ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၉

ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ရန်အလှူပစ္စည်းများ
1တစ်ဖန် ဒါဝိဒ်မင်းကြီးက၊ ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူသော ငါ့သားရှောလမုန်သည် အသက်ငယ်၍ နုသေး၏။ အမှုမူကား ကြီးလှ၏။ တည်ဆောက်ရသော ဗိမာန်သည် လူအဖို့မဟုတ်၊ ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်အဖို့ ဖြစ်၏။ 2ငါ၏ဘုရားသခင် အိမ်တော်အဖို့ ရွှေတန်ဆာလုပ်စရာဖို့ ရွှေကိုလည်းကောင်း၊ ငွေတန်ဆာလုပ်စရာဖို့ ငွေကိုလည်းကောင်း၊ ကြေးဝါတန်ဆာလုပ်စရာဖို့ ကြေးဝါကိုလည်းကောင်း၊ သံတန်ဆာလုပ်စရာဖို့ သံကိုလည်းကောင်း၊ သစ်သားတန်ဆာလုပ်စရာဖို့ သစ်သားကိုလည်းကောင်း၊ ရှဟံကျောက်နှင့် အရောင်မျိုးထွက်၍ စီစရာဖို့ ကောင်းသောကျောက်၊ အဖိုးထိုက်သောကျောက်မျိုး၊ များစွာသော ကျောက်ဖြူတို့ကိုလည်းကောင်း၊ တတ်နိုင်သမျှအတိုင်း ငါပြင်ဆင်ပြီ။ 3ငါ၏ဘုရားသခင် အိမ်တော်၌ ငါ့စိတ်နှလုံး စွဲလမ်းသောကြောင့်၊ 4ထိုသန့်ရှင်းသောအိမ်အဖို့ ပြင်ဆင်သော ဥစ္စာမှတစ်ပါး ကိုယ်ဥစ္စာထဲက ဩဖိရရွှေအခွက် သုံးသောင်းနှင့် ကျောက်ထရံတို့ကို မွမ်းမံစရာဖို့ ငွေစင်ခုနစ်သောင်းကို ငါ၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အဖို့ ငါပေး၏။ 5ရွှေသည် ရွှေတန်ဆာအဖို့၊ ငွေသည် ငွေတန်ဆာအဖို့နှင့် ဆရာသမားလုပ်သမျှအဖို့ ဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်၍ ယနေ့ ထာဝရဘုရားအား ကိုယ်ဥစ္စာကို အဘယ်သူပူဇော်ချင်သနည်းဟု ပရိသတ်အပေါင်းတို့အား မေးတော်မူလျှင်၊ 6အဆွေအမျိုးတို့၏ အကြီးအကဲများ၊ ဣသရေလအမျိုး အသီးအသီးတို့ကို အုပ်စိုးသောမင်းများ၊ လူတစ်ထောင်အုပ်၊ တစ်ရာအုပ်များ၊ ရှင်ဘုရင်၏အမှုတော်ကို စီရင်သောသူများတို့သည် ကြည်ညိုသောစိတ်ရှိ၍၊ 7ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်မှုကို ဆောင်ရွက်ရာဖို့ ရွှေအခွက်ငါးသောင်းနှင့် ရွှေဒင်္ဂါးတစ်သောင်း၊ ငွေအခွက် တစ်သိန်း၊ ကြေးဝါအခွက် တစ်သိန်းရှစ်သောင်း၊ သံအခွက် တစ်သန်းကို လှူကြ၏။ 8ကျောက်မြတ်ရှိသော သူတို့သည်လည်း ဂေရရှုံအမျိုးသား ယေဟေလလက်ဖြင့် ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်ဘဏ္ဍာထဲသို့ သွင်းကြ၏။ 9လူများတို့သည် စုံလင်သောနှလုံး၊ ကြည်ညိုသော စိတ်သဘောရှိ၍ ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်သောကြောင့် ဝမ်းမြောက်ကြ၏။ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်လည်း အလွန်တရာဝမ်းမြောက်တော်မူ၏။
ဘုရားသခင်အားဒါဝိဒ်ချီးမွမ်းခြင်း
10ထိုအခါ ဒါဝိဒ်က၊ အကျွန်ုပ်တို့အဘ ဣသရေလ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ 11အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်၊ အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်၊ အာဏာတော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူ၏။ ကောင်းကင်မြေကြီး၌ ရှိရှိသမျှကို ပိုင်တော်မူ၏။ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အစိုးရတော်မူ၏။ ခပ်သိမ်းသောသူတို့၏ အထွတ်၊ မြင့်မြတ်တော်မူ၏။ 