၁ကော - ၁၀

ရုပ်တုကိုးကွယ်မှုသတိပေးချက်
1ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါတို့ဘိုးဘေးအပေါင်းတို့သည် မိုးတိမ်အောက်မှာရှိ၍၊ ပင်လယ်အလယ်၌ လျှောက်သွားကြသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊- 2မိုးတိမ်နှင့် ပင်လယ်ထဲမှာ မောရှေ၌ ဗတ္တိဇံကို ခံကြသည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊- 3ဓမ္မအစာကိုအတူစားကြသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဓမ္မရေကို အတူသောက်ကြသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သင်တို့ မသိမမှတ် ဘဲနေစေခြင်းငှာ ငါအလိုမရှိ၊- 4ထိုသူတို့နောက်၌ လိုက်သောဓမ္မကျောက်မှ ထွက်သောရေကို သောက်ကြ၏။ ထိုကျောက်ကား ခရစ်တော်ဖြစ်သတည်း။- 5သို့သော်လည်း ထိုသူတို့တွင် များစွာသော သူတို့ကို ဘုရားသခင်သည် အားရနှစ်သက်တော်မမူ။ သူတို့သည် တော၌သေကြေပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။
6ထိုသူတို့သည် မကောင်းသောအရာတို့ကို တပ်မက်သကဲ့သို့ ငါတို့သည် မတပ်မက်စေခြင်းငှာ၊ ထိုအကြောင်းအရာတို့သည် ငါတို့အဖို့ ပုံသက်သေ ဖြစ်ကြ၏။- 7လူတို့သည် စားသောက်လျက် ထိုင်နေကြ၏။ နောက်တစ်ဖန် ကခုန်မြူးထူးခြင်းငှာ ထကြ၏ဟု ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း၊- 8ထိုသူအချို့တို့သည် ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်သကဲ့သို့ မကိုးကွယ်ကြနှင့်။ ထိုသူအချို့တို့သည် မတရားသော မေထုန်အမှုကိုပြု၍ တစ်နေ့ချင်းတွင် လူနှစ်သောင်း သုံးထောင်လဲ၍သေသကဲ့သို့ မပြုဘဲ၊ မတရားသော မေထုန်ကိုရှောင်ကြကုန်အံ့။- 9ထိုသူအချို့တို့သည် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ပြု၍၊ မြွေဖြင့် ပျက်စီးသကဲ့သို့ ငါတို့သည်မပြု၊ ခရစ်တော်ကို မစုံစမ်းမနှောင့်ယှက်ဘဲနေကြကုန်အံ့။- 10ထိုသူအချို့တို့သည် မြည်တမ်းခြင်းကိုပြု၍၊ ဖျက်ဆီးသောသူ၏ လက်ဖြင့် ပျက်စီးသကဲ့သို့မဟုတ်၊ မြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်။- 11ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည် ပုံသက်သေ ဖြစ်အံ့သောငှာ ထိုသူတို့၌ ရောက်ကြ၏။ ကပ်ကာလ အဆုံးတွင် ဖြစ်သောငါတို့ကို ဆုံးမစရာဖို့ ကျမ်းစာ၌ ရေးထားလျက်ရှိသတည်း။- 12ထိုကြောင့် အကြင်သူသည် မိမိတည်ကြည်လျက်နေသည်ဟု မိမိထင်မှတ်၏။ ထိုသူသည် မလဲခြင်းငှာ သတိပြုစေ။- 13လူ၌ဖြစ်တတ်သော စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုသာ သင်တို့သည် ခံရကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သင်တို့ မခံနိုင်သော စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ရောက်စိမ့်သောငှာ အခွင့်ပေးတော်မမူ။ သင်တို့သည် ခံနိုင်မည်အကြောင်း စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းအရာနှင့်တကွ၊ ထွက်မြောက်သောလမ်းကိုလည်း စီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည်။
14ထိုကြောင့် ငါ့ချစ်သူတို့၊ ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကို ကြဉ်ရှောင်ကြလော့။- 15သင်တို့ကို ပညာရှိကဲ့သို့မှတ်၍ ပြောမည်။ ငါ့စကားကို ဆင်ခြင်ကြလော့။- 16ငါတို့သည် ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းရာ မင်္ဂလာခွက်ဖလားမူကား၊ ခရစ်တော်၏အသွေးကို ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည် မဟုတ်လော။ ငါတို့ဖဲ့သောမုန့်မူကား၊ ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ကို ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည် မဟုတ်လော။- 