ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၇

ဗိမာန်တော်ကိုဆက်ကပ်ခြင်း
(၃ရာ၊ ၈:၆၂-၆၆)
1ထိုသို့ ရှောလမုန်သည် ပတ္ထနာပြု၍ ပြီးသောအခါ၊ ကောင်းကင်ကမီးကျ၍ မီးရှို့ရာယဇ်အစရှိသော ယဇ်မျိုးကို လောင်သဖြင့်၊ အိမ်တော်သည် ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်၏။ 2ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်သည် ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်သောကြောင့်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်ထဲသို့ မဝင်နိုင်ကြ။ 3ထိုသို့မီးကျ၍ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်သည် အိမ်တော်ပေါ်မှာ သက်ရောက်သည်ကို ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် မြင်လျှင်၊ ကျောက်ခင်းအရပ်၌ မြေပေါ်မှာ ဦးချပျပ်ဝပ်လျက် ကောင်းမြတ်တော်မူသည်၊ ကရုဏာတော် အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟု ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်၍ ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏။
4ထိုအခါ ရှောလမုန်မင်းကြီးနှင့်တကွ လူအပေါင်းတို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ 5နွားနှစ်သောင်းနှစ်ထောင်၊ သိုးတစ်သိန်းနှစ်သောင်းတို့ကို ယဇ်ပူဇော်သဖြင့်၊ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်ကို အနုမောဒနာပြုကြ၏။ 6ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် မိမိတို့အမှုကို ဆောင်ရွက်ကြ၏။ လေဝိသားတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ ကရုဏာတော် အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းစရာဖို့ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးစီရင်သော တူရိယာမျိုးကို တီးမှုတ်လျက် ဒါဝိဒ်၏ ဆာလံသီချင်းကို ဆိုကြ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်း တံပိုးမှုတ်၍ ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် မတ်တတ်နေကြ၏။ 7ရှောလမုန်သည်လည်း၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်ရှေ့မှာရှိသော တံတိုင်းအတွင်းအရပ်ကို သန့်ရှင်းစေ၍၊ ထိုအရပ်၌ မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် မိတ်သဟာယယဇ်ကောင်ဆီဥကို ပူဇော်၏။ အကြောင်းမူကား၊ အရင်လုပ်သော ကြေးဝါယဇ်ပလ္လင်သည် မီးရှို့ရာယဇ်၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာ၊ ယဇ်ကောင်ဆီဥကို မခံလောက်။
8ထိုအခါ ရှောလမုန်သည် အလွန်များစွာသော ပရိသတ်တည်းဟူသော ဟာမတ်မြို့ဝင်ဝမှစ၍ အဲဂုတ္တုမြစ်တိုင်အောင် အနှံ့အပြား အရပ်ရပ်ကလာကြသော ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ပွဲခံတော်မူ၏။ 9အဋ္ဌမနေ့ရက်၌ ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကို ပြုကြ၏။ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ယဇ်ပလ္လင်ကို အနုမောဒနာပြုပြီးမှ၊ နောက်တစ်ဖန် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ပွဲခံကြ၏။ 10ထာဝရဘုရားသည် ဒါဝိဒ်နှင့် ရှောလမုန်မှစသော မိမိလူ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ ပြုတော်မူသမျှသော ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလျက်၊ လူများတို့သည် မိမိတို့နေရာသို့ ပြန်သွားကြမည်အကြောင်း၊ သတ္တမလနှစ်ဆယ်သုံးရက်နေ့တွင် လွှတ်လိုက်တော်မူ၏။
ဘုရားသခင်တစ်ဖန်ထင်ရှားခြင်း
(၃ ရာ၊ ၉:၁-၉)
11ရှောလမုန်သည် ဗိမာန်တော်နှင့် နန်းတော်ကို လက်စသတ်၍၊ ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်၌ လုပ်ဆောင်မည်ဟု ကြံစည်လေသမျှသော အကြံသည် အထမြောက်သောအခါ၊ 12ထာဝရဘုရားသည် ညအချိန်တွင်ထင်ရှားတော်မူလျက်၊ သင်ပြုသော ပတ္ထနာစကားကို ငါကြားပြီ။ ဤအရပ်ဌာနကို ယဇ်ပူဇော်ရာ အိမ်ဖြစ်စေခြင်းငှာ ကိုယ်အဖို့ ငါရွေးယူပြီ။ 13မိုးမရွာစေခြင်းငှာ ငါသည် မိုးခေါင်စေသော်လည်းကောင်း၊ ကျိုင်းတို့သည် မြေအသီးအနှံကို ကိုက်စားစေခြင်းငှာ ငါမှာထားသော်လည်းကောင်း၊ ငါ့လူတို့၌ ကာလနာကိုစေလွှတ်သော်လည်းကောင်း၊ 14ငါ့နာမဖြင့်သမုတ်သော ငါ့လူတို့သည် ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချသဖြင့်၊ ငါ့မျက်နှာကိုရှာလျက် ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍ အဓမ္မလမ်းကိုလွှဲရှောင်လျှင် ငါသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်မည်။ သူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍ သူတို့ပြည်ကို ချမ်းသာပေးမည်။ 15ငါကြည့်ရှုမည်။ ဤအရပ်ဌာန၌ ဆုတောင်းသောစကားကို ငါနားထောင်မည်။ 16ငါ့နာမသည် အစဉ်တည်၍ ငါ့မျက်စိနှင့် ငါ့နှလုံး အစဉ်စွဲလမ်းစရာဖို့ ဤအိမ်ကိုငါရွေးချယ်၍ သန့်ရှင်းစေပြီ။ 17သင်သည် ငါမှာထားသမျှကိုပြု၍ ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ သင့်အဘဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ ငါ့ရှေ့မှာကျင့်နေလျှင်၊ 18ဣသရေလနိုင်ငံကို အုပ်စိုးရသော သင်၏အမျိုးမင်းရိုးမပြတ်ရဟု သင့်အဘဒါဝိဒ်နှင့် ငါပဋိညာဉ်ဖွဲ့သည်အတိုင်း၊ သင်ထိုင်ရသော ရာဇပလ္လင်ကို အစဉ်ငါတည်စေမည်။ 19သို့မဟုတ် သင်တို့သည် လမ်းလွဲ၍ ငါမှာထားသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို စွန့်ပယ်သဖြင့်၊ အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားထံသို့သွား၍ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လျှင်၊ 20ငါပေးသောပြည်မှ သူတို့ကို အမြစ်နှင့်တကွ ငါနုတ်ပစ်မည်။ ငါ့နာမအဖို့ ငါသန့်ရှင်းစေသော ဤအိမ်တော်ကို ငါ့မျက်မှောက်မှ ပယ်ရှားမည်။ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့တွင် ပုံခိုင်းရာကဲ့ရဲ့ရာ ဖြစ်စေမည်။ 21အရပ်မြင့်သော ဤအိမ်တော်ကိုလည်း လမ်း၌လျှောက်သွားသော သူအပေါင်းတို့သည် အံ့ဩ၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ဤပြည်နှင့် ဤအိမ်ကို အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြုတော်မူသနည်းဟု တစ်ယောက်ကမေးမြန်းသော်၊ 22တစ်ယောက်က၊ သူတို့၏ဘိုးဘေးများကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်သော ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို သူတို့သည်စွန့်၍ အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားကိုမှီဝဲလျက် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသောကြောင့် ဤအမှုအလုံးစုံကို ရောက်စေတော်မူကြောင်းကို ပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၇ (အနက်ဖွင့်)

