ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၃

ယုဒပြည်မှဘုရားသခင်၏လူ
1ထိုအခါ ယေရောဗောင်သည် နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ခြင်းငှာ ယဇ်ပလ္လင်နားမှာရပ်နေစဉ်တွင်၊ ဘုရားသခင်၏ လူတစ်ယောက်သည် ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း၊ ယုဒပြည်မှ ဗေသလမြို့သို့ ရောက်လာ၍၊ 2ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ယဇ်ပလ္လင်တစ်ဖက်၌ ကြွေးကြော်လျက်၊ အိုယဇ်ပလ္လင်၊ ယဇ်ပလ္လင်၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၌ ယောရှိအမည်ရှိသောသူကို ဖွားမြင်လိမ့်မည်။ သင့်အပေါ်မှာ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့၍၊ မြင့်သောအရပ်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်သောသူတို့ကို ထိုသူသည် သင့်အပေါ်မှာပူဇော်၍၊ လူသေအရိုးတို့ကိုမီးရှို့လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူကြောင်းကို ဆင့်ဆို၏။ 3ထိုနေ့ချင်းတွင် ပုပ္ပနိမိတ်ကိုလည်းပေး၍ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသော ပုပ္ပနိမိတ်ဟူမူကား၊ ယဇ်ပလ္လင်သည်ကွဲ၍ ပလ္လင်ပေါ်မှာရှိသောပြာလည်း ယိုကျလိမ့်မည်ဟု ဟောလေ၏။ 4ထိုသို့ ဘုရားသခင်၏လူသည် ဗေသလမြို့ ယဇ်ပလ္လင်တစ်ဖက်၌ ကြွေးကြော်သောစကားကို ယေရောဗောင်မင်းကြီးသည် ကြားလျှင်၊ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာရှိသော မိမိလက်ကိုဆန့်၍ ထိုသူကိုဖမ်းဆီးကြဟုဆိုလျက်၊ ဆန့်သောလက်သည် သွေ့ခြောက်၍ နောက်တစ်ဖန်မရုပ်နိုင်။ 5ဘုရားသခင်၏လူသည် ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ပေးသောပုပ္ပနိမိတ်နှင့်အညီ ယဇ်ပလ္လင်ကွဲ၍၊ ပြာသည်လည်း ပလ္လင်ပေါ်က ယိုကျလေ၏။ 6ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ ငါ့လက်၌ ရောက်သောရောဂါကို ပျောက်စေမည်အကြောင်း၊ ငါ့အတွက်ပတ္ထနာပြု၍ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ တောင်းပန်ပါလော့ဟု ဘုရားသခင်၏လူကိုပြောဆို၏။ ဘုရားသခင်၏လူသည် ထာဝရဘုရားကို တောင်းပန်သဖြင့်၊ ရှင်ဘုရင်လက်သည် ရောဂါပျောက်၍ ပကတိအတိုင်းဖြစ်လေ၏။ 7ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ ငါနှင့်အတူလိုက်၍ အားဖြည့်လော့။ လက်ဆောင်ပေးမည်ဟု ဘုရားသခင်၏လူအားဆိုလျှင်၊ 8ဘုရားသခင်၏လူက၊ နန်းတော်တစ်ဝက်ကို ပေးသော်လည်း သင်နှင့်အတူ ငါမလိုက်။ ဤအရပ်၌ မုန့်ကိုမစား၊ ရေကိုလည်း မသောက်ရ။ 9ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်က၊ မုန့်ကို မစားနှင့်။ ရေကို မသောက်နှင့်။ လာသောလမ်းဖြင့် မပြန်နှင့်ဟု ငါ့အားပညတ်တော်မူပြီဟု ရှင်ဘုရင်အား ပြောဆို၏။ 10ထိုနောက် ဗေသလမြို့သို့ လာသောလမ်းကိုရှောင်၍ အခြားသောလမ်းဖြင့် ပြန်သွား၏။