17မုန့်တစ်လုံးတည်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် တစ်လုံးတည်း ဖြစ်သောထိုမုန့်ကို ဆက်ဆံလျက် ခံယူကြသောကြောင့်၊ အများဖြစ်သော ငါတို့သည် တစ်လုံးတစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်ကြ၏။- 18ဇာတိအားဖြင့် ဣသရေလအမျိုးဖြစ်သော သူတို့ကို ကြည့်ရှုကြလော့။ ယဇ်ကောင်ကိုစားသော သူတို့သည် ယဇ်ပလ္လင်နှင့် ဆက်ဆံသောသူ ဖြစ်ကြသည် မဟုတ်လော။- 19ထိုသို့ဆိုသော် အဘယ်သို့ ငါဆိုလိုသနည်း။ ရုပ်တုကား မှတ်စရာရှိသည်၊ ရုပ်တုရှေ့၌ ပူဇော်သော ယဇ်ကောင်ကား မှတ်စရာရှိသည်ဟု ဆိုလိုသလော။- 20ထိုသို့မဆိုလို။ သာသနာပလူတို့သည် ပူဇော်သောယဇ်ကို ဘုရားသခင်အား ပူဇော်ကြသည်မဟုတ်။ နတ်ဆိုးတို့အား ပူဇော်ကြ၏။ သင်တို့သည် နတ်ဆိုးတို့နှင့် ဆက်ဆံစေခြင်းငှာ ငါအလိုမရှိ။- 21သခင်ဘုရား၏ ခွက်ဖလား၊ နတ်ဆိုးတို့၏ ခွက်ဖလားနှစ်ပါးကို သင်တို့မသောက်နိုင်ကြ။ သခင်ဘုရား၏ စားပွဲ၊ နတ်ဆိုးတို့၏စားပွဲနှစ်ပါးကို သင်တို့ဝင်၍ မစားနိုင်ကြ။- 22သခင်ဘုရား အမျက်တော်ထွက်စေခြင်းငှာ ငါတို့ ပြုရကြသလော။ ငါတို့သည် သခင်ဘုရားထက်သာ၍ တန်ခိုးကြီးကြသလော။
23ငါသည် အပြစ်မသင့်ဘဲ ခပ်သိမ်းသော အမှုအရာကို ပြုနိုင်သည် မှန်စေတော့။ ခပ်သိမ်းသော အမှုအရာကို ပြုသင့်သည်မဟုတ်။ အပြစ်မသင့်ဘဲ ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာကို ပြုနိုင်သည် မှန်စေတော့။ ခပ်သိမ်းသော အမှုအရာတို့သည် သူတစ်ပါးကို တည်ဆောက်တတ်သည်မဟုတ်။- 24ကိုယ်အကျိုးကို အဘယ်သူမျှမရှာစေနှင့်။ သူ့အကျိုးကို လူတိုင်းရှာစေ။- 25ဩတ္တပ္ပစိတ်ကို ထောက်ရသောကြောင့်၊ ဈေး၌ ရောင်းသမျှကို မစစ်ကြော မမေးမြန်းဘဲ စားကြလော့။- 26အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် မြေကြီးနှင့် မြေကြီးတန်ဆာကို ပိုင်တော်မူ၏။- 27မယုံကြည်သောသူသည် သင်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်၍ သင်တို့သည် သွားလိုလျှင်၊ ဩတ္တပ္ပစိတ်ကို ထောက်ရသောကြောင့်၊ သင်တို့ရှေ့၌ ထည့်သမျှကို မစစ်ကြောမမေးမြန်းဘဲ စားကြလော့။- 28သို့သော်လည်း ဤမည်သောအရာသည် ရုပ်တုရှေ့၌ ပူဇော်သော ယဇ်ကောင်ဖြစ်၏ဟု တစ်စုံတစ်ယောက် သောသူဆိုလျှင်၊ ထိုသို့ဆိုသောသူ၏ မျက်နှာကိုလည်းကောင်း၊ ဩတ္တပ္ပစိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ထောက်၍ မစားကြနှင့်။- 29ဩတ္တပ္ပစိတ်ဟုဆိုသော် ကိုယ်စိတ်ကိုမဆိုလို၊ သူ့စိတ်ကို ဆိုလို၏။ အခြားသောသူ၏စိတ်သည် ငါ၏အခွင့်ကို အဘယ်ကြောင့် စစ်ကြောစီရင်ရမည်နည်း။- 30ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ငါသုံးဆောင်ရလျှင်၊ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်း၍ သုံးဆောင်သည်တွင် အဘယ်ကြောင့် ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကို ခံရမည်နည်းဟု ဆိုလျှင်မူကား၊- 31သင်တို့သည် စားသော်လည်းကောင်း၊ သောက်သော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်အမှုကို ပြုသော်လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ထောက်၍ ခပ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကို ပြုကြလော့။- 32လူများတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်စိမ့်သောငှာ၊ ငါသည် ကိုယ်အကျိုးကိုမရှာဘဲ သူ့အကျိုးကို ရှာ၍၊- 33ခပ်သိမ်းသောလူတို့၏ အလိုသို့ အရာရာ၌ လိုက်သည်နည်းတူ၊ သင်တို့သည်လည်း ယုဒလူ၊ ဟေလသလူ၊ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်ဝင်သူတို့၌ ထိမိ၍လဲစရာအကြောင်းကို မပြုဘဲ၊