12ဂုဏ်အသရေနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာသည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဖြစ်၏။ ကိုယ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသော သူတို့ကို အုပ်စိုးတော်မူ၏။ ခွန်အား အစွမ်းသတ္တိကို ပေးပိုင်တော်မူ၏။ ခပ်သိမ်းသောသူတို့အား ကြီးမြတ်သောအခွင့်နှင့် ခိုင်ခံ့သောအခွင့်ကို ပေးပိုင်တော်မူ၏။ 13သို့ဖြစ်၍ အကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်၊ ကျေးဇူးတော် ကြီးလှပါသည်ဟု အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ခံ၍ ဘုန်းကြီးသော နာမတော်ကို ချီးမွမ်းကြပါ၏။ 14သို့ရာတွင် ကြည်ညိုသောစိတ်နှင့် ဤမျှလောက် ပူဇော်နိုင်အောင် အကျွန်ုပ်နှင့် အကျွန်ုပ်၏လူတို့သည် အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်ပါသနည်း။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် တန်ခိုးတော်ကြောင့် ဖြစ်ပါ၏။ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဥစ္စာထဲကသာ ကိုယ်တော်အား ပူဇော်ပါ၏။ 15အကျွန်ုပ်တို့သည် ဘိုးဘေးများကဲ့သို့ ရှေ့တော်၌ ဧည့်သည် အာဂန္တုဖြစ်ပါ၏။ မြေကြီးပေါ်မှာ နေရသောကာလသည် အရိပ်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါ၏။ မှီခိုရာမရှိပါ။ 16အကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏နာမအဖို့ ကိုယ်တော်၏အိမ်ကို တည်ဆောက်ခြင်းအလိုငှာ၊ အကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်သော ဤဘဏ္ဍာရှိသမျှသည် တန်ခိုးတော်ကြောင့် ဖြစ်ပါ၏။ အလုံးစုံတို့ကို ကိုယ်တော်ပိုင်တော်မူ၏။ 17အကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် စိတ်နှလုံးကိုစစ်၍ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောကို နှစ်သက်တော်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ အကျွန်ုပ်မူကား ဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘော၊ ကြည်ညိုသောစိတ်ရှိသည်နှင့် ဤဘဏ္ဍာရှိသမျှကို ပူဇော်ပါ၏။ စည်းဝေးလျက်ရှိသော ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် ကြည်ညိုသောစိတ်နှင့် ပူဇော်ကြသည်ကိုမြင်၍ ဝမ်းမြောက်ပါ၏။ 18အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေး အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ဣသရေလတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏ လူတို့သည် ဤအမှုအရာများကို၊ အစဉ်အောက်မေ့စွဲလမ်းသော စိတ်သဘောရှိမည်အကြောင်း၊ သူတို့စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်တော်ဘက်၌ တည်ကြည်မည်အကြောင်း ကယ်မသနားတော်မူပါ။ 19အကျွန်ုပ်၏သား ရှောလမုန်သည်လည်း ကိုယ်တော်၏ သက်သေခံချက်၊ ထုံးဖွဲ့ချက်ပညတ်တရားတို့ကို စောင့်ရှောက်၍၊ အကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်သောအမှုကို အကုန်အစင်ပြီးစီးစေလျက်၊ ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက်နိုင်မည်အကြောင်း၊ စုံလင်သော စိတ်နှလုံးကို ပေးသနားတော်မူပါဟု ပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့မှာ ထာဝရဘုရားကို ကောင်းချီးပေးလျက် မြွက်ဆို၏။ 20ပရိသတ်အပေါင်းတို့အားလည်း၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ကောင်းချီးပေးကြလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို ကောင်းချီးပေးလျက်ဦးချ၍ ထာဝရဘုရားကိုလည်းကောင်း၊ ရှင်ဘုရင်ကိုလည်းကောင်းရှိခိုးကြ၏။
