ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၄

ယေရောဗောင်၏သားကွယ်လွန်ခြင်း
1ထိုအခါ ယေရောဗောင်၏သား အဘိယသည်နာသောကြောင့်၊ 2ယေရောဗောင်သည် မိမိမယားကိုခေါ်၍၊ သင်သည် ယေရောဗောင်၏ မယားဖြစ်သည်ကို အဘယ်သူမျှ မသိစေခြင်းငှာ ခြားနားသော အဆင်းအရောင်ကို ဆောင်ပြီးလျှင်၊ ရှိလောမြို့သို့ထသွားပါလော့။ ငါသည် ဤလူမျိုးကို စိုးစံရမည်အကြောင်းကိုပြသော ပရောဖက်အဟိယသည် ထိုမြို့၌ရှိ၏။ 3မုန့်ဆယ်လုံး၊ မုန့်ပြားအချို့၊ ပျားရည်ဘူးကိုဆောင်လျက် ပရောဖက်ထံသို့ သွားပါလော့။ သူငယ်၌ အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကို သူဟောလိမ့်မည်ဟု မှာထားသည်အတိုင်း၊ 4ယေရောဗောင်မယားသည်ထ၍ ရှိလောမြို့၌ အဟိယအိမ်သို့ သွားလေ၏။ ထိုအခါ အဟိယသည် အသက်ကြီးသောကြောင့် မျက်စိမမြင်၊ မှုန်လျက်ရှိ၏။ 5ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ယေရောဗောင်မယားသည် သားနာသောကြောင့်၊ သားအတွက်တစ်စုံတစ်ခုကို တောင်းအံ့သောငှာ သင့်ဆီသို့ ယခုလာ၏။ ဤမည်သောစကားဖြင့် ပြန်ပြောရမည်။ သူသည် လာသောအခါ အခြားသော မိန်းမဖြစ်ယောင်ဆောင်လိမ့်မည်ဟု အဟိယအား မိန့်တော်မူ၏။ 6ထိုမိန်းမသည် တံခါးအထဲသို့ဝင်၍၊ နင်းသံကို အဟိယသည်ကြားလျှင်၊ အိုယေရောဗောင်မယား ဝင်လော့။ အဘယ်ကြောင့် အခြားသောသူ၏အယောင်ကို ဆောင်သနည်း။ ဝမ်းနည်းစရာသတင်းကို ကြားပြောစေခြင်းငှာ သင့်ဆီသို့ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏။ 7သင်သည် ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို၊ ယေရောဗောင်ထံသို့ သွား၍ ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ သင့်ကို လူစုထဲကငါရွေး၍ ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှာ ချီးမြှောက်လျက်၊ 8နိုင်ငံတော်ကို ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးလက်မှနုတ်၍ သင့်အားပေးသော်လည်း၊ သင်သည် ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မဟုတ်။ သူသည် ငါ့ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်၏။ ငါ့ရှေ့မှာ ကောင်းသောအကျင့်ကိုသာကျင့်မည်ဟု စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ငါ့ကိုဆည်းကပ်၏။ 9သင်မူကား သင့်ရှေ့မှာ ဖြစ်ဖူးသောသူ အပေါင်းတို့ကိုလွန်၍ ဒုစရိုက်ကိုပြုလေပြီ။ ငါ့အမျက်ကို နှိုးဆော်ခြင်းငှာ အခြားတစ်ပါးသောဘုရားနှင့် သွန်းသောရုပ်တုတို့ကိုလုပ်၍ ငါ့ကိုသင့်ကျောနောက်သို့ ပစ်ထားပြီ။ 10ထိုကြောင့် ယေရောဗောင်အမျိုးအပေါ်သို့ ဘေးဥပဒ်ရောက်စေမည်။ ဣသရေလမြို့ရွာ၌ အချုပ်ခံသောသူဖြစ်စေ၊ အလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေ၊ ယေရောဗောင်အမျိုး ယောက်ျားများကို ပယ်ဖြတ်မည်။ လူသည် နောက်ချေးကို အကုန်အစင် ကျုံးသွားသကဲ့သို့၊ ကျန်ကြွင်းသော ယေရောဗောင်အမျိုးသားကို ပယ်သွားမည်။ 11ယေရောဗောင်အမျိုးသားသည် မြို့ထဲမှာသေလျှင် အသေကောင်ကိုခွေးစားလိမ့်မည်။ မြို့ပြင်မှာသေလျှင် မိုးကောင်းကင်ငှက် စားလိမ့်မည်အကြောင်း ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြီ။ 12သင်ထ၍ ကိုယ်အိမ်သို့ သွားလော့။ မြို့တံခါးအထဲသို့ ဝင်သောအခါ သူငယ်သေလိမ့်မည်။ 13ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကို ပြု၍ သင်္ဂြိုဟ်ကြလိမ့်မည်။ ယေရောဗောင်အမျိုးသားစုတွင်၊ ထိုသူငယ်တစ်ယောက်တည်းသာ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ယေရောဗောင်အမျိုးသားစုတွင် ထိုသူငယ်တစ်ယောက်သည် ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၌ ကြည်ညိုသောစိတ်ရှိ၏။ 14အချိန်ရောက်မှ ယေရောဗောင်အမျိုးကို ပယ်ဖြတ်လတ္တံ့သော ဣသရေလရှင်ဘုရင်တစ်ပါးကို ထာဝရဘုရားသည် မိမိတို့အဖို့ ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်။ အဘယ်အချိန်နည်းဟုမေးသော်၊ ယခုပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ 15အာရှရပင်တို့ကို ပြုစု၍ ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်ကို နှိုးဆော်ကြသောကြောင့်၊ ကျူပင်ကို ရေ၌လှုပ်ရှားသကဲ့သို့ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးကို ဒဏ်ခတ်၍၊ ဘိုးဘေးတို့အားပေးတော်မူသော ဤပြည်ကောင်းမှ နုတ်ပယ်ပြီးလျှင်၊ မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌ အရပ်ရပ်သို့ ကွဲပြားစေတော်မူမည်။ 16ကိုယ်တိုင်ပြစ်မှား၍ ဣသရေလအမျိုးကိုလည်း ပြစ်မှားစေသော ယေရောဗောင်၏အပြစ်တို့ကြောင့် ဣသရေလအမျိုးကို စွန့်ပစ်တော်မူမည်ဟု ဆင့်ဆိုလေ၏။ 17ယေရောဗောင်မယားသည် ထသွား၍၊ တိရဇမြို့တံခါးခုံသို့ရောက်သောအခါ သူငယ်သေ၏။ 18ထာဝရဘုရားသည် မိမိကျွန် ပရောဖက်အဟိယအားဖြင့် မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုသူငယ်ကိုသင်္ဂြိုဟ်၍ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကို ပြုကြ၏။
ယေရောဗောင်ကွယ်လွန်ခြင်း