၁ကော - ၁၀ (အနက်ဖွင့်)

၁၀: ယုဒဘိုးဘေးများသည် မိုးတိမ်အောက်မှာရှိ၍ ပင်လယ်အလယ်၌ လျှောက်သွားကြ သည်ဟု ကောရိန္သုသားများကို ပြန်လည်သတိပေးထားသည်။ အဓိကစကားလုံးမျာ ဘိုးဘေးများ ဖြစ်သည်။ အဲဂုတ္တုကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်ထွက်ခွာလာကြစဉ်တွင် နေ့အချိန်တွင် မိုးတိမ်တောင်က ဦးဆောင်၍ ညဉ့်အခါတွင် မီးရှူးရောင်ဖြင့် လမ်းပြသည်။ ကန္တာရခရီးကြမ်းကို ဖြတ်ကျော်ခြင်းနှင့် ပင်လယ်နီ ဖြတ်ကျော်ခြင်းကို ပြန်လည်အောက်မေ့သတိရစေသည်။ ဘုရားသခင်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့် လမ်းညွှန် ဦးဆောင်ခြင်းကို ပြန်လည်သတိပေးသည်။

၁၀: “မိုးတိမ်နှင့် ပင်လယ်ထဲတွင် မောရှေ၏ဗတ္တိဇံခံကြရသည်” ဟုဆိုသည် မောရှေ၌ ဗတ္တိဇံခံသည် ဆိုသည်မှာ မောရှေ၏ ဦးဆောင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ခန့်အပ်သောမောရှေက ဣသရေလလူမျိုး တစ်ခုလုံးကို အဲဂုတ္တုပြည်မှကတိတော်မြေသို့ ဦးစီး ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ မိုးတိမ်အောက်မှာ ဆိုခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ ပါရှိမှုကိုဆိုလိုသည်။ ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ကျော် ခြင်းဆိုသည်မှာ အဲဂုတ္တုအမျိုးနှင့် ကွင်းလုံးကျွတ်ပြတ်စဲခြင်း ကိုဆိုလိုသည်။

၁၀: ဓမ္မအစာကို အတူတူစားသုံးကြသည်ဆိုမှာ ကန္တရခရီးကြမ်းတလျှောက်လုံးတွင် ဘုရား သခင် ကျွေးမွေးထောက်ပံ့သော မန္နမုန့်ကိုဆိုလိုသည်။ ဝိညာဉ် အာဟာရ ဆိုသည်မှာ မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သောအရာမဟုတ်။ လူ့ပါးစပ်ဖြင့်စား၍ မရသောအစာမဟုတ်။ ကာယခွန်အားသာမက ဝိညာဉ်ခွန်အားပါ တိုးတက်စေသော အာဟာရဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားကြီးမား စေသောကြောင့်၎င်း၊ သဘာဝထုံးစံမဟုတ်ဘဲ သဘာဝထက်လွန်ကဲလျက် ပေးသနားတော်မူသော အစာဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၊ ဝိညာဉ်အစာ၊ ဓမ္မအစာဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံးခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀: ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းအောင် ဘုရားသခင်က ထောက်ပံ့ ကျွေးမွေးသည်။ ရေငတ်လျှင် ရေတိုက်သည်။ တကယ့်ရေအေးရေမြတိုက်ကျွေးသည်။ သို့သော် ထိုရေနှင့် မလုံလောက်သေး။ ဝိညာဉ်ရေးရာရေလည်း လိုအပ်သည်။ ရေငတ်သေဘေးကြုံတိုင်း ရေတိုက်ကျွေးသည်။ ဓမ္မကျောက်မှထွက်သောရေ ဆိုသည်မှာ တကယ့်ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင် ကြားမှ ထွက်သောရေမဟုတ်။ ထိုကျောက်ဆောင်မှာ ခရစ်တော်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ခရီးကြမ်းတလျှောက်လုံးတွင် ယေရှုခရစ်တော်ကရေတိုက် အစာကျွေး၍ စောင်မထောက်ပံ့ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

၁၀: ထိုကဲ့သို့ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများပြသ၍ လမ်းတလျှောက်စောင့်ရှောက်ကျွေးမွေး လာသော်လည်း ထိုဣသရေလအမျိုးသားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင့်ထိတွေ့သူများ မဟုတ်။ ထိုသို့ စိတ်တော်နှင့်ထိတွေ့သူများမဟုတ်ကြောင်းကို လမ်းခရီးတစ်ဝက်တွင် သေကြေကြ ခြင်းဖြင့် နားလည်နိုင်သည်။ မောရှေ၏ဦးဆောင်မှုအောက်၌ တစုတစည်းလိုက်ပါလာကြ သော်လည်း အချို့သည် ခန္ဓာကိုယ်သာပါလာသည်။ စိတ်နှလုံးမှာ အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဖာရော့မင်းလက်တော်မှ ခန္ဓာကိုယ်လွတ်မြောက်လာကြသော်လည်း ထိုနေရာဟောင်း၏ အပြစ်နွံကို တမ်းတနေကြသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်လာသမျှသော အရွယ်ရောက်သူများ အသက်(၂၀)ကျော် အထက်တွင် ကာလက်နှင့် ယောရှုသာ ကတိတော်မြေသို့ ခြေချခွင့်ရသူနှစ်ယောက်ရှိသည်။ အခြား ယောက်ျားများ တစ်ယောက်မှ မရှိပါ။ ကန္တရခရီးတလျှောက်မှာ သေဆုံးခဲ့ကြသည်။

ပထမအပိုဒ်ငယ် (၄)ခုတွင် အားလုံးဟုဆို၍ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အများစုသည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကြသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Godet ကဤသို့ဆိုသည်။

ဘုရားသခင်က ထိုသူများအား လမ်းတလျှောက်အစာရေစာလိုက်ကျွေးသော်လည်း အများ စုသည် ကန္တာရတော်ထဲတွင် မြေသြဇာဖြစ်သွားကြသည်။ ကောရိန္သုသားများသည်လည်း ထိုအများစု ထဲတွင် ပါဝင်သူများဖြစ်သည်ဟု ပေါလုက အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။၃၄