21နက်ဖြန်နေ့၌လည်း ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြု၍ နွားတစ်ထောင်၊ သိုးတစ်ထောင်၊ သိုးသငယ်တစ်ထောင်တို့ကို မီးရှို့သဖြင့်၊ သွန်းလောင်းရာ ပူဇော်သကာတို့နှင့်တကွ ဣသရေလအမျိုး တစ်မျိုးလုံးအတွက် ထာဝရဘုရားအား များစွာသောယဇ်ကို ပူဇော်ကြ၏။ 22ထိုနေ့ချင်းတွင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ စားသောက်၍ ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုလျက် ဒါဝိဒ်၏သားတော် ရှောလမုန်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ဒုတိယအကြိမ်ချီးမြှောက်၍ ထာဝရဘုရားအောက်မှာ မင်းဖြစ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဇာဒုတ်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း ဘိသိက်ပေးကြ၏။ 23ထိုအခါ ရှောလမုန်သည် ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်ကိုယ်စား ရှင်ဘုရင်အရာကိုခံ၍ ထာဝရဘုရား၏ ရာဇပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်လျက် ဘုန်းကြီးတော်မူ၏။ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် စကားတော်ကို နားထောင်ကြ၏။ 24မှူးတော်မတ်တော်၊ အရာကြီးသောသူ အပေါင်းတို့နှင့် ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏ သားတော်အပေါင်းတို့သည် ရှောလမုန်မင်းကြီး၏ အုပ်စိုးခြင်းကို ဝန်ခံကြ၏။ 25ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးသား အပေါင်းတို့ရှေ့မှာ ရှောလမုန်ကို အလွန်ချီးမြှောက်၍ ဣသရေလရှင်ဘုရင်တစ်ယောက်မျှ မခံစဖူးသော ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကို ပေးသနားတော်မူ၏။
ဒါဝိဒ်၏နန်းသက်အကျဉ်းချုပ်
26ယေရှဲ၏သား ဒါဝိဒ်သည် ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကို အစိုးရသောမင်း ဖြစ်တော်မူ၏။ 27ဟေဗြုန်မြို့၌ ခုနစ်နှစ်၊ ယေရုရှလင်မြို့၌ သုံးဆယ်သုံးနှစ်မင်းပြု၍ ဣသရေလနိုင်ငံကို စိုးစံသောနှစ်ပေါင်းကား အနှစ်လေးဆယ်တည်း။ 28ဒါဝိဒ်သည် အသက်ကြီးရင့်၍ နေ့ရက်ကာလပြည့်စုံခြင်း၊ ဘုန်းစည်းစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းရှိလျက် အနိစ္စရောက်၍ သားတော်ရှောလမုန်သည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်လေ၏။ 29ဒါဝိဒ်မင်းကြီးပြုမူသော အမှုအရာ အစအဆုံးရှိသမျှ၊ အစိုးရခြင်း၊ တန်ခိုးကြီးခြင်းနှင့်တကွ၊ 30ကိုယ်တော်မှစ၍ ဣသရေလပြည်၊ အခြားတစ်ပါးသော တိုင်းပြည်များတို့၌ ဖြစ်လေသမျှသော အမှုအရာအလုံးစုံတို့သည် ပရောဖက်ရှမွေလ၏ကျမ်းစာ၊ ပရောဖက်နာသန်၏ကျမ်းစာ၊ ပရောဖက်ဂဒ်၏ ကျမ်းစာတို့၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။
ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစောင်ပြီး၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂၉ (အနက်ဖွင့်)

