ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၉

ဟောရပ်တောင်ပေါ်သို့ဧလိယရောက်ရှိလာခြင်း
1ဧလိယပြုသောအမှုနှင့် ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကို ဓားနှင့်ကွပ်မျက်သောအမှုကို၊ အာဟပ်သည် ယေဇဗေလအား အကုန်အစင်ကြားပြော၏။ 2ယေဇဗေလက၊ နက်ဖြန်နေ့ ယခုအချိန်ရောက်မှ၊ သင့်အသက်သည် ထိုပရောဖက်တို့၏ အသက်ကဲ့သို့ ငါမဖြစ်စေလျှင်၊ ဘုရားတို့သည် ငါ၌ထိုမျှမကပြုပါစေသောဟု တမန်ကို ဧလိယထံသို့စေလွှတ်၍ ကြားလိုက်၏။ 3ထိုအခါ ဧလိယသည်ကြောက်သဖြင့်၊ ထ၍ အသက်လွတ်အောင် ယုဒခရိုင်ဗေရရှေဘမြို့သို့ သွား၏။ ထိုမြို့၌ ကျွန်ကိုထားခဲ့၍၊ 4သူ့ကိုယ်တိုင်သည် တောသို့ တစ်နေ့ခရီးသွားပြီးလျှင်၊ ရသမ်ပင်အောက်သို့ ရောက်၍ ထိုင်လေ၏။ ထိုအခါ ကိုယ်အသက်သေရမည်အကြောင်း ဆုတောင်းလျက်၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ယခုတန်ပါ၏။ အကျွန်ုပ်အသက်ကို သိမ်းယူတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်သည် ဘိုးဘေးတို့ထက် သာ၍မကောင်းပါဟု မြည်တမ်းပြီးလျှင်၊ 5ရသမ်ပင်အောက်မှာ အိပ်ပျော်၏။ ထိုအခါ ကောင်းကင်တမန်က၊ ထ၍စားလော့ဟု သူ့ကိုတို့လျက်ဆို၏။ 6ဧလိယသည် မျှော်ကြည့်သောအခါ၊ မီးနှင့်ဖုတ်သောမုန့်ပြားနှင့် ခေါင်းရင်း၌ ရေဘူးရှိသည်ကိုမြင်၍ စားသောက်ပြီးမှ တစ်ဖန်အိပ်ပျော်၏။ 7ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ဒုတိယအကြိမ်လာ၍ သူ့ကိုတို့လျက်၊ သွားရမည့်ခရီးသည် အလွန်ဝေးသောကြောင့်၊ ထ၍ စားဦးလော့ဟုဆိုသည် အတိုင်း၊ 8ဧလိယသည် ထ၍ စားသောက်ပြန်၏။ ထိုအစာအာဟာရကို အမှီပြုလျက်၊ အရက်လေးဆယ်ခရီးသွား၍ ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သော ဟောရပ်တောင်သို့ ရောက်သဖြင့်၊ 9ဥမင်ထဲသို့ ဝင်၍နေ၏။ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော် ရောက်လာသည်ကား၊ ဧလိယ၊ သင်သည် ဤအရပ်၌ အဘယ်သို့ပြုလျက်နေသနည်းဟု မေးတော်မူ၏။ 10ဧလိယကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဘက်၌ အလွန်စိတ်အားကြီးပါပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ကိုယ်တော်၏ ပဋိညာဉ်တရားကိုစွန့်ပြီးလျှင်၊ ကိုယ်တော်၏ယဇ်ပလ္လင်များကို ဖြိုဖျက်၍ ကိုယ်တော်၏ပရောဖက်များကို ဓားနှင့် သတ်ကြပါပြီ။ အကျွန်ုပ်တစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်၍၊ အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင်သတ်ခြင်းငှာ ရှာကြပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။ 11နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်း ထွက်လော့။ ထာဝရဘုရားရှေ့ တောင်ပေါ်မှာရပ်နေလော့။ ထာဝရဘုရားလျှောက်သွားမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ အားကြီးသောလေပြင်းသည် တောင်ထိပ်တို့ကိုခွဲ၍၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ကျောက်တို့ကို