ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၁၆

ဒါဝိဒ်နှင့်ဇိဘ
1ဒါဝိဒ်သည် တောင်ထိပ်ကို အနည်းငယ်လွန်သောအခါ၊ မေဖိဗောရှက်၏ကျွန် ဇိဘသည် ကုန်းနှီးတင်သော မြည်းနှစ်စီးနှင့်တကွ၊ မုန့်လုံးနှစ်ရာ၊ စပျစ်သီးခြောက် အပြွတ်တစ်ရာ၊ သင်္ဘောသဖန်းသီးပျဉ် အပြားတစ်ရာ စပျစ်ရည်ဘူးတစ်လုံးကို မြည်းပေါ်မှာ တင်ဆောင်လျက် ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှာ လာ၏။ 2ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ အဘယ်သို့ပြုခြင်းငှာ ဤဥစ္စာကို ဆောင်ခဲ့သနည်းဟု ဇိဘအားမေးလျှင်၊ ဇိဘက၊ မြည်းတို့သည် နန်းတော်သားများ စီးဖို့၊ မုန့်နှင့်သစ်သီးတို့သည် လုလင်များစားဖို့၊ စပျစ်ရည်သည်လည်း တော၌မောသောသူများသောက်ဖို့ ဖြစ်ပါသည်ဟု လျှောက်၏။ 3ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ သင့်သခင်၏သားသည် အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးလျှင် ဇိဘက၊ ယေရုရှလင်မြို့၌ နေရစ်ပါ၏။ ယနေ့မှာ ဣသရေလအမျိုးသည် ငါ့အဘ၏နိုင်ငံကို ငါ့အားပြန်ပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုကြောင်းကို လျှောက်လေသော်၊ 4ရှင်ဘုရင်က၊ မေဖိဗောရှက်နှင့် ဆိုင်သမျှသောဥစ္စာသည် သင့်ဥစ္စာဖြစ်စေဟု ဇိဘအား မိန့်တော်မူ၏။ ဇိဘကလည်း၊ အရှင်မင်းကြီး ကျွန်တော်သည် ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရပါမည်အကြောင်း ရှိခိုးအသနားတော်ခံပါသည်ဟု ပြန်လျှောက်လေ၏။
ဒါဝိဒ်နှင့်ရှိမိ
5ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် ဗာဟုရိမ်မြို့သို့ ရောက်သောအခါ၊ ရှောလု၏အဆွေအမျိုး ဂေရသား ရှိမိအမည်ရှိသောသူသည် ကျိန်ဆဲလျက် ထွက်လာ၏။ 6ဒါဝိဒ်မင်းကြီးနှင့် ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့ကို ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်လေ၏။ လူများအပေါင်းနှင့် မှူးတော်မတ်တော်အပေါင်းတို့သည် လက်ယာတော်ဘက်၊ လက်ဝဲတော်ဘက်၌ ရှိကြ၏။ 7ရှိမိကျိန်ဆဲသောစကားဟူမူကား၊ သွားဟဲ့၊ သွားဟဲ့။ လူအသက်ကို သတ်သောအဓမ္မလူ၊ 8ရှောလု၏နိုင်ငံကို လုယူ၍ သူ၏အဆွေအမျိုးကို သတ်သောအပြစ်အလုံးစုံကို သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ ထာဝရသက်ရောက်စေ၍၊ နိုင်ငံတော်ကို သင်၏သား အဗရှလုံလက်၌ အပ်တော်မူပြီ။ သင်သည် လူအသက်ကို သတ်သောသူဖြစ်သောကြောင့် ကြည့်ပါ။ အမှုကြီး ရောက်လေပြီဟု ဆို၏။ 9ဇေရုယာသား အဘိရှဲကလည်း၊ ထိုခွေးသေကောင်သည် အရှင်မင်းကြီးကို ကျိန်ဆဲရမည်လော။ ကျွန်တော်သွား၍ သူ၏လည်ပင်းကို ဖြတ်ပါရစေဟု နားတော်လျှောက်လျှင်၊ 10ရှင်ဘုရင်က အိုဇေရုယာသားတို့၊ သင်တို့သည် ငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ ထိုသူသည် ကျိန်ဆဲပါလေစေ။ ဒါဝိဒ်ကို ကျိန်ဆဲလော့ဟု ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူပြီ။ သို့ဖြစ်၍ သင်သည် အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြုသနည်းဟု အဘယ်သူဆိုရမည်နည်း ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 11ကြည့်ပါ။ ငါ့ကိုယ်ထဲကထွက်သော ငါ့သားရင်းသည် ငါ့အသက်ကိုရှာ၏။ ထိုဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားသည် ထိုမျှမက အခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ သူ့ကို ရှိပါလေစေ။ ကျိန်ဆဲပါလေစေ။ ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူပြီ။ 12ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏ဒုက္ခကိုကြည့်ရှု၍ ယနေ့ ထိုသူကျိန်ဆဲသည်အတွက် ကောင်းသောအကျိုးကို ပြန်ပေးကောင်း ပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အဘိရှဲနှင့် ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့အား မိန့်တော်မူ၏။ 13ဒါဝိဒ်သည် နောက်တော်လိုက်သူတို့နှင့်တကွ လမ်း၌သွားစဉ်တွင်၊ ရှိမိသည် ဒါဝိဒ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၊ တောင်ခါးပန်းနားမှာ လျှောက်သွားသဖြင့်၊ ကျိန်ဆဲလျက် ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်၍ မြေမှုန့်ကိုလည်း ပက်လေ၏။ 14ရှင်ဘုရင်မှစ၍ နောက်တော်သို့ လိုက်သောသူအပေါင်းတို့သည် မောလျက်၊ ဗာဟုရိမ်မြို့သို့ရောက်၍ အမောအပန်းဖြေကြ၏။
အဗရှလုံယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိခြင်း
15အဗရှလုံနှင့် လူအပေါင်းတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍ အဟိသောဖေလလည်း ပါ၏။ 16ဒါဝိဒ်၏အဆွေခင်ပွန်း အာခိလူဟုရှဲသည်လည်း အဗရှလုံထံသို့ ရောက်လာ၍၊ ရှင်ဘုရင် အသက်တော်ရှင်စေသတည်း၊ ရှင်ဘုရင်အသက်တော်ရှင်စေသတည်းဟု ကောင်းချီးပေး၏။ 17အဗရှလုံကလည်း၊ သင်၏အဆွေခင်ပွန်း၌ ဤသို့ကျေးဇူးပြုသလော။ သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူ အဘယ်ကြောင့် မလိုက်သနည်းဟု ဟုရှဲအားဆိုလျှင်၊ 18ဟုရှဲက၊ ထိုသို့မိန့်တော်မမူပါနှင့်။ ထာဝရဘုရားမှစ၍ ဤလူများနှင့် ဣသရေလလူများအပေါင်းတို့သည် ရွေးချယ်သောသူထံမှာ ကျွန်တော်ကျွန်ခံပါမည်။ ထိုသူထံမှာ နေပါမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 19တစ်ဖန် အကြင်သူထံ၌ ကျွန်ခံရ၏။ ထိုသူ၏သားထံ၌ ကျွန်ခံရသည် မဟုတ်ပါလော။ ကျွန်တော်သည် ခမည်းတော်ထံ၌ ကျွန်ခံရသည်နည်းတူ ကိုယ်တော်ထံ၌လည်း ကျွန်ခံပါမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အဗရှလုံအား လျှောက်ဆို၏။
20အဗရှလုံကလည်း၊ ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုအကြံပေးပါဟု အဟိသောဖေလအားဆိုလျှင်၊ 21အဟိသောဖေလက၊ နန်းတော်ကိုစောင့်စေခြင်းငှာ ခမည်းတော်ထားခဲ့သော ကိုယ်လုပ်တော်တို့ရှိရာသို့ ဝင်တော်မူပါ။ ခမည်းတော်သည် ကိုယ်တော်အား စက်ဆုပ်ရွံရှာကြောင်းကို ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကြား၍၊ ကိုယ်တော်ဘက်၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည် လက်အားကြီးကြပါလိမ့်မည်ဟု လျှောက်သည်အတိုင်း၊ 22နန်းတော်ပေါ်မှာ အဗရှလုံအဖို့မျက်နှာကြက်ကိုမိုး၍၊ သူသည် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ ခမည်းတော်၏ ကိုယ်လုပ်တော်တို့ရှိရာသို့ ဝင်လေ၏။ 23ထိုကာလ၌ အဟိသောဖေလပေးသောအကြံသည် ဘုရားသခင့်ထံတော်၌ မေးလျှောက်၍ခံရသော ဗျာဒိတ်တော်ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ သူပေးသမျှသောအကြံကို ဒါဝိဒ်နှင့် အဗရှလုံသည် ဗျာဒိတ်တော်ကဲ့သို့မှတ်တတ်သတည်း။

