ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် - ၁၁

ယုဒပြည်ဘုရင်မအာသလိ
(၆ရာ၊ ၂၂:၁၀-၂၃:၁၅)
1အာခဇိ၏မယ်တော် အာသလိသည် မိမိသားသေကြောင်းကို သိမြင်သော်၊ ထ၍ ဆွေတော်မျိုးတော် အပေါင်းတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းလေ၏။ 2သို့ရာတွင် အာခဇိ၏နှမ ယဟောရံမင်းကြီးသမီး ယောရှေဘသည် အာခဇိ၏သားယောရှကို အသေခံရသော ဆွေတော်မျိုးတော်ထဲက ခိုးယူ၍ အာသလိလက်မှ သူ၏အသက်လွတ်စေခြင်းငှာ၊ သူနှင့်သူ၏ နို့ထိန်းကို အိပ်ခန်းထဲ၌ဝှက်ထား၏။ 3ထိုနောက်ယောရှသည် ခြောက်နှစ်ပတ်လုံး အရီးနှင့်အတူ ဗိမာန်တော်၌ပုန်းရှောင်လျက် နေ၍၊ အာသလိသည် စိုးစံလေ၏။
4ခုနစ်နှစ်မြောက်သောအခါ၊ ယောယဒသည် စေလွှတ်၍၊ လူတစ်ရာအုပ်၊ တပ်မှူး၊ တပ်သားတို့ကို ခေါ်လေ၏။ ဗိမာန်တော်ထဲသို့ သွင်း၍ ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ခြင်း၊ ဗိမာန်တော်၌ သစ္စာတိုက်ခြင်းကိုပြုပြီးမှ၊ ရှင်ဘုရင်၏သားတော်ကို ပြလေ၏။ 5ယောယဒကလည်း၊ သင်တို့ပြုရသောအမှုဟူမူကား၊ ဥပုသ်နေ့၌ဝင်သောလူ သုံးစုတစ်စုသည် နန်းတော်တံခါးကို စောင့်ရမည်။ 6တစ်စုသည် သုရတံခါးကို စောင့်ရမည်။ တစ်စုသည် ကင်းနောက်တံခါးကို စောင့်ရမည်။ ထိုသို့ ဗိမာန်တော်ကို မဖြိုမဖျက်စေခြင်းငှာ စောင့်ရမည်။ 7ဥပုသ်နေ့၌ ထွက်သောလူသုံးစုတွင်နှစ်စုသည် ရှင်ဘုရင်ပတ်လည် ဗိမာန်တော်၌စောင့်ရမည်။ 8လူတိုင်း မိမိလက်နက်ကိုကိုင်လျက် ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဝိုင်း၍၊ တပ်ထဲသို့ ဝင်သမျှသောသူတို့ကို သတ်ရမည်။ ရှင်ဘုရင် ထွက်ဝင်တော်မူသောအခါ၊ နောက်တော်သို့ လိုက်ရမည်ဟု မှာထားလေ၏။ 9ထိုသို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်ယောယဒ မှာထားသမျှအတိုင်း လူတစ်ရာအုပ်တို့သည်ပြု၍၊ ဥပုသ်နေ့၌ထွက်ရသောသူနှင့် ဝင်ရသောသူအသီးအသီးတို့ကို ခေါ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ် ယောယဒထံသို့ ရောက်သောအခါ၊ 10ဗိမာန်တော်၌ရှိသော ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏လှံများနှင့် ဒိုင်းများကို ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ထုတ်၍ လူတစ်ရာအုပ်တို့အား အပ်လေ၏။ 11စောင့်သောသူအပေါင်းတို့သည် လက်နက်ကိုကိုင်လျက်၊ ရှင်ဘုရင်ကိုဝိုင်း၍ ယဇ်ပလ္လင်အနားနှင့် ဗိမာန်တော်အနား၌ လက်ယာထောင့်မှစ၍ လက်ဝဲထောင့်တိုင်အောင် ရပ်ကြ၏။ 12ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ရှင်ဘုရင်သားတော်ကို ပြင်သို့ထုတ်၍၊ ရာဇသရဖူနှင့် ပညတ္တိကျမ်းကိုတင်လျက်၊ ဘိသိက်ပေးလျက်၊ ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ပြီးမှ ရှင်ဘုရင် အသက်တော်ရှင်စေသတည်းဟု လက်ခုပ်တီး၍ ကြွေးကြော်ကြ၏။
13အာသလိသည် တပ်သားပြုသောအသံနှင့် လူများပြုသောအသံကိုကြားလျှင်၊ လူများရှိရာ ဗိမာန်တော်သို့သွား၍၊ 14ရှင်ဘုရင်သည် ယုဒမင်းထုံးစံအတိုင်း တိုင်နားမှာရပ်လျက်၊ မှူးတော်မတ်တော်များနှင့် တံပိုးမှုတ်သောသူများတို့သည် ရှင်ဘုရင်အနားတော်၌ ရပ်လျက်၊ ပြည်သူပြည်သားများတို့သည် ဝမ်းမြောက်၍ တံပိုးမှုတ်လျက် ရှိကြသည်ကိုမြင်လျှင်၊ မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်၍ ပုန်ကန်မှုပါတကား၊ ပုန်ကန်မှုပါတကားဟု အော်ဟစ်လေ၏။ 15ယဇ်ပုရောဟိတ် ယောယဒကလည်း၊ ဗိမာန်တော်ထဲမှာမသေစေနှင့်၊ တပ်ပြင်သို့ထုတ်ကြ။ သူ့ဘက်မှာနေသောသူကို ဓားနှင့်သတ်ကြဟု လူတစ်ရာအုပ်၊ တပ်မှူးတို့ကို မှာထားနှင့်သည်အတိုင်း၊ 16အာသလိကိုဖမ်းဆီးလျက်၊ နန်းတော်သို့သွားသော မြင်းလမ်းဖြင့် ထုတ်၍ သတ်ကြ၏။
ယောယဒ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
(၆ရာ၊ ၂၃:၁၆-၂၁)
17ယောယဒသည်လည်း ရှင်ဘုရင်နှင့်လူများတို့သည် ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ရမည်အကြောင်း ထာဝရဘုရားနှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့စေ၏။ တစ်ဖန် ရှင်ဘုရင်နှင့်လူများတို့ကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပဋိညာဉ်ဖွဲ့စေ၏။ 18ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည် ဗာလကျောင်းသို့သွား၍ ဖြိုဖျက်ကြ၏။ ယဇ်ပလ္လင်များနှင့် ရုပ်တုများကို အကုန်အစင်ချိုးဖဲ့၍၊ ယဇ်ပလ္လင်တို့ရှေ့မှာ ဗာလယဇ်ပုရောဟိတ်မဿန်ကို သတ်ကြ၏။ 19ယဇ်ပုရောဟိတ် ယောယဒသည်လည်း၊ ဗိမာန်တော်အုပ်များကို ခန့်ထားပြီးမှ လူတစ်ရာအုပ်၊ တပ်မှူး၊ တပ်သား၊ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကို ခေါ်လျက်၊ ကင်းတံခါးလမ်းဖြင့် ရှင်ဘုရင်ကို ဗိမာန်တော်မှ နန်းတော်သို့ပို့ဆောင်၍ ရာဇပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်စေ၏။ 20နန်းတော်နားမှာ အာသလိကိုသတ်ပြီးမှ၊ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်၍ တစ်မြို့လုံး၌လည်း ငြိမ်ဝပ်ခြင်းရှိ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