ချိုးဖဲ့၏။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် လေ၌ရှိတော်မမူ။ လေနောက်မှာ မြေလှုပ်ခြင်းရှိ၏။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် မြေလှုပ်ရှားခြင်း၌လည်း ရှိတော်မမူ။ 12မြေလှုပ်ခြင်းနောက်မှာ မီးရှိ၏။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် မီး၌လည်း ရှိတော်မမူ၊ မီးနောက်မှာ ဖြည်းညင်းသောအသံ ရှိ၏။ 13ထိုအသံကို ဧလိယသည်ကြားလျှင်၊ မျက်နှာကို ဝတ်လုံနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်ထွက်၍ ဥမင်ဝ၌ရပ်နေ၏။ ထိုအခါ ဧလိယ၊ သင်သည်ဤအရပ်၌ အဘယ်သို့ပြုလျက်နေသနည်းဟု အသံလာ၏။ 14ဧလိယကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဘက်၌ အလွန်စိတ်အားကြီးပါပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ကိုယ်တော်၏ပဋိညာဉ်တရားကို စွန့်ပြီးလျှင်၊ ကိုယ်တော်၏ယဇ်ပလ္လင်များကို ဖြိုဖျက်၍၊ ကိုယ်တော်၏ ပရောဖက်များကို ဓားနှင့်သတ်ကြပါပြီ။ အကျွန်ုပ်တစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်၍၊ အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင် သတ်ခြင်းငှာ ရှာကြပါသည်ဟု လျှောက်လေသော်၊ 15ထာဝရဘုရားက၊ ဒမာသက်တောသို့ပြန်၍ ခရီးသွားလော့။ ရောက်သောအခါ ဟာဇေလကို ရှုရိရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍ ဘိသိက်ပေးလော့။ 16နိမ်ရှိသား ယေဟုကို ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထား၍ ဘိသိက်ပေးလော့။ အာဗေလမဟောလမြို့နေ၊ ရှာဖတ်သားဧလိရှဲကို သင့်ကိုယ်စား ပရောဖက်အရာ၌ခန့်ထား၍ ဘိသိက်ပေးလော့။ 17သို့ဖြစ်၍ ဟာဇေလဓားနှင့် လွတ်သောသူကို ယေဟုသတ်လိမ့်မည်။ ယေဟုဓားနှင့် လွတ်သောသူကို ဧလိရှဲသတ်လိမ့်မည်။ 18သို့ရာတွင် ဗာလရှေ့၌ ဒူးထောက်ခြင်း၊ နမ်းခြင်းကို မပြုသောသူအပေါင်းတည်းဟူသော ဣသရေလ အမျိုးသားခုနစ်ထောင်တို့ကို ငါ့အဖို့ ငါကျန်ကြွင်းစေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဧလိရှဲကိုရွေးကောက်ခြင်း
19ထိုအရပ်မှ ဧလိယသည် သွားပြီးလျှင်၊ နွားငါးရှဉ်းနှင့် လယ်ထွန်လျက်၊ နောက်ဆုံးနွားရှဉ်း၌ ကိုယ်တိုင်လိုက်သော ရှာဖတ်သားဧလိရှဲကိုတွေ့၍ အနား၌လျှောက်စဉ်တွင်၊ မိမိဝတ်လုံကို သူ့အပေါ်မှာတင်လေ၏။ 20ဧလိရှဲသည် နွားတို့ကိုပစ်ထား၍ ဧလိယနောက်သို့လိုက်လျက်၊ အကျွန်ုပ်သည် မိဘကိုနမ်းပါရစေ။ သို့ပြီးမှ ကိုယ်တော်နောက်သို့လိုက်ပါမည်ဟု အခွင့်တောင်းလျှင်၊ ဧလိယက ပြန်သွားလော့။ ငါသည် သင်၌ အဘယ်သို့ပြုဘိသနည်းဟုဆိုသော်၊ 21ဧလိရှဲသည်ပြန်သွား၍ နွားတစ်ရှဉ်းကိုသတ်ပြီးမှ၊ နွားသားကို လယ်ထွန်သောတန်ဆာနှင့်ပြုတ်၍ လူများတို့အားကျွေးလေ၏။ သို့ပြီးမှ ထ၍ ဧလိယနောက်သို့လိုက်လျက် လက်ထောက်ဖြစ်လေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၉ (အနက်ဖွင့်)