၇:၁-၇ ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဆုတောင်းချက်စကား အဆုံးသတ်သည် နှင့်တပြိုင်နက် ကောင်းကင်ယံမှ မီးကျလာပြီး မီးရှို့ရာယဇ်ကို လောင်ကျွမ်းသည်။ ဗိမာန်တော်တခုလုံး ကိုလည်းဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြင့် ပြည့်စုံသည်။ ကောင်းကင်ယံ ဘုန်းတန်ခိုးတိမ်တောက်ဆင်းသက်လာ သဖြင့် ပရိသတ်အပေါင်းသည် သမံသလင်းပေါ်တွင် ပြားပြားဝပ်၍ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသည်။ ရှောလမုန်ဦးဆောင်၍ နွားနှင့် သိုးထောင်ချီ ယဇ်ကောင် မီးရှို့ပူဇော်ကြသည်။

ယဇ်ပုရောဟိတ်များက ယဇ်ပလ္လင်အမှုအရာထမ်းဆောင်ကြ၍၊ တေးဂီတတူရိယာပညာရှင်များက ဒါဝိဒ်ဘုရင်စပ်ဆိုထားခဲ့သော တေးသီချင်းများဖြင့် ဂုဏ်ပြု ပူဇော်ချီးမွမ်းကြသည်။ ပရိသတ်အပေါင်းသည် မတ်တပ်ရပ်၍ ချီးမွမ်းကြသည်။ ချီးမွမ်းသီဆိုသံများသည် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲလျက် မိုးယံသို့ ပျံ့လွှင့်သွားသည်။