၁၀: ထွက်မြောက်ရာကျမ်းတွင် ဣသရေလများ၏ သမိုင်းဇာတ်လမ်းသည် ယုံကြည်သူများ အတွက် သင်ခန်းစာကောင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလတို့၏ မကောင်းမှုဒုစရိုက်များက တန်ပြန်အကျိုး သက်ရောက်ပုံကို သင်ခန်းစာယူသင့်သည်။ ဓမ္မကျမ်းကို ဖတ်ရှုသောအခါ အကြောင်းအရင်းသိရှိ ရုံမျှသာ သာမန်ကာလျှံကာမဖတ်ဘဲ၊ သင်ခန်းစာ ဖော်ထုတ်ရသည်။

လာမည့်ကျမ်းပိုဒ်တွင်လည်း ဣသရေလတို့၏ အပြစ်ကျူးလွန်ပုံကို ရေးထားသည်။ ထိုအပြုအမူမှားများသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၌ပင်လျှင် ရုတ်ခြည်းတုန့်ပြန်ထင်ဟပ်သည်။

၁၀: ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ထွ ၃၂ ရှိ ဣသရေလများ ရွှေနွားရုပ်တုပြုလုပ်၍ ကိုးကွယ်ကြပုံ၊ ပွဲတော်ကျင်းပကြပုံကို ရည်ညွှန်းသည်။ သိနာတောင်ပေါ်မှမောရှေပြန်လည်ဆင်းလာသောအခါ သူ့လူများမှာ အကျင့်ဖောက်ပြန်ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို ထွ ၃၂:၆တွင် “လူတို့သည် စားသောက် ကခုန်လျက် မြူးတူးကြ၏” ဟုဆိုထားသည်။

၁၀: ဤကျမ်းပိုဒ်မှအပြစ်သည် ဣသရေလသားများ မောဘအမျိုးသမီးများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုကြသည့်အကြောင်း (တော ၂၅) ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏စကားကို မနာခံဘဲ ဗာလမ် ပရောဖက်ပြုချက်များကို နားထောင်၍ အကျင့်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ တရက်တည်းတွင် လူပေါင်းနှစ်သောင်းသုံးထောင် ပျက်စီးသေကုန်ကြသည် ဟုဆိုသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်မူ တရက်တည်းတွင် လူပေါင်းနှစ်သောင်းလေးထောင် ပလိပ်ရောဂါဖြင့် သေဆုံးကြသည် (တော ၂၅:၉) ဟုဆိုသည်။ အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက ဤကွဲလွဲချက်ကို ထောက်ချင်ကြသည်။ စေ့စေ့စပ်စပ်ဆင် ခြင်ဖတ်ရှုလျှင် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မဆန့်ကျင်ပါ။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် တနေ့တည်းနှင့် လူပေါင်း နှစ်သောင်းသုံးထောင်ဟု ရိုးရိုးစင်းစင်းဆို၍ တောလည်ရာကျမ်းတွင်မူ တနေ့တည်း၌ လူပေါင်း နှစ်သောင်းလေးထောင် ပလိပ်ရောဂါဖြင့် သေဘူးကြသည်ဟုဆိုသည်။

၁၀: ဣသရေလများက ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်မှု စောဒကတက်ပုံနှင့်အစာရေစာ ထောက်ပံ့ခြင်းအား ဆင်ခြေကန်သည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုကာလနေ့ရက်တွင် မြွေမြောက်မြား စွာပေါ်ထွန်းစေပြီး မြွေကိုက်ဒဏ်ရာဖြင့် လူများစွာသေကြေကြသည် (တော ၂၁:၅၊၆)။ ယခုတဖန် သေချင်ကြသောကြောင့် ဘုရားကျွေးသောအစာကို ဝေဖန်စောကြောနေကြပြန်ပြီ။

၁၀:၁၀ ကောရ၊ဒါသန်၊ အဘိရံတို့၏ အပြစ်ကိုပြန်လည်ရည်ညွှန်းသည် (တော ၁၆: ၁၄-၄၇)။ ထိုသူများသည် ဘုရားသခင်ပေးသော အစာရေစာကို ဝေဖန်စောကြောကြသည် (တော ၁၆:၁၄)။ ဣသရေလများသည် မိမိတို့ကို ထိန်းသိမ်းသူများမဟုတ်။ စည်းကမ်းရှိသူများမဟုတ်ပါ။ ဇာတိ အသွေးအသား၏ ဆန္ဒကိုဦးစားပေးငမ်းငမ်းတက်သူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့စည်းကမ်းမရှိ၊ ဣန္ဒြေသိက္ခာမဲ့ခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းရင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။

၁၀:၁၁ အခန်းငယ် ၁၁ မှ ၁၃ သည် အသက်တာတွင် လက်တွေ့ကျင့်ကြံလုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များဖြစ်သည်။ ဣသရေလတို့၏ သမိုင်းကို တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်။ ယနေ့အတွက် သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ နောင်လာနောက်သား ခေတ်လူများအတွက် ပေအက္ခရာတင်၍ ရေးမှတ်ထား ခြင်းဖြစ်သည်။ “တစ်ချိန်က အဖြစ်အပျက်သည် နှောင်းလူအတွက် သင်ခန်းစာဖြစ်သည်”ဟု Rendall Harris ကထောက်ခံထားပါသည်။

၁၀:၁၂ မိမိကို ယုံကြည်သူများအား သတိပေးထားသည်။ မိမိကိုယ်ကို ဟုတမှန်သည်ဟု ခံယူသူများသည် လဲမကျစေရန် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းစေဟုဆိုထားသည်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည် ခြင်း ခိုင်မာသည်ဟုယူဆသူများ ပတ်ဝန်းကျင်က ရိုက်ခတ်တွန်းလှဲခြင်းမပြုရန် သတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်းသည် အကြီးမားဆုံးသော ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။