(ယုဒပြည်တွင် အာသလိဘုရင်မ အာဏာသိမ်းယူခြင်း (အခန်း ၁၁)

အာဟပ်၏သမီး အာသလိဘုရင်မ သည် ဘီစီ ၈၄၁-၈၃၃ထိ ယုဒဘုရင်မ အဖြစ် (၆)နှစ်ကြာ နန်းစံခဲ့သည် (၆ရာ ၂၂:၁၀-၂၃:၂၁)။

၁၁:  ဣသရေလပြည် မြင်ကွင်းမှ ယုဒပြည်မြင်ကွင်းသို့ ပြကွက်ပြောင်းလိုက်ပြီ။ ယေဟုက သူ၏ သားတော် အာဇခိကို လုပ်ကြံကြောင်း သတင်းရသောအခါ မယ်တော်အာသလိသည် အာဏာထိန်းချုပ် လိုက်သည်။ အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး မဝင်နိုင်ရန် ဘေးရန်ဖယ်ရှားလိုက်သည်။ အာဇခိ၏ သားများကိုလည်း သတ်ပစ်သည်။ (သူကိုယ်တိုင် ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ အခါတော်ပေးများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်)။ မိမိမြေးများကို သွေးအေးအေးဖြင့် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ဝံ့ခြင်းသည် သူ့မိခင်ယေဇဗေလထံမှ ဝိညာဉ်ဆိုးကို အမွေခံခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့ဖခင် အာဟပ်မင်း အပေါ် ကျိန်စာသင့်ခြင်းကိုလည်း မကျေနပ်နိုင် (၃ရာ ၂၁:၂၂)။