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၁၆ (အနက်ဖွင့်)

၁၆:  သံလွင်တောင်ထိပ် ကိုဖြတ်ကျော်မိကြစဉ် မေဖိဗောရှက်၏ကျွန် ဇိဘ သည် မြည်းနှစ်ကောင်ဖြင့် စားကောင်း သောက်ဖွယ် သယ်ဆောင်လျှက် ဒါဝိဒ်မင်းအား ဧည့်ခံကြိုဆိုသည်။ ဒါဝိဒ်က အကျိုးအကြောင်းမေးမြန်းသောအခါ ဇိဘသည် သတင်းမှန်မပြော (၁၉:၂၇ ကိုကြည့်)။ ယောနသန်၏ သားမြေးစဉ်ဆက်လက်ထဲသို့ ထီးမွေနန်းမွေ ပြန်လည်ရောက်ရှိ မည့်အကြောင်း မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ယေရုရှလင်တွင် နေသည်။ ဒါဝိဒ်သည် ထိုစကားကို ယုံကြည်၍ မေဖိဗောရှက်၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာကို ဇိဘ၏ ပစ္စည်းများ ဖြစ်စေဟု ဆိုလိုက်သည်။

၁၆:၁၄  ယေရိခေါသို့ သွားရာလမ်း ဗာရရိမ်သို့ ရောက်သော် ရှောလု၏အမျိုးရှိိသည် ဒါဝိဒ်အား ကြိမ်းမောင်း ဆဲဆိုသည်။ ဒါဝိဒ်၏တပည့် အဗိရှဲက ထိုမလောက်လေးမလောက်စားအား ရှင်းပစ်ခွင့်တောင်းသောအခါ ဒါဝိဒ်က ခွင့်မပြု။ ဘုရားသခင်က ဆဲဆိုခိုင်းခြင်း ဖြစ်မည်ဟု ဆိုသည်။ ရင်မှမွေးသော သြရဿသား အဗရှလုံကပင်လျှင် ပုန်ကန်တော်လှန်လျှင် ရှောလုအမျိုးက ဆဲဆိုခြင်းမှာ မနာလောက်ဟု ရှင်းပြသည်။ ဧကန္တ ဒါဝိဒ် ဥရိယကို အမှတ်ရ၍ ရှိမဲဆဲဆိုခြင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရာဟု ယူဆခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်တို့ အဖွဲ့နောက်သို့လိုက်၍ ကျောက်ခဲသလဲ များဖြင့် ပစ်ပေါက်သည်။ ယောဒန်မြစ်သို့ ရောက်ကြသောအခါ နန်းကျဘုရင် ဒါဝိဒ်တို့အဖွဲ့သည် အမောဖြေအပန်းပြေ အနားယူကြသည်။

 

(အဗရှလုံ၏ အတိုင်ပင်ခံများ (၁၆:၁၅ – ၁၇:၂၃)

၁၆:၁၅၁၉  အဗရှလုံ သည် ယေရုရှလင် နန်းတော်တွင် ဇာတ်လမ်းစလာပါပြီ။ အဗရှလုံ က ဒါဝိဒ်၏ ဟုရှဲအား ပထမပိုင်းတွင် မယုံသင်္ကာရှိသော်လည်း အလျှောက်ကောင်းသောကြောင့် အထောင်းသက်သာရုံမက၊ ယုံကြည်စိတ်ချ လက်ခံလိုက်သည်။

၁၆:၂၀၂၃  အဟိသောဖေလ၏ အခါတော် ပေးသည့်အတိုင်း နန်းတော်တွင် အာဏာပြနိုင်စေရန် အဗရှလုံသည် ဦးစွာ ခမည်းတော် ချန်ထားခဲ့သော မောင်းမမိဿံ (၁၀)ပါးထံ သို့ဝင်၍ တယောက်ပြီးတစ်ယောက် အတူအိပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဒါဝိဒ်မင်းအား ကလဲစားချေခြင်း၊ ဒါဝိဒ်မင်း၏ စည်းစိမ်များ သိမ်းပိုက်ခြင်း၊ တန်ခိုးအာဏာ သိမ်းပိုက်ရာပြခြင်းဟု ထင်မှတ်သော်လည်း ပြဿနာအဖြေရှာခြင်းမဟုတ်။ အဗရှလုံရရှိသော အကြံဉာဏ်သည် ကျေးလက်တောသား အကြံဉာဏ် ဖြစ်သည်။ ပရောဖက် နာသန်က ဒါဝိဒ်မင်းသို့ ပရောဖက်ပြုချက် (၁၂:၁၁၊၁၂) ပြည့်စုံခြင်း ဖြစ်သည်။

ထိုနေ့ရက်များတွင် အဗရှလုံသည် အဟိသောဖေလ၏ အကြံပေးချက်များအား ကစားသဖွယ်ထင်မှတ် လက်ခံသည်။ တခွန်းပြန်မထ။ တသွေမတိမ်းလိုက်နာသည်။ သို့သော် အဟိသောဖေလ သည် ဗာသရှေလ၏ အဘိုးဖြစ်သည်ကို မမေ့သင့်။ သားမှာ အချစ်မြေးမှာ အနှစ်ဆိုစကားအတိုင်း ဗာသရှေလကို အလွန်ချစ်ခင်ပေမည်။ ဒါဝိဒ်က မတော်မတရား ဆက်ဆံသောအခါ သူ့စိတ်ထဲတွင် ဒါဝိဒ်အားကလဲ့စား ချေချင်စိတ် ကိန်းအောင်းနေပေမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။