၁ကော - ၁၁

1ငါသည်ခရစ်တော်၏ နည်းတူကျင့်သကဲ့သို့ သင်တို့လည်း ငါ့နည်းတူ ကျင့်ကြလော့။
ဦးခေါင်းဖုံးအုပ်ခြင်း
2ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည် အရာရာ၌ ငါ့ကို အောက်မေ့၍၊ ငါအပ်ပေးသောနည်းဥပဒေသတို့ကို စွဲလမ်းကြသည်ဖြစ်၍ သင်တို့ကို ငါချီးမွမ်း၏။- 3ယောက်ျား၏ခေါင်းကား ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ မိန်းမ၏ခေါင်းကား ယောက်ျားဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်၏ခေါင်းကား ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင်တို့ သိမှတ်စေခြင်းငှာ ငါအလိုရှိ၏။- 4ယောက်ျားမည်သည်ကား၊ မိမိခေါင်းကို ဖုံးလျက် ဆုတောင်းသော်လည်းကောင်း၊ ပရောဖက်ပြုသော်လည်းကောင်း၊ မိမိခေါင်း အသရေကို ရှုတ်ချ၏။- 5မိန်းမမည်သည်ကား၊ မိမိခေါင်းကို မဖုံးဘဲ ဆုတောင်းသော်လည်းကောင်း၊ ပရောဖက်ပြုသော်လည်းကောင်း၊ မိမိခေါင်းအသရေကို ရှုတ်ချ၏။- 6ထိုသို့ပြုလျှင် ဆံပင်ရိတ်သည်နှင့်တူ၏။ မိန်းမသည် မိမိခေါင်းကို မဖုံးလျှင် ဆံပင်ကိုဖြတ်စေ။ ဆံပင် ဖြတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ရိတ်ခြင်းအရာသည် ရှက်စရာရှိလျှင် ခေါင်းကိုဖုံးစေ။- 7ယောက်ျားသည် ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်၊ ဘုန်းအသရေတော်ဖြစ်သောကြောင့် မိမိခေါင်းကို မဖုံးရ။ မိန်းမမူကား ယောက်ျား၏ဘုန်းအသရေဖြစ်၏။- 8ယောက်ျားသည် မိန်းမကြောင့်ဖြစ်သည် မဟုတ်။ မိန်းမသည် ယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်၏။- 9ယောက်ျားကို မိန်းမဖို့ဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်။ မိန်းမကို ယောက်ျားဖို့ ဖန်ဆင်း၏။- 10ထိုကြောင့်၊ ကောင်းကင်တမန်များကို ထောက်၍၊ မိန်းမသည် မိမိခေါင်းကို ဖုံးရမည်။
11သို့သော်လည်း သခင်ဘုရား၌ ယောက်ျားမပါဘဲ မိန်းမဖြစ်သည်မဟုတ်။ မိန်းမ မပါဘဲ ယောက်ျားဖြစ်သည် မဟုတ်။- 12မိန်းမသည် ယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်သကဲ့သို့ ယောက်ျားသည်လည်း မိန်းမအားဖြင့်ဖြစ်၏။ အလုံးစုံတို့သည်လည်း ဘုရားသခင်ကြောင့် ဖြစ်ကြ၏။- 13မိန်းမသည် ခေါင်းကိုမဖုံးဘဲလျက် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းလျှင်၊ လျောက်ပတ်သည် မလျောက်ပတ်သည်ကို သင်တို့ အလိုအလျောက် ဆင်ခြင်စီရင်ကြလော့။- 14ယောက်ျားသည် ရှည်သောဆံပင်ရှိလျှင်၊ ရှက်ဖွယ်သော အကြောင်းဖြစ်သည်ကို သင်တို့အား ပကတိတရားပင် ဆုံးမသွန်သင်သည် မဟုတ်လော။- 15မိန်းမမူကား၊ ရှည်သောဆံပင်ရှိလျှင်၊ သူ၏ဘုန်းအသရေ ဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ မိန်းမဆံပင်သည် မိမိခြုံစရာဖို့ ဖြစ်၏။- 16သို့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ငြင်းခုံလျှင်၊ ငါတို့၌လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်၌ လည်းကောင်း၊ ထိုသို့သော ထုံးစံမရှိ။
သခင်ဘုရား၏ပွဲတော်မင်္ဂလာ
(မ၊ ၂၆:၂၆-၂၉။ မာ၊ ၁၄:၂၂-၂၅။ လု၊ ၂၂:၁၄-၂၀)
17တစ်ဖန်တုံ၊ သင်တို့သည် အကျိုးကို ပြုစုခြင်းငှာ စည်းဝေးကြသည်မဟုတ်။ အကျိုးကို နည်းစေခြင်းငှာ စည်းဝေးကြသည်ဖြစ်၍၊ ငါသည် ပညတ်ထားစဉ်တွင် သင်တို့ကို မချီးမွမ်းရ။- 18ပထမ အကြောင်းဟူမူကား၊ သင်တို့သည် အသင်းတော်၌ စည်းဝေးကြသောအခါ၊ အချင်းချင်း ကွဲပြားခြင်းရှိသည်ကို ငါကြားရ၏။- 19ကြားရသည်အတိုင်း မှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့တွင် ကောင်းမွန်သော သူတို့ကို ထင်ရှားစိမ့်သောငှာ သင်းခွဲခြင်းရှိရမည်။- 20သင်တို့သည် အတူစည်းဝေးကြသောအခါ၊ သခင်ဘုရား၏ ပွဲတော်ကို စားအံ့သောငှာ စည်းဝေးကြသည်မဟုတ်။- 21အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် စားကြသည်တွင် ကိုယ်စီကိုယ်စီ မိမိအစာကိုအရင်ယူ၍၊ တချို့ကား ဆာမွတ်လျက်၊ တချို့ကား စားသောက်ကြူးလျက်ရှိကြ၏။- 22သင်တို့သည် စားသောက်ရာဖို့ ကိုယ်အိမ်မရှိသလော။ သို့မဟုတ်လျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြု၍၊ ဆင်းရဲသောသူတို့ကို ရှက်ကြောက် စေသလော။ အဘယ်သို့ ငါဆိုရမည်နည်း။ ဤအမှုမှာ သင်တို့ကို ချီးမွမ်းရမည်လော။ မချီးမွမ်းရ။
23အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့၌ ငါအပ်ပေးသော အရာကို သခင်ဘုရားထံ၌ ငါခံရပြီ။ ခံရသောအရာဟူမူကား၊ သခင်ယေရှုသည် ရန်သူလက်သို့ အပ်နှံခြင်းကိုခံသော နေ့ညမှာ မုန့်ကိုယူ၍၊- 24ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန့်ကား၊ သင်တို့အဖို့အလိုငှာ ချိုးဖဲ့သောငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏။ ယူ၍စားကြလော့။ ငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရာ ဤသို့ ပြုကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 25ထိုနည်းတူ၊ ညစာစားပြီးမှ ခွက်ကိုလည်းယူ၍၊ ဤခွက်ကား ငါ၏အသွေး၌တည်သော ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်၏။ ဤခွက်ကို သောက်သောအခါခါ၊ ငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရာ သောက်ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 26အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် ထိုမုန့်ကိုစား၍ ထိုခွက်ကို သောက်သောအခါခါ၊ သခင်ဘုရားအသေခံတော်မူခြင်းကို ကြွလာတော် မမူမီတိုင်အောင် ပြကြ၏။- 27ထိုကြောင့် သခင်ဘုရား၏မုန့်နှင့် ခွက်ကို မထိုက်မတန်ဘဲ စားသောက်သောသူမည်သည်ကား၊ သခင်ဘုရား၏ ကိုယ်တော်နှင့် အသွေးတော်ကို ပြစ်မှားရာရောက်၏။- 28သို့ဖြစ်၍ လူတိုင်းကိုယ်ကိုကိုယ်စစ်ကြောပြီးမှ မုန့်ကိုစားစေ။ ထိုနည်းတူ ခွက်ကိုလည်းသောက်စေ။- 29အကြောင်းမူကား၊ မထိုက်မတန်ဘဲ စားသောက်သောသူသည် သခင်ဘုရား၏ကိုယ်တော်ကို ပိုင်းခြား၍ မသိသောကြောင့်၊ မိမိအပေါ်သို့ အပြစ်ရောက်စေခြင်းငှာ စားသောက်သောသူဖြစ်၏။
30ထိုအကြောင်းကြောင့်၊ သင်တို့တွင် အားနည်းသောသူ၊ မကျန်းမမာသောသူ အများရှိကြ၏။ သေသောသူအများလည်း ရှိကြ၏။- 31ငါတို့သည် ကိုယ်ကိုကိုယ် စစ်ကြောစီရင်လျှင်၊ စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။- 32စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းကို ခံရကြသောအခါ၊ လောကီသားတို့နှင့်အတူ အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း ဆုံးမတော်မူခြင်းကို ခံရကြ၏။- 33ထိုကြောင့် ငါ့ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည် စားအံ့သောငှာ စည်းဝေးသောအခါ၊ အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ငံ့လင့်ကြလော့။- 34တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ဆာမွတ်လျှင်၊ သင်တို့သည် အပြစ်ခံလျက် မစည်းဝေးစေခြင်းငှာ ထိုသူသည် မိမိအိမ်၌ စားစေ။ ကြွင်းသောအမှုများကို ငါလာသောအခါ စီရင်မည်။