၇။ ဟောရပ်အရပ်သို့ ဧလိယပုန်းရှောင်ခြင်း (၁၉:၁၈)

၁၉:  ကရမေလတောင်ပေါ်တွင် ဧလိယက ဗာလပရောဖက်များကို အနိုင်ယူသုတ်သင်ပစ်သည့် အကြောင်းအား အာဟပ်မင်းက မိဖုရားယေဇဗေလ သို့ ပြောပြသောအခါ မိဖုရားသည် ဒေါသမုန်တိုင်း ထန်လျက် နောက်နေ့ ယခုလိုအချိန်ထိ ဧလိယအသက်မရှင်စေရ ဟု ကျိန်ဆိုသည်။  မိမိအောင်နိုင်မှုကြောင့် ပျော်ရွှင်နေသော ဧလိယအဖို့ ငယ်ထိပ်မြွေပေါက်ခံရသည့်နှယ် ထိပ်လန့်တုန်လှုပ်ကာ သတ္တိတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်သည်။ ထိုကြောင့် ဧလိယသည် ယေဇဗေလလက်ထက်မှ အသက်ဘေးလွတ် ရန် တောင်ဘက် မိုင်တစ်ရာခန့် ဝေးသော ယုဒပြည် နယ်စပ် ဗေရရှေဘသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သည်။ ဗေရရှေဘ၌ တပည့်ကိုထားရစ်ခဲ့၍ တောလမ်းဖြင့် တစ်ရက် ခရီး ထပ်မံပြေးရင်း လမ်း၌ ရသမ်ပင်အောက်၌ စိတ်ပျက်အားငယ်စွာ အမောဖြေနားခိုသည်။ ဆာလောင်၍ မိမိအသက်အား ရုပ်သိမ်းပါဟု ညည်းတွားဆုတောင်းသည်။

၁၉:  မောပန်းနွမ်းလျ စိတ်ပျက်အားလျော့နေသော မိမိလူတစ်ဦးအား ဤနေရာ၌ ဘုရားသခင် ကျွေးမွေး ခွန်အားပေးပုံမှာ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းလှ၏။ လိုအပ်သည့် ပိုလျှံသော နားခိုခြင်း၊ အစားအစာ သောက်စရာ၊ ခွန်အားက ဧလိယကို ရက် ၄၀ အတွင်း မိုင် ၂၀၀ ခရီးအား ပြီးမြောက်စေသည် အထိ အားအင်အစွမ်းပေါ်ထွက် စေပါသည်။ ခရီးအဆုံးတွင် မောရှေအား ပညတ်တရားပေးအပ်ရာဟောရပ်တောင် (သိနာ)သို့ ရောက်လေသည်။

၁၉:၁၄  ဧလိယသည် ဟောရပ် ကျောက်ဂူ တွင် ခိုအောင်းစဉ် ဘုရားသခင် က သွန်သင်မှုပြုသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်း စိတ်ဝိညာဉ်က ဘုရားရှင်ပေါ် သစ္စာရှိ ချစ်ကြောက်သူမှာ သူတစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရှိကြောင်းနှင့် ဣသရေလလူ တို့၏ ဖောက်ပြန်မှုကို ရှုတ်ချသည်။ ဘုရားသခင်က ဂူမှထွက်၍ တော်ထိပ်ပေါ်မှာ ရပ်ခိုင်းသည်။ ဧလိယက မနာခံဘဲနေသည်။ တခဏချင်းတွင် လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ တောမီးလောင်ကျွမ်းခြင်း ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်သည်။ သို့သော် ထိုအရာများက ဧလိယအား ဂူပေါက်ဝသို့ ထွက်ထွက်လာအောင် မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ နောက်ဆုံး ချိုသာ ဖြည့်ညင်းသော အသံကြားသောအခါမှ ဂူဝသို့ ထွက် လာကြောင်း တွေ့ရသည် (ငယ် ၁၃)။ ဂူဝမှာ ရပ်လျက် ဧလိယသည် ဘုရားသခင်၏ တစ်ဦးတည်းကျန်ရှိသော  သစ္စာရှိသက်သေခံ ဖြစ်ကြောင်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု တိုးပွားခိုင်မာလာသည်။ George Williams က ဤအကြောင်းကို ရှင်းပြထားသည်။

ဧလိယသည် စိတ်ဘဝင်မောက်ကြွားသူ မဟုတ်ပါ။ လေပြင်းမုန်တိုင်း၊ မြေငလျင်နှင့် တော်မီးများသည် မေတ္တာနှင့် ယှဉ်သော ကရုဏာတော်အသံစွမ်းအားကို မကျော်လွန်နိုင်ကြောင်း သင်ယူစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလ လူတို့၏ စိတ်နှလုံးနှင့် ဧလိယ၏ စိတ်နှလုံးသဘောထား ကွာခြားမှုမရှိပါ။ ကြမ်းတမ်းပြင်းထန်သော နည်းလမ်းများက ဧလိယအား ကျောက်ဂူထဲက ထွက်ခွါစေအောင် မပြုလုပ်နိုင်သလို ဣသရေလ လူများကိုလည်း အပြစ်ဒုစရိုက်များထဲမှ စွန့်ခွါလာအောင် မပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါ။၁၄