19ယေရောဗောင်ပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းသမျှ၊ စစ်တိုက်ခြင်းအမှု၊ မင်းပြုခြင်းအမှုတို့သည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။ 20ယေရောဗောင်သည် အနှစ်နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ် စိုးစံပြီးမှ ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍၊ သားတော်နာဒဒ်သည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။
ယုဒဘုရင်ရောဗောင်
(၆ရာ၊ ၁၁:၅-၁၂:၁၅)
21ရှောလမုန်သားရောဗောင်သည် ယုဒပြည်ကို စိုးစံလေ၏။ နန်းထိုင်သောအခါ အသက်လေးဆယ်တစ်နှစ် ရှိ၏။ ထာဝရဘုရားသည် နာမတော်တည်စေရာဖို့ ဣသရေလခရိုင်များတို့အထဲက ရွေးကောက်သော ယေရုရှလင်မြို့၌ ဆယ်ခုနစ်နှစ် စိုးစံလေ၏။ မယ်တော်ကား အမ္မုန်အမျိုးသား၊ နေမအမည်ရှိ၏။ 22ယုဒအမျိုးသားတို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြု၍၊ ဘိုးဘေးတို့ပြစ်မှားသမျှထက် ပြစ်မှားသော အပြစ်များအားဖြင့် အမျက်တော်ကို နှိုးဆော်ကြ၏။ 23မြင့်သောတောင်ရှိသမျှတို့ အပေါ်၌လည်းကောင်း၊ စိမ်းသောသစ်ပင်ရှိသမျှတို့ အောက်၌လည်းကောင်း၊ ကုန်းများ၊ ရုပ်တုများ၊ အာရှရပင်များကို တည်ကြ၏။ 24ယုဒပြည်၌ ယောက်ျားအလိုသို့ လိုက်တတ်သော မိန်းမလျှာများရှိ၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးရှေ့မှ နှင်ထုတ်တော်မူသော ပြည်သားမျိုးပြုသော စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာ အမှုအလုံးစုံတို့ကို ပြုကြသည်တကား။
25ရောဗောင်မင်းကြီးနန်းစံငါးနှစ်တွင်၊ အဲဂုတ္တု ရှင်ဘုရင်ရှိရှက်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ စစ်ချီ၍၊ 26ဗိမာန်တော်ဘဏ္ဍာနှင့် နန်းတော်ဘဏ္ဍာရှိသမျှကို သိမ်းသွား၏။ ရှောလမုန်လုပ်သော ရွှေဒိုင်းရှိသမျှကိုလည်း ယူသွား၏။ 27ရောဗောင်မင်းကြီးသည် ရွှေဒိုင်းအစား ကြေးဝါဒိုင်းတို့ကိုလုပ်၍ နန်းတော်တံခါးစောင့် ကိုယ်ရံတော်မှူး၌ အပ်လေ၏။ 28ရှင်ဘုရင်သည် ဗိမာန်တော်သို့သွားသောအခါ၊ ကိုယ်ရံတော်သားတို့သည် ဒိုင်းတို့ကိုဆောင်၍ နောက်တစ်ဖန် မိမိတို့စောင့်ရာအခန်းမှာ ပြန်ထားကြ၏။
29ရောဗောင်ပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းသမျှတို့သည် ယုဒရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။ 30ရောဗောင်နှင့် ယေရောဗောင်တို့သည် အသက်ရှည်သမျှ ကာလပတ်လုံး ရန်ဘက်ပြုကြ၏။ 31ရောဗောင်သည်လည်း ဘိုးဘေးတို့နှင့် အိပ်ပျော်၍၊ ဒါဝိဒ်မြို့၌ သူတို့နှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံလေ၏။ သားတော်အဘိယသည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