၁ကော - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

၁၁: အပိုဒ်ငယ် ၁-၁၀ သည် အခြားသူများအတွက် အသက်တာဆက်ကပ်ရသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ပေါလု၏အသက်တာသည် ခရစ်တော်၏သက်တော်စဉ်ကို မိတ္တူကူးယူခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကောရိန္သုသားများသို့ ပြောပြသည်။ ပေါလု၏ ကိုယ်ခန္ဓာအသက်တာသည် အခြားသူ များ ကောင်းကျိုးပြုဖို့ ဖြစ်သည်။ ကောရိန္သု ယုံကြည်သူများကိုလည်း သူ့အသက်တာမျိုး ရှိစေချင် သည်။ ကောရိန္သုသားတို့အသက်တာသည် ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသူ၏ အတွေးအမြင်အား နှောင့်ယှက်ထိပါးခြင်းမပြုဖို့၊ ခရစ်တော်နှင့် မိဿဟာယပြုခြင်းအား အဟန့်အတား မဖြစ်စေဖို့ ကြပ်ကြပ်သတိပေးထားသည်။

(အမျိုးသမီးဦးခေါင်းဖုံးခြင်း (၁၁:၂-၁၆)

အငယ် ၂-၁၆ သည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာတွင်အမျိုးသမီးများ ဦးခေါင်းဖုံးရမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပွဲတော်မင်္ဂလာ (ငယ် ၁၇-၃၄)နှင့်လည်း ဆက်စပ်ထားသည်။ အချို့က ဤပထမပိုင်း အမျိုးသမီးများ ဦးခေါင်းဖုံးခြင်းသည် ပေါလုခေတ်နှင့်သာဆိုင်သည်ဟု ကန့်ကွက် ကြသည်။ အချို့က ပေါလုသည် အိမ်ထောင်မရှိသူဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသမီးများအား တစ်ဖက်သတ် ချိုးနှိမ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စဲကြသည်။ အချို့ကမူ ကျမ်းစာ၏ အာဘော်ရင်းကို နားမလည် သော်လည်း ဘုမသိ ဘမသိလိုက်လုပ်ကြသည်။

၁၁: ပထမဦးစွာ ကောရိန္သုသားများ၏ အစဉ်အလာကောင်းကို ချီးမွမ်းသည်။ အစဉ်အလာ ကောင်းဆိုသည်မှာ ပေါလုသွန်သင်ချက်အတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒများ၏ ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာများ စောင့်ထိန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။