၁၉:၁၅၁၈  ဧလိယက မိမိကိုယ်ကို ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၌ အရေးပါသူဖြစ်သည်ဟု သဘောထားခံယူ မိသည်နှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခကို ရင်ဆိုင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ဟန် တူသည်။ ဘုရားသခင်က ဒမာသက်မြို့ မြောက်ဖက် ကန္တာရတော သို့ သွားရန် စေခိုင်းသည်။ ဘိသိက်မင်္ဂလာ ၃ခု ပေးရန်ဖြစ်သည်။ (၁) ဟာဇေလအား ရှုရိပြည့်ရှင်ဘုရင် အဖြစ် ဘိသိက်ပေးရသည်။ ဤရှုရိဘုရင်အားဖြင့် နာခံမှုမရှိသော ဣသရေလ အမျိုးသားတို့အား ပြစ်ဒဏ်ပေးစေသည်။ (၂) ယေဟု ကို ဣသရေလပြည့်ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ဘိသိက်ပေးရမည်။ ယေဟုအားဖြင့် အာဟပ်မင်း အိမ်တော်အပေါ် ဘုရားသခင်၏ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ကျရောက်စေသည်။ (၃) ဧလိရှဲ ကို သူအားဆက်ခံသူ အဖြစ် ဘိသိက်ပေးရမည်။၁၅ ဧလိရှဲ အားဖြင့် ဧလိယသည် မရှိမဖြစ်မဟုတ်ကြောင်း သင်ယူစေသည်။ ဤလူ ၃ ဦးသည် ရုပ်တုဆင်းတု ကိုးကွယ်သော ဣသရေလလူမျိုးအပေါ် ဘုရားသခင်၏ စီရင်ခြင်းအား အကောင်အထည်ဖော် စေမည်ဖြစ်သည် (ငယ် ၊ ၁၇)။ သို့သော်လည်း ဗာလဘုရားကို မပြပ်ဝပ် မကိုးကွယ်ခဲ့သော ဣသရေလလူခုနှစ်ထောင် ကို အသက်ချမ်းသာပေးစေသည်။

၈။ ဧလိယ ဧလိရှဲအား ခန့်အပ်ခြင်း (၁၉:၁၉၂၁)

၁၉:၁၉  ဧလိယသည်  ယော်ဒန်မြစ်ဝှမ်း ဗက်ရှန်အနီး အာဗေလမေဟောလအရပ်သို့ ခရီးသွား၏။ ထိုအရပ်၌ လယ်ထွန်နေသော ဧလိရှဲကို တွေ့သည်။ ဧလိရှဲ၌ နွား ၁၂ ယှဉ်း (ယုဒသန်၌ ၅ ယှဉ်း)ရှိသည်ကို ထောက်၍ သူဆင်းရဲ မဟုတ်ကြောင်းသိသည်။ နောက်ဆုံးတစ်ရှဉ်း၌ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါ ထွန်ယက်၍ ကျန်နွားများကို တပည့်များ ထွန်ယက်ပေးဖွယ်ရှိသည်။ ဧလိယက ဧလိရှဲပေါ် မိမိဝတ်ရုံကို တင်ပေးကာ မိမိအရိုက်အရာ ဆက်ခံသူ အဖြစ် ဖော်ပြကျေညာသည်။

၁၉:၂၀၂၁  ဧလိရှဲက မိသားစုအား နှုတ်ဆက်ခွင့် တောင်းသည်။ ဧလိယက မိမိခန့်အပ်ခြင်းကို သတိပေးလျက် အခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ဧလိရှဲလည်း မိသားစု နှုတ်ဆက်ညစာစားပွဲ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဧလိယ၏ နောက်သို့လိုက်၍ ဧလိယ၏ လက်ထောက်တာဝန် ကို ထမ်းဆောင်လေသည်။

ဧလိရှဲ မိသားစုအား နှုတ်ဆက်ခြင်းမှာ အန္တရာယ်ကြီးသည်။ သခင်ယေရှုလက်က နောက်လိုက်ကောင်း မဖြစ်ထိုက် (လု၊ ၉:၆၁-၆၂) ဟု မြွက်ဆိုသည်။ သို့သော် ဧလိရှဲက ဧလိယနောက်သို့ လိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ဖြစ်၍ ခြွင်းချက်ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။