၂၉:                     ဒါဝိဒ်မင်း က လိုလေသေးမရှိအောင် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ စုဆောင်းသိုလှောင် ထားခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးလုပ်စရာကျန်သေးသည်ဟု မှာသည်။ ထိုအရာမှာ မိမိတို့စိတ်ဝိညာဉ် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူကြီးဘုရားရွာသားကောင်းမှု မဖြစ်ရလေအောင် လူတိုင်း မိမိတို့ စိတ်စေတနာထက်သန်ကြသည့် အတိုင်း ပေးလှူပါဝင်ခွင့်ပြုခိုင်းသည်။ ဒါဝိဒ်မင်း၏ စကားကို ကြားသောပရိတ်သတ်သည်လည်း စုံလင်သောနှလုံး၊ ကြည်ညိုသော စိတ်သဘောထားဖြင့် ပါဝင်ပေးလှူကြသည်။

၂၉:၁၁၁၉     ထို့နောက် ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အား ချီးမွမ်းသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်အား ဦးထိပ်ပန်ဆင်ကန်တော့သည်။ သူကိုယ်တိုင်နှင့် တိုင်းသူပြည်သားများသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ ခစားခွင့်ထိုက်တန်သူများ မဟုတ်။ သို့သော်လည်း ကရုဏာတော်ခံစားခွင့် ပြုသည့်အတွက် နာမတော်ချီးမွမ်းသည်။ ကိုယ် စိတ် ဝိညာဉ် အကြွင်းမဲ့ ဖြင့် ရှိခိုးကန်တော့သည် (ငယ် ၁၇)။ သူ၏လူ ဣသရေလလူများသည်လည်း ဘုရားသခင်ရှေ၌ ထာဝရတင့်တယ်သူများ (ငယ်၁၈) ဖြစ်စေချင်သည်။ သူ့သားရှောလမုန်သည်လည်း ဗိမာန်တော်အား ကိုယ်ဖိရင်ဖိဆောက်လုပ်စေချင်သည်။

၂၉:၂၀၂၂ က ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာ အခမ်းအနားတွင် ပရိသတ်များသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ဒါဝိဒ်အား ဣသရေလတို့အတွက် ဘုရားပေးရှင်ဘုရင်အဖြစ် ချီးမြှင့် ဝန်ခံကြသည်။ နောက်တနေ့တွင် ယဇ်ကောင် သုံးထောင် ယဇ်ပူဇော်၍ မြူးတူးပျော်ပါး စားသောက်ကြသည်။

          ၂၉:၂၂  –၂၅ ရှောလမုန်အား ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ချီးမြှင့်ကြသည် (ငယ် ၂၂ ကို ၂၃:၁ နှင့် ယှဉ်ဖတ်)။ ဖခင် ဒါဝိဒ်မင်း ကွယ်လွန်သောအခါ နန်းတက်သည်။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးသည့်အတိုင်း ပြည်သူလူထု ကလည်း အားရဝမ်းသာကြသည်။ ရှောလမုန်ဘုရင်၏ နန်းစံကာလ ကြွယ်ဝခြင်းသည် ခရစ်တော်နိုင်ငံတော်၏ ချမ်းသာမှုကို ပုံဆောင်သည်။

၂၉:၂၆၃၀     ရာဇဝင်ချုပ် ပထမစောင်သည် ဒါဝိဒ်မင်းနန်းစံပုံ အကျဉ်းချုံးဖြစ်သည်။ လူ့ဘဝအဓိပ္ပာယ်ရှိစွာ လူသားဆန်ဆန်ရှင်သန်ခဲ့ပြီ။ သက်တော် (၇၀) တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။

