တမန်တော်၀တ္ထု - ၁၁

ပေတရုအစီရင်ခံခြင်း
1တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ခံယူကြသည်ဟု ယုဒပြည်၌ရှိသော တမန်တော်တို့နှင့် ညီအစ်ကိုများတို့သည် ကြားသိကြ၏။- 2ပေတရုသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ တက်လာသောအခါ အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံသောသူတို့က၊- 3သင်သည် အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံသောလူတို့နှင့် ပေါင်းဖော်၍ စားသောက်ပါသည်တကားဟု ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ဆိုကြ၏။- 4ပေတရုသည်လည်း၊ ထိုအကြောင်းအရာကို အစမှအဆုံးတိုင်အောင် ဖော်ပြသည်ကား၊- 5ငါသည်ယုပ္ပေမြို့၌ ဆုတောင်းစဉ် ဘဝင်ဖြစ်၍၊ ကောင်းကင်မှ လေးထောင့်ဖြင့် ချလွှတ်သောခြုံထည်ကဲ့သို့သော တန်ဆာသည် ဆင်းသက်၍၊ ငါ့ထံသို့ ရောက်လာသည်ကို ဗျာဒိတ်ရူပါရုံအားဖြင့် မြင်၏။- 6ထိုတန်ဆာကို စေ့စေ့ကြည့်ရှုဆင်ခြင်လျှင်၊ သားရဲမှစ၍ မြေ၌ ကျင်လည်သောသားမျိုး၊ တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်မျိုး၊ မိုးကောင်းကင်၌ ကျင်လည်သော ငှက်မျိုးတို့ကိုမြင်၏။- 7ထိုအခါ၊ ပေတရု၊ ထ၍ သတ်စားလော့ဟု ငါ့အားပြောသော စကားသံကိုလည်း ငါကြား၏။- 8ငါကလည်း မဖြစ်နိုင်ပါသခင်။ ညစ်ညူးသောအရာနှင့် မစင်ကြယ်သောအရာသည် အကျွန်ုပ်ခံတွင်းထဲသို့ တစ်ရံတစ်ခါမျှမဝင်ဖူးပါ ဟုပြောဆို၏။- 9နောက်တစ်ဖန် စကားသံကား၊ ဘုရားသခင် စင်ကြယ်စေတော် မူသောအရာကို ညစ်ညူးသည်မထင်နှင့်ဟု ကောင်းကင်ထဲက လာပြန်၏။- 10ထိုသို့ သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ဖြစ်ပြီးလျှင်၊ ထိုအရာရှိသမျှတို့ကို ကောင်းကင်ထဲသို့ဆွဲယူပြန်လေ၏။- 11ထိုခဏချင်းတွင် ကဲသရိမြို့မှ ငါ့ထံသို့စေလွှတ်သော လူသုံးယောက်တို့သည် ငါရှိသောအိမ်အနားမှာ ရပ်နေကြ၏။- 12ငါသည်တွေးတောခြင်းမရှိဘဲ ထိုသူတို့နှင့်အတူ သွားရမည်အကြောင်း ဝိညာဉ်တော်သည် မိန့်တော်မူ၏။ ဤညီအစ်ကို ခြောက်ယောက်တို့သည်လည်း ငါနှင့် အတူသွား၍ ထိုသူ၏အိမ်သို့ ဝင်ကြ၏။- 13ကောင်းကင်တမန်သည် သူ၏အိမ်၌ ထင်ရှားစွာရပ်လျက်၊ သင်သည် ယုပ္ပေမြို့သို့ လူတို့ကိုစေလွှတ်၍ ပေတရု အမည်သစ်ကိုရသော ရှိမုန်ကို ခေါ်ပင့်လော့။- 14ထိုပေတရုသည် သင်မှစ၍ သင်၏အိမ်၌ ရှိသမျှသော သူတို့ကို ကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားစကားကို သင့်အားဟောပြောလိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆိုခဲ့သော အကြောင်းအရာကို ထိုသူသည် ငါတို့အားပြန်ကြားလေ၏။- 15ငါသည်ဟောပြောစပြုစဉ်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ရှေ့ဦးစွာ ငါတို့အပေါ်သို့ သက်ရောက်တော်မူသည်နည်းတူ၊ ထိုသူတို့ အပေါ်သို့လည်း သက်ရောက်တော်မူ၏။- 16ယောဟန်သည် ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏။ သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု သခင်ဘုရား မိန့်တော်မူသော စကားကို ထိုအခါ ငါအောက်မေ့၏။-တ၊ ၁:၅။ 17သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်သောငါတို့အား ဘုရားသခင်သည် ဆုကျေးဇူးကို ပေးတော်မူသည်နည်းတူ၊ ထိုသူတို့အားလည်း