၁၁: အမျိုးသမီးများ ဦးခေါင်းဖုံးရမည့်အကြောင်း နိဒါန်းစကားအစပြုသည်။ လူ့အဖွဲ့ အစည်းတိုင်းတွင် အခွင့်အာဏာရှင်နှင့် နာခံသူဟူ၍ အမြဲဒွန်တွဲရှိနေသည်။ ထိုအကြောင်းကို သဘောပေါက်ကြရန် ဥပမာ(၃)ခု ပေးရှင်းပြထားသည်။ ယောက်ျားများ၏ အထွဋ်အထိပ်သည် ယေရှု ခရစ်တော်ဖြစ်၏။ ဤနေရာတွင် ယေရှုခရစ်တော်သည် အရှင်သခင်ဖြစ်၍ ယောက်ျားများသည် နာခံ သူဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် မိန်းမများကို ယောက်ျားများက ဦးဆောင်ရသည်။ တတိယ အချက်အနေဖြင့် ခရစ်တော်၏အထွဋ်အထိပ်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့အထွဋ်အထိပ်နှင့် နာခံသူရှိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်စီရင်ခန့်ခွဲရာဖြစ်၍ စကြာဝဠာခွင်တပြင်လုံးတွင် တည်မြဲသည်။

ထိုသို့ပြောရာတွင် သိမ်ငယ်သည်ဟု ဆိုခြင်းမဟုတ်။ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ကို နာခံရသော်လည်း သိမ်ငယ်သူ မဟုတ်သကဲ့သို့ မိန်းမများသည်လည်း ယောက်ျားအား နာခံရာတွင် သိမ်ငယ်ခြင်းမရှိပါ။

၁၁: ယောက်ျားတိုင်းသည် ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးတက်သောအခါ၎င်း၊ ဆုတောင်းသည့် အခါ၎င်း၊ ဦးခေါင်းကိုမဖုံးရ။ ဦးခေါင်းကိုဖုံးလျှင် ခရစ်တော်အား ရှုတ်ချရာ ရောက်သည်။

၁၁: မိန်းမသည် မိမိခေါင်းကိုမဖုံးဘဲ ဆုဆောင်းလျှင်၎င်း၊ ပရောဖက်ပြုလျှင်၎င်း၊ မိမိခေါင်း အသရေကို ရှုတ်ချရာရောက်၏။ ထိုသို့ခေါင်းကိုမဖုံးဘဲနေခြင်းသည် ဘုရားသခင်အပ်နှင်းထားသော ဦးစီးခေါင်းဆောင်မှုကို မထီလေးစားရာရောက်ပါသည်။၃၇

မိန်းမများခေါင်းဖုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ကျမ်းပိုဒ်သည် ဤနေရာတစ်ခုတည်းတွင်သာရှိ လျှင် ဝတ်ပြုစည်းဝေးရန်နှင့်ဆုတောင်းရန် အချိန်အတွက်သာဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၁၄:၃၄ တွင် ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ အမျိုးသမီးများသည် တိတ်ဆိတ်စွာနေရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ တရားဓမ္မသွန်သင်ခြင်း အမျိုးသားများအား စိုးမိုးခြင်းမပြုရသည့်အပြင် ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာ နေရမည် (၁တိ ၂:၁၂) ဟုဆိုထားသည်။

အခန်းငယ် ၁၇ ထိ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးအကြောင်းမပါရှိသဖြင့် အငယ် ၂ မှ ၁၆ ပါအကြောင်းအရာများသည် ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးနှင့် အကြုံးမဝင်သေးပါ။ မရောဖက်ပြုခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်သာ ပတ်သက်သည်။ ၁တိ ၂:၈ တွင် အမျိုးသမီးများသည် ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး တွင် ဆုတောင်းလျှင်လည်း အသံမထွက်ဘဲ ဆုတောင်းရသည်ဟု ကန့်သတ်ထားသည်။ အခြားအချိန် များတွင်မူ အသံထွက်ဖြစ်စေ၊ အသံတိတ်ဖြစ်စေဆုတောင်းနိုင်သည်။ အခြားအမျိုးသမီးများ သွန်သင်သည့်အချိန် (တိ ၂:၃-၅)နှင့် ကလေးသူငယ်များသင်ပြချိန် ပရောဖက်ပြုချက်များတွင်သာ အသံထွက်ရသည်။

၁၁: အကယ်၍ ဦးခေါင်းမဖုံးလျှင် ရှက်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ဆံပင်ဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းတုံးရိတ် ခြင်းသည်  မိန်းမများအတွက် ရှက်စရာဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ထိုသို့အရှက်ရနေမည့်အစား ဆံပင်ကို ဖုံးအပ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

၁၁:  အပိုဒ်ငယ် ၇-၁၀ သည် မိန်းမများက ယောက်ျားများ၏ဦးဆောင်မှုကို ဝန်ခံကြရန် ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းနောက်ကြောင်းပြန်ထားသည်။ မိန်းမများဦးခေါင်းဖုံးခြင်းသည် တရားတော် နှင့်အညီ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ မလိုက်နာကြခြင်းသည် နားမလည်စရာဖြစ်သည်။ မိန်းမများသည် ယောက်ျားများကို ဝန်ခံရမည့်အကြောင်းသည် ဖန်ဆင်းခြင်း စခါစကပင်လျှင် ဘုရားသခင် မိန့်မှာချက်ဖြစ်သည်။

ပထမဦးစွာ သိရှိရန်အချက်မှာ ယောက်ျားများသည် ဘုရားသခင်၏ပုံတော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်း ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနောက်မှ မိန်းမများအား ယောက်ျားကိုယ်ခန္ဓာမှတဆင့်ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်စေရန် ယောက်ျားများကို ခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများ ဦးခေါင်းဖုံးစရာမလိုခြင်းသည် ထိုအချက်ကို သက်သေခံခြင်း ဖြစ်သည်။ မိန်းမများသည် ဦးစီးခေါင်းဆောင်ရန် ဘယ်သောအခါမှ စီမံခန့်ခွဲခြင်းမရှိခဲ့။ မိန်းမများ သည် ယောက်ျားများမှ တဆင့်ဖန်ဆင်းခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ယောက်ျားများကို အကူအပံ့ပေးသော ပါရမီဖြည့်ဘက်များသာဖြစ်သည်၃၈ ဟု W.E.Vine  က ဆိုခဲ့သည်။

ယောက်ျားများသည် ခေါင်းအုပ်စရာမလိုပါ။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအသရေ ထင်ရှားစေခြင်း ဖြစ်သည်။