 

မှတ်စု

(နိဒါန်း) သခင်ဘုရားက အာဗေလ၏ အသွေး(က၄:၁၀-၁၁) မှ ဗေရေခိ (ယောယဒ)၏သား ဇာခရိ၏အသွေး (၆ရာ ၂၄:၂၀-၂၁) ဟုဆိုရာတွင် “ကမ္ဘာဦးမှ မာလိခိကျမ်း” (သို့) ဗျာဒိတ်ကျမ်းအထိ ဆိုလိုသည်။

(နိဒါန်း) ရာဇဝင်ချုပ်ရေးသားသူက ဓမ္မရာဇဝင် စာစောင်များက ချန်လှပ်ထားသည့် အချက်များကို ဖြည့်စွက်ထားသည်။

(နိဒါန်း) ရာဇဝင်ချုပ်သည် ဓမ္မရာဇဝင်ကျမ်းများနှင့် အချို့နေရာများတွင် ကျမ်းပြိုင်ဖြစ်သော်လည်း ဝေဖန်စောကြောရလောက်အောင် ကွဲလွဲချက်မရှိပါ။

(နိဒါန်း) William Kelly, Lectures on the Book of Chronicles , p.13.

(နိဒါန်း) Ibid

(နိဒါန်း) Septuagint မှ Seer နှင့် Hebrew စကားမှ Hozai သည် အဓိပ္ပါယ်ဆင်တူယိုးမှားဖြစ်သည်။

(နိဒါန်း)W.Garham Scroggie, Know Your Bible, Vol.1. the Old Testament,p.86

(နိဒါန်း) BBC အနက်ဖွင့်ကျမ်းသည်  NKJVကိုယူထားရာ ထိုနည်းအတိုင်း အောက်ခြေမှတ်စုတွင် အမျိုးမျိုးယူဆကြပုံများ ရှင်းပြထားသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအယ်ဒီတာများသည် ဘာသာပြန်၊ အယ်ဒီတာနှင့် ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်။

(၂:၁ ၄:၂၃) H.A.Ironside , The Continual Burnt Offering, Reading for March12.

၁၀(၇:၃) Jahziel နှင့် Shallum သည် ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှ စာလုံးပေါင်းနှင့်မတူညီပါ။ (က ၄၆:၂၄ နှင့်NKJV foot note ကိုယှဉ်ဖတ်ကြည့်ပါ။ က ၄၆တွင်  Jahzeel နှင့် Shillem ဟုစာလုံးပေါင်းထားသည်။

၁၁(၈:၂၉-၄၀) မေဖိဗောရှက် (အတိုကောက်ဖြင့် ဗောရှက်/ဣသဗောရှက်)၏ အဓိပ္ပါယ် သည် ‘အရှက်’ ဖြစ်သည်။ ရုပ်တုဘုရားတု ကိုးကွယ်သော (ဤကျမ်းတွင် ဗာလဟုသုံးသည်) ယုဒများက ရုပ်တုဘုရားတုကိုးကွယ်ခြင်းကို သရော်ရာ၌ ခေါ်ဆိုသေး စကားလုံးဖြစ်သည်။

၁၂(၁၀:၁-၅) C.H Spurgeon, Spurgeon’s Devotional Bible,p.265

၁၃(၁၁:၂၀-၂၁)The Syriac version reads “thirty”( NKJV အောက်ခြေမှတ်စုကိုကြည့်)

၁၄(၁၇:၇-၁၅) John Walvood, quoted by J. Dwight pentacost,things to come, PP.101,102.

၁၅(၁၇:၁၆-၂၇) Samuel Willoughtby Duffield, English Hymns: Their Author and History,p.166.

၁၆(၂၀:၄-၈) Matthew Henry, “I Chronicle,” in Matthew Henry’s Commentry on the Whole Bibe,II:887.