ပေးတော်မူသည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ငါသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ကို ဆီးတားနိုင်သနည်းဟု ပေတရုဆို၏။- 18ဤအကြောင်းအရာတို့ကို ထိုသူတို့သည် ကြားရလျှင် မငြင်းဘဲနေ၍၊ အကယ်စင်စစ် ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်စေခြင်းအလိုငှာ၊ နောင်တတရားကို တစ်ပါးအမျိုးသားတို့အားလည်း ပေးတော်မူပြီဟု ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏။
အန္တိအုတ်မြို့ရှိအသင်းတော်
19ထိုမှတစ်ပါး၊ သတေဖန်၏အမှုကြောင့် ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရ၍ အရပ်ရပ်သို့ ကွဲပြားသောသူတို့သည် ဖိနိတ်၊ ကုပရု၊ အန္တိအုတ်မြို့များသို့ တိုင်အောင်သွား၍၊ ယုဒ လူတို့အားသာ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ဟောပြောကြ၏။-တ၊ ၈:၁-၄။ 20နောက်မှ ထိုသူအချို့တို့သည် ကုပရုပြည်သား၊ ကုရေနေပြည်သားဖြစ်၍ အန္တိအုတ်သို့သွားပြီးလျှင်၊ သခင်ယေရှု၏ အကြောင်းတည်းဟူသော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟေလေနစ်လူတို့အား ဟောပြောကြ၏။- 21သခင်ဘုရား၏ လက်တော်သည် ထိုသူတို့နှင့်တကွ ရှိတော်မူသဖြင့်၊ လူအပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်၍ သခင်ဘုရားထံသို့ ပြောင်းလဲကြ၏။
22ထိုအကြောင်းအရာကို ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသော အသင်းတော်သည် ကြားလျှင်၊ အန္တိအုတ်မြို့တိုင်အောင် သွားစေမည်အကြောင်း ဗာနဗကိုစေလွှတ်လေ၏။- 23ထိုသူသည် ရောက်၍ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို မြင်လျှင် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်သောစိတ်နှင့် သခင်ဘုရားကို မှီဝဲဆည်းကပ်မည်အကြောင်း တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လေ၏။- 24ထိုသူသည် သူတော်ကောင်းဖြစ်၍၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြည့်စုံသောအားဖြင့်၊ လူများအပေါင်းတို့သည် သခင်ဘုရားထံသို့ ဝင်စားကြ၏။
25ဗာနဗသည်လည်း ရှောလုကို ရှာလျက် တာရှုမြို့သို့သွား၏။ တွေ့လျှင်အန္တိအုတ်မြို့သို့ခေါ်ခဲ့၏။- 26ထိုသူတို့သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထိုအသင်းတော်နှင့်အတူ စည်းဝေး၍၊ လူများအပေါင်းတို့အား ဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏။ တပည့်တော်တို့သည်လည်း ခရစ်ယာန်ဟူသော ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို အန္တိအုတ်မြို့၌ အဦးခံရကြ၏။
27ထိုအခါ၌ ပရောဖက်တို့သည် ယေရုရှလင်မြို့မှ အန္တိအုတ်မြို့သို့လာကြ၏။- 28ထိုသူတို့အဝင်၊ အာဂဗုအမည်ရှိသော သူတစ်ယောက်သည်ထ၍၊ မြေတစ်ပြင်လုံး၌ အစာအာဟာရ အလွန်ခေါင်းပါးခြင်းဖြစ်လတ္တံ့ဟု ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖော်ပြ၏။ ထိုခေါင်းပါးခြင်းသည် ကဲသာဘုရင် ကလောဒိလက်ထက်၌ ဖြစ်သတည်း။-တ၊ ၂၁:၁၀။ 29ထိုအခါ တပည့်တော်တို့သည် အသီးအသီး တတ်နိုင်ကြသည်အတိုင်း၊ ယုဒပြည်၌နေသော ညီအစ်ကိုတို့အား အကူအမ ပေးလိုက်မည်ဟု၊- 30စီရင်ကြသည်နှင့်အညီ ဗာနဗနှင့် ရှောလုတို့တွင် သင်းအုပ်တို့ထံသို့ ပေးလိုက်ကြ၏။