၁၁: ယောက်ျားသည် မိန်းမမှတဆင့်ဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိန်းမသာလျှင် မိန်းမမှ တဆင့်ဖန်ဆင်းခြင်း မဟုတ်ပါ။ မိန်းမသာလျှင် ယောက်ျားမှတဆင့် ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားကို ဦးစွာဖန်ဆင်းပြီး၊ ယောက်ျားနံရိုးဖြင့် မိန်းမဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် အကြီးအမှူးသည် ယောက်ျားများသာ ဖြစ်သည်။

၁၁: ဖန်ဆင်းခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ထောက်ပြထားသည်။ ယောက်ျားသည် မိန်းမအတွက် ဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်၊ မိန်းမများသာ ယောက်ျားများအတွက် ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို က ၂:၁၈ တွင် “ယောက်ျားသည် တစ်ယောက်တည်း မနေကောင်း၊ သူနှင့်သင့်တော်သော အထောက်အမကို ငါလုပ်ဦးမည်”ဟု ဆိုထားသည်

၁၁:၁၀ ထိုသို့ မိန်းမများသည် ယောက်ျားများ၏ ပါရမီဖြည့်ဘက်များဖြစ်သောကြောင့် ယောက်ျားများ၏ အုပ်စိုးမှုကို ဝန်ခံသောအားဖြင့် ဦးခေါင်းကို ဖုံးအုပ်ရသည်။ ဝန်ခံခြင်းအထိမ်း အမှတ် ဆိုသည်မှာ ဦးခေါင်းဖုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများ၏ အုပ်စိုးမှုကို ဝန်ခံကြောင်း အထိမ်း အမှတ်သင်္ကတဖြစ်သည်။

ကောင်းကင်တမန်များ ဝန်ခံသောအားဖြင့် ဟု အဘယ်ကြောင့် ပေါလုကဆိုသနည်း။ ကောင်းကင်တမန်များသည် သတ္တလောက၊ သြကာသလောကရှိ ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကို အစဉ် ကြည့်ရှုနေကြသည်။ ဖန်ဆင်းခါစတွင် ယောက်ျားများ၏ အုပ်စိုးမှုအား မိန်းမများဝန်ခံပုံကို သိမြင် ခဲ့ကြသည်။ အာဒံအားဖြင့် အပြစ်ဝင်ရောက်လာသောအခါ ပြောမပြနိုင်သောနာကျည်းဖွယ်ရာများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်ဆိုးများကို အသစ်သောအသက်တာတွင် ဘုရားသခင်မမြင်လိုပါ။ ထိုသို့ အပြစ်ဝင်ခြင်းမှာလည်း မိန်းမများက တဆင့် ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်း အသစ်တွင် မိန်းမများ၏ ဦးခေါင်းများကို မမြင်လိုကြ။ ရှက်စရာဖြစ်သည်။

ဦးခေါင်းကို ဖုံးအုပ်ခြင်းသည် အပြင်ပန်းလက္ခဏာသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုချင်ဆိုကြမည်။ မိန်းမ များသည်လည်း ယောက်ျားများ၏ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူချင်မှခံယူကြမည်။ ထိုသဘောထားဖြင့် ဖုံးအုပ်လျှင်မူကား တန်ဖိုးမရှိ။ အဓိကအချက်မှာ စိတ်နှလုံးရင်းဖြင့် မိမိခင်ပွန်းသည်များ၏ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူရန် ဖြစ်ပါသည်။

၁၁:၁၁ သို့သော်လည်း ယောက်ျားသည် မိန်းမနှင့်လုံးဝလွတ်ကင်းသည်မဟုတ်ကြောင်းကို “ယောက်ျားသည် မိန်းမ မပါဘဲဖြစ်သည်မဟုတ်၊ မိန်းမလည်းယောက်ျားမပါဘဲ ဖြစ်သည်မဟုတ်” ဟု ဆိုထားသည်။ တနည်းအားဖြင့် ယောက်ျားနှင့်မိန်းမသည် ကျွန်းကိုင်းမှီကိုင်းကျွန်းမှီ ဖြစ်ကြ သည်။ အပြန်အလှန်မှီခိုကြသည်။ ပါရမီဖြည့်ဖက်နှင့်ပါရမီဖြည့်ခံများဖြစ်သည်။

၁၁:၁၂ မိန်းမသည် ယောက်ျားကြောင့် ဖြစ်သည် ဆိုခြင်းမှာ အာဒံ၏နံရိုးမှာ ဖန်ဆင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ယောက်ျားသည်လည်း မိန်းမအားဖြင့်ဖြစ်၏ ဟုဆိုပြန်သည်။ ဤစကားမှာ မိခင်များ၏ မွေးဖွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ မိခင်များက သားရတနာများမွေးဖွားကြသည်။ ထိုနိယာမတရားအရ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ သီးသန့်မဟုတ်။ အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေကြကြောင်း ဘုရားသင်၏ တရားတော်ဖြစ်သည်။

အလုံးစုံတို့သည် ဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်၏ ဆိုခြင်းမှာ အရာခပ်သိမ်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းမှာ အရာခပ်သိမ်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းရာဖြစ်သောကြောင့် ဆင်ခြေတက်စရာ မရှိ။ လူနှင့်ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းခြင်းဖြင့်သာ ဆက်နွယ်ရသည်မဟုတ်။ လူအပါအဝင် အရာ ခပ်သိမ်းကို ဘုန်းအသရေထွန်းတောက် ထင်ရှားစေသည်။ ထို့ကြောင့် ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမ ဖြစ်စေ အောက်ကျို့နှိမ့်ချခြင်း ရှိရမည်။

၁၁:၁၃ မိန်းမများဦးခေါင်းမဖုံးဘဲ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဆုတောင်းခြင်းသည် သင့်တင့် လျှောက်ပတ်ပါသလား ဟု ကောရိန္သုသားများကို စိန်ခေါ်လိုက်သည်။ ထိုသူများ၏ စိတ်သဘောထား ကို ပေါလုသိနေသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဦးခေါင်ဖုံးခြင်းမရှိဘဲ၊ ဝင်ရောက်သောမိန်းမသည် သန့်ရှင်းခြင်းမရှိ၊ ကျက်သရေယုတ်သည်။ ဣန္ဒြေ သိက္ခာမဲ့သည်။

