာကြောင့် အပ်နှံရမည်နည်းဟု စောဒကတက်သည်။ ထို့နောက် ရောမနိုင်ငံသား အခွင့်အရေးကို အပြည့်အယူ၍ ကဲသာဘုရင်ထံ အယူခံဝင်ရန် လျှောက်လဲသည်။

ကဲသာဘုရင်က ပေါလုအား ဖြောင့်မတ်ကြောင်း စီရင်မည်ဟု ယူဆပါသလား။ သူသည် အပြစ်ကျူးလွန်ကြောင်း ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ပြသချင်သလား၊ လောကနိုင်ငံသာလက်မှတ်ကို မှီခိုခြင်းလား။ ရှင်ပေါလု တစ်ခုခုမှားယွင်းသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသလား။ ယတိပြတ် မပြေပြနိုင်ပါ။

၂၅:၁၂  ဖေတ္တုသည် အကြံပေးအရာရှိများနှင့်တိုင်ပင်ပြီး ပေါလု၏ စောဒကို လက်ခံလိုက်သည်။ ကဲသာဘုရင်ထံ အယူခံသဖြင့် ကဲသာဘုရင်ထံ သွားလော့ ဟု အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။

၂၅:၁၃  နောက်များမကြာမီကာလတွင ဟေရုဒ်အဂြိပ္ပ(၂) မင်းကြီးနှင့် မိဖုရားဗေရနိတ်သည် ဖေတ္တုဘုရင်ခံ ရာထူးချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြသည်။ အဂြိပ္ပသည် ဟေရုဒ်အဂြိပ္ပ(၁)၏ သားတော်၊ ယာကုပ်နှင့် ပေတရုကို ထောင်ချသတ်ဖြတ်သူ ဖြစ်သည်(တ ၁၂)။ သူ့မိဖုရားသည် ဣတ္ထိယမိန်းမအလှနှင့်မတူ တမူထူးခြားစွာလှပသူဖြစ်သည်။ သူ့ခေတ်သူ့အခါတွင် ပြိုင်ဘက်မရှိတင့်တယ်လှပသော အလှပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ အကျင့်စာရိတ္တကိုမူ ကျမ်းစာတွင်ရှာမတွေ့။

၂၅:၁၄၁၆  ထိုသို့ ကဲသရိမြို့တွင် အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေကြစဉ် ဖေတ္တုက ပေါလုပြဿနာအကြောင်းကို တင်ပြသည်။ ပထမဦးစွာ ယုဒလူမျိုးများက ရုံးတော်တွင် တိုင်ကြားခြင်းမပြုဘဲ၊ နိုင်လိုမင်းထက် မင်းမဲ့စရိုက်ပြုမူမှုများကို ရှင်ပြသည်။ ထို့နောက် ရုံးတော်တွင် စွပ်စွဲသူများနှင့် မျက်နှာချုင်းဆိုင်၍ အမှုကြားနာစစ်ဆေးသောအခါ ထိုပေါလုသည် သူ့ကိုယ်သူ လုံခြုံစွာ ချေပကာကွယ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြသည်။

၂၅:၁၇၁၉  နောက်ဆုံစစ်ဆေးချက်အရ ပေါလုသည် ရောမအင်ပါယာ ဧကရာဇ်မင်းအား သစ္စာဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း မတွေ့ရှိပါ။ စွပ်စွဲချက်များမှာ ပြစ်မှုဥပဒေ၊ ရာဇဝတ်ကြောင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ဘာသာတရားနှင့်ပတ်သက်၍၎င်း၊ ယေရှုဆိုသူအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍၎င်း အငြင်းပွားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုယေရှုသည် သလွန်သော်လည်း အသက်ရှင်သည်ဟု ပေါလုက အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်” ဟုတင်ပြသည်။

၂၅:၂၀၂၂  ဖေတ္တုက ယေရုရှလင်သို့ သွားရောက်အစစ်အဆေးခံရန် ပြောသောအခါ ပေါလုက ကဲသာဘုရင်ထံသို့သာ အယူခံဝင်ချင်သည်။ ဤနေရာတွင် အခက်အခဲတွေ့ရသည်။ ထိုပေါလုကို ရောမသို့ပို့လျှင် မည်သည့်စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ပို့ဆောင်ရမည်နည်း။ အဂြိပ္ပသည် ယုဒလူမျိုးဖြစ်သောကြောင့် ယုဒလူမျိုးဘက်မှ ရပ်တည်၍ တစုံတစ်ခုများ စီစဉ်ခိုင်းမည်လားဟု မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၅:၂၃  နောက်တနေ့တွင် အမှုကို တဖန်ကြားနာသည်။ အဂြိပ္ပသည် ဗေရနိတ်သို့ ထယ်ဝါစွာ ရောက်ရှိလာကြသည်။ စစ်သူကြီးများနှင့် မြို့မျက်နှာဖုံး ဂုဏ်ကျက်သရေရှိ လူကြီးမင်းများက ခြံရံကြသည်။ ထိုသူများရှေ့သို့ ပေါလုအား တင်သွင်းလာသည်။

၂၅:၂၄၂၇  ယုဒလူများ၏ ပေါလုအပေါ်စွပ်စွဲတောင်ဆိုချက်များကို ဖေတ္တုက တဖန်ပြန်လည် စစ်ဆေးကြားနာသည်။ ထို့နောက် ပေါလုအား ကဲသာဘုရင်ဘက်သို့ ဦးလှည့်တည်ပေးလိုက်သည်။ နေရူးဘုရင်ထံသို့ လျှောက်လဲရသည်မှာလည်း ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ  အရေးယူအပြစ်ပေးစရာ မတွေ့သဖြင့် အယူခံဝင်ခြင်းကြောင်း တင်ပြသည်။ ပေါလုအားစွဲချက်တင်စရာမတွေ့သဖြင့် တင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း စွဲချက်တင်စရာ တစုံတစ်ခုမရှိဘဲ၊ အကျဉ်းသားအား စေလွှတ်ရန် မသင့်လျောကြောင်း ဖြည့်စွက်ချွန်တွန်းလိုက်သည်။ ထိုသို့ သံတော်ဆင့်ခြင်းသည် တရားဥပဒေအရ လိုသည်ထက်ပိုနေသည်။ ယုဒများ၏ စွပ်စွဲချက်များသည်လည်း ရေပေါ်အရုပ်ရေးသကဲ့သို့ အရာမထင်။ အဂြိပ္ပိမင်းကလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရန် အခက်တွေ့နေသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။