တမန်တော်၀တ္ထု - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

၁၁:၁-၃  ပေတရု၏ သွန်သင်ချက်ကြောင့် တပါးအမျိုးသားများ ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြခြင်း မင်္ဂလာသတင်းသည် ယုဒပြည်အနှံ့အပြား၌ တောမီးပမာပျံ့နှံ့သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပေတရုပြန်ရောက်သောအခါ တပါးအမျိုးသားများနှင့်အတူတူ စားသောက်ရသလား၊ အရေဖျားမလှီးသူများအား ဆက်ဆံပတ်သက်ရသလားဟု အပြစ်တင်ခံရသည်။ အရေဖျားလှီးခြင်းဆိုသည်မှာ ယုဒထုံးစံဖြစ်၍ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လျှင်လည်း ရေဖျားလှီးရသည်ဟု ခံယူကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံယူလိုလျှင် အရေဖျားလှီးရမည်ဟု ပညတ်ချင်ကြသည်။ တပါးအမျိုးသားများနှင့် မပေတရုစားသောက်ခြင်းသည်လည်း အပြစ်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။

၁၁၄-၁၄  ပေတရုကလည်း သူဆုတောင်းခဲ့ပုံ၊ ခေါင်းမိုးပေါ်တွင် ရှိနေစဉ် ကောင်းကင်တစ်ခါ ဖွင့်လှစ်၍ တိရစ္ဆာန်များ အစာအဖြစ်ချပေးလာပုံ၊ ကောနေလိယထံတွင် ကောင်းကင်တမန်များ ပေါ်လာပုံ၊ သူ့ကို လာရောက်ပင့်ဖိတ်ပုံ၊ ထိုသူများနှင့် လိုက်ပါသွား၍ ကောနေလိယအိမ်တွင် တရားဟောသောအခါ တပါးအမျိုးသားများ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံယူရရှိပုံများကို အခြွင်းမချန်သက်သေခံရှင်းပြသည်။ ထိုကိစ္စရပ်များသည် ဘုရားသခင်စေခိုင်းသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်၍ သခင်ဘုရားအား ဆန့်ကျင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။

ပေတရု၏ ဟောကြားသော ဒေသနာသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။

၁။ ကောင်းကင်တံခါးဖွင့်၍ အချပ်ကြီးတစ်ခုသည် ပေတရုထံသို့ ကျရောက်လာသည်။ (ငယ် ၅)

၂။ ထိုကျလာသောအရာများကို အသေအချာကြည့်ရှုသည်။ (ငယ် ၆)

၃။ ယုပ္ပေမှ ကဲသရိသို့ သွားသောအခါ ညီအစ်ကို (၆)ယောက်တိတိ အဖေါ်လိုက်ကြသည် (ငယ် ၂၂)

၄။ ပေတရု၏ တရားဒေသနာကြားနာသောအခါ ကောနေလိယ အိမ်ထောင်မိသားစုဝင်များ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြသည် (ငယ် ၁၄)။ ထိုကျမ်းပိုဒ်အရ ကောနေလိယသည် ပေတရုနှင့် မတွေ့ဆုံခင်တွင် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသေးကြောင်း နားလည်ရသည်။

၁၁:၁၅ ပေတရု တရားဒေသနာဟောသောအခါ ယခင်ကဲ့သို့ပင်သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းခြင်းခံရသည်။ တ ၁၀:၄၄ တွင် စကားပြောပြီးသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သွန်းလာင်းသည်။ ဤနေရာတွင်မူ စကားစတင်ပြောသောအခါ ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းခံရသည်။ စကားမပြောခင်ကမူ အနှောင့်အယှက်ရှိခဲ့သည်။