၁၁:  ယောယဒ၏ မိန်းမ ယောရှေဘ (၆ရာ ၂၂:၁၁) နှင့် နို့ထိန်းသည်တို့တွင် အရဲစွန့်၍ ယောရှအမည်ရှိသော (Joash သို့မဟုတ် Jehoas) ကလေးကို အာသလိဘုရင်မ၏ ရက်စက်မှုဒဏ်မှ လွတ်မြောက်အောင် ခိုးထုတ်ကြသည်။ အာသလိဘုရင်မသည် နန်းသွေးနန်းလျာများကို လက်စတုံးအစ ဖျောက်ပစ်နေသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်နန်းဆက် ရှိစေမည်ဟု ကတိတော် ပြုထားသည့် အတိုင်း ယောရှကို သေကံမရောက် အသက်မပျောက်အောင် လွတ်မြောက်စေသည်။ နည်းပရိယာယ် အမျိုးမျိုးဖြင့် ကာလရှည်ကြာ ရမ်းကားသည်။ ထိုသို့ ရမ်းကားခြင်းသည် မေရှိယမျိုးနွယ် မဆင်းနိုင်ဆောင် စာတန်၏ ကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်သည်။ ယောရှလေးကို နို့ထိန်းက အိပ်ခန်းတွင် ဝှက်ထားသည်။ အာသလိ ဘုရင်မနန်းစံသည့် ()နှစ်ကာလပတ်လုံး ဗိမာန်တော်အတွင်းတွင် ပုန်းခိုနေရသည်။

၁၁:၁၁  သတ္တမနှစ်မြောက်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး ယောယဒက စစ်အင်အား တစ်ရာရှိသော အစောင့်အရှောက်ဖြင့် အာသလိ ဘုရင်မ၏ သရဖူအား ယောရှခေါင်းပေါ် ရောက်စေသည်။ ထိုအကြောင်းကို Williams က ဤသို့ဆိုသည်။

ယောယဒယဇ်ပုရောဟိတ်က နန်းတွင်းတော်လှန်ရေး လုပ်ခြင်းသည် စကားညှပ် ဖြစ်သည် (ငယ် :၁၁) ရှင်ဘုရင်သစ်အတွက် အစောင့်အရှောက် ကိုယ်ရံတော် တပ်ချမှတ်ပေးသည်။ တပ်ရင်းတရင်းက ဘုရင့်အိမ်တော်ကို စောင့်ကြည့်ကြသည်။ တပ်ရင်းနှစ်ရင်းက ဗိမာန်တော်ရှေ့တွင် စစ်အင်အားပြကြသည်။ စစ်တပ်နားသို့ ချဉ်းကပ်လာသူ ဟူသမျှ သတ်ပစ်ခိုင်းသည်။ နောက်တနေ့တွင်လည်း စစ်သားများအား စစ်တန်းလျားသို့မလွှတ်။ အချိတ်အဆက် မလစ်ဟင်းရအောင် စစ်သားများကိုဘဲ၊ ဘုရင့်လုံခြုံရေးတပ် အဖြစ် စီမံသည်။၁၄

၁၁:၁၂  သို့ဖြင့် ယောရှသည် လူထုပရိတ်သတ်ရှေ့သို့ ပေါ်ထွက်လာသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးက ယောရှခေါင်းပေါ်သို့ သရဖူချီးမြင့်ပြီး၊ ဘုရင်အဖြစ် ဘိသိက် အပ်နှင်းသည်။ မင်းခမ်းမင်းနားသို့ ကြွရောက်လာသော လူထုပရိတ်သတ်က ရှင်ဘုရင် သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ” ဟု တခဲနက် ဟစ်အော် ကြွေးကြော်ကြသည်။

၁၁:၁၃၁၆  ဗိမာန်တော်ဝင်းတွင် အုတ်အော်သောင်းတင်း၊ ပွတ်လောင်ဆူညံသံ မြင်ရသောအခါ အာသလိဘုရင်မသည် “ပုန်ကန်မှု၊ ပုန်ကန်မှု” ဟု အော်ဟစ်သည်။ ယောယဒယဇ် ပုရောဟိတ်က ဗိမာန်တော်ဝင်းအတွင်းတွင် သွေးမြေကျရန် အလိုမရှိသော ကြောင့် စစ်သားများအား ထို အာသလိဘုရင်မကို ဆွဲထုတ်စေပြီး မြို့ဝင်တံခါးလမ်းမတွင် ကွပ်မျက် စေသည်။

၁၁:၁၇၂၁  ယောယဒယဇ် ပုရောဟိတ်က ရှင်ဘုရင်နှင့် ပြည်သူတို့ အား အချင်းချင်း သော်၎င်း ဘုရားသခင်နှင့် သော်၎င်း ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ စေသည်။ ထိုသို့ ဘုရားသခင်နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ခြင်း အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အာသလိဘုရင်မ တည်ဆောက်ခဲ့သော ဗာလဘုရားများနှင့် ဗာလယဇ်ပုရောဟိတ် မဿန်ကို ဖျက်ဆီးသုတ်သင်ပစ်သည်။ ရှင်ဘုရင်ကိုမူ လုံလောက်သော အစောင့်အရှောက်ဖြင့် ရာဇပလ္လင်ပေါ် နန်းစံစေသည်။ အာသလိဘုရင်မ ကွပ်မျက်ခံရကြောင်း သတင်းပျံ့နှံ့သောအခါ တိုင်းသူပြည်သားများသည် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။