ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၃

ရှမွေလအားထာဝရဘုရားထင်ရှားခြင်း
1သူငယ်ရှမွေလသည်၊ ဧလိရှေ့တွင် ထာဝရဘုရား၏ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်လေ၏။ ထိုကာလ၌ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် နည်းပါး၏။ ထင်ရှားသော ရူပါရုံမရှိ။ 2တစ်ရံရောအခါ ဧလိသည် မိမိနေရာ၌ အိပ်လျက်၊ သူ၏ မျက်စိမှုန်သောကြောင့် မမြင်နိုင်သည်ကာလ၊ 3ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်ရှိရာ ထာဝရဘုရားအိမ်တော်၌ မီးခွက်မသေမီ၊ ရှမွေလသည်လည်း အိပ်လျက်ရှိသောအခါ၊ 4ထာဝရဘုရားသည် ရှမွေလကို ခေါ်တော်မူ၍၊ ရှမွေလက အကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟု ထူးသဖြင့်၊ 5ဧလိထံသို့ ပြေး၍၊ ကိုယ်တော်ခေါ်သောကြောင့် အကျွန်ုပ်လာပါသည်ဟု ဆိုလျှင်၊ ဧလိက ငါမခေါ်၊ အိပ်တော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ ရှမွေလသွား၍ အိပ်ပြန်လေ၏။ 6တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ ရှမွေလဟု ခေါ်တော်မူလျှင်၊ ရှမွေလသည် ထပြီးလျှင်၊ ဧလိထံသို့ သွား၍၊ ကိုယ်တော်ခေါ်သောကြောင့် အကျွန်ုပ်လာပါသည်ဟု ဆိုသော်၊ ဧလိက ငါမခေါ် ငါ့သား၊ အိပ်တော့ဟု ဆို၏။ 7ရှမွေလသည် ထာဝရဘုရားကို မသိသေး။ ဗျာဒိတ်တော်ကို မခံရသေး။ 8တတိယအကြိမ် ထာဝရဘုရားက၊ ရှမွေလဟု ခေါ်တော်မူလျှင်၊ ရှမွေလထပြီးလျှင် ဧလိထံသို့သွား၍ ကိုယ်တော်ခေါ်သောကြောင့် အကျွန်ုပ်လာပါသည်ဟုဆိုသော်၊ ထာဝရဘုရားသည် ထိုသူငယ်ကို ခေါ်တော်မူကြောင်းကို ဧလိသည်ရိပ်မိလျှင်၊ 9သင်သွား၍ အိပ်ဦးတော့၊ နောက်တစ်ဖန်ခေါ်လျှင်၊ အိုထာဝရဘုရား အမိန့်ရှိတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်ကျွန် ကြားပါသည်ဟု လျှောက်ရမည်အကြောင်း ရှမွေလကို မှာထားသည်အတိုင်း၊ ရှမွေလသွား၍ မိမိနေရာ၌ အိပ်လေ၏။ 10ထာဝရဘုရားသည်လည်း ရှေ့နည်းတူ လာရပ်လျက်၊ ရှမွေလ၊ ရှမွေလဟု ခေါ်တော်မူလျှင်၊ ရှမွေလက၊ အိုထာဝရဘုရား အမိန့်ရှိတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်ကျွန်ကြားပါသည်ဟု လျှောက်လေသော်၊ 11ထာဝရဘုရားက၊ သတင်းကြားသောသူတိုင်း နားနှစ်ဖက်ခါးစေခြင်းငှာ၊ ငါသည် ဣသရေလအမျိုး၌ တစ်စုံတစ်ခုကိုပြုမည်။ 12ဧလိအိမ်သားတို့တစ်ဖက်၌ ငါပြောသမျှအတိုင်း ထိုနေ့တွင် ငါပြုမည်။ ပြုစရှိပြီးမှ လက်စသတ်မည်။ 13ထိုသူ၏သားတို့သည် ကိုယ်ယုတ်မာသည်တိုင်အောင်၊ ကိုယ်ပြုသော ဒုစရိုက်အပြစ်ကို သူသိသော်လည်း ကျပ်တည်းစွာမဆုံးမဘဲ နေသောကြောင့်၊ သူ၏အိမ်သားတို့၌ ငါသည် အစဉ်အမြဲဒဏ်ပေးမည်ဟု ငါပြောပြီ။ 14ထိုကြောင့် ဧလိ၏အိမ်သားတို့ အပြစ်သည် ယဇ်နှင့် ပူဇော်သကာအားဖြင့် မဖြေ၊ အစဉ်အမြဲ တည်ရမည်အကြောင်း သူတို့အား ငါကျိန်ဆိုပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။
15ရှမွေလသည် နံနက်တိုင်အောင် အိပ်ပြီးမှ၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်တံခါးတို့ကို ဖွင့်လေ၏။ မြင်ရသော ရူပါရုံကို ဧလိအား မကြားမပြောဝံ့။ 16ဧလိက၊ ငါ့သားရှမွေလဟု ခေါ်လျှင်၊ ရှမွေလက အကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟု ထူးလေ၏။ 17ဧလိကလည်း၊ အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူသနည်း။ ငါ့အား ဝှက်မထားပါနှင့်။ မိန့်တော်မူသမျှ တစ်စုံတစ်ခုကို ငါ့အားဝှက်ထားလျှင်၊ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်းမက သင်၌ပြုတော်မူပါစေသောဟု ဆိုလေသော်၊ 18ရှမွေလသည် တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ ဝှက်မထား အလုံးစုံတို့ကို ပြန်ကြား၏။ ဧလိကလည်း၊ ထာဝရဘုရားဖြစ်လျှင် အလိုတော်ရှိသည်အတိုင်း ပြုတော်မူပါစေသောဟု ဝန်ခံလေ၏။ 19ရှမွေလသည် အစဉ်အတိုင်းကြီး၍၊ ထာဝရဘုရားသည် သူနှင့်အတူ ရှိတော်မူသဖြင့်၊ သူ၏စကားတစ်ခွန်းမျှ ပျက်စေခြင်းငှာ အခွင့်ပေးတော်မမူ။ 20သူသည် ထာဝရဘုရား၏ ပရောဖက်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကို ဣသရေလအမျိုးသား အပေါင်းတို့သည်၊ ဒန်မြို့မှစ၍ ဗေရရှေဘမြို့တိုင်အောင် သိကြ၏။ 21ထာဝရဘုရားသည် ရှိလောမြို့၌ အထပ်ထပ် ထင်ရှားတော်မူ၍၊ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ရှမွေလအား ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏။ ရှမွေလစကားသည်လည်း၊ ဣသရေလအမျိုးတစ်လျှောက်လုံးကို နှံ့ပြားလေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၃ (အနက်ဖွင့်)