၁၀:၁၃ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း ခံရသူများအား ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရန် တိုက်တွန်းအားပေးဖြစ်သည်။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ သွေးတိုးစမ်းခြင်း လူတိုင်းကြုံတွေ့ရသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သော ဘုရားသားသမီးများသည် မခံမရပ်နိုင်သော စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းမခံရပါ။ ယုံကြည်သူ သားသမီးများသည် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း မခံရဟု ကတိတော် မပေးထားပါ။ စုံစမ်း နှောင့်ယှက်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်သော်လည်း အောင်မြင်နိုင်သော ခွန်အားပေးထားသည်ဟု ကျမ်းစကား သက်သေပြုထားပါသည်။ အသေအချာဖတ်ကြည့်ပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးက လာရောက်ကူညီမည်ဟု မပြောပါ။ ယုံကြည်သူ ရင့်ကျက်သူများကို ခိုမှီးတတ်ကြသည်။ ထိုခေတ်ကာလတွင် အချို့ယုံကြည်သူများသည် ထိုကဲ့သို့ စုံစမ်းခြင်းခံရသောအခါ ရုပ်တုဆင်းတုနောက်သို့ ခြေဦးလှည့်သွားကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုက ယုံကြည်သူများမခံနိုင်သော စုံစမ်းခြင်းမရှိဟု သွန်သင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိနည်းမိမိဟန်ဖြင့် ပြဿနာအဖြေ မရှာကြဖို့ သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၁၄ ၁၀:၁၄ မှ ၁၁:၁ သည် ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ယဇ်ကောင်းသားစားခြင်းအကြောင်း သွန်သင်ချက်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် ရုတု၊ ဆင်းတုရှေ့၌ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတွင် ပါဝင်သင့် သလား (ငယ် ၁၄-၂၂) ဟူသော မေးခွန်းကို ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။

သို့ဖြစ်၍ ချစ်သူတို့ရုပ်တုဆင်းတုနှင့်ဝေးဝေးရှောင်ကြဉ်ကြလော့ ဟုဆိုထားသည်။ ကောရိန္သု ယုံကြည်သူများ ရုပ်တုဆင်းတုပူဇော်ပွဲတွင် ဖိတ်ခေါ်ပါဝင်ဟန်တူပါသည်။ အချို့ကသွားလျှင် ပြဿနာမဟုတ်ဟု ယူဆသည်။ သို့ကြောင့် ပေါလုက ရုပ်တုဆင်းတုနှင့်ဝေးလေကောင်းလေဟု ဆုံးမ ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှောင်နိုင်လျှင် ပိုကောင်းသည်ဟု မပြောပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်လားရာသို့သွားပါဟု လမ်းညွှန်သည်။

၁၀:၁၅၁၆ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အား အသိဉာဏ်ရင်ကျက်သူများဟု ခံယူ၍ပွဲတော်မင်္ဂလာ အား  လေးနက်စွာ ဆင်ခြင်းစဉ်းစားကြရန် တိုက်တွန်းသည်။ ပွဲတော်ခွက်ဖလားမှစပျစ်ရည်ကို သောက်သောအခါ ခရစ်တော်၏ အသွေးကို ဆက်ဆံသုံးဆောင်ကြသည် မဟုတ်လောဟု မေးခွန်းဖြင့် အစပြုသည်။ ပွဲတော်ခွက်ဖလား ဆိုသည်မှာ ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ရာတွင် စပျစ်ရည်ထည့်ထားသောခွက် ဖလားဖြစ်သည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဖလားတော်ဟု ဆိုခြင်းမှာ ခရစ်တော်အား ချီးမွမ်းစရာဖြစ်သော ကြောင့် ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုခွက်ဖလားအား နှုတ်ခမ်းနှင့်တေ့သောအခါ ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်နှင့်ဆက်ဆံထိတွေ့ခြင်း ပုံဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ပိုမို သိသာထင်ရှား အောင်ရှင်းပြပါမည်။

ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခွက်ဖလားတော်သည် သခင်ယေရှုအသွေးတော် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အား ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာ ခွက်ဖလားတော်လည်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့မှီဝဲဆက်ဆံခြင်းသည် ယုံကြည်သူနှင့် ခရစ်တော်ဘုရား တစ်သွေးတည်းတစ်သားတည်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြရာမဟုတ် ပါလော။ မုန့်ဖဲ့ခြင်းသည်လည်း ထိုနည်းတူ ဖြစ်သည်။

ပွဲတော်မုန့်ကိုဖွဲ့၍မှီဝဲဆက်ဆံသောအခါ ကရာနီကုန်းပေါ်မှ ချိုးဖဲ့ခြင်းခံခဲ့ရသော ခရစ်တော် ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ပွဲတော်ပါဝင်သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် တသားတည်း တကိုယ်တည်းဖြစ်ကြောင်း ပုံဆောင်သည်။ ခပ်တိုတိုပြောရလျှင် ဖလားတော်နှင့် မုန့်ဆက်ဆံခြင်းသည် ခရစ်တော်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ ခရစ်တော်၌ပါဝင်ခြင်း ပြသရာဖြစ်သည်။

