၁ကော - ၇

ထိမ်းမြားစုံဖက်ခြင်းပြဿနာ
1သင်တို့သည် ငါ့ထံသို့ပေးလိုက်သောစာ၌ ပါသောအရာမှာ၊ ယောက်ျားသည် မိန်းမနှင့်မဆက်ဆံဘဲနေလျှင်၊- 2ကောင်းသော်လည်း၊ မတရားသောမေထုန်နှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း၊ ယောက်ျားတိုင်း မိမိမယားရှိစေလော့။ မိန်းမတိုင်း မိမိလင်ရှိစေလော့။- 3ယောက်ျားသည် ဆက်ဆံခြင်းဝတ်ကို မိမိမယားအား ပြုစေလော့။ ထိုနည်းတူ၊ မိန်းမသည်လည်း ဆက်ဆံခြင်းဝတ်ကို မိမိလင်အား ပြုစေလော့။- 4မိန်းမသည် မိမိကိုယ်ကိုမပိုင်၊ လင်သည်ပိုင်၏။ ထိုနည်းတူ ယောက်ျားသည်လည်း မိမိကိုယ်ကိုမပိုင်၊ မယားသည်ပိုင်၏။- 5အချင်းချင်းခင်ပွန်းဝတ်ကို မပယ်မရှောင်ကြနှင့်။ ထိုသို့ဆိုသော်၊ ဆုတောင်းခြင်းဝတ်ကို ပြုရသောအခွင့် ရှိစေခြင်းငှာ၊ သဘောတူ၍ ခင်ပွန်းဝတ်ကို ခဏမျှမရှောင်ရဟု မဆိုလို။ ထိုသို့ရှောင်လျှင်၊ ကိုယ်ကို မချုပ်တည်းနိုင်သောအားဖြင့် စာတန်သည် အပြစ်သို့ သွေးဆောင်ရသောအခွင့် မရှိစေခြင်းငှာ၊ နောက်တစ်ဖန် အတူနေကြလော့။- 6သို့ရာတွင် ပညတ်မထားဘဲ အခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်သာ ငါဆို၏။- 7လူအပေါင်းတို့သည် ငါကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းငှာ ငါအလိုရှိ၏။ သို့သော်လည်း၊ လူအသီးအသီးတို့သည် ဘုရားသခင် ပေးသနားတော်မူသည်အတိုင်း အသီးအသီးသော ဆုကျေးဇူးကို ခံရကြ၏။- 8ထိုကြောင့် မယားမရှိသောသူတို့နှင့် မုဆိုးမတို့ကို ငါဆိုသည်ကား၊ ထိုသူတို့သည် ငါကဲ့သို့နေလျှင် ကောင်း၏။- 9သို့သော်လည်း၊ ကာမဂုဏ်ကို မချုပ်တည်းနိုင်လျှင် ထိမ်းမြားစုံဖက်ခြင်းကို ပြုကြစေ။ ကိလေသာစိတ် ပူပန်ခြင်းရှိသည်ထက် ထိမ်းမြားစုံဖက်ခြင်း ပြုသော် သာ၍ကောင်း၏။
10ခင်ပွန်းရှိသော သူတို့ကိုလည်း၊ ငါပညတ်သည် သာမက၊ သခင်ဘုရား ပညတ်တော်မူသည်ကား၊ မယားသည် မိမိခင်ပွန်းကို မစွန့်ပစ်စေနှင့်။- 11စွန့်ပစ်လျှင် ခင်ပွန်းမရှိဘဲနေစေ။ သို့မဟုတ်လျှင်၊ ခင်ပွန်းဟောင်းထံသို့ ပြန်၍ အသင့်အတင့်နေစေ။ ယောက်ျားသည်လည်း မိမိမယားနှင့် မကွာစေနှင့်။-မ၊ ၅:၃၂၊ ၁၉:၉။ မာ၊ ၁၀:၁၁-၁၂။ လု၊ ၁၆:၁၈။ 12ကြွင်းသောသူတို့ကို သခင်ဘုရားသည် ကိုယ်တိုင်မပညတ်ဘဲ၊ ငါပညတ်သည်ကား၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သော ညီအစ်ကိုသည် မယုံကြည်သော မယားရှိ၍၊ ထိုမယားသည် မိမိခင်ပွန်းနှင့် နေခြင်းငှာ အလိုရှိလျှင် မကွာစေနှင့်။- 13ထိုနည်းတူ မိန်းမသည်လည်း၊ မယုံကြည်သော ခင်ပွန်းရှိ၍၊ ထိုခင်ပွန်းသည် မိမိမယားနှင့်နေခြင်းငှာ အလိုရှိလျှင် မကွာစေနှင့်။- 14အကြောင်းမူကား၊ မယုံကြည်သောလင်သည် မိမိမယားအဖို့ စင်ကြယ်၏။ မယုံကြည်သော မယားသည်လည်း မိမိလင်အဖို့ စင်ကြယ်၏။ သို့မဟုတ်လျှင် သင်တို့၏ သားသမီးသည် မစင်ကြယ်။ ယခုတွင် စင်ကြယ်ကြ၏။- 15သို့သော်လည်း မယုံကြည်သောသူသည် ကွာသွားလိုလျှင် ကွာသွားစေ။ ထိုသို့ပြုလျှင် တပည့်တော်သည် ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ချည်နှောင်ခြင်းမရှိ။ ငါတို့သည် အသင့်အတင့်နေစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ရှိ၏။- 16အချင်းမိန်းမ၊ သင်သည် ကိုယ်ခင်ပွန်းကို ကယ်တင်မည်၊ မကယ်တင်မည်ကို အဘယ်သို့ သိသနည်း။ အချင်းယောက်ျား၊ သင်သည် ကိုယ်ခင်ပွန်းကို ကယ်တင်မည်။ မကယ်တည်မည်ကို အဘယ်သို့သိသနည်း။
ခေါ်တော်မူသည်နှင့်လျော်စွာကျင့်ခြင်း
17သခင်ဘုရားသည် လူအသီးအသီးတို့အား ဝေငှတော်မူ၍၊ ဘုရားသခင်သည် လူအသီးအသီးတို့ကို ခေါ်တော်မူသည်နှင့်လျော်စွာ လူတိုင်းကျင့်နေစေ။ ခပ်သိမ်းသော အသင်းတော်တို့ကို ထိုသို့ငါပညတ်၏။- 18အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံသောသူသည် ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရလျှင်၊ အရေဖျားလှီးခြင်းကို မစွန့်စေနှင့်။ အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံသောသူသည်လည်း ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ခံရလျှင်၊ အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံစေနှင့်။- 19အရေဖျားလှီးခြင်းအားဖြင့် အကျိုးမရှိ။ မခံဘဲနေခြင်းအားဖြင့်လည်း အကျိုးမရှိ။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်သာ အကျိုးရှိ၏။- 20ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ခံရသောသူသည် အကြင်အမှုကို လုပ်နေ၏။ ထိုသို့ လူတိုင်းလုပ်နေစေ။- 21အစေခံကျွန်ဖြစ်၍ ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ခံရလျှင် စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနှင့်။ သို့သော်လည်း လွတ်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်လျှင် လွတ်ရသောအခွင့်ကို သာ၍ သုံးဆောင်လော့။- 22အကြောင်းမူကား ကျွန်ဖြစ်စဉ်၊ သခင်ဘုရား ခေါ်တော်မူခြင်းကို ခံရသောသူသည် သခင်ဘုရား၏ လူလွတ်ဖြစ်၏။ ထိုနည်းတူ လူလွတ်ဖြစ်စဉ်၊ ခေါ်တော်မူခြင်းကို ခံရသောသူသည် ခရစ်တော်၏ကျွန်ဖြစ်၏။- 23သင်တို့သည် အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူ ဖြစ်၍၊ လူထံ၌ အလိုအလျောက်ကျွန်မခံကြနှင့်။- 24ညီအစ်ကိုတို့၊ ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ခံရသောသူသည် အကြင်အမှုကို လုပ်နေ၏။ ထိုသို့ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ လူတိုင်းလုပ်နေစေ။
ခင်ပွန်းမရှိသူတို့နှင့်မုဆိုးမများ
25ခင်ပွန်းမရှိသောသူတို့၏ အမှုမှာ၊ သခင်ဘုရား၏ပညတ်တော်သည် ငါ၌မရှိသော်လည်း၊ ငါသည် သစ္စာရှိသောသူ ဖြစ်အံ့သောငှာ၊ သခင်ဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်ကို ခံရသောသူကဲ့သို့ စီရင်၏။- 26စီရင်ချက်ဟူမူကား၊ ယခု ညှဉ်းဆဲခြင်း အကြောင်းကြောင့် ခင်ပွန်းမရှိလျှင် ကောင်း၏။- 27သင်သည်မယားရှိလျှင် လွတ်စေခြင်းငှာ မကြံစည်နှင့်။ မယားနှင့်လွတ်လျှင် အခြားသောမယားကို မရှာနှင့်။- 28သို့သော်လည်း သင်သည် မယားနေလျှင် အပြစ်မရှိ။ လင်မနေဖူးသော မိန်းမသည်လည်း လင်နေလျှင် အပြစ်မရှိ။ သို့သော်လည်း၊ ထိုသို့ပြုသောသူတို့သည် လောကညှဉ်းဆဲခြင်းဒုက္ခကို ခံရကြမည်။ ဤအမှုအရာ၌ ကျပ်တည်းစွာသော ပညတ်ကို ငါမထားလို။- 29ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါဆိုသည်ကား၊ ကျန်ကြွင်းသော ကာလသည် ကျဉ်းကျပ်သည်ဖြစ်၍၊ မယားရှိသောသူသည် မယားမရှိသကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်။- 30ငိုကြွေးသောသူသည် မငိုကြွေးသကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်။ ဝမ်းမြောက်သောသူသည် ဝမ်းမမြောက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်။ ဥစ္စာဝယ်သောသူသည် အလျှင်းမရှိသကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်။- 31ဤလောကကို သုံးသောသူသည် မသုံးသကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဤလောက၏အဆင်းသဏ္ဌာန်သည် ရွေ့သွား ကွယ်ပျောက်တတ်၏။- 32သင်တို့သည် စိုးရိမ်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်စေခြင်းငှာ ငါအလိုရှိ၏။ ခင်ပွန်းမရှိသောသူသည် သခင်ဘုရား၏ စိတ်တော်နှင့်တွေ့စေခြင်းငှာ သခင်ဘုရား၏အမှုကိုသာ သတိထားတတ်၏။- 33ခင်ပွန်းရှိသောသူမူကား၊ မိမိမယား၏စိတ်နှင့် တွေ့စေခြင်းငှာ လောကီအမှုကို သတိထားတတ်၏။- 34ထိုနည်းတူ၊ ခင်ပွန်းမရှိသောမိန်းမနှင့် ခင်ပွန်းရှိသော မိန်းမသည် ခြားနားခြင်းရှိ၏။ ခင်ပွန်းမရှိသော မိန်းမသည် ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နှစ်ပါးကို သန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ သခင်ဘုရား၏အမှုကိုသာ သတိထားတတ်၏။ ခင်ပွန်းရှိသောမိန်းမမူကား၊ မိမိခင်ပွန်း၏စိတ်နှင့် တွေ့စေခြင်းငှာ လောကီအမှုကို သတိထားတတ်၏။- 35ထိုသို့ငါဆိုသော်၊ သင်တို့အကျိုးကိုသာ ထောက်၍ဆို၏။ သင်တို့ကို နှောင့်ယှက်ချင်သောစိတ်နှင့် ဆိုသည်မဟုတ်။ သင်တို့သည် လျောက်ပတ်စွာကျင့်၍ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲ၊ သခင်ဘုရား၏ဝတ်ကို အမြဲပြုစေခြင်းငှာသာ ဤသို့ဆို၏။
36အပျိုကညာသည် ခင်ပွန်းမရှိဘဲ အသက်အရွယ်လွန်လျှင် မလျောက်ပတ်ဟု ထိုအပျိုကညာကို ပိုင်သောသူသည် ထင်မှတ်၍ ထိမ်းမြားစရာအကြောင်းလည်းရှိလျှင်၊ ထိုသူသည် အလိုအလျောက်ပြုစေ။ အပြစ်မရှိ ထိမ်းမြားကြစေ။- 37သို့သော်လည်း မိမိစိတ်နှလုံးတည်ကြည်ခြင်းရှိ၍၊ ပြုလိုသည်အတိုင်း ပြုနိုင်သောအခွင့်နှင့် ကိုယ်စိတ်အလိုကို ချုပ်တည်းနိုင်သောအခွင့် ရှိသောကြောင့်၊ မထိမ်းမြားဘဲနေမည်ဟု ကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာ စီရင်ဆုံးဖြတ်သောသူသည် ကောင်းစွာပြု၏။- 38သို့ရာတွင် မင်္ဂလာဆောင်သောသူသည် ကောင်းစွာပြု၏။ မဆောင်သောသူမူကား၊ သာ၍ ကောင်းစွာပြု၏။
39မိန်းမသည် မိမိခင်ပွန်းမသေမီ ကာလပတ်လုံး တရားအားဖြင့် ချည်နှောင်လျက်ရှိ၏။ ခင်ပွန်းသေလျှင်မူကား၊ မိမိအလိုအတိုင်း သခင်ဘုရား၌သာ အခြားသောသူ၏ မယားဖြစ်ခြင်းငှာ အခွင့်ရှိ၏။ 40အခွင့်ရှိသော်လည်း၊ အခြားသောသူ၏ မယား မဖြစ်ဘဲနေလျှင်၊ သာ၍ မင်္ဂလာရှိသည်ဟု ငါသဘောရှိ၏။ ငါ၌လည်း ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ရှိတော်မူသည်ဟု ငါစွဲလမ်းခြင်းစိတ်ရှိ၏။