(ရှမွေလအားဘုရားခေါ်ခြင်း (အခန်း )

          : ထိုကာလတွင် ရှမွေလသည် ရှိလောယဇ်ပလ္လင်တွင် ဘုရားသခင်၏အမှုတော် ပြုနေသည်။ ထိုခေတ်အခါ၌ ရှားရှားပါးပါး လူများကသာလျှင်အသံတော်ကြားကြရသည်။ ပထမအခန်းငယ် ၅ ခုကို William က ဤသို့မြင်သည်။

ညမှောင်မိုက်လာပြီ။ ဘုရားသခင်၏ အလင်းမီးသည် ဗိမာန်တော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသော်လည်း ပုရောဟိတ်သက်ကျားအိုကြီးသည် မျက်စိမှုန်မွဲနေသဖြင့် ကလေးသူငယ်ပီပီ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်နေသည်။

            ဘုရားသခင်၏ မီးအလင်းဆိုသည်မှာ မီးတိုင်စင်ကိုဆိုလိုသည်။ နေရောင်ခြည်နှင့်မတူ၊  တစ်မျိုးအလင်ရောင်ရှိသည်။

: တစ်ည၌ ရှမွေလအိပ်ပျော်နေစဉ် ခေါ်သံကြားသောကြောင့် ဧလိခေါ်သည်ဟု ထင်၍ ဧလိထံသို့ ထသွားသည်။ သို့သော် ဧလိက မခေါ်။ တစ်ခေါခေါအိပ်ပျော်နေဆဲ။ ထိုကဲ့သို့(၃)ကြိမ်တိုင်တိုင် ဖြစ်သောအခါ ဧလိက ဘုရားသခင်၏ခေါ်သံဖြစ်ကြောင်း နားလည်လိုက်သည်။ ရှမွေလကမူ နားမလည်။ ထိုခေတ်ကာလထိ ဘုရားသခင်က လူအား တိုက်ရိုက်ခေါ်ခြင်းမကြုံဖူးကြ(ငယ် ၇)။ သို့နှင့် နောက်တစ်ခါ ခေါ်သံကြားလျှင် အို၊ ထာဝရဘုရား အမိန့်တော်ရှိပါ ကိုယ်တော်၊ အကျွန်ုပ်ကြားပါသည်” ဟု ဧလိက ရှမွေလအား သင်ပြသည်။

:၁၀၁၄ စတုတ္ထအကြိမ်ခေါ်သံကြားရပြန်သောအခါ ရှမွေလသည် ဧလိသင်ပေးသည့်အတိုင်း “ကိုယ်တော်ဘုရား အမိန့်တော်ရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်နားထောင်နေပါသည်” ဟု ဆိုသည်။ ဘုရားရှင်က     ဧလိတို့အိမ်ထောင် မိသားစု၏ အပြစ်ဒုစရိုက်သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့် မပြေနိုင်၊ ဣသရေလလူများ မှတ်သားလောက်အောင် ဆုံးမမည်ဟု ထပ်လောင်းမိန့်မှာသည်။ ဖခင်ဧလိသည် သားများအား လိမ္မာရေးခြားရှိအောင် ဆုံးမသွန်သင်ခြင်း ပျက်ကွက်သောကြောင့် အပြစ်ဒုစရိုက်ပြုသည်။ သားများက ဘုရားရှင်ကို ခြေကန်ကြသည်။ သို့ကြောင့် မိမိတို့ပြုသည့်အတိုင်း အကျိုးခံစားရမည်ဟု ဆိုသည်။ အပြစ်အဖိုးအခအပြစ် သေကြရမည်။ ဧလိတို့ မိသားစုထံကြမ္မာဆိုးဝင်မည့်အကြောင်းကို အခန်း(၂)တွင် တကြိမ် ရှမွေလတွင် တကြိမ်(ငယ် ၁၄) သတိပေးလိုက်သည်။

:၁၅၁၈ ရှမွေလသည် ဘုရားသခင်စကားတော်အား ဧလိသို့ ပြောပြရန် ပထမတွင် ရွံ့နေသည်။ သို့သော် ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ဘုရားသခင်စကားတော်များကို မြွတ်ဟပေးသူများ ဝတ္တရားရှိသည့်အတိုင်း အရဲစွန့်လိုက်သည်။ ဧလိကလည်း ဘုရားသခင်၏ တရားမျှတသော အပြစ်စီရင်ချက်ကို ကျေနပ်စွာလက်ခံသည်။ ဘုရားသခင်သည် အာရုန်၏သား ယဇ်ပုရောဟိတ်နှစ်ပါးကို ချက်ချင်းအပြစ်စီရင်ခဲ့သည် (ဝတ် ၁၀)။ ယခုဟောဖနိနှင့် ဖိနဟတ်ကို ချန်ထား၍ ဖြစ်ပါ့မည်လား။

:၁၉၂၁ ထိုသို့ဖြင့် ရှမွေလသည် ငယ်စဉ်တောင်ကျေးသူငယ်နှပ်စား ဘဝမှစ၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အမှုတော်၌ မွေ့လျော်သည်။ ဒန်မြို့မှစ၍ ဗေရရှေဘတိုင်အောင် ဣသရေလတစ်မျိုးသားလုံးက ထာဝရဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။