၁၀:၁၇ မုန့်တစ်လုံးတည်းကိုဖဲ့ခြင်းမှာ ယုံကြည်သူက အများအပြားရှိသော်လည်း ခရစ်တော် ခန္ဓာကိုယ်၌ တစ်လုံးတည်းပုံဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုမုန့်တစ်လုံးတည်းကိုဖဲ့ကြခြင်းသည် ခရစ်တော်၌ အတူတကွ အကျိုးသက်ရောက်ကြကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၁၈ ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ဝင်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။ ဣသရေလသားများ ပူဇော်သက္ကာစားသုံးကြခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ ယဇ်ကောင်သား စားခြင်းဖြင့် ယဇ်ပလ္လင်နှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းပြသကြသည်။ ငြိမ်းချမ်းရာ ယဇ်ပူဇော်သက္ကာပြုသော ယဇ်ကောင်ကို ဗိမာန်တော်သို့ ယူဆောင်လာကြသည်။ မီးရှို့ပူဇော်သက္ကာပြုပြီးသောအခါ ယဇ်ကောင် သားကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာအတွက် ချန်ထားပြီး၊ သုံးပုံတစ်ပုံကို ယဇ်ပူဇော်သူနှင့် သက်ဆိုင်သူများက စားသုံးကြသည်။ တရက်တည်းတွင် ကုန်အောင် စားသုံးရသည်။ ထိုသူများသည် ယဇ်ပူဇော် သက္ကာ၌ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ ဖြစ်သည်။ ထိုပုံစံအတိုင်းပင် ပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် မုန့်ဖဲ့၍ စပျစ်ရည် မှီဝဲသူများသည် ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်အသားတော်၌ ပါဝင်ပတ်သက်သူများဖြစ်သည်။

ထိုကဲ့သို့ ပါဝင်ဆက်ဆံထိုက်ကြောင်းမည်သို့နားလည်နိုင်မည်နည်း။ အဖြေစကားက ရှင်းလင်းပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ပွဲတော်မင်္ဂလာ၌ပါဝင်ခြင်းသည် သခင်ခရစ်တော်နှင့် ဆက်ဆံခြင်း ဖြစ်သည်။ ဣသရေလများအပြစ်ဖြေ ပူဇော်သက္ကာပြုသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။

၁၀:၁၉ ဆိုလိုချက်ကိုသဘောပေါက်ကြသလား။ ရုပ်တုဆင်းတုကိုအရေးကြီးသည် သို့မဟုတ် ရုပ်တုဆင်းတုကို ပူဇော်သောအစာက အရေးကြီးသည်ဟု ဆိုသလား။ ရုပ်တုဆင်းတုကို ပူဇော်သော အခါပူဇော်သက္ကာသည် အရည်အချင်းသော်၎င်း၊ အရေအတွက်သော်၎င်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းရှိပါ သလား။ ထိုရုပ်တုဆင်းတုသည် တကယ်မြင်ပါသလား။ ကြားပါသလား။ တကယ်စားသောက်ပါ သလား။ မေးခွန်းများအားလုံးသည် “မဟုတ်ဘူး၊ မမှန်ဘူး”ဟု ဖြေရပါသည်။

၁၀:၂၀ မယုံကြည်သူများ၏ယဇ်ပူဇော်သက္ကာသည် နတ်မိစ္ဆာများ ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်ခြင်းသည် နတ်မိစ္ဆာကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ဦးနှောက်စိတ်နှလုံးကို နတ်ဆိုးက ထိန်းချုပ်ထားသည်။ စာတန်နတ်ဆိုးသည် တစ်ပါးတည်းသောရှိသော်လည်း အစေအပါး ကိုယ်စားလှယ်များစွာရှိသည်။ သို့ကြောင့် ပေါလုက “နတ်မိစ္ဆာများနှင့် မဆက်ဆံစေလို”ဟု ဆုံးမ ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၂၁ သခင်ဘုရား၏ခွက်ဖလားမှစပျစ်ရည်ကိုသောက်၍ နတ်မိစ္ဆာ၏ခွက်မှ စပျစ်ရည်ကို မသောက်ခိုင်း၊ သခင်ဘုရား၏စားပွဲတော်၌စား၍ နတ်မိစ္ဆာစားပွဲ၌လည်း မစားနိုင် ဟုဆိုသည်။ သခင်ဘုရား၏ ခွက်ဖလား ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ထဲသို့ ကောင်းကြီးစီးဆင်းရာခရစ်တော်ကို ဆိုလိုသည်။ ဥပမာ၊ ဥပမေယျစကားဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းပစ္စယထည့်စရာအရာဝတ္ထုကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သခင်ဘုရား၏စားပွဲတော် ဆိုသည်မှာ သခင်ဘုရားနှင့် သက်ဆိုင်သောအသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ (ဤနေရာတွင်ပွဲတော်မင်္ဂလာနှင့်မဆိုင်) ယုံကြည်သူများ ခရစ်တော်၌ ပျော်ရွှင်စရာများကို ဆိုလိုသည်။