၁ကော - ၇ (အနက်ဖွင့်)

၃။ အသင်းတော်မေးခွန်းများဖြေကြားချက် (အခန်း ၁၄)

(ကအိမ်ထောင်ပြုခြင်းနှင့်တကိုယ်ရေတကာယနေခြင်း (အခန်း )

: ဤအခန်းမှစ၍ ကောရိန္သု အသင်းတော်အကြောင်း၊ တိုင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ များကို ရှင်းပြပါမည်။ ထိုတိုင်တောချက်မှာ ကောရိန္သုအသင်းတော်မှသန့်ရှင်းသူများ၏ပေးစာ ဖြစ်သည်။ ပထမအချက်မှာ အမှုတော်ဆောင်များ အိမ်ထောင်ပြုသင့်သလား၊ တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယ နေသင့်သလားဟူသော အငြင်းပွားချက် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည်  မသန်းလျှင် ပိုကောင်း သည်ဟုဆိုသည်။  မသန်းခြင်း ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပတ်သက်နှီးနွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်မပြုခြင်းသည် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း ထက်စင်ကြယ်သည်ဟု မဆိုပါ။ သို့သော်လည်း အိမ်ထောင်မပြုလျှင်မူ အပူပင်သံယောဇဉ် နည်းပါးသောကြောင့် အမှုတော်လုပ်ငန်းတွင် ပိုမို ဆက်ကပ်နိုင်သည်။ ထိုအချက်ကို နောက်ပိုင်းအခန်းများတွင် ပြည့်စုံအောင် ရှင်းပြထားပါသည်။

: အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်မရှိလျှင် ကာမဂုဏ်၍ ညစ်နွမ်းတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် “ကာမဂုဏ် လိုက်စားတတ်ကြသောကြောင့် အမျိုးသားတိုင်း မယားရှိသင့်၏။ မိန်းမတိုင်းလည်း ယောက်ျားယူသင့်၏” ဆိုခြင်းမှာ တစ်လင်တစ်မယား စနစ်ဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ဘုရားသားသမီး တိုင်းသည် ညစ်ညမ်းသောကာမဂုဏ် မကျူးလွန်ကြစေရန် အိမ်ထောင်ပြုရသည်။

: အိမ်ထောင်ပြုသည်ဆိုခြင်းမှာ လင်နှင့်မယားအပြန်အလှန် လင့်ဝတ်မယားဝတ် ကျေပြွန်စွာ ပြုကျင့်ရန် သဘောတူညီချက် ရယူခြင်းဖြစ်သည်။ မယားအားပြုသင့်သည့်ဝတ်ကိုပြု၍ လင်အားပြုသင့်သည့် ဝတ်ကို ပြုရသည်။  မယားကလည်း မိမိလင်အလိုကိုလိုက်ရသည်။ ပေါလု၏ စကားသည် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပါသည်။ ညမ်ညမ်းကြမ်းတမ်းခြင်း သဘောမပါရှိပါ။ အရပ်သုံးစကား များနှင့် ကွာခြားပါသည်။

: လင်မယားပြုခြင်း ဆိုသည် ကိုင်းကျွန်းမှီ၊ ကျွန်းကိုင်းမှီ အပြန်အလှန် အမှီသဟဲပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် အလိုတော်နှင့်အညီ သန့်ရှင်းစွာ စည်းလုံးပေါင်းဖက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားသည် မိန်းမကို၎င်း၊ မိန်းမသည် ယောက်ျားကို၎င်း၊ လွတ်လပ်စွာ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံကြရသည်။ မှီခိုကြရသည်။ အားထားကြရသည်။

: ဤအပိုဒ်ကို Christenson က ဤသို့ဖွင့်ဆိုထားသည်။

ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းပြောရလျှင် လင်မယားဘဝတွင် တစ်ဦး၏ ဆန္ဒကို တစ်ဦးကလိုက်လျော ရသည်။ အကြင်လင်မယား အဖြစ်အတူတူနေကြရန် ပေါက်ဖွားလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူ နှစ်ယောက်သည် အပေါ်ယံ မိတ်ဆွေများမဟုတ်။ အမြစ်စွဲသော ဆွေမျိုးရင်းခြားများဖြစ်သည်။ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် သရုပ်ဆောင်ခြင်း မဟုတ်ပါ။၁၇

အချို့သော ကောရိန္သုယုံကြည်သူများသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။ သို့နောက် အိမ်ထောင်ပြုကြသောအခါ ထိုအကြင်လင်မယားနေခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောအသက်တာနှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ယူဆကြသည်။ ပေါလုက ထိုအယူအဆကို အပြစ်တင်မစောပါ။ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ယုတ္တိကျကျအကျိုးအကြောင်း ခိုင်လုံစွာရှင်းပြသည်။ ခရစ်ယာန်လင်မယားများသည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အလိုလိုက်ရသည်။ သို့ရာတွင် ချို့ယွင်းချက်(၂)ခုရှိသည် ဆုတောင်းပြုနေချိန်နှင့်မိန်းမထုံးစံရှိနေချိန် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးသိရှိနားလည်အလိုလိုက်လျှင် အဖျက်အနှောင့်စာတန်လည်း ဝင်ရောက်လာမည်မဟုတ်။

: ဤကျမ်းပိုဒ်သည် စဉ်းစားစရာနှင့် အငြင်းပွားစရာဖြစ်သည်။ ပေါလုက “ဤစကားသည် အမိန့်ပေးခြင်းမဟုတ်၊ ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။” ဟုဆိုသည် အချို့က ဤကျမ်းစကား သည် ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော် မှုတ်သွင်းသောကျမ်းချက်မဖြစ်နိုင်ဟု သံသယဝင်ကြသည်။ (၁၄:၃၇) တွင် ကောရိန္သုသားများသို့ ရေးသားသော ကျမ်းချက်ဟူသမျှသည် သခင်ဘုရား၏ အမိန့်အရ ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယုံကြည်သူများသည် မဖြစ်မနေ အိမ်ထောင်ပြုရမည်ဟု အမိန့်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ အိမ်ထောင်ပြုနိုင်သည်။ မပြုဘဲလည်း နေနိုင်သည် ဟု ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝမ်းကွဲစရာအကြောင်း မရှိနိုင်ပါ။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အာဘော်မှာ ယုံကြည်သူတိုင်း အိမ်ထောင်ပြုနိုင်သည်။ သို့သော် မပြုမနေရဟု ပညတ်ခြင်းမဟုတ်။

: သို့သော် အိမ်ထောင်မပြုရန် အလေးပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပေါလု ကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်ထောင်မပြု။ အိမ်ထောင်မရှိသောကြောင့် အမှုတော်တွင်ပိုမိုဆက်ကပ်နိုင်သည်။ သို့ကြောင့် လူတိုင်ကို ငါကဲ့သို့ဖြစ်စေလို၏ ဟုဆိုသည်။ အချို့ကပေါ်လုသည် လူပျိုဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အချို့ကမုဆိုးဘိုဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် ဤနေရာတွင်ထိုအကြောင်းအငြင်းပွား စရာမဟုတ်။ ဘုရားသခင်သည် လူတစ်ဦးစီကို ထူးခြားသည့်ဆုကျေးဇူးပေး တော်မူ၏ ဟုဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်က သူ့အား တကိုယ်ရေတကာယနေစေလိုသည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခွင့်အရေး သည် လူတိုင်းအားတူညီမှု အခွင်အရေးပေးသည်မဟုတ်။ တယောက်တစ်မျိုးစီပေးထားပါသည်။

: အိမ်ထောင်မပြုသေးသူများနှင့် မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးများ၊ အိမ်ထောင်ပျက်များအိမ်ထောင် ပြုရန် မလုံးပမ်းကြဘဲ၊ သူကဲ့သို့ နေထိုင်ကြရန် မြူဆွယ်ထားသည်။

: သို့သော်လည်း အိမ်ထောင်မပြုဘဲ မနေနိုင်လျှင် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ စိတ်ချုပ်တည်းခြင်း ထက် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းက ပိုမိုသက်သာရာ ရသည်ဟု ခွင့်ပြုထားပါသည်။ စိတ်ပူလောင်ခြင်း၊ ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းသည် အပြစ်ချောက်နှုတ်ခမ်းဝ၌ လျှောက်လှမ်းခြင်းဖြစ်၍ အန္တရာယ်ကြီးမားသည်။

:၁၀ နောက်ကျမ်းပိုဒ်(၂)ခုသည် ယုံကြည်သူ လင်မယားစုံတွဲသို့ လိပ်မူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုပညတ်တရားမှာ ပေါလုပညတ်သည်မဟုတ်။ သခင်ယေရှု လူ့လောကမှာရှိနေစဉ် ပညတ်ချက်ကို တဖန်ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားက လင်မယား သစ္စာဖောက်ခြင်းမှလွဲ၍ လင်မယား ကွာရှင်းခြင်းမပြရ (မ ၅:၃၂၊ ၁၉:၉)ဟု ပညတ်ထားသည်။ ထိုကျမ်းကို အခြေပြု၍ ပေါလုက “မယားသည် မိမိလင်နှင့်ခွဲခွာ၍ မနေ” ဟုဆိုသည်။

:၁၁ အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခု တင်းမာကြ၍ အတူတူမနေရလျှင်လည်း မိန်းမသည် နောက်ထပ် အိမ်ထောင်မပြုရ သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသည်နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရမည်။ အတူတူ မနေခြင်းသည် လင်မယားပြတ်စဲခြင်း မဟုတ်ပါ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အဆင်မပြေနားလည်မှု လွဲချော်ခြင်း များကို ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည် ဆောက်တည်ရမည်ဟု ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားသည်လည်း မိန်းမ သစ္စာဖောက်ခြင်းမှ လွဲ၍ မိန်းမကို မကွာရှင်းရ။