၁၁:၁၄ ယောက်ျားများ ဆံပင်တိုတို ထားသည့်အကြောင်းကို မည်သို့ အစပြုကြောင်း မသိရပါ။  သို့သော်လည်း ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယောက်ျားများ ဆံပင်ရှည်ရှည်ထားခြင်းသည် ရှက်စရာဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ အချို့က ယောက်ျားဆံပင်များသည် သဘာဝအားဖြင့် မိန်းမဆံပင်များထက် မရှည် နိုင်ဟုဆိုကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယောက်ျားများသည် ဆံပင်တိုနှင့် တင့်တယ်ပါသည်။ လူမျိုး တိုင်းတွင် ယောက်ျားများသည် မိန်းမများထက် ဆံပင်တိုလေ့ ရှိပါသည်။

၁၁:၁၅ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို လူများက အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲတတ်ကြသည်။ အချို့က မိန်းမ ဆံပင်သည် ခန္ဓာကိုယ်အား ဖုံးအုပ်ရန် အရှည်ထားစေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ကြသည်။ ထိုသို့ ဖုံးအပ်စရာမလိုပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ သွန်သင်ချက်ကိုသာ အတည်ယူကြပါစို့။ ဤအခန်းတွင် ဖုံးအုပ်ခြင်း အကြောင်း(၂)ခုရှိပါသည်။ (ငယ်၆)တွင် “မိန်းမသည် ဆံပင်အား ဖုံးအုပ်ခြင်းမပြုလျှင် ညှပ်ပစ်စေ”ဟု ဆိုသည်။ နောက်တချက်တွင် ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊ ကတုံးရိတ်ခြင်းသည် ရှက်ဖွယ် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ နောက်စကားသည် သရော် ပြောင်လှောင်သည့်စကား ဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အနှစ်သာရမှာ ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် သဘာဝနှစ်ခုအကြားဆက်စပ်မှုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် မိန်းမများအား ဂုဏ်ကျက်သရေရှိဖို့ ဆံပင်ရှည်ထားရှိစေခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများအား ထိုအခွင့်အရေ: မပေးပါ။ ထိုထက်ကျော်လွန်၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်မှာ မိန်းမများ ဆုတောင်းသောအခါ ဦးခေါင်းဖုံးအုပ်ရမည်။ ထိုစကားသည် ဝိညာဉ်အသိဉာဏ်ဖြင့်သာ နားလည် ခံယူနိုင်သည်။ သဘာဝအားဖြင့် ဆံပင်ရှည်ထားခြင်းနှင့် ဦးခေါင်းဖုံးအုပ်ခြင်းကို ဝိညာဉ် အသိဖြင့်သာ သိမြင်နိုင်ပါသည်။

၁၁:၁၆ ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တစုံတစ်ဦးက စောဒကတတ်လျှင် တမန်တော်အနေနှင့် ၎င်း၊ အသင်းတော် အနေနှင့်၎င်း အချေအတင်ငြင်းခုံရိုးဓလေ့မရှိသဖြင့် ဘာမှပြန်မပြောလိုပါ။ ထိုကြောင်းတရားများနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါလုသွန်သက်ချက်များနှင့် လုံလောက်ပါသည်။ အသင်းတော်များတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးခေါင်းဖုံးသည့် ထုံးစံဟုဆိုသလား။ ဤသွန်သင်ချက် များဖြင့် အမျိုးသမီးများကို ဖိအားရောက်သည်ဟူ၍ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် အနက်အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နှစ်မျိုးကောက်ယူနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စောဒကတက်လာလျှင်—ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဓလေ့ထုံးစံမရှိဟု ဆိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သခင်ဘုရား၏ သွန်သင်ချက်ကိုသာ လက်ခံသည်။ အခြားအချက်အလက်များ လက်ခံလိုက်နာသည့်ထုံးစံ မရှိသည့် အနက်ရသည်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ William Kelly ၏ အနက်ကောက်ယူချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် အသင်းတော်များတွင် ဓလေ့ထုံးစံမရှိဆိုခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် ခေါင်းကိုမဖုံးဘဲ ဆုတောင်းခြင်း၊ ပရောဖက်ပြုခြင်း ထုံးစံမရှိဟုဆိုသည်။

(ပွဲတော်မင်္ဂလာ (၁၁:၁၇၃၄)

၁၁:၁၇ ဤကျမ်းစာအစပိုင်းတွင် ကောရိန္သုယုံကြည်သူများကို ချီးမွမ်းခဲ့သော်လည်း အငယ် ၁၇-၁၉တွင်မူ အပြစ်တင်သည်။ “စုဝေးလာကြသည့်အခါ”ဟု သုံးနှုန်းထားသည်။ ထိုစကားလုံးသည် ၁၁:၁၇-၁၈၊ ၂၀၊၃၃-၃၄၊ ၁၄:၂၃၊ ၂၆ တို့နှင့်တောက်လျှောက်ဆက်နွယ်အကြုံးဝင်သွားသည်။ ရိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာမှ ရုန်းထွက်လာခဲ့ကြသောကြောင့် ၁၁:၂တွင် ချီမွမ်းခဲ့သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မူ မချီးမွမ်းတော့ပါဟုဆိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကောရိန္သုသားများ၏ ဝတ်ပြုစုဝေးခြင်းသည် ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးက ပိုများသည်။ ဤကျမ်းစကားသည် ယနေ့ခေတ်ကာလ အသင်းတော် နှင့်လည်း ပတ်သက်နေသည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသွားခြင်းသည် ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိဖို့ မဟုတ်ဘဲ၊ အခြားသူများ ထိမိစရာ၊ သူများအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတတ်သည်။ သူများကို ဝေဇန်ကဲ့ရဲ့ဖို့ သွားခြင်းနှင့် တူတတ်သည်။

၁၁:၁၈ မချီးမွမ်းဘဲ၊ အပြစ်တင်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ အသင်းတော်ထဲ၌ စိတ်ဝမ်းကွဲပြား ခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားသည်ဆိုရာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများကဲ့သို့ အစုလိုက်အဖွဲ့လိုက် ကွဲပြားခြားနားခြင်းမဟုတ်။ အက်ကြောင်းကွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ပြင်ပဂိုဏ်းဂနများ၏ ဝင်ရောက် ထိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တိုင်ကြားချက်များအရ ဟုတ်မှန်လောက်သည်ဟု ပေါလုယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့် အပြစ်တင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ F.B. Hole က ဤသို့ရေးထားသည်။