သခင်ဘုရား၏ခွက်ဖာလားကိုသုံးဆောင်ပြီးမှ နတ်မိစ္ဆာ၏စားပွဲ၌မစားနိုင်ဆိုခြင်းမှာ သာမန် လူသားများကိုင်တွယ်သုံးဆောင်နေသောခွက်ဖလားနှင့် စားပွဲကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်။ သာမန်အားဖြင့် ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ပြီးမှ ယဇ်ပူဇော်သက္ကာများ မမှီဝဲရဟု ခံယူနိုင်သည်။ သို့သော် ပေါလု၏ဆိုလိုရင်း မှာ အကျင့်သိက္ခာခံယူချက်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုမူခြင်းသည် သခင်ခရစ်တော်အားသစ္စာမရှိရာ၊ လိမ်ညာရာရောက်ပါသည်။ အခြားတဘက်တွင်မူ နတ်မိစ္ဆာပူဇော်ခြင်း၌ ပါဝင်ခြင်းသည် အကျင့် သိက္ခာပျက်ပြားညစ်နွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၂၂ ထိုမျှမကပါ။ သခင်ဘုရားအားအမျက်ဒေါသနှိုးဆွရာလည်း ရောက်ပါသည်။ William Kelly က “သစ္စာဖောက်ခြင်းကို၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကလည်းမတားဆီနိုင်”ဟု ဆိုထား သည်။၃၅ ခရစ်ယာန်မှန်လျှင် သခင်ဘုရား၏အလိုတော်ကို ဦးစားပေးရသည်။ ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းကို မထိပါးရပါ။ ထိုသို့သစ္စာဖောက်ရအောင် လူသည် သခင်ဘုရားထက် အားကိုးစရာဖြစ်နေသလား။ ဘုရားသခင်၏ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို စွန့်စား၍ စိမ်ခေါ်ဝံ့ကြပါသလား။

၁၀:၂၃ နတ်မိစ္ဆာ ပူဇော်ခြင်းအကြောင်းအရာမှ ခရစ်ယာန် နေ့စဉ်အသက်တာအကြောင်း အရာသို့ ဘာသာရပ်ပြောင်းလိုက်ပြန်သည် အဘယ်အမှုကိုမဆိုပြုနိုင်၏ ဟုဆိုရာတွင် ခပ်သိမ်းသော အမှုအရာကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ဥပမာအားဖြင့် လူသတ်မှု၊ မူယဇ်သောက်စား မှုတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုမဆိုလို။ ကွဲပြားသောအကျင့်လက္ခဏာများကို လိုက်လုပ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ခရစ်ယာန်နယ်ပယ်သည် ကျယ်ဝန်းသည်။ ပညာတတ်အသိုင်းအဝိုင်းရှိသကဲ့သို့ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသောအဖွဲ့အစည်းလည်း ရှိသည်။

အမှုအရာတိုင်းလိုပြုနိုင်သော်လည်းအရာခပ်သိမ်းသည် ကောင်းမွန်သည်မဟုတ် ဟုဆိုသည်။ ယုံကြည်သူသည် တတ်စွမ်းသောအတတ်ပညာရှိသော်လည်းထိုအတတ်အသိပညာသည် မဖွံ့ဖြိုးသော အရပ်ဒေသနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျချင်မှဂွင်ကျမည်။ အဆင်ပြေချင်မှပြေမည်။ သို့ကြောင့် အရာခပ်သိမ်း သည် အကျိုးမပြုနိုင်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့အဆင့်မြင့်မြင့် ဂုဏ်တင့်တင့်ပြုမူနေလျှင် အသိဉာဏ်ပညာနိမ့်ကျသောညီအကိုများကို မည်ကဲ့သို့ ကူညီဆွဲခေါ်နိုင်မည်နည်း။

၁၀:၂၅ အသားငါးဝယ်သောအခါ သြတ္တပ္ပစိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် ဝယ်ယူရမည်။ ယဇ်ပူဇော် သားဟုတ်မဟုတ် စစ်မေးစရာမလို။ ထိုအသားငါးက မည်သည့်ပယောဂမှ မပေးနိုင်ပါ။ ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူစားသုံးပါ။

၁၀:၂၆ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဆာ ၂၄:၁ “ဤလောကနှင့်တကွရှိသမျှသောအရာတို့ကို ထားဝရ ဘုရားပိုင်တော်မူ၏” ကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ လောကမှာ ရှိသောအစားအစာဟူသမျှသည် လူသားများ စားသုံးရန် ဘုရားသခင် စီမံပေးခြင်းဖြစ်သည်။  Heinrici က “ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ယုဒ များ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းသည့်အခါ ရွတ်နေကြလက်သုံးကျမ်းချက် ဖြစ်သည်”ဟု ဆိုသည်။

၁၀:၂၇ မေးစရာမေးခွန်းထွက်လားပြန်သည်။ မယုံကြည်သူက ယုံကြည်သူအား အိမ်လည် ညစာစားဖိတ်ခေါ်လျှင် မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ လက်ခံရမည်လား။ သွားပါ။ စိတ်ချလက်ချသွားပါ။ မည်သူကဖိတ်ကြားသည်ဖြစ်စေ၊ လိပ်ပြာသန့်သန့်ဖြင့်သွားပါ။ မလိုအပ်သောစကား လျှာရှည်ခြင်း မပြုဘဲ၊ သြတ္တပ္ပစိတ်ကြည်လင်စွာသွားပါ။

၁၀:၂၈ သို့သော်လည်း တစ်ဦးဦးက စိတ်မသတီလျှင် ထိုအသားကိုမစားနှင့်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုညီအစ်ကို၏ခံစားချက်၊ ယုံကြည်ချက်ကိုထိပါးစေသည်။ အကယ်၍ နားမဝင်ဘဲဆက်စား လျှင် ထိုယုံကြည်သူနှင့် သခင်ဘုရား၏ဆက်ဆံရေးထိပါးရာရောက်သည်။ အဟန့်အတားအနှောက် အယှက် ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းပိုဒ်အဆုံးသတ်တွင် ဆာ ၂၄:၁ “ဤလောကနှင့်တကွရှိသမျှသော အရာတို့ကို ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူ၏”။၄၆ ကျမ်းပိုဒ်ကို ထပ်မံသတိရှိကြပါစို့။