၄။ ယေရောဗောင်၏ သားသေဆုံးခြင်း (၁၄:၂၀)

          ၁၄: ယေရောဗောင်၏သား အဘိယအသည်းအသန်ဖျားနာသောအခါ မိဖုရားကြီးအား ပရောဖက်အဟိယထံသို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်သွားမေးခိုင်းသည်။ ရှိလောမြို့ရှိ ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်အိုသည် ယေရောဗောင်အား ဣသရေလလူ-၁၀မျိုးကို အုပ်စိုးရမည့်အကြောင်း ပရောဖက်ပြုခဲ့သူဖြစ်သည်။

မိဖုရားကို ရုပ်ဖျက်၍ တိုးတိုးတိတ်တိတ်သွားစေခြင်းမှာ အကြောင်းရှိသည်။ ပထမအချက်မှာ ပြောင်ကျကျသွားလျှင် ဒန်မြို့နှင့်ဗေသလမြို့ရှိ မိမိတည်ထားသောရုပ်တုများအား မထီမဲ့မြင်ပြုရာကျမည်။ ဒုတိယအချက်မှာ   ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်အိုသည် ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်ခြင်း မနှစ်သက်သဖြင့် မိမိမယား မှန်းသိလျှင်၊ အမှန်မပြောမည်ကို စိုးရိမ်သည်။ တတိယအချက်မှာ ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်အိုအား လှည့်စားနိုင်လျှင် ဘုရားသခင်ကိုလည်း လှည့်စားနိုင်မည်ဟု ထင်သည်။

၁၄:၁၃ ထိုရုပ်ဖျက်ထားသော မိန်းမတဦးရောက်လာမည့်အကြောင်းကို ဘုရားသခင်က မျက်စိ မှုန်မွဲနေသော ယဇ်ပုရောဟိတ်အိုကြီးအား ကြိုတင်၍ အသိပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ပရောဖက်၏အိမ်ပေါ်သို့ ခြေချမိသည်နှင့် ပရောဖက်အိုကြီးက သာမန်အရပ်သူဟန်ဆောင်ထားသော ယေရောဗောင်၏ မိဖုရားဝင်လာခဲ့ပါဟုလှမ်းခေါပြီး ယေရောဗောင်သို့ ပြန်ပြောရမည့်အမင်္ဂလာသတင်းများကို ပြောပြသည်။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို မနာခံ၊ ငြင်းပယ်၍ ရုပ်တု ဘုရားတု ကိုးကွယ်မှုကြောင့် ယေရောဗောင်မျိုးဆက်ယောက်ျားများ လူလွတ်၊ အကျဉ်းကျ မကျန် အားလုံးကို ဣသရေလမြေပေါ်မှ ဖယ်ရှင်းဖျက်ဆီးပစ်မည်။ ယခုဖျားနာနေသော သားသည်လည်း သေရမည်။ သူတစ်ဦးတည်းသာလျှင် လူလူသူသူသင်္ဂြိုဟ်ခံရမည်။ ယေရောဗောင်၏ ကျန်သားများသည်ခွေးစာနှင့်လင်းတစာဖြစ်ကြမည်ဟု ပြောလိုက်သည်။ ယေရောဗောင်မိန်းမ မိမိမြို့တံခါး ပြန်ရောက်သည်နှင့် ဖျားနာနေသော သားလည်း အသက်ချုပ်သည်။

၁၄:၁၄၁၆ ယေရောဗောင်မျိုးဆက်အား မျိုးဖြုတ်မည့်အခြားဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည့် ဗာရှာ ကိုပေါ်ထွန်းစေမည်။ ယေရောဗောင်သည် ဣသရေလပြည်သူပြည်သားများအား ထာဝရဘုရားသခင်ကိုပစ်ပယ်၍ အာရှရဇ်ပင်၁၂သစ်သားမှ ထုလုပ်သော ရုပ်တုဘုရား၌ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်စေသောကြောင့် နောက်ဆုံး၌ ဣသရေလတို့သည် တိုင်းခြားပြည်ရွာသို့ ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခံရသောဘဝသို့ ရောက်ရလေသည်။

၁၄:၁၉၁၈ အပိုဒ် ၁၇ ၌ ဣသရေလမြို့တော်ကို တိရဇဟုဆို၏။ မိဖုရားပြန်ရောက်လာသည်နှင့် ဖျားနာသောသားလည်း သေသည်။ ပရောဖက်ပြုချက်အတိုင်း ဣသရေလလူများ သူ့အလောင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်၍၊ ဝမ်းနည်း ငိုကြွေးကြသည်။

၁၄:၁၉၂၀ ယေရောဗောင်သည် ၂၂နှစ်နန်းစံပြီးနောက် ကွယ်လွန်သည်။ သားတော်နာဒပ်က နန်းတက်သည်။ ဣသရေလရာဇဝင်ကို သမ္မာကျမ်းရှိရာဇဝင်ချုပ်ကို ကိုးကားညွန်းဆိုခြင်း မရှိသော်လည်း ဓမ္မရာဇဝင်ကျမ်း တတိယနှင့်စတုတ္ထစာစောင်များက နိုင်ငံသမိုင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။