တိုင်စာရရှိကတည်းက ကောရိန္သုအသင်းတော်ထဲတွင် သွေးခွဲမှုရှိသည်ဟု ပေါလုသိလိုက် သည်။ သို့ကြောင့် တစ်ခုခုလုပ်ရန်စီစဉ်သည်။ ကောရိန္သုသားများဇာတိဆန်ကြောင်းသိသည်။ လူ့အတွေးအခေါ်၊ လူ့စရိုက်အကျင့်အတိုင်း ရှိနေကြသောကြောင့် သွေးဝမ်းကွဲပြားမှု ပေါ်ပေါက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြိုအက်ခြင်းကို ဝိညာဉ်တော် အသိအားဖြင့်သာ ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း ပေါလု နားလည်သည်။၃၉

၁၁:၁၉ ကောရိန္သုအသင်းတော်ထဲမှ သွေးဝမ်းကွဲပြားမှုသည် တဖြေးဖြေးအရှိန်အဟုန်ကြီးမားလာသည်။ ထိုသို့စိတ်စနိုးစနှောင့်ဖြစ်ဖွယ်ရာ ပြဿနာနှင့်ကြုံတွေ့သော်လည်း နွံနစ်နေသည့်ပတ္တမြား ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် စည်လုံးညီညွတ်မှုကွဲပြားခြင်းကို ခွင့်မလွတ်ပါ။ ကောရိန္သုသားများ၏ ဇာတိသွေးသားဆန်မှုကို ပေါလုသိရှိပြီးဖြစ်သည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြိုကွဲခြင်းသည် ကျဆုံးခြင်းလမ်းစ ဖြစ်သည်။

၁၁:၂၀ ပေါလု၏ဒုတိယအပြစ်တင်ချက်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာအကြောင်းဖြစ်သည်။ ကောရိန္သု သားများသည် ဝတ်ပြုစည်းဝေးသို့ လာသောအခါ ပွဲတောမင်္ဂလာ ပါဝင်ရမည် ဟူသောအသိသာရှိသည်။ အပြင်ပန်း လက္ခဏာများသာ ရှိကြသည်။ ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိသော ပွဲတော်မင်္ဂလာဆက် ဆံခြင်းမျိုးမဟုတ်။

၁၁:၂၁ အသင်းတော်၏ကနဦးကာလတွင်ပွဲတော်မင်္ဂလာကို ဘုရားသခင်၏အကာပေမေတ္တာ ချစ်ခြင်းမင်္ဂလာပွဲတော်အဖြစ် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ မေတ္တာပွဲတော်ဆိုသည်မှာ သာမန်အစားအစာများ ကိုမေတ္တာပြ၍ အတူတကွ ပါဝင်စားသုံးကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မေတ္တာပွဲတော် အဆုံးသတ်တွင် မုန့်ဖဲကြသည်။ စပျစ်ရည် သုံးဆောင်ကြသည်။ ကာလအချိန်ကာလာသောအခါ ပုံစံကွဲပြားလာသည်။ ကျမ်းပိုဒ်အရဆိုလျှင် ပွဲတော်မင်္ဂလာ အနှစ်သာရပျောက်နေပြီ။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး စောင့်ဆိုင်းသည်းခံခြင်း မရှိ။ ဦးရာလူအရင်စားကြသည်။ လူချမ်းသာများက ဆင်းရဲသားများနှင့် အတူတူပွဲတော်မဝင်ချင်ကြ။ အချို့က စားသောက်ဗိုက်ပြည့် ပျော်ရွှင်နေသည့်အချိန်တွင် အချို့က စားစရာမရှိ ငတ်မွတ်ပြီးအိမ်ပြန် ကြရသည်။ ဘုရားသခင်၏ ပွဲတော်မင်္ဂလာကို မူးယစ်သောက်စား ပျော်ရွှင်စရာအဖြစ် ကျင့်သုံးလာကြ သည်။

          ၁၁:၂၂ တမန်တော်ကြီးက စိတ်နှလုံး မချမ်းမြေ့စွာ အပြစ်တင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်နေကြခြင်း သည်အသင်းတော် အစည်းအဝေးအား ညစ်နွမ်းစေရာ ရောက်သည်။ မရှိဆင်းရဲသားညီအကိုများ အားအရှက်ခွဲရာ ရောက်သည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအားထိခိုက်သည်။ ထိုသန့်ရှင်းသူအယောင် ဆောင်များ၏ အမူအကျင့်များအား မချီးမွမ်းနိုင်ပါ။ ပို၍ပင်အပြစ်တင်စရာဖြစ်သည်။

၁၁:၂၃ ပွဲတော်မင်္ဂလာ၏ အနှစ်သာရနှင့်ကောရိန္သုသားများ၏ ခံယူချက်ခြားနားပုံကိုရှင်းပြ ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်မင်္ဂလာသည်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲသက်သက်မဟုတ်ပါ။ သခင်ဘုရား၏ အမိန့်တော်ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားထံမှ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သည်။ ပွဲတော်မင်္ဂလာသည် ရှုပ်ယှက်ခတ်၊ ယောက်ယက်ခတ်စရာ မဟုတ်ကြောင်း ပေါလုက ဤသို့ရှင်းပြသည်။

သခင်ယေရှုသည် သစ္စာဖောက်ခြင်း ခံရသောည၌မုန့်ကိုယူ၍ဟုဆိုသည်။ သစ္စာဖောက်မည့်သူ အပြင်သို့ထွက်သွားချိန် တပည့်တော်များ အပေါ်ထပ်တွင် စုဝေး၍ညစာသုံးဆောင်ကြချိန်ဖြစ်သည်။