၁၀:၂၉ “သြတ္တပ္ပစိတ်ကြည်လင်စွာ စားသုံးပါ” ဟု ဆိုရာတွင် မိမိစိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ မိမိစားဖော်စားဖက်၏ စိတ်ကြည်လင်ဖို့လည်းလိုသည်။ မိမိစိတ်သဘောဖြင့်လွတ်လပ်စွာ စားသုံးသည်မှာ မှန်သော်လည်း မယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသူကိုလည်း လေးစားရသည်။

ကိုယ့်စိတ်နှင့်ကိုယ်စားသည်မဟုတ်လား။ အဘယ်ကြောင့် သူများစိတ်သဘောထားကို ခံယူရ မည်နည်း ဟု မေးကောင်းမေးမည်။

ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ကိုယ်စားပါလျက်၊ အဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုကို သူတစ်ပါး ထိပါးစေသနည်း။ ငါ့ကြိုက်သည့်အရာကို သူတစ်ပါးကမကြိုက်သည်နှင့်အဘယ်ကြောင့် စွန့်လွှတ် ရမည်နည်း။ (ရော ၁၄:၁၆ ကိုဖတ်ကြည့်ပါ)

အသားတုံးတတုံးစားခြင်းသည် ယုံကြည်သူ တစ်ဦးခရစ်တော်နှင့် ပြတ်စဲခြင်းထက် ပိုကောင်းပါသလား။ (ကောရိန္သုများ၏သိရှိလိုသော မေးခွန်းကို နောက်ပိုင်းကျမ်းများတွင် ဆက်လက်ရှင်းပြထားပါသည်။)

၁၀:၃၀ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပြီးမှ စားသောက်ခြင်းဖြစ်ပါလျက်နှင့် အဘယ်ကြောင့် ညီအစ်ကိုအားထိခိုက်စေနိုင်ပါသနည်း။ မိမိအတွက် မှန်ကန်သည်ဆိုသော်လည်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ကိုထိခိုက်စေသည်က ပိုမိုပြင်းထန်သောကြောင့် ကုသိုလ်တပဲ၊ ငရဲတပိဿာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို William Kelly က “သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်စေခြင်းထက် အလျှော့ပေးခြင်းက ပိုကောင်းပါသည်။ ခွန်ကြီးခွန်းငယ်ပြောခြင်းထက် ကျေးဇူးတခွန်းက ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသည်”ဟု ဆိုပါသည်။

၁၀:၃၁ ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် ပဓာနကျသော အချက်(၂)ချက်ရှိပါသည်။ ပထမဦးဆုံး အသက်တာမှာ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းသရေထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ မိဿဟာယ အဖွဲ့များ၏ အရေးအရာကို ဦးစားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ပေါလုက “ဘာဘဲလုပ်လုပ်၊ ဘာဘဲ စားစား၊ ဘုရားသခင်ဘုန်းတော် ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါစေ”ဟု ဆိုသည်။ နုနယ်သောခရစ်ယာန်များသည် သူတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိ ချင့်ချိန်ဖို့မေ့လျှော့တတ် ကြသည်။ သို့ကြောင့် ဤကျမ်းပိုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားသင့်သည်။ မိမိလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘုရား သခင် ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ ဟုတ်ပါသလား။ ဆုံးဖြတ်ချက် မချမီဘုရားသခင်အားတိုင်ပင်ပါ။

၁၀:၃၂ ဒုတိယ နိယာမမှာ မိမိသီတင်းသုံးဖော် မိဿဟာယအဖွဲ့ဝင်များ၏ အရေးကို ဦးစား ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ယုဒလူမျိုးကဖြစ်စေ၊ တစ်ပါးအမျိုး သားများက ဖြစ်စေ၊ ကဲ့ရဲ့မေးငေါ့စရာမဖြစ်နှင့်။ ဤနေရာတွင် ပေါလုက လူအုပ်စု(၃)စုခွဲပြထား သည်။ ယုဒဟူသော ဣသရေလ အနွယ်ဝင်အားလုံး၊ အသက်တာမပြောင်းလဲသောဂရိတည်းဟူသော တစ်ပါးအမျိုးသားများနှင့် ယုဒဖြစ်စေ၊ တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူ ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယုံကြည်သူများ၏ အပြုအမူသည် အခြားသူများ မျက်မုန်း ကျိုးစရာမဖြစ်သည့်အပြင် ထိုသူများကို အကျိုးပြုရမည်။ တမန်တော်ကြီးဆိုလိုချက်မှာ အလကား နေရင်း သူများ၏ ခလုတ်ကန်သင်းမဖြစ်စေရန် အဓိကမှာကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိလွတ်လပ်ရေး သည် အခြားသူများ၏ လွတ်လပ်မှုကိ မထိပါးဖို့လိုသည်။

၁၀:၃၃ ပေါလုက သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက် ခြူးတပြားမှမပါ။ သူများကောင်းကျိုးကို အစဉ်ဦးထိပ်ထား၍ ဆောင်ရွက်သည် ဟုဆိုသည်။ သူကဲ့သို့ လိုက်နာအသက် ရှင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်သည်။ ပေါလုကဲ့သို့ အသက်တာပိုင်ရှင်ရှိနိုင်သော်လည်း ရှားပါးသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။