ကြေးယဇ်ပလ္လင်တွင်ယဇ်ကောင်များ မကာမိသောကြောင့် အခြားယဇ်ပလ္လင် ယာယီဆောက်လုပ်ရသည်။

:၁ဝ အနုမောဒနပြုရာပွဲတော် မင်္ဂလာကို(ရက်တိုင်တိုင် ကြက်ပျံမကျ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသည်။ အပြစ်ဖြေရာ ပွဲတော်နှင့် ဆက်သွားသည်။ ပွဲတော်ပြီးဆုံးသော အခါမှသာ ပရိသတ်များလည်း အိမ်ပြန်ကြရသည်။

:၁၁၁၆ နန်းတော်ဆောက်လုပ်ပြီးပြီ၊ ဗိမာန်တော်လည်းရောက်လုပြီးစီးသော ညဉ့်တွင် ဘုရားသခင်သည် ရှောလမုန်ဘုရင်အား ကိုယ်ရောင် ကိုယ်ဝါပြ၍ သတိပေးစကားဆိုသည်။ ငါမျက်နှာကို ရှာ၍ ဆုတောင်းလျှင် မိုးခေါင်ခြင်း၊ စပါးဖျက်ပိုး ဂျိုင်းကောင်အုပ်ကျခြင်း၊ ကာလနာရောဂါဆိုးကျခြင်းမရှိစေရ။ အပြစ်များကိုလည်း ခွင့်လွှတ်၍ အားအင်ပြည့်ဝကြရမည် ဟုကတိတော်ပေးလိုက်သည်။

ငယ်၁၄သည် ရွှေကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ လိပ်စာရှင်သည် ရွေးကောက်တော်မူထားသော ဣသရေလအမျိုး ဖြစ်သော်လည်း ကျမ်းစာကိုလက်ခံယုံကြည်သော ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့လည်းအကြုံး ဝင်သည်။ တလောကလုံးတွင် ခွန်အားယူစရာ၊ ဆောက်တည်စရာ၊ ဖြေဆည်စရာဖြစ်သည်။ ကတိတော် အတိုင်း လိုက်နာလျှင် လိုက်နာသည့်အတိုင်း ပြီးပြည့် စုံမည်။

ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ J.Barton Payne ကဤသို့ ဆိုသည်။

ဤရွှေကျမ်းချက်သည် ရာဇဝင်ချုပ်ကျမ်းချက်များတွင် အကြီးမားဆုံးကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ တမျိုးသားလုံးနှင့်ဆိုင်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဖြစ်၍ ရှောလမုန်၏မြေတွင်၎င်း၊ ဧဇရဝတ္ထုတွင်၎င်း၊ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်၎င်း၊ ထိုကောင်းကြီး ကတိတော်မျိုးမတွေ့ရ။ ယုံကြည်သူတိုင်း အပြစ်ဒုစရိုက် ရှောင်ကွင်း၍  ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်လျှင် နှုတ်ကပတ်တော်လာ အတိုင်းပြည့်စုံရသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသွား ရာ နိုးကြား ထကြွခြင်း နည်းလမ်းဖြစ်သည်။

:၁၇၂၂ အကယ်၍ ရှောလမုန်ဘုရင်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် မင်းကျင့်တရားတော်နှင့်အညီ တင့်တောင့်တင့်တယ်ရှိလျှင် သူ၏ ရာဇပလ္လင်သည်လည်း သားစဉ်မြေး ဆက်တည်တံ့ခိုင်မြဲမည်။ တနည်းအား ဖြင့် ရှောလမုန်ဘုရင်နှင့် ပြည်သူများသည် ရုပ်တုဘုရားတု ကိုးကွယ်လျှင် ဖမ်းဆီး ကျွန်ပြုခြင်း ခံကြမည်။ ဗိမာန်တော်ကိုလည်း ဘုရားသခင်၏ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။ ဣသရေလလူများသည် ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်နှင့် ဝေးလံကြရမည်။

အပိုဒ်ငယ် ၁၆ တွင် ဗိမာန်တော်သည် တလောကလုံးတည်မြဲ ရမည်ဟုဆိုသော်လည်း ဘီစီ ၅၈၆ တွင် ပျက်သုဉ်းသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်သည် ချို့ယွင်းချက်ပါရှိသည်မဟုတ်ပါ။ ဣသရေလ တို့၏ ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းနှင့် နာခံမှုပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အငယ် ၁၉၊၂ဝ တွင် အကယ်၍ ရုပ်တုဘုရားတု ကိုးကွယ်လျှင် ဖမ်းဆီး ကျွန်ပြုခြင်း ခံကြမည်။ ဗိမာန်တော်ကိုလည်း ဘုရားသခင်၏ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။ ဣသရေလလူများ သည် ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်နှင့် ဝေးလံကြမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။