ဗေသလမြို့ရှိပရောဖက်အိုကြီး
11ထိုကာလ၌ ဗေသလမြို့တွင် အသက်ကြီးသော ပရောဖက်တစ်ယောက်ရှိ၏။ သူ၏သားတို့သည်လာ၍ ဘုရားသခင်၏လူသည် ထိုနေ့၌ ဗေသလမြို့မှာ ပြုသောအမှုရှိသမျှနှင့် ရှင်ဘုရင်အားပြောသောစကားများကို အဘအားပြန်ကြားလျှင်၊ 12ယုဒပြည်မှလာသော ဘုရားသခင်၏လူသည် အဘယ်လမ်းဖြင့် ပြန်သွားသည်ကို မြင်ကြသောကြောင့်၊ အဘက ထိုသူသည် အဘယ်လမ်းဖြင့် ပြန်သွားသနည်းဟု မေးပြီးလျှင်၊ 13မြည်းကို ကုန်းနှီးတင်ကြလော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ သားတို့သည် မြည်းကိုကုန်းနှီးတင်၍ အဘသည် စီးသွားလျက်၊ 14ဘုရားသခင်၏လူကိုလိုက်လေ၏။ သပိတ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့လျင်၊ သင်သည် ယုဒပြည်မှလာသော ဘုရားသခင်၏လူ မှန်သလောဟုမေးသော်၊ ငါမှန်သည်ဟု ပြန်ဆို၏။ 15ပရောဖက်ကလည်း၊ ငါနှင့်အတူ ငါ့အိမ်သို့လိုက်၍ မုန့်ကိုစားပါလော့ဟု ခေါ်ပင့်လျှင်၊ 16ငါသည် သင်နှင့်အတူ မလိုက်ရ၊ သင့်အိမ်သို့ မဝင်ရ။ ဤအရပ်၌ မုန့်ကိုမစား၊ ရေကိုလည်း မသောက်ရ။ 17ထာဝရဘုရားက၊ ထိုအရပ်၌ မုန့်ကိုမစားနှင့်။ ရေကို မသောက်နှင့်။ လာသောလမ်းဖြင့် မပြန်နှင့်ဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူကြောင်းကို ပြောဆို၏။ 18ပရောဖက်ကလည်း၊ ငါသည် သင်ကဲ့သို့ပရောဖက်ဖြစ်၏။ သင်သည် မုန့်ကိုစား၍ ရေကိုသောက်စေခြင်းငှာ သင့်ကိုငါ့အိမ်သို့ ခေါ်ရမည်အကြောင်း၊ ကောင်းကင်တမန်သည် ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် မှာထားပြီဟု မုသားသုံး၍ပြောဆို၏။ 19ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏လူသည် ပရောဖက်နှင့်အတူပြန်လာ၍၊ သူ၏အိမ်မှာ မုန့်ကိုစား၏။ ရေကိုလည်း သောက်၏။ 20ထိုသူနှစ်ပါးတို့သည် စားပွဲနားမှာထိုင်စဉ်တွင်၊ ခေါ်ခဲ့သော ပရောဖက်သို့ ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်၍၊ 21ယုဒပြည်မှလာသော ဘုရားသခင်၏လူအား၊ သင်သည် ထာဝရဘုရား၏နှုတ်တော်ထွက်ကို နားမထောင်၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ထားတော်မူသော ပညတ်တော်ကိုမစောင့်၊ 22ဤမည်သောအရပ်၌ မုန့်ကိုမစားနှင့်။ ရေကိုမသောက်နှင့်ဟု ပညတ်တော်မူသောအရပ်သို့ ပြန်လာ၍ မုန့်နှင့်ရေကို စားသောက်သောကြောင့်၊ သင်၏အလောင်းသည် ဘိုးဘေးတို့၏သင်္ချိုင်းသို့ မရောက်ရဟု ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူကြောင်းကို အော်ဟစ်၍ဆင့်ဆို၏။ 23မုန့်နှင့်ရေကို စားသောက်ပြီးမှ၊ ထိုပရောဖက်သည် ပြန်လာသော ပရောဖက်အဖို့ မိမိမြည်းကိုကုန်းနှီးတင်၍ လွှတ်လိုက်လေ၏။ 24လမ်းမှာ ခြင်္သေ့တွေ့၍သတ်၏။ အသေကောင်သည် လမ်း၌လဲ၍၊ မြည်းနှင့်ခြင်္သေ့သည် အနားမှာရပ်နေ၏။ 25အသေကောင်သည် လမ်း၌လဲ၍ မြည်းနှင့်ခြင်္သေ့သည် အနားမှာရပ်နေသည်ကို ခရီးသွားသောသူတို့သည် မြင်လျှင်၊ အသက်ကြီးသော ပရောဖက်နေသောမြို့သို့လာ၍ သတင်းပြောကြ၏။ 26ခေါ်ခဲ့သောပရောဖက်သည် ထိုသတင်းကိုကြားလျှင်၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို နားမထောင်သော ဘုရားသခင်၏လူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားသည် ထိုသူအားမိန့်တော်မူသောစကားအတိုင်း၊ သူ့ကိုခြင်္သေ့၌ အပ်တော်မူသဖြင့်၊ ခြင်္သေ့သည် ကိုက်သတ်လေပြီတကားဟု ဆိုလျက်၊ 27မြည်းပေါ်မှာ ကုန်းနှီးကိုတင်ကြလော့ဟု သားတို့အားဆိုသည်အတိုင်း သူတို့သည် ကုန်းနှီးတင်ကြ၏။ 28ပရောဖက်သွား၍ အသေကောင်သည် လမ်း၌လဲလျက်၊ မြည်းနှင့်ခြင်္သေ့သည် အနားမှာ ရပ်နေလျက်ရှိသည်ကို တွေ့၏။ ခြင်္သေ့သည် အသေကောင်ကို မစား၊ မြည်းကိုလည်း မကိုက်။ 29အသက်ကြီးသောပရောဖက်သည် ဘုရားသခင်၏ လူအလောင်းကို မြည်းပေါ်သို့ချီ၍ တင်ပြီးလျှင် ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကို ပြု၍၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းငှာ မိမိမြို့သို့ ဆောင်သွား၏။ 30အလောင်းကို မိမိသင်္ချိုင်းတွင်း၌ ထားလျက်၊ အိုငါ့ညီဟူ၍ ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကို ပြု၏။ 31သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ သားတို့ကိုခေါ်၍၊ ငါသေသောအခါ ဘုရားသခင်၏ လူသင်္ချိုင်းတွင်း၌ သင်္ဂြိုဟ်ကြလော့။ ငါ့အရိုးတို့ကို သူ့အရိုးတို့အနားမှာ ထားကြလော့။ 32ဗေသလမြို့ ယဇ်ပလ္လင်တစ်ဖက် ရှမာရိမြို့ရွာတွင်၊ မြင့်သောအရပ်ပေါ်မှာ ဆောက်သော အိမ်များတစ်ဖက်၊ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ကြွေးကြော်သောစကားသည် စင်စစ်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟု မှာထားလေ၏။
ယေရောဗောင်၏ကြီးလေးသောအပြစ်
33ထိုနောက်မှ ယေရောဗောင်သည် မိမိအဓမ္မလမ်းကို မရှောင်။ သာမညလူတို့ကို မြင့်သောအရပ်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ထပ်၍ခန့်ထား၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်ချင်သောသူရှိသမျှကို ချီးမြှောက်သဖြင့်၊ သူတို့သည် မြင့်သောအရပ်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ်ကြ၏။ 34ထိုသို့ပြုသောကြောင့် ယေရောဗောင်အမျိုးကို မြေကြီးပြင်မှ သုတ်သင်ပယ်ရှင်းစေသောအပြစ် ရောက်သတည်း။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၃ (အနက်ဖွင့်)

၂။ ယေရောဗောင်နှင့် ဘုရားသခင်၏လူ (၁၃:၃၂)

၁၃:  ယေရောဗောင်မင်း ဗေသလယဇ်ပလ္လင်၌ အမွှေးတိုင်ထွန်း၍ ပူဇော်နေစဉ် ယုဒပြည်မှ ဘုရားသခင်၏လူ ရောက်လာပြီး ယဇ်ပလ္လင် ကို ရှုတ်ချသည်။ ယောရှိအမည်ရမည့်မင်းလောင်း ယုဒပြည်၌မွေးဖွားမည့်အကြောင်းနှင့် ကြီးပြင်းလာသောအခါ ရုပ်တု ဘုရားတုနှင့် ရုပ်တုယဇ်ပုရောဟိတ်များကို ဖျက်ဆီးမီးရှို့ပစ်လိမ့်မည်ဟု ဗျာဒိတ်သံကို ကြွေးကြော်သည်။ ထိုပရောဖက်ပြုချက်သည် နောင်နှစ် ၃၀၀ ကြာသောအခါ ပြည့်စုံလာကြောင်း ( ၆ရာ၊ ၂၅: ၁၅-၁၆) ၌ တွေ့ရသည်။ ပုပ္ပနိမိတ်အတည်ပြုချက်အဖြစ် ရုပ်တုယဇ်ပလ္လင်များကွဲအက်၍ ပြာများယိုဖိတ်လိမ့်မည်ဟု ပရောဖက်ပြု ဟစ်ကြွေးသည်။

၁၃: ယုဒပြည်မှလာသော ဘုရားသခင်၏လူပြောသောစကားကို ကြားသောအခါ ယေရောဗောင်သည် ဒေါသူပုန်ထ၍ ဤလူအား ဖမ်းဆီးကြလော့ ဟု လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးသည်။ ယေရောဗောင်စကားပြောပြီး၍ လက်ပြန်ရုတ်သော်လည်း ရုတ်၍မရ။ တန်းလန်းကြီးအကြောသေသွားသည်။ ယဇ်ပလ္လင်ဟက်တက်ကွဲ၍ အရိုးပြာများ ဖိတ်စင်ကုန်သည်။ ယေရောဗောင်က ထိုလူအား ပြန်လည်တောင်းပန်မှသာ ထိုသူ၏ဆုတောင်းပေးချက်ဖြင့် လက်ပြန်ရုတ်နိုင်သည်။

၁၃:၁၀ ခြိမ်းခြောက်ဟိန်းဟောက်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏လူအား မဟန့်တားနိုင်မှန်း သိသွားသောအခါ ယေရောဗောင်က အနုနည်းဖြင့် စည်ရုံးဆွဲဆောင်သည်။ ဘုရားသခင်က ထိုသူအား ရှေခင်သို့မလာမီကပင် ယေရောဗောင်နှင့် လုံးဝ မပတ်သက်မိဖို့ ကြပ်တည်းစွာသတိပေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နာခံမှုရှိသော ထိုသူသည် ယေရောဗောင် ကျွေးသော အစားတစ်လုတ်ရေတစ်မှုတ်မျှမသောက်ဘဲ အခြားလမ်းဖြင့် ဗေသလမှ ထွက်သွားသည်။

၁၃:၁၁၁၉ အပြန်လမ်းခရီးတွင် ဗေသလမှ ပရောဖက်အို တစ်ပါးလိုက်လာ၍ မိတ်ဖွဲ့သည်။ ပထမတွင် ထိုပရောဖက်အိုကြီး၏ ဧည့်၀တ်ကျေမှုကို အသိအမှတ်ပြု၍ ငြင်းဆန်လိုက်သည်။ ပရောဖက်အိုက မိမိအား ကောင်းကင်တမန်က စေလွှတ်ကြောင်း လိမ်ညာသောအခါ ယုံကြည်သွားသဖြင့် ပရောဖက်အိုအိမ်သို့ လိုက်ပါသွားသည်။

၃၀:၂၀၂၅ ပရောဖက်အိုကြီး၏ အိမ်တွင်အတူတကွ စားသောက်နေကြစဉ် ဘုရားသခင်ထံမှ စကားတော်ကြားရသည်။ ယုဒပြည်မှလာသော ဘုရားသခင်၏လူသည် ဘိုးဘေးများသင်္ချိုင်းတွင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းမခံရဟု ဆိုသည်။ ၄င်းမှာ ဘုရားသခင်၏စကားမနာခံသောကြောင့် အသေဆိုးဖြင့် သေရမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစကားအရ ဘုရားသခင်က လူများကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည့်နည်းတူ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်း တိကျစွာလိုက်နာစေလိုသည်။ အထူးသဖြင့် အမှုတော်ဆောင်များကိုလည်း အထူးအခွင့်အရေးပေးထားသူများဖြစ်၍ ကြပ်တည်းစွာသတိထားရမည်။ အပြန်လမ်းတွင် ထိုသူသည် ခြင်္သေ့ကိုက်စားခံရသည်။ သဘာဝတရားကိုလွန်ဆန်၍ သားရဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သော ခြင်္သေ့သည် မြည်းကိုမကိုက်ဘဲ အလောင်းကောင်ဘေး၌အတူရှိနေကြသည်။

၁၃:၂၆၃၂ ထိုသတင်းစကားကို ပရောဖက်အိုကြီးကြားသိသောအခါ ဘုရားသခင်၏အပြစ်တရားစီရင်ခြင်း ချက်ချင်းကျရောက်ကြောင်း နားလည်လိုက်သည်။ ထိုယုဒလူ၏ မနာခံမှုကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်း သိရှိသည်။ အရိုးကို သွားရောက်စုကောက်၍ဗေသလတွင် မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုဟ်သည်။ မိမိသေလျှင်လည်း မိမိအလောင်းကို ထိုဘုရားသခင်၏လူ အလောင်းဘေး၌ပင် မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုဟ်ဖို့ သားတို့အား မှာကြားသည်။ ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်ခြင်းကို ဘုရားသခင်မလွဲမသွေ ဖျက်ဆီးပစ်မည့်အကြောင်း သိရှိသွားသည်။

၃။ ယေရောဗောင်၏ မိစ္ဆာပရောဖက်အမူအရာ (၁၃:၃၃၃၄)

          ၁၃:၃၃၃၄ ယေရောဗောင်မင်းသည် အပြစ်ဒုစရိုက်များကို ဆင့်ကာဆင့်ကာ ကျူးလွန်သည်။ လေဝိမျိုးနွယ် မဟုတ်သော သာမန်လူကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ခန့်အပ်သလို ကိုယ်တိုင်လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ် အဖြစ်ယဇ်ပူဇော်လေ့ရှိ၏။ ထိုအပြစ်ကြောင့် ယေရောဗောင်နန်းဆက် အရှည်မတည်ဘဲ ပယ်ရှင်းခံရသည်။ Irving L.Jensen က ဤသို့ဆိုသည်။

ယေရောဗောင်သည် ယုဒပြည်မှလာသောဘုရားသခင်၏လူထံမှ ပုပ္ပနိမိတ်ကြားသိခဲ့ရသည့်အပြင် မနာခံသောထိုယုဒလူ၏ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တွေ့ကြုံရသည်။ သို့သော်လည်း မိမိကံကြမ္မာအတွက် နောင်တရခြင်းမရှိ။ ဘုရားသခင်၏လူကဲ့သို့ပင် အမြင့်ဆုံး ရွေးကောက်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရသည်။ ဘုရားသခင်က မိမိအား ပြုစေလိုသော အမှုကိုလည်း ကောင်းစွာသိရှိမည်သာဖြစ်၏။ သို့သော် ထိုဘုရားသခင်၏လူ ယုဒပရောဖက်ကဲ့သို့ပင် ဘုရားစကားတော်ကို မနာခံခဲ့ပါ။၁၁

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။