၁၁:၁၆  တပါးအမျိုးသားများအပေါ်သို့  သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းသောအခါ ပေတရုသည် ပင်တေဂုတ္တေနေ့ကို ချက်ခြင်းခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာသည်။ သခင်ဘုရားပြုခဲ့သည့် “တပည့်တော်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူရမည်” ဟူသော ကတိတော်ကို လင်းကနဲအမှတ်ရလာသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ကတိတော်သည် ပင်တေကုတ္တေ၌ ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ယခုတဖန် ထပ်မံပြည့်စုံနေပါတကားဟု ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေသည်။

၁၁:၁၇  ပေတရုသည် အရေဖျားလှီးခြင်း အဖွဲ့ကို ဤသို့ရင်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယုဒလူမျိုးကိုသာ ကောင်းကြီးပေးသည်ဟု ထင်မှားခဲ့ကြသည်။ တပါးအမျိုးသားများကိုလည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းကြောင်း ကိုယ်တွေ့မြင်ကြရသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို မည်သူတားဆီး နိုင်သနည်းဟု မေးခွန်းဖြင့်ခေပသည်။

၁၁:၁၈  ပေတရု၏ အချက်ကျကျထိမိသောစကားကို ကြားသိကြသောအခါ ဟေဗြဲညီအကို ယုံကြည်သူများသည် “အရာခပ်သိမ်းသည် ဘုရားသခင်လက်တော်ထဲ၌ ရှိသည်တကား” ဟု ဝန်ခံကြသည်။ သူတို့စွပ်စွဲချက်များသည် သဲထဲရေသွန်ပမာ ဖြစ်သွားသည်။ ထိုနေရာ၌ပင် “ဘုရားသခင်က တပါးအမျိုးသားများသည်လည်း နော်တရ၍ အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါတကား” ဟု ချီးမွမ်းကြသည်။

ခ။  အန္တိအုတ်တွင် အသင်းတော်ထူထောင်ခြင်း (၁၁:၁၉-၃၁)

၁၁:၁၉  တဖန် ညှဉ်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်း အကြောင်း၊ သတေဖန်မာတုရအဖြစ် အသေခံရသည့်အကြောင်း တစေ့တစောင်း ပြန်ပြောင်းကြည့်ကြပါစို့။ လာမည့်ကျမ်းပိုဒ်များတွင် ဖေါ်ပြမည့်အချက်များသည် ကောနေလိယအသက်တာ မပြောင်းလဲမီကာလ အကြောင်းဖြစ်သည်။

ခရစ်ယာန်များ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံရသောကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ကြရာတွင် ဧဝံဂေလိသတင်း ယူဆောင်သွားကြပါသည်။ ထိုသို့ ဧဝံဂေလိတရား အထင်အရှားရောက်ရှိသွားသော နေရာများမှာ အောက်ပါအရပ်များဖြစ်သည်။

၁။ ဖိနိတ်ပြည်။ မြေထဲပင်လယ် အရှေ့မြောက်ဘက် ကမ်းခြေဒေသ၊ တာရှုနှင့် ဇိဒုန်ဆိပ်ကမ်းမြို့များရှိရာ (ယခု လက်ဘနွန်ဒေသ)

၂။ ကုပရုကျွန်း။ မြေထဲပင်လယ် အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ကျွန်းကြီးတစ်ခု။

၃။ ကုရေနေပြည်။ အာဖရိကမြောက်ပိုင်း သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းမြို့ (ယခုလစ်ဗျားနိုင်ငံ)

ထိုအရပ်ဒေသများသို့ တမင်တကာ နှုတ်ကပတ်တော် သွန်သင်ဟောကြားခြင်းမဟုတ်။ ထွက်ပြေးကြသော ယုဒများက ဟောကြားခြင်းဖြစ်သည်။

၁၁:၂၀-၂၁  ကုပရုကျွန်းနှင့် ကုရေနေပြည်သားများသည် အန္တိအုတ်မြို့သို့ ဝင်ထွက်သွားလာလျက် နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကြဲကြသည်။  ဟေလေနှစ်၅၀ များထံသို့ သာသနာပြုကြသည်။ ဟောကြားသော တရားဒေသနာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပါရှိသဖြင့် လူအမြောက်အများက ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်လာကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို Grant က “အသင်းကြီးအဖွဲ့ကြီးက စီမံချက်ဖြင့် ဧဝံဂေလိဟောကြားမှသာလျှင် အောင်မြင်သည်မဟုတ်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းပေါ်တွင်လည်း အမှုတော်ထင်ရှားသည်” ဟု ဆိုသည်။