၁၇(၂၁:နိဒါန်း) ၂ရာ ၂၄ နှင့် ၅ရာ ၂၁ တို့၏ ခြားနားချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားဖြင့် ဆက်စပ် ကြည့်လျှင် နားလည်နိုင်လိမ့်မည်။

         ၂ရာ ၂၄                                                 ၅ရာ ၂၁

၁။လူဦးရေစာရင်း

-ဓါးကိုင်သူရဲ(ရဲစွမ်းသူ)                   ဓါးကိုင်သူရဲဣသရေလ                                                  ဣသရေလလူ ၈၀၀၀၀၀                   လူပေါင်း   ၁၁၀၀၀၀၀                                         (ငယ်၉)                                           (ငယ်၅)

-ယုဒလူပေါင်း ၅၀၀၀၀၀                  ဓါးကိုင်သူရဲယုဒလူပေါင်း                                               (ငယ်၉)                                          (ငယ်၅)       ၄၇၀၀၀၀                                                                                                                                                                                       ၁၃၀၀၀၀၀                                     ၁၅၇၀ ၀၀၀

          မူရင်းစကားလုံးသုံးစွဲရာ၌ ဣသရေလလူဦးရေ စာရင်းတွင် ဓါးကိုင်သူရဲ ရဲစွမ်းသူ ဣသရေလလူ နှင့် ဓါးကိုင်သူရဲကောင်းဣသရေလ လူပေါင်းဟူ၍ ကွဲပြားစွာသုံးစွဲသည်။ ယုဒလူစာရင်းတွင်လည်း ယုဒလူပေါင်း နှင့် ဓါးကိုင်သူရဲ ယုဒလူပေါင်း ဟူ၍ စကားအသုံးအနှုန်းခြားနားမှုကို သတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ကိန်းဂဏန်း ကွဲလွဲမှု ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

၂။ အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသည့်ကာလ

၇နှစ် (ငယ် ၁၃)                  ၃နှစ် (ငယ် ၁၂)

၇-နှစ်ဖြစ်ရသည်မှာ ရှောလုမင်းက ဂိဗောင်လူများကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်လိုက်သည့်အတွက် ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်သည့် ၃-နှစ်တာကာလ ပေါင်းထည့်ထားခြင်းဖြစ်သည် (၂ရာ ၂၁:၁)။ အကယ်၍ ဒါဝိဒ် မင်းရွေးချယ်သည့် ၃နှစ်-တာကာလနှင့် ဆက်စပ်ကာလ ၁-နှစ်ထပ်ပေါင်းလျှင် ၇-နှစ်ဖြစ်သည်။

၃။ အရောနသို့ ပေးသည့်လယ်ကွက်တန်ဖိုး

အကျပ်၅၀ (ငယ် ၂၄)              အကျပ်၆၀၀ (ငယ် ၂၅)

အကျပ်-၅၀ သည် ကောက်နယ်တလင်းမြေနှင် ယဇ် ကောင်နွားဖိုးဖြစ်သည်။ အကျပ်-၆၀၀ သည် ကောက်နယ် တလင်းအပါ လယ်မြေတကွက် တန်ဖိုးဖြစ်သည် (ငယ် ၂၂)။

၁၈(၂၁:၈-၁၅)Henry, ‘I Chronicles” II:889

၁၉(၂၁:၁၆၊၁၇)Ibid

၂၀(၂၆:၁-၁၉)George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scripture, p. 236

၂၁(၂၆:၁-၁၉) အခြားအယူအဆတခုမှာ Parbar သည် ယေရုရှလင်၏ ဆင်ခြေဖုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ စကားလုံးအဓိပ္ပာယ် အတိအကျ မသိရပါ။

၂၂(၂၈:၁၁-၁၉)Merrill F.Unger, Unger’s Bible Dictionary, p.190.

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။