:၁၂ အခန်းငယ် ၁၂ မှ ၂၄ သည် မယုံကြည်သူများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း အကြောင်း ပြဿနာဖြစ်သည်။ ပေါလုက “ဤစကားသည် သခင်ဘုရား၏ပညတ်ချက်မဟုတ်” ဟု စကား ပလ္လင်ခံထားသည်။ ပေါလု၏ သဘောထားသာဖြစ်သည်။ အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် မပါရှိပါ။ သခင်ယေရှုသည် ယုံကြည်သူများ၏ အိမ်ထောင်ရေးကိုသာ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်မူ ဝိညာဉ်တော်အသိဖြင့် ပေါလု သွန်သင်ခြင်းဖြစ်မည်။

ထမ်းပိုးမညီသောအိမ်ထောင် ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် ယုံကြည်သူ အား လဲကျစေခြင်း မဖြစ်စေဘဲ။ မယုံကြည်သူ အိမ်ထောင်ဖက်အား ယုံကြည်သူဖြစ်လာဖို့ ရည်ညွှန်းသည်။

“အကယ်၍ မယုံကြည်သူမိန်းမနှင့် အိမ်ထောင်ပြု၍ ထိုမိန်းမက လင်မယားမပြတ်စဲလိုလျှင် မပြတ်စဲနှင့်” ဟုဆိုသည်။ ဤအပြုအမူများသည် ဓမ္မဟောင်းကာလတွင်လည်းရှိခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်း ကာလတွင် ယုဒများသည် မယုံကြည်သူများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုလျှင် ရရှိသောသားသမီးများကို ယုဒ အမျိုးအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုကြ။ မောင်းထုတ်ပစ်ကြသည် (ဧ ၁၀:၂၊၃၊ နေ ၁၃:၂၃-၂၅ ကိုကြည့်)”

ယခုထိုအဖြစ်အပျက်မျိုး ကြုံတွေ့နေရသည်။။ ထိုအမျိုးသမီးအား သားသမီးများနှင့်အတူ မောင်းထုတ်ပစ်ရမည်လား။ ဓမ္မဟောင်းကာလသည် ပညတ်တရားအောက်မှရှိ၍ ဓမ္မသစ်ကာလသည် ကျေးဇူးတော် ကာလာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့မပြုပါ။ မယုံကြည်သူမိန်းမယူထားလျှင် မကြင်မနာ မဆက်ဆံရပါ။ သာ၍ကရုဏာထားရမည်။ အသက်တာပြောင်းလဲလာအောင် ပြုလုပ်ဖို့ ခင်ပွန်းသည် တွင် ဝတ္တရားရှိပါသည်။

:၁၃ ထိုကဲ့သို့ပင် မယုံကြည်သူ ယောက်ျားနှင့် အိမ်ထောင်ပြုလျှင်လည်း မယားဝတ်မပျက် ဆက်ဆံရသည်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ဆက်ဆံပါ။ ဘုရားသခင်၏ သက်သေခံကောင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြသပါ။ တနေ့သောအခါ ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မည်။

:၁၄ စင်စစ် ဒွိစုံ ယုံကြည်သူမဟုတ်သာ အိမ်ထောင်စုများတွင် ယုံကြည်သူက လွှမ်းမိုး ဦးဆောင်သင့်သည်။ ထိုသို့ပြောရာတွင် ယုံကြည်သူမိန်းမက မယုံကြည်သူခင်ပွန်းသည်အား စိုးမိုး ပြောင်းလဲစေရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ စင်ကြယ်အောင် ပြုလုပ်ခိုင်းခြင်းလည်း မဟုတ်၊ အခွင့် အရေးရရှိသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဇနီးသည်က သက်သေခံခွင့်ရသည်။ လူ့အမြင်စကားဖြင့် ပြောရလျှင် ယုံကြည်သူမိန်းမရခြင်းသည် ကုသိုလ်ကံ ကောင်းလှပေသည်။ ထိုအကြောင်းကို Vine က “ဝိညာဉ်တော်လွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း” ၁၈ ဟုဆိုသည်။ ယုံကြည်သူ အမျိုးသားနှင့် မယုံကြည်သူ မိန်းမစုံတွဲတွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။

ကျမ်းစာက “သင်တို့သားသမီးများသည် ဘုရားတရားမဲ့ ဖြစ်ကြသော်လည်း ယခုမှာမူ ဘုရားသခင်နှစ် သက်လက်ခံသူများ ဖြစ်ကြပြီ” ဟု ဆိုသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဒွိစုံယုံကြည်သူ မဟုတ်သူများ၏ သားသမီးများသည် အိမ်မှ မောင်းထုတ်ရကြောင်း ဖတ်ရှုသိရှိခဲ့ကြပြီ။ ဓမ္မသစ်ကာလ တွင်မူ ထိုသားသမီးများသည် ယုံကြည်သူဖြစ်လာသောကြောင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ စင်ကြယ်ဆိုရာတွင် ထိုကလေးများသည် အလိုအလျောက် စင်ကြယ်သွားကြသည်မဟုတ်။ စင်ကြယ်ဖို့ရန် အခွင့်ထူးပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ယုံကြည်သူမိဘတစ်ပါးပါး ပိုင်ဆိုင်ကြသောကြောင့် နှုတ်ကပတ်တော် ကြားနာခွင့်ရရှိကြသည်။ ထိုအခွင့်အရေးသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ခိုင်မာသော အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်သော နေအိမ်၌ နေခွင့်ရခြင်းသည် စင်ကြယ်သော အသက်တာရရှိဖို့ အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အနှစ်သာရမှာ ယုံကြည်သူ မိဘတစ်ပါးပါးရှိပါလျက်နှင့်သားသမီးများ မပျက်စီးစေဖို့ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အသိအမှတ် ပြုထားသော အိမ်ထောင်စုတွင် ပျက်စီးသောသားသမီး မရှိစကောင်း။

:၁၅  သို့သော်လည်း မယုံကြည်သူ အိမ်ထောင်ဘက်မှ စတင်၍ ကွာရှင်းခွင့်တောင်းလျှင် လွတ်လပ်စွာ ကွာရှင်းခွင့်ပြုပါ။ ထိုအမှုအရာတွက်နှင့် မိမိကိုယ်ကို ဝန်ပိချည်နှောင်ခြင်းမပြုနှင့်။ မယုံကြည်သူနှင့် ပေါင်းဖက်၍ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေခြင်းထက် လွတ်လပ်စွာ နေခြင်းက ပိုကောင်းသည်။  အခန်းငယ် ၁၅သည် ကြားညှပ်စကားဖြစ်သည်။ အခန်းငယ် ၁၄ နှင့် ၁၆ သည် ဆက်စပ်နေသည်။ ထိုအကြောင်းကို အောက်တွင် ဆက်လက်ရှင်းပြပါမည်။

၁။     အပိုဒ်ငယ်(၁၄)သည် ယုံကြည်သူအိမ်ထောင်ဘက်အတူတူနေခြင်းဖြင့် အိမ်ထောင် မိသားစုတွင် စင်ကြယ်စေနိုင်သည့်အခြေအနေကို သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။

၂။      အပိုဒ်ငယ်(၁၆)သည် အိမ်ထောင်မိသားစုတွင် ယုံကြည်သူက မယုံကြည်သူအား ခရစ်တော်အားဖြင့်  အနိုင်ယူမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

၃။     အပိုဒ်ငယ်(၁၅)သည် အိမ်ထောင်ဖက် မယုံကြည်သူ၏ တောင်းဆိုချက်အား ယုံကြည်သူက လိုက်လျောမည့်အကြောင်း စကားချပ်ဖြစ်သည်။