အန္တိအုတ်မြို့တွင် အသင်းတော်စတင်ထူထောင်ခြင်းသည် အသင်းတော်သမိုင်းတွင် အရေးကြီးသော မှတ်တိုင်ဖြစ်သည်။ အန္တိအုတ်သည် အဆီးရီးယားပြည် အိုရန်တိုမြစ်ကမ်းတွင် ရှိသည်။ ရောမအင်ပါယာတန်ခိုးကြီးထွားချိန်တွင် တတိယမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ရှေးပါရီမြို့ အဖြစ် သိမှတ်ထင်ရှားခဲ့သည်။ နောင်ကာလတွင် ပေါလုနှင့် အပေါင်းအဖေါ်များလာရောက်၍ တပါးအမျိုးသားများ ဧဝံဂေလိဟောကြားရာနေရာ ဖြစ်လာသည်။

၁၁:၂၂-၂၄  အန္တိအုတ်သားများ ဝိညာဉ်တော်နှိုးထကြကြောင်း၊ သတင်းကောင်းကို ယေရုရှလင်သို့ လေညှင်းဆောင်သွားသောအခါ ယေရုရှလင်အသင်းတော်သည် ဝမ်းသာအားရစွာဖြင့် ဗာနဗအား အန္တိအုတ်သို့ စေလွှတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဗာနဗအား အသုံးပြုလျက် ထိုတပါးအမျိုးသားများ နှိုးထရွှင်လန်းစေသည်။ အားအင်ပြည့်ဝစေသည်။ ထို နုနယ်သော အသင်းတော်တွင် လူကောင်းရောက်ရှိသဖြင့် ယုံကြည်သများသည် ခွန်အားကြီးလျက် ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝလာကြသည်။ ဗာနဗအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လူပေါင်းများစွာ ယုံကြည်သူဖြစ်လာကြသည်။ ယေရုရှလင် အသင်းတော်နှင့်လည်း တလုံးတဝတည်းရှိလျက် ရင်းနှီးစွာ ကူးလူးဆက်ဆံကြသည်။

၁၁:၂၅-၂၆  ဗာနဗသည် ယေရုရှလင်တွင် ဆုံတွေ့သော တာရှုသား ပေါလု ကို သတိရလိုက်သည်။ ယုဒများဘေးရန်မှ ကယ်ဆယ်ပြီး သူ့ဇာတိမြို့ တာရှုသို့ စေလွှတ်ကူညီခဲ့သည်။ ပေါလုသည် ရဲဝံ့ပြောင်မြောက်စွာ ဟောကြားသက်သေခံသူဖြစ် သောကြောင့် ဗာနဗ ကယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့် သွားရောက်ခေါ်ယူသည်။ နှစ်လုံးပေါက်အတူတူ လက်တွဲကြရာ ယုံကြည်သူမြောက်မြားစွာ ပေါ်ထွန်း လာသည်။

ထိုတပည့်တော်များကို ခရစ်ယာန်များဟု ဦးစွာခေါ်ယူကြသည်။ ထိုစကားသည် ပြောင်လှောင်သရော်သော စကားလုံးဖြစ်သော်လည်း ကယ်တင်ရှင်သခင်ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ယုံကြည်သူများက ဝမ်းသာအားရ လက်ခံသည်။ ထိုအကြောင်းကို J.A.Stewart က ဤသို့ဆိုသည်။

အကယ်၍ တစုံတစ်ဦး၏ ကြိုးပမ်းဆက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပေါ်ထွန်းခဲ့လျှင် အသင်းတော်သမိုင်းတွင် မှတ်သားလောက်စရာ ရှိမည်မဟုတ်။ အသင်းတော်တွင် သန်းရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဆုလက်ဆောင်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါသည်။  အသင်းတော်တပါးတွင်  အမှုတော်ဆောင်လိုအပ်သည်။ ထိုအမှုတော်ဆောင်သည် အသင်းတော်ကို ထိန်းကျောင်းရန်ဖြစ်သည်။  ထိုကျဉ်းမြောင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာအဝှမ်းသို့ ဧဝံဂေလိပျံ့နှံ့စေရန် မလွယ်ကူပါ။ ယနေ့ကာလတွင် ဥပုသ်စာသင်ကျောင်း၊ ကျမ်းစာသင်တန်းများတွင်လည်း အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်သူများပင် ပါဝင်ဆက်ကပ်ကြကြောင်းတွေ့ရသည်။  အသင်းတော်၏ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုကိုသာ အားကိုးရလျှင် အလုပ်ဖြစ်တော့မည် မဟုတ်။၅၁