 ဟုဆိုသောကြောင့် ပွဲတော်မင်္ဂလာသည် ညအချိန်တွင်သာ ဆက်ဆံရသည်ဟုဆိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထိုအချိန်တွင် နေဝင်နေပြီ။ အခြားလူမျိုးများအတွက်မူ နေ့အချိန်သည်နံနက်မိုးလင်းမှ အစပြုသော်လည်း ယုဒထုံးစံအရ နေဝင်သည်နှင့် နောက်တစ်နေ့အစပြုသည်။ ထို့ကြောင့်တမန်တော် ကြီး၏ရှင်းပြချက်များကို နားလည်ရန် နောက်ခံအခြေအနေကိုလည်း သိရှိဖို့လိုသည်။ တမန်တော်ကြီး သွန်သင်ချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

          ၁၁:၂၄ သခင်ဘုရားသည် ဦးစွာမုန့်ကိုဖဲ့ပြီး ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသည်။ မုန့်သည်ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံဆောင်သည်။ လောကသားများအတွက်ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်အား ကျေးဇူးတင်ရှိ ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ချီးမွမ်းသည်။

သခင်ဘုရားက ဤအရာ၌ ငါ၏ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုသို့ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ထိုမုန့်သည် ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်အသားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းလား၊ ရောမကက်သလစ် ညီအစ်ကိုများ၏ အယူအဆမှာ ပွဲတော်မင်္လာဝင်သောအခါ မုန့်သည်ခရစ်တော် ၏ခန္ဓာကိုယ်အသားအဖြစ်သို့၎င်း၊ စပျက်ရည်သည် အသွေးတော်အဖြစ်သို့၎င်း၊ ပြောင်းလဲသွားသည် ဟုယုံမှတ်ကြသည် ။ လုသာရင်ညီအစ်ကိုများ အယူအဆမှာခရစ်တော်၏ အသားနှင့်အသွေးတော် သည်ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးဖြင့် ထိုစားပွဲပေါ်ရှိမုန့်နှင့် စပျစ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်ဟု ခံယူကြသည်။

ထိုအယူအဆများကို ကြည့်ကြရအောင်။ သခင်ဘုရားက သူ့အသားတော်၊ အသွေးတော်ပေး အပ်ခဲ့သည်ဟု မပြောခဲ့ပါ။ “ဤမုန့်ကား ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ငါခန္ဓာကိုယ်၏ သင်္ကေတ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ သင်တို့အတွက် ချိုးဖဲ့ပေးခဲ့ရသော ငါ့ခန္ဓာကိုယ်၏ ပုံရိပ်ဖြစ်သည်ဟု အနက်ရသည်။ ထိုမုန့်ကိုစားခြင်းသည် လူသားများ၏ အပြစ်ဖြေပေးခြင်းကို အောက်မေ့သတိရ၍ စားသုံးဖို့မှာကြားခဲ့သည် ယေရှုမိန့်မှာချက်မှာ သူ့ကိုအောက်မေ့သတိရဖို့ ဖြစ်သည်။

၁၁:၂၅ ထိုနည်းတူညစာ စားပြီးမှ ခွက်ကိုလည်းယူ၍ ဤခွက်ကား ငါ၏သွေး၌တည်သော ပဋိညာဉ်တရားသစ် ဖြစ်၏။ ဤခွက်ကို သောက်သောအခါ ငါ့ကို အောက်မေ့ဘို့ရာ သောက်ကြလော့ဟု မိန့်မှာခဲ့သည်။ ပဿခါပွဲ ပြီးသည့်နှင့် တပြိုင်နက် ဘုရားသခင်၏ ပွဲတော်မင်္ဂလာကျင်းပသည်။ ခွက်ဖလားသည် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ် ဆောင်သနည်း။ ခရစ်တော်ဘုရားက ငါ၏သွေး၌ တည်သော ပဋိညာဉ်သစ် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုပဋိညာဉ်သစ်ဆိုသည်မှာ ယေ၃၁:၃၁-၃၄တွင်ဖော်ပြသော ဣသရေလလူများသို့ ပြုထားသည့်ကတိတော်ကို ပြန်လည်ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကတိတော် သည်ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ အပြစ်မစင်ကြယ်ခြင်းကို မမြင်ရဘဲချို့ယွင်းချက်မရှိ ကရုဏာတော် ထားသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ကတိတော်ကို ဟေဗြဲ ၈:၁၀-၁၂ တွင် ထပ်မံတွေ့ရသည်။ ပဋိညာဉ်သည် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း အသက်ရှင်နေဆဲ တည်မြဲဆဲ ဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူတိုင်း အပေါ်သို့ ပဋိညာဉ်၏ အကျိုးအာနိသင်ရှိနေဆဲ။ ခရစ်တော် ဘုရားအနှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးခြင်းကာလ ရောက်သောအခါ ဣသရေလလူမျိုးသည်လည်း သခင်ဘုရားထံတော်သို့ ပြန်လည်စုစည်း ရောက်ရှိလာကြပြီး၊ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားကြရမည်။ ပဋိညာဉ်သစ်သည် ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ဖြင့် ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့်ဤခွက်သည် ငါ၏အသွေး၌တည်သော ပဋိညာဉ်သစ်၏ ဇစ်မြစ်မှာ လက်ဝါးကပ်တိုင် ဖြစ်သည်။

၁၁:၂၆ အပိုဒ်ငယ်(၂၆) သည်ပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့် ပတ်သက်၍ မေးစရာမေးခွန်းကောင်းဖြစ် သည်။ ထိုမုန့်ကိုစား၍ စပျစ်ရည်ကို သောက်သည့်အခါတိုင်း ဟုဆိုထားသည်။ အချိန်အခါကာလ အရေအတွက် သတ်မှတ်ချက်မပါရှိပါ။ သို့သော်လည်း တ၂၀:၇ တွင် တမန်တော်များသည် ရက်သတ္တပတ်၏ ပထမဆုံးနေ့ရက်တွင် သခင်ဘုရားကို အောက်မေ့သတိရသောငှာ စုဝေးကြသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့ကနဦး အသင်းတော်ကာလတွင် ပထမဆုံးနေ့ရက်၌ စုဝေးခြင်းသည် သခင်ဘုရားပြန်လည် ရောက်လာသည့်တိုင်အောင် ထိုအတိုင်းစုဝေးရမည်ဟု အမိန့်ထုတ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ပွဲတော်မင်္ဂလာ ပါဝင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Godet က”ခရစ်တော်ဘုရား နှစ်ကြိမ် ကြွလာခြင်းအား အဆက်အစပ် မပြတ်တောက်စေရန် ချိတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်၄၂ဟု ဆိုသည်။

ပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့် ပတ်သက်သော အမိန့်စကားများသည် အမှုတော်ဆောင် တစ်ပါး၏ စကားတစ်ခွန်း၊ အမိန့်တချက်မျှသာမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ လူများကခရစ်တော်အားအမှတ်တရ ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရားနောက်ထပ် တစ်ကြိမ်ပြန်လည် ရောက်လာသည့်တိုင်အောင် ယုံကြည်သူများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးများ စုစည်း၍ အတူတကွပါဝင် ဆက်ဆံရမည့်ပွဲတော်မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါသည်။

          ၁၁:၂၇ ပွဲတော်မင်္ဂလာဝတ်ထုံးနည်းနာများသွန်သင်ပြီးနောက် မပြုအပ်သောဝတ်ကို သတိ ပေးထားသည် သခင်ဘုရား၏မုန့်နှင့်ခွက်ကိုမထိုက်တန် ဘဲ၊ စားသောက်သောသူမည်သည်ကား သခင်ဘုရား၏ကိုတော်နှင့်အသွေးတော်ကို ပြစ်မှားရောက်၏။ အကယ်စင်စစ်လူသားများသည် ပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်ထိုက်တန်သူများမဟုတ်ပါ။ ကရုဏာတော် ကြောင့်ပါဝင်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းပိုဒ်၏ဆိုလိုရင်းမှာ ထိုအကြောင်းအရာမဟုတ်။ မိမိတို့၏ အားနည်းချက်များကို ထုတ်ဖော် ပြသစရာမလို။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင် ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကောရိန္သုယုံကြည်သူများ၏ အကျင့်စာရိတ္တယိုယွင်းပျက်စီးနေခြင်းကို ထောက်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ နမော်နမဲ့ပစ်စလက်ခတ်နေသူများဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းကျောင်းခြင်းမရှိ။ ပရမ်းပတာ ပြုတတ်ကြသည် ။ထိုသူများ၏ ပြုမူနေထိုင်ပုံသည် ပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်မထိုက်တန်။ အသွေးတော်နှင့် အသားတော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုရာရောက်ပါသည်။

၁၁:၂၈ ဘုရားသခင်၏ ပွဲတော်မင်္ဂလာပါဝင်မည်ဆိုလျှင် မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ရသည်။ အပြစ်များကို ဝန်ချတောင်းပန်ရသည်။ ဝန်ချတောင်းပန်လျှင်သနားခွင့်လွှတ်လေ့ရှိပါသည်။ ဝန်ချ တောင်းပန်လျှင် ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်လျှင် လိပ်ပြာသန့်သန့်သြတ္တပ္ပစိတ် ကြည်လင်စွာဖြင့် ဝင်ရသည်။

၁၁:၂၉ မထိုက်တန်ဘဲ ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်သူသည် သခင်ဘုရား၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် လူသားများ၏ အပြစ်များကို ဆောင်ကြဉ်းသွားသူဖြစ်သည်။ အပြစ်ထဲတွင်ရှိနေလျှင် ပွဲတော်မင်္ဂလာ နှင့်မည်သို့ထိုက်တန်မည်နည်း။ မုသားသုံးရာရောက်သည်။ F.G Patterson က “မထိုက်တန်ဘဲနှင့် ပွဲတော်မင်္ဂလာဝတ်လျှင် အပြစ်သင့်သည်။ အပြစ်တောင်းယူသွားသော ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် မပတ်သက်” ဟုဆိုသည်။

၁၁:၃၀ ထိုသို့မထိုက်တန်ဘဲ ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ကြသောကြောင့် ကောရိန္သုအသင်းတော်သို့ အကျိုးဆက်သက်ရောက်ခဲ့သည်။ လူအများအပြားချို့တဲ့အားနည်းကြသည်။ ဖျားနာသေဆုံးကြသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အပြစ်စင်ကြယ်စေခြင်းမရှိဘဲ ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ကြသောကြောင့် သခင်ဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို ချိုးဖောက်ကြသည်။

၁၁:၃၁ အခြားတဘက်တွင်မူ ပွဲတော်မင်္ဂလာမဝင်မှီ၊ မိမိကိုယ်ကို စစ်ကြောကြလျှင် နောက်တဖန်စစ်ကြောခြင်းခံရမည်မဟုတ်။

၁၁:၃၂ ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူများကို ရင်မှဖွားသောသြရဿသားသမီးအဖြစ် ချစ်ပါသည်။ အပြစ်ထဲသို့အလျဉ်းမသက်ရောက်စေလိုပါ။ ထို့ကြောင့် လောကီသားများနှင့် တန်းတူ အပြစ်စီရင်ခြင်းမခံရစေရန် အတောင်တော်အောက်သို့ ခေါ်သွင်းပါသည်။ ယုံကြည်သူများသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံနှင့်ထိုက်တန်သူများ ဖြစ်သောကြောင့် နောက်တဖန် လောကီသားများမဖြစ်တန်ရာ ဟုဆိုရိုးစကားရှိခဲ့ဘူးသည်။

          ၁၁:၃၃ ယုံကြည်သူများသည် ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်သောအခါ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်စောင့်၍ အတူတကွပါဝင်ကြရသည် ။ ဦးရာလူစနစ်မလုပ်ရ။ စန်တကျပါဝင်ရသည်။ အခန်းငယ် ၂၁ အမူ အကျင့်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။

၁၁:၃၄ အကယ်၍ ဆာလောင်နေလျှင် မိမိအိမ်မှာအဝစားပြီးမှ လာပါစေ။ တစ်မျိုးအားဖြင့် ပွဲတော်မင်္ဂလာသည် တဝတပြဲ၊ တနင့်တပိုးစားရသည်မဟုတ်။

ကျန်သောအမှုအရာများကို ငါလာသောအခါ စီရင်မည်။ အခြားအသေးအဖွဲ ကိစ္စများကို ပေါလုရောက်သောအခါ အသေးစိတ် ရှင်းပြမည်။ ပေါလုအလည်အပတ် ရောက်သောအခါ ခင်မင် ရင်းနှီးသောအားဖြင်၎င်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၎င်း၊ ရှင်းပြမည်အကြောင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။