ယခုတဖန် ယုဒနိုင်ငံနှင့် ဘုရင်များအကြောင်းတလှည့်လေ့လာကြည့်ကြမည်။

(ယုဒဘုရင်ရောဗောင်၏နန်းတော် (၁၄:၂၁၃၁)

၁၄:၂၁၂၄ အခန်း ၁၂တွင် ရောဗောင်မင်းအကြောင်း တစွန်းတစသိရှိခဲ့ကြပြီ။ သူ၏ မိခင်သည်အမ္မုန်အမျိုး ဖြစ်ကြောင်း အငယ် ၂၁နှင့်၃၁တို့တွင် နှစ်ကြိမ်ဖော်ပြခြင်းမှာ စာဖတ်သူ သတိပြုစေလိုသောအချက်ရှိသည်။ ရောဗောင်မင်း၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ မအောင်မြင်မှုအကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှောလမုန်မင်း၌ လူမျိုးခြားမိဖုရား မြောက်များစွာရှိခြင်း၏ ရလဒ်မှာ ဘာသာခြားရုပ်တုဘုရားမျိုးစုံ ယုဒနိုင်ငံ၌ ပျံ့နှံ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်လိင်တူဆက်ဆံမှု၊ ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာ စသော စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်အမှုတို့ဖြင့် မြင့်မြတ်ရာဌာနများကို ညစ်ညူးစေကြသည်။

၁၄:၂၅၂၈ ယေရုရှလင်မြို့ကို အဲဂုတ္တုဘုရင်ရှိရှက်က တိုက်ခိုက်လုယက်သည်။ ဗိမာန်တော်နှင့် နန်းတော်ရှိ အဖိုးတန်ရတနာများကို သိမ်းပိုက်ယူငင်သွားသည်။ ရောဗောင်သည် လုယက်ယူငင်သွားသော ရွှေဒိုင်းလွှာများနေရာတွင် ကြေးဒိုင်းလွှာများဖြင့် အစားထိုးသည်။

ရှောလမုန်ဘုရင်သည် ဖာရောဘုရင့်သမီးတော်ကို မိဖုရားမြှောက်၍ အဲဂုတ္တုပြည်နှင့် ရွှေလမ်း ငွေလမ်းခင်း၍ ချစ်ကြည်စေခဲ့သည်။ ရှောလမုန်မင်းမရှိတော့သည့်ကာလတိုလေး၌ပင် အဲဂုတ္တုမင်းရှိရှက်က ပြိုးပြက်တောက်ပသော ယေရုရှလင်ရွှေနန်းတော်ကို မှေးမှိန်အရောင်အဆင်း မွဲသွားစေတကား။

၁၄:၂၉၃၀ ထိုကာလသည် ဣသရေလပြည်နှင့်ယုဒပြည် နှစ်နိုင်ငံကြားတွင် စစ်မက်ရေးရာ တင်းမာချိန်ဖြစ်၏။ ယုဒဘုရင် အာသနှင့် ဣသရေလဘုရင်သြမရိမင်းလက်ထက်တိုင်အောင် ၅၇နှစ်ကြာ တင်းမာမှုရှည်လျားခဲ့သည်။ သို့သော်  ဘုရားသခင်က ဥဿုံစစ်ပွဲခင်းရန် ခွင့်မပြု (၁၂:၂၄) သောကြောင့် တိုက်ပွဲငယ်များဖြင့်သာ တစောင်းစေးနှင့် မျက်ချေးအချင်းချင်း ရန်စောင်နေခဲ့ကြသည်။ ရောဗောင်သည် အသက်၅၇နှစ်၌ ကွယ်လွန်၍ သားတော်အဘိယက ထီးနန်းဆက်ခံသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။