သန့်ရှင်းသူ F.B.Meyer က “ယေရုရှလင်တွင် ပေါလု ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် မရေမတွက်နိုင်သော တပည့်တော်များသည် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကစဉ် ဂရိအမျိုးသားများထံသို့ ဧဝံဂေလိသတင်း ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြင့် အန္တိအုတ်မြို့သည် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်သမိုင်းတွင် လူသိထင်ရှားခဲ့သည်” ဟုဆိုသည်။

၁၁:၂၇-၃၀  အန္တိအုတ်မြို့သည် တပါးအမျိုးသားများ၏ ဧဝံဂေလိတရား ပေါ်ထွန်းရာ ဗဟိုအချက်အချာဖြစ်သော်လည်း ယုဒလူမျိုးများ၏ ဘူမိနက်သန် အသင်းတော်၊ ယေရုရှလင် အသင်းတော်နှင့် စိတ်သဘောထားချင်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်။ အောက်ပါအချက်များကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။

ထိုကာလ၌ ယေရုရှလင်မှ ပရောဖက်များ အန္တိအုတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ ထိုပရောဖက်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်က နှုတ်မှုရေးရာ ဖွင့်ပြထားသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖွင့်ပြခြင်းဖြင့် လူများအား ကယ်တင်ခြင်းပေးကြသည်။ ထိုသူများအထဲတွင် အာဂဗု ဆိုသည်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဖွင့်ပြခြင်းဖြင့် အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေးဒဏ်ကြီးဆိုက်ကပ်မည့်အကြောင်း ပရောဖက်ပြုသည်။ ထိုပရောဖက်ပြုချက်သည် ကလောဒိကဲသာဘုရင် လက်ထက်တွင် အမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အန္တိအုတ်ရှိ ယုံကြည်သူများသည် ယုဒပြည်ရှိငတ်မွတ် ခေါင်းပါးသော ယုံကြည်သူများအား  ကယ်ဆယ်ကြသည်။ ထိုသို့ပြုမူကူညီခြင်းသည် ယုဒလူမျိုးနှင့် တပါးအမျိုးသားအကြား ခြားထားသော အုတ်တံတိုင်းကြီးအား ဖြိုလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် တပည့်တော်များသည် စေတနာသဒ္ဓါရက်ရောစွာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းကြသည်။ မိမိတို့အစွမ်းအစရှိသည့် အတိုင်း ဝေမျှကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို F.W.Grant က “ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းသည်မှာ လူချမ်းသာများသည် ချမ်းသာ သလောက်ပေးလှူခြင်းမရှိကြ။ အသုံးမလိုသောအရာများကိုသာ ပေးလှူကြသည်” ဟုဆိုသည်။

ရှောလုနှင့် ဗာနဗလက်ထဲသို့  ငွေကြေးများလာရောက်လှူဒါန်းကြသည်။ ဤနေရာတွင် သင်အုပ် (လူကြီး)များနှင့် အသင်းတော်ပုံစံ ပထမဦးဆုံးတွေ့ရသည်။ သင်းအုပ်ဆိုသည်မှာ ယုဒတရားစရပ်တွင် အကြီးအကဲများပုံစံဖြစ်သည်။ ယေရုရှလင်မှ အသင်းတော်လူကြီးများရောက်ရှိလာကြောင်း မတွေ့ရပါ။ တပါးအမျိုးသားအသင်းတော်များတွင် သင်းအုပ်များကို တမန်တော်များသို့မဟုတ် တက်ရောက်သူများက ခန့်အပ်ကြသည်။ (၁၄:၂၃၊ တိ ၁:၅)။ သင်းအုပ်များ အရည်အချင်းကို ၁တိ ၃:၁-၇ နှင့် တိ ၁:၆-၉ တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။