သို့သော်လည်း မယုံကြည်သူနှင့် ပေါင်းဖက်ခြင်းထက် လွတ်လပ်စွာနေခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း ဘေးရန်ကင်းဝေးသည်။

အချို့ကျမ်းသုတေသီများကမူ ဤအခန်းငယ်(၁၅)သည် အတူတူမနေခြင်း၊ တကွဲတပြား နေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း၊ နောက်တကြောပြန်လည်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် မဆိုင်ဟုဆို ကြသည်။ မယုံကြည်သူအိမ်ထောင်ဖက်မှ ကွာရှင်းလိုလျှင် ကြည်ဖြူစွာ ခွင့်ပြုရသည်။ ထိုကွာရှင်းခြင်းအား ဝန်ထုတ်၊ ဝန်ပိုး၊ ချည်နှောင်ခြင်း မဖြစ်စေရ၊ မညီသော ထမ်းပိုးထမ်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခြင်းသည် ချမ်းသာခြင်းတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် စိတ်ခံစားချက်သံယောဇဉ်ကို ဦးစားပေးရမည်လား၊ မယုံကြည်သူအား တရားတော်နှင့်အညီ ခွင့်ပြုရမည်လား။

မည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်း။ လင်မယား ကွာရှင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မ ၁၉:၉ တွင် “အိမ်ထောင်ဖက် တစ်ဦးဦးသည် လင်မယားသစ္စာ ဖောက်ပြန်လျှင် ကွာရှင်းနိုင်သည်” ဟု သခင်ယေရှုက ပညတ်ထားပါသည်။ ထိုသစ္စာ ဖောက်ခြင်းမှလွဲ၍ ကျန်သည့်ကိစ္စများသည် လင်မယား ပြန်လည်ပေါင်းဖက်နိုင်သည်ဟု စာရေးသူယူဆပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် မယုံကြည်သူ အိမ်ထောင်ဖက်အား ကွာရှင်းခြင်း၊ ပြန်လည်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းအား ခွင့်မပြုဟု ရိုးသားစွာ ခံယူပါသည်။ ဤအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ J.M Davies က ဤသို့ဆိုထားသည်။

မယုံကြည်သူသည် နောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြု သည်နှင့်တပြိုင်နက် ပထမအိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် အလိုအလျောက် ရပ်စဲသွားပါသည်။ သို့ကြောင့်ထိုစုံတွဲ နောက်တဖန်အိမ်ထောင် ပြန်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိပါ။

:၁၆ အချို့က ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အခန်းငယ် (၁၅)ကို အခြေခံသည်ဟု ဆိုကြသည်။

အကယ်၍ (ငယ် ၁၅)သည် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း နှင့်မဆိုင်ဘူးဆိုလျှင် ဤကျမ်းပိုဒ်သည် (ငယ် ၁၅) ကိုထောက်ခံရာ ရောက်ပေမည်။ ယုံကြည်သူက အတူတူမနေခြင်းကို သဘောတူနိုင်သော်လည်း ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းကိုမူ ခွင့်မပြုရ။ စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ ပေါင်းသင်းခြင်းဖြင့် မယုံကြည်သူသည် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားတဘက်တွင်မူ ကွာရှင်းပြတ်စဲနိုင်သည်ဟု ယူဆလျှင် ဤကျမ်းပိုဒ်သည် (ငယ် ၁၄၊ ၁၅) တို့သည် စကားချပ်ဖြစ်သွားမည်။

:၁၇ အချို့အသက်တာ ပြောင်းလဲခါစလူများသည် အသက်တာပြောင်းလဲသောအခါ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း အပါအဝင် အရာခပ်သိမ်းနှင့် ပြတ်စဲပြီး ဘဝသစ်စသည်ဟု ခံယူကြသည်။ ဘဝသစ် တော်လှန်ရေး ဆင်နွဲကြသည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ (ငယ် ၁၇ မှ ၂၄) တွင် တည်ငြိမ်စွာ အသက်တာပြောင်းလဲသည့် အကြောင်းကို သွန်သင်ထားသည်။ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် အဓိကဖြစ်၍ ထုံးတမ်းစဉ်လာသည် သာမညဖြစ်ပါသည်။

ယုံကြည်သူတိုင်းသည် ဘုရားရှင်ခေါ်ထားသူများဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားရှင်က အိမ်ထောင်ပြု စေချင်သည်မှန်လျှင် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောက်သောအားဖြင့် အလိုတော်အတိုင်းလိုက်ရသည်။ ဘုရားရှင်က တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယနေစေချင်လျှင် နေစေချင်သည့် အတိုင်းနာခံရသည်။ အကယ်၍ အသက်တာ မပြောင်းလဲခင် မယုံကြည်သူနှင့်အိမ်ထောင်ကျ၍ မိမိအသက်တာ ပြောင်းလဲသည့်အချိန်တွင် ထိုဘဝကြင်ဖော်သည် အသက်တာမပြောင်းလဲလျှင်လည်း ကွာရှင်းခြင်းမပြုရ။ ထိုသူ၏ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရေးကို ပါရမီဖြည့်ပေးရသည်။ ထိုစကားသည် ကောရိန္သုအသင်းတော်သို့ သွန်သင်ချက်ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အသင်းတော် အားလုံးနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Vine က ဤသို့ဆိုထားသည်။

ပေါလုက “အသင်းတော်တိုင်းကိုလည်း ဤနည်းအတိုင်း ငါပြော၏ဟုဆိုထားပါသည်။ ကောရိန္သုအသင်းတော်ကို နမူနာကြည့်ရှုကြရန်သာမဟုတ်ပါ။ အသင်းတော်အားလုံးသို့လည်း တစ်ချိန်တည်း ဖြန့်ဝေပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။

:၁၈ (ငယ် ၁၈ နှင့် ၁၉) သည် ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစဉ်လာ ချည်နှောင်မှုအကြောင်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ယုဒထုံးစံအတိုင်း အရေဖျားလှီးပြီးသူသည် အသက်တာပြောင်းလဲလာလျှင် ထို အရေဖျားလှီးခဲ့ခြင်း အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာမလို။ လှီးပြီးလျှင် လှီးပြီးသည့်အတိုင်း နေပါစေ။ ထိုကဲ့သို့ပင် အရေဖျားမလှီးသေးသူသည် အသက်တာ ပြောင်းလဲလျှင် လူမျိုးရေးအစဉ်အလာ သမိုင်းကြောင်း ပြန်လှည့်ကြည်စရာ မလို။

အသက်တာ ပြောင်းလဲသော ယုဒသည် ယုဒအမျိုးသမီး နှင့်ပေါင်းဖက်ရန် ဝန်လေးစရာမလို သကဲ့သို့ တစ်ပါးအမျိုးသားသည်လည်း အသက်တာပြောင်းလဲလျှင် ဘဝနောက်ကြောင်းကို ပြန်ငဲ့ ကြည့်စရာမလိုပါ။ အပြင်ပန်း သဏ္ဍာန်မတူညီခြင်းသည် အရေးစိုက်စရာမဟုတ်။

:၁၉ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏ အနှစ်သာရကို အရေဖျားလှီခြင်းနှင့် မလှီးခြင်းက မထိခိုက်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်များကို စောင့်ထိန်းခြင်းသာ မူတည်ပါသည်။ တစ်မျိုးပြောရလျှင် ဘုရားသခင်ကိုးကွယ်ရာ၌ အပြင်ပန်းလက္ခဏာမလို။ စိတ်နှလုံးသား အဓိက ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်လောကထဲသို့ ဝင်ရောက်လာရာတွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ပြုမူစရာမလို Kelly ၏ ပြောစကားအတိုင်းဆိုလျှင် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း ရှိဖို့သာလိုပါသည်။ ယုံကြည်သူသည် အခြေအနေ အရပ်ရပ်၌ အနေအထားအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိလာနိုင်ကြပါသည်။

:၂၀  ယေဘူယျအားဖြင့် ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်ခေါ်စဉ် က အနေအထား အတိုင်းလာရသည်။ သို့သော် တစ်ခုရှိသည်မှာ အပြစ်ဗလပွယူဆောင်လာခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်နှင့် စတင်တွေ့ရှိချိန်တွင် အပြစ်နွံထဲ၌ ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲကောင်းမိုက်မဲ နေပေမည်။ သို့သော်အသက်တာ ပြောင်းလဲသောအခါ ထိုဆိုးမိုက်မှုများကို ထားပစ်ခဲ့ရမည်။ ရွေးကောက်သည့်အချိန်၌ အဖြစ်အပျက်ကို ဗွေမယူပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ဘဝဖြစ်နေလျှင်လည်း ကျွန်ဘဝအတိုင်းလက်ခံသည်။

:၂၁ ကျေးကျွန်သည် ကယ်တင်ခြင်း ခံရသောအခါ ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ကျွန်ပိုင်ရှင်ကို ပုန်ကန်၍ လွတ်လပ်ခွင့် တောင်းဆိုရမည်လား။ ခရစ်ယာန်အသက်တာကယ်တင်ခြင်းသည် ရပိုင်ခွင့်များကို တောင်းဆိုရန် ဟုတ်ပါသလား။ ကျမ်းစာက “ရွေးကောက်တော်မူခြင်းခံရချိန်တွင် ကျွန်ဖြစ်နေလျှင်လည်း ကိစ္စမရှိ။ သို့သော် ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရမည်ဆိုလျှင် ထိုအခွင့်ကို ယူလော့ဟု ဆိုထားပါသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ကျွန်ဘဝတွင် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိလျှင်လည်း ကိစ္စမရှိ။ ထိုအတိုင်းဆက်နေပါ။ ဘုရားသခင်၏ အကောင်းဆုံးသော ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ရရှိပါသည်ဟု ဆိုသည်။

သို့သော်လွတ်မြောက်ခွင့် ရလျှင်လက်မလွှတ်စေနှင့် ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းစကားနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခွ ရှိသည်။ တချို့က လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းဟူသမျှကို သုံးပါးဟု ခံယူသည်။ အချို့က ထိုကျွန်သည် သူ့အကြောင်းနှင့်သူ လွတ်မြောက်နိုင်လျှင် ခရစ်ယာန် ဖြစ်ခြင်းကို ခုတုံးမလုပ်နှင့်ဟု ခံယူကြသည်။ ထို့ထက်စာလျှင် သခင်ယေရှု၏ သက်သေခံကောင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ လူအများစုကမူ ပထမအချက်ကို ထောက်ခံကြသည်။ ဒုတိယအချက်ကိုလည်း ပစ်ပယ်မထားကြ။

:၂၂ ကျွန်ဖြစ်စဉ် သခင်ဘုရားရွေးကောက်တော်မူခြင်းခံရသူသည် သခင်ဘုရား၏ လွတ်မြောက်သူဖြစ်၏ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသောကျွန်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိချိန်မှစ၍ ကျွန် မဟုတ်တော့ပါ။ မွေးရာပါအခွင့်အရေးတိုင်း လွတ်လပ်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျွန်တစ်ယောက်သည် အသက်တာပြောင်းလဲလျှင် ကျွန်ဘဝကို စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလို။ အမှုထားစရာ မလို။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၌ လူလွတ်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် လွတ်လပ်သူ ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသုည်။ စာတန်၏ ချည်နှောင်ခြင်း၊ အပြစ်ကျေးကျွန်မှ လွတ်မြောက်သူ ဖြစ်သည်။ တစ်ဘက်တွင် အသက်တာ ပြောင်းလဲသော ကျွန်သည် ထိုအချိန်မှစ၍ သခင်ခြေရင်းတွင် ပိုမိုခယဆက်ကပ်ရသည်။

:၂၃ ယုံကြည်သူတိုင်းသည် အဖိုအခပေး၍ ရွေးဝယ်ထားသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အပြစ်မှ ရွေးဝယ်ထားသူ ယေရှုသခင်က ပိုင်ဆိုင်သည်။ ခရစ်တော်၏ တမန်တော်ဖြစ်သွားကြသဖြင့် အခြားသူ၏ ကျေးကျွန် မခံရ။

:၂၄ ကျွန်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းကို ရှုပ်ထွေးစရာ မလို။ ဘုရားသခင်နှင့် သာမပြတ် မိဿဟာယ ဖွဲ့ရသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဘုရားသခင်နှင့် ဟူသောစကားလုံးသည် အဓိသော့ချက်ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားကို ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် အတူမိဿဟာယဖွဲ့ နေသောကျွန်သည် စစ်မှန်သော လွတ်မြောက်ခြင်း ရရှိသူဖြစ်သည်။ စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော အသက်တာပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။

:၂၅ အပိုဒ်ငယ် ၂၅ မှ ၃၈ သည် အိမ်ထောင်မပြုသေးသူများသို့ သွန်သင်ချက်ဖြစ်သည်။ ကညာစင်ဟူသော ဝေါဟာရကို ထိန်းသိမ်းသင့်ကြောင်းဆုံးမသြဝါဒစကားဖြစ်သည်။ ဤသြဝါဒ စကားသည် ဘိသိက်သွန်းထားသော ကျမ်းစကားမဟုတ်။ ကရုဏာတော်ကြောင့် ပေးထားသော ကျမ်းစကားများမဟုတ်။ ကရုဏာတော်ကြောင့် ပေးထားသော အသိဉာဏ်ဖြင့် အကြုံပြုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပေါလုက ဝန်ခံထားသည်။ ဤအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သခင်ယေရှုကလည်း မိန့်မှာခဲ့ခြင်းမရှိဖူးပါ။ ဘုရားရှင် စေခိုင်သောသြဝါဒ ဖြစ်သည်။

:၂၆ ယခုကာလသည် ခေတ်ဆိုးခေတ်ပျက်ဖြစ်နေသောကြောင့် ယေဘူယျအားဖြင့် အိမ်ထောင်မပြုလျှင် ကောင်းသည်။ ခေတ်ဆိုးခေတ်ပျက် ဆိုသည်မှာ လောကသူသားများ၏ စားဝတ် နေရေး ကြပ်တည်းမှုကို ဆိုလိုသသည်။ ဤသြဝါဒစာ ရေးသားသည့် ကာလကို ရည်ညွှန်းရေးသား ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ထိုဆင်းရဲကြပ်တည်းခြင်းသည် သခင်ဘုရားကြွရောက် လာသည့်တိုင်အောင် ရှိမြဲရှိနေမှာပါ။

:၂၇ အိမ်ထောင်သည်များဖြစ်လျှင် မိမိအိမ်ထောင် ပြတ်စဲဖို့မတွေးနှင့်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် အိမ်ထောင်တစ်ခု ပျက်စီးသွားလျှင် နောက်အိမ်ထောင်သစ်မထူနှင့် ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ပျက် ဆိုသည်မှာ အိမ်ထောင်ဖက် သေဆုံးခြင်းနှင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ အကယ်၍ အိမ်ထောင် မပြုသေးလျှင် အိမ်ထောင်မပြုရန် တိုက်တွန်းထားသည်။

:၂၈ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်ဟု မဆိုပါ။ ကမ္ဘာဦးကာလတွင် ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင်က ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင် ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ “ယောက်ျားသည် တစ်ဦးတည်းနေရန် မတင့်တယ်” (က ၂:၁၈)။ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပြုခြင်းကို လူတိုင်းလေးစားရမည်။ အကျင့်ပျက်သူများနှင့် သူတစ်ပါး အိမ်ယာပြစ်မှားသူများကို တရားစီရင်တော်မူမည် (ဟေဗြဲ ၁၃:၄)။ ပေါလုကလည်း နောင်ရောက်လာမည့် မိစ္ဆာဆရာများက လက်ထပ်ထိမ်မြားခြင်းမပြုရန် တားမြစ် ကြလိမ့်မည် (၁တိ၄:၁-၃)ဟု သတိပေးထားပါသည်။

အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်၊ အပျိုကညာအိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ဟုဆိုသည်။ အိမ်ထောင်မပြုဘဲနေလျှင် ကောင်းသည်ဟုဆိုခဲ့ခြင်းမှာ အိမ်ထောင်ရေးဒုက္ခမတွေ့ကြုံစေလိုသောကြောင့် စေတနာထားပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ စေတနာထားပြောခြင်းဆိုသည်မှာ (၁) မီးဖွားခြင်းဝေဒနာ၊ (၂)နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော စားဝတ် နေရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်သည်။

:၂၉ အချိန်ကာလကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်သဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စမှာ တိမ်မြှုပ်မနေဘဲ၊ သခင်ဘုရားကြိုဆိုဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ကြရန် သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်စေ၊ အိမ်ထောင်ရှင်မဖြစ်စေ၊ အိမ်မှုကိစ္စတွင် ဗဟီရဗျာများမနေဘဲ သခင်ဘုရားကိုသစ္စာရှိရှိစောင့်နေ စေချင်သည်။ ထိုအကြောင်းအရာကို Ironside က ဤသို့ဆိုသည်။

သခင်ဘုရားရောက်ရှိလာမည့်အချိန်သည် အလွန်နီးကပ်နေပြီ။ ထို့ကြောင့်စားဝတ်နေရေး အိမ်ထောင်ရေးက ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၌သစ္စာစောင့်သိခြင်းအားအဟန့်အတား မဖြစ်ပါစေနှင့်။၂၂ W.E. Vine ကလည်း ဤသို့ဆိုထားသည်။ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ရာ၌ အနှောက်အယှက် အဟန့်အတား မဖြစ်စေရပါ။ ဘုန်းတော် ထင်ရှားဖို့သာ ဖြစ်သင့်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုသာ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ပထမနေရာတွင် ထားရှိလျှင် အိမ်ထောင်ရေးသည် ခရစ်တော်အား နာခံရန် အတားအဆီးမရှိနိုင်ပါ။ ၂၃

:၃၀ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငိုကျွေးခြင်းဟူသော လောကဓံတရားများကို အသက်တာတွင် မလွဲမသွေကြုံတွေ့ကြရပါသည်။ သို့သော် နေရာမပေးသင့်ပါ။ ဥစ္စာပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်သည့် အခွင့်အရေးကောင်းလည်း ကြုံကြရသည်။ သို့သော် ဝါကြွားစရာမဖြစ်စေရ။ သခင်ဘုရား ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာသာ ဖြစ်စေရသည်။

:၃၁  လူ့လောကတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်သောအခါ အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပစ္စယများစွာ ကိုင်တွယ်သုံးဆောင်ရပါသည်။ ယုံကြည်သူများလည်း လောကလူသားများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ သုံးဆောင်ကြပါသည်။ ထိုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများသုံးဆောင်ရာတွင် တလွဲဆံပင်မကောင်းဖို့ ကျမ်းစာက သတိပေးထားပါသည်။ ခရစ်ယာန်များသည်လည်း မစား၊ မဝတ်၊ သာယာမှုမကြိုက်ဘဲ မနေနိုင်ပါ။ ထိုသို့သုံးဆောင်ရာတွင် လူ့ဇာတိ၏ နတ်ဘုရားမဖြစ်စေနှင့်။ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း၊ ဥစ္စာဓနဝယ်ယူခြင်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံ၊ သိပ္ပံအတက်ပညာ၊ အနုပညာအစရှိ သဖြင့် ကိစ္စများမြောင် လူ့ပြည်ဘောင်တွင် အရေးအရာများလှပါသည်။ ထိုအမှုအရာများက ဝိညာဉ်ရေးရာ အသက်တာကို မထိပါးစေနှင့်။

လောကအရာများသည် တဖြေးဖြေးရွေ့လျားပျောက်လွင့်နေသောအရာ ဖြစ်သည်။ အရာရာသည် အငြိမ်မနေပါ။ အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းမှာ ပြောင်းလဲနေပါသည်။ လူ့ဘဝအသက်တာ သည် ကွေးသောလက်မဆန့်မှီ၊ ဆန့်သောလက်မကွေးမှီ တခဏသာဖြစ်သည်။ ရှိတ်စပီးယားက လူ့လောက ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ကပြ အသုံးတော်ခံသော လူသားများသည် ဇာတ်ခုံဝင်ပေါက်မှဝင်လာ၍ ထွက်ပေါက်မှထွက်သွားကြသည်ဟု လူ့ဘဝအသက်တာကို ဇာတ်လမ်းပြကွက်တစ်ခုအဖြစ် ပုံဖော် ထားသည်။

:၃၂ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် နမော်နမဲ့ နေဖို့မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နောင်ခါလာ နောင်ခါစျေးမလုပ်ဖို့၊ သခင်ဘုရားအမှုတော်ထမ်းဆောင်ရာတွင် အဟန့် အတားများကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ တိုက်ထွန်းထားသည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူသည် လွတ်လပ်စွာပါဝင် နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြောရာတွင် အိမ်ထောင် မရှိသူများသည် ဆက်ကပ်သူများဖြစ်သည် ဟုဆိုလိုခြင်း မဟုတ်။ ဆက်ကပ်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။

:၃၃ အိမ်ထောင်ရှင်သည် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၌ မပါဝင်နိုင်ဟုဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ လင်ရေး၊ သားရေး၊ မယားရေ:ဆောင်ရွက်ရသဖြင့် အချိန်ခွဲဝေပေးနေရသည်။ Vine က “အိမ်ထောင်ရှိသူသည် အမှုတော်၌ပါဝင်ရန်အတိုင်း အတာတစ်ခုထိကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ အိမ်ထောင်မရှိ သူမှာ ကမ္ဘာစွန်းတိုင်အောင် သွားရောက်နိုင်သည်”၂၄ ဟုနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။

:၃၄ အိမ်ထောင်မရှိသော အမျိုးသမီးသည် သခင်ဘုရားအားကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဝိညာဉ် နှစ်ခုစလုံး ဆက်ကပ်နိုင်သည်။ အိမ်ထောင်သည်မူကား ခင်ပွန်းသည်နှစ်သက်စေရန် လောကီမှုရေးရာ ကိုအလေးအနက် ထားရသည်။ အိမ်ထောင်မရှိသော အိမ်ထောင်မပြုသေးသော အမျိုးသမီးသည် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပိုမိုဆက်ကပ်နိုင်သည် ဆိုခြင်းမှာ အိမ်ထောင်ရှင်မများထက် အသက်တာဖြောင့်မတ် ဖြူစင်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ မူလအစကပင်လျှင် ဖြောင့်မတ် ဖြူစင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အမှုတော် အတွက် အချိန် ပိုမိုဆက်ကပ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

အိမ်ထောင်ရှင်မများသည် လောကီမှုရေးရာကို အလေးအနက် ထားရသည်ဆိုခြင်းမှာ အပျိုကညာများကဲ့သို့ မဖြူစင်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ အမှုတော်လုပ်ငန်းထက် အိမ်မှုရေးရာတွင် အချိန်ပိုပေးရသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုသူနှစ်ယောက်စလုံး အကျိုးအကြောင်းပြ ဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အမှုတော်တွင် အချိန်ပေးနိုင်သည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

:၃၅ ရှင်ပေါလု၏ သွန်သင်ချက်များသည် ယုံကြည်သူများအား ချုပ်ချယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိမိကိုယ်ပိုင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဘုရားသခင်အမှုတော် ဆက်ကပ်ရေးအား ချင့်ချိန်တတ်ရန် ထောက်ပြခြင်း၊ ဘဝလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။ တကိုယ်ရေတကာယနေခြင်းသည် အဖွဲ့အနှောင်မရှိ သောကြောင့် အမှုတော်တွင် လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်နိုင်သည်။ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနှင့် မပြုခြင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် မိမိရွေးချယ်ခြင်းသည် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးမဖြစ်ပါစေနှင့်။

:၃၆ အခန်းငယ် ၃၆ မှ ၃၈ သည် နားလည်မှုလွဲမှားနိုင်သောကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ ပေါလု ခေတ်တွင် အမျိုးသားများသည် မိမိအိမ်ထောင်ရေးစုအား ကြပ်တည်းစွာ အုပ်ချုပ်ရသောကာလာ ဖြစ်သည်။ သမီးများ အိမ်ထောင်ပြုရာတွင်လည်း ဖခင်၏ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသာလျှင် အိမ်ထောင်ပြုရသည်။ ဖခင်ကလာရောက် တောင်းရမ်းသူများအား ငြင်းပယ်လျှင်လည်း မင်္ဂလာရှိသည်။ အပြစ်မရှိ။ လက်တွေ့တွင်မူ ခွင့်ပြုခြင်းက ပိုများပါသည်။

ထိုစကားသည် ယနေ့ခေတ်ကာလနှင့်အကြုံးမဝင်တော့ပါ။ ခေတ်မမီတော့ပါဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အပိုစကားဖြစ်သည်ဟု ထင်ကောင်းထင်နိုင်ကြသည်။

RSU ကျမ်းမူကမူ “စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းထားသူ” ဟုဆိုသည်။ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်း ဖျက်သိမ်းခြင်းသည် အပြစ်ကျူးလွန်ရာမရောက်။ သို့သော် ကတိတည်ခြင်းက ပိုကောင်းသည်။

William Kelly ၏အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွင်မူ “အပျိုကညာ”ဟုသုံးနှုန်းထားသည်။ ဤနေရာတွင် အပျိုကညာ ဆိုသည်မှာ သူတို့သမီးလောင်းကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ထိုအမျိုးသမီး၏ အပျိုစင်ကို ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။  ထိုအနက်ဖွင့်ကျမ်းအရ မင်္ဂလာ မဆောင်ဖြစ်ခြင်းသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်း ဖျက်သိမ်းပြီးမှ ပြန်လည်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းသည် လည်း အပြစ်မဟုတ် ဟုဆိုထားသည်။

John Nelson Derby  ကလည်း ထိုနည်းအတိုင်းထောက်ခံရေးသားထားသည်။

အကယ်၍ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းဖျက်သိမ်းခြင်းသည် အမျိုးသမီး၏ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်း စေသည်ဟု နောင်တရ၍၎င်း၊ ထိုပျိုကညာသည် အပျိုဟိုင်းမည်စိုးရိမ်၍၎င်း၊ ပြန်လည်လက်ထပ်လျှင် အပြစ်ကျူးလွန်ရာမရောက်ပါ။ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ကြပါစေ။ သို့သော် စိတ်နှလုံးဖြူဖြူ၊ လိပ်ပြာ သန့်သန့်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ရမည်။ လိုလိုလားလားနှင့်ထိမ်းမြားခြင်းဖြစ်ရမည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အသေးစိပ်လေ့လာဆန်းစစ်လျှင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသည် အပြစ် မဟုတ်ကြောင်း နားလည်ရသည်။ ထိမ်းမြားလက်ထပ်လိုသော စိတ်ဆန္ဒရှိလျှင် စိတ်နှလုံးဖြူစင် စွာဖြင့် လက်ထပ် ထိမ်းမြားနိုင်ပါသည်။

:၃၇ အကယ်၍ ထိုသူသည် အသေအချာဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်း ဖျက်သိမ်းလျှင် ဖျက်သိမ်းသည့်အတိုင်း ရှိပါစေ။ ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လျှင်လည်း အပြစ်ကျူးလွန်ရာ မရောက်ပါ။ သို့သော် စိတ်နှလုံးကြည်လင်စွာရှိပါစေ။ ဘုရားသခင်အမှုတော်သို့ သာ၍ဆက်ကပ်နိုင် သည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါစေ။

:၃၈ သို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏ အိမ်ထောင် မပြုသူမူကား သခင်ဘုရား၌ ပိုမိုဆက်ကပ်နိုင်သော အခွင့်အရေး ရရှိသောကြောင့် ပို၍ မင်္ဂလာရှိ၏။

:၃၉ နောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်(၂)ခုသည် မုဆိုးမများအတွက် သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်မသည် အသက်ရှင်နေသရွေ့ ကာလပတ်လုံး အကြင်လင်မယား ပညတ်တရားအောက်၌ ရှိ၏ အကြင်လင်မယား ပညတ်တရားသည် ဘုရားသခင်ပြဋ္ဌာန်းသော ပညတ်တရား ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ခင်ပွန်းသည်ကွယ်လွန်လျှင်မူ နောက်အိမ်ထောင် ထပ်ပြုနိုင်သည်။ ထိုစကားသည် ရော ၇:၁-၃ ပါ သေခြင်းတရားကသာလျှင် အကြင်လင်မယား ပညတ်တရားကို ချိုးဖျက်နိုင်သည်ဟူသော ကျမ်းစကားနှင့် တူစေရသည်။ မိမိအလိုဆန္ဒအတိုင်း နောက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ သာမန်အားဖြင့် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူနှင့် အိမ်ထောင်ထူခြင်း ဖြစ်ရမည်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော် နှင့် အညီ ဖြစ်ရမည်။

ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် ညီသောသူနှင့် အိမ်ထောင်ပြုနိုင်သည်ဟု နားလည်ရသည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုရန် အလိုတော်ကို သိရှိနားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

:၄၀ သို့သော်မုဆိုးမသည် နောက်ထပ် အိမ်ထောင်မပြုလျှင် ပို၍ကောင်းသည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ ကျမ်းပိုဒ်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ခြုံပြောခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ၁တိ၅:၁၄ ပါ ငယ်ရွယ်သော မုဆိုးမသည် နောက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုသင့်သည် ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်နှင့် အယူအဆ မလွဲစေလို။

ဆက်လက်၍ ငါသည်လည်း ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ရှိတော်မူသည်ဟု ထင်မှတ်၏ ဆိုထားသည်။ အချို့က ဤကျမ်းစကားသည် ငါ့အထင်အမြင်ဖြင့် အကြုံပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော အစောပိုင်းက ပေါလုစကားနှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်နေသည်ဟု အနက်ကောက်ကြသည်။ ပေါလု၏ လက်ရာများသည် ဝိညာဉ်တော်နှင့် ကင်းလွတ်သည်ဟု ယုံမှားစရာမရှိကြောင်း၊ ဤနေရာတွင် အခိုင်အမာ ဆိုထားပါသည်။ ပေါလု၏ တရားဒေသနာနှင့် သွန်သင်ချက်များကို အချို့ကောရိန္သုသားများက ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘုရားသခင်၏ လူများဟု ထင်မှတ်ကြသည်။ ပေါလုက “အခြားသူများက မည်သို့ပင် ဝေဖန် ပြောကြားကြစေကာမူ ငါ့မှာ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် ရှိသည်ဟုထင်မှတ်၏ အခြားသူများက ငါ့ကို အယောင်ဆောင်ဟု ထင်မြင်ကြသော်လည်း အမှန်တကယ် အယောင်ဆောင်သူမှာ ထိုသူများသာဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။

အမှန်စင်စစ်ပေါလုသည် ဝိညာဉ်တော် ရရှိသူဖြစ်ပါသည်။ ရေးသမျှ သွန်သင်သမျှသည် ဘုရား သခင်၌ ပျော်ရွင်ခြင်း သုခမင်္ဂလာများ ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။