ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၂၆

ယုဒဘုရင်သြဇိ
(၄ရာ၊ ၁၄:၂၁-၂၂၊ ၁၅:၁-၇)
1ယုဒပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်၊ အသက်တစ်ဆယ်ခြောက်နှစ်ရှိသော သားတော်ဩဇိကိုယူ၍ ခမည်းတော် အာမဇိအရာ၌ နန်းတင်ကြ၏။ 2ထိုမင်းသည် ခမည်းတော်သေသောနောက်၊ ဧလုတ်မြို့ကိုပြုစု၍ ယုဒနိုင်ငံထဲသို့ သွင်းပြန်၏။ 3ဩဇိသည် အသက်တစ်ဆယ်ခြောက်နှစ်ရှိသော်၊ နန်းထိုင်၍ ယေရုရှလင်မြို့၌ ငါးဆယ်နှစ်နှစ် စိုးစံလေ၏။ မယ်တော်ကား၊ ယေရုရှလင်မြို့သူ ယေခေါလိအမည်ရှိ၏။ 4ထိုမင်းသည် ခမည်းတော်အာမဇိ ပြုသမျှအတိုင်း၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ တရားသောအမှုကိုပြု၏။ 5ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကို နားလည်သော ဇာခရိလက်ထက်၌၊ ဩဇိမင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ဆည်းကပ်၏။ ထာဝရဘုရားကို ဆည်းကပ်သောကာလပတ်လုံး၊ ဘုရားသခင်သည် အကြံထမြောက်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ 6ထိုမင်းသည် စစ်ချီ၍ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို တိုက်သဖြင့်၊ ဂါသမြို့ရိုး၊ ယာဗနေမြို့ရိုး၊ အာဇုတ်မြို့ရိုးတို့ကို ဖြိုဖျက်ပြီးမှ၊ အာဇုတ်မြို့ပတ်လည်၊ ဖိလိတ္တိပြည်အရပ်ရပ်၌ မြို့သစ်တို့ကို တည်ထောင်လေ၏။ 7ဘုရားသခင်သည် ဖိလိတ္တိလူ၊ ဂုရဗာလမြို့မှာ နေသောအာရပ်လူ၊ မဟုနိမ်လူတို့တစ်ဖက်၌ သူ့ကိုမစတော်မူ၏။ 8အမ္မုန်အမျိုးသားတို့သည်လည်း၊ ဩဇိမင်းအား လက်ဆောင်ပဏ္ဍာတို့ကို ဆက်ကြ၏။ သူသည် အလွန် ကိုယ်ကိုခိုင်ခံ့စေသဖြင့်၊ သတင်းတော်သည် အဲဂုတ္တုပြည်တိုင်အောင် ကျော်စောလေ၏။
9ဩဇိမင်းသည် ယေရုရှလင်မြို့ထောင့်တံခါး၊ ချိုင့်တံခါး၊ မြို့ရိုးကွေ့တံခါး၌ ရဲတိုက်တို့ကို တည်၍ခိုင်ခံ့စေ၏။ 10တော၌လည်း ရဲတိုက်တို့ကို တည်၏။ ရေတွင်းများကိုလည်း တူး၏။ ချိုင့်ဝှမ်းရာအရပ်နှင့် မြေညီရာအရပ်၌ များစွာသော သိုးနွားတို့ကို ဆည်းပူး၍ တောင်အရပ်၊ မြေကောင်းသောအရပ်၌ လယ်လုပ်သောသူနှင့် စပျစ်ဥယျာဉ် ပြုစုသောသူတို့ကိုလည်း စေစား၏။ ထိုသို့သောအမှုများကို ဝါသနာရှိ၏။
11ဩဇိမင်း၌ တပ်စာရေးယေယေလနှင့် တပ်အုပ်မာသေယတို့သည် စာရင်းယူသည်အတိုင်း၊ ရှင်ဘုရင်၏ ဗိုလ်မင်းဟာနနိသည် စီရင်၍၊ အသီးအသီးတပ်ဖွဲ့သော စစ်သူရဲဗိုလ်ခြေများရှိကြ၏။ 12ထိုသို့ ခွန်အားကြီးသော သူရဲအဆွေအမျိုးအလိုက် အကြီးအကဲ လုပ်သောသူပေါင်းကား၊ နှစ်ထောင်ခြောက်ရာတည်း။ 13ထိုသို့ အကြီးအကဲလုပ်သောသူ၊ ရန်သူတစ်ဖက်၌ ရှင်ဘုရင်ကို ထောက်မခြင်းငှာ၊ ကြီးသောခွန်အားနှင့် စစ်တိုက်သောသူရဲပေါင်းကား၊ သုံးသိန်းခုနစ်ထောင်ငါးရာတည်း။ 14ဩဇိမင်းသည်လည်း၊ ဗိုလ်ခြေအပေါင်းတို့အဖို့ ဒိုင်းလွှား၊ လှံ၊ သံခမောက်လုံး၊ သံချပ်၊ လေး၊ ကျောက်နှင့် ပစ်စရာလောက်လွှဲတို့ကို ပြင်ဆင်လေ၏။ 15လိမ္မာသောသူတို့သည် ဉာဏ်ရှာ၍လုပ်သော ယန္တရားစက်တို့ကိုလည်း၊ ယေရုရှလင်မြို့ရဲတိုက်၊ မြို့ပြအိုးအပေါ်က မြားနှင့် ကျောက်ကြီးကို ပစ်စရာဖို့ ပြင်ဆင်လေ၏။ ထိုသို့ တန်ခိုးကြီးအောင် အထူးသဖြင့် မစခြင်းကို ခံရသည်ဖြစ်၍၊ သတင်းတော်သည် အနှံ့အပြားကျော်စော၏။
သြဇိကိုဘုရားသခင်ဆုံးမတော်မူခြင်း
16ဩဇိမင်းသည် တန်ခိုးကြီးသောအခါ၊ ကိုယ်အကျိုးနည်းအောင် ထောင်လွှားသောစိတ်ထသဖြင့်၊ မိမိ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ပြစ်မှား၍၊ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ခြင်းငှာ၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန်တော်ထဲသို့ ဝင်လေ၏။ 17ယဇ်ပုရောဟိတ်အာဇရိသည် ရဲရင့်ခြင်းသတ္တိရှိသော ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ထမ်း ယဇ်ပုရောဟိတ် ရှစ်ကျိပ်တို့နှင့်တကွ၊ ရှင်ဘုရင်ဩဇိနောက်တော်သို့လိုက်၍၊ 18ဆီးတားသဖြင့်၊ အိုဩဇိမင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ထာဝရဘုရားအား နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ခြင်းအမှုနှင့် မဆိုင်ပါ။ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့စေခြင်းငှာ၊ ခန့်ထားသော အာရုန်သားယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သာ ထိုအမှုနှင့် ဆိုင်ကြပါ၏။ သန့်ရှင်းရာဌာနထဲက ထွက်သွားလော့။ ကိုယ်တော်သည် ပြစ်မှားပြီ။ ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင့် ရှေ့တော်၌ ကိုယ်တော်အသရေပျက်လိမ့်မည်ဟု ဆိုကြလျှင်၊ 19ဩဇိမင်းသည် ဒေါသစိတ်ရှိ၍၊ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ခြင်းငှာ၊ လင်ပန်းကိုကိုင်လျက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို အမျက်ထွက်လျှင်၊ ဗိမာန်တော်တွင် နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်၏အနား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ရှေ့မှာ၊ နူနာသည် ရှင်ဘုရင်နဖူး၌ ပေါ်လေ၏။ 20ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အပေါင်းတို့သည် ကြည့်ရှု၍၊ နဖူးတော်၌ နူနာစွဲသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ရှင်ဘုရင်ကို ပြင်သို့နှင်ထုတ်ကြ၏။ ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်လည်း၊ ထာဝရဘုရား ဒဏ်ခတ်တော်မူသောကြောင့်၊ အလျင်အမြန်ထွက်လေ၏။ 21ထိုသို့ ဩဇိမင်းကြီးသည် သေသည်တိုင်အောင် နူနာစွဲ၍၊ ခြားနားသောနန်း၌ နေရ၏။ ဗိမာန်တော်သို့ ဝင်သောအခွင့်ကို မရ။ သားတော်ယောသံသည် နန်းတော်ကိုအုပ်စိုး၍ နိုင်ငံတော်မှုကိုစီရင်ရ၏။ 22ဩဇိပြုမူသောအမှုအရာ ကြွင်းလေသမျှ အစအဆုံးတို့ကို၊ အာမုတ်သား ပရောဖက်ဟေရှာယသည် ရေးထားလေ၏။ 23ဩဇိသည် ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍၊ သူတို့နှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံရသော်လည်း၊ လူနူဖြစ်သောကြောင့်၊ ရှင်ဘုရင်တို့ သင်္ချိုင်းနှင့်ဆိုင်သော မြေအကွက်၌သာ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ သားတော်ယောသံသည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၂၆ (အနက်ဖွင့်)

(သြဇိမင်း (အခန်း၂၆)

၂၆: သြဇိမင်း၏ အောင်မြင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား ဆက်ကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြည်ဖုံးကားဖွင့်လှစ်လိုက်သည်နှင့် အထင်းသားတွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ သင့်တင့်ဖြောင့်မတ်စွာနေသည်။ ဘုရားသခင်၏လူ (ပရောဖက်ဇာခရိမဟုတ်)နှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းအကြံ ဉာဏ်ရယူလေ့ရှိသည်။

၂၆:၁၅ သြဇိမင်းသည် ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်သည်။ ဖိလိတ္တိနှင့် အမ္မုရန်များကို နှိမ်နင်းအောင်မြင်သည်နှင့်အမျှ ယုဒတပ်မတော်သည်လည်း ခိုင်မာတောင့်တင်းလာသည်။ အမြဲတမ်းတပ်မတော်ဖွဲ့စည်း၍ စစ်အင်အားတည်ဆောက်သည်။ မြို့ကြီးပြကြီးများတည်၍ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း မြှောက်စားသည်။ (ငယ် ၁၀) ။ အငယ်၁၅တွင် ပါရှိသော ယန္တရားစက်ဆိုသည်မှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်စက်များဖြစ်သည်။

၂၆:၁၆၂၃ သို့သော် တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သြဇိမင်းသည် မာနတက်လာသည်။ ဗိမာန်တော်သို့ဝင်၍ ဘုရားသခင် ရှေ့၌ အမွှေးတိုင် ထွန်းသည်။ ဗိမာန်တော်အမှုသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များသာ လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အာခရိနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ရှစ်ဆယ်တို့သည် သြဇိမင်းသို့ရောက်၍ ထိုသို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမပြုရန် ဗိမာန်တော်၌ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် ရှင်ဘုရင်နှင့် မဆိုင်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ လုပ်ငန်းဖြစ်သည်ဟု တားမြစ်ကြသည်။ သို့သော် အရာမရောက်။ ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်က သြဇိမင်းအား နူနာရောဂါစွဲကပ်စေသည်။ ဗိမာန်တော်ထဲမှ ကဗျာကယာ ထွက်ပြေးရပြီး ဘယ်သောအခါမှ ဗိမာန်တော်နားသို့ မသီဝံ့တော့ပါ။ ရှင်ဘုရင်နန်းတော်တွင်လည်း ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်မရှိ။ မောရှေစီရင်ကျမ်းအတိုင်း နူနာရောဂါသည်အား ရွာပြင်ထုတ်၍ တဲစုတ်နေစေကြသည်။ သြဇိမင်းသည် ကုဌနူနာရောဂါရှိသူဖြစ်သောကြောင့် ယုဒဘုရင်များသုဿန်တွင် သဂြိုဟ်ခြင်းမခံရ။ သြဇိမင်းနူနာစွဲကပ်၍ နန်းကျချိန်မှအစ ပြုပြီးသားတော်ယောသမင